Verksamhetsberättelse 2014 - Centerpartiet i Emmaboda kommun

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Centerpartiets kommunkrets i Emmaboda avger härmed
verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Göran Eriksson, Kammarbo
Vice ordförande:
Ann-Charlott Filipsson, Åby
Kassör:
Göran Ernstsson, Åleberg
Sekreterare:
Berit Lundin, Alsjökulla
Övriga ledamöter:
Anja Granlund/Karlsson, Broakulla
Rune Magnusson, Emmaboda
Angela Fransson, Emmaboda
Kent-Göran Karlsson, Broakulla
Bo Sunesson, Harebo
Christian Skoglund, Sidlandsmåla
Adjungerad ledamot
Ingrid Jensen, valberedningens ordförande
Ersättare:
Anna Jonasson/Karlsson, Moshult
Börje Svensson, Emmaboda
Christer Jonsson, Emmaboda
Birgitta Carlsson, Klippingsbo
Karin Rask, Algustboö
Lage Karlsson, Karamåla
Kerstin Karlsson, Kammarbo
Marina Skoglund, Sidlandsmåla
Revisorer för 2014 har varit Eine Svensson, Rörsbo och Lars Andreasson, Hällasjömåla.
Valberedningen: Ingrid Jensen, Åleberg, tillika sammankallande, Anna Ernlothsson,
Emmaboda, Lars Andreasson, Hällasjömåla och Göte Lindholm, Muggetorp
Medlemmar
Medlemmar i kretsen är samtliga som erlagt medlemsavgift i Centerpartiet, Centerkvinnorna
eller Centerpartiets Ungdomsförbund.
Medlemsantalet den 31 december var 176 medlemmar. Fördelade på: Centerpartiet 106,
Centerkvinnorna 43, Centerns ungdomsförbund 25 och Centerstudenterna 2 medlemmar.
Vid fyra tillfällen under året har alla medlemmar fått personlig kallelse och inbjudan genom
brev eller mail till de olika aktiviteterna. Sedan har de medlemmar som var med på KF-listan
eller är valda till något uppdrag fått ett stort antal kallelser och inbjudningar till aktiviteter.
Avdelningar
Det finns numera bara två avdelningar kvar i kretsen och det är Vissefjärda Centerkvinnor och
Vissefjärda Centeravdelning. Deras verksamhet redovisas på respektive avdelningsårsmöte.
Medlemmarna i avdelningarna ingår i kretsens medlemsantal.
Algutsboda och Långasjö Centerkvinnors avdelningar är sedan något år nedlagda men
medlemmarna därifrån fortsätter att driva en del verksamhet som man haft tidigare.
I Algutsboda är Centerkvinnorna huvudansvariga för den traditionella julfesten i Rävkullen
som varje år lockar 80-90 besökare.
I Långasjö bjuder Centerkvinnorna på adventskaffe till alla boende på Allégården som en
tradition sedan många år tillbaka.
Styrelsesammanträden och medlemsmöten
Protokollförda styrelsesammanträden har hållits den 7 januari, 20 februari, 16 april, 15 maj, 22
september och 18 december.
Medlemsmöten har hållits i samband med styrelsemöten den 16 april med fotografering och
fastställande av valprogrammet, den 22 september med utvärdering av valet och den 18
december.
Därutöver har det varit flera möten och telefonkontakter inom styrelsen.
Valprogramsmöten
Möten där man planerade och arbetade fram valprogrammet har hållits den 16 januari, 10
februari, 26 februari och den 16 april då valprogrammet fastställdes. Tiden mellan dessa möten
har mindre grupper arbetat fram förslag till valprogrammet.
Gruppmöten och kommunal verksamhet
Vi har haft tio gruppmöten tillsammans med allianspartierna och tre gruppmöten i den egna
partigruppen. Bo Sunesson och Johan Jonsson har varit gruppledare.
Motioner, interpellationer, debattartiklar och insändare har skrivits av fullmäktigegruppen
samt av övriga styrelse - och nämndsledamöter.
Centerpartiet har ledamöter i alla nämnder och kommunala bolag i Emmaboda kommun och
där jobbar alla för att påverka så det kommer med Centerpolitik i besluten.
Årsmötet
Den 28 februari hölls årsmötet i Rävkullens bygdegård. Förutom förhandlingarna medverkade
Åke Carlson, Lenhovda. Han är ledamot i förbundsstyrelsen och är kommunstyrelsens
ordförande i Uppvidinge kommun.
