1 - Tsippi Fleischer

‫>‬
‫>‬
‫ןב ‪ y‬ון לחי ‪JJ‬ן בגיל ‪'i‬וון חובו]ו ך ' ס יון }ו‪ " Ol!J‬א‬
‫ז‬
‫‪..,‬‬
‫~‬
‫‪-..‬‬
‫"'‬
‫>‬
‫•‬
‫•‬
‫'‪-1‬‬
‫•‬
‫'‬
‫ו‬
‫~‬
‫‪f‬‬
‫‪--.‬‬
‫‪-‬‬
‫(‬
‫•‬
‫•‬
‫‪~ \.,‬‬
‫•‬
‫\‪{.‬‬
‫‪:C‬‬
‫ ‪·.‬‬‫‪.•---a:‬‬
‫‪-..‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫)‪C‬‬
‫‪-‬‬
‫•'‬
‫'‬
‫)‬
‫'‬
‫'‪1‬‬
‫•‬
‫' '‬
‫'‬
‫‪\.‬‬
‫‪1‬‬
‫)\‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫=‪s -‬‬
‫;'‪' '"-‬‬
‫‪\J‬‬
‫‪. .·--:=b ............‬‬
‫ו‪1‬‬
‫~‬
‫~•~‬
‫‪-‬‬
‫‪/‬‬
‫\‬
‫‪- ............‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫\ ‪'-‬כ ‪" .‬‬
‫\‪..·---- ,‬‬
‫<‪~:-‬‬
‫~ ‪~-- .Q‬‬
‫‪1·1,·~ .·;\' j‬‬
‫"‪.‬‬
‫"פ"‬
‫‪/‬‬
‫‪--‬‬
‫דייר ציפי פליישר‬
‫‪-‬‬
‫‪'~-‬‬
‫‪ll'jJ‬‬
‫‪i$- ' :-....‬‬
‫;‬
‫' '‪1 ·.‬‬
‫‪; • , --‬‬
‫‪f ·" /.‬‬
‫‪' \ ...~ .‬‬
‫@_ ‪~. .:‬‬
‫‪_-:, /‬‬
‫‪,...‬‬
‫‪1 - · -;.‬‬
‫~‪· ~;:::;;::‬‬
‫· ‪,... . \\~' t‬‬
‫~‬
‫>!!!<‬
‫‪1‬‬
‫~~‬
‫~‬
‫‪--‬‬
‫‪) /‬ז~(‪-/‬‬
‫‪-,‬‬
‫~‬
‫'‪; --‬‬
‫‪------..-:‬‬
‫•‬
‫‪,,.,.‬‬
‫~‬
‫‪..........‬‬
‫~‬
‫__‬
‫‪---‬‬
‫‪li1! .) \ 1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫~‬
‫ג ~‪:‬‬
‫)‬
‫‪:‬‬
‫‪..... 1‬‬
‫‪ .,‬ן‬
‫‪'-... .‬‬
‫!ו‪r. J‬‬
‫‪;:‬‬‫\ ‪\,_.‬‬
‫‪} 1‬‬
‫‪j‬‬
‫‪. :.,‬‬
‫‪1~/‬‬
‫‪,‬‬
‫‪/‬‬
‫~ ~‬
‫;‬
‫~‬
‫>‪\1‬‬
‫)‬
‫ל‪-‬‬
‫~‬
‫‪.. -.‬‬
‫•‬
‫·'‪.‬‬
‫\'‪r!' :‬‬
‫ן • ‪11 ; \1‬‬
‫'‬
‫~‬
‫'‬
‫'•‪,,‬‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫‪: -:‬‬
‫‪.J‬‬
‫'‬
‫‪,‬‬
‫'ך· ‪,‬‬
‫~‬
‫\‬
‫‪'1‬‬
‫‪/‬‬
‫שירים הס ת מלי ל ומלודיה כמקשה אח ת ‪ .‬באשר לת מ לי ל‬
‫\~ \ השירים‬
‫‪-‬‬
‫ה ר י שה י ינ ו ח ולמ י ם ומתאווים כמ ח ככים ש ל א יפ ו ל‬
‫שיר הילדים מכל שיר )‪(poem‬‬
‫הנמכה על ז • אכר הש י רה הספרותית ‪ :‬יסגי ר‬
‫גיל ו י עמוק של ה י וצר על ה ח יים ‪ ,‬יכיל אמת פנימית כשהאו נ יב ר סלי מש תקף‬
‫בחד‪-‬פעמי‪,‬‬
‫>מקד‬
‫הבעה‬
‫האקספרסיב>ות‬
‫כאשר‬
‫משתמשת‬
‫מ י צלו ל > ס‬
‫מיוחדים ‪ ,‬אוכומתופאיות ‪ ,‬קישוטיות ‪.‬‬
‫בזמנו ‪ ,‬ל>מד אותנו צ ' וקובסק י כי הל>ר>ות‪ ,‬קלות התנועה ‪ ,‬ה ח לפת ה צ >ור י ס‬
‫המהירה ‪ ,‬המשקל הספרות י עם ה ח רוזים המובהקים ‪ ,‬ריבו י פע לים לעו מת‬
‫~‬
‫מיעוט תארים ‪ ,‬המוסיקל>ות הזורמת‬
‫‪-‬‬
‫כל אלה הס בכשמת ש>ר ה י לד >ס‬
‫כאשר אנו לא רואים בילד יצור נחות שיש להסתגל אליו במשמע ו ת לרדת‬
‫אל רמתו‬
‫‪-‬‬
‫אלא להסתגל אליו ‪ ,‬משמע לעוף עם יכולותיו ודמ י ו נ ו‬
‫האינסופיים ‪.‬‬
‫באשר למלודיה בשורו הילד ים‬
‫‪-‬‬
‫מאז ומתמיד הונה משופעת בעב ו דה‬
‫מוטיב>ת ; אך אל לה לזו שתנהג א ובס סיב>ות למטרת קליטות השירים ‪ .‬מן‬
‫הראוי שהחומר המלודי ~זי~ם את הטקסטואלי והשפה ההרמונית לא‬
‫ת ב ייש א ת העוסק בה‪.‬‬
‫משום מה ‪ ,‬מצינו במקומותיונ סטיגמה רווחת המחייבת כ> "שיר הידלים‬
‫המושר יהיה בעל ~נעז של סקס טה >שישה צלילים( לכל היותר ‪ 1‬יהיו בו צעדים‬
‫לעומת קפיצות ‪ ,‬המל ו דיה והטקסט יהיו יחסית קצרים ועם זאת יהיה בו‬
‫ש>מוש בשפה התיקנית‪ ,‬הלחן יתאים לחלוטין להטעמות השפה אך תבניות‬
‫"‪, ,‬‬
‫‪4‬‬
‫הד הגן‬
‫ציפ י פליישו‬
‫‪-‬‬
‫מלחיכה ‪ ,‬מוסיקולוגית )עוסקת בחקר הזמו הענוי< ומוצה ‪.‬‬
‫ג‬
‫‪-‬‬
‫‪__.....‬‬
‫‪;j‬‬
‫‪1‬‬
‫\)‬
‫‪1‬‬
‫\\‬
‫"‪.1‬‬
‫•‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫\‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪J‬‬
‫‪::‬ג‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪r‬‬
‫‪u‬‬
‫\‬
‫'•‪ .‬ז‬
‫~‬
‫‪0‬‬
‫~‬
‫‪:::>-‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r:‬‬
‫>‪:::‬‬‫)‪:i‬‬
‫‪h‬‬
‫‪/‬‬
‫~‪/‬‬
‫~‪.‬‬
‫‪. ~.‬‬
‫‪A.~·~_/.‬‬
‫‪~ ..A.‬‬
‫~‪ -:‬ל ' '‪::--‬ד‪-- -‬‬
‫_‪.\-‬‬
‫‪,‬‬
‫"‬
‫<‪>-‬‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫"‬
‫~\ \\ ‪.( : . . i‬‬
‫‪' ,‬‬
‫\‬
‫‪~ -" .‬‬
‫‪- .‬‬
‫~‬
‫‪"/‬‬
‫‪1‬‬
‫'"} \"•‬
‫‪\.‬‬
‫‪r ..,-‬‬
‫\‪...‬‬
‫'‬
‫‪~..‬‬
‫·‪,‬‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫‪,-‬‬
‫‪-‬‬
‫;‬
‫~‬
‫‪-‬‬
‫‪/‬‬
‫~‬
‫~‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫המוקצב לה ד גשות המלים ישקפו נכגודכס אשר יעזרו למורה להקנ ו ת שיר‬
‫במצור ף למטרות נוספות‪ ."".‬הכבלים מתקשים לככול מעצם העמדתם‬
‫והאם‬
‫‪-‬‬
‫נמצא שכל אלה פעלו על יוצרי הש>ריס‪ 1‬נראה שעו שר ה המצאה של היוצרים‬
‫חרג מכך וככל זאת •החריגות · המבורכ ות לא הזיקו לקליטותם של ה שירים‪.‬‬
‫יתירה מזאת‪ :‬נדמה לך ‪ ,‬שבעקבות הסטיגמה הזאת ‪ ,‬עיבודים ו כ יס מתון‬
‫‪v‬‬
‫ה ~ט ו'ת של " שירים חדשים" חוזר>ס חזור והישנה על הטמפו‪ ,‬המירקס‪,‬‬
‫ההרכב הכלי‬
‫‪-‬‬
‫ו אונס נענים לפרופיל המוסיקלי של הלחנים‪ .‬הר> לא יתכן‬
‫שלכל שיר נתאים את שלושת המרכיבים הללו ב אופך זהה‪ :‬מדוע ילבש ו‬
‫הלחנים המגוונים תלבו ש ת אחידה?‬
‫וא ף ‪ -‬על‪-‬פי‪-‬כ ך‪,‬‬
‫כל זאת‬
‫ולמרות‬
‫‪-‬‬
‫כ ד אי לנס ו ת‬
‫לעתים להתעלם‬
‫מן‬
‫המעטפת העיבודית הזאת‪ :‬א ו לי ה חו מ ר הטק ס טואלי ו המלודי לכשעצמו‬
‫מצ ד י ק את השימוש‬
‫כשירים‪1‬‬
‫נזכרו כי שלרשת מסלולי המימ ו ש בשטח לשירי הילדים הס ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כיצוע על‪-‬ידי הילד ב לבד‪.‬‬
‫האזנ ה לב יצ וע חי של הגננת‬
‫האזנ ה ל הק ל טה‬
‫‪-‬‬
‫שו ב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ע ם א ו בל > ה צ ט ר פות ה ילד‬
‫עם או ב לי זמ ר ת‬
‫הילד‪.‬‬
‫במאמר זה נבחן שירים ישנים ו חדשים ‪ ,‬שירי חול וחג‬
‫ז יעו ת‬
‫ק דו מ ות ‪ ,‬דהיינו‬
‫‪1‬‬
‫בזמרה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נכחך אותם בלי‬
‫בלא ש כה א תל ו יים כקט גו רי זצ יה ה ב יקו ר תית‬
‫המו ב הקת של ש ני רבדים היסטוריים שונים ונפר ד ים ל ח ל ו טין‬
‫‪-‬‬
‫אלו‬
‫הנחש ב י ם לייטוכים וישנים שעברו את מב ח ך הזמ ך " לעומת אלו המתכנים‬
‫"ח ד שים שטרם עכרו א ת מבחך הזמך יי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חגי י שראל נעוצים היטב בש ו רש הנ ש מה‪ .‬לא יפלא הדנו ש המ ו טיביקה‬
‫לח ן‪/‬‬
‫שלהס ‪ ,‬מלים ולחן ככלל ‪ ,‬ומלים ע ו ד יו תר מאשו‬
‫מוטיביקה ז ו‬
‫ממ שי כה ללוות א ו תנ ו בשירי הילדים מאז שי ר י העל י ות ו ע ד לשיר י ם‬
‫ה נו"~ו י ס כי ו ס ‪ .‬לדוגמה ‪ ,‬שיר י‬
‫השבת ) שלא יידונ ו במאמר‬
‫המ ו טיביקה ש ל שבת המלכה שאנ ו י וש בים אל שולח נה ‪-‬‬
‫זה ‪(.‬‬
‫עם המלאכ י ם‬
‫ש ושב י ניה ‪ ,‬צחה ומאירת עיניים באור הנרות הדולק י ם ‪ ,‬ז ור ע ת א ו ו י רת‬
‫ש לוה ומנ ו ח ה ‪ .‬כל אל ה מ צ ו יי ם למכביר ב שי ר י ה ש בת ‪ ,‬חד שי ם כישנים ‪,‬‬
‫ו ב דו מה לכך נמצא ג ס בש י רי החג י ם ש י וצגו בהמשך ‪.‬‬
‫שנה ט ובה‬
‫'‬
‫''‬
‫'‪. .‬‬
‫עו ס קי ם בע ני י נים מאו ד ד ומים ‪ .‬עם זא ת‪ ,‬ב ו לט בשירים הישנים בן‪-‬הג ו ו ן של‬
‫מלי ם ‪ :‬לוי ן קיפניס‬
‫לחן ‪:‬‬
‫‪R.‬רש ‪u.‬‬
‫שהנ‬
‫בחג זה יש ד מיו ן ב יו השירים הישנים והחדשים ‪ .‬התכנים‬
‫מסו צי ו נ י ‪ " :‬טייס א מיץ ‪ " ",‬דוד גיבור אשר על ה משמ ר ת " ‪ " ,‬כל עמל בניר "‬
‫נח ו ס נוד י‬
‫‪-‬‬
‫אצ ל ל ויך ק>פניס‪ .‬כי א ה ל א ו ו יר ה ה ח ג יגית שאנו תמיד שר ו יים בה‬
‫ה א ופטי מ יות ב ולט ת בשי רים‪ :‬א ופ ט י מ יו ת זהירה אצל‬
‫א‪.‬‬
‫שנה נ אה‬
‫שנ ה ה לכה‪,‬‬
‫‪T T‬‬
‫זי‬
‫זז‬
‫~‪:‬‬
‫·‪-‬‬
‫ז •‬
‫די‬
‫השירים זהה למד >‬
‫אזפ א !‬
‫שנה ט;כ ה ל ‪.‬ן ‪,‬‬
‫• ‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫השירים נ מרצים ‪ ,‬נמצא בהס תמ יד שי לו ב של קפיצ ו ת‬
‫‪-‬‬
‫וצעדים והאקטיביות המלודית הר ב ה משתרעת על‪-‬פני מנע ד רחב מכפי‬
‫שנה טוב ה !‬
‫ז "‬
‫‪-‬‬
‫"של ום לן ‪ ,‬של ו ם ‪ ,‬שנה ח דשה ‪,‬‬
‫ה ב יא י אן טו ב לעולם ‪ ,‬ה ב יאי אור שמחה לכולם ‪ ".‬העולם המוס>קל> של‬
‫‪~o/‬ה ט;~ה ‪.‬ך{ ~~ א ‪.‬‬
‫ז‬
‫ה ש נה פ רח ה מנגי נ ה ש א יש לא הכי ר · · ואצל תמ ר‬
‫גולדשטיי ו ‪-‬גפך אופטימיות בלתי מסוייגת‬
‫אוימה ‪:‬‬
‫אני ב>פי‬
‫‪· ··:‬‬
‫•ז‬
‫‪-‬‬
‫ב ר אש י ת השנ ה ‪-‬‬
‫נע מי שמר ‪ " -‬בראש‬
‫זי‬
‫שאולי היינו מצפים בשיר י ילד י ם )אוקטב ה בממוצע‬
‫‪-‬‬
‫מע ל ל כ ן ( ‪ .‬שיר ה המושר והאהו ב כל‪-‬כך של כעמ י שמר ) '' ב ראש השנה‪.‬‬
‫·‬‫ר‬
‫בראש הש נ ה פרחה ש ו ש נ ה א צ ל >‬
‫ש נ ה ט ;נ ה ל ד ד‪ i‬ג נ רו‬
‫‪.‬‬
‫" ‪:‬‬
‫י'"‬
‫מש "מ"‪..‬רת !‬
‫אשו ‪-‬ע ל ה‪, ..‬‬
‫·‪·: :‬‬
‫נ‪;t‬נפ ך‬
‫ףל‪:‬זיכ ל נו טר נבכפ ו‬
‫·· ‪: ·-‬ז ‪-:‬י ז‬
‫~‬
‫י‬
‫‪9‬‬
‫‪;:‬גך~ח " ח !ק "! ??~ ןת‪.‬‬
‫‪\1‬‬
‫‪':)--‬‬
‫‪,,‬‬
‫עשרה צלילים•‬
‫‪/‬‬
‫'·‬
‫'‪'>-‬‬
‫‪_/‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪tP‬ז ה ס ו~ה ‪,‬‬
‫'ץי~~‬
‫מ ·ים‬
‫~מורם ש‬
‫ז ‪-‬‬
‫כב• "‬
‫רו ‪:‬‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫{‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪":;~'/‬‬
‫‪--‬‬
‫• ‪1‬‬
‫ענוי'‬
‫ורב ש ל ר ם ‪ ,‬מל ח‬
‫• ‪• :‬‬
‫‪T‬‬
‫‪-‬‬
‫המנ עד הרח ב לא הפ ר יע להי ק לטותו ‪.‬‬
‫‪' .‬‬
‫‪' .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪0:11‬‬
‫ב גי נ ה‪('' ...‬‬
‫משתרע אפילו על‪-‬פכי מכעד ש ל‬
‫•‪f"-. _ r ;.‬‬
‫‪··...‬‬
‫~‬
‫‪,.‬‬
‫• • ‪1‬‬
‫שנה ט וב ה !‬
‫•‬
‫••‬
‫‪i‬‬
‫‪/‬‬
‫•ז‬
‫ע ‪t‬זתה ר ובכו נמ י ם ‪.‬‬
‫"‪.‬‬
‫‪1 -‬‬
‫ש נה טונ ה !‬
‫•‬
‫••‬
‫ו‪.‬‬
‫שנה ט ;בה לכל עמל‬
‫זד‬
‫‪:‬ז‬
‫ז‬
‫נזפלט‬
‫וגם‬
‫נפיו‬
‫ן· ·‪:‬‬‫‪:‬‬‫‪· -‬‬
‫ז··‬
‫י‬
‫‪o/‬‬
‫~ה טו~ה ‪:‬ןו‪ t‬תף ~ ה‬
‫לכל ילי‪:‬דה וליד !‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫‪ -:‬ז‬
‫ז‪·::•:‬‬
‫שנ ה ט; בה !‬
‫• ‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫)התן ן >ס ב ‪ 11‬זמר ח ן "‪ ,‬עמ •‬
‫‪(20‬‬
‫@ הזכ ו יו ת שמור ות למחבריס רלאקו '' ‪0‬‬
‫~‬
‫‪,_,,,‬‬
‫הד הגן‬
‫\‬
‫\‬
‫(\‬
‫‪· ·,.1‬‬
‫;‪. ...‬‬
‫‪6‬‬
‫שמוכה צלילים וא ף‬
‫‪"""'-"-‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪1‬‬
‫·'‬
‫'‬
‫‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪,‬‬
‫"‬
‫‪-‬י‪r‬‬
‫סימנים‬
‫מכי נים‬
‫מכינים •סימנים‬
‫•• '‬
‫זי‬
‫‪ 1‬ו ‪: 1n‬‬
‫מלי ם‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫)‪-‬‬
‫בי‪·o‬נד‬
‫פןח‬
‫‪Bb‬‬
‫‪Om‬‬
‫‪s‬‬
‫ג‬
‫י· ‪".‬‬
‫כ‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬ש‬
‫נח· ש‬
‫‪ .‬ה‪r-‬ו‪-‬ס‬
‫‪n‬‬
‫· ה·‬
‫נר‪.‬‬
‫· ט‬
‫ב ה‪-‬ט\‬
‫;ה‪-‬ס‬
‫)ה ‪ -‬יס‬
‫יה‬
‫ ך‪: i‬‬‫ס \י;‬
‫ר‪-‬‬
‫·‬
‫•‬
‫‪i‬זו ·‬
‫·‬
‫•‬
‫‪2x‬‬
‫שתהיה שנה ט ו בה‬
‫•‬
‫ז‬
‫‪.•• :‬‬
‫‪T‬‬
‫"‬
‫""‬
‫;‪Am‬‬
‫‪~i‬‬
‫‪r‬‬
‫•‬
‫ך_‬
‫•‬
‫· ו‬
‫)‪t‬‬
‫•‬
‫נה‪-‬‬
‫ב"ד·ני י‬
‫‪T‬‬
‫{ ‪2x‬‬
‫"‬
‫‪:‬‬
‫‪....‬‬
‫‪·-‬‬
‫‪":‬‬
‫‪Om‬‬
‫)ה•ש‬
‫נ ר‪· .‬ט ו‬
‫‪-‬‬
‫ראש של זג נשים לכנור החג‬
‫)‪t‬‬
‫‪'0‬‬
‫'‬
‫שנה סרכה ‪:‬ןמת‪:‬ןק‪.‬ה‬
‫‪~ - - ; -;:---‬‬‫‪• ... .‬‬
‫•‪.1 -‬‬
‫ב ה ‪.‬ט ו‬
‫‪c‬‬
‫ז‬
‫·‬
‫‪ -‬ז‬
‫\{_‬
‫‪; :‬ן•‬
‫ז ‪Em‬‬
‫כ ר‪.‬‬
‫על‬
‫ז••‬
‫ננוכש נשים ‪-‬על הז‪.‬פגש‬
‫ן‪: 9 r-‬ןח‬‫‪- "·:‬‬
‫•‪;,‬י‬
‫ש ים‪-‬‬
‫‪Bb‬‬
‫•‬
‫~~‬
‫•‬
‫קה‬
‫)'ב‬
‫ז•‬
‫• • ••‬
‫‪A7‬‬
‫;;‬
‫ו\'·ח‪.‬‬
‫!'‬
‫‪:‬רי·‪r‬נ·ר‬
‫ה · ה · ס‬
‫ננוכש נשים •על המגש‬
‫"ן‪: 9 r-‬ןח‬
‫" ‪• ·:‬‬
‫‪C‬‬
‫ני‪·o‬ס‪-‬ה‬
‫‪Dm‬‬
‫ך• ;‬
‫ו‪A‬‬
‫•‬
‫ח‬
‫‪Om‬‬
‫יה‬
‫‪D‬‬
‫‪.‬ו‬
‫‪Om‬‬
‫‪. ·-M‬‬
‫כ ש ‪ -‬נר‬
‫א‪.‬‬
‫•‬
‫‪n‬‬
‫פ ו‬
‫‪Gm‬‬
‫• ‪j ~-‬‬
‫• •‬
‫‪ -‬ט ו‬
‫‪-‬‬
‫ש ים‬
‫‪Gm‬‬
‫‪--‬‬
‫‪5.‬‬
‫' 'י ‪Ji ;.‬‬
‫"‬
‫נ‬
‫' ‪_,‬ל (! ~ ~‬
‫'‬
‫‪A‬‬
‫‪ ::1‬ם‬
‫על‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫••‬
‫מהיר‬
‫‪::=:‬כ‪. - : • : . " • : .‬‬
‫יה‬
‫§ • כ‬
‫מלים ולחן ‪ :‬מלכת ישדלובסקי‬
‫‪A‬‬
‫‪• • J‬‬
‫כ ה ‪ -‬טי‬
‫‪tj‬‬
‫נ‬
‫גט ‪ -‬מ‪-‬ה‬
‫‪i‬י‬
‫שיזווב ‪• po‬‬
‫‪c‬‬
‫‪F‬‬
‫ם ' ן_ ‪:5_:‬‬
‫‪•-‬‬
‫‪.‬נ "‪. JE‬‬
‫~‪JJ‬‬
‫‪A7‬‬
‫מוכה‬
‫•‬
‫"‬
‫•‬
‫• •‬
‫ב‬
‫י‪:‬‬
‫"‬
‫שתהיה שנה טובה ‪2 x‬‬
‫‪·• • : :•.‬‬
‫‪TT‬‬
‫‪2x‬‬
‫[‪2x‬‬
‫‪T‬‬
‫זק~ה ט ו~ה ‪1‬ת??‪ e1‬ה‬
‫'‬
‫יה‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ר‪~.‬ר~י ךזפ ו;‬
‫‪~.‬מ רז ‪.‬סמרך ‪. .‬‬
‫ש‪::‬והיה שנה טובה‬
‫·•‪:‬‬
‫‪w‬‬
‫""•ו‪:‬‬
‫‪2x‬‬
‫‪2x‬‬
‫'!'‬
‫~ה טר~ה ‪1‬ת?? ‪ e1‬ה‬
‫{‪2x‬‬
‫)נ>ת ן להאזין נקלטות הנמ צא ות‬
‫ברשותה ש ל מלכה ש>דלונסק י(‬
‫לן ‪,‬‬
‫שלום‬
‫מו• ם‬
‫‪:‬‬
‫ן לח ן‬
‫שנה‬
‫המד‬
‫חדשה‬
‫‪ 1 J‬ל ‪19J · l " DWT‬‬
‫'‪!f‬לום לו ז‪+‬י~ה ~ן‪o/‬ה‬
‫‪1‬‬
‫‪F‬‬
‫‪: i‬‬
‫‪J‬‬
‫נ‬
‫· סור‬
‫כבו‬
‫כ ~‬
‫‪n‬‬
‫י י ר·א· כ‬
‫‪G‬‬
‫• ‪1‬‬
‫"'‬
‫‪".‬‬
‫•‬
‫‪c‬‬
‫י‬
‫‪..,,‬‬
‫· ‪:‬ו ‪o‬‬
‫ו‬
‫‪C‬‬
‫‪-‬‬
‫ח‬
‫מר‬
‫‪-‬‬
‫ז‬
‫‪-‬‬
‫לי‬
‫ב‬
‫‪C‬‬
‫‪" ..‬‬
‫‪Ji‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫ר‬
‫ה‬
‫•‬
‫שה‬
‫ד‬
‫כ‬‫• ‪y‬‬
‫•‬
‫)‬
‫ו‪G‬‬
‫‪Dm‬‬
‫נ‬
‫‪.J‬‬
‫‪n .‬‬
‫‪u‬‬
‫'‪',‬‬
‫נ‪:‬‬
‫•‬
‫‪'0‬‬
‫לו ‪o‬‬
‫·ש‬
‫‪c‬‬
‫‪'1‬‬
‫'‪ .,,.‬ו‬
‫ל‪o‬‬
‫לן‬
‫‪:‬‬
‫)‪t‬‬
‫יץ‬
‫‪-‬‬
‫ק ·‬
‫• ‪n •~.J - p‬‬
‫)ה·ש·ה‬
‫‪=f e‬‬
‫ראש‬
‫ג"‬
‫•‬
‫ל‪• 0 1‬‬
‫‪'//‬‬
‫ש‬
‫‪G‬‬
‫‪C‬‬
‫‪i‬‬
‫· !‪t iS‬‬
‫ל‪o‬‬
‫ל ‪• O l‬ש‬
‫לן‬
‫‪G‬‬
‫‪J‬‬
‫נ‬
‫כ‬
‫·עו‬
‫·ל‬
‫טו כ‬
‫‪c‬‬
‫ד ‪- '//‬‬
‫אן‬
‫אי‬
‫‪Am‬‬
‫§‪EIG‬‬
‫ו‪G‬‬
‫ב‬
‫כ ‪ ; J‬כ כ ג ‪J.‬‬
‫‪1‬‬
‫חה‬
‫‪-‬‬
‫ישם‬
‫א יך‬
‫אי‬
‫בי‬
‫‪-‬‬
‫ה‬
‫‪~J‬‬
‫; ‪.‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪.‬‬
‫‪~ o·i‬‬
‫ל ‪· O l‬ש‬
‫‪Dm‬‬
‫‪-‬‬
‫‪c‬‬
‫ג‪- a 1‬‬
‫•‬
‫חם ס~ ‪r‬‬
‫‪c‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪G‬‬
‫נ ג‬
‫‪1‬‬
‫‪ i JJ‬נ‬
‫·כ ו·ל‬
‫החו ‪o‬‬
‫‪c‬‬
‫‪C‬‬
‫ב ‪; 2J‬‬
‫י‬
‫•‬
‫ל ו ‪ -‬הן‬
‫‪C‬‬
‫י ‪-‬י‬
‫‪1.‬‬
‫נ ה‬
‫•‬
‫;‪:‬‬
‫כ‬
‫מלים ולחן ‪ :‬תמו גרלדשטיין·גפן‬
‫• ;‪!(:& :‬‬
‫נ נ‪ i‬כ ב ‪ J‬כ כ נ!‬
‫@‪ jj‬ב;ננ ‪; l‬נ ‪~ j‬‬
‫נ‬
‫‪.‬‬
‫נח‬
‫‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪G‬‬
‫• ?‬
‫לס‬
‫‪EIB Am‬‬
‫‪.‬‬
‫ב חנ•נ•ות‬
‫כ ~‬
‫שה‪-‬ד‬
‫·‬
‫‪n‬‬
‫‪.‬‬
‫כי ‪-‬‬
‫ו‪G‬‬
‫‪~J‬‬
‫נה‪-‬‬
‫הו?‪.‬ד ד~ז;זןש‪.‬‬
‫ה~תו נאיור נכו מוגש‪.‬‬
‫‪r‬י‪-:‬‬
‫··‪:‬ז‬
‫‪:‬ז‬
‫"‪: .‬‬
‫די‬
‫ראש ה~~ז‪;~~ ;:‬זןדנב ‪.‬א~ן‪:‬‬
‫~~ ‪ f‬לר ‪ f‬ו~~ סף ‪.‬‬
‫‪ w‬לרם דר‪ .‬י‪w‬לום‪ .‬וק~ה ‪.‬ה~ד~‬
‫י~י;=~ ~ך טוב ןעך;ם‪.‬‬
‫‪o/‬לום דר‪ o/ .‬לום‪~w.‬ה ‪r‬וד‪ w‬ה•‬
‫לכלס‪.‬‬
‫הביאי אור שמחה‬
‫‪. .... :‬‬
‫" • •‬
‫•זז‬
‫>ניתן להאזין ב‪.‬קלטת "י לד שר‬
‫ומאושר " אשר מצורפת אליה אף‬
‫חוכר ת מילים עס רעיונ ות הפעלה‬
‫מאת תמר גולדשטיין‪-‬גפן(‬
‫@הזכ ויות שמור ות למחכריס ולאק‪0 " 1‬‬
‫‪7‬‬
‫סוכות‬
‫סכ;ת‬
‫'•‬
‫עבודת‬
‫מלי ם ‪ :‬עמ נואל הרוס י‬
‫לחן ‪ :‬נחום נווי‬
‫אווירת הבנייה של הסרכה מעצם טיבעה משרה המרן שמחה‪,‬‬
‫במשפחה‬
‫צורת‬
‫ובשכונה ‪,‬‬
‫יצירתיות‬
‫בכיתה‬
‫מכינים‬
‫כאשר‬
‫את‬
‫הקישוטים והשהייה בסרכה הר י כמרה כחגיגה ממש ‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫סכתי‬
‫‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫מלים ‪:‬‬
‫‪ 9‬שיש מסמו‬
‫‪·-‬‬
‫‪··:· ' -‬‬
‫לחן ‪ :‬יואל ולבה‬
‫?‪:i‬כו‪.‬‬
‫ח~~‬
‫יעקב ארולנד‬
‫סכה ל ב נ;ת‪,‬‬
‫• ‪1‬‬
‫‪" ....‬‬
‫~ ך מ ; ; ‪ f ~ V ,'!)f~ :‬ה‪.‬‬
‫‪~ ?.‬ןךת ‪~ ,‬ן ‪ re‬ה‪.‬‬
‫ךבנ;ת‪.‬‬
‫כבים‬
‫‪T‬‬
‫•‬
‫ז‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫וה וה וה‬
‫ד‬
‫ז‬
‫ד‬
‫‪...‬‬
‫? י ‪? .‬י ‪ ? .‬י ‪ .‬ךק‪ ,‬ךק‪ .‬ך ק‪,‬‬
‫‪ W‬ים ח~~‬
‫~ן‬
‫•‬
‫לי ך ק זן ‪ fo‬ה‪.‬‬
‫ן~~~ים ?‪.1~9‬‬
‫‪ WR‬ט ‪~ ry‬ג‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לכבדו החג‪,‬‬
‫‪" •:‬‬
‫‪: .‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫וה וה‬
‫~‬
‫‪-‬‬
‫וה ‪...‬‬
‫די‬
‫כ‪.‬‬
‫‪.R‬ה~ ‪e‬‬
‫‪-‬ס ‪...‬ב א ••שי •לי ‪•• J‬שי ‪.‬לי זסב‪,‬‬
‫?‪ !i‬נ‪::‬ז‪';:‬ק‪.‬ר ~י ;‪:‬זל‪.‬יל‬
‫ד!~ז ל; ‪.‬ח~ ן‪:r‬זב‪.‬‬
‫‪:‬פ~ל‪.‬‬
‫‪.‬עומד‪r,‬‬
‫‪.‬היא‬
‫"‪".‬לה ‪.....‬‬
‫‪".‬‬
‫הךא א;~‪:‬יי או‪r‬זנ ‪.‬ך~‪-‬ל~‬
‫לכ~שה היא עד הגג‪,‬‬
‫סכה נבנה‪.‬‬
‫‪:‬כזמוי ‪.‬‬
‫‪,.‬‬
‫‪: ;.;:‬‬
‫ז‬
‫‪W‬ים ‪,‬ח‪.‬ק~‬
‫~ן‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬בזמיי ‪..‬‬
‫‪,.‬‬
‫‬‫· ‪:‬‬
‫"'י‪:‬יתי ‪•..‬‬
‫';י~ ‪.‬‬
‫ז‬
‫יז'‬
‫@‬
‫•וה ‪...‬‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫ייכתי •••‬
‫"י"‬
‫יז•‪-.‬‬
‫•‬
‫ה ז כ ן >ן ת שמורןת למ ח בר ים ולאקו" ‪D‬‬
‫ב " פטיש ‪ 1‬מסמ ‪·:‬ר שמח ת הבנייה הזאת יכולה להתפרש מ מ ש כמסר צ י ו נ י‬
‫"‬
‫עק יף‬
‫אל לנ ו להתמהמה ‪ ,‬עלי נו לבנו ת מהר‪ " :‬פטיש ' מסמר ‪ 1‬ני ק ח מה ר• ‪:‬‬
‫~ז ~‪ 15‬זדר‪.‬‬
‫א‪.‬יז ‪~ 9‬אי ‪::r‬יכות‪,‬‬
‫המ ט אפורה‬
‫סכות‪.‬‬
‫מחר‬
‫'‬‫‪T‬‬
‫‪ " J‬סוכת ייי מ ז כ יר ה א ת א מ א ה מקושט ת בבג ד ים יפ ים רירם ח ג‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪-‬‬
‫של‬
‫הסרכה‬
‫הסוכ כת ‪,‬‬
‫ה נ הד ר ת‬
‫וה מק וש טת ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לה לה לה‪.. .‬‬
‫ז‬
‫‪(l6‬‬
‫ז‬
‫מהר‪ ,‬מהר‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫‪ J‬התןר וס ב " זמר חך ·‪ :‬עמ •‬
‫י~~ סרף ל‪~9‬ן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫וה וה‬
‫"‬
‫•‬
‫‪......‬‬
‫?‪ 9o/[<1‬ת ?ידם ]‪ i‬ג ‪.‬‬
‫נ‪~9::‬ן‪.‬‬
‫‪:'' 9.‬ז? ס?~‬
‫‪.‬ה‪?.‬‬
‫"'‬
‫א‪.‬‬
‫כ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫'' לכרשה‬
‫'‬
‫הי א ע ד ה ג ג ‪ ,‬מק ו ש טת ליום ח ג ‪ ·:‬וכ מ ו ש ה יא מ כס ה א ו ת נו באהבה כן גס‬
‫ז‬
‫סב א כל ‪ -‬כ ן א וה ב כ שהוא ס ו כ ן על ינ ו‬
‫) ה תווים ב "זמר חך •; עמי‬
‫א צל או ר לנד‬
‫‪( 29‬‬
‫@ הזכ ו יז ת שמו רות למח בר> ס ו לאקן •·ס‬
‫‪-‬‬
‫" הו א א ו תי א ו הב כל‪-‬כן ‪ ,‬סוכתי‬
‫יכס בסכן ‪ ":‬המטאפורה של הסכן המ כסה א ת הסוכה משמשת לאהבתו‬
‫הח מ ה שלה‪-‬ס ב לנ כד י ו ‪ ,‬א ו ת ו ' סב א ק לאס י' עם הזקן הצ ח והרחב‪...‬‬
‫א ין פלא שהמח בר ים ה ח דשים שאלו מוטיבים מקודמיהם ‪" -‬הנה פטיש ‪,‬‬
‫ה נה מס מ ר " ב " ב ו נ י ס סוכה " מאת אריאלה סביר ; אהבתם הגדולה והמוכרת‬
‫של היל ד י ם א שר משתקפת כל‪-‬כן יפה ]''גינה לי" )ל ' קיפניס ‪-‬‬
‫ד • מערבי(‬
‫מצאה ל ה מקו ם מחודש ב"סרכה לי‪ ,‬סוכה לי ‪ ,‬סוכה לי חביבה"‪.‬‬
