oppsigelse av leiligheten

BSN
Gunnar Schelderups vei 13 A
0484 Oslo
Dato for oppsigelse:
Navn på kontraktholder:
Leilighet:
Oppsigelse familieleilighet
Det bekreftes herved at
, født dd.mm.åååå sier opp min leilighet nummer
i
Gunnar Schjelderups vei 13 xx. Vi er innforstått med at det tilfaller tre måneders
oppsigelsestid i tillegg til inneværende måned.
Begrunnelse for oppsigelse er xxx.
Det praktiske med oppsigelse og utsjekk avtales direkte med resepsjonen og vi aksepterer at
nøklene må leveres inn senest klokken 12:00 siste dag i leieperioden.
Bekreftelse på mottatt oppsigelse sendes av utleier.
MvH
Leietaker