Internationella kvinnodagen
Den 8 mars prisades Malin Kronmar, Långasjö för framgångsrikt kvinnligt företagande.
Malin Kronmar driver Butik Norregård i Långasjö.
Miljöprisutdelning
I samband med miljödagen den 5 juni delades miljöpriset ut till Mundekulla kursgård. Det var
17-e året i rad som Centerkretsen delade ut miljöpris.
Pristagarna Berndt, Peter och Anne Elmberg har under 15 år gjort stora miljöinsatser och
skapat Mundekulla kursgård. Senast installerade man en solcellsanläggning som generar cirka
17 000 kw/h/år.
I samband med utdelningen var medlemmarna inbjudna till korvgrillning, sång av Peter
Elmberg och rundvandring på anläggningen.
Arrangemang
Julfest
Den 10 januari inbjöds allmänheten till julfest i Rävkullens bygdegård. Det var dans kring
granen, lotterier och kaffeservering för de 80-90 talet besökarna. Julfesten var extra uppskattad
av det stora antal barn som kom.
Vildsvinskväll
Den 14 april hölls informationsmöte i Bromboda bygdegård om problemen med vildsvinen.
Charlotta Eriksson från regeringskansliet deltog på mötet inför ett 80-tal deltagare.
Tidigare under dagen gjorde Charlotta och lokala Centerpartister besök i Bläsemåla och
Bredasjö för att titta på vildsvinsskador på åkrarna.
Grön Trädgård
Den 20 juli hölls Grön Trädgård hos Lennart och Solveig Lorentzon, Krukö, Vissefjärda. Det
var ett utåtriktat arrangemang som lockade runt 200 deltagare. Alla blev bjudna på kaffe och
kakor. Värdparet bjöd på en kunnig och intressant guidning när de visade runt i den fina
trädgården med blommor, buskar, stensättningar och vatten.
Valupptakt
Den 14 augusti var det valupptakt i Rävkullens bygdegård. Åke Carlson, Lenhovda
medverkade med tips om hur man kan driva kommunala frågor.
Familjefest vid Långasjön
Den 17 augusti bjöds allmänheten in till familjefest vid Långasjön med tipsrunda, politiska tal,
underhållning av Donald Hummel och korvgrillning.
Det blev otur med att det började att regna strax innan festen började och det gjorde säkert att
många avstod från att komma.
Möte med Eskil Erlandsson
Den 20 augusti kom Landsbygdsminister Eskil Erlandsson till oss. Först gjordes ett besök på
Börje Johanssons gård i Bläsemåla där Eskil diskuterade lantbruksfrågor med värdfolket.
Därefter ett allmänt möte med Eskil i Bromboda bygdegård med över 70 deltagare.
Familjefest och fisketävling vid Ersjön
Den 31 augusti inbjöds alla till familjefest och fisketävling vid Ersjön i Emmaboda.
Man inledde med politiska tal av Anders Åkesson, Christer Jonsson och Johan Jonsson.
Förutom fisketävling med Centerns inplanterade Regnbågslax var det underhållning av bandet
Shuvit som spelade punkrock och det var trolleri av ComedyMagic. För barnen fanns
hoppborg, clown, apa, ballonguppsläpp och godisregn. Kaffe och saft till alla besökare som
kom i det regniga vädret.
Funktionärsfest
Den 17 oktober hölls en fest i Nöjeshuset för alla som hade arbetat i valrörelsen.
Torsåsduon Eva Milesson och Claes-Göran Bjerding underhöll med sång och musik.
Nomineringsstämma
Den11 november hölls nomineringsstämma i Långasjö bygdegård. Där valdes kandidater från
Centern till kommunala uppdrag i styrelser och nämnder. Christina Davidsson, Nybro
medverkade också under kvällen.
Studiebesök på Montessoriskola
Den 9 maj gjordes studiebesök på Montessoriskolan i Älmhult. Åtta deltagare var med och
besöket resulterade sedan i en motion till KF om att Emmaboda ska undersöka möjligheten att
starta upp en Montessoriskola i Emmaboda kommun.
Marknader
Under året har man bemannat marknadsstånd på marknaderna i Broakulla, Vissefjärda,
Emmaboda och i Eriksmåla både på vår och höstmarknaden. På marknaderna har man bjudit
på kaffe, kakor, äpplen, tomater och delat ut material. I Vissefjärda delade man ut en kasse
med närodlade rotfrukter och recept på rotfruktsgratäng. Att delta på marknaderna är en
mycket bra utåtriktad verksamhet då man når många människor. Även på visfestivalen i
Emmaboda deltog Centerpartisterna i sitt tält med att dela ut material och prata med folk.
