Registreringsskjema for kompetansebevis

Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang står det i arbeidsmiljøloven § 11-1. De under 18 år som har kvalifisert seg for bevis vil få
dette utstedt med gyldighetsdato fra den dag de fyller 18 år.
N – 2.2.4 V01 Side 1 av 2
Norsk Kompetanseregister (NKR)
Postboks 73, 1325 Lysaker
eller
[email protected]
Tlf: 67 52 60 20
Fax: 67 52 60 11
Registreringsskjema for kompetansebevis
Fyll ut registreringsskjemaet med blokkbokstaver. Den enkelte elev er ansvarlig for at de gitte opplysningene på skjemaet er korrekte. Leveres i
utfylt stand til instruktør / kursansvarlig.) NB! Gruppeinndeling for kodene som er brukt nedenfor er gitt på side 2.
Personopplysninger. Fylles ut av elev.
Passfoto
35 x45 mm.
Alternativt vedlagt
elektronisk bilde.
Fødselsdato pluss
etternavn skal være
bildets navn.
Eks: 241265hansen.jpg
Etter-/Fornavn:
Adresse:
Postnr:
Land:
Sted:
Norge
Telefonnr:
Mobiltlfnr:
E-post:
Hvis du skanner inn
denne siden, husk å
bruke høyeste
oppløsning (600dpi)
Fødselsdato:
Firma + Orgnr.
De gitte opplysningene er korrekte, og kan oppgis til registrering. Jeg godkjenner at arbeidsgiver eller kursarrangør kan sende disse
opplysningene som e-post til NKR. (Hvis du ikke godkjenner dette, stryker du setningen ovenfor og arbeidsgiver eller kursarrangør må
sende dette som vanlig post, jf personopplysningsloven §§ 12 og 13. (For å få best bilde bør diskett eller CD sendes i posten til NKR).
Dato
Underskrift
Fylles ut av instruktør eller kursansvarlig
Felles kompetansebevis K/M/T klasse (Sett ring rundt de aktuelle klasser).
Kran
Maskin
Truck
G1
G2
G3
G4
G5
G8
G20F
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M20
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
G20S
G20R
G20H
T8
T8.1
T8.2
T8.4
T20
C1
C2
Andre typer kompetansebevis: (Sender du elektronisk original dokument, slett de som ikke skal være med)
Klasse: A1 A2 A3 B C
Personløfterbevis
Modul: 1A 1B 1C 1D 2 3 4 5 A 5B 6 7 8 9 10 11A 11B 11C 11D 11E 11F 12A 12B
Opplæringsbevis
12C 12D
13 Annet:______________________________________________________
Modul O-1.1 og O-2.2 totalt 40 timer opplæring
Fallsikringsutstyr
Vinsjoperatørbevis
Anhukerbevis
Riggerbevis
Lastsikrerbevis
Dekksoperatørbevis
Bilbergerbevis
Modul O-2.3 og O-3.3 totalt 24 timer opplæring
Modul 2.3 / O-1.1 (Tidl. Fagplan F-2702). Min. 24 timer opplæring)
Modul O-1.1, O-2.2 og O-3.2. Totalt 72 timer opplæring
Modul O-2.6
Godkjent opplæring i modulene O-1.1, O-2.2, O-3.2, VHF/UHF og IMDG-koden
B1 (Bergingsvogn med totalvekt mindre enn 7,5 tonn) B2 (større enn 7,5 tonn)
Registreringen gjelder. Kryss av!
Nyutstedelse
Omregistrering
Utvidelse
Utvides med følgende klasser:
Kopi av gammelt bevis. Dokumentasjon er vedlagt
Bevis utstedt første gang. Dato:
Kran:
.
.
Maskin:
Instruktør /
kursansvarlig:
Ordre nr:
Firma:
Telefon:
Adresse:
Fax:
Dato:
.
.
Truck:
.
.