‫האופי ההליכי של הנעימות תמיד בולט בשירי בניית הסוכה שהס במשקל‬
‫זוגי ובאוצר מיקצביס אשר מבליט את הצעדה‪:‬‬
‫‪J J J‬‬
‫‪ J J‬כ כ כ‪J‬‬
‫ב"בונים סוכה•· ‪ /‬אריאלה סביר‪.‬‬
‫ב"פטיש מסמר " ‪ /‬נודי ‪ ,‬רב"סוכה לי חביבה ‪".‬‬
‫המוסיקאיס יבחינו כי אוצר האקורדים פשוט יחסית‬
‫ראשיות ותחליפיהן בדרן כלל בסולמות‬
‫מז •וריי‪.'' D‬‬
‫‪-‬‬
‫בלשונם " דרגות‬
‫ודווקא ככל שנרחיב את‬
‫בדיקת הרפרטואר של שירי ילדים ונגיע לרבדים מאוחרים יותר של עשייה‪,‬‬
‫כן גס יתעשר תוכנס המוסיקלי של השירים ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הד הגן‬
‫סוכה‬
‫בונים‬
‫בונים סכה‬
‫•' ‪T‬‬
‫‪n‬‬
‫וו‪n‬‬
‫ו•ם‬
‫ן ‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫אר•אוה‬
‫נ •ר‬
‫מלים ולחן ‪ :‬איראלה סביו‬
‫ד‪A‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Gm‬‬
‫~מרץ‬
‫&‪~g‬‬
‫~כ~ב~;~‪r1‬‬
‫~~כ‬
‫~ל~ ‪i‬‬
‫~~‪i1‬ו‪g.~•~•~~~•~1 ~-; ~i~4‬ןז~‪~:· :~g‬כ§~י~ג~ ·‬
‫נ‪" s.E‬‬
‫~;‪~~:‬‬
‫‪0‬‬
‫§ ‪ .‬ק‪.‬‬
‫"‬
‫כת·‬
‫· פ‬
‫‪o‬‬
‫ו‬
‫כה‬
‫ד‪A‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪i7‬‬
‫כ~‬
‫מו•מסנה·ה‬
‫ני·א‬
‫‪··"'--‬‬
‫‪..‬‬
‫~‪· · - --- · -~- ··-·- ------‬‬‫פ‬
‫‪0 -‬‬
‫כת‬
‫‪OmfA‬‬
‫‪.‬‬
‫~}‬
‫ב י‬
‫‪· - ··· · - ·· · -;;] - -‬‬
‫‪.‬א‬
‫‪Gm‬‬
‫‪A7‬‬
‫~‪:‬ג ‪=-‬ג‪=--::?fi--i‬ח‪--‬‬
‫‪o‬‬
‫‪.‬‬
‫תד‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫י‪:-. -‬‬
‫·‪-‬‬
‫‪...‬‬
‫‪··- ·~-···· ··· -- "-‬‬‫‪~--‬‬
‫‪:‬ב ן‬
‫‪~-‬‬
‫­~‬
‫תן‬
‫\!‬
‫·•י‪--‬י'""•• ‪··· ·- --‬‬
‫ן‬
‫­~‬
‫הן‬
‫הן‬
‫ה‬
‫נ ף‬
‫אר‬
‫יי‪;:‬‬
‫•‬
‫כף‬
‫הס‬
‫‪--‬‬
‫י‪-;-‬י‪-‬י;‬
‫י‬
‫"‬
‫אני‬
‫‪ ry‬ך ‪ ry‬ף ‪ry‬‬
‫ף‬
‫‪2x‬‬
‫נכר ז‪:‬ור ~כר‬
‫?‪11‬‬
‫}‪ i‬י~~ ‪.‬ר~י‬
‫}‪~ tpi‬ך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬נ~תן להאזין נ קלטת "חגיגך"‪ ,‬חלק‬
‫א‪ :‬מאת אריאלה סנ>ר ‪ :‬שירים‬
‫"‬
‫‪..,‬‬
‫~‬‫‪-‬‬
‫עד‬
‫מו לח ‪ :‬ים עם קטע' ק> שןר לפי> כל‬
‫שיר ןרעי ון הפעלה ‪(! 98i .‬‬
‫@ הזכוי ות שמורןת למחברים ולו>זאוט‬
‫‪Dm‬‬
‫‪---- - --·--‬‬
‫‪-·9'-- .‬‬
‫••‬
‫· ה‬
‫‪-‬‬
‫ד‪A‬‬
‫‪ab‬‬
‫‪F‬‬
‫ ‪.. .‬‬‫נונה סכת פאר‪.‬‬
‫‪. -' ..‬‬
‫‪"'---?-‬‬
‫‪n‬‬
‫מן‬
‫ך‬
‫!‬
‫לי‬
‫סוכה‬
‫מל' ‪O‬‬
‫‪c‬‬
‫‪.‬‬
‫‪f-- j‬ג‬
‫'כ ה‬
‫כ‬
‫)י‬
‫‪·kj‬‬
‫•‬
‫)‬
‫ה‬
‫ב‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫ע‬
‫•‬
‫ו‪:‬‬
‫‪J ·3‬‬
‫רק‬
‫ר‬
‫‪.‬‬
‫כ ה ‪-‬סר‬
‫ד‪G‬‬
‫ה וא‬
‫ו‬
‫לו‬
‫‪Dm‬‬
‫ל י‬
‫כ ה ‪-‬סר‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫כ‬
‫‪:‬כ ה‬
‫‪Am‬‬
‫‪C‬‬
‫לי‬
‫"‬
‫ד‪G‬‬
‫‪..,,‬‬
‫כ‬
‫כח·‬
‫ד‪G‬‬
‫‪,,,;.‬‬
‫ל\ ן‬
‫ד ‪Dm G‬‬
‫כ כ‬
‫‪o‬‬
‫ו‬
‫לי‬
‫‪Dm‬‬
‫י" ‪ .‬ד‬
‫‪.‬‬
‫‪J‬‬
‫ן י‬
‫ה)א‬
‫‪Em Am‬‬
‫כה·סי‬
‫לת‬
‫ד‪G‬‬
‫‪' 8 ;. ] : J‬‬
‫כה‪-‬נ ו‬
‫‪Dm‬‬
‫ב‪:4:‬‬
‫‪J‬‬
‫‪..,,‬‬
‫‪n -‬‬
‫"·‪-:‬‬
‫מלים וחל ן ‪ :‬לא דיוע‬
‫נ ‪W‬נ‪-‬‬
‫גג·י·‬
‫ן‬
‫ז‪.-.‬‬
‫‪\ 0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪JJ‬‬
‫‪0 .‬‬
‫ב~‬
‫בה‬
‫ד‪G‬‬
‫•‬
‫סכה וי חכיכה‬
‫בנ ינוח ות‬
‫•‬
‫‪c‬‬
‫~ כ ;! כ ‪j‬‬
‫נה‪-‬נו‪-‬ח‬
‫‪c‬‬
‫)\כ;‬
‫‪G‬‬
‫ב כ כ‬
‫ל>‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ ~:‬נ ‪r‬‬
‫•‬
‫ל '‬
‫>ש‬
‫נ ‪ ·t:‬כ ננ נ כ כ !‬
‫‪Am‬‬
‫‪ 0‬ו‬
‫‪j‬‬
‫)‬
‫~·‬
‫כ!~ז·‬
‫;‪"::‬‬
‫‪G‬‬
‫‪.:‬‬
‫י‬
‫‪'J‬‬
‫~‬
‫)‪'-.‬‬
‫'‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪4··-‬‬
‫‪c‬‬
‫ן ו‪n‬‬
‫ן‬
‫חביבה‬
‫יא‬
‫‪2X‬‬
‫ן>‬
‫‪...‬‬
‫··‪~- · ····· ·--·-···- ·-··--·-··-··----·--···-····-- ---‬‬
‫‪~ - -~ ----·..,,.‬‬
‫הס‬
‫‪1.Y.‬‬
‫‪-‬ד'‪.., =-‬‬
‫‪sb‬‬
‫‪--- - -----·········-·· -‬‬‫ע‬
‫‪Dm‬‬
‫•‬
‫‪j‬‬
‫‪-‬‬
‫אר‬
‫הן‬
‫ה ך‬
‫‪. -:‬‬
‫נ ה ‪ .‬יי‬
‫‪Dm‬‬
‫ו‪E‬‬
‫ו‪A‬‬
‫_‪- · - ,‬‬
‫‪A7‬‬
‫הן‬
‫‪A‬‬
‫;‪r‬‬
‫‪.‬‬
‫פ‬
‫‪;;--‬ו ‪~ -‬‬
‫ן‬
‫\!‬
‫· ‪--·--‬‬
‫ט ן ‪'Q‬‬
‫‪- --‬ן‪-..--·.‬‬
‫· ‪- ...-‬ג‬
‫‪Dm‬‬
‫‪Om‬‬
‫תן‬
‫‪----- -‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪..".‬‬
‫מס‬
‫·‪---~-‬‬
‫ו ה ‪ .‬ה‬
‫· ~ ‪·-‬‬
‫‪Dm‬‬
‫""‬
‫‪A‬‬
‫ן‬
‫‪.‬‬
‫‪Q‬ר‬
‫‪Dm‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Dm‬‬
‫‪--··· ··-··· --- ··.-- --··-·~ · -·- ·~~--- -‬י"‪-·--‬‬
‫ן‬
‫ט)ש·פ‬
‫הפה מסמר‬
‫‪Gm‬‬
‫‪Dm/A‬‬
‫כ ה‬
‫כה·ה‬
‫‪ 3‬ה פשיש‬
‫ה‬
‫‪" .‬‬
‫•‬
‫ד‬
‫‪Dm‬‬
‫‪ fe‬ה ~‪~ g‬ה ~ש לי ~ז‬
‫ו‪ ?r‬ן?ת ך‪:r‬זל;ן‬
‫~~ד ז‬
‫}‪~i‬ג ה~א‬
‫~ןק ‪.‬‬
‫"‬
‫‪:‬כןלת ‪ ry‬יא ריל;ז‪.‬‬
‫סכה ‪.‬לי‬
‫סכה לי‬
‫•‪"." .‬‬
‫"‪,‬‬
‫חביבה‪.‬‬
‫סכה לי‬
‫‪• :‬‬‫•‬
‫'י‬
‫{‪2x‬‬
‫די‬
‫כ‬
‫‪it-:‬‬
‫‪...‬‬
‫)ניתן להאזי ן נקלטת של עז> ס ןלקי ן'‬
‫לי‬
‫כה‪-‬‬
‫" ב ואו נשיר בחגי תשרי"(‬
‫‪9‬‬
‫‪: m ~·· ..‬חה‪:‬גגנה‪.‬‬
‫~דליק ~ות‬
‫הוא הרווי ביותר ב שירי ם ‪ .‬משנה לשנה אנחנו כבר מחכים ‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫ב תוך ה חורף‪ ,‬כשאיו יותר מדי חופשים‬
‫שכבר יגיעו או תם שבועיים‬
‫מאושרי ם שלפני חנוכה ב הם נ וכ ל להתענג עם הילדים על שלל שירי חנוכה‪.‬‬
‫מלים ולחן ‪ :‬לאח ארלשו‬
‫אוצר השירים הישנים לח ג הזה הוא כל‪-‬כך ג ד ול ונפלא שלעיתים רק בשל‬
‫‪n‬י~ר‪ ,‬חז‪p‬ך•‬
‫כך ני ת ן להסתפק בהם‪ .‬ו לא היא! מוט י ב האור ‪ 1‬הנרות הדולקים ‪ ,‬האבוקות‬
‫~ו ~ךחרנ‪,‬‬
‫אינם מרפים גם מן הפעילים ב יצירה שוטפת‬
‫הבוער ו ת וכל סמל> הגבורה‬
‫‪2x‬‬
‫‪~ i‬תךו ]‪ i‬ת~~ א ר ו‬
‫חדשה למען ילדי הג>ל הרן‪ .‬שוב ‪ :‬מית וס החג והמסורת ממשיך לתפקד‬
‫וראשי ת כל במוטיביקה השירית‪:‬‬
‫‪:‬פזפה סרב‬
‫• ‪T‬‬
‫‪-‬‬
‫יה~די‬
‫•‬
‫א; ר •‬
‫•‬
‫אוד‬
‫‪-‬‬
‫נ ר ות‬
‫נד ל יק‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫ח נ‪:‬פ~ה•‬
‫ו וח ן‪:‬‬
‫ו·ם‬
‫ואה אוושר‬
‫"‪,‬ר • ‪T‬‬
‫איטי‬
‫נז‪>:‬ים‪,‬‬
‫אור ‪".‬לש ‪. .‬‬
‫‪c‬‬
‫ש י ו והודיה ‪.‬‬
‫'ז‬
‫‪G‬‬
‫‪-9‬‬
‫~דליק ~רות‪,‬‬
‫;‪,‬‬
‫מה·נ‬
‫ץ‪,‬ןן‬
‫‪c‬‬
‫~דליק ~רות ‪,‬‬
‫שלהכ ות‪,‬‬
‫נביט "כ ‪....‬‬
‫נביט " ‪.‬‬
‫‪.-‬‬
‫‪-‬‬
‫כעיכיס אוה'‪t‬נת‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫‪:‬כ·=‪ ::-‬ד;‬
‫;‬
‫‪G‬‬
‫)ניתן להאזי ן בקלטת "שירי חגים ‪".‬‬
‫אולשר;‬
‫ן‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫ת ון‪ -‬נ· ו‬
‫ים·ני‬
‫‪-::‬ר‪-‬נןו‪r‬‬
‫‪c‬‬
‫י‬
‫של‬
‫ו‪C‬‬
‫‪c‬‬
‫ל ז · ע‪-‬י·י‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שן ‪ -‬חן‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫‪n‬‬
‫‪G‬‬
‫‪----‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ר‪ .‬ןן~ " )‬
‫‪G‬‬
‫י‪o‬‬
‫בות ‪ -‬ה ‪-‬או‬
‫נ‬
‫·‬
‫‪E‬‬
‫א \ן‬
‫‪L‬‬
‫"‬
‫ו‪C‬‬
‫'י ‪ :‬ן ~‬
‫)‪t‬‬
‫~ ‪ ~-: -‬ד‬
‫‪F‬‬
‫•‪C‬‬
‫;‪=&--' ,-;-..=:.---‬‬
‫~‬
‫‪t‬‬
‫‪G‬‬
‫•‬
‫)‪t‬‬
‫נו ה·ה·ס ל ·נ‬
‫‪-‬עי‪-‬ב‬
‫‪-‬ה )·~‬
‫~‪.·-‬‬
‫‪-.‬‬
‫(‪~.‬‬
‫' !'!‬
‫ן‪-‬‬
‫די‬
‫‪F‬‬
‫‪Am --·---······" Om‬‬
‫‪t‬‬
‫‪F‬‬
‫אור‬
‫ליק·כד‬
‫‪'j‬‬
‫‪c‬‬
‫• ; ‪ ::: g !:‬נ‬
‫ה ·כ'‪-‬נו ‪-‬‬
‫ר ' ‪:‬ד·נ‬
‫ן'‪ · '!.:‬ח ~‬
‫‪G‬‬
‫" כ‬
‫אן ו‬
‫‪z‬‬
‫קו‬
‫; ·‪---‬‬
‫==‪•~-‬‬
‫י ‪·-‬נ· ‪:‬כ ! ‪:‬‬
‫ד‪G‬‬
‫‪Q‬‬
‫המלים מצור פות לקלטת(‬
‫‪1‬‬
‫‪Om‬‬
‫רו ק‪ -‬א ו‪-‬ו;‬
‫‪c‬‬
‫•‬
‫‪D‬‬
‫;‪;:‬‬
‫שיו‬
‫יה·ד · חו• ו‬
‫ז‬
‫צד א '‪ ,‬מאת לאה‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫'‬
‫•‬
‫•‬
‫‪..‬‬
‫‪-.‬‬‫··‪-‬‬
‫~ ‪-"- -:"-‬‬
‫~‬
‫‪G‬‬
‫‪Q‬‬
‫יועל~ הא ד וות‪.‬‬
‫‪"." .‬‬
‫י ח ·ב· ה‬
‫‪c‬‬
‫‪Om‬‬
‫‪-· .‬‬
‫'י‪:‬ד""יזי‪·-·"--‬‬
‫‪.‬‬
‫ווו‪-‬‬
‫טו ב‬
‫‪G‬‬
‫ו סלן‬
‫ניט‪-‬כ‬
‫נ יט·נ‬
‫@ הזכ ו יות שמורות למחכזרס ולאקו " ‪O‬‬
‫א ו ו‬
‫מו·ם‬
‫~מזמור‬
‫אור ' ‪.‬‬
‫‪-‬נ ן‬
‫•‬
‫זב‪:‬ר·רי ·‬
‫מלים ולחן ‪ :‬מל כ ה דישלרכ סקי‬
‫•‬
‫~י‪C‬י‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ן‬
‫‪9‬‬
‫די‬
‫' ‪1‬‬
‫‪''.‬‬
‫'‬
‫‪T‬‬
‫~י ~י~ז‪Q;:‬ה~~ (~י~ז‪)i:‬‬
‫‪F‬‬
‫‪!J‬כ‬
‫‪) -‬‬
‫'‬
‫‪ ,j‬נ‬
‫א י ו‬
‫‪.‬‬
‫!‬
‫‪-‬‬
‫ת‬
‫ך~יך ה ~ב~ק‪.‬ה ך~)י ה(‬
‫שיו~ נא ‪:‬פלכם אז‪:‬ןנ~‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ר ר ב‬
‫•‬
‫מזמור‬
‫שיו‬
‫יחד‬
‫נשירה‬
‫' ‪1‬‬
‫'‬
‫ •‬‫‪T 'T‬‬
‫~עים ר‪"':‬ו ב ‪T‬האור‬
‫מה‬
‫‪' T‬‬
‫ברשותה של מלכה שידלובסקי(‬
‫‪10‬‬
‫הד הגן‬
‫‪.‬‬
‫מזמור‪.‬‬
‫‪'.‬‬
‫>ניתן להאזי ן ר ק בקלטות הנמ צאות‬
‫•‬
‫'‬
‫‪-‬‬
‫כ ו‬
‫‪:‬‬
‫א >‬
‫כ‪o‬‬
‫‪-‬כ ןל‬
‫‪sb‬‬
‫ר‬
‫‪r‬‬
‫!‬
‫ע י‬
‫‪J‬‬
‫‪F7‬‬
‫‪) -0‬‬
‫ש>‬
‫‪A‬‬
‫‪ll:i. F‬‬
‫•‪ i‬ו‬
‫מה‬
‫•‬
‫!‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ע > ם‬
‫‪.‬‬
‫• ‪r‬ו‬
‫!‬
‫)‬
‫‪il‬‬
‫?‬
‫ונ ן ר‬
‫‪1‬‬
‫ונ ז‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪j‬‬
‫'‬
‫‪; .‬נ‬
‫ר י‬
‫‪l‬‬
‫כה‬
‫כה‬
‫‪.‬‬
‫כ ו‬
‫‪p‬‬
‫•‬
‫נ‬
‫קה‪-‬‬
‫•‪n‬‬
‫י‬
‫ונ ן ר‬
‫‪, '11‬‬
‫ונ '‬
‫'·‪ r‬ג ‪r‬‬
‫ע ·ני· ה‬
‫‪J J‬‬
‫נ‬
‫‪J j‬‬
‫ב‬
‫ר‬
‫חד‬
‫‪-‬‬
‫י‬
‫‪=4 ' . , " -‬‬
‫וה‬
‫"י ר‬
‫‪-‬‬
‫חד‬
‫י‬
‫וה‬
‫‪F‬‬
‫נ‪i‬‬
‫‪-‬‬
‫‪' '11‬‬
‫כ י‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪Gm‬‬
‫כ‬
‫~~‬
‫‪Gm‬‬
‫ג ו‬
‫‪d‬‬
‫‪;J‬‬
‫;‪4‬‬
‫‪c‬‬
‫‪ 1 ,,‬ח‬
‫ן ‪::‬‬
‫‪A‬‬
‫‪J‬‬
‫‪F‬‬
‫‪1.‬‬
‫כף‬
‫‪Om‬‬
‫ונה‬
‫‪Om‬‬
‫מה‬
‫‪.‬‬
‫~'‪-‬‬
‫~ !‪1‬‬
‫אל‬
‫נ‬
‫‪J‬‬
‫רו‬
‫‪(1‬‬
‫•‬
‫נם‬
‫‪:‬ג‬
‫כף‬
‫‪Om‬‬
‫' '‬
‫ג‬
‫נא‬
‫‪J‬‬
‫כ‬
‫חח‬
‫‪sb‬‬
‫ז•‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫~‬
‫'נ‬
‫‪f‬‬
‫·‪---‬‬
‫!‬
‫‪1 .‬‬
‫הא;ך‬
‫ורב‬
‫מה ~עים‬
‫‪T‬‬
‫; •‬
‫‪-‬‬
‫שיר‬
‫נשירה יחד ‪.‬‬
‫‪• T‬‬
‫נ‬
‫ב ן‬
‫ל‬
‫י‬
‫‪j‬‬
‫‪a‬‬
‫‪Om‬‬
‫‪Gm‬‬
‫;וף ~ל ;וף ~ז?סא ~דב~‬
‫‪9‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪t‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬ד ו דנסק~‬
‫~‬
‫בעלי זו ת‬
‫'• ‪!r‬‬
‫!‪.‬‬
‫מוכה ‪m‬‬
‫ו ' "‪: 1‬‬
‫‪c‬‬
‫חק‬
‫‪ -‬א‬
‫ו מז מ ו ו‬
‫‪j‬‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫'‬
‫נ‬
‫‪,J‬‬
‫ארו‬
‫‪.‬‬
‫ת‬
‫ס ‪-' i‬‬
‫ו כ‬
‫‪-‬‬
‫בשני שירי חנוכה החדשים שהובאו כאן ישנה נטייה ברורה לסכ ם את‬
‫מיגורן המוטיבים הקשורים בחג בפשטות ‪ ,‬בסמליות ובחגיגיות כא חת ‪ .‬אור‬
‫הנ רות הנובע מן הבית‪ ,‬מן ה~נים שבך ‪ ,‬יגבר על הקור והאפי לה שעשויים‬
‫לתקוף אותך מבחוץ ) נדליק נר ו ת‬
‫לאה אולשר‪ 1‬מלים ולחן( ; והוא גם‬
‫‪/‬‬
‫מזמור שמתלוו>ם אליו שורה בצוותא עם הרמת אבוקות ‪ ,‬לתחושת הבוחן‬
‫של זכרון הנצחון ‪ ,‬כאשר בולט האור שמסביב ‪ .‬בלחנים בולטת מאוד‬
‫השמחה וההרואיות‬
‫‪-‬‬
‫ועודן על כך הסינקופות )קפיצ ו ת בלת> סימטריות‬
‫של צלילים קצרים( בצד צלילים ארוכים נחרצים‪.‬‬
‫זכרון החג הזה ‪ ,‬המכוסה עד תום בשירי חנוכה הישנים הר ב ים‪ ,‬יאה לו כי נזכיר‬
‫כאן אנו על קצה המזלג כיצד הוא תמממש בשירים ‪ .‬עושר הרפרטואר זיןמ לנו‬
‫כאן את האפשרות לעבוד עם הילדים ממש בצמוד לומטיביקה המתייחדת‬
‫לשיר זה או אחר‪ .‬סקירה קצרה זו תביא פירוט הומט י ב ושיריו ואת מקום‬
‫הימצאם של השירים בתו ו ים ‪ ,‬מלים ולחן ‪ .‬המוסיקה שופעת סבוגי סולמות‬
‫ומוקצבים בהתאם לא ווירת המלים בשירים השונים ‪.‬‬
‫ס י פור ה ג בורה ב ימי החנוכה )מלים‪ :‬א י אברוניו‬
‫וב נורתי הזערורים )מלים ‪ :‬מ י רוזנפלד‬
‫שירון לכיתה ו י‪ ,‬עמ י‬
‫בשירון לכיתות ·ד‪·-‬ג ‪ ,‬עמי‬
‫נמלים ‪ :‬מ י רביכא‬
‫עד כאן גס‬
‫עברית ‪ ' 1 :‬א ב ינועס‬
‫‪-‬‬
‫לחן עם ‪,‬‬
‫‪.(14‬‬
‫התה י לה והתו דה ב מעוז צוו‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫לחן עם ‪ ,‬ז"ח ‪ ,‬עמ י‬
‫‪(50‬‬
‫‪34‬‬
‫‪-‬‬
‫פיוט שזכה לשני לחני‪-‬עם לפחות }ראו‬
‫ובשירון לכיתה ‪',‬ה עמ י‬
‫‪(21-20‬‬
‫וב מ י ימלל‬
‫על‪-‬פי לחן‪-‬ע ם על‪-‬ידי מ· רביכא(‪.‬‬
‫בולטת ההתאמה של המלים ללחני‪-‬עם‪ .‬ולא זו בלבד‪:‬‬
‫מנהגי החג ‪ ,‬כמו החנוכיה והדלקת הנרות ‪ ,‬הכנת הלביבות ‪ ,‬משחקי הקוביה‬
‫והסביבון‬
‫אלה‬
‫כל‬
‫ב יטוי‬
‫מוצאים‬
‫בשירים‬
‫שנוצרו‬
‫להרכין את נפש ם של ולד י ו שואל בחג ‪ :‬חנונית לי יש )מלים‪ :‬גלוזמן‬
‫נר לי }מלים‪ :‬לי קיפכיס‬
‫לחן‪ :‬כ"כ מלמד ‪ ,‬זיי ח‪ ,‬עמ• ‪(, 44‬‬
‫סמבורסקי‪ ,‬זייח ‪ ,‬עמ• ‪ ,(49‬לביבות ‪ -‬הלא הוא "קמח קמח מן‬
‫}מלים‪ :‬ל• קיפניס ‪ -‬לחן‪ :‬נ י כרוי‪ " .‬מחרוזת " משירי ל• קיפניס‪,‬‬
‫עמ‪ ,(60 1‬סביבון סב ‪ ,‬סב ‪ ,‬סב }מלים‪ :‬ל ‪ 1‬קיפניס ‪ -‬לחן עם ‪ ,‬זייח ‪,‬‬
‫עמ י‬
‫‪-‬‬
‫לחן ‪ :‬ד‬
‫‪(. 46‬‬
‫מוטיב‬
‫האור הוא כנראה‬
‫בפיסגה‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫גס‬
‫כדי‬
‫בשירים הישנים‪:‬‬
‫למן תחושת השמחה בלב הילד הרך מחד גיסא ב חנוכה ‪,‬‬
‫!‬
‫השקיי‬
‫‪). 1‬‬
‫‪1‬‬
‫'‬
‫~ ב·‬
‫‪y .‬‬
‫‪.‬‬
‫חנ וכה ‪ ,‬חג יפה כל ‪ -‬כן }"מחרוזת " מש ירי ל • קיפניס ‪,‬‬
‫עמ י ‪(40‬‬
‫והמקור ההיסטור י מאידך גיסא ב כד קט ן }מלים‪:‬‬
‫אי אשמן‬
‫‪-‬‬
‫לחן‪ :‬י ' ולבה‪ ,‬ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמ •‬
‫)מלים ‪ :‬ל‪ 1‬קיפניס‬
‫‪-‬‬
‫לחן עם‪ ,‬ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמ י‬
‫‪(45‬‬
‫ובש ימו שמן‬
‫‪(, 48‬‬
‫ד רך החוויה‬
‫הנפשית המתמשכת של שיר המשחק באנו חושן לגרש‬
‫)מלים‪ :‬ש‪ 1‬לוי‪-‬תנאי‬
‫מזכיר לנו תמיד‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫לחן‪ :‬ע‪ 1‬עמיר ן ‪ ,‬ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ•‬
‫גס כשבגרנו‬
‫‪-‬‬
‫‪(49‬‬
‫אשר‬
‫שצויד לגרש את‬
‫החושך‪ 1‬וכלה בשיר גבורת החלוצים אנ ו נושאים לפידים‬
‫)מלים‪ :‬זאב ‪ -‬לחן‪ :‬מ• זעירא ‪ ,‬מ ‪ 1‬זעירא‬
‫מבח ר יצירו ת יו' עמ•‬
‫‪19‬‬
‫‪ 111 -‬שירים‪,‬‬
‫וכן בשירון ברון יחד ' עמי‬
‫'‬
‫‪(,41-40‬‬
‫אש ר משתמש בסימני החג כד ו לתאר את מעשי החל ו צים‬
‫הנועזים בעלותם על הקרקע בן לילה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ "; .‬ןען‪:‬י ~בשבט ‪.-‬‬
‫וחש;תלים‬
‫העולים‬
‫‪. .‬‬
‫‪- .‬‬
‫•‬
‫‪.·--‬ו‬
‫‪• .‬‬
‫האסוציאציה של פריחה כפלאה של חורף בו צצה כבר‬
‫‪r‬‬
‫ז‬
‫ה ח מה המ ח ממת את השתילים‬
‫‪-‬‬
‫היא היא הממלאת את השירים שמסביב‬
‫לט " ו בשבט‪ .‬אכן כדא י לשתול שתילים‬
‫רפאל ספררטה‬
‫מילם ‪:‬‬
‫לחן ‪ :‬מדרכי זעירא‬
‫‪-‬‬
‫מספרים ל נו בחדוה שיר י ט יי ו‬
‫בשבט הישנים )חלק ם אפיל ו פחות מוכרים ונ י ת ן להכירם בהזדמנות זו( ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אלה "הע; ‪.‬לים‬
‫מי‬
‫‪." ...‬‬
‫ל~טע‬
‫‪.‬ישו‬
‫"·‪-:‬‬
‫ו~~• ~‪ :p '19‬זקיו ?‬
‫העולים !‬
‫אנחנו'‬
‫אנחנו " ‪.‬‬
‫‪: :-‬‬‫‪: :--‬‬
‫מלים ‪ :‬לירן קיפינס‬
‫מלים ‪ :‬ע' הלל‬
‫לחן ‪ :‬יואל ולבה‬
‫לחן ‪ :‬בנימין עומר‬
‫ב‪.‬‬
‫‪e‬‬
‫כ ר ‪o/‬ט;‪~ :‬יי לו~ף ‪-‬‬
‫]‪~ /pi‬ךו ~ל ‪i fiJ‬כף'‬
‫אלה הש;‪ n‬לים‬
‫‪.‬מי ‪... ...‬‬
‫‪.‬ו~~ ~‪ 9‬ך ‪~ .‬זקיר?‬
‫‪. .‬‬
‫‪.‬‬
‫אנחנו‪ ,‬אנחנו הישותוים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫""‪:‬‬
‫‪-:-‬‬
‫‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫כשבט‬
‫ט"ן‬
‫• ! ‪T‬‬
‫‪-:‬‬
‫)הת ווים נ"זמר ח ן· ‪ :‬עמ·‬
‫•‬
‫אילנ;‪n‬‬
‫•‬
‫•‬
‫וחדוה ובה בלב‪.‬‬
‫"‬
‫‪".‬‬
‫"‬
‫יי‬
‫‪."·:‬‬
‫ז‪·:‬‬
‫‪(63‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫טל וגשם ?א תחסו !‬
‫‪-‬‬
‫ט"ו ‪,‬ט~'‪f‬י~ ט"ו ~‪1‬ט‪:~ .‬זג ]‪ i ~ i‬ם‬
‫‪:r‬זג ל~ךח‪:r ,‬זג ·י~~ל ~‪:‬זג ל?ל ו‪:‬זילך‪.‬‬
‫‪(63‬‬
‫ל~ן‪.‬‬
‫@ ה זכ ויות שמו רות למחב ר ים ולא קו"ם‬
‫שמש ארו ז;‪m‬ת ל‪r‬ו‬
‫•‬
‫• ••‬
‫•••‬
‫••‬
‫‪-‬‬
‫‪t‬‬
‫שךש ‪ iJ‬ר‬
‫נ~ ‪-‬לע‪ ,‬כזפרנו‪.‬‬
‫ ‪·:‬‬‫‪-‬‬
‫‪·:‬‬
‫ז‬
‫~ ]‪ t‬ע ~ן ‪.‬‬
‫ו‪ ~:‬שגשג ליעו‬
‫ב‬
‫מלים ‪ :‬לי ‪r‬‬
‫"‬
‫ע?‪,‬ז~ ךך‬
‫לח ן ‪ :‬שהר לרןנתאי‬
‫) ה תוו י ם נ"זמר חן•‪ :‬עמ •‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫~"ט נשבט‪.‬‬
‫@ הזכויות שמו רות למחברים ר לאק ו "ם‬
‫יי‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫"‬
‫)הת ו וים ב " ז מ ר חן• ‪ :‬ע מי‬
‫‪" ..‬‬
‫חרש‪-‬צל יצמח !‬
‫ו‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫ז ·‪:‬‬
‫"לה‪ ,‬לה‪ ,‬לה‬
‫אי‪-‬שם שממה‬
‫מלים ‪ :‬עודד איבשר‬
‫•‬
‫זה ה~;ם נאה ךט;כ‪.‬‬
‫ל‪o/‬ןה א~~ ‪ 9;1‬ך'‬
‫ט"ו כשבט‬
‫‪": .‬‬
‫נשע לוב‪.‬‬
‫נ‪t] ,‬ע ךך י‪- ~:‬‬
‫‪,‬ע?‪,‬ז~ ~]‪t‬ע‪t~ ,‬וע דר‪.‬‬
‫@ הזכו י ות שמ ו רות למח ב רים ןלאקו " ם‬
‫•‬
‫‪T‬‬
‫נרקד' ~ ד‪~.‬י‬
‫‪'.‬י~!נ ‪.‬‬
‫‪· :‬י‪ 1 .‬די‬
‫‪(62‬‬
‫הפה‬
‫ט"ו שנבט‬
‫‪" .‬‬
‫עי ‪-‬‬
‫‪.‬ה‪- :1.‬‬
‫·‪·-:‬‬
‫ב ‪--‬‬
‫‪-‬עד•‬
‫~ז נוף דד‬
‫~ד ןחרף ~ילת !‬
‫)הת וו י ם נ "זמר חן•; עמ •‬
‫‪(60‬‬
‫@ הזכוי ות ש מ ור ו ת למחרנ > ם ולא קו"ם‬
‫קיפביס‬
‫לחן ‪ :‬בנימין עומר‬
‫זורחת "ל‪r‬ז‪,‬‬
‫שמש א;ו ‪- -‬‬
‫‪.. ..‬‬
‫ז~~ חן ‪ 9‬תז‪r::‬ך; ד‪, ?r‬‬
‫שמחת השותלים ניזונה לה משמחת השתילים עצמם המטופלים יפה כל‪-‬‬
‫‪t‬וה רם'‬
‫כן )כפי שראינו זה עתה בשירים שהובאו( והיא גס יונקת ממסורת אבות‬
‫ד‪ 1]1‬כק‪.‬ו ‪o/‬‬
‫נכום‪-‬חמד רב‬
‫•• • •‬
‫• •‬
‫של;‪.o‬‬
‫)כפי שנראה בשיר הבא(‪ .‬מקום מיוחד תפסה לה בחג זה הברכה ‪ ,‬ו היא גס‬
‫‪T‬‬
‫כוס‪-‬חמד צמח ךגלד !‬
‫מיוחדת במינה מבחינה מוסיקלית ‪ .‬בעוד שבשירים הקודמים בולטים ק צב‬
‫'נ~ו ;ש~‪p‬ז ל~לה ~ל•‬
‫ה ש ו תלים‬
‫בוכי תבואו אל הארץ )לקט פסוקי תכ"ן המושר בלחן תימ ני ( ‪ ,‬סמכו ת י ו ת‬
‫כי ‪:u:‬זיע עת צביו‬
‫·‬
‫‪-·-‬‬
‫יי‬
‫'·ז‬
‫וישד‪.‬‬
‫גביל‬
‫ש;ב‪-‬גש;ב‬
‫‪• T‬‬
‫• •‬
‫ז‬
‫}ה ת ווים ב"זרמ חן " ‪ ,‬עמ •‬
‫‪(59‬‬
‫@ הזכו>ות שמורות למח נר•ם ןלאקו" ם‬
‫‪12‬‬
‫הד הגן‬
‫המארש‬
‫הזוגי‬
‫והסולם המז•ורי‪,‬‬
‫סמל‬
‫לצעידתם‬
‫בסך‬
‫של‬
‫המקורות מקבלת את חגיגיותה הקדמונית מזרחית דווקא על ידי הש י מ ו ש‬
‫בסולם המינור המודאלי‪-‬אאולי ובלחן ~ל‪.‬ו במשקל משולש )ללמד נ ו ד ב ר‬
‫נוסף‪ :‬לא כל משקל משולש הוא מיד ואלס נר ?‪!(.j‬ד‬
‫ברכה‬
‫המלי ם‬
‫ו י קרא‬
‫יח‪n 1‬‬
‫·;' ‪- 7-‬‬
‫‪.‬‬
‫טע‬
‫‪• .‬‬
‫י נ‬
‫‪-‬‬
‫רן‬
‫‪Om‬‬
‫נ‬
‫!‪'" :‬‬
‫‪;1‬‬
‫•‬
‫עץ‬
‫פך‬
‫·!)'•‬‫‪.‬‬
‫ה‬
‫‪Om‬‬
‫~‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫·•‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫ל‬
‫א י‬
‫‪.‬‬
‫עדאק •‬
‫או‬
‫ב‬
‫‪J.‬‬
‫י‬
‫· א· ‪O‬‬
‫‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫ע‬
‫נ ו‬
‫‪Bb‬‬
‫‪.•..‬‬
‫'‬
‫ל'‪B‬‬
‫‪-‬‬
‫ט‪1‬‬
‫‪Om‬‬
