SIKKERHETS- BESIKTIGELSE AV BÅT

KONGELIG NORSK BÅTFORBUND (KNBF)
SIKKERHETSBESIKTIGELSE AV BÅT
Frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåter
Hvorfor foreta en sikkerhetsbesiktigelse?
En
•
•
•
sikkerhetsbesiktigelse har som formål:
Veiledning av båteier med hensyn til forebyggende
vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
Bekrefte båtens identitet overfor forsikringsgiver.
Kontrollere båtens tilstand før tegning av forsikring
i Norske Sjø. Norske Sjø skal være kvalitet.
Hva er en besiktigelsesmann?
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er en landsomfattende
interesseorganisasjon for fritidsbåteiere. Som et ledd i
forebyggende arbeid for sikkerhet på sjøen har KNBF i over
20 år hatt en ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av
fritidsbåter og VHF-radioanlegg. Sikkerhetsbesiktigelsene
foretas av besiktigelsesmenn godkjent av KNBF.
En besiktigelsesmann er KNBFs ansikt utad og er en båtkyndig person med tilleggsopplæring hos KNBF. Etter en
besiktigelse av båten avgir han en besiktigelsesrapport.
Hva gjør en besiktigelsesmann?
En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for
båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten.
En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av
områder og komponenter om bord som er viktige for
sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens
identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet
i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts
gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport. Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens
tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning
for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha
betydning ved kjøp eller salg av båten.
Hva gjør ikke en besiktigigelsesmann?
På tross av alle de meget konkrete sikkerhetspunktene som
gjennomgås er en sikkerhetsbesiktigelse:
• Ikke en generell kvalitetskontroll eller tilstandskontroll
av båten mht. kjøpsrettslige mangler og lignende.
• Ikke en godkjenning av evt offentligrettslige påbud/
regler som CE-godkjenning og lignende.
• Ikke en generell tilstandsrapport.
• Ikke en prøvekjøring eller funksjonstesting av båtens
tekniske installasjoner.
Priser
En besiktigelse koster p.t. kr 600,- for KNBF-medlemmer
og kr 950,- for ikke medlemmer. I tillegg har besiktigelsesmannen krav på å få dekket kilometergodtgjørelse etter
Statens satser, og andre utgifter etter regning (ferge, bompenger etc.) Pris bør avtales før avtale om besiktigelse gjøres.
Hvor finner jeg en besiktigelsesmann?
KNBF har utdannet over 200 besiktigelsesmenn i løpet av de
drøyt 20 årene ordningen har eksistert. Ca. 125 av disse er p.t.
aktive og finnes over hele landet. Du finner en oversikt med
kontaktinfo på www.knbf.no.
Kjøp ikke båtforsikring før du har
sjekket prisen og fordelene i Norske Sjø
Beregn pris for din båt på norskesjo.no eller ring oss 55 33 28 20
Våre fremste medlemsfordeler, gjelder nyere båter:
− Opptil 110% erstatning ved totaltap
− Ulykkesforsikring for alle ombord
− Inkludert motorhavari
− Feriegaranti – dekker kostnader
− Inkludert jolle og løsøre
til leiebåt
Båtfolkets egen forsikringsordning norskesjo.no
Båtforsikring i Norske Sjø er kun en av medlemsfordelene fra KNBF.
Bli en del av Norges største båtfellesskap med 40.000
37.000 medlemmer!