Lokalva rd fo r prima rva rd

Allmänmedicinskt kunskapscentrum
AMK:s utbildningsgrupp
Lokalvard for primarvard
Välkommen till utbildning för lokalvårdare inom primärvård.
Region Kronoberg har arbetat fram lokala riktlinjer för städning i
vårdlokaler. Riktlinjerna bygger på nationella riktlinjer som kom 2012.
Under eftermiddagen kommer riktlinjerna att presenteras. Därutöver
blir det föreläsning i material och metod.
Tid:
Onsdagen 6 maj 2015 kl. 13.00-16.30
13.00–14.30
Nya riktlinjer för städning i Region Kronoberg
Katarina Madehall, hygiensjuksköterska
14.30
fika
15.00–16.30
Material och städteknik
Linda Widén, avdelningschef för Lokalvården Sigfrid
Plats:
Sal Oden. Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15 Växjö
hitta hit
Anmälan till:
[email protected]
senast 24 april