‫ה‬
‫•‬
‫י‬
‫‪Om‬‬
‫'‬
‫ב‬
‫\‬
‫ומי אם לא הש קד יה ‪-‬‬
‫‪ 1‬י‬
‫‪Am‬‬
‫לב‬
‫‪•.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫~ךמרן ‪:‬‬
‫‪Om‬‬
‫ע‪n‬‬
‫·'‪-‬‬
‫)‬
‫•‬
‫• •• •‬
‫ו‬
‫ן ח‬
‫‪---.‬‬
‫"‪.‬‬
‫" •• ‪•• 1‬‬
‫א>‬
‫‪sb‬‬
‫‪Om‬‬
‫@!‬
‫;ו‬
‫ך~י·נ~כא~ ‪.‬רץ‪-~~.‬ל~ ‪ry ~~ fl‬ס ~ל ץ~‪ -‬ל~~~‪.‬‬
‫ך~~‪:‬יז ‪ ry‬ע‪.‬ץ ~ ךי; ך~ ~ץך ‪ ~ -‬ר‪~?r‬כ‪.‬‬
‫‪·-' h - - - - - -- · - -‬‬
‫‪.. • .. .‬‬
‫‪Am‬‬
‫לב‬
‫ת ‪•O‬‬
‫_ " ‪~!...‬‬
‫•‬
‫•‬
‫לחן תימני מפי חייאל עואקי‬
‫‪Gm‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪·-· .‬‬
‫····••··‪ . . --‬י>• ··‪· ··········-·-· · •;·-‬‬
‫·י‪f ·-·---·•"-···-· ····-·······--‬‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫וץ‬
‫א‬
‫נל‬
‫ע‬
‫טי‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫~‪.‬‬
‫•‬
‫‪~-‬‬
‫‪tJ‬‬
‫אילנ;ת‬
‫לנ‪- b‬ע‬
‫• •עת‬
‫• ז‬
‫• ב‬
‫ן‬
‫אילנ ות‬
‫לנטע‬
‫‪..‬עת‬
‫‪.‬ז‬
‫‬‫‪•:‬‬
‫)‬
‫ולכנות ‪.‬‬
‫לנטע‬
‫עת‬
‫‪:·: .‬‬
‫· ‪:‬‬
‫טי ‪-‬‬
‫•‬
‫}צ>טוט הלחן כמלו או מת ו ן ייזמ ר‬
‫חן ·; עמ·‬
‫ע‪n‬‬
‫')‬
‫‪..‬‬
‫••‬
‫ע‬
‫; ‪T‬‬
‫המלים לפי פסוקים מן הנת "ך‬
‫)יוקר א יט ‪ ,23‬קהלת ג ‪(2‬‬
‫ו‬
‫‪F‬‬
‫עץ‬
‫‪Gm‬‬
‫•‬
‫'‪-‬‬
‫‪tJ‬‬
‫‪Gm‬‬
‫"~‬
‫‪-‬‬
‫ת‬
‫כ‬
‫"‬
‫‪:‬זד‬
‫‪$~;;;.:....;;.'":~=-....- ] i‬‬
‫כ ל‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫‪-- --‬‬
‫•‬
‫‪Am I AJ‬‬
‫••‬
‫ץ·‪t ~ g‬‬
‫‪"'P Om‬‬
‫•‬
‫ג ז‬
‫בוכה לט"~ ב ש בט‬
‫שלו‬
‫‪Om‬‬
‫‪Am7‬‬
‫‪-‬ד‪···-"·-‬‬‫·····‪:;;···-·-‬‬
‫=ב ‪-~-··· ·----· --‬‬
‫‪.... •__,‬‬
‫···‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫‪p: .....‬‬
‫עת‬
‫‪.""..‬‬
‫~‪§-+‬‬
‫‪i.‬‬
‫לה‬
‫‪C‬‬
‫ה‬
‫"ן‬
‫נ ·‬
‫•ח • או‬
‫אל‬
‫‪Om‬‬
‫•• ‪.. - · • ·f‬‬
‫לנ‬
‫םו‬
‫=‬
‫‪Gm‬‬
‫ת ו‬
‫•‬
‫מ‪' 9‬‬
‫‪Om‬‬
‫•‬
‫ה‪J‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫ו קיט‬
‫‪09‬‬
‫ימג י‬
‫‪..‬‬
‫•‬
‫י‬
‫ו‬
‫י · ‪ o‬כ ‪ . 2‬קהו‪n‬‬
‫·······‪·>-‬ר‪· ······ · · :' ··-‬ז· ·· · ·· ‪-t‬‬
‫~‬
‫•‬
‫‪Om‬‬
‫ל‪9‬‬
‫‪Om,‬‬
‫‪,‬‬
‫\‬
‫ל ט ''‬
‫בשבט‬
‫‪.5i‬‬
‫כתוספת אקור ד>ס‬
‫מא ת ‪ :‬צ>פ י פלי>שר(‬
‫ג י ;ן ~‬
‫י ד ובר בה ברא ש השנה לאילנ ות ‪ ,‬שכבר ה נ צו פרח יה ‪,‬‬
‫וצבעי הם הלב נים‪ -‬ורודים הם חגיגה בפני עצמה ! לאה גולדברג ב חרה‬
‫להתר פק עליה ‪ ,‬שהרי מחדשת ה יא לנו ממש את השנה לנו ו לילד ינ ו!‬
‫"‬
‫‪..-...‬‬
‫הח~~ד‪;:‬‬
‫~‬
‫~‬
‫""‬
‫‪~ ·1.,..,,.‬‬
‫'‬
‫‪,‬‬
‫~‬
‫‪- v·-‬‬
‫·;‬
‫‪.• '-,), \ .‬‬
‫~ ' ץ~‬
‫'‬
‫‪i‬‬
‫‪t‬‬
‫~‬
‫•‬
‫מלים ‪ :‬לאה גולוברג‬
‫‪.i.‬‬
‫‬‫'"‬
‫‪....,‬‬
‫‪.‬‬
‫לחן ‪ :‬ינס ן ·כה ן מלמר‬
‫א‪.‬‬
‫וק~~ ך~~‪-‬ת~ןת‪,‬‬
‫~~~ ‪ q‬מ~ןה‪.‬‬
‫עדינה ובהורת‬
‫‪-‬ז ·‬
‫~·‪:·-: ::‬‬
‫"‬
‫~רי‪;r‬זנכף ‪ iJ‬ךךןה‪.‬‬
‫~ןמ;ז‪:‬‬
‫רכל נבט ‪9‬ה נבט ‪,‬‬
‫" "‬
‫‪,.." " :‬‬
‫"‪·-‬‬
‫‪ o/‬ה~~ ~'ץי ~ ‪7?ry‬ןת‬
‫שאי ‪:‬פדכה‪ ,‬שאי ‪:‬פדכה‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫?‪ 91‬ף~'~ ה;ךק ‪r‬ז‪/o‬ךא‬
‫•‬
‫‪1'1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫מחדזשת‬
‫‪:‬פל אוצב ~‬
‫‪"l ' t‬‬
‫‪T‬‬
‫••ן‪-‬‬
‫‪l‬‬
‫'‬
‫י""‬
‫נשבט‪.‬‬
‫~"ט נשבט‪"~ ,‬ט‬
‫‪Tt‬‬
‫'‬
‫ז‪•:‬‬
‫‪1''f :‬‬
‫הזכויות שמורות לספריית הפועל>ס ולאקו"‬
‫זכג ‪•ry‬וס ?ו ‪ 1‬יוס‪ Q-‬ןןת‬
‫}התוו>ם כ " ‪ t‬מר חן ‪ ",‬עמ • ‪(61‬‬
‫~‬
‫לפדחיה ‪ ,‬לפידחה‪.‬‬
‫@‬
‫‪O‬‬
‫'"' ‪T ' I‬‬
‫'"‪T ' I‬‬
‫~‬
‫~ ‪'-‬‬
‫‪13‬‬
‫חיה שנהב וציפי כהכוביץ לקחו ו'קטפו ' מתון הש ק ד > ה את מוטיב השקדים‬
‫ופותחו אותו לשיר עליצות בשם • • אדון משה"‪ ,‬המוקדש לילדים אשר כל‪-‬כן‬
‫מתאווים לקטוף שקד>ס; הלחן א ף הוא מלא שמחת חיים ; התכליתיות של‬
‫אדון משה ושמחת הילדים שהו רשו ‪.‬לקט וף שקדים מובעות בסולם המז~ור ‪>,‬‬
‫בע ו ד ש ברגע שהס מתחננים הס שריס בסולם‬
‫בש>ר " לא לקטוף "‬
‫המינורי ‪....‬‬
‫של אריאלה סביר בחרה גם היא לפתח בטקסט פך אחר נוס ף וקסום של טייו‬
‫בשבט‪ :‬זהו יום שהוא סמל לעונה קצרה וחגיגית במיו ח ד ‪ ,‬לא רק בשל‬
‫השקדיה‪-‬החלו צה אלא גם בשל ה שד ה כולו שתוך כמה ימים לאחר גשמי‬
‫הברכה ו השמש הזורחת לתפאר ת נתמ לא בשטיח פרחים ~ ועל אף התאוה‬
‫לקטוף מלוא חופניים‪ ,‬חל הר> איס ו ר להשחית את השדה‬
‫הפורח‪...‬‬
‫ולכן מחכן‬
‫השיר בדר ן חביבה‪ .‬א ופ יו האיטי מ~‪.‬ך ה לאיסו ר סמכותיות כע>מה ‪.‬‬
‫לא ל~ט·ף‬
‫מלי ם ולח ן ‪ :‬אריאלה ס ב יר‬
‫א‪.‬‬
‫ה שר ה ‪:‬פל ו ו;‪; :‬ךח‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫‪•: T‬‬
‫‪- ..‬‬
‫איזה ריח‬
‫•·• ·‪:‬‬
‫ל‪.‬א לק'טף !‬
‫את ידי אני ש;לה‬
‫‪..‬‬
‫"‪.‬‬
‫‪" ..‬‬
‫·‪-:‬‬
‫~‬
‫איזה פרח‬
‫‪..‬‬
‫·•·‪-‬‬
‫·‪:‬‬
‫‪...., .‬‬
‫לא לק'טף !‬
‫'‬
‫‪- ..‬‬
‫אי ז ה ריח‬
‫‪..‬‬
‫·••‬
‫לא לק‪t‬כף !‬
‫~ס ז‪:‬ןזק ‪ 71‬ע ‪~;:‬קול ‪ 9iJ‬דח‬
‫‬‫‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫·~~ ‪./-‬‬
‫\'"‬
‫‪--. .‬‬
‫‪..‬‬
‫השדה כלו ‪::‬ו;רח‬
‫‪." " -‬‬
‫‪,‬‬
‫‪-........‬‬
‫‪-‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,.,,,‬‬
‫~‬
‫'‬
‫~~י‪~ , ·~, -‬‬‫‪! s‬ג‪- ::.C ·t:‬‬
‫' ‪~ \.r--;/,) - f‬‬
‫‪Y‬‬
‫•‬
‫•••‬
‫‪T‬‬
‫אתה ילד ט;ב‬
‫" " ‪•.· ••.‬‬
‫לה לה לה ‪...‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫כ‪.‬‬
‫השדה ‪:...‬פל;‬
‫" ‪•'' T‬‬
‫‪s‬‬
‫ורח‬
‫•• "‬
‫איזה ריח‬
‫‪..‬‬
‫‪".‬‬
‫‪- ..‬‬
‫לא לך'וך!‬
‫רגלי אנ י‬
‫את •‬
‫•‪•.‬‬
‫·‪-‬נ‬
‫‪1-‬‬
‫ש;ל "‪n‬‬
‫"‬
‫איזה ‪..‬פ‪m-‬‬
‫‪.. ..‬‬
‫לא לך'וך!‬
‫השדה ‪:...‬פלו ‪ 9‬ווח‬
‫•••‬
‫‬‫ז‬
‫איזה ריח‬
‫‪..‬‬
‫"‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫"‬
‫לא לך'וך‬
‫~ס י‪7?o/T:‬ע ‪:p‬קרל ‪~ iJ‬דח‬
‫אריאלה סניו ‪ :‬שי ר ים מולחנים עם קטעי קיש ו ר‬
‫אתה ילד טוב‬
‫ורעיון הפעלה לפכי כל שיר ‪,‬‬
‫‪"-‬‬
‫‪14‬‬
‫הד הגן‬
‫)נ>תן להאזין נקלטת " חגיגך ‪ ",‬חלק א • ‪ ,‬מאת‬
‫"‪." .‬‬
‫•לה •לה •לה ‪...‬‬
‫‪(1987‬‬
‫@ הזכוי ות שמ ו רות למחברת ו לו>זארט‬
‫ז‪;mm‬‬
‫"‪. - .. .‬‬
‫‪...‬‬
‫פורים הוא חג השמחה והעליצות ומי ממשיך להרעיש בו יותר‬
‫מכל אם לא‬
‫כל‪-‬כן צפויים הם המוטיבים הללו בשירים‬
‫ג‪' N‬‬
‫···'‪' ~.‬‬
‫‪i.:..‬‬
‫•‪+‬‬
‫•‬
‫‪- ~r‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• ‪.i " .‬‬
‫·~‬
‫הרעשן! ‪...‬‬
‫על כן‬
‫‪-‬‬
‫החדשים ‪.‬‬
‫שירים שימושיים אלה מצטרפים אל שירי פור י ם מן העבר אשר משופעים‬
‫פ~ירם‬
‫פ~וים י ‪.‬‬
‫פ~וים‪. .‬‬
‫‪.‬‬
‫במוטיב>קה מוכרת כגון‪ :‬אפיית אוזני המן ‪ ,‬משחקי ליצנים ‪ ,‬תחפושות‬
‫מלים ולחן ‪ :‬תמו גולדשטןיי·גפן‬
‫ז"‬
‫לריר קיפכיס ונחום נו ד י למען ילדי ישראל‪ .‬שכ י שירי פורים נוספים מן‬
‫ז‬
‫חכורת‬
‫‪.. :-‬‬
‫וח ב‬
‫‪...‬רים )‬
‫"ר‬
‫‪.. .‬‬
‫‪-‬‬
‫ה‪:‬גיע‬
‫מי‬
‫"‬
‫פךףים‬
‫•‬
‫‪t‬‬
‫העבר ' המו באים להלך ‪ 1‬מוכרים פחות אן כדאי להכירם ולחדשם בג נו ·‬
‫תדעו ?‬
‫ה‬
‫‪: •:‬‬
‫הילדים‪ :‬השיר כן עושים אוזן המן‬
‫פודים‪.‬‬
‫פורים‪,‬‬
‫•‬
‫•‬
‫??נודו‬
‫‪-‬‬
‫המלמד את הילדים להכין בעצמם‬
‫אוזני המן ‪ ,‬והשיר גן חיות של פורים ‪ ,‬המאפשר להשתולל משמחה‪ " .‬ומת י‬
‫~ך‪R‬ע ‪:p‬עז‪.‬‬
‫אם לא בפור ים כשמח קצת‪ ,‬בתקופה בה עיתותיכו מזמנים לנו ד ווקא צרות‬
‫‪~ 21‬ץ ך~~לז‪,‬‬
‫חדשות לבקרים ‪.‬‬
‫נתחפש לאחרי~‪::‬‬
‫··‬
‫• ‪1‬‬
‫בכי העם הי הודי על‪-‬פכי המן הרשע ואחשוורוש עם ושת י ואנשי כס‬
‫המלכות ‪ ,‬עד כדי צהלת כגינת ת זמורו ת ברחובות‪ .‬הגדילו עשות במיוחד‬
‫לבלם‬
‫"חג שמח‬
‫‪... ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ומסכות ‪" ,‬פורי ם‪-‬שפיל" ‪ ,‬בעקבות סיפור כצחוכם הסוחף של אסתר ומרד כי‬
‫···‪-‬ב‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פודים‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫פורים‪.‬‬
‫פוירם‪. ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ד~~ז ‪,‬ק~~ד‪ W‬ז‬
‫‪ o/ ~1‬ז ??ך~שי ‪ :p‬קול‪:‬‬
‫‪..‬‬
‫‪..‬‬
‫‬‫~ '‬
‫ו‪" · "-‬‬
‫"‬
‫לראות הנ"ל"‬
‫"כ ‪ i‬או •נא‬
‫••‬
‫~ם לךקד ל~יו ~יירם‬
‫מלים ולחן ‪ :‬לאה אולשו‬
‫~‬‫;ןק‬
‫;~}‬
‫"'‪--•.‬‬
‫פורים‪ 9 ,‬ויךם‪ .‬פ ‪ i‬ךים‪.‬‬
‫‪;:p‬ד ~גכת ~ש ?י ~~ך ן‬
‫‪. . . .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ o/ i ~:P‬ה~~ ~ש ד י‬
‫על ה ‪ 9‬ג ים ‪ -‬משכה‪,‬‬
‫‪,1‬‬
‫‪!o/ ~1{-'2‬‬
‫)ק לטת " > לד שר ומאושר יי (‬
‫מאת תמו ג ן לדשטיי ן ‪-‬גפן (‬
‫@ הזכויות שמורות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫? •‬
‫‪...‬‬
‫"‬
‫•‬
‫ה;ו ~י!ה ~חרק ‪ ,‬זכה זכה זכה‪.‬‬
‫למחבר•ס ולאקו·• ‪o‬‬
‫לכבוד ‪• 19‬וים‬
‫ילדים‬
‫‪:‬פואד‬
‫• ‪:‬‬
‫•‬
‫‪:‬‬
‫{‪2x‬‬
‫ז‬
‫~ךקד ך~‪:P‬יו ‪:‬קייךם‪.‬‬
‫פ~יום‬
‫‪.‬‬
‫}ק לטת "שירי חג>ס " מאת לאה אןלשר(‬
‫מלים ‪ :‬לריז קיפניס‬
‫@ה זכויות שמו ר ות למחבריס ול אקו" ‪O‬‬
‫‪...‬‬
‫לחן ‪ :‬נחרם רביר‬
‫•‬
‫{‪2x‬‬
‫ציובים‬
‫" '!' •‬
‫פלס‪ :‬וש‪ ,‬רש‪ ,‬שר‪ ,‬וש‪.‬‬
‫מלים ולחן ‪ :‬שרה לוי·נתאי‬
‫‪' T‬‬
‫~לדיים םי~~~~ר‬
‫‪:‬ז‬
‫ך‪.‬ה ?‪t‬פ~ו ~זקז‪ ,‬נו‪.w‬‬
‫‪'f‬‬
‫‪o/‬‬
‫·ש~ ש·~ש ~ ‪ ~ o/V-‬ן‪.‬‬
‫ן‪:‬יןמךו‬
‫שלי ‪. ...‬‬
‫שיו ·‪. •.‬‬
‫‪.‬‬
‫יו;ו‪.‬יז‪.‬‬
‫‪:‬ואותי אשי לא‬
‫‪• 1-‬‬
‫נלם‪:‬‬
‫‪.....‬‬
‫"‬
‫חג נפלא‪.‬‬
‫‪...‬חג שמח‪- ,‬‬
‫ז····‬
‫· ז•‬
‫וש‪" ,‬וש‪ ,‬שר‪ ,‬וש ‪ ,‬שו‬
‫ז‬
‫ז‬
‫!ה ‪9‬פ~ר ~‪w‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪ .‬נו‪ o/‬ד‪.‬‬
‫פוו· ‪ 9‬ףו·פווים טולה לה‪".‬‬
‫‪.‬‬
‫"‬
‫ז‬
‫‪,‬א~ ‪~ g‬ו ךק ~ח סשוף‪.‬‬
‫סד~~ז ‪:‬‬
‫סוף ‪ 9‬פדו‬
‫‪w‬‬
‫~לד‬
‫‪-‬‬
‫סז?ז ~י‪. a‬ו~‬
‫ו‪:‬זילד ‪1‬ד~;‪.‬‬
‫מ~‪:‬ן‬
‫לזכר‬
‫נשארו‬
‫‪".‬‬
‫‪'\ \ " 1‬‬
‫·ז‪-‬ו‬
‫עלזי'‬
‫‪.‬‬‫‪:‬די•‬
‫ז‬
‫י'‬
‫"‬
‫‪1‬‬
‫פעם‪,‬‬
‫שמע‪J‬ףם כבו‬
‫ספ~יר‬
‫‪-‬‬‫‪.-· : - 1‬‬
‫••‬
‫ךש‪-‬ןש ·שן ~ך~ ן'‬
‫'‬
‫פלם‪ :‬וש‪ ,‬וש‪ ,‬שר‪ ,‬רש‪ ,‬שו‬
‫'~ ~תש ? '~ ‪ f1f‬ם ?‬
‫~נ~י סד~ '‪ 'f‬ן‬
‫)‬
‫‪e‬‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫"‪,‬‬
‫‪i‬ך‪!f1~1‬ן‪:‬‬
‫ליצנים ליצנים‬
‫"ז •‬
‫"‬
‫"'‬
‫ז‬
‫ז‬
‫דק י~‪ ~:‬סז‪i‬ו י~?נ;‪.:‬‬
‫פלס‪T :‬וש‪ ,‬רש‪ .‬שו‪T .‬רש‪ ,‬שר‬
‫"‪,‬‬
‫י'‬
‫‪v‬ד~זקן‪:‬‬
‫הן~~~ ?כד ‪:r‬יןק‪,‬אד‬
‫ז‬
‫'‪1‬‬
‫ךק ~ז~י ס~ז‬
‫ד~;ןנ;‪.:‬‬
‫זה ספ~ר יפה וטוב‪,‬‬
‫"‬
‫} התןן>ס כ ‪ 11‬זמר ח‪",‬ך עמ י‬
‫@‬
‫‪(68‬‬
‫ה זכויו ת שמורות למחבריס ןלאקו " ‪O‬‬
‫‪16‬‬
‫הד הגן‬
‫•‬
‫'•''י‬
‫ז‬
‫‪1‬י~~ ~ן ~ם ז;ןזק~עד‬
‫~‪~ g‬ו ךק ~ת ]‪ i‬ש;ף‪.‬‬
‫}התוןוס כייזמר חך"‪ ,‬ג~מ •‬
‫‪(70‬‬
‫@ הזכויות שמורות למחבר>ס ולאק‪0 " 1‬‬
‫ז;י‪:r‬זי‪+‬יק ‪s‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פ~יום‬
‫•‬
‫הדדי פ‪:‬ןירם‬
‫מילם ‪ :‬לו ‪r‬‬
‫·‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫! ‪·-‬‬
‫פ‪:‬ןוים !‬
‫הידד‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬ככ‪:‬ן חף ם~כז?~~ן‪, :‬‬
‫קיפיכס‬
‫שויר משחק(‬
‫הו ‪~ 1‬י ~ו‪.:‬יד ‪:‬ן~א פ‪:‬ןיךם‬
‫לחן ‪ :‬נחום נודי‬
‫מלים ‪ :‬לירן קיפניס‬
‫לח‪.‬שד‪ .‬לחדשים‪.‬‬
‫ן‬
‫"‪,‬‬
‫לחן ‪ :‬נחום נירו‬
‫·‪-‬ן‬
‫‪<r‬‬
‫לה לה לה ‪...‬‬
‫א‪.‬‬
‫•‬
‫‪:. 9‬ןוים '‬
‫אני‬
‫‪· -:‬‬
‫‪· -:‬‬
‫· ‪- ·· -‬‬
‫‪w‬‬
‫~לא דק ם~~ ~ ~ה‬
‫אנ;א להתארח‪,‬‬
‫ז‬
‫כלם‪:‬‬
‫‪.. .‬‬
‫פ‪:‬ןוים‬
‫וני‬
‫ו‬
‫‪.‬‬
‫‪. -‬‬
‫פ‪:‬ןוים‬
‫וני‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫" ‪.‬‬
‫‪:‬ןגידל‪.‬‬
‫‪' 1‬‬
‫'ן‪.‬י•‬
‫‪15‬ל ~קדם ~יש ~ז;יק ‪i‬מ ‪- i‬‬
‫~ '‪if‬וכק פדיךם ~~ז‪:‬ויל‪.‬‬
‫"•מז‪:‬ןע‬
‫אמו' ‪T‬נא לי‬
‫•‪::‬‬
‫פרידם‬
‫מזע‪:‬ר לא "יח‪:‬ןל ‪.‬‬
‫‪- -‬‬
‫לה לה לה‪...‬‬
‫• • •‬
‫·ציל ציל צ ליל‬
‫י·י‪·:‬י‬
‫מצנפת •לי‬
‫• ‪1‬‬
‫"ו‬
‫‪ 1‬ז ‪··-‬‬
‫•‪:‬‬
‫•‬
‫•"‪.‬‬
‫שמח ‪:‬ןמבזח‬
‫‪··-‬ז‬
‫•‬
‫אני ‪: 9‬ןירם‬
‫‪.‬‬
‫ויךם‬
‫לה לה‬
‫נ~עט ?‬
‫פעמים‬
‫‬‫‪• --1‬‬
‫‪-‬‬
‫ז‬
‫לה ‪...‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪-‬ז‬
‫לה לה לה‪".‬‬
‫• • •‬
‫אחשורשו ‪:‬‬
‫‪" .. --.‬‬
‫)התווים כ "זמ ר חן•; עמ•‬
‫@‬
‫אחת‪ ,‬שז‪-‬רים‪ ,‬שלש‬
‫'"‬
‫‪:‬‬
‫•‬
‫‪T‬‬
‫• •‬
‫אחשורוש ‪,‬‬
‫אני‬
‫‪" 1 - -1‬‬
‫‪• "' 1‬‬
‫‪(69‬‬
‫זהב 'לי ‪-‬ב ‪3T‬ך‬
‫שריבט‬
‫‪1'T‬‬
‫•‬
‫הזוכיות שמזרזת למחברים זלאקר" ‪O‬‬
‫וכתו על הראש‪.‬‬
‫י;‪,'•-‬ב‬
‫~ו עו‪!p‬ים א'!ז ס~ז‬
‫~ן;~ו‪:‬ז·‪wn‬‬
‫מילם ‪ :‬לדין קיפכיס‬
‫מלים ‪ :‬אנדה עמיו‬
‫לחן ‪ :‬עמנואל עמיןר‬
‫לחן ‪ :‬שישכר מיוון )מי‪:‬וו כסק י(‬
‫א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪T‬‬
‫‪-‬‬
‫ל ‪~s‬יךם‬
‫הילדים ‪:‬‬
‫• ‪:‬ז •‬
‫לכלנף‬
‫לכלכ‪:‬ן י ‪....... :‬‬
‫‪... .... :‬‬
‫כתו על הרא ש‪.‬‬
‫'"‪.'' .‬‬
‫'"'‬
‫•‬
‫‪T‬‬
‫מא‪m‬‬
‫כל אחד‬
‫•‬
‫‪T‬‬
‫'‪'.‬‬
‫••‬
‫•‬
‫~‬
‫'‪1‬‬
‫אחשורוש ‪.‬‬
‫הבוא‬
‫‪": - - 1‬‬
‫‪e‬‬
‫~‪9 n‬ה‪~W,‬ז פ·ה‪,‬‬
‫הכאנ‪:‬ן ‪'9‬ה‬
‫גם‬‫ניצה •• ••‬
‫‪T‬‬
‫••‬
‫~ל ‪Q‬ךח; ב ה‪:‬ןא‬
‫י‬
‫~ן · ‪ ry‬נר‪: n‬‬
‫‪: -‬‬
‫ז‬
‫~ן ל~יס‪~ ,‬ן ליקים‬
‫זנונים ואלים‪.‬‬
‫'‬
‫‪".‬‬
‫•‬
‫•‬
‫??כור פ ‪:‬ןך ים ‪.‬‬
‫~ יז ~‪1‬ים ~וא‬
‫ו‬
‫‪T T‬‬
‫ה ‪ 3‬הףדי‪.‬‬
‫מרדכי‬
‫‪1 .,.‬‬
‫ה~~~ ;‬
‫ז‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫•‬
‫‪1-‬‬
‫~‬
‫הילדות ‪:‬‬
‫‪•:-‬‬
‫לכלכד‬
‫לכלבד‬
‫' ; ‪......‬‬
‫‪....... :‬‬
‫ו‬
‫'ואשנ‪.. 1‬זו‪.‬‬
‫על‬‫‪..‬‬
‫ב‪.‬‬
‫והצלח !‬
‫ז‪:‬ןפ·ז‪:‬ןפח‬
‫" ‪.... ,‬‬
‫‪i -‬‬
‫כ‪.‬‬
‫ק~~כ‪ :‬ה~~ ‪.n ~1:1‬‬
‫~ק‪,‬רים ך~פיךוס‬
‫גל‪-‬גל גל‪-‬גל‬
‫םי~~~ ך~~ךם‪,‬‬
‫ז‪-‬‬
‫‪.. ..‬‬
‫י‬
‫‪- -‬‬
‫‪ f‬ן ע;ך~ים‪,‬‬
‫~!א'‪19iJ‬‬
‫‪1f‬‬
‫ל?טד‬
‫מאנת‪:‬ן‪,‬‬
‫אחת‬
‫‪T‬בול‬
‫•• ' ‪T‬‬
‫ '"‬‫מלנת‬
‫•הי א‬
‫‪... • -‬‬
‫‪1‬‬
‫אסז‪-‬רו‪.‬‬
‫•‪.‬‬
‫‪".‬‬
‫ו‬
‫ע ;ך~ים‬
‫ז~ ~ים הדם‪,‬‬
‫‪:‬ו‪:‬ן ךים !‬
‫~זכי ~יכד ז‪t‬ד~רים ‪.‬‬
‫ז‪:‬ןכלת‬
‫ן •• ·‪·,‬‬
‫~יז ~‪1‬ים‪".‬‬
‫~ך~י ‪:‬כ ?‪ l‬ד ךד~ז‪~'+‬ים‬
‫מזוני‪:‬‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫אני הבוא מזונ י‪,‬‬
‫·‪-:‬‬
‫‪::-‬ז‬
‫נגד י‬
‫‪:·-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫הבאתי ללידי ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫"‬
‫~ש•‬
‫ז‪'f'r::‬ק ~ש‪.‬‬
‫הז‪:‬ן ~ ‪:‬ןן נ;ער כאש‬
‫‪--‬‬
‫''‬
‫זרוי ?‬
‫אן‪.‬ןם •זני‬
‫יעדוים‬
‫•‬
‫ ‪".‬‬‫‪• 1‬‬
‫שמחה‪.‬‬
‫העיד‬
‫‪:‬ןיר ם ! "‪::‬כל‬
‫פ‬
‫‪-1‬‬
‫• •‬
‫•‬
‫כז‪r‬‬
‫ו‬
‫‪" :‬‬
‫·ז‪:-‬‬
‫••‬
‫ו‬
‫חד זהב שי לי‪.‬‬
‫‪-‬דיך‬
‫לשדו‪-‬ל‪1‬ש' ל‪:‬ןד‪J‬ל‪:‬ן\ז‪•l‬‬
‫~!א‪l'?iJ‬‬
‫‪'t‬‬
‫ו‬
‫אוננות ואוירת‪,‬‬
‫‪:‬ןפיליס‬
‫פרפרים‬
‫‪. .‬‬
‫‪. " 1-‬‬
‫•‬
‫אסז‪:‬ןו ‪:‬‬
‫••‬
‫אני‬
‫אסן‪.‬ןן‬
‫מלנת‬
‫‪• "' 1‬‬
‫"‬
‫';'‬
‫‬‫‪...‬‬
‫‪•.‬‬
‫ז‪-‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫‪: 9‬ןךים‪.‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ז‬
‫הנוח‬
‫ואפל‪:‬ן‬
‫" ‪........‬‬
‫•‬
‫‪-‬ו‬
‫כשמים שם שמח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫א‪1‬םי);! ‪.‬‬
‫•‬
‫לה לה לה‪".‬‬
‫ג‪.‬‬
‫זכם· )‪ l‬ם ‪. ol)-0/J ,‬‬
‫‪, 1f‬םי);!;א ‪1f‬‬
‫א'!ד‪ 9iJ‬ז ל?נ;ן‬
‫"‬
‫•‬
‫‪'"' T‬‬
‫ז ·‪-‬‬
‫"‬
‫המן‪:‬‬
‫•‬
‫ז‬
‫‪--‬ז‬
‫אני‬
‫רגם‬
‫·‪:-‬‬
‫‪- :‬‬
‫אשיר‪.‬‬
‫·~‬
‫אביו‪.‬‬
‫‪.-‬‬
‫משכת‪-‬עננים‬
‫‪-..‬‬
‫מכשה ל; הפנים ‪.‬‬
‫‪- 1‬‬
‫את מזוני הנהףדי‬
‫‪·· -‬‬
‫‪-‬‬
‫ז‬
‫~ין‬
‫הנאתי ס‪:‬ןס‬
‫‪ -1‬ז ·‬
‫‪".‬‬
‫·ז‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫ז‪:‬‬
‫ז‬
‫‪-‬‬
‫‪1 -‬‬
‫‪..‬‬
‫•‬
‫נוח;ב העיד‪.‬‬
‫ארכיב‬
‫‪·:‬‬
‫‪. -:‬‬
‫~~ים ‪...‬‬
‫)התווים כ " זמר חן ;• עמי ‪(68‬‬
‫)התווים כ"זרמ חן ‪ ",‬עמ •‬
‫@ הזכריות ששרות לחנכונים ולאקו•ם‬
‫@ הזכז>ות שמזרזת לחנכבר>ס זלאק‪0 " 1‬‬
‫‪( 71‬‬
‫)התווים ני'זמר חן·‪ :‬עמ•‬
‫‪(73 • 72‬‬
‫@ הזכויות שמןרזת למח ברים זלאקז"‪O‬‬
‫‪17‬‬
‫‪::·,·-:..‬חג ‪m.··:‬ז‪:‬חס ‪;-‬‬
‫בשל מס ו רת ליל הסדר רוו ח ת ב הבלטה קבוצת השי רים‬
‫"'‬
‫הלקוחים מתון אותה מסורת ‪-‬‬
‫כ עבדים ה יינ ו ‪ ,‬כל דיכפין‪ ,‬חד גדיא‪,‬‬
‫למלים מתון ההגדה של פס ח ‪ .‬ל " ח ד גדיא " גירסאות לחך )ואף מלים( בשפע ‪,‬‬
‫וכדאי להזכי ר את שיר‪-‬הזמר של ל י ק>פניס ו י י אדמו ך על ג בע רם ‪ ,‬על ראש‬
‫התל ) ר או זיי ח ‪ ,‬עמ י ‪ , 84‬מלים ולחך( ואת שיר‪-‬המשחק התיאטרלי למה דר י ך‬
‫שיצרו יחיאל היילפריו ויואל א נגל לגן‪-‬היל ד ים הראשו ן בארץ‪-‬ישראל ‪,‬‬
‫יציאת מצרים ) ‪ 11‬בנ י ישראל פה‬
‫)ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ י‬
‫כ ולנו ‪(11‬‬
‫‪.(83‬‬
‫ו עו ד ב עניי ו מסורת‬
‫ליל הסדר ‪ ,‬נזכיר כי יה ודה שרת ה נהיג בסדר הקיב ו צי הנ וד ע נוסח יגרו‬
‫מספר לח נ ים ח דשים ‪ :‬של ח נינא קךצ ו בסקי לו היא שעמדה ‪ ,‬של ידידיה‬
‫אדמוך ל הא לחמא ושלו עצמו להי ום אתם יוצאים לפ י שמ ו ת י " ג ‪4 ,‬‬
‫זה רא ו ב ז" ח עמ‬
‫‪1‬‬
‫‪.(82‬‬
‫)ש>ר‬
‫אלה נצטרפו במשך ה זמך אל מסו ר ת ה ח ג של כלל‬
‫ישראל‪ .‬נתברכנו גס בשיר ח דש מאת אריאלה סבוך‬
‫עבדים היינו ‪ ,‬אשר‬
‫‪-‬‬
‫מאפשר ל ילד י ם להזדהות תוך זמרה ומש ח ק עם סבלות עמנו בימים ההס‬
‫במצר י ם ‪:‬‬
‫עבדים היי~‬
‫'‬
‫""‪:‬‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫•‬
‫‪ ..,,‬ב ע ‪J.r.‬‬
‫‪.' -‬‬
‫מילם ולח ן ‪ :‬איראלה סביו‬
‫'‬
‫~‬
‫~‬
‫'‪L . ~o \ .‬‬
‫‪,‬‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫;‬
‫‪:‬‬
‫;‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫'"‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪i‬‬
‫היינ ~ ופעוה כמצר י ם‬
‫עב • ‪i‬יס‬
‫•‬
‫‪T -:‬‬
‫ז‬
‫~‬
‫~‬
‫~ בכיב ~ פירמי ‪; i‬ה כז עת אפ ים‬
‫•‬
‫‪, .,.‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪~ .‬‬
‫‪··- r‬‬
‫לכנה על ל בנ ה‬
‫‪T" 1‬‬
‫‪T" :‬‬
‫ע;ן שנה עך;ן שנה‬
‫י" ;‬
‫‪ •..‬ה‬
‫לכנה על ‪:‬ל בנ‬
‫זז‬
‫• "‪T‬‬
‫נכה ‪.‬זה נבנ ה‬
‫זז‬
‫‪.‬‬
‫• ‪:‬‬
‫ה?‬
‫‪2x‬‬
‫‪---·-‬‬
‫"·‬
‫‪'-‬‬
‫"‪,_ ~".‬‬
‫‪• ""--.‬‬
‫"י‪--‬‬
‫•‬
‫‪~J‬‬
‫‪""' -‬יי‪"-‬‬
‫‪,-‬‬
‫‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫'‪. , "',.~.‬‬
‫יז‬
‫'·‬
‫"~"‬
‫=‪'·;-:,._-‬‬
‫·‬
‫‪.....‬‬
‫‪/‬‬
‫\‬
‫< \‬
‫\‬
‫‪,‬‬
‫)קלטת "ח ג י ג ן · · מאת א ר ו אלה סב ו ר‪ .‬חלק ('ב‬
‫@ ה ז כויות ש מי רר ת למח בר ת ר לריז אר ט‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫'‬
