1545 Fabege

Framtidens utmaningar inom
förvaltningen
Charlotta Liljefors Rosell Fabege
REKRYTERING & KOMPETENS
DIGITALISERING & INFORMATION
DIGITALISERING OCH INFORMATION
LOGISTIK SAMORDNING FÖR FASTIGHETEN / STADSDELEN
KUND & SAMARBETSPARTNER