04-6763798 חיספין ארליך זהבה 052-8348541 04

‫‪046763798‬‬
‫‪0528348541 046960541‬‬
‫‪) 046652334‬חדר לידה‬
‫ארלי זהבה‬
‫בר שלו אפרת‬
‫חיספי
‬
‫קשת‬
‫)טבריה(‬
‫קאפח בתשבע‬
‫מירו
‬
‫)עבודה זיו( ‪046828879‬‬
‫בית‪046987842‬‬
‫‪0544203633‬‬
‫קדמי רעיה‬
‫נאמ
אפרת‬
‫חרמו
‪ 27‬חיפה‬
‫רח' פינסקר ‪17/2‬‬
‫חיפה‬
‫השקדי ‪48‬‬
‫קרית טבעו
‬
‫מצפה הושעיה‬
‫‪0527635837 ,048620320‬‬
‫‪048123087‬‬
‫‪0544382828‬‬
‫‪052-6854512‬‬
‫‪04-9532043‬‬
‫‪0547636844‬‬
‫שוקרו
חנה רות‬
‫קור‪ +‬חוה‬
‫מגדל העמק‬
‫שדרות מעפילי ‪62‬‬
‫מעלות‬
‫וורנר ‪ 12/2‬ב' טבריה‬
‫עפולה‬
‫פלטיאל נחמה‬
‫חיל מדר ‪168‬‬
‫ביריה‬
‫אמיר מיכל‬
‫קיבו‪ +‬שדה אליהו‬
‫‪0522254836 ,046540283‬‬
‫‪049978846‬‬
‫‪0507639287‬‬
‫‪046712740‬‬
‫‪046404420‬‬
‫‪0548027177‬‬
‫‪077-7095161‬‬
‫‪052-4295387‬‬
‫‪046096434‬‬
‫‪0545640630‬‬
‫מקבלת בחדר לידה בפוריה טבריה‬
‫ובביתה בקשת – רמת הגול
‬
‫פוריה(‬
‫בית אל שרה‬
‫רייס עידית‬
‫שוור‪ +‬סימי‬
‫גלעד יהודית‬
‫בבית לפי הצור‬
‫מקבלת בקיבו‪ +‬שדה אליהו לפי הצור‬