‫‪. ,‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫‪f‬‬
‫‪n‬‬
‫•‬
‫‪1 :‬‬
‫~‬
‫דתיה בך‪ -‬דור בחרה ‪ ,‬בשיר הבא ‪ ,‬לכרו ן את האביב עם הפסח גס יחד בדרן‬
‫אורגאנית להפליא‪ :‬כמעט כבשיר‪ -‬ח ידה מרתק ‪ ,‬אין יודעים שבא אביב? ‪,‬‬
‫היא מעוררת את ה י לד ים הך להיות מו ד עים ליפי עונת האביב כשה יא בשיא‬
‫בשלותה והך להיות שותפים לתחושת חג הפסח ההולך וקרב ‪ ,‬ואז י בינו כי‬
‫כדאי לקחת חלק בהכנות הרב ו ת ל ליל ה סד ר וכ ן להיות ממש בתוך תכונת‪-‬‬
‫החג בע יצומה‪.‬‬
‫כברוב שיריה הלח ן קשה יותר מן המ לי ם ושפ ת המ וס וק ה הקלה עם‬
‫הסינק ופו ת הרבות מגוייס ת‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫ה ד הג ן‬
‫‪1‬‬
‫‪ ·.'· : · , , '/' f‬י·‬
‫"‬
‫!‬
‫~‬
‫‪/‬‬
‫'‪. -‬‬
‫‪. .‬‬
‫'‬
‫'‬
‫‪...‬‬
‫יודעי ם‬
‫איד‬
‫‪ n‬ו• ‪a‬‬
‫ו‪G‬‬
‫נו ·דור‬
‫מלים ולחן ‪ :‬דתיה כן·דרו‬
‫‪o‬נז • •‬
‫‪c‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ 5‬ב;‪ . -:‬י!‬
‫· רז אס· ו‬
‫ווהן ‪.‬‬
‫ש בא‬
‫דח'ה‬
‫אביב‬
‫~ין יוףים ‪~ o/‬א כ~~ ?‬
‫נ!נ ‪L J‬‬
‫‪: ,j‬‬
‫ן‬
‫‪1‬‬
‫‪•.‬‬
‫לי ‪ · o‬חנ‪-‬וב ‪o‬‬
‫ב י נ·ס ביג‪-‬ס‬
‫;@כ‬
‫ג ‪ .:f"j 1‬כ ‪'1‬‬
‫‪..,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫בן ג ‪.‬א‬
‫·‬
‫‪:‬א‬
‫עי ‪o‬‬
‫ס‬
‫·יו ד‬
‫~ין י;ך~ים ‪~ o/‬א ‪:;!!5‬י ב ?‬
‫א י ן‬
‫•‬
‫מסז‪:‬וכוים סבי ב ס ביב‬
‫‪Am‬‬
‫על‬
‫• ) ‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫ש‬
‫אי ‪0‬‬
‫‪Em‬‬
‫!‬
‫‪.‬‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫אס‬
‫ו ו‬
‫ו‪Bm‬‬
‫‪r‬‬
‫!‬
‫י‬
‫‪i‬‬
‫צ •• ‪.‬‬
‫לכ‬
‫‪-‬‬
‫ב‪=-‬‬
‫חר‬
‫‪.‬‬
‫לי ‪Q‬‬
‫ו‬
‫‪.‬‬
‫נס‬
‫ע וי‬
‫‪c‬‬
‫‪ef‬‬
‫‪.‬‬
‫ב \‬
‫•‬
‫כש‬
‫כ ו ץ‬
‫;;‬
‫ר נ‬
‫ן‬
‫‪F‬‬
‫ק‬
‫‪.‬‬
‫פ‬
‫‪:‬‬
‫•‬
‫‪., ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• ‪, .....‬‬
‫‪·• .‬‬
‫·······‪3··t".,.-······]--·+..............." ····-·-1• • L=-·-‬‬
‫· א‬
‫נ‪.:::;:‬‬
‫נא·ש‬
‫‪G‬‬
‫‪FJ‬‬
‫‪M‬‬
‫עי ‪o‬‬
‫·ייי‬
‫'‬
‫‪ "i>.m‬ן‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫•‬
‫אז‬
‫עוס‬
‫ד‪E‬‬
‫‪- ,;. .‬ן‪ "-::‬כ‬
‫ביב‬
‫‪.‬‬
‫ידו‬
‫אז‬
‫•‬
‫ו‬
‫‪Am‬‬
‫‪.‬יי י‬
‫ו‬
‫‪ • •J‬ג‪..‬‬
‫אז‬
‫‪E7‬‬
‫ניב‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫נא‪ -‬ס‬
‫עי‬
‫•~‪:‬יר ·‬
‫טו‬
‫‪.‬סס‬
‫·‬
‫ו)·‬
‫חנ·ה‬
‫• ‪~.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מסז‪:‬וכ ‪.‬לים סביב ס ב י ב‬
‫‪. - .. .‬‬
‫ך~ ם ‪:\' l1‬ן‪~ O‬מרז ?!"~‪ O‬זנרוצ;ת‬
‫'‪'1‬‬
‫בור ‪-.‬‬
‫"‬
‫•‬
‫ייי‬
‫•‬
‫‪o/‬‬
‫נ ו א ות !?לים ‪~ :p‬ךים ~ם ?~‪: :~~ T‬צדת‬
‫~‬
‫"שמחה ‪...‬ר ‪T‬בב ה‬
‫וא ם ש•י‪ :‬י ם‬
‫• •‬
‫• ‪:‬‬
‫ז‬
‫אז‬
‫ז‬
‫א‪.‬ין י;ך~ים ו‪~p‬א ~ ~ י כ ?‬
‫•‪i=•.: =.. "•.•.‬‬
‫גי=·א‬
‫•‬
‫‪·- 0‬‬
‫‪C‬‬
‫גא‪ -‬ש‬
‫אביב‪•..‬‬
‫ז‬
‫‪Am‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ -1‬ך ·‪-‬‬
‫‪-o‬‬
‫•‬
‫מ‬
‫•‬
‫""‬
‫ש‪:::‬נא‬
‫אז יעז‪i‬ים‬
‫‪.,. ".‬‬
‫='‪----‬‬
‫ה‬
‫‪-,‬‬
‫·‪•:‬‬
‫ל~ כ ‪i‬ד סזנג ?‪ o/i‬טר ~ך~י‬
‫‬‫‪- ·--+'-. . .-· --·-=·--···-···-‬‬
‫‪Om‬‬
‫~ב‬
‫‪•:‬‬
‫‪07‬‬
‫‪WW‬‬
‫צ)·אר‬
‫·· ··‬‫••‪;.. ---‬‬
‫א ' ‪•0‬‬
‫• •‪:!F=- -‬‬
‫לי‪c‬נ ‪.‬ע י‬
‫· ' ‪J‬‬
‫‪FI‬‬
‫~‬
‫ן‬
‫‪E‬‬
‫•‬
‫‪G‬‬
‫‪ i‬ג‪ :‬י‬
‫‪.‬‬
‫‪o/‬‬
‫א‪.‬יז ע;ך נץ ~ ~ לים‬
‫וא ם פוג וגם חר צית‬
‫ד‪G‬‬
‫<‪01‬‬
‫ז‪E‬‬
‫איי‬
‫•‬
‫‪T‬‬
‫ילים‬
‫המע ‪.‬‬
‫ש~עלמר ‪. . ...‬‬
‫ואם ‪.‬‬
‫‪.:‬‬
‫רואים ‪. ".......‬‬
‫‪-‬‬
‫ש‬
‫ג•‬
‫ך~ם '‪\!:‬ר ים ‪o/‬‬
‫‪~ F-- ·---~-‬‬‫‪: P‬‬
‫~ ‪A =· .‬‬
‫‪.---==--‬ג‪· ":...•:==.----‬‬‫‪[email protected]·--·· re.. --::0:‬‬
‫‪.=::‬‬
‫~‬
‫•‬
‫‪Em‬‬
‫'‬
‫‪Am‬‬
‫ו‬
‫‪-‬‬
‫ז‬
‫•‬
‫•‬
‫ניב‬
‫ז‬
‫פסח '"אנ‪:::‬‬
‫ה~יע‪.‬‬
‫אביב‬
‫"‪- .‬‬
‫• ‪... .‬‬
‫ז •‬
‫ש "נ א‬
‫יודעים‬
‫'‪'1‬אז‬
‫‪•.‬‬
‫• •‬
‫א ב י ב ‪...‬‬
‫ז‬
‫•‬
‫שירי פסח ואביב הס בעצם י חידה א ח ת ‪ ,‬וניתן אס כן את הדעת ל שירי‬
‫אביב י טהורי ‪ ' D‬כ ס ו סים ) יי בא האביב‪ .‬שמש ח ביב יי גס כן מאתי י היילפרין ‪,‬‬
‫)קלטת ·· ב ואו נשיו בפס ח· ·‬
‫מלים ו לחן ‪ :‬י ' אנגל ‪ ,‬לגן‪-‬הילדים הראשון ‪ ,‬ז ייח‪ ,‬עמ ‪ (79 1‬א ו אבי ב )יידונו‬
‫בהוצאת ערי ס ולקין ·ור ד>ת(‬
‫טהור ‪ 1‬קורן מאוו יי מא ת‪ :‬א ' תלמי ‪ ,‬מל ים וש י בר‪-‬ש ירה ‪ ,‬לחן ‪ 1‬ז ייח‪ ,‬עמ י‬
‫אל מסו רת הפסח מצטרף גס מבחג האגוז י ם‬
‫‪-‬‬
‫@הזכז•זח ששרות למחברים ולאקזייס‬
‫‪(. 78‬‬
‫שמלווה אותו בא גו זים‬
‫נשחקה )מלים‪ :‬י ' קצנלסון ‪ ,‬לחן ‪ :‬יי ולבה ‪ ,‬ז ייח‪ ,‬עמ • ‪ (82‬וגס חזכרון של משח‬
‫התינוק בתיבה ש נ צמד בעונג ‪ ,‬ב מיוח ד בנפשם ובדמיונם של הילדים ‪,‬‬
‫כתחילתה האגדית של מסכת חייו של מ י שלימים גדל והפן למ נהיג החשוב‬
‫שהוציא את עם ישראל ממצרים‬
‫מאת ק•וו ס ולמן‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫משח בתיבה ) " דומם שטה יי‪ .‬מלים‪:‬‬
‫כ • כ יס ימו ב ‪ ,‬ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמי‬
‫‪(. 87‬‬
‫נסיים את מיסקר‬
‫‪__ ,‬‬
‫·‪--‬‬
‫המוטיביקה הזאת במסורת החקלאית של העומר ‪ ,‬אשר הנח ילה מתון‬
‫ההתיישבות העובדת לילדי ישראל את נאגד אגד י ם ) " עומר ‪ ,‬עומר‪ ,‬תבואה‬
‫החד שה‪,11‬‬
‫מלים‪ :‬גלעד זרובבל‪ ,‬לחן‪ :‬שלום פוסטולסקי‪ ,‬ז ייח‪ ,‬עמ •‬
‫‪:..;."'.‬ו‬
‫‪~-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪#‬‬
‫•‬
‫~"‬
‫~~‬
‫‪(80‬‬
‫וש י ב ולים ה ב שילו ) " ילדים ‪ ,‬כגילה וכסב יי‪ ,‬מלים‪ :‬עמנואל לין ‪ 1‬לחן‪ :‬בנימין‬
‫עומר‪ 1‬ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ •‬
‫יום העצמאות‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫•‪.1‬‬
‫‪(.89‬‬
‫חג שבו חשוב למלא את לבבות ילדינו בגאווה עם חלוף‬
‫"‬
‫השכים )למרות שההתלהבות נתון הגילאים המבוגרים ה ו לכת ונמוגה בחג( ‪,‬‬
‫בוודאי מעורר את הצורן ליצור שירים חדשים‪ .‬מירב ברק הגדילה עשות‬
‫כשכ י השירים הקומפקטיים המו באים להלן מפר י עטה ‪ ,‬מלים ולחן ‪ 1‬שבדיוק‬
‫קולעי ם למטרה זו בפשטות קולחת ‪ ,‬ואכן מכרוכים לאותן הרקדות‪-‬שמחה‬
‫ב יום הולדתה של המדינה ‪ ,‬הלא ה ו א יום העצמאות ‪ ,‬שנה נוספת לקיומה‪.‬‬
‫זג‪-‬‬
‫י‬
‫וו‪.‬‬
‫‪"'-‬‬
‫•‬
‫‪ \ ,‬י' "‬
‫"‬
‫"‬
‫~\‬
‫‪1‬‬
‫'נ ‪,‬‬
‫~‬
‫‪{.‬‬
‫~‬
‫ג י'‬
‫‪e/‬‬
‫כ'‬
‫י'‬
‫~~~~~~‬
‫היא נצמדה לצורן זה בהלח נ ות>ה לכעימות פשוטות יחסית המשרתות את ‪~~~-‬‬
‫ה אווירה המשמחת‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫‪i‬‬
‫‪) i‬‬
‫‪.....,.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪..‬‬
‫םא~ ~ךקד‬
‫שלי‬
‫ישראל •יהא ‪. ·:‬‬
‫• ‪- T:‬‬
‫מילם ולחן ‪ :‬מרב בקר‬
‫מילם ולחן ‪ :‬מרב רכק‬
‫~א;פ‪~ :‬ךקד י~~~ ‪71‬סי?~~‬
‫שלי‬
‫ישראל •היא‬
‫•‪• :‬‬
‫• ‪" T :‬‬
‫בוא~ ~ךקד י ~נוח ך~ם ~~ים‬
‫?‪o/‬ן ‪ t5‬ל !‪i‬יא ‪ o/‬לר‬
‫~‪~ Q‬ג לר י;ם·~ד‪.‬ןת‬
‫ירם·הלדת‪::‬ז‬
‫בכי שיראל ‪; n‬גגת "‪.‬את‬
‫‪...‬‬
‫‪ ··:‬ז··‬
‫ז‪-:‬‬
‫·‪:‬י‪-:‬‬
‫~ו‪:‬יד פ'ה ~ךקד ~ןכו לדבון‪r‬ז‬
‫זקדי~ה ‪.‬ה~~~‬
‫‪:‬פ;או ‪ a‬י‪w‬ו‪ ,‬ב;או ~ר\וי‬
‫שלי‬
‫ישראל •היא‬
‫•‬
‫‬‫'‬
‫י''‬
‫‪T 1‬‬
‫?‪o/‬ן‪15‬ל !‪i‬יא ‪ o/‬ל‪9‬‬
‫~‪~ Q‬ג לר ~י ~דל‪~:; Q‬ברם‬
‫בכפיס‬
‫מחיאות‬
‫ונמחא ‪T‬ל‪:‬ר‬
‫‪• -‬‬‫•‪:‬‬
‫‪T t't‬‬
‫בראו ו‪rqJ‬י~ י בראו ~ךקד‬
‫‪..‬‬
‫כעדו שכה‪.‬‬
‫ך~ק‪,‬ןא ~יןד ~ן ‪. '1o/iJ‬ם~‬
‫'‬
‫)שכ י הש ירים מן הקלטת "סימן שנא החג"‬
‫מאת מרב ברק(‬
‫@ הזכויות שמורות למחברים ןלאקו"‪O‬‬
‫מן השירים הייישנים יי נזכיר את שיריו היזומים של ע‪ .‬עמירן למלותיו‬
‫של ו י ספורטה‪ :‬כל הארץ דגלים )ז " ח ‪,‬‬
‫עמ י ‪,(94‬‬
‫מי ברכב ‪ ,‬מי ברגל ‪) ,‬שם ‪ ,‬עמ י‬
‫מבררה וענפי זית בעקבות סמל החג שטבעה הממשלה בזמ נו )שם ‪ ,‬עמ י‬
‫‪,(95‬‬
‫‪ (94‬ור'נ~ כל העם )שם ‪ ,‬עמ ‪ (. 92‬השירים הנ ל הם מסובכים הרבה יותר ‪-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫ולכן פחות נקלטו בתרבות הזמר של הילדים‪ .‬זאת בלא להפחית כהוא זה‬
‫ממקומו של עמירן דווקא כחלוץ ומייסד החינון המוסיקלי במדינת ישראל‬
‫הצעירה ‪ ,‬אשר ניחן כמלחיו בטבע של מלודיסט מובהק )כותב נעימות‬
‫מובהק אשר הליווי ההרמוני להן לא העסיקן' במיוחד( בעל ייחוד רב‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫ענלה ליד~שלים‬
‫•‬
‫השנים מקום נכבד יותר ויותר כמהות חגיגית לעצמה ב"יום ירושלים "‬
‫‪' ... T‬‬
‫מילם ולחן ‪ :‬לאה ארלשו‬
‫ילדים‬
‫של‬
‫ששרות‬
‫‪' T I‬‬
‫•‪•,‬‬
‫‪:••,• • :‬‬
‫‪"".‬‬
‫הי ‪..‬הי "הי ' בכלנו יחד‬‫הכירה‪.‬‬
‫הי הי ה‪,‬י כעלה 'אל‬
‫‪T • ...‬‬
‫‪-- ....‬‬
‫‪-‬‬
‫••‬
‫‪-:-‬‬
‫‪-‬‬
‫י‪":‬‬
‫‪1‬‬
‫יחד‬
‫נוכו‬
‫הי ‪-‬הי ‪-‬הי‬
‫•‪-‬‬
‫‪' t‬יי ‪T‬‬
‫‪-‬‬
‫)‬
‫עירנ '‪'9‬נריע כשירה‪.‬‬
‫‬‫~‬
‫'‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫וזאת בדרך של פעילות משחק של צעדה‪,‬‬
‫‪• -‬‬
‫תעלה לירושלים‬
‫· ‪. --‬‬
‫בתוכו בחן ובפשטות את העלייה לרגל )מצאנו זאת בדיוק בשירם של‬
‫כנתח‪-‬מזכרת מימי העלייה לרגל בתקופת בית ראשון‪.‬‬
‫זב אר כיוס וגלים‬
‫‪'T‬‬
‫יום איחוד העיר‪ .‬השיר נעלה לירושלים של או לשר ‪ 1‬מלים ולחן ‪ 1‬מאגד‬
‫שהיא חזרה להוות בירתנו‬
‫‪-‬יז·‬
‫"‬
‫‪T‬‬
‫) קלטת ·•שי רי חגים ‪",‬‬
‫כשאתה מהרהר במלחמות הפוליטיות על האחיזה בירושלים‪ ,‬הקדושה‬
‫לשלוש הדתות ‪ ,‬אתה מתחיל להביו איד אנו כיהודים וישראלים מצון‪.‬ום‬
‫לבחרן את מעמדה מחדש‬
‫‪-‬‬
‫וכמה טוב שבתוך נפשנו כבר אצרנו את‬
‫ירושלים הבירה כנכס‪ .‬קל לכר יותר לעמוד יציבים וגם פתוחים אל מול‬
‫השאלות הנוקבות לאחר שהזהות האישית‪-‬לאומית עוצבה‪.‬‬
‫לכן יפה עשתה ציפי כהנוביץ' )מי שהותה תלמידתו( כשכרכה בשירה‬
‫אמת לאה אולש ר ' צד (•ב‬
‫ירושלים‪ ,‬מלים ולחן‬
‫@ הזכו>וח שמןרןת למחרכ>ס ולאקו" ‪O‬‬
‫ובמיקצביו את האופי הריקודי של שירי העם החסידיים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫ספורטה ועמירו שהוזכר לעיל מי ברכב‪ ,‬מי ברגל( עם השמחה והגאווה על‬
‫כחבר ירים‬
‫םא~‬
‫··‪:-‬‬
‫‪:‬‬
‫זי‪ ·n‬ד‪i‬י'שםיו ‪.‬‬
‫ירושלים‪ ,‬כנדבך חשוב בתוך יום העצמאות ‪ ,‬תופסת עם‬
‫הד הגן‬
‫‪1‬‬
‫את המלה "שלום"‪ .‬הלחן שלה מזכור בצליליו‬
‫ירושלי ם‬
‫יו‪,‬שלים‬
‫•‬‫•‬
‫ז‬
‫מו· ‪o‬‬
‫ווחן ‪ :‬צ' ‪' 9‬‬
‫‪Gm‬‬
‫_‪.,‬‬
‫• ‪ •, '.‬י‬
‫‪•g‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ס‬
‫נ‬
‫‪,‬ו‬
‫רו‬
‫‪Z1‬‬
‫‪.‬‬
‫ט ‪.‬ר‬
‫ר‬
‫~‪:‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫לן‬
‫)‬
‫‪c‬‬
‫‪F‬‬
‫•‬
‫‪J.‬‬
‫‪.‬‬
‫ע ו‬
‫‪i:W‬‬
‫ל‬
‫‪.‬‬
‫•ם‬
‫ל‪.‬‬
‫כ‬
‫;;; ‪ .‬נ •~‪.‬‬
‫'‬
‫א‪:‬ו‬
‫סי ר‬
‫‪: lr‬‬
‫‪c‬‬
‫ל‬
‫נ ן‬
‫נ‬
‫ה‬
‫‬‫‪.-‬‬
‫ ‪i:-‬‬‫•‬‫•‬
‫‪-‬‬
‫‪0‬‬
‫ס‬
‫ס‬
‫•‬
‫י‪:‬ז‬
‫‪-‬‬
‫'"‬
‫ע‪o‬‬
‫ו‬
‫‪1‬‬
‫··‪-‬‬
‫‪·-‬‬
‫ל !'ג ‪ .‬נסונמ‪.• .‬‬
‫כ‬
‫ג י‬
‫‪,.‬‬
‫ס‬
‫‪c‬‬
‫‪.‬‬
‫ר '‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫לן‬
‫ש '‬
‫וו ם‬
‫ר י‬
‫ל‬
‫ם‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫י‬
‫לן‬
‫סי‬
‫‪GmtO‬‬
‫נ ן‬
‫"‬
‫•‬
‫ל‬
‫רץ‬
‫ה‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫יר~שלים ‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫" ‪.‬‬
‫לר ~י‪.‬רי ‪ o/‬לום ‪.‬‬
‫;‬
‫‪,‬‬
‫‪ .‬ק‪-‬‬
‫לם‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫· ;ג‬
‫ס‬
‫ר‪o‬‬
‫א‪n‬‬
‫ל ב‬
‫ך~ןה ל~לם‬
‫‪.‬‬
‫נב ואש הרים בית רם‬
‫)ספו·קלטת "שירי ירושלי ‪" D‬‬
‫בהוצאת עד י סולק יו· ו רדית (‬
‫@ הזכ ו•ות שמורות‬
‫‪F‬‬
‫י‬
‫‪-‬‬
‫ן‬
‫‪T‬‬
‫‪.‬‬
‫•• ‪·-‬‬
‫~;ו~ ל‪.‬ב ח~~ ~~ך ם‪.‬‬
‫‪ol‬‬
‫~;‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫; ;&‪:‬‬
‫ן ס ‪-‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ :‬ב‪r‬‬
‫רח‬
‫ג! כ‬
‫‪.‬‬
‫ס‬
‫‪-‬‬
‫ר ן‬
‫ג‬
‫‪Om‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Om‬‬
‫א‬
‫‪.‬‬
‫יס·ל‬
‫‪1‬‬
‫‪J‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪ :‬כ ~‪ J :‬ב‬
‫‪:‬‬
‫כי‬
‫• ‪,‬‬
‫‪B .J‬‬
‫ום‬
‫ז‬
‫‪•-‬‬
‫?ו ~זקיו וי~‪ ;:‬ם‪,‬‬
‫‬‫כ ;= ‪' :‬כ ‪ .‬נ‪:ft‬‬
‫נ‬
‫‪..,• .‬‬
‫‪.‬‬
‫ן ן‬
‫יו ~שלים ‪-‬‬
‫שלב~ א‪.r‬ר ‪f‬לעול ם‬
‫ד‪A‬‬
‫‪fj‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫‪i‬‬
‫‪• .., .‬‬
‫• ;‬
‫‪.‬‬
‫ה‬
‫ל‬
‫•‪o‬‬
‫ל >ס‬
‫ך י‬
‫‪A7‬‬
‫‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.lf .‬‬
‫‪j‬‬
‫‪1 ,J‬‬
‫‪Om‬‬
‫‪Om‬‬
‫ו‬
‫לן‬
‫נ‬
‫‪Om‬‬
‫ראס·כ‬
‫•‬
‫;@‬
‫כ •‬
‫‪~~ Ji.‬‬
‫!‪1‬‬
‫ן•ז‬
‫‪ :‬כ כ ‪:E;i‬‬
‫‪. 0r‬‬
‫'' "‬
‫ב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪F‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Gm‬‬
‫‪• • j‬‬
‫‪n‬‬
‫מילם ולחן ‪ :‬יצפי כהרנכ ‪'r‬‬
‫‪eb‬‬
‫‪eb‬‬
‫‪__...,‬‬
‫·‬
‫! נ‬
‫‪.‬‬
‫כ ‪o‬ר ‪ 11‬נ· ‪r‬‬
‫למחכר• ‪ o‬ולאקויי ‪o‬‬
‫~~‬
‫מרכז ההת רחש ות בחג זה הוא מסבוב למדור ה )בערב האר ון‬
‫ו‪,‬ומק ד ו ס את יום ל"ג בעומר גופו( ; אי לכן ה שתמשו הווצריס כרמטוב הזה‬
‫‪-‬‬
‫‪::‬יא ב או פ ן יו תר ר יאליסט ו למע ן חוויות ההתרחשות הלולות רמוממת הר וח עם‬
‫‪ ;:‬הה יש בה ‪ :‬קשתנו על שנמנ ו ‪ ,‬מלו ס ‪ :‬ל' ק ו פ כו ס ‪ ,‬לחן‪ :‬ד ‪ ',‬מער בו‪ ,‬ןמ השורום‬
‫­ ש‪-‬כו ס "ז) ח ‪ ,‬עמ‪ ,(98 1‬ל ‪ 11‬ג ב עומר בא‪ ,‬מלים ולחן ‪ :‬א ' סביר ‪ ,‬להלך ‪ ,‬ואם כסומבול‬
‫ה‪v‬בכ ר לכו כ בר מן ה חנו כ ה ; בנוסף לאו ר הפוזו שמפיצה המדורה בכו ח ‪ ,‬אור האש‬
‫רו‪ .‬א כסמל לכעורת הלבבות של להט הקורם שלנו כעם בארצו כמו שבוך אש‬
‫א ש ‪ ,‬מלים ‪ :‬ש ' סכ ‪ ,‬לח ן ‪ :‬ע י עמורן י מן השורום הושנום ‪) ,‬ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ‬
‫‪1‬‬
‫‪(98‬‬
‫וכיסוד‬
‫מברה במט אפורה של גו רוש החושן שבוך המדווה ‪ ,‬מלים ולחן ‪ :‬ל· אושלר ‪ ,‬לה לן ‪.‬‬
‫•ל"ג עכ"ןמ נא‬
‫הזפר~וה‬
‫מיל ם לוחן ‪ :‬איראלה סביו‬
‫מלים ולחן ‪ :‬לאה אולשו‬
‫ז‬
‫‪n‬‬
‫•‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫• ‪1‬‬
‫ע וןה ?ש~~‬
‫נעורת מד~הד‬
‫י‪:‬ד‬
‫יל ‪.‬זדם !‬
‫ה ~ס ~‬
‫' ו "‬
‫‪. ...‬‬
‫;‪;;i‬‬
‫•‬
‫ז‬
‫ו‬
‫האש‪.‬‬
‫ולה‬
‫עלוה ע‬
‫••‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ז‪1-‬ס ‪ 9-‬ו •לי‬
‫•היא‬
‫‪... 1‬‬
‫~ת ס‪wn‬‬
‫?‬
‫•‬
‫‪ :‬יך‪ ,e‬נ~י ם ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪T‬‬
‫‪.-‬‬
‫ז‬
‫ד י~~~ נ‬
‫גז‪1-‬וש‪.‬‬
‫•היא‬
‫‪..,.‬‬
‫‪.‬‬
‫ח }‪ i‬יא ~ו;ןל~י‪:‬ז‪! r ,‬‬
‫{‪2 x‬‬
‫{‪2x‬‬
‫ו‬
‫~ · ~ ‪ 15‬י~ח שו ~ זכת‪,‬‬
‫)קלטת "שירי חגים ‪",‬‬
‫נבעמו זנבא !‬
‫ךי;;"ג זבע" דמו ו ‪-‬ל ג‬
‫"‬
‫ז‬
‫‪- r‬‬
‫מאת לאה אולשר ‪ ,‬צד ב י(‬
‫‪H‬‬
‫בף זפע ~מו‪ ,‬ל"ג נבעמו ‪,‬‬
‫"‬
‫"‬
‫@ הזכויות‬
‫שומ ר ות לחמרבים ולאקו יי ‪o‬‬
‫"‪.‬‬
‫הונה א ווה ‪.‬‬
‫דץ ‪T‬ואמר ו‬
‫‪l ... t‬‬
‫>‪i‬י‬
‫ד'‬
‫"‬
‫נעמו‬
‫ו'‪... ':‬ל"ג‬
‫ץך "‪:‬פ 'עמו‬
‫•‪•,‬‬
‫ז‬
‫‪J‬‬
‫ףןד ואמו סביב הזפד~וח ו‬
‫‪:‬יי‪..,‬‬
‫‪• :‬‬
‫‪· -‬‬
‫"‬
‫)קלטת ‪n‬חגיגן יי מאת אר>אלה סב>ר ‪ ,‬חלק ב י(‬
‫@הזכו >ות שומרות למחכו ת ולו>זראט‬
‫‪21‬‬
‫_‪ ~:· J.‬ז‪t‬ג ‪r‬זשבגתתו '‬
‫"‬
‫ז‪,~,‬‬
‫•‬
‫בשורש סמ ליו הלאומיים של חג זה ש וב ניצ בת העלי י ה‬
‫'‬
‫לרגל לירושלים הבירה ב ימי בית ראשון )הללויה מלא הפאתו ס של עמיר ן‬
‫בעקבות שוך השירים(‪ .‬יוצרים רבים ‪ ,‬ישנים כחדשים‪ ,‬ייחדו מקום לזכרון שלו‬
‫כחג חקלאי ‪ ,‬בו היו מביאים‪ ,‬בעליי ה לרגל לבית ‪ -‬המקדש‪ ,‬מביכורי הפרו‪.‬‬
‫הרבה שירים מהללים את חג ה ב יכורים‪ :‬ביכורים ואשית הפרי‬
‫‪-‬‬
‫ש• לוו ·‬
‫תנאי )ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמ ‪ (101 1‬ושי ר הילולים לביכורים )"שיר ו שיר לפרי הגן " ( ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫‪ 11‬ספורטה רע • עמירן ) ‪ 11‬ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ‪ (. 101 1‬צעדת י לד י הארץ עם סלי הביכורים‬
‫כסמל לאותה הוויה הותה וקרה ליו צ רים‪ :‬ביכ ורי ם )"פרי גני הנה הבאתי ("‬
‫מלים‪ :‬ש ‪ 1‬כס ‪ ,‬לחן‪ :‬ש ' לוי ‪ -‬תנאי )ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמ‬
‫‪1‬‬
‫קיפני ס ‪ ,‬לחן ‪ :‬י ' אדמון )ז ‪ 11‬ח ‪,‬‬
‫עמ‪(100 1‬‬
‫‪(103‬‬
‫ו סל י נ ו על כתפינו ‪ ,‬מלים‪ :‬ל‬
‫‪1‬‬
‫המושר בכל פינה בארץ ו חג הביכורים‬
‫בעמק )"חג ‪ ,‬חג ‪ ,‬חג לעמק ‪ ,‬השוכ ן בין ההר ים"( מלי ם ‪ :‬ג ' פרנסי ל ח ן‪ :‬נ י נודי‬
‫"' ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪i‬‬
‫~~=‪.' ,[,lt!illn‬‬
‫_‬
‫_ ‪-‬‬
‫ן ‪-‬‬
‫'‬
‫~·‬
‫‪----.,,-: ;.‬‬
‫‪- - ------‬‬‫‪- -- ----.‬‬
‫‪'t‬‬
‫ו‪,,‬‬
‫‪/‬‬
‫‪....../‬‬
‫_'"" ‪- __........‬‬
‫‪- _-‬‬
‫‪-‬‬
‫\'‬
‫)ז ‪ 11‬ח‪ ,‬עמ‬
‫‪(102‬‬
‫‪1‬‬
‫בעיקר כסמל ההתיישבות העובדת‪.‬‬
‫מת ן תורה אף הוא סמל שלא נזנח‬
‫כרזו )ז ‪ 11‬ח ‪ ,‬עמ •‬
‫‪-‬‬
‫יום של זיו ‪ ,‬מלים‪ :‬ל• קיפניס ‪ ,‬לחן‪ :‬כ י‬
‫נראה שבתון ההוויה החקלאית הז את ‪ ,‬הפסוק יי ארץ זבת‬
‫‪(. 99‬‬
‫חלב ודבש" משמות‬
‫ג ‪,8 •,‬‬
‫שהולחן הן על ‪ -‬ידי א י גמליאל והן על‪-‬ידי ע• עמי ר ן‬
‫בשני לחנים שונים ‪ ,‬היורה את החוט המקשר אל ‪:‬ן' ב ן של הי ו צרות החדש ות ‪,‬‬
‫שדווקא מרבות להשתמש בשבע ת המינים‪:‬‬
‫א‪,‬ךץ ת~! סלכ‬
‫נניא ככ~וים‬
‫‪.-.‬‬
‫מלים ו לח ן ‪ :‬אריאלה סביו‬
‫מ לים‬
‫‪r‬‬
‫~ ~ ‪ n:;ir‬ס?כ ~ד~ש‬
‫~‪.‬ץך ‪:r‬זז‪q‬ה ‪ o/1‬ע‪1‬ךה ‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫תשה‪ ,‬שע;רה ‪:r ,‬ואנה ו ‪ i‬ית‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫;‬
‫‪T‬‬
‫" ~‬
‫ולח ן ‪:‬‬
‫·‪:-‬‬
‫חמ ר שלמונ‪:‬ן ‪::‬פ‪::‬פית‬
‫~ץך‬
‫נצעד‬
‫נירם הראש‬
‫• ‪- 1‬‬
‫‪'T‬‬
‫~ ‪:‬ד ז ךךמ;ך'‬
‫"‪'.‬‬
‫‪T‬‬
‫‪: -‬‬
‫‪T‬‬
‫שירים‬
‫נשירה‬
‫וג ם‬
‫• •‬
‫‪• T‬‬
‫‪- :‬‬
‫‪2x‬‬
‫ז‬
‫נביא‬
‫‪:‬ן כש נ א של ג ‪:‬ן‬
‫‪.‬‬
‫יי‪:‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫לאה אולשו‬
‫ה ‪::‬פכ ‪:‬ור ים‪.‬‬
‫‪:r‬זז‪q‬ה ‪o/1‬‬
‫ע;ךה'‬
‫~ץך ‪:‬כ~ו ‪,‬ה~~ףן‪:‬‬
‫ן‪r.:I‬‬
‫ד‪~r‬‬
‫‪ ry‬מר ז‪.‬‬
‫‪/‬קלטת " ש י ר י חגים "‬
‫‪...‬‬
‫מאת לאה אולשר ' צד ב (•‬
‫ב‪.‬‬
‫ךמ 'ך; ך~~‪ 9‬ק ~ןז;?י ‪~ o/‬זכ‪:‬ם‬
‫@הז כ ויות שמ ורות למחברים‬
‫חמ ר שלמונ‪:‬ן ‪::‬פ‪::‬פית‬
‫‪'/‬‬
‫‪T‬‬
