Största smittorisken för magsjuka – dina händer

Största smittorisken för
magsjuka – dina händer
Kristina 6år Ljungdalens skola
De flesta som insjuknar i magsjuka blir smittade
genom bakterier och virus från sina egna händer.
Rena händer
– ett bra sätt att hålla sig friskare.
Smittskydd och vårdhygien / Folkhälsocentrum
ASD apr -12