Untitled - Region Kronoberg

Vem får flytta på sig
för att ta del av det din
organisation erbjuder?
Invånaren eller dina medarbetare?
Upplägg
Om kronobergarnas kulturintresse, den
regionala kulturella infrastrukturen och behovet
av mobila lösningar på kulturområdet
Musikriket
Regionteatern Unga
Diskussion
Kronobergs kulturvanor
Lyssnat på musik
Sett någon film (utom på bio)
Läst någon bok/lyssnat på ljudbok
Gått på bio
Fotograferat/filmat
Besökt historisk sevärdhet/byggnad
Besökt bibliotek
Besökt museum
Lyssnat på konsert via TV/internet
Deltagit i övrigt föreningsliv
Gått på annan konsert
Sysslat med handarbete/hantverk
Besökt fornminne
Sett teaterpjäs via TV/internet
Använt dator för eget skapande
Besökt konstutställning
Spelat digitala spel
Gått på teater
Dansat
Gått på musikal
Tecknat/målat
Deltagit i studiecirkel/kursverksamhet
Skrivit/författat
Spelat musikinstrument
Gått på klassisk konsert/opera
Gått på balett/dansföreställning
Sjungit i kör
Spelat teater/deltagit i lajv etc
98
91
81
79
74
70
66
63
59
58
57
52
51
48
47
47
45
44
40
39
34
30
25
24
19
14
9
5
0
20
40
Kronobergs kulturvanor
60
80
100
120
Skillnader på vanor Kronoberg/riket
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Kulturellt index
Index
6
Kulturell infrastruktur
VERKSAMHETER I KRONOBERG SOM INGÅR I
KULTURSAMVERKANSMODELLEN OCH HAR BÅDE
STATLIGT OCH REGIONALT STÖD
• Kulturparken Småland
• Musik i Syd
• Regionteatern Blekinge Kronoberg
• Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
• Dans i Sydost
• Hemslöjden i Kronobergs län
• Reaktor Sydost
• Riksteatern Kronoberg
• Ljungbergmuseet
• Berättarnätet Kronoberg
Diskussion
Kan mobilitet vara ett sätt att skapa attraktivitet i
hela länet?
Vad krävs?
Vad kan vi göra tillsammans?
VILL DU PÅVERKA
KULTURLIVET DE
NÄRMSTA TRE ÅREN?
ANMÄL DIG TILL KULTURFORUM DEN 16 FEB
MER INFO PÅ WWW.KULTURPLANKRONOBERG.SE