‫ולאקוו‪[)l‬‬
‫‪t -‬‬
‫נצעד‬
‫"נ ‪.‬רי ם ה ר אש‬
‫"‬
‫•‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪2x‬‬
‫שיירם‬
‫וגם נשירה‬
‫‪•.‬‬
‫‪:‬‬‫ז·ז‬
‫‪:‬ן כטנא שלכ‪:‬ן נביא‬
‫"‪... ".‬‬
‫""‬
‫ד•‬
‫ה‪::‬פכ‪:‬ןרים ‪.‬‬
‫}קלטת "חגיגו " מאת אריאלה סבו ך ו חלק בו‬
‫@‬
‫הזכויות שמורות למחברת ולויזראט‬
‫נחזור ונדגיש לסיום‪ :‬המגמה הזאת של עיסוק במוטיביקה ישנה נושנה‬
‫ומוכות של חגי ישראל בתוך השירים החדשים הנוצרים עוברת כחוט‬
‫השנ י בכל החגים ‪ ,‬לאוון כל השנה‪ .‬אין ספק שזהו רצונם‬
‫‪-‬‬
‫הסמוי או‬
‫הגלוי‪ ,‬המודע או הבלתי מודע‪ ,‬של מחנכי הגיל הון ו אז ועתה‪ ,‬להשריש‬
‫ולפתח בילד הגדל באוץ זהות ישראלית יהודית ‪ ,‬כאשו שירי החג הם‬
‫אבן בונה ראשונה במעלה בתוך העשייה הזאת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הד הגן‬
‫אמנים עכשוויים כמוסיקה הפופולרית רתמו עצמם‪ ,‬מתון מחוייכות‬
‫אמנותית ראויה לציו ן‪ ,‬לז'אנר של שירי ילדים ואפילו צמחו איתו ל ג ונה‬
‫בהישגים מרשימים ‪ ,‬וזאת מבלי לחרוג משפתם המוסיקלית המובהקת‬
‫הא ו פ יינ ית למכללו‬
‫יצירתם ‪.‬‬
‫תרומתם‬
‫של‬
‫‪.‬‬
‫יוגד ‪·...‬ונרט ··‬
‫'‪·· :·>-‬‬
‫‬‫‪~ ..,;l ,, ;.‬ד‬
‫' ~‪..‬‬
‫הפופולרי ים‬
‫האמנים‬
‫שירי הילדים של יוני רכטר הס שס דבר בתרבות הזמר‬
‫‪o‬‬
‫הישראלי‪ .‬האוצר הזה נתהווה לאורן שנות ה‪ -‬ו‬
‫וה‪.so -‬‬
‫כיוס אי ו כמעט‬
‫אדם בישראל שאינו כפעם מהס‪ ,‬וגס בגיל הרן זו כבר קלסיקה‪ .‬כיצד נ יתן‬
‫להסביר את התקבלותם של שירים אלה ‪ ,‬החורגים הן מן הנורמה של שלאגו‬
‫מצוי והן מן הגבולות המוסיקלייס ששיר ילד ים אמור לנוע בתוכם ‪ ,‬כאשר‬
‫המנעד הוא בדר ן‪-‬כלל באיזון‬
‫‪i1-10‬‬
‫צלילים ‪ ,‬הקפיצות במלודיה גדולות‬
‫ורבות‪ ,‬אוצר האקורדים הוא ג•אזי מובהק )יוני רכטר עושה כבשלו בשפת‬
‫הג•אז וזוהי דרך שכבר לא ימוש ממכה( ! היכ ן טמון סוד הקסם‪ :‬הטקסטים‬
‫של י הונת ן ג פ ן )"הכבש הששה‪-‬עשר" בראש חוצות(‪ ,‬החובקים עולם ומלואו‬
‫דרך מבט עיניו הפת ו ח ות לרווחה של ילד אינם מרפים ‪ ,‬ויוני רכטר מצליח‬
‫ללכת איתס יד ביד; רגישותו המוסיקלית ניכרת כאשר הוא מלחיו את‬
‫מלותיהן של המשורר ו ת הנשים נ ו רית זרחי‪ ,‬תרצה אתר ‪ ,‬חיה שנהב או‬
‫שלומית אסי ף ‪-‬‬
‫הוא עוסק בכל ניואנס וציור המופיע במלי ם‪ .‬למשל‪ :‬בשיר‬
‫אדון שוקן של חיה שנהב‪ ,‬המשפט "שכי אדונים שוקולדים ברחובות‬
‫צועדים" מתנגן בקצב המארש‪ .‬או בש יר כמ ו ים של יהונתן גפן‪ .‬המשפט‬
‫"אם ש"מי ם אותו )את הצדף( ליד האוזן השנייה‬
‫‪/‬‬
‫שומעים גלים ולפעמים‬
‫גם אנייה" מעוצב מוסיקלית עם ה שהייה ביו חלק התנאי וחלק התוצאה‬
‫במשפט השהייה ה מג ד ילה את הציפייה‪ .‬איכויות אלו מאפשרות לכו לחוות‬
‫בעוצמה רבה יותר את חוויית השיר‪ .‬שלא לד בר על כן שמטאפורה כמו‬
‫" חושן כפל על הרחוב " )"לילה טוב "‬
‫‪-‬‬
‫יהונתן גפן( המאוששת על‪-‬ידי ירידה‬
‫הדרגתית בגובהי הצלילים‪ ,‬מעשירה את חייכו‪ :‬האם ט ו ב הוא או רע החוש ן‬
‫הזה‪ ,‬מפחיד או מרגיע! וכך הלאה והלאה ‪ .‬וב נ וס ף לכ ן ~ ויכו לשבח‬
‫הביצועים המוקלטים המוכרים שהם נפלאים הן ב אינט ר פ ר טציה )אריק‬
‫איינשטיין‪ ,‬יהודית‬
‫רביץ(‬
‫והן‬
‫בעיבוד‬
‫בעל הנופך‬
‫הקצבי‬
‫התואם‬
‫והטקסטורה הכלות אנינת הטעם‪ .‬לא נותר לי אלא להמליץ על השימוש‬
‫כחומו זה ‪ ,‬שכן זמרה תוך הת לכדות עם ב יצוע מוקלט משובח לחומר זה‬
‫היכה חיכ ו ך מש ו פר בגיל הרן ; זהו חינו ן מוסיקלי שיש בו מן ההעזה כי ה וא‬
‫מושן את הילדים הרכים אל על‪ ,‬והעוב ד ה‪ .‬שיוכי ונטר או יהונ ת ן גפן לא‬
‫ן‬
‫החליטו על ה כנ ת רפרטואר יזום ש>וצמד לתכניות הלימודים דווקא נתנה‬
‫• ‪(IP‬‬
‫‪.‬‬
‫לאמ נ ים שכמותם להתבטא כשהם במיטבם‪ .‬ובאש ר למ ב וגר‬
‫‪-‬‬
‫הרי הוא לא‬
‫זקוק להמלצותי כ י עוטפ ת אותו ‪ .‬הזדמנות לחיות את הילד שבו‪.‬‬
‫דתיה בחור‬
‫דתיה בן ‪-‬ד ו ר בדר ן ‪ -‬כל ל י וצ רת את המלים והלחנים גם‬
‫יחד‪ .‬ב מלים היא מזדה ה הזדהות מוחלטת עם חוויו תיו הראשוניות של‬
‫הי לד ומכ סה להבין טיפיו טיפין איתר את עצמו‪ ,‬את החי ים‪ " .‬לפעמים אני‬
‫זוכר ולפעמים שוכח ‪ ,‬לפעמים אני שנ"ע ולפעמים רע ב ‪ ,‬לפעמים אני כועס‬
‫ולפעמי ם ‪-‬‬
‫אוהב ‪ ,‬אבל אני ת מיד נשאר אני" ") א ;("ינ "פגשתי אבטיח‬
‫‪23‬‬
‫מעבר לפינה‬
‫לפינה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫אמרתי לו שלום והוא נתן לי מתנה‪ ,‬פגשתי תריס ישן מעבר‬
‫אמרתי לו שלום והוא נתן לי‬
‫מתנה‪"...‬‬
‫)"שיר במתנה"(‪ .‬מי הוא‬
‫ב~צס ה"אני" שממנו לא אפרד! מהן המתנות שלפעמים כבר נמאסות? אל‬
‫תוך הפילוסופיה הילדות‬
‫הזאת‬
‫משתרבבים‬
‫צלילים ‪ ,‬אשר בשפתם‬
‫המרסיקלית לקרחים מתוך הרובד הפש וט של עולם המרסיקה הקלה ‪ .‬על אף‬
‫שאין כאן גודש של ציורים ‪ ,‬תכניס ומסריס כמו בשיריו המולחנים של יוני‬
‫ונטר למיטב התמלילנים ‪ ,‬הרי שיש כאן חומרים המכוונים לגיל הרך‪ .‬מה‬
‫גם שדתיה בן‪-‬דרו עוסקת ביצירתה במתכוון כמסריס חינוכיים‪ .‬ראם לדבר‬
‫על דוגמה ‪1‬וןתר מתכוונת • ברפרטואר שלה‬
‫‪-‬‬
‫הרי זה שירה )מלים ולחן<‬
‫ארץ‪-‬ישראל שלי ‪ ,‬בו ה יא שותלת בתרך הילד כמעט בטבעיות את הדימוי‬
‫העצמי של מי שבזמירנו בנה ממש את ארץ‪-‬ישראל ‪ " .‬ציונות על דון שיר‬
‫המשחק ‪ .‬שפתה המוסיקלית של דת>ה בן‪-‬דרו גם היא מתוחכמת מכדי‬
‫שנצפה לכך שהילדים ייטיבו לבצעה לגמרי בעצמם )גם אם בליווי או‬
‫בעזרה קולית( ‪ ,‬וכאן אנו חסרים את האפשרות לשמוע ביצוע>ם מוקלטים‬
‫אהובים‬
‫שאפשר ה>ה להתלכד עומם בזמרה‪.‬‬
‫על כל פנ>ם ‪ ,‬המהות‬
‫הטקסטואלית רהמרסיקלית של דת>ה בן‪-‬דור מציבה אותה בדיוק בת וו ן‬
‫בין המודרני‪-‬פופולרי‬
‫יהודית‬
‫רב י ץ ‪,‬‬
‫לעממי‪-‬קאנרנ>‪.‬‬
‫שלמה‬
‫גווניך ‪,‬‬
‫מתי‬
‫כספי ‪,‬‬
‫שלוט חנון‬
‫כדא> וחשוב להזכיר את הטירחה שטורחים יוצרים ומבצעים כיהודית‬
‫רביץ ) " כשדניאל ישו"‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מל>ם‪ :‬י ' ב נ אי ‪ ,‬לחן ‪ :‬י ' רב יץ(‪ ,‬שלמה גווניך ) ‪ 11‬ולך‬
‫‪11‬‬
‫מל>ם ולחן( ‪ ,‬מתי כספי ) " חלום יפה ‪ ·:‬מלים‪ :‬יצ>רה משפחתית ‪ i‬ו " כלבלב‬
‫הן בידי כס בם" ‪ ,‬מלים‪ :‬נ‪ .‬זך( ‪ ,‬שלום חנוך )"לילה"‬
‫‪-‬‬
‫מלים ולחן(‬
‫‪-‬‬
‫לכלול‬
‫שירי ילדים בתוך עבודתם‪ .‬בכלבלב הן בידי נס נס מתי כספי סוחף את‬
‫הילד ואת המבוגר כאחת אל תוך השתוללות קרנבלית שטומנת בחו· ~‪i‬וי‬
‫תחכומים ופעלולים ולעומת זאת בחלום יפה הוא מתלכד עם בתו סו~אן‬
‫ושר איתה בפשט ו ת וברכות את האמת הגדולה בירתו שלה ושלו‪.‬‬
‫כששלום חנון בחר לכתוב בנעוריו את לילה הוא כבר הסגיר שם את כוחו‬
‫הלירי הענק כשהוא מקבל השראה דווקא מזכרונרת >לזות של שיחת ירח‬
‫‪-‬‬
‫בכי בבית ה>לדים‬
‫‪-‬‬
‫גחליליות משכרות עיני>ם‬
‫‪-‬‬
‫ערד זמן רב לפני‬
‫שצמחן אהברתון לאררט>קה ולרוק ‪ ,‬רכל זאת בלחן הזורם על כל מרכובון‬
‫בפשטות ורגעת )מוקצבים‪ ,‬מירררח>ס‪ ,‬הרמוניות‪ ,‬אקורדים( עם המלים‪.‬‬
‫שירים על עולם הילדים מפי המבוגרים שהולחנו כשירי ערש הס ילד‬
‫של שלמה גווניך )למל>ם שלו( וכשדניאל ישן של יהודית רביץ )למל>ם של‬
‫יוסי בנאי( ‪ .‬בדו‪-‬שיח דמיוני נון אב לבנו אר ביו אדם לעצמו בילד של‬
‫גווניך מקופל כאב העולם בו חש הת>נוק וחשה סביבתו מיד עם לידתו‪,‬‬
‫ושלמה גווניך בתוך שפתו המוסיקלית שאינה כה פשוטה >מינעד הצלילים ‪,‬‬
‫שילוב קפיצות וצעדים‪ ,‬ספטאקורד>ס( מצליח להתאחד עם הפילוסופיה‬
‫המוצגת בטקסט‬
‫‪-‬‬
‫ושניהם‪ ,‬טקסט ולחן‪ 1‬נעים כשלמרת אנושית אחת‪.‬‬
‫הרוח השנסונ>ירית של יוסי בנא> חילחלה עמוק אל תוך מילרתון‬
‫בכשדניאל ישן והוא מספר‪-‬מצייר את הולד החולם שאסור להפריע את‬
‫חלומותיו בשנתו כי שם חי לו ונושם העולם במיצוון האוטופי ; ויהודית‬
‫‪24‬‬
‫הד הגן‬
‫ו ביץ בחרה להלחין בפשטות ובשלו ה את השיר ‪ 1‬ואחר‪-‬כך היטיבה לבצע‬
‫אותו בחולמכות הנדרשת‪.‬‬
‫‪t‬‬
‫ההיכרות עם הרפרטואר הזה מתוך ה ו‪;.‬גו העברי המת ח דש מחדדת את‬
‫חוש>כו לטובת ההזדהות עם עולם הילד הרך ו מגבירה את וצרכנו שלא‬
‫לפסול על הסף חומר שירים עכשווי מתוך המוסיק ה הפופולרית ‪ ,‬במיוחד‬
‫כאשר יוצרים מודרניים אלה מתגלים במיטבם ‪ ,‬ללא סטיגמות רוק>סט>ות‬
‫להכעיס ‪ ,‬אלא דווקא עם פוטנציאל של קישור חזק אל עולם טו ב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫קסום‬
‫מושך ‪ ,‬שאתה מאמיר להס שהס עצמם מאמינים בו‪.‬‬
‫נורית הירש עכשיו‬
‫בראיון שקיימתי בקיץ‬
‫‪1999‬‬
‫עם כרוית הירש‪,‬‬
‫מתוך מגמה לעמוד מקרוב על היקף ועומק עבו ד תה ‪ ,‬ה>א הרחיבה את‬
‫ה סבריה על המפעל הגדו ל בירתו בר ה י א שרו יה לד ב ר י ה‬
‫ן ‪ 11‬בלי חיתול י ם " ‪ .‬בשנות‬
‫ה" ‪,90‬‬
‫‪-‬‬
‫" דיג דיג דו·ג "‬
‫בתקופת הקלטות וספ ר י הקלטת ‪ ,‬פריחת‬
‫תעשיות הטלוויזיה והורידי או ‪ 1‬מצאה עצמה נורית היו ש בתוך האי ד יאל‬
‫של חיכוך לפעוטות באופן מכוון ואפילו מאסיב י‪ .‬חברו אליה במבצע‬
‫התמל>לכיות‬
‫סמדר‬
‫שיו‬
‫בהתמחות למען הגיל‬
‫ומיכל‬
‫הרך‪.‬‬
‫חזון‬
‫בהתמחות‬
‫והזמרת‬
‫‪-‬‬
‫חני‬
‫נחמיאס ;‬
‫כולן‬
‫משום שב " בלי חיתולים ‪",‬‬
‫פרוייקט > וקרת י במיו ח ד ‪ ,‬יש התערבו ת בתהל י ך הג י ד ו ל האינטימי של‬
‫פ ע ו טו ת ; א' ה ברשה ב " פיפי פרס " א ר ב ה ענק ת ת עוד ת " ברגר ‪ /‬ת אסלה ‪",‬‬
‫למשתתפים בקורס הגמילה מחיתולים‬
‫‪-‬‬
‫כמוהם כהכרזה של צוות‬
‫המגדלות והחונכות באמצעות הזמר והתיאטרון " מותר גס מותר ‪ ,‬שהמסר‬
‫יהיה זה ולא אחר" ובלי שהחומרים המוצגים יכסו להת י יהר‬
‫‪-‬‬
‫זה יותר‬
‫אנושי מאנושי ‪ .‬נצרף לכך לעכייכנו את מיומנותה של נ ורית הירש כלחכים‬
‫קליטים ובעיבודים רהוטים ואת קפדנותה בע נ יי ו הביצ ו ע )הזמרה הנקייה‬
‫בסולו ובקבוצה וכגיכתס של מקצועכ>ס כירון גוטפריד בקלידים ואבי‬
‫סיכגולדה בגיטרה(‪.‬‬
‫הזמר המזחרי‬
‫אסור שייפקד מקומו של הזמר המזרחי ‪ ,‬ולו רק בשל‬
‫הפשטות היחסית של המלים והלחנים אשר תופסת את הפעוטות ומחנכי‬
‫הגיל הרך כמעט שלא במודע‪ .‬ב חצו השכי של שכרת ה ‪ 90-‬הזרם הזה הגב>ר‬
‫ביותר את נוכחותו בהןןו הארץ ‪ .‬המוס>קה הזאת כבר מחלחלת אל‬
‫הרפרטואר האישי של כל ילד וילדה מתוך ספ יגה פאסיבית של חומר קליט‬
‫ופשוט שמתגנן מעל גלי האתר ‪ .‬כך לדוגמה ‪ ,‬בתודה )שר‪ :‬חווס משה ‪ ,‬לחן‬
‫יווני‪ ,‬מלים‪ :‬עוזי חוטמן( ‪ ,‬המסר הטקסטואלי אולי אפולו מתעלה מעבר‬
‫למצופה‪ .‬מן הראוי להב יא את ה>לד>ס להכיר איכויות אלה בצד השפה‬
‫המוס>קלית של סלסולים‪ ,‬א>לתור>ס‪ ,‬כלים מזרח»ס ומבטא גרוני; גס‬
‫ר‪,‬‬
‫\ ‪........‬‬
‫""‬
‫הסולמיות החוץ‪-‬אירופית מחלחלת בא וז ן באופן ב לת> מודע‪ .‬מסר השמחה‬
‫של פלפל‪-‬אל‪-‬מצרי שפוגש כתייר את ישראל החדשה והנ להב ת של שנות ה‪-‬‬
‫‪50‬‬
‫משתקן• כמוקשה אחת‪ ,‬מלים ולחן ‪ 1‬פשוטים ביותר בשיר ו הלילה‪ ,‬לילה ‪,‬‬
‫שמחה גדולה בלילה ‪ ,‬שקל מא וד לשיר אותו‪ .‬בע יקרון‪ ,‬האווירה‬
‫הי‪· o‬‬
‫תיכונית היא אותו דבר ששומה עליכו כאנשי חיכו ך לטפח בדרך הנכונה‬
‫והתרבותית‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ " .‬אוסף הילדים " )חמישה תקליטורים מתוצרת מדיה דיירקט‪,‬‬
‫•‬
‫‪(. 1999‬‬
‫'' חוה אלברשטיי ו שרה לילדים " )שני חלקים בש ני אלבומים כפולים‬
‫‪ +‬דיסק בונוס מתוצרת ‪.(2000 ,NMC‬‬
‫ב ר כת הדרך‬
‫יש לציי ך בברכה את מפעלי הענק של השנתיים האחרונות דווקא בתחום‬
‫שכל‪-‬כך מענייו אותנו‪ .‬כו ו נת י לשני לקטי התקליטורים הנפלאים " א וס ף‬
‫!‬
‫הילדים" ו " חוה אלברשטיין שרה לילדים"‪ ,‬הכוללים שירי ילדים מ ו כרים‬
‫·‪·----‬‬
‫~‬
‫בשפע ‪ ,‬כאשר ושן וגס חדש דרים בכפיפה אחת‪ .‬גו ד ש הרפרטואר המבורך‬
‫\‬
‫‪1‬‬
‫· ~‪-‬‬
‫!‪.J‬‬
‫‪'-‬‬
‫(‬
‫\‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫'‬
‫•‬
‫'‬
‫‪......‬‬
‫הזה הועתק מתוך אויבי ‪ -‬נגן מצ ו ינים שהופיעו בעבר' עריכת התקליטורים‬
‫היא מופתית בש נ י המוצרים הללו ‪ ,‬כאשר בלקט " אוסף הילדים " רב‬
‫במיוחד הגיוו ן של ישן עם חדש‪ .‬חברות התקליטים סמכו ידך על עורכים‬
‫מוכשרים כד י ל הזין את שוק התקליטורים השופע בלאו הכי‬
‫‪-‬‬
‫במוצרים‬
‫איכותיים ביותר של רפרט ו אר שיר י ולזים‪ ,‬אשר אינם נופלים מכל מוצר‬
‫מהודר אחר מסוגם‪ .‬רמת הצליל הגבוהה )כיאות לפורמט התקליטור(‬
‫והעריכה הגראפית הנאה גס הן יצויינו לשבח‪ .‬כתוצאה מכל זאת יצליחו‬
‫מוצרים אלה למצוא את דוכס‪ ,‬בטוח נ י‪ ,‬אל בתים רב י ם בישראל ‪ ,‬גס אל‬
‫מסגרות לימוד רב ות‪ .‬וכך י אה ‪ .‬הצל "ש • שהכי מתאים ' לי אולי מכל לתת‬
‫'‬
‫לא ו ספים הללו ‪ 1‬כח ו קרת זמר ' הוא הציון המדוקדק שזבו לו יוצרי השירים‬
‫בשני הא וספ ים מ נ י נ ו שלוש מאות‬
‫בחוברות הנספחות לתקליטורים‪.‬‬
‫שירים ‪ .‬מצאנ ו לנכון לה ביא את הפירוט המלא והציון המדוייק ש ל השירים‬
‫ויו צריהם ‪ ,‬בתקווה כי פירוט זה ישמש מעיך רשימת מקורות של מיטב שירי‬
‫הזמר לילדים ‪ ,‬מהס תבחר כל גננת את הרפרט וא ר ההולם את צורכ י‬
‫הילדים בג ן ובקהילה בה היא עובדת‪.‬‬
‫) חמ יש ה תקליטורים של מדיה דיירקט‪*(1999 ,‬‬
‫זהו אוס ף מונומ נ טל י של חמישה תקליטורים שכונסו בסדר הבא‪ (1 :‬שירים‬
‫לפעוטות ‪ (2 ,‬שי ר י הפעלה ומשחק‪ (3 ,‬שירים לימי הולדת ופסטיבלים ‪(4 ,‬‬
‫שירים גדולים לקטנים ורק האחרון‬
‫‪(5‬‬
‫שירים לחגי ם ולעונות השנה‪.‬‬
‫ללמדן ת וכנ ה חשוכה שהלך כה העורך המוסיקלי יורם רותם ‪ :‬יש כל ‪-‬כ ך‬
‫"‬
‫הרכה נושאים ודימ וי ים‪ ,‬חלומו ת ומשחקים‪ ,‬שמחות וצעצועים ‪ ,‬שפוקדים‬
‫את עולמו העשיר והמעשיר של הילד ‪ ,‬והשירי ם לא פסחו עלי הם ‪ .‬נכון‬
‫שרפרטואר שירי החגים ועונות השנה עמיד כמיוחד ‪ ,‬כי אנו כמעט מחויבים‬
‫לעסוק בו עס ח לוף העיתים מדי ש נה‪ ,‬אך אל נש כח את כל המיגוון הא חר‬
‫שקיים גס כן‪ .‬כאן המקום לצייו את אריכי‪-‬ה נגך ה רבים שהפיקה תלמה‬
‫אליגון ממש ברוח חלוצ ית נחכר ת‬
‫‪CBS‬‬
‫‪ J‬הורת ה של‬
‫‪NMC‬‬
‫העכשווית(‬
‫אשר שימשו מקור לא אכזב ל איסוף של יורם ר ותם ‪ .‬בצ יד ם גס ת ר ומו ת יהן‬
‫של חבר ו ת ויזארט ופונוקו ל ‪.‬‬
‫וכן מצאנו כאך מן הרפרטואר העממי‪-‬אנונימי דו ג מת אמא יקרה לי ו עוגה‬
‫עוגה ‪ ,‬דרך הקלסיקה של הזמ ר העברי של זמרים כמעט אנונימיים מר ו ב‬
‫'‬
‫שהפכו עממיים דוגמת השקדיה פורחת )מ ל ים ‪ :‬י' דושמך‪ ,‬לחך‪ :‬מו רבינא(‬
‫•‬
‫‪26‬‬
‫הד הגן‬
‫סבפריית המדרשה למוסיקה שבמכללת לו>כסקי תקל>טור>ס שמספרם הקטלוגי‬
‫‪1802-1798‬‬
‫ויום הולדת חגיגה נחמדת )מלים ‪ :‬ב " צ רסקיך ‪ 1‬לחן‪ :‬גלעד( ועד לקלסיקה‬
‫המסומנת היטב על יוצריה דוגמת כך הולכים השותלים )מלים ‪ :‬י · שנהר‬
‫‪1‬‬
‫לחן ‪ :‬אדמון( או הקיץ עבר החום הגדול )מלים‪ :‬ש • כס‪ ,‬לחן ‪ :‬ע ' עמירן( ‪.‬‬
‫ובאשר לרפרטואר מן הרוק ומן הפופ הישראלי של שנות ה ‪70-‬‬
‫מגיעים אלינו כאן מן המיטב ובמרוכז שירים רבים‬
‫‪-‬‬
‫ואילן‬
‫כגון אחותי הקטנה‬
‫בביצוע >פה ירקוני )מלים‪ :‬א • מנור ‪ ,‬לחן‪ :‬מ ו כספי( או האדון הרופא‬
‫) " דוקטור ד וליטל"( )מלים ולחן‪ :‬ש • חנון( ורוח רוח )מלים‪ :‬מרים ילך·‬
‫שטקליס ‪ ,‬שלום חנון( שניהם בביצוע אריק אינשטייו‬
‫‪-‬‬
‫מהמצאותיו‬
‫יוצאות הדופן של שלום חנון ‪ .‬ואין אפשר בלי הקלסיקה של הכבש הששה‬
‫עשר ‪ ,‬משיריהם של יהונתן גפן ויוני רכטר ‪ ,‬שגם אותם תמצא כאן ‪.‬‬
‫העיד באוזני העורך יורם רותם )בשיחה שקיימנו‬
‫ב‪:(11.3.2001-‬‬
‫‪ 11‬הכו ו נה היתה ליצור מעיו אנציקלופדיה של שירי הילדים שלנו‪ 1‬להביא‬
‫בחבילה אחת את הקלסיים ביותר והפופולריים ביותר בלא החמצה ‪,‬‬
‫בביצועים הטובים ביותר שיש‪ ,‬עם דגש על הביצ ו עים המקוריים‪ .‬לכן לא‬
‫ככנסנו לאולפן להקליט ביצועים סתמיים ‪ ,‬אלא עשינו >ד אחת עם חברות‬
‫התקליטים להגיע אל המיטב שקיים ‪.‬‬
‫אוסף זה מטרתו ללוות את התינוק מלידתו ‪ ,‬מאז שמגיע מבית‪-‬החולי ם ‪,‬‬
‫דרך ש ירי י ום ההולדת וההפעלות ‪ ,‬ממש כעין מסיבה מוכנה )עם משחקים ‪,‬‬
‫ר יק ו ד י‬
‫מעגל וזוגות‬
‫ליי‪.r‬נ ?‪ i‬ר~ה"‬
‫המודרני ‪.(...‬‬
‫‪-‬‬
‫מן הנפוץ שמתון‬
‫הזמר העברי‬
‫הקלסי‬
‫ועד‬
‫ה הגיון של העריכה הוא מן המוקדם למאוחר בזמר‬
‫כמו מן המוקדם למאוחר בשנותיו של הילד שהולן וגדל ‪ ,‬וכן מן הפשוט‬
‫למורכב‬
‫יותר‪.‬‬
‫בנוסף לכן חיפשנו ייצוג הולם לכוכבים עכשוויים מן הטלוויזיה כדנה‬
‫דבוריו ‪ 1‬מיכל ינאי ‪ 1‬עודד מנשה ‪ ,‬בצד הקלסיקנים כאריק אינשטייו‪ /‬יפה‬
‫ירקוני ‪ ,‬עוזי חיטמן ‪ ,‬חוה‬
‫אלברשטיין ‪...‬‬
‫כולם מיוצגים ‪ ,‬ויש לצייו שחברות‬
‫התקליטים הבינו את המסר ושיתפו פעולה‪.‬‬
‫האוסף מיועד עד לגיל שבע ויותר ‪ ,‬בהחלט יותר‪ ,‬והוא מהווה גם מתנה לכל‬
‫המשפחה‪ .‬לא רצינו באוסף שיתאים לגיל מצומצם ותו לא‪ ,‬אלא במוצר‬
‫שלא ימצה עצמו בזמן קצר ושאפשר יהיה להאזין לו ברצף לאורן זמן רב‪.‬‬
‫אני מוכרח לספר שהתחלתי לערוך אותו לאחר שבתי הקטנה נעמה נולדה‪.‬‬
‫היום היא בת שלוש‪ .‬הגעתי לזה כהורה‬
‫מנוסה‪". ...‬‬
‫ואכן ' גס אם אין זה מענייננו אזכיר כאן שעיתונאים ינחש בים • כגל‬
‫אוחובסקי או יעל דר גומרים את ההלל‪ :‬משבחים את "אוסף הילדים " של‬
‫מדיה דיירקט כ"אוסף מופתי " ואפילו קובעים‬
‫בבדיחו‪,n‬‬
‫"כבר איו מה‬
‫לבחור כשנכנסים לחנויות התקליטים‪ ...‬כא ך >ש הכל"‪.‬‬
‫כאשר נפל ליד> האוסף העשיר הזה חיפשתי מ>ד את השירים בביצועים‬
‫המוכרים והמשובחים‬
‫‪-‬‬
‫של ‪ l‬מרים ויוצרים מפורסמים‪ ,‬ולא התאכזבתי ‪.‬‬
‫זו אחת הדרכים להתחיל ולהינות מן השפע הזה‪ ,‬עוד בטרם נחשוב‬
‫כמחנכים את מה כדאי לנו לבחור ולשם א>זו מטרה דידקטית או פדגוגית‪.‬‬
‫אוס>ף כאן ואצייר שיש שירים ישכים ‪ ,‬אשר הכרנו אותם כתורה שבעל‪-‬פה‬
‫מפי הגננת ‪ ,‬והם זכו בזמנו באויבי הנגן של שנות‬
‫ה‪o-‬ו וה‪so -‬‬
‫לביצועים‬
‫מוקלטים ‪ -‬כגון גשם גשם משמים )מלים‪ :‬י · הלפרין ‪ ,‬לחך‪ :‬י · אנגל‪ ,‬משירי‬
‫‪27‬‬
‫גן‪-‬הולךום הראשון( בבוצוע אושוק לוו )עובוד אורו קרוב(‪ ,‬שיר הגשם‬
‫)"בואו עננום"( )מלוס‪ :‬ל• גודלברג ‪ ,‬לחן‪ :‬ו ‪ t‬ולבה( בבוצוע ו ואל לונו ומזו כהן‬
‫‪J‬עובוד אלונה טוראל(‪ ,‬אגדה )"על שפת‬
‫ו‪o‬‬
‫בונות"( ומלום‪ :‬ו~ פוכמן ‪ ,‬לחן‪:‬‬
‫ח' קרצ'בסקו( בבוצוע רוחמה רז )עובוד וןךוק בן‪-‬דוד(‪.‬‬
‫הבוצועום‬
‫המוקלטו‪o‬‬
‫הוו מעשה גדול אז‪ ,‬והורם‪ ,‬באוסף זה‪ ,‬הם שוב שלנו‬
‫ואותנו באותו לבוש חגוגו וכעוס‪ .‬מדוע חגוגו וכעוס‬
‫‪-‬‬
‫כו זו חןןוה לשמוע‬
‫אמנום מוכרום כל‪-‬כן ‪ 1‬בעלו כושןרום מווחדום מתון העולם המודרנו של‬
‫שורו‬
‫המבוגרו‪o‬‬
‫‪-‬‬
‫עוסקום ברפרטואר לולדום בדרן הבוצוע הווחודות‬
‫להם ד ווקא ‪ :‬העממו ‪ ,‬הולדותו‪ ,‬הפשוט לעתום‬
‫‪-‬‬
‫הם מוסופום מומך חדש‬
