Processkarta

Anmälan enligt Lex Maria – process
Allvarlig
händelse
VC skickar
underlag till
chefläkare
Synergi anmälan
alt direkt info till
VC
VC kontaktar
chefläkare
VC samlar in underlag
enligt instruktion
Personalstöd
Debriefing
Beslutspunkt om
Lex Maria
Diarienummer
Chefläkaren info om
Lex Maria instruktion
och checklista i mail
till VC
Intern utredning
Yttranden från berörda
Ev. redogörelse från
patient
Chefläkare
anmäler enl. Lex
Maria till IVO
Bekräftelse med
diarienummer
från IVO
Pressmeddelande
läggs på LISA av
chefläkaren
Begäran från IVO om
kompletterande
handlingar/yttrande
IVO anlitar ej
vetenskapliga råd.
För second opinion
eller utlåtanden
ansvarar vårdgivaren
Beslut från IVO
Chefläkare
skriver pressmeddelande på
LISA
VC informerar
patient och
medarbetare
Ev.
begär IVO
återföring
av genomförda
åtgärder i
verksamheten
Process vid Patientklagomål direkt till
vårdgivare
Patient ringer
CL
alt.CL kontaktas
av
patientnämnd
Kommunikation
med
verksamhetschef
leder till anmälan
enl. Lex Maria
Ärendet
avskrivs
Ärendet
vidare/tillbaka
till patientnämnd
Ärendet
leder till
enskild
anmälan
Från punkt
6 i Lex
Maria
processen
Process vid enskilt klagomål till IVO
Patient eller
närstående
anmäler
händelse
som enskilt
klagomål
Till IVO
IVO
Skickar
ärendet
till RÖ
Chefläkare
kontaktar
verksamhetschef
Diarienummer från IVO
och från RÖ
IVO begär in uppgifter
•Journalkopior
•Yttrande från berörda
•Yttrande
Verksamhetschef
Verksamhetschef
skickar
handlingar till IVO
med kopia till
chefläkare
Material läggs i respektive
Diarium
Skillnad mot ärenden som
anmäls av vården enligt Lex
Maria till Socialstyrelsen:
Patienten informeras av IVO
Inga pressmeddelande
Från punkt 9
i Lex Maria
processen
Process vid fynd av allvarliga avvikelser
Vid
genomgång av
allvarliga
avvikelser i
synergi finner
CSSK ärenden
som ej tidigare
är kända hos
CL
Chefläkare
bedömer
ärendet
Chefläkare
kontaktar
verksamhetschef
för vidare
utredning
Från punkt
4
i Lex Maria
processen
Ärendet
diarieförs
Ingen åtgärd –
noteras i
synergi
Allvarlig avvikelser avser i denna process:
Avvikelser som rapporteras med konsekvens personskada med katastrofal eller betydande konsekvens