Grattis, det är kollektivavtalets dag!

Grattis, det är kollektivavtalets dag!
Idag firar vi något som lätt kan tas för givet och som många sällan tänker på – att vi har
våra goda villkor tack vare kollektivavtal.
Kollektivavtal ger fler, bättre och branschanpassade villkor
I Sverige regleras stora frågor som rätt till semester och föräldraledighet i lag, behöver vi då
kollektivavtal?
Det stämmer att vi har en grund i lagen, men samtidigt är många frågor helt eller delvis oreglerade.
I Sverige har vi valt den s k svenska modellen som innebär att lagen kompletteras med kollektiv­
avtal tecknade av fackförbund och arbetsgivare. Avtalen ger fler och bättre villkor som är
anpassade till bransch och den verklighet vi lever i. Det är vi fackliga företrädare och arbets­
givarna som bäst kan förutsättningarna som styr vår verksamhet och som bäst kan förhandla
våra villkor.
Typiska frågor som ofta regleras är:
• Lön – lönerevision och ramar för lönesättningsprocessen
• Föräldralön ­ kompletterar föräldrapenningen upp till 90% av lönen
• Semester – fler än lagens 25 semesterdagar
• Ersättning vid sjukdom ­ kompletterar sjukpenning sjukdag 15 t o m 365 upp till 90% av lönen
• Ersättning för övertidsarbete och restid
• Tjänstepension
• Ekonomisk ersättning och stöd vid arbetsbristsituation
Lokala avtal kan kompletteras med villkor som gäller just vår arbetsplats, utifrån våra förutsätt­
ningar. Ni kan fråga oss fackliga företrädare om vilka avtal vi har. Hör gärna av er också om ni har
någon fråga som vi borde driva.
Kollektivavtal ger kvalitet, tydliga spelregler och trygghet
Kollektivavtal ger tydliga spelregler och som anställd kan du lätt ta reda på vad som gäller. Det är
tryggt att veta att du har goda anställningsvillkor så att du kan ägna dig åt det du gör bäst – ditt
jobb! Avtalet är också en kvalitetsstämpel för vår arbetsgivare som visar att de är seriösa och måna
om oss anställda.
Med kollektivavtal har vi också rätt att ha fackliga företrädare på arbetsplatsen. Till oss kan du all­
tid vända dig för råd och stöd, vi kan förhandla fram lokala avtal och agera om arbetsgivaren inte
följer det vi kommit överens om.
Kollektivavtal ger en fantastik möjlighet att påverka
Tack vare kollektivavtal har vi stora möjligheter till inflytande och påverkan. Här på arbetsplatsen
deltar vi aktivt i diskussioner som rör samverkans/medbestämmandefrågor. Du som anställd
får möjlighet att tycka till om frågor som rör din vardag, exempelvis omorganisation, ändrade
anställningsvillkor och chefstillsättningar. Arbetsgivaren vinner ett värdefullt bollplank och får
ett bättre beslutsunderlag.
Kollektivavtal ger pengar i plånboken – kolla på knegdeg.se
Villkoren i kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde och på knegdeg.se kan du enkelt räkna
ut värdet för dig. Genom att ange lön och ålder får du fram hur mycket ersättning du får beroende
av om du har kollektivavtal eller inte. Du kan också se hur värdet räknas ut och få information om
sakfrågorna.
Exempel från knegdeg.se
Jag är 40 år och beroende av månadslön får jag per månad:
Föräldraledighet – tack vare kollektivavtal kompletterar arbetsgivaren föräldrapenningen
från Försäkringskassan med föräldralön.
Månadslön
30.00
40.000
50.000
Med avtal
Utan avtal
Skillnad i kronor
26.30023.000
35.20028.600
44.20028.600
3.300
6.600
15.600
Sjukdom – är du sjuk i mer än 14 dagar får du sjukpenning från Försäkringskassan.
Med kollektivavtal får du även sjuklön från arbetsgivaren.
Månadslön
30.000
40.000
50.000
Med avtal
Utan avtal
Skillnad i kronor
26.00021.400
34.80021.400
43.70021.400
4.600
13.400
22.300
Tjänstepension – tack vare kollektivavtal sätter arbetsgivaren varje månad in pengar
till din framtida tjänstepension.
Månadslön
Med avtal
30.000
40.000
50.000
Utan avtal
Skillnad i kronor
1.9000 1.900
3.8000 3.800
6.9000 6.900
På knegdeg.se finns ett axplock villkor ur avtalen. Det finns många fler som exempelvis restids­
ersättning, arbetstidsförkortning, beredskapsersättning och högre semesterlönetillägg. Kolla vilka
villkor som finns i vårt avtal.
Välkommen – vi finns här för dig
Har du frågor om kollektivavtal eller är nyfiken på vad mer vi kan erbjuda dig som medlem? Hör
gärna av dig till oss som är dina fackliga företrädare på arbetsplatsen. Du kan också kontakta
Rådgivningen på Sveriges Ingenjörers kansli på tel. 08-613 80 00.
Grattis till kollektivavtalet!
önskar
Saco-S föreningen