‫למה שהורגלנו לו בעממו ‪ ,‬ולזרתו ופשוט ‪.‬‬
‫נדבן חשוב לאותו רושם תורמוס העובודום החדשום על מוגוון‬
‫המודרנוום ועושר הרכבי‬
‫התוזמור‪.‬‬
‫המיקצבו‪o‬‬
‫אמנם פזמון ליקינתון )מלום‪ :‬ל '‬
‫גולדברג ‪ ,‬לחן‪ ' 1 :‬גוולו( אהוב על כולנו •עוררם ועווה ‪ •,‬אבל בלבוש בוצועו‬
‫של והורם גאון עם התוזמור העשור של מונו אמרולון הרו שחווונו חוווה‬
‫נוספת‬
‫‪-‬‬
‫תפושה )קונספט( מחודשת‪ ,‬ר‪:z‬י<ייה קצת אחרת‪ ,‬חגוגה מוסוקלות‪.‬‬
‫ברצונו להעו ר ‪ :‬חגוגה מוסוקלות זו או אחרת הוא חודוש שאולו לא תמוך‬
‫ותאם את צרכון המוודוום של הולד בחוווות למודת השורים‪ .‬לעתום גם‬
‫הקצב הוא מהוו וחסות בביצועים‬
‫המוקלטו ‪.o‬‬
‫על כן המלצתי‪ ,‬אס רק‬
‫תוכל הגננת או חמורה ללמד לחניכיה בגיל הצעיר בעצמה את השירים‬
‫כהתנסות ראשונית‪ ,‬ואחר‪-‬כן לתת לילדים להאזין לביצוע המוקלט‬
‫‪-‬‬
‫נראה לי שתשיג מטרה כפולה ומכופלת‪ :‬קודם כל לא נוותר על החוווה‬
‫הלומןךות האקטובות והאותכטות כגוונים מגוונים ש ו נום נתון ה שיעור‬
‫‪1‬‬
‫באקט של חשופה ראשונות על גופם של הילדום ‪ ,‬ובעקבותוה תותכן אחר‪-‬‬
‫כן התלכדות עם הבוצוע המוקלט )האזנה ואולו אפולו זמרה אותן( שתוכול‬
‫את הלומדום לוהנות ממנו עוד יותר‪ .‬בשלב הזה גם נוכל ללמד דרכ ו את כל‬
‫מה שרק כרצה‪ :‬מה הו דגש בבוצוע המוקלט ‪ ,‬במלום ספציפוות ובאווורה‬
‫ככלל‬
‫‪-‬‬
‫ומ דוע‪ ,‬מה עשה לנו ההרכב‪ ,‬ואולו אם זה שור שמח במו וחד‬
‫הבוצוע ורקוד את‬
‫כולנו ‪...‬‬
‫ווש גם מכרום משמחום במווחד‬
‫כשורו ‪o‬‬
‫שנתאזרחו בזמר דוגמת המודרנה של פסטיבלו הולדום ‪ r-‬רבאבא בבוצוע‬
‫צופו שביט )מלום‪ :‬י· טהר לב ‪,‬‬
‫לחן‪' ) :‬‬
‫הורש(‬
‫‪-‬‬
‫תמצא כאן גם כאלה‪.‬‬
‫אנו רוצה להסב את תשומת‪-‬הלב לעובןךון המצווונום והמגוונום במווחד‬
‫של יוריק בן‪-‬דוד ; גם כאשר ההרכבום הם מצומצמום עךוון אנ>נות הטעם‬
‫הן באשר למבחר הכלום ולשומוש בשפת הקצב המתאומה לשוך זה או אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪28‬‬
‫הד הגן‬
‫עושום למעננו את שלהם‪.‬‬
‫אוסף הילרים‬
‫‪ .1‬יונתן הקטן‬
‫שירים לפעדטות‬
‫‪.1‬‬
‫רבקה דו>ד>ת ‪ ,‬לחן‪:‬‬
‫מלים‪ :‬לוון‬
‫דוד זהבי‪ 1‬עי נוד דוד‬
‫לחן‪ :‬דוד מערבי ‪,‬‬
‫קריבושי‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬אלכס וייס ‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫יונתן הקטן‪ 1‬חנן‬
‫יובל‪ ,‬מלים‪ :‬ישראל‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אן ‪.‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫ידיים למעלה ‪,‬‬
‫קופכוס ‪1‬‬
‫בגינה ‪ ,‬שולה חן‬
‫דושמן ‪ 1‬לח ן‪:‬‬
‫‪.8‬‬
‫מסורתי‪/‬עממי‪ ,‬עיבוד ‪:‬‬
‫חבורה‪ ,‬מלים ‪ :‬דן‬
‫מלים‪ :‬חיים נחמן‬
‫אלכס וייס ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫אלמגור ‪ ,‬לחן‪ :‬אמיתי‬
‫ביאליק ‪ ,‬לחן‪ :‬מנשה‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫נאןמ ‪ 1‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫וניבא ‪ ,‬עיבוד ‪ :‬בני‬
‫בן‪-‬דוד‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫נגרי ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫אן ‪ .‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫‪ .2‬גן שלנו‪ 1‬דני גולן‬
‫‪1‬‬
‫מלים‪ :‬חינגא סמילר ‪,‬‬
‫רד אלינו ‪ ,‬אווירון ‪,‬‬
‫‪.15‬‬
‫לחן‪ :‬פניה שלונסקי·‬
‫‪.9‬‬
‫וכןמ‪ ,‬עיבוד‪ :‬אלכס‬
‫דני ג ולן ‪ 1‬מלים‪ :‬חינגא‬
‫נתנאלה ‪ ,‬מלים‬
‫וייס ‪ 1‬באדיבות‪:‬‬
‫סמילר ‪ ,‬לחן‪ :‬פניה‬
‫נעמי שמר ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫אן‪.‬אם ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫שלונסקו‪-‬ונמן ‪ ,‬עיבוד ‪:‬‬
‫אילן וירצברג ‪,‬‬
‫‪ .3‬שעון בן‪-‬חיל ‪ ,‬דליה‬
‫אלכס וווס‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫פרידלנד‪ 1‬מלים‪ :‬לו ין‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .17‬תרנגול אני ‪,‬‬
‫קיפניס‪ ,‬לחן‪ :‬משה‬
‫‪ .10‬אוניה ‪ ,‬חנן יובל ‪,‬‬
‫דליה פרידלנד‪,‬‬
‫וילנסקי ‪ 1‬עיבוד‪ :‬יו ר יק‬
‫מלים ולחן ‪ :‬עממי ‪,‬‬
‫מלים ‪ :‬אנדה עמיר ‪,‬‬
‫בן‪-‬דוד ‪J‬‬
‫עיבוד‪:‬‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬ס‪.‬י‬
‫ווךוק‬
‫ב ן‪-‬דוד ‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪ .‬אס ‪ .‬סי‪.‬‬
‫‪ .4‬נדנדה ‪ ,‬שולה חן‬
‫‪1‬‬
‫‪.11‬‬
‫אבא לשי ‪ ,‬אסנת‬
‫‪.16‬‬
‫‪1‬‬
‫הדואר בא היום ‪,‬‬
‫ולחן‪:‬‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫לחן‪ :‬יצחק אדל‪,‬‬
‫עי ב וד‪ :‬בני נגרי ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫מלים‪ :‬חיים נחמן‬
‫פ ז ‪ ,‬מלים‪ :‬תלמה‬
‫‪.18‬‬
‫ביאליק‪ ,‬לחן‪ :‬דניאל‬
‫אלי גון ‪ J‬לחן‪ :‬נמרוד‬
‫סוסי < והורם גאון‬
‫סמבורסקי עיבוד ‪ :‬בני‬
‫טנא ‪ ,‬עיבוד ‪ :‬אלכס‬
‫מלים ‪ :‬חיים נחמן‬
‫נגרי באדיבות‪:‬‬
‫וייס ' באדיבות‪:‬‬
‫ביאליק ‪ ,‬לחן ‪ :‬דניאל‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אן ‪ .‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫סמבורסקי‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫‪ .12‬אמא יקרה לי ‪,‬‬
‫אלברט פיאמנטה‪,‬‬
‫גולן ' מלים‪ :‬פניה‬
‫רוחמה רז ‪ ,‬מלים ‪:‬‬
‫באד יב ות ‪ :‬אן ‪ .‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫ברנשטיין ‪ ,‬לחן‪ :‬עממי ‪,‬‬
‫משה דפנא‪,‬‬
‫‪ .19‬עגלה עם סוסה ‪,‬‬
‫עיבוד ‪ :‬אלכס וייס‪,‬‬
‫לחן‪ :‬נחוס ורדי‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד‪,‬‬
‫ולחן‪ :‬אבשלום כהן‬
‫‪ .6‬יש לי קוביות‬
‫באד יב ות‪ :‬אן ‪.‬א ם ‪.‬סי‪.‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד‪,‬‬
‫קטנות ‪ /‬חוה‬
‫‪.13‬‬
‫דני גיבור ‪ ,‬אסנת‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫אלבושטיין ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫פז‪ ,‬מלים ‪ :‬מרים ילך‪-‬‬
‫‪.20‬‬
‫פניה ברנשטוון '‬
‫לחן‪:‬‬
‫שטקליס ‪ 1‬לחן‪ :‬מקס‬
‫חוה אלברשטיין‬
‫שולמית ליפשין‬
‫‪1‬‬
‫למפל‪ ,‬עיבוד‪ :‬דוד‬
‫מלים‪ :‬והודית סלע‬
‫עיבוד‪ :‬אלכס וייס‪,‬‬
‫קריבושי‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ויכ ו‪ 1‬לחן‪ :‬יקותיאל‬
‫באדיבות‪ :‬א ן‪ .‬אם‪.‬ס י‪.‬‬
‫א ן ‪ .‬אם‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫האוטו לשנו‪ ,‬דני‬
‫עשר אצבעות לי‬
‫אסנת פז ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.14‬‬
‫גינה לי ‪ ,‬חוה‬
‫אלברשטיין ‪,‬‬
‫פרש )רוץ ב ן‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫שם טוב לוי ‪ ,‬מלים‬
‫החמור‬
‫‪1‬‬
‫הקטן ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫שוו עיבו ד‪ :‬ח וה‬
‫אלברשטיין ‪,‬‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫אן ‪.‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.28‬‬
‫חשפן תקטן ‪,‬‬
‫דליה פרידלכד ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫פז ‪ 1‬מלים‪ :‬לו ין‬
‫כוסח עברי‪ :‬תלמה‬
‫בנימיו כספי ‪ ,‬לחן‪:‬‬
‫קיפכיס ‪ ,‬לחן‪ :‬עמנואל‬
‫אליגוך ‪ ,‬לחך‪ :‬עממי ‪,‬‬
‫עמיר ‪ 1‬עי בוז דוד‬
‫עיבוד‪ :‬חוה אלברשטייו‬
‫קריבושי ‪ ,‬ב אדיבות‪:‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אס‪.‬סי ‪.‬‬
‫אך ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪:‬‬
‫כחוס נודי ‪ ,‬עיב ו ד ‪:‬‬
‫יוריק‬
‫בן‪-‬דוד ‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אס‪.‬סי ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.29‬‬
‫זאת תגברת‬
‫לובשת פיג' מת? ‪,‬‬
‫שפנפנית )לש פן יש‬
‫מלים‪ :‬חיים נחמך‬
‫בית ( ‪ ,‬חנן יו בל ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫ב יאליק‪ ,‬לחך‪ :‬דניאל‬
‫מלים‪ :‬ע ' הלל ‪,‬‬
‫סמבורסקי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫לחך רעי בוז‪ :‬ד ו בי‬
‫אלברט פיאמנטה ‪,‬‬
‫זלצר‪ ,‬באדי כרת‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫לחן ‪ :‬יצחק אדל ‪,‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד ‪,‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫באדיב ות‪ :‬אן ‪ .‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.23‬‬
‫אמא אווזה ‪ ,‬מזי‬
‫כהן ‪ 1‬מלים‬
‫ולחך‪:‬‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫שיר הדוב ‪ ,‬טוביה‬
‫צפי ו ותום‬
‫אבני ‪1‬‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .37‬למת )אודי‬
‫חמודי( ‪ ,‬שולה חן‬
‫‪1‬‬
‫מלים‪ :‬אפריס סי ד ו ן'‬
‫מלים‪ :‬משה דפנא ‪,‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד ‪ :‬אלונה‬
‫לח ך ו ע י ב וד‪ :‬מירו ן‬
‫לחן‪ :‬נחוס נוד י‪,‬‬
‫טוראל ‪ ,‬באד י בות‪:‬‬
‫מינסטר ' באדיבות‪:‬‬
‫עי ב וז‪ :‬אלכס‬
‫אך ‪ .‬אם‪.‬ס י‪.‬‬
‫טמיר הפקות ובי ת‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אם ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫ליסיך‪.‬‬
‫‪ .31‬חיפו‬
‫‪.38‬‬
‫‪.24‬‬
‫ברווזים ) לסבתא‬
‫של אפרים( ‪ ,‬שושיק‬
‫שני ‪ ,‬מלים ‪ :‬לאה‬
‫היפי ‪ ,‬מייק‬
‫ב וו שט י יך‪ ,‬מלים‪ :‬לאה‬
‫מת עושים‬
‫תעצים ‪ ,‬שושיק שני ‪,‬‬
‫מלים ‪ :‬ע ' הלל‪.‬‬
‫גולדברג ‪ ,‬לחך ‪ :‬שרה‬
‫לוי תנאי‪ ,‬עיבוד ‪ :‬מל‬
‫קובי אשרת ‪,‬‬
‫קלו ‪ 1‬בא דיבות‪:‬‬
‫קלו ‪ 1‬באד יב ות‪:‬‬
‫באדיבות ‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫א ן ‪.‬אם ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫כוש י כלב קט ‪,‬‬
‫רע י נוד‪:‬‬
‫ו»ס‪,‬‬
‫לונפלד‪ ,‬לחך‬
‫‪.25‬‬
‫פרפר נחמד ‪,‬‬
‫אילנית וילדים‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫נעמי שמר ' עי בוד‪ :‬מל‬
‫‪ .39‬מקהלת עליזת ‪,‬‬
‫חוה אלברשטייך‬
‫‪1‬‬
‫דליה פרידלנד ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫לאה נאור ‪ 1‬לחן‬
‫מלים‪ :‬לאה‬
‫אנדה עמיר‪ ,‬לחן‪ :‬אדל‬
‫ועי ב ו ד ‪ :‬נורית הירש ‪,‬‬
‫לחן ‪ :‬נורית הירש ‪,‬‬
‫יצחק ‪ ,‬עיבוד‪ :‬אלכס‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .33‬אדון חרדו ן‪ ,‬דליה‬
‫ע י נוד‪ ,‬נחו יינטריץ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫אך‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫פרידלנד ‪ ,‬מלים‪ :‬לאה‬
‫‪.40‬‬
‫‪ .26‬פיל פילו ן‪ 1‬חוה‬
‫נא ור‪ ,‬לח ן‪ :‬נחום‬
‫בז וז•ינסקי ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אלברשטייך ‪ 1‬מלים‬
‫היימך ‪ ,‬עיב ו ד‪ :‬מל קלו‬
‫אפרת פרץ ‪ ,‬לחן‪:‬‬
‫ולחן‪ :‬מרדכי זעירא ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫עיבוד‪ :‬חוה‬
‫‪.34‬‬
‫אלברשטיין ‪,‬‬
‫)אצא לי אל היער( ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫חני לב נה ואפי בן‪-‬‬
‫‪.41‬‬
‫ישראל‪ ,‬מלים ולחן ‪:‬‬
‫)שיר פגישה(‪,‬‬
‫ארמוני ‪ ,‬מלים‪ :‬יחיאל‬
‫עממי‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫משתתפי ‪ 11‬פרפר‬
‫מוהר‪ ,‬לחן‪ :‬דניאלה‬
‫בך‪-‬דור‪,‬‬
‫דור‪ ,‬עיבוד‪ :‬דוד‬
‫א ן‪.‬אם ‪.‬סי‪.‬‬
‫קריבושי ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫‪ .35‬לדוד מ‪.‬שח חיתה‬
‫חווה ‪ ,‬חוה אלברשטיין‪,‬‬
‫וייס‪,‬‬
‫‪.27‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫דובון יומ נ ו ‪ ,‬דפנה‬
‫אך ‪.‬אס‪.‬סי ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫דוב ‪ ,‬יהורם‬
‫גאו ן ‪1‬‬
‫מדוע הזבוח‬
‫גאולה גיל ‪,‬‬
‫מריס ילן‪-‬שטקליס‬
‫הד הג ן‬
‫הדובים ‪ ,‬אס נ ת‬
‫מלים‪ :‬פניה ברגסט ‪,‬‬
‫שיו חקוק יח‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫נאור ‪,‬‬
‫נוקו טוב ‪ ,‬שרי‬
‫ליאורה‬
‫שלזינגר‪,‬‬
‫עיבוד ‪ :‬נועם אטלס ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫שלו ם לכם‬
‫נחמד"‪ ,‬מלים‬
‫ולחן‪:‬‬
‫דתיה בן‪-‬דור ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫רפי‬
‫קדישז ו ך‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬א ן ‪.‬אם ‪ .‬ס‪.‬י‬
‫‪.2‬‬
‫עוגה עוגה‬
‫אבי עומדת ב מעגל ‪,‬‬
‫‪.8‬‬
‫סמדר שיר ‪ ,‬לחן‪ :‬מש ה‬
‫שירי הפעלה‬
‫חב ורת בכ>ם‪-‬בנות‪,‬‬
‫דץ ‪ ,‬עיבוד‪ :‬גדי‬
‫ומשחק‬
‫מלי ם ולחן‪ :‬עממי ‪,‬‬
‫גולדמן ‪ ,‬באד>בות‪ :‬הד‬
‫עוגה עוגה ‪ ,‬חכה‬
‫עיבוד‪> :‬וריק ב ן דו ד ‪,‬‬
‫ארצי‪.‬‬
‫לסלאו וחבו רה‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אהוון אשמן‪ 1‬לחן‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫עממ> ‪ ,‬עיבוד ‪ :‬יוריק‬
‫סלעים ‪ ,‬אפי בן‬
‫נ חמן ביאליק ‪,‬‬
‫בן דוד ' באד יבות‪:‬‬
‫ישראל ‪ ,‬מל>ם ולחן‪:‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד‪ :‬אלכס‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫מ ת תי ה ו שלם‪ ,‬עיבו ד ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בסדו מעגל גדול ‪,‬‬
‫צחי ויע ל ‪ ,‬מלים ולחן‪:‬‬
‫שרה לו> ת נאי‪ ,‬עי בוז‪:‬‬
‫רו נ> וייס‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫זכי גולן‪ ,‬מלים‪ :‬חיים‬
‫בין הוים וביו‬
‫יוריק בן‬
‫דוד‪,‬‬
‫וייס ‪1‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫באדי כ רת‪. :‬‬
‫א ן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫באדיבות ‪ :‬אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.16‬‬
‫מקהלת ברגבים ‪,‬‬
‫על שפת הבחל ‪,‬‬
‫‪.17‬‬
‫באה התזמורת ‪,‬‬
‫רוחמה רז והמק ה לה‪,‬‬
‫דורית ו אונני ‪ ,‬מלים ‪:‬‬
‫מלים‪ :‬י" י קמזון'‬
‫ע ' הלל‪ ,‬לחן‪ :‬עממי‪,‬‬
‫ע י ב וז‪ :‬רו ני וייס'‬
‫לחן‪ :‬מרק לבר> ‪,‬‬
‫עיבוד‪ > :‬ור יק בן‬
‫איתי כ ף ‪ ,‬חוה‬
‫באדיבות‪ :‬ויזא רט‪.‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫אלברשטיין ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫‪.11‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כ ו לם מ וחאי ם‬
‫שימי ידן ‪ ,‬צחי‬
‫‪.18‬‬
‫דוד ‪1‬‬
‫אבי מבגן ‪ ,‬צ>פ>‬
‫ויעל‪ ,‬מלים ולחן‪:‬‬
‫שב>ט ‪ ,‬דורית ראובכ> ‪,‬‬
‫עממ> ‪ ,‬עיבוד‪ :‬יור>ק‬
‫עממ> ‪ ,‬עיבוד‪ :‬אלכס‬
‫ד וד ו זכאי וא>צ>ק בן‪-‬‬
‫בן ד וד ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ייי ס‪,‬‬
‫א ן ‪.‬אם‪ .‬סי‪.‬‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫מא יר הרניק ‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחן;‬
‫‪.12‬‬
‫כבו סידרנו‬
‫הרכבת ‪ ,‬חבו ר ת‬
‫בכות‪ ,‬מלים‬
‫ב נ>‪-o‬‬
‫ולחן‪:‬‬
‫מלן‪ ,‬מל>ם‬
‫בא דיבו ת ‪:‬‬
‫ויקוד‬
‫ולחן‪:‬‬
‫עממ> ‪ ,‬ע>בוד ‪ :‬רוכי‬
‫הציפו ר ים‪,‬‬
‫דנה דב וריו וילדי‬
‫וי> ס ' באד> בות‪:‬‬
‫ו יזא רט‬
‫"מק רנה ‪ ",‬מל>ם‪:‬‬
‫‪.19‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד‪> :‬וריק‬
‫תומס וו ‪ .‬ואן ל‪ , .‬נוסח‬
‫עוזי מאירי ‪ 1‬ד וד ו‬
‫בן דוד‪ 1‬באדי כר ת‪:‬‬
‫עבר>‪ :‬ליאור אבורמן‪,‬‬
‫לחן‪ :‬ת ו מס ווונו‪,‬‬
‫זכאי‪ 1‬ריקי מכ ור‬
‫ואופירה גלוסקא ‪,‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫מל י ם ולח ן‪ :‬עממי ‪,‬‬
‫קלסי קלטת‪.‬‬
‫ע>בוד‪ :‬קובי אושרת ‪,‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫וכבת אווכה ‪ ,‬חנה‬
‫לס לאו‪ ,‬מלים‬
‫ולחן‪:‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫‪.13‬‬
‫ב ן דוד ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫מיקי קם וראובן‬
‫שפר‪ 1‬מלים‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מאחווי ההר ‪,‬‬
‫גשו מזהב ‪ ,‬חבורת‬
‫בנים ‪ -‬כנרת ‪ ,‬מלים‬
‫ולחן‪ :‬עממי‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫יוריק בן‬
‫‪.14‬‬
‫דוד‪,‬‬
‫באדיב ות‪ :‬אן ‪ .‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מלים ‪ :‬יצחק אלתרמן‬
‫לחן‪ :‬עממי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫יוריק בן‬
‫זרד ‪1‬‬
‫באדי בות‪ :‬אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫ולחן‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ל כוב ע שלי ‪ ,‬עוזי‬
‫מאירי‪,‬‬
‫ריקי מנור‬
‫ואופירה גלוסקא ‪,‬‬
‫מלים ולחן‪ :‬עממי‪,‬‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬קובי אושרת ‪,‬‬
‫באדיבות ‪ :‬ויזארט‬
‫‪.21‬‬
‫אי ינ שט יין ‪1‬‬
‫מלים‪ :‬אלה אמיתן‬
‫חבורת בנים‪-‬כנרת ‪,‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.‬‬
‫במדינת הגמדים ‪,‬‬
‫אריק‬
‫יש ל בו תיש ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫עממי ‪ ,‬עי ב וד‪ :‬משה‬
‫זורמן‪,‬‬
‫שניי ם סינ י ם ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫טוק טוק ‪,‬‬
‫צרות ‪.‬‬
‫" דיג דיג דרג ‪ ",‬מלים‪:‬‬
‫לחן‪ :‬יצחק לוי‪ ,‬עיבוד‬
‫מיכל חז רן‪ ,‬לח ן‬
‫שם טוב לו י ‪,‬‬
‫ועיבוד‪ :‬נורית הירש‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬יצרג ‪.1‬‬
‫‪ .22‬דיג דיג דוג‪ ,‬צורת‬
‫באד י בות ‪ :‬פונוקרל‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫טיף וטף‪ 1‬א ו רנה‬
‫ומשה דץ ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫" די ג די ג דרג"‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫מיכל חזון ‪ 1‬לחך‬
‫ועיבוד‪ :‬נורית‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫‪.23‬‬
‫וירצברג‪ ,‬לחך ועיבוד‪:‬‬
‫באוסף מתוך כבוד‬
‫אילך וירצברג ‪/‬‬
‫לערכם האמנותי‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫והאותנטי‪.‬‬
‫י לד י סטודיו בימות ‪,‬‬
‫‪.31‬‬
‫מלים ‪ :‬מיכל חזון ‪ ,‬לחך‬
‫אופירה יוספי‬
‫‪.3‬‬
‫ועיבוד‪ :‬נורית הירש ‪,‬‬
‫וחבורה‪ ,‬מלים‪ :‬נתן‬
‫שיךדם לימי הולדת‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫י ו נתך‪ 1‬לחן‪ :‬עממי‬
‫ופסט'רלים‬
‫רוסי ‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .24‬יש לי חיבוקי ‪,‬‬
‫בן ·דוד‪ 1‬באדיבות‪:‬‬
‫שולה חך ‪ ,‬מלים‪ :‬דפנה‬
‫יעל אבקסיס ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אך ‪ .‬אס ‪ .‬סי‪.‬‬
‫אילת ‪ ,‬לחך‪ :‬תלמה‬
‫סמדר שיר‪ ,‬לח ך‪ :‬משה‬
‫‪ .32‬על הים השקט ‪,‬‬
‫אלי גון ‪ 1‬עי בוז‪ :‬אלכס‬
‫דץ ‪ ,‬עיבוד ‪ :‬גדי‬
‫ריקי גל ‪ /‬מלי ם‪ :‬א נ דה‬
‫וייס‪,‬‬
‫גולדמך‪ ,‬באדיבות‪ :‬הד‬
‫עמיר ‪ ,‬לחך‪ :‬יצחק‬
‫ויזא ר ט‪.‬‬
‫ארצ י ואביב גלעדי‪.‬‬
‫אד ל‪ ,‬עיבוד ‪ :‬בנ י נגרי ‪,‬‬
‫‪ .2‬היום יו ם ‪-‬הולדת ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪.‬אס ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫יואל לונו ‪ ,‬מזי כהך‬
‫‪.25‬‬
