Fondutredningen

Fondutredningen
Några viktiga förslag:
1. Fondbolag får tillhandahålla sina kunder
investeringssparkonto.
2. Ta bort onödig svensk gold-plating och administrativa
bördor, t.ex. att tillämpa bankernas kapitalkrav.
3. Andelsklasser där avgiften kan anpassas efter olika former av
distribution. Valutasäkring.
4. Möjlighet att etablera investeringsbolag.
Fonder som marknadsförs i Sverige
Värdepappersfonder (UCITS)
som marknadsförs i Sverige
Alternativa investeringsfonder (AIF)
som marknadsförs i Sverige
Svenska
10%
Utländska
90%
Svenska
17%
Utländska
83%
Tack!