Medlemmarnas representation och kursdeltagande
Medlemmar från kretsen har deltagit på:
Extra distriktsstämma i Kalmar
Valkampanjledarkurs i Oskarshamn
Distriktsstämma i Högsby
Valkonvent i Solna
Valupptakt i Högsby
Kandidatutbildning i Kalmar
Kretssamråd i Mönsterås och Högsby
Flera möten med Kommunala sektionen
Valrörelsen
Valrörelsen startade i samband med valprogramsmötet i januari.
Under april-september hyrde Centern ett skyltfönster på Storgatan i Emmaboda där man
skyltade med aktuellt valmaterial och foton på Centerns kandidater till valen.
Vid flera tillfällen har man samlats några medlemmar för att dela ut bananer och kakor till
inpendlare vid Emmaboda station.
Utanför alla mataffärerna i kommunen har man kampanjat vid flera tillfällen.
Man har delat ut valmaterial i brevlådorna på alla orter i kommunen.
Ställningar har tillverkats till valaffischer och det har sedan affischerats i hela kommunen.
Egna broschyrer har framställts för spridning under hela valrörelsen.
Valstuga byggdes i Vissefjärda och den fraktades till Emmaboda och bemannades dagligen
från den 22 augusti fram till valdagen. Alla som besökte valstugan blev bjudna på kaffe. Flera
extra aktiviteter hölls i valstugan med bland annat ”Valbar”, som blev mycket populär och
omtalad.
En solpanel sattes upp på valstugan och med ström från den drevs en TV som visade Centerns
valkampanjfilm och bilder på alla Centerns kandidater på kommunlistan. Ett nytt och
uppskattat inslag.
Lotteri på valstugan och två grupper trädgårdsmöbler har anordnats På ett annat lotteri såldes
lotter på solpanelen.
Johan Jonsson har deltagit i PRO:s debatt om äldreomsorgen, hyresgästföreningens möte och
kommunens skoldebatt.
Vi har haft besök av minister och riksdagspolitiker. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var
på besök i Bläsemåla och Bromboda i augusti. Anders Åkesson deltog på marknadsdagen i
Emmaboda och har vid ett annat tillfälle besökt platser där 400 kw ledningen ska gå för att
sedan kunna påverka att kabeln ska grävas ned i stället för luftkabel.
Riksdagsman Ola Johansson har tillsammans med Anders Åkesson och lokala politiker besökt
det planerade området för byggnation vid Mjusjön.
Ett par veckor före EU-valet kom EU-parlamentarikern Kent Johansson till Vissefjärdadagen.
Förutom att han medverkade vid Centerns kampanjtält hade han ett möte med representanter
från föreningslivet i kommunen.
Medlemmarna har gjort utspel och skrivit insändare i olika politiska frågor.
På marknaderna och vid alla våra arrangemang har det bedrivits valkampanj under hela året.
Valresultatet vid EU-valet blev det bästa sedan flera val tillbaka.
I det allmänna valet till kommunfullmäktige tappade Centern ett mandat från sju till sex och i
procent blev det ett minus med 0,25 % från 15,69 % till 15,44 %
Slutord
Styrelsen vill framföra ett tack till alla i kommunens Centerorganisationer för olika
verksamheter som bedrivits under året.
Under den långa valrörelsen med två val i sikte jobbade medlemmarna intensivt för att föra
fram Centerpartiets budskap.
Ett stort Tack för valarbetet som ledde fram till att Centern gjorde två bra val från att
tidigare varit uträknade av media.
Tack till alla som deltagit på de verksamheter som kretsen ordnat.
Bemanningen av Centerns marknadsstånd på de olika marknaderna är viktig då man når
många människor där.
Vi vill också tacka alla som genom sitt medlemskap stöder Centerpartiets arbete för ett bättre
Sverige och en levande landsbygd.
Inför 2015 ska de valda Centerledamöterna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
påverka så att det blir mycket Centerinslag i besluten så att det gagnar medborgarna i hela
kommunen.
Med önskan om flera nya medlemmar, trevliga medlemsträffar, aktiviteter för allmänheten
och aktivt politiskt arbete i alla sammanhang tackar kretsstyrelsen för visat förtroende för året
som gått och önskar hela Centerrörelsen lycka till.
Styrelsen för Centerpartiets kommunkrets i Emmaboda