‫‪.1‬‬
‫עודד אמו ‪ ,‬עודד‬
‫דוגית נוסעת ‪,‬‬
‫מפרשי זהב )שיו‬
‫איזה "ר ס‬
‫איזה יום שמח ‪,‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫וחבורה ‪ ,‬מלים ולחן ‪:‬‬
‫מכשה ‪ ,‬מלים ‪ ,‬לחן‬
‫‪.33‬‬
‫ועיבוד ‪ :‬ירו ן כפכפי‬
‫ההפלגה( ‪ ,‬ח נ ן יובל‪,‬‬
‫עממ י‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫באדיב ות‪ :‬אן ‪ .‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫מלים ‪ :‬לאה גולדברג ‪,‬‬
‫בן דוד ‪ 1‬באד י בות ‪:‬‬
‫‪ .26‬הקרנבל של‬
‫לחן‪ :‬עקיבא נוף‬
‫מיכל‪ ,‬מיכל ינאי '‬
‫עיב ו ד‪ :‬יוריק בן·דוד‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫מלים ‪ ,‬לח ן ועיבו ד‪:‬‬
‫באד י בות ‪ :‬אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫)חגיגה נחמדת( ‪,‬‬
‫ירון כ פכפ י ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫‪ .34‬אבאל ‪ 1‬ה‪ ,‬בוא‬
‫מקה לת ילדים של‬
‫טלית הפקות ‪.‬‬
‫ללונה·פארק ‪ ,‬מייק‬
‫ביה יי ס רמת‬
‫בוושטייך ‪ 1‬מלים‪ :‬יוסף‬
‫מלים‪ :‬בן ציון רסקיו‬
‫‪.27‬‬
‫קצפת ‪ ,‬מיכל ינאי‪,‬‬
‫אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חן ‪1‬‬
‫מלים ‪ ,‬לחן ועיבוד‪:‬‬
‫ירו ן כפכפי ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ישראל יצחקי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫ע יב ו ד ‪ :‬אלברט‬
‫טלית הפקות ‪.‬‬
‫רוני וייס ' באד יבות ‪:‬‬
‫פיאמנטה ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ויזארט‪.‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬ו‪t‬כ‪.‬‬
‫צבי הנינג'ה ‪,‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫יום‪-‬הולדת‬
‫צו קרמן )כ נען( ‪/‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪32‬‬
‫יצוג ‪.1‬‬
‫תופ רת תופרת ‪/‬‬
‫י צו ג‬
‫הד הגן‬
‫הורש‪1‬‬
‫גלוון ‪ /‬מלים‪ :‬עדה‬
‫העדפנו לשלבם‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪ :‬ורדה ג לבוע‪,‬‬
‫מוטי זיככה וסימה‬
‫‪ .35‬שירי ילדות ‪ ,‬עוזי‬
‫‪.4‬‬
‫עמיאל ‪ ,‬מלים‪ :‬שרון‬
‫מלמד וזיו סידי‪ 1‬לחן‬
‫חוטמן ‪ 1‬מלים ולחן‪:‬‬
‫עוזי חוטמן‪ /‬עיבוד‪:‬‬
‫)השמחה לילדים( ‪,‬‬
‫צח> ויעל‪ ,‬מלים‬
‫ועיבוד ‪ :‬אבכר חודורוב‬
‫בכי נגרי ‪ /‬באדיבות ‪:‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד‪ :‬רוכי‬
‫וזיו סידי ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ו>זארט ‪.‬‬
‫וייס' באדיבות‪:‬‬
‫זאוכד‪.‬‬
‫‪ .29‬החולם הקטן‪,‬‬
‫לתשומת לבכם ‪/‬‬
‫אן ‪ .‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫במהלך איסוף‬
‫‪.5‬‬
‫חווה אלבושטיין‪,‬‬
‫השירים התברר לכו‬
‫אורכה ומשה דץ ‪,‬‬
‫מלים ‪ :‬זמירה חן‪ ,‬לחן‪:‬‬
‫כ י חלק מהביצועים‬
‫מל>ם‪ :‬סמדר שיר‪,‬‬
‫נורית הורש‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫המקוריים איכם‬
‫לחן ‪ :‬משה דץ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫חוה אלברשטיין'‬
‫באיכויות הקלטה‬
‫גדי גולדמן ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪.‬אס‪ .‬סי‪.‬‬
‫העומדות בסטנדרטים‬
‫אן‪.‬אם ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫‪ .30‬תלילות‬
‫הגבוהים של מדיה‬
‫‪ .6‬גדלתי ב שנה ‪ ,‬אפי‬
‫הקסומים ‪ ,‬נורית‬
‫דיירקט‪ .‬אף·על·פו·כן‬
‫‪1‬‬
‫יום‪-‬הולדת‬
‫ולחן‪:‬‬
‫רק פעם בשנה ‪,‬‬
‫בן ישראל‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אסתר מילר‪-‬אדלר‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪ :‬תמר אביצו ר ‪,‬‬
‫דו ד ‪1‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אהוד מנור ‪ 1‬לחן‬
‫‪.22‬‬
‫ועיבוד‪ :‬מתי כספי‪,‬‬
‫גידי גו ב ‪ ,‬מלים‪ :‬יואל‬
‫ו יזארט‪.‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫‪.15‬‬
‫בן ‪ ,‬מתי כספי ‪,‬‬
‫מלים‪ :‬אהוד מנור‬
‫איפה העוגה ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫תנו לגדול בשקט ‪,‬‬
‫לונ ו‪ ,‬לחן‬
‫רעי בוז‪:‬‬
‫א ב כר קנו ‪ ,‬באדיב ות ‪:‬‬
‫ויזארט‪.‬‬
‫אמא ‪ ,‬שולה חן ‪,‬‬
‫אורנה ומשה דץ ‪,‬‬
‫לח ן רעי נוד‪ :‬מת ו‬
‫‪.23‬‬
‫מלים‪ :‬סמדר שיר ‪,‬‬
‫כספי ‪ .‬באדיבות‪:‬‬
‫מלים ולח ן‪ :‬שווקה‬
‫לחן‪ :‬משה דץ ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫פייקו ב ‪,‬‬
‫אלירן ‪ ,‬שימי‬
‫עי בוז‪:‬‬
‫אורי‬
‫גדי גו לדמן ‪ 1‬באדי כרת‪:‬‬
‫‪.16‬‬
‫אן ‪ .‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫תבורי ‪ ,‬מלים ולחן‪:‬‬
‫ן וזא רט‪.‬‬
‫‪ .8‬לוותי יום‪-‬הולדת ‪,‬‬
‫עוזי חיטמן ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫‪.24‬‬
‫אפי בן ישראל ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫ננ סי ברנדס ‪,‬‬
‫שביט ‪ ,‬מלים‪ :‬מרסקה‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬האחים‬
‫כוסח עברי ‪ :‬יורם טהר‬
‫רא ו ב ני‪.‬‬
‫לב ‪ ,‬לחן‪ :‬פגנו‬
‫יו ס ף כהן צדק ‪,‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫יצחק לוי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫יוריק בן‬
‫‪.17‬‬
‫דוד ‪1‬‬
‫קריב ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ידידי טיב טן ' אבי‬
‫ג ‪1‬מבו‪ 1‬ציפי‬
‫‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬א י דקל קול‬
‫טולדנו ‪ 1‬מלים‪ :‬מרים‬
‫והפקות ‪.‬‬
‫ילן‪-‬שטקליס ‪ ,‬לחן‬
‫‪.25‬‬
‫שלמה ניצן ‪ ,‬מלים ‪:‬‬
‫ועיבוד ‪ :‬קובי אשרת ‪,‬‬
‫מאוד ‪ 1‬צביקה פיק ‪,‬‬
‫ווום טהר לב ‪ ,‬לחן‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫מלים‪ :‬מרים ילך·‬
‫ועיבוד‪ :‬נורית הורש ‪,‬‬
‫‪.18‬‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫יוקרנו וילדים ‪ .‬מלים‬
‫צביקה פיק ‪,‬‬
‫ולחן ‪ :‬שווקה פייקוב ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫‪.9‬‬
‫אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫המשפחה שלי ‪,‬‬
‫‪.10‬‬
‫בובאבא ‪ ,‬ציפי‬
‫אן דן ד ינו ‪ .‬יפה‬
‫שביט ‪ ,‬מלים‪ :‬יורם‬
‫עי בוז שמעון‬
‫טהר לב ‪ ,‬לחן ועיבוד‪:‬‬
‫באדיבות‪ :‬ןוזארט‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫כה ן ‪1‬‬
‫אני א ו הב לשרוק‬
‫נורית הורש ‪,‬‬
‫‪.19‬‬
‫בא די ב ות‪ :‬ו יזארט‪.‬‬
‫ברח וב ‪ ,‬דודו אלהרר ‪,‬‬
‫‪.11‬‬
‫הופה חיי ‪ ,‬גידי‬
‫מלים‪ :‬נ ו רית זרחי‬
‫‪1‬‬
‫הסבון בנח‬
‫שטקליס ‪ ,‬לחן ועיבוד‪:‬‬
‫‪ .26‬מוגלי ‪ ,‬צוות‬
‫המחזמ ר "ספר‬
‫הג • ו כגל‪ ",‬מלים‪:‬‬
‫אפרים סידון ‪ 1‬לחן‬
‫ועיבוד‪ :‬מירון‬
‫גו ב ‪ ,‬מלים ולחן ‪ :‬ו גאל‬
‫לחן ועיבוד‪ :‬מוכי‬
‫מיכסטר ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫בשן ‪ ,‬עיבוד‪ :‬אבנ ר‬
‫אמ ר יליו ‪ 1‬באדיבות‪:‬‬
‫טמון הפק ו ת ובית‬
‫קנו ‪ 1‬באדיבות‪:‬‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫ליסין‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ויזארט ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫רציתי שתדע ‪,‬‬
‫עוזי חי טמן‪ 1‬מלים‬
‫ולחן‪ :‬עוזי חי טמ ן‬
‫‪1‬‬
‫והילד הזח הוא‬
‫‪.27‬‬
‫מוגלי ובאנה ‪,‬‬
‫אני ‪ ,‬יואל לונו ואפי‬
‫גליה צמחמן ותום‬
‫בן ישראל ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אבני ‪ ,‬מלים‪ :‬אפרים‬
‫יהודה אטלס ‪ 1‬לחן‬
‫ס ידון‪ ,‬לחן ועיבוד‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬יאיר רוזנ בלו ם ‪,‬‬
‫ועיבוד‪ :‬אבנר‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫באדיבות‪ :‬טרי יזמות‬
‫באדיבות‪ :‬טמיר‬
‫‪ .13‬תני לי להחליט ‪,‬‬
‫והפקות‪.‬‬
‫ה פקות ו ב ית ל י ס ין‪.‬‬
‫ג'וז ו כ ץ‪ 1‬מלים‪ :‬עדה‬
‫‪.21‬‬
‫וירצ ב רג‪ ,‬לחן ועיבוד‪:‬‬
‫צוות · ‪ 11‬פרפר נחמד" ‪,‬‬
‫יה ו רם גאון ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫אילן וירצברג‪,‬‬
‫מלי ם ולחן‪ :‬ד תיה בן·‬
‫לאה גולד בר ג‪ ,‬לח ן‪:‬‬
‫דור ‪ 1‬עי בוז רפי‬
‫ו נקה גווילי ‪ 1‬עי נוד‪:‬‬
‫קדישזו ן ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫מוני אמריליו‬
‫אן ‪.‬אם‪ .‬סי‪.‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬א ם ‪.‬ס י‪.‬‬
‫באדיבות‪ :‬ו יזארט‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫אחותי הקטנה‪,‬‬
‫יפ ה ירקוני‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫קנו ‪1‬‬
‫אני נשאר אני ‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫מירון‬
‫מינסטר‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .28‬פזמון ליקינטון‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪,‬ן שוך נווד?‬
‫שירים גדולים‬
‫עיבוד‪ :‬י ור יק בן‪-‬זרד ‪,‬‬
‫לקטנים‬
‫‪ .1‬איד שיו נולד?‬
‫‪ .8‬אלף בית ‪ ,‬כעמי‬
‫יייס‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫משת תפ ו "הכ בש‬
‫שמר וילדים ‪ 1‬מלים‬
‫אן‪.‬אס ‪ .‬ס י‪.‬‬
‫חכוך‪ ,‬עיבוד‪ :‬אלכס‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫השישה עשר" ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫ולחן‪ :‬נעמי‬
‫יהונתן גפן ‪ 1‬לחן‬
‫עיבוד‪ :‬ג יראר כהן‪,‬‬
‫נוח ‪ ,‬מתי‬
‫ועיבוד‪ :‬יוני רכטר ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אס ‪.‬ס י‪.‬‬
‫מל>ס‪ :‬נור>ת זרחי ‪,‬‬
‫שמר‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.15‬‬
‫הפרידה מתיבת‬
‫כספי ‪1‬‬
‫דו וה מי ‪ ,‬מיקי‬
‫לחן רעי נוד‪ :‬מתי‬
‫קם‪ ,‬מלים‪ :‬ארסקר‬
‫כספי ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫אי ינשטיי ן ‪ 1‬מלים‪ :‬חיה‬
‫המרשטייו ‪ 1‬נוסח‬
‫אך ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫שנהב‪ ,‬לחך וע יבוד‪:‬‬
‫עברי‪ :‬עפרה אלי גרך‬
‫יוני רכטר ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫לחך‪ :‬המרשטייו‬
‫א ך ‪ .‬אס ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫ו רו ג י וס‪ .‬עי נוד‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫אדו ן שוקן ' אריק‬
‫אני אוהב ‪,‬‬
‫משתתפי " הכבש‬
‫‪.16‬‬
‫‪J‬‬
‫אשה באבטיח ‪,‬‬
‫חרה אלברשטייך‪,‬‬
‫מל>ס‪ :‬נורית‬
‫יוריק‬
‫זרחי‪.‬‬
‫בך דוד ‪ 1‬באד י ב ות‪:‬‬
‫לחך ‪ :‬שלמה גררכי ן‪,‬‬
‫אך ‪ .‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫עיבוד‪ :‬מישה סגל‪,‬‬
‫השישה עשר ‪ ",‬מלים‪:‬‬
‫‪.10‬‬
‫יהונתן גפן ‪ ,‬לחך‪:‬‬
‫בכיתה ‪ ,‬ציפי שביט ‪,‬‬
‫יצחק קלפט ר ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫מלים‪ :‬יה ו נת ן גפן‬
‫יוני רכטר' באדי כרת‪:‬‬
‫לחך‪ :‬עוזי חי טמן‬
‫אליגוך ‪ 1‬לחן ועיבוד ‪:‬‬
‫אן ‪.‬אס ‪ .‬סי ‪.‬‬
‫עיב ו ד ‪ :‬שלמה גווניך‪.‬‬
‫ק ובי אשרת‪.‬‬
‫באדיבות ‪ :‬א · ד קל קול‬
‫בא דיב ו ת ‪ :‬אן ‪.‬אס ‪ .‬ס‪.‬י‬
‫והפקות‪.‬‬
‫‪ .18‬גלי ‪ ,‬כועס קניאל ‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫מכופף הבננות ‪,‬‬
‫אריק איינשטיין‬
‫‪1‬‬
‫ה יל ד הכי קטן‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫‪.17‬‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫הצרי ף של תמר י‪,‬‬
‫ר יקי גל‪ ,‬מלים‪ :‬תלמה‬
‫‪1‬‬
‫מלים‪ :‬מאיר אריאל ‪,‬‬
‫‪.11‬‬
‫לח ן ‪ :‬שלרם חכוך ‪,‬‬
‫מיכאל ‪ 1‬עוזי מאירי‬
‫לחן‪ :‬קובי אשרת ‪,‬‬
‫ואופירה גלוסקא ‪,‬‬
‫עיבוד‪ :‬אלי קניאל‪,‬‬
‫עיבוד‪ :‬אלכס יייס‬
‫‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬פוכוקול ‪.‬‬
‫חמש שנים על‬
‫מלים‪ :‬יצחק כצנלס ו ן‬
‫מלים‪ :‬אהוד מנ ו ר ‪.‬‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫לחן‪ :‬עממי‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫‪ .19‬הילדה‪ .‬הכי יפה‬
‫קר ב י אושרת ‪,‬‬
‫בגן ‪ ,‬יהודית רביץ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬ויזארט‪.‬‬
‫מלים‪ :‬יהונתן גפן‬
‫מלים‪ :‬לאה גרלדברג‪,‬‬
‫‪ .12‬מיכאל ‪ ,‬שרשיק‬
‫לחן רעי נוד‪ :‬יוני‬
‫לחן ועיבוד‪ :‬יוני‬
‫שכי ‪ 1‬מלים‪ :‬מריס ילך·‬
‫רכטר ‪ 1‬באדיבות ‪:‬‬
‫שטקליס ‪ ,‬ל ח ן‪ :‬נעמי‬
‫אן ‪.‬א ס‪.‬סי‪.‬‬
‫שמר ‪ 1‬עי נוד‪ :‬מל קלו‬
‫‪ .20‬מיכאל ‪ ,‬אתי‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪ .‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫אנקרי‪ ,‬מ ל ים ו ל ח ן‪:‬‬
‫אצו‪-‬רצו גמדים ‪,‬‬
‫אתי אכקרי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫מה עושות‬
‫האיילות ‪ 1‬יהודית‬
‫ו ביץ וירכי רכטר‬
‫ונטר ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫באדי כרת‪:‬‬
‫אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫גן סגור ‪ ,‬משתתפי‬
‫‪ 11‬הנבש השישה עשר ‪",‬‬
‫מלים‪ :‬יה ו נת ן גפן‬
‫‪.13‬‬
‫‪1‬‬
‫רוחמה רז ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫יהודה עדר ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫עיבוד ול ח ן‪ :‬יוני‬
‫מריס ילן ‪-‬ש ט קליס‪,‬‬
‫אן ‪.‬אס‪ .‬סי ‪.‬‬
‫ונטר‪ ,‬באד י ב ות‪:‬‬
‫לחן‪ :‬מקס למפל ‪,‬‬
‫‪ .21‬לולו ‪ 1‬דודו אלהרר‬
‫‪1‬‬
‫‪34‬‬
‫מלים ולח ן‪ :‬שלרם‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫הד הגן‬
‫מכור ‪ 1‬לחן‪ :‬מתי כס פ י‬
‫‪1‬‬
‫א ריק‬
‫אווכשטייו ‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫בן‪-‬דוד ‪1‬‬
‫אן ‪ .‬אס‪.‬ס י‪.‬‬
‫עי נוד יוריק‬
‫‪ .7‬שלום כיתה א' ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬א ן ‪.‬אס ‪ .‬סי‪.‬‬
‫מיקי קם ו חנה‬
‫‪.14‬‬
‫לסלאו ‪ J‬מלים‪ :‬אהוד‬
‫)דוקטור דוליטל{‪,‬‬
‫האדון ·הרופא‬
‫מלים‪ :‬יהונתן גפך‬
‫לחן‪ :‬יוני ונטר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫עיבוד‪ :‬תמ יר הרפז‪,‬‬
‫באדיבות ‪ :‬פ ו נוקול‬
‫‪J‬‬
‫‪.22‬‬
‫בובה זהבה ‪ ,‬חוה‬
‫אלברשטוון ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫מרים ילן‪-‬שטקליס‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד ‪,‬‬
‫‪.13‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬ס‪.‬י‬
‫סוב ‪ ,‬חנה לסלאו ‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪1‬‬
‫סביב ון ‪ ,‬סוב סוב‬
‫מלים‪ :‬לו ין ק>פכיס‬
‫סוכתי ‪ ,‬דפנה‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪ :‬שמוליק קראוס ‪,‬‬
‫ארמונו‪ ,‬מלים‪ :‬יעק ב‬
‫לחן‪ :‬עממי‬
‫עיבוד‪ :‬קובי אשרת‪,‬‬
‫אורלנד ‪ ,‬לחן‪ :‬יואל‬
‫יוריק בן‪-‬דוד ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬ס‪.‬י‬
‫ולבה ‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫בן‪-‬דוד‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫‪.14‬‬
‫אן‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫מקהלת >לזים‪,‬‬
‫‪ .23‬גומי ‪ ,‬גומי ילדתי‬
‫‪1‬‬
‫דודו אלהרר ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫השקדייה פורחת ‪,‬‬
‫יחיאל ה לפריו‪ 1‬לחן‪:‬‬
‫‪.7‬‬
‫יואל אנגל‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫סוכת שלום ‪ ,‬דודו‬
‫לחך‪ :‬מנשה רבינא‪,‬‬
‫זכאי‪ ,‬מלים ולח ן‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬חנן וינטרי ץ‪,‬‬
‫נעמי שמר ‪ 1‬עיבוד‪:‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫מוני אמריליו‬
‫‪J‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שגיס‪-‬עשר‬
‫שלומית בונה‬
‫‪1‬‬
‫עיבוד‪:‬‬
‫רו ני וווס‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫ויז ארט ‪.‬‬
‫השותלי ם ‪ ,‬חב ורה ‪,‬‬
‫אורחים לחג ‪ ,‬חנה‬
‫ירח ים‬
‫שירים לחגים‬
‫לסלאו ' מלים‪ :‬לריר‬
‫ולעונדת השנה‬
‫קיפכיס• לחן‪ :‬עממי‬
‫‪.1‬‬
‫כן הולכים‬
‫‪.15‬‬
‫‪.8‬‬
‫מלים‪ :‬וצחק שנהר‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪ :‬ידידיה ארמון‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בך·דוד ‪,‬‬
‫ירחים ‪1‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן· דוד‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪ .‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫שולה חן‪ .‬מלים ולחן‪:‬‬
‫כעמי שמר‪ .‬עי נוד‪ :‬גיל‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪.16‬‬
‫‪.9‬‬
‫אלד כזע ‪ .‬באד>בות‪:‬‬
‫דו דו א‪:‬ו" הרר‪ .‬מל> ‪: O‬‬
‫לווך קיפכ יס'‬
‫אן ‪.‬אס‪.‬סי ‪.‬‬
‫בכימיו כספי‪ .‬לחן‪:‬‬
‫עממי ‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫‪.2‬‬
‫שנים‪-‬עשו‬
‫מלים‪ :‬ישראל ד ו ש מן‬
‫שנה ט ו בה ‪,‬‬
‫שישר ושימחו ‪.‬‬
‫נחוס‬
‫כרזי ‪J‬‬
‫עי נוד‪:‬‬
‫חג פורים ‪,‬‬
‫דודו אלהדר‪ .‬מלים‪:‬‬
‫חבורה ‪ ,‬מלים‪ :‬לריר‬
‫יוריק בן· ך ןך ‪1‬‬
‫קיפניס‪ 1‬לחן‪ :‬נחום‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪ .‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪.17‬‬
‫נדדי‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק בן·‬
‫‪.10‬‬
‫דוד ‪ 1‬באדיבות‪:‬‬
‫חבורת ילדים ‪ ,‬מל> ‪:O‬‬
‫א • אברוניו‬
‫אן‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪.3‬‬
‫בואש‪-‬השנה ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫בך·דוד ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫אן ‪ .‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫ימי החנוכה ‪,‬‬
‫אני פורים ‪,‬‬
‫אסנת פז ‪ ,‬מלים‪ :‬לריר‬
‫קיפניס ‪ 1‬לחן‪ :‬נחוס‬
‫נדדי ‪1‬‬
‫עי ברד‪:‬‬
‫חנן‬
‫עממי‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫וינטריץ ‪ J‬בא ד יבות‪:‬‬
‫נעמי שמר ‪ 1‬מלים‬
‫בן·דוד ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫אן‪.‬אם ‪ .‬ס‪.‬י‬
‫ולחן‪ :‬נעמי שמר ‪,‬‬
‫אן‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪.18‬‬
‫עיבוד‪ :‬גיל אלדמע‪,‬‬
‫‪ .11‬חנוכייה לי יש ‪,‬‬
‫רוחמה רז ‪ 1‬דודו‬
‫בארובות‪ :‬אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫דודו אלהרר ‪ 1‬מלים‪:‬‬
‫אלהרר וחנה לסלאו‬
‫שרה גלוזמן‪ 1‬לחך‪:‬‬
‫מלים‪ :‬לריר קיפניס‬
‫כיסן כהן מלמד ‪,‬‬
‫לחן‪ :‬נחוס נ דד י‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקיץ עבו ‪ 1‬רוחמה‬
‫רז‪ ,‬מלים‪ :‬שמואל נס ‪,‬‬
‫לחן‪ :‬עמנואל עמירן‬
‫משחק פורים ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד ‪,‬‬
‫עיבוד יוריק‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בן‪-‬דוד ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן ‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫‪ .12‬באנו חושן לגוש ‪,‬‬
‫‪ .19‬הליצן )ליצן קטן‬
‫חבו רה ‪ ,‬מלים‪ :‬שרה‬
‫נחמד( ‪ ,‬הילדה עדנה ‪,‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪J‬‬
‫פט יש‪ ,‬מסמו‬
