Mikael Malmqvist - Jönköpings Södra

VALBEREDNINGEN FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF INFORMERAR
Valberedningen för Jönköpings Södra IF har enhälligt beslutat att till föreningens
medlemmar föreslå nyval av MIKAEL MALMQVIST till ordinarie ledamot i föreningens styrelse
för en tid av 1 år.
Mikael Malmqvist är 47 år och bor i Lekeryd med sin familj, sin fru och deras 2 barn.
Mikael fick sin tidiga fotbollsuppfostran i J-Södra och den fortsatte ända till seniorstadiet
med spel i klubbens A-lag säsongerna 1992-1996. Mikaels aktiva spelarkarriär avslutades i
Lekeryds/Svarttorps SK. Mellan åren 2002-2005 ingick Mikael i klubben marknadsgrupp.
Mikael Malmqvist är ständig medlem i föreningen.
Hans yrkesverksamma karriär påbörjades inom Enirokoncernen där Mikael har erfarenheter
från försäljning, som säljchef och senast som regionchef med budget-, resultat-, lednings- och
personalansvar för ca 200 medarbetare. I Mikaels nuvarande befattning på Hallpressen är han
ytterst ansvarig för att stödja, analysera och utveckla koncernens befintliga affärsprocesser
samt att identifiera och utveckla nya affärsområden.
Jönköping 27 februari 2017
Jönköpings Södra IF:s valberedning
K-G Gustafsson, ordförande
Christer Stalin
Per Snarberg
Daniel Segerfeldt
Jököpings Södra IF
John Erikssongatan 50C
554 72 Jönköping
Org. nr: 826000-1865
Tel: 036-16 55 13
Fax: 036-12 60 44
E-post: [email protected]
www.jonkopingsodra.se