Underskrift:
NKR behandler alle data etter Personopplysningsloven. Databasen er meldt inn til Datatilsynet etter bestemmelser gitt i
Personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Godkjenning er offentlig og kan kontrolleres via denne lenken:
http://hetti.datatilsynet.no/melding/report_view.pl?id=31535
Dette skjemaet kan du laste ned i Word- og pdf-format her: http://norskkompetanseregister.no/skjema-linker
À jour 26.09.2016
N – 2.2.4 V01 Side 2 av 2
Inndeling
Gruppekoder for kompetansebevis
Sertifisert sikkerhetsopplæring
Registreres på skjemaets forside
Kraner
G1
G2
G3
G4
G5
G8
G20F
G20S
G20R
G20H
Masseforflyttingsmaskiner:
M1
Mobilkran
Dozer
M2
Tårnkran
Gravemaskin
M3
Portal- og svingkran
Veghøvel
M4
Bro- og traverskran, dersom bruken medfører fare for skade
Hjullaster
på liv og helse
M5
Offshorekran
Gravelaster
M6
Kran med større kapasitet enn 2 Tm. montert på lastebil
Dumper
eller lastebiltilhenger.
M20 Andre - beskrives
Fastmontert hydraulisk kran (= G8 minus stabilitetsberegning)
Ståltaukran/mast [Wireline crane/mast]
Rørhåndteringskran [Pipe handling crane]
Heisspill [Drawwork] (G20 betyr: Andre – beskrives, har du andre krantyper enn de som er nevnt her, må du beskrive dem.)
Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Løftekapasitet t.o.m. 10 000 kg:
T1
T2
T3
T4
T5
Lavtløftende plucktruck, palletruck med permanent førerplass
Skyvemast- og støttebenstruck
Sidestablende trruck (smalgang), høytløftende plukktruck og førerløftende truck.
Motvektstruck med mast eller teleskopbom.
Sidelaster
Trucker med løftekapasitet over 10 000 kg:
T6
T7
T8
T8.1
T8.2
T8.4
T20
Sidelaster
Portaltruck
Motvektstruck med gaffelarmer
Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk
Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo
Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk eller tømmerklo
Andre – beskrives [C1 Teleskoptruck C2 Rundtomsvingende teleskoptruck]
Følgende tilleggskrav gjelder for klassene T6 t.o.m. T8.4:
-
For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må kandidaten ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år og
praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeide.
For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må kandidaten ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år
og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeide.
Inneha førerkort i klasse B (person- og varebil).
-
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Modulinndeling med undergrupper
Verksted lager
1A
Billøftere
1B
Verkstedkran
1C
Traverskran og taljebaner
1D
Ledetrucker
2
Spesialkraner
3
Vinsjer / taljer
4
Anhuking / stropping /signalgiving
Stillaser
5A
Klatrestillaser
5B
Hengestillaser
6
Personløftere
7
Personløftere under jord
8
Borevogner og tunnelrigger
9
10
11A
11B
11C
11D
11E
11F
12A
12B
12C
12D
13
Selvgående valser
Traktorer med og uten utskiftbart utstyr
Verktøy / maskiner
Vinkelsliper
Boltepistol
Spikerpistol
Kombihammer
Kjedesag (motorsag)
Kapp / klyvesag
Trebearbeidingsmaskiner
Sirkelsag
Båndsag
Fresemaskin
Avretterhøvel
Annet
Personløftere:
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Manuelt flyttbare personløftere: A1 tårn- og geider-, A2 vertikal- og saksepersonløfter
Tilhenger monterte personløftere:
A3 knekkarm-, teleskop- og saksepersonløfter
B selvgående personløftere
C bilmonterte personløftere
Forklaring
til opplæringsplaner og moduler finner du her: http://kosar.no/opplaeringsplaner Dette skjemaet kan du laste ned i
Word- og pdf-format her: http://norskkompetanseregister.no/skjema-linker.
À jour 26.09. 2016