konferanseprogrammet her

Er glassene blitt fullere siden i fjor?
Halvfullt?
Halvtomt?
Bli med på årets begivenhet for næringslivet i vår region!
Tirsdag 20. september arrangerer Kragerø Sparebank Vestmarkonferansen 2016
på Kragerø Resort, og du er herved invitert! Inspirert av fjorårets suksesskonferanse,
topper vi laget i år. Vi tar tempen på norsk økonomi og regional/lokal næringsutvikling.
Meld deg på i dag, og gled deg til å høre blant andre...
u Finansminister Siv Jensen
u Jan Ludvig Andreassen
u Ivar Tollefsen
u Hanne Gro Haugland
Finansminister
Siv Jensen
u Lokale partiledere
Dette er årets konferanseprogram:
Kl 1100 til 1200
Kl 1200
Kl 1215
Kl 1300
Kl 1345
Kl 1430
Kl 1515
Kl 1530
Kl 1630
Kl 1700
Kl 1730
Kl 1745
Kl 1845
Kl 1900
Registrering og kaffe i resepsjonsområde
Velkommen
Hvordan tilpasse seg livet uten renter? v/ Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika
Lunch inklusive utdeling av Gründerprisen
Vellykkede næringsvirksomheter er oftest hobby satt i system v/ Ivar Tollefsen
Presentasjon av lokal bedrift
Pause
Rikets tilstand v/ finansminister Siv Jensen
Presentasjon overordnet næringsorganisasjon (forprosjekt) v/ Kragerø kommune,
Visit Kragerø, Industri- og håndverkforeningen og Gårdeierforeningen
Kragerø vs Grenland v/Hanne Gro Haugland, daglig leder ViG
Pause
Paneldebatt lokale partiledere – ledet av Ole Magnus Stensrud
Oppsummering/avslutning
Vel hjem – eller middag på hotellet!
Påmelding: Deltageravift: Ferjetider: innen 16. september via www.kragerobanken.no eller [email protected]
kr 500,- inklusiv lunsj faktureres i etterkant.
fra Kragerø kl 09.20 og 11.30 - fra Stabbestad kl 19.30
Kontakt Kragerø Resort – 35 97 11 00 – for tilbud om middag/overnatting.
Ivar Tollefsen
Jan L. Andreassen
Sjeføkonom, Eika
Hanne Gro Haugland
Daglig leder ViG
Kontaktperson:
Banksjef BM, Ulf-Tore Windegaard, [email protected] – tlf 918 79 465
Kragerø Sparebank Kirkegt. 26 / Avd. Sannidal Tangen 11