‫בן‪-‬דוד‪1‬‬
‫)סוכות( ‪,‬‬
‫לוי תנאי‬
‫חב ור ת "חג לטף ‪",‬‬
‫עמנואל עמירן ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫תנאי ‪ ,‬עי ב וד‪ :‬יור>ק‬
‫מלים‪ :‬עמנואל הר וס ‪>,‬‬
‫יוריק בך‪-‬דוד‬
‫בן‪-‬דוד‪ ,‬בא ד יבות‪:‬‬
‫לחן‪ :‬נחום נדדי‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אס‪.‬ס‪.‬י‬
‫אן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לחן‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫מלים ולחן‪ :‬שרה לוי‬
‫‪35‬‬
‫קיפכיס ‪ 1‬לחך‪ :‬ידידיה‬
‫אושיק לוי‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אסנת פז ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫אדמוך ‪ 1‬עי בוז יוריק‬
‫יחיאל הלפריו ‪ 1‬לחך‪:‬‬
‫בלהה יפה ‪ ,‬לחך‪:‬‬
‫בך‪-‬דוד ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫יואל אנגל ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫אך‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אורי קריב ‪ ,‬באדיבות ‪:‬‬
‫‪ .28‬ביכורים )פרי גני‬
‫ויזארט‪.‬‬
‫הנה הכאתי( ‪ ,‬שם‬
‫‪.35‬‬
‫טוב לוי ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫מלים‪ :‬יואל לונו ‪ ,‬לחך‬
‫ליבנה ואפי ב ך‪-‬‬
‫שמואל כס ‪ ,‬לחן‪ :‬שרה‬
‫רעי בוז‪:‬‬
‫ישראל‪ ,‬מלים‪ :‬מן‬
‫לוי תנאי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫בא דיבות‪ :‬ויזארט ‪.‬‬
‫ההגדה ‪ ,‬לחך‪ :‬מסורתי ‪,‬‬
‫יוריק בך‪ -‬דוד ‪,‬‬
‫‪.36‬‬
‫עיבוד‪ :‬יוריק בך‪-‬דוד‪,‬‬
‫באדיבות ‪ :‬אך‪.‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫ז ו וד כרוזה ‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫‪.20‬‬
‫שמחה וכה ‪,‬‬
‫ידידיה‬
‫חנך‬
‫אד מוך ‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫עי בוז‪:‬‬
‫ויכטריץ ‪1‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫מה נשתנה ‪ ,‬חני‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫‪.22‬‬
‫אך ‪.‬אם ‪ .‬סי‪.‬‬
‫ע בד י ם היינו‬
‫‪1‬‬
‫ברקים ורעמים ‪,‬‬
‫‪t‬‬
‫כרוזה ‪,‬‬
‫עיבוד‪:‬‬
‫ורכי‬
‫יהורם גאון ' מלים‪ :‬מן‬
‫מלים ולחך‪ :‬נעמי‬
‫ההגדה‪ ,‬לחך‪ :‬שלום‬
‫שמר ‪ 1‬עי ב וז‪ :‬אילך‬
‫אך‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫פוסטולסקי ‪,‬‬
‫וי ר צברג ‪ ,‬באד יבות ‪:‬‬
‫‪.37‬‬
‫באדיבות‪ :‬אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫א ן‪ .‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫איינשטיין' מלים‪:‬‬
‫כל הארץ דגלים ‪,‬‬
‫שולה ח ך ‪ ,‬מלים‪ :‬רפא ל‬
‫‪.30‬‬
‫החופש הגדול ‪,‬‬
‫דורית ואוננ י ‪ ,‬מלים‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫רוח רוח ‪ ,‬אריק‬
‫מרים ילך‪-‬שטקליס‬
‫‪1‬‬
‫לחך‪ :‬שלום חנ ו ן ‪,‬‬
‫ספורטה ‪ ,‬לח ך ‪ :‬עמ נ ואל‬
‫ולח ן‪ :‬נעמי‬
‫שמ ר‪.‬‬
‫עיבוד‪ :‬אלכס יייס ‪,‬‬
‫עמ י ר ן‪ .‬עיב וד‪ :‬נורית‬
‫עיבוד‪ :‬רוני וייס‪.‬‬
‫באד י בות‪ :‬פונוקול‪.‬‬
‫הורש ' באד י בות‪:‬‬
‫בא די בות‪ :‬ו יז ארט ‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫א ן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .24‬מנווה‬
‫‪ .31‬אורחים לקיץ‬
‫יואל לונו ומזי כהך‬
‫)א צלנו כחצו ( ‪ ,‬נעמי‬
‫מלים‪ :‬לו יו קיפניס '‬
‫שמר ' מלים ולחך‪:‬‬
‫נעמי שמר ‪ 1‬עיבוד‪:‬‬
‫לחך‪ :‬עממי ‪ ,‬עיבוד‪:‬‬
‫וענפי זית ‪,‬‬
‫חבורה ‪ ,‬מלים‪ :‬רפאל‬
‫ספורטה ‪ ,‬לחן‪ :‬עמנואל‬
‫עיבוד‪:‬‬
‫עמירן '‬
‫בך‪-‬דוד ‪1‬‬
‫יוריק‬
‫באדיבות‪:‬‬
‫משה‬
‫זורמן ‪1‬‬
‫באדיבות ‪:‬‬
‫ויזארט ‪.‬‬
‫שיו הגשם )בואו ‪,‬‬
‫היום יו ם שישי ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫אלונה טוראל‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬א‪:‬ן‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .39‬למה לא כל יום‬
‫שכת ‪'> ,‬ור יק בך‪-‬דוד ‪,‬‬
‫אן‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪ .25‬קשתנו על‬
‫עננים( ‪ ,‬יואל לונ ו‬
‫מלים‪ :‬אהוד‬
‫שכמנו‪ 1‬יוריק בן‪-‬דוד '‬
‫ומזי כהן‪ ,‬מלים‪ :‬לאה‬
‫לחך‪ :‬רפי בך‪-‬משה ‪,‬‬
‫ג ולד ברג ‪ ,‬לחך‪ :‬יואל‬
‫עי ב וד‪ :‬יוריק בך‪-‬דוד ‪,‬‬
‫ולבה ‪ ,‬עי ב ו ד ‪ :‬אלונה‬
‫באדיבות‪ :‬אך ‪.‬אם‪.‬סי ‪.‬‬
‫טוראל באדיבות‪:‬‬
‫‪.40‬‬
‫אך‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫)עוד מעט יוד‬
‫מלים‪ :‬לווך קיפניס‬
‫‪1‬‬
‫לחך‪ :‬דוד מערבי ‪,‬‬
‫עי נוד‪:‬‬
‫יוריק‬
‫בך‪-‬דוד ‪1‬‬
‫בא די בות‪ :‬אך‪.‬אס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪36‬‬
‫אבנר‬
‫יהונתן גפך ‪ 1‬לחך‪ :‬ךןוך‬
‫אחינו הקטן‬
‫)בקוץ( ‪ ,‬דודו זכאי‬
‫קנו ‪1‬‬
‫רכטר ‪1‬‬
‫‪.23‬‬
‫הד הגן‬
‫‪.29‬‬
‫חורף ‪ ,‬גידי גוב‪,‬‬
‫בו כוככא ‪ ,‬חנה‬
‫‪.33‬‬
‫היווה‪ ,‬שמע נא ‪,‬‬
‫מברר ‪1‬‬
‫ערב שכת‬
‫אלינו( ‪ ,‬חנך יובל‪,‬‬
‫לסלאו‪ ,‬מלים‪ :‬לווך‬
‫יואל לונו ומזי כהך‪,‬‬
‫מלים‪ :‬שמואל כס ‪,‬‬
‫קיפניס‪ 1‬לחך‪ :‬מרדכי‬
‫מלי ם ‪ :‬משה דפנא‪,‬‬
‫לחך‪ :‬י וא ל ולבה‪,‬‬
‫זעירא‪ ,‬עיבוד‪ :‬יוריק‬
‫לחך‪ :‬עמנואל עמירך ‪,‬‬
‫עיבוד‪ :‬י ו ריק בך ‪-‬ד וד ‪,‬‬
‫בך‪-‬דוד ‪ ,‬באדיבות‪:‬‬
‫עיבוד‪ :‬אלונה טוראל ‪,‬‬
‫באדיבות‪ :‬אך‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫אך‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫ב אדיבות‪ :‬אך ‪.‬א ס‪.‬סי‪.‬‬
‫‪ .41‬אגדה )ע ל שפת‬
‫‪ .27‬סלינו על כתפנו ‪,‬‬
‫‪.34‬‬
‫אסנת פז‪ ,‬מלים‪ :‬לריר‬
‫משמים )היווה( ‪,‬‬
‫גשם‪ ,,‬גשם‬
‫ים כנות( ‪ ,‬רוחמה רז ‪,‬‬
‫מלים ‪ :‬יעקב‬
‫פיכמך ‪1‬‬
‫לח ן ‪ :‬חכיכא‬
‫" דוד י‬
‫קרציב ס קי‪ ,‬עי ב וד‪:‬‬
‫ק ד וה מו לודו ב סקי‪,‬‬
‫יוריק‬
‫לחן‪ :‬נחום כר זו‬
‫ב ן ‪ -‬דו ד ‪1‬‬
‫בא ד י ב ות‪ :‬א ן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫שמחה ‪,11‬‬
‫פתח ו את ה שער ‪,‬‬
‫משתתפי ההצגה‬
‫‪:‬‬
‫עיב ו ד משה‬
‫מלים‪,‬‬
‫‪.43‬‬
‫סו ף זה תמיד‬
‫התחלה ‪ ,‬צוות‬
‫‪ 11‬ק ר וסלהיי‪ ,‬מלים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫לאה נאור‪ /‬ל ח ן‬
‫זורמן ‪1‬‬
‫באדיב ו ת‪ :‬טד>‬
‫רעי נוד‪:‬‬
‫הפקות‪.‬‬
‫באדיב ו ת‪ :‬אן ‪.‬אם‪.‬סי‪.‬‬
‫חוה אלברשטיין שרה לילדים‬
‫קו בי אשרת ‪,‬‬
‫ב ו נ ו ס " בשנ י אלבומי תקל י טורים כפ ו ל י ם‬
‫חלק א ‪ ',‬ח לק ב ‪ ',‬פלוס ד י סק‬
‫‪-‬‬
‫‪ ,NMC‬שנת‬
‫י יצ ו ר ‪*2000‬‬
‫חו ה אלברשטיין מבצעת ויוצרת ענקית בזמר העברי ‪ ,‬שלא נס ליחה מזה‬
‫שלרשים שכה ו מעלה ‪ ,‬והיא ממלאת מלוא חופניים ארבעה תקליטורים‬
‫י פה פיים שערן בקפדנות ובהידור אילן בן‪-‬שחר למען חברת ‪ .NMC‬הוא‬
‫מביא לכו כשכי החלקים )או הכ ר כ י ם אם תרצו( שכונסו בס ד ר הבא‪ :‬חלק‬
‫א י ‪ :‬דיסק‬
‫‪- 1‬‬
‫צעצועיה של אסנת ‪ ,‬צוללת צברית ‪ ,‬דיסק‬
‫‪ - 2‬טיקיליטון‪.‬‬
‫אשה באבטיח‪ .‬חלק ] ‪ ':‬דיסק ‪ - 1‬אכדנדיכר‪ .‬מה קרה בארץ מי‪ .‬דיסק ‪- 2‬‬
‫חוה ועודד בארץ הקסמים ‪ +‬דיסק בו נ וס ‪ .‬זכינו ב חי דוש של שבעה אויבי‪-‬‬
‫כגן אותנטיים לאחר עיבוד אולפני משוכלל לפורמט של תקליטור‬
‫מן התוצרת המבורכת של‬
‫‪CBS‬‬
‫‪-‬‬
‫כולם‬
‫‪o‬‬
‫בשנות ה ‪ 60-‬ר ה‪ -‬ו‪ .‬אשר יוחדה דו ו קא‬
‫לתחום זה )של שירי ילדים( בתוך עבודתה הפרווה של חרה אלברשטיין‬
‫באו תן שנים כמבצעת ‪ .‬חוה נ ודעה תמיד בא נ רגט י ות ו בפעלתנות ה עצוכוה‬
‫שלה בעניין מבחר השירים ששרה‪ .‬חרה אף פעם לא היתה זמרת שאומרים‬
‫לה מה לעשות‪ .‬היא זו שהרתה וילדה כל תקליט מני עשרות תקליטיה‬
‫כתינוק מטו פ ח שנ ו לד בקונספציה‪ .‬כן גם בדיוק קרה בש ב עת תקליטי‬
‫הילדים הלל ו ‪.‬‬
‫ה כיף הגדול הוא לקבל את כל זה יח ד באוסף הזה ‪ ,‬והפעם הארתכטיק ה‬
‫הייחודית של כל תקליט ותקליט מרקיעה לשחקים ער ד‬
‫י ו תר כשכל‬
‫התקליטים האלה נמצאים זה לי ד זה‪ .‬הקונספט נתה וו ה כל פעם בדרך שרנה;‬
‫לדוגמה )ראו חלק אי(‪ " ] :‬צעצ ו עיה של ארסנת " כל העיבו ד ים הם של ח ו ה‬
‫אלברשטייו וב ו לטים ביו המלחינים נחרם הוומן ונורית הי ר ש ‪ ,‬העיבודים‬
‫ב ‪ 11‬צרללת צ ברית' ' הם כולם של קרבי אושרת ‪ ,‬ב"טיקיליטרן" הגדיל עשות י וריק‬
‫בן ‪-‬זר ד ‪ ,‬שליו ו ה את חרה בטעמו המיוחד שלו דו ו קא על כלים רבים‪.‬‬
‫חלק ב' ב אוסף הזה מביא חידוש מהותי לערמת חלק א י ‪ :‬שלושת התקליטים‬
‫מן העבר‪ ,‬שקוב צ ו ב ו "אנדנדינויי ‪" ,‬מה קרה בארץ מייי ו "ח ו ה ועודד בארץ‬
‫הקסמים"‪ ,‬מציגים לנר את חוה בלב ו שה השחקני ‪ ,‬כמשתפת פעולה עם‬
‫מבצ עים ‪ -‬שחקני ם מעולם ה ת יאטרר ן ממש‪ :‬אמנון‬
‫מס ק י ן‪,‬‬
‫ועו דד תאומי ‪ .‬ו כך אנו כרשמים תוך האזנ ה את עולם ה במה‬
‫אברהם מרר‬
‫ממש‪.. .‬‬
‫תקליט הבונ וס המ צו רף אף הוא מעש ה של תנוכה‪ :‬נ קבצ ו בתוכו שירים‬
‫ש ה קליטה חוה אל ב רשטיי ו ב מהלך שכרת ה ‪ 90 ,80 ,70 ,60-‬ב תו ך תקליטים‬
‫שאי כם ד ו ו קא תקליטי שירי ילדים שלה )ואפילו נו ס פ ה ה קלטה מיוח ד ת‬
‫כשנת ‪~( 2000‬‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫שי ר ים שחבל הי ה ל ה ח מ י צם בה זד מ נ ו ת של הפצת‬
‫בספר»ת ה מד ר שה למוס>קה שבמכללת לו>גסקי ‪ ,‬תקליט ו רים שמספרס הקטלוגי‬
‫ב ו נוס ‪,‬‬
‫)‪(1700‬‬
‫‪ 14-7‬ו‪. 1‬‬
‫‪37‬‬
‫החומרים של שבעת התקליטים שבחלקים א •‬
‫מעשור נ וסף ‪-‬‬
‫קופניס ‪ 1‬לח ך‪ :‬עממי(‬
‫ו" ‪.'J‬‬
‫כן זכונו כאן למוק ב ץ‬
‫למן שורו ולדום עממיים כגון מלפפון ירוק )מלים ‪ :‬ל‬
‫‪1‬‬
‫א ו הבובה ימימה )ל ח ן‪ :‬עממי בעיבודיו המצוי ני ם של‬
‫המעבד הוו תיק ו המהולל אלכס ויי ס * ועד לשור‪-‬נשמה צובט את לבו של‬
‫כל מבוגר וולד כשתגדל י תביני )מלים‪ :‬ת • אתר ‪ 1‬לחן‪ :‬מ ' וולנס קו( עם להקת‬
‫הפלטינה נעו נ ודו של רומן‬
‫קונצמן‪.‬‬
‫שור זה הוא רק דוגמה אחת מנו רבו ת לאותם המונו שורום שחוה‬
‫אלברשטייו הוא זו שכיוונה את הולדתם ‪ ,‬מפרו עטם של טובי היוצרים‬
‫בזמר העברי‪.‬‬
‫אחתום סקורה זו דווקא בתקלוט " אשה ב אבטיח"‪ ,‬הנמ צא בדיסק השני‬
‫שבחלק '‪.‬א זוהי כמדומנו התרומה הגדולה בוותר מתון הרפרטואר של חוה‬
‫אלברשטיין לילד ים‪ ,‬אשר ממש נתאזרח כנכס‪-‬צאן‪-‬ברזל בתוך הזמר העברי‬
‫ככלל‪ :‬מד ו בר כאן בתקליט שעשה לו כנפיים של ממש כ מחצות הראשונה‬
‫‪o‬‬
‫של שנות ה‪ -‬ו כחלק מפריצ ת זרם ה ר ו ק הישראלי‪ .‬האסתטיקה המיוחדת‬
‫נובעת בראש ובראשונה מן הטקסטים המשובחים ‪ ,‬שהם בולס של נ ו ר ית‬
‫זרחי ‪ ,‬ההכוונה המוסיקלית הכללית הבלתו מתפשרת של מושה סגל‬
‫)שאחראי לכל העיבודים‪ ,‬וכך להפקה ולניצוח( עם הלחנים היפהפייס‬
‫בעיקר של שלמה גווניך ‪ ,‬מתי כספי ומישה סגל עצמו‪ .‬שירים מתוכו כ אשה‬
‫באבטיח )לחך‪ :‬ש ' גווניך(‪ ,‬הפרידה מתיבת נוח )לח ך ‪ :‬מ • כספי ‪ (,‬אמא שלי‬
‫מנגנת ולס )ל חן ‪ :‬מי סגל( ‪ ,‬שבע )לחן‪ :‬ד י עמיהוד( ‪ ,‬מושמעים רכות מעל גלי‬
‫האתר כבר מזה כשלושים שכה ‪.‬‬
‫המלצתו‬
‫שלחוה אלברשטייו פשוט‬
‫‪-‬‬
‫נאזין‪,‬‬
‫כשל הביצועים הנפלאים‬
‫בתקליטורי הילדים ‪ ,‬הך כהגשה והך בד יקציה הרהוטה ‪ ,‬לא כל שכך בשל טיב‬
‫האיכות שבתון המהות )טקסטים‪ ,‬לחנים‪ ,‬ע ובודום( שלפנינו‪.‬‬
‫אלכס‬
‫•‬
‫ויסי שהיה שגיס רט‪n‬‬
‫מעדב הניח‬
‫ומנצח ‪ n‬זמור‪n‬‬
‫ההקלטות‬
‫הקמעה של חנר‪.CBS n‬‬
‫חוה א;ברשטיין שרה ייייים‬
‫חוק א ‪ ',‬ד‪,‬סק ‪1‬‬
‫‪a‬‬
‫חוה‬
‫תזי ‪:p‬ר•ח‬
‫)‪-:‬מ;א‪ (.:"'S.‬שד~ יב‪t‬ד"'•'"‬
‫‪....‬‬
‫~‬
‫·‪-‬‬
‫צעצועיה של‬
‫אסנת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.‬ג‪,‬‬
‫‪..,‬‬
‫~‪" .‬‬
‫חנות הצעצועים‬
‫ל• נאור ' ש •‬
‫‪.2‬‬
‫כהך‪.‬‬
‫ב שש בבוקר ‪,‬‬
‫מ' בן‪-‬שאול ‪ ,‬נ' הורש ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫דוד רדיו ‪,‬‬
‫ת' אל יגו ן‪ ,‬נ'‬
‫‪.4‬‬
‫א>ןך העטיפה‪ :‬אברנ כן‬
‫‪38‬‬
‫הד הגן‬
‫ל· נ א ור ז ני היי מן‪.‬‬
‫‪ .6‬יורם ' א‪ .‬נאמך‪.‬‬
‫‪ .7‬נומה בן ‪,‬‬
‫נ‪ .‬אלתרךמ‪ 1‬מ'‬
‫‪.12‬‬
‫ח • שדמי‪ ,‬נ ' היימך‪.‬‬
‫‪ .13‬פילפילו ן‬
‫ו ולנס קו‪.‬‬
‫‪ .8‬צעצועיה לש אסנת ‪,‬‬
‫א ' אסף‪ ,‬נ' הורש ‪.‬‬
‫נוח אמיץ כח ‪,‬‬
‫מ' זעו ר א ‪.‬‬
‫ב'‬
‫כספו ‪1‬‬
‫‪.5‬‬
‫מה עושות הרכבות ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫מ• זעיר א‪.‬‬
‫‪ .14‬איך אפשר לישון ‪,‬‬
‫נ' נאו ר ' נ '‬
‫הוו מן‪.‬‬
‫‪ .9‬החול ם הקטן ‪,‬‬
‫צ ו ללת צב רית‬
‫ז ‪ 1‬חך‪ ,‬נ' הורש‪.‬‬
‫ה ירש‪.‬‬
‫ירח בלילה ‪,‬‬
‫‪.10‬‬
‫אח ‪ /‬איזה חורף‬
‫י• טהרלב ‪ ,‬נ '‬
‫ה ירש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.15‬‬
‫צוללת צברית ‪,‬‬
‫ג• ו ך לנון‪/‬פול מקוטני‪,‬‬
‫‪ .11‬עפרה ב‪ .‬יפה ‪,‬‬
‫עברית‪ :‬ת ' אלי גון‪,‬‬
‫צ' טלמן‪.‬‬
‫'ק) אשרת( ‪.‬‬
‫ד·סק‬
‫‪ .16‬נוצת פלאים ‪,‬‬
‫ל • כאור עפ"י‬
‫יכ וש‪,‬‬
‫מ ' אמריליו )קו אש ר ת( ‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫לו הייתי ציפור‬
‫כנ ף ‪ ' ) 1‬פי נס ‪' ) ,‬‬
‫חפץ‬
‫‪.18‬‬
‫ציפור צ י פור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ט י קיליטר~‬
‫ע בר ית‪ :‬ת ' אליגו ) ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.23‬‬
‫עממי‪-‬אמריקאי‪1‬‬
‫עברית‪ :‬ןו‬
‫הם נסעו‬
‫בכבישים הסגולים ‪.‬‬
‫חבקיו‪.‬‬
‫מ ה לא ה יה לאית י‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ט י קיל י טו ן ‪,‬‬
‫לוסר ‪ 1‬ע ב רית‪:‬‬
‫ברווזון‬
‫א' מאכגר ד י זלצר ‪,‬‬
‫עברית‪ :‬ח ' חפר )ק ו‬
‫‪ .4‬וכשצילצל השעון‬
‫‪.25‬‬
‫אשרת( ‪.‬‬
‫ע שו ‪.‬‬
‫לחז ו ר ;‪:‬וביתה‪.‬‬
‫‪ .19‬לו הייתי מלן‬
‫‪1‬‬
‫‪.5‬‬
‫א ' עמיר ‪ 1‬מ ' וילנסקי‬
‫ת ' אלי גון ‪ 1‬מ י‬
‫כמ · וילנסק ו ( ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.20‬‬
‫איתן ‪ ,‬ן • רביקוביץ ‪,‬‬
‫מ ' א מריליו )ק ' אשרת( ‪.‬‬
‫א י א ה אמר‬
‫)ק ' אשרת(‪.‬‬
‫ת י אל יגון ‪ 1‬מ '‬
‫‪.22‬‬
‫כפתו ר ו פרח ‪,‬‬
‫ת י אל י גו ן‪ .‬ק ' אשרת‬
‫ויקוד‪.‬‬
‫ת ו ך כדי‬
‫הלווא י ‪,‬‬
‫‪.10‬‬
‫אמריליו‪.‬‬
‫בארץ הדברים‬
‫בר ו וזון צריך‬
‫הנפלא י ם ‪.‬‬
‫לד ו ד משה ה י תה‬
‫‪ .23‬יוס י י לד שלי‬
‫ח ו ה ‪ ,‬עממי‪-‬אמריקאי ‪,‬‬
‫מוצלח ‪ ,‬ע ' הלל ‪ ,‬ס '‬
‫עכר> ת ‪ :‬ת '‬
‫א ר ג וב )מ ' וילנסקי(‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫איציה מרקוכצקי‬
‫נפלא ‪.‬‬
‫בכ י כ ו ו ‪ 1‬יוסי לוי‬
‫‪.13‬‬
‫בגיט רה ‪.‬‬
‫י ' סלע ‪ ,‬יייינר ‪ 1‬י ' שור‪.‬‬
‫‪ .24‬אמא אל תהיי‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫אלי גון‪.‬‬
‫‪ .30‬י ש ל י י לד‬
‫אית י‪,‬‬
‫ג•‬
‫קש‪.‬‬
‫עברית‪ :‬ת • אל>ג ו ן‪.‬‬
‫אש ה בא ר ט •ח‬
‫א י אה ‪ ,‬כמה זה‬
‫)ל אט ‪.‬‬
‫לא ט‪(...‬‬
‫‪ .31‬שמלות ‪,‬‬
‫החמור הקטן ‪,‬‬
‫כי‬
‫זר ח י ‪1‬‬
‫‪.32‬‬
‫מי‬
‫כספי‪.‬‬
‫וגם כמה סנפירים ‪,‬‬
‫החמור שוב נעצב ‪.‬‬
‫) ' זר ח י ' מ י ס גל ‪.‬‬
‫איש עקום ‪,‬‬
‫‪.33‬‬
‫אמר >ל>ו‪.‬‬
‫אשה באבטיח ‪,‬‬
‫א ' עמיר ‪ 1‬י ' א ד מ ו ן‬
‫)בו כגרי( ‪.‬‬
‫מ' אמריליו‪.‬‬
‫‪ .26‬החליל ‪ ,‬ל‪ 1‬ג ו לד ברג‪,‬‬
‫‪ .17‬החמ ו ר צחק בכל‬
‫')‬
‫ךו זהבי )קו א שרת(‬
‫פה ‪.‬‬
‫‪ .36‬אמא של י מנגנת‬
‫סרג'יי פי יזמן ‪ 1‬חלילים‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪1‬‬
‫')‬
‫זרחי ‪1‬‬
‫‪.34‬‬
‫א י ש עקום ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫)'‬
‫ש•‬
‫לאט ‪,‬‬
‫זר ח י‪1‬‬
‫גו ו ניך‪.‬‬
‫לאט ‪ ,‬לאט ‪...‬‬
‫ש'‬
‫גו ו ניך‪.‬‬
‫‪ .35‬הלחם הזה ‪,‬‬
‫היה היה חתול‬
‫זרחי ‪1‬‬
‫ש'‬
‫גו ו ניך‪.‬‬
‫וולס‪ ,‬כי ז רחי ‪ 1‬מי ס ג ל‪.‬‬
‫שובב ‪ ,‬ב' יפה‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫א ' וילכסקי‪ ,‬י' ל ו י‬
‫‪ .19‬למלך הלוואי לא‬
‫) ' ז ר חי‪ ,‬ך ‪ 1‬עמיהוד‪.‬‬
‫'ק) אשרנ‪:‬י(‪.‬‬
‫היה פנאי ‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪ .20‬כולם מוחאים‬
‫) ' ז ר חי‪ ,‬ע ' עדשי‪.‬‬
‫ג'ון לכון ‪ t‬פו ל מק ו טני ‪,‬‬
‫עברית‪:‬‬
‫‪'1‬‬
‫ז י כוך‬
‫)קו א ש ר ‪(.‬ת‬
‫אתי כף ‪ 1‬מ'‬
‫אי רו העטיפה ‪ :‬דויד טר טק רנר‬
‫בב ו קר ‪.‬‬
‫חלק ב ‪ ',‬ת ו אלי גון‬
‫‪.28‬‬
‫~‪t.‬‬
‫‪-::;.-‬י'‬
‫כשקם א י ת י‬
‫‪ .25‬על ואש החרמו ן ‪,‬‬
‫שיוו אחרי‬
‫‪c‬‬
‫ש י נס ‪ 1‬מ י לברי‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪i1‬וכ"ונ‪__..,...‬‬
‫‪<::U‬‬
‫וי‪r‬יד~‬
‫י ו נה ויו ן ‪,‬‬
‫ק ' אשרת )ק ו א ש ר ‪(.‬ת‬
‫‪.27‬‬
‫‪--...‬‬
‫הברו ו זו ן הלך‬
‫ת ' אלי ג ו ן ‪ 1‬מ‬
‫במד י נת הגמדים ‪,‬‬
‫•‬
‫~‬
‫ג י ג ע מי זה בא ‪,‬‬
‫ושמו‬
‫)ק ו אשרת( ‪.‬‬
‫עצובה ‪ ,‬פ'‬
‫‪·-‬‬
‫"‪.‬‬
‫‪'·t‬‬
‫'‬
‫••‬
‫עממי ‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.11‬‬
‫ברגשטיי י ‪1‬‬
‫\'‬
‫‪i‬‬
‫~‬
‫‪...·- ,‬‬
‫אחר י מלכת האווזים ‪.‬‬
‫ת ' אליגו) ‪ ,‬י · בן‪-‬דוד‪.‬‬
‫ת ו אלי גו) ‪ 1‬ק' אשרת‬
‫‪.21‬‬
‫החמו ר‪.‬‬
‫ר י קוד הפיל ‪,‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫שיו החברות ‪,‬‬
‫אמרילי ו‪.‬‬
‫‪'7--‬‬
‫\‬
‫ר‬
‫~‬
‫‪fl<." •.‬‬
‫•‬
‫~‬
‫ת ‪ 1‬אלי גו) ‪ 1‬מ ' אמריליו‪.‬‬
‫שיר החו ר ‪,‬‬
‫~~"~·‬
‫‪.:‬‬
‫אלי גון‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫ז‪p‬י~יטרזו‬
‫קטון ‪1‬‬
‫ע•‬
‫‪1‬‬
‫ז‪-‬וה ~~ז‪:t‬י~ייז‬
‫האדומה ‪ ,‬עממי ‪,‬‬
‫‪ .1‬היה לי ברווז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)ק ‪ 1‬אשרת(‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫במכ ו נית‬
‫‪...~.‬‬
‫הרניק‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫שבע ‪,‬‬
‫לשפן הכסף‬
‫עננים‬
‫‪ .21‬הברווז כל כך‬
‫')‬
‫התפעל ‪.‬‬
‫‪ .40‬נילי ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫זרחי ‪ 1‬ש'‬
‫ג ו וניך‪.‬‬
‫א> ן ר העטיפ ה ‪ :‬אנכו ('כ‬
‫‪39‬‬
‫נ • זרחי ‪ ,‬מ• ס גל‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫הפרידה מתיבת‬
‫נוח ‪ ,‬נ • זר ח ‪,‬י מ • כ ספ י ‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫לי י ש נקשה ‪,‬‬
‫המושבה באמצע‬
‫חוה א ל ב רשטייו‬
‫היום‪.‬‬
‫ו אברה ם מ ו ר ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫יש מכונות‬
‫שמדברות )חוה‬
‫ואמנון( ומה קווה‬
‫ואברהם מור ‪.‬‬
‫כשהסדק לא מתוחב‬
‫‪.21‬‬
‫אנדנדי נ ו‪ ,‬או מעשה‬
‫ואין ברירה אחות ‪.‬‬
‫ח וה א ל בר שטיין‬
‫שמתחי ל באלי ק‬
‫‪.10‬‬
‫בליק בוס ונגמ ר‬
‫והילדים( ו אנחנו‬
‫‪.22‬‬
‫בירח‬
‫נתקלים באיש‬
‫ליצ ן עצ וב ‪,‬‬
‫סיפ ו ר ו שירים‪ :‬לאה‬
‫ובחמור מיותרים‬
‫חוה‬
‫נאור ; מוסיקה‪ :‬נחום‬
‫בהחלט‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫היי מן ‪.‬‬
‫‪ .11‬אין להסביר דבר‬
‫בקיצור‬
‫ח ו ה אלנושטיין ‪,‬‬
‫פשוