NORDIC TRUSTEE Til obligasjonseiere i

NORDI C T R U S T E E
This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee
ASA.
Til obligasjonseiere i:
N00010712797
N00010752652
N00010758535
FRN Kragerø Sparebank åpent obligasjonslån 2014/2017
FRN Kragerø Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2018
FRN Kragerø Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2018
Fusjon mellom Kragerø Sparebank- (org. 937 892 039) og Bamble Sparebank (org.
937 891 245)
Nordic Trustee ASA er tillitsmann for lånene nevnt ovenfor ("Lånene"). Kragerø Sparebank er utsteder
for Lånene.
Det er besluttet at Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank skal fusjoneres med virkning fra 1. januar
2017. Her vil Bamble Sparebank bli den overtakende bank, og den fusjonerte banken skal videreføres
under navnet Skagerrak Sparebank.
Med vennlig hilsen
Nordic Trustee ASA
Cecilie Natalie Haug
PO Box 1470 Vika, N-0116 Oslo. Haakon Vlls gate 1, Oslo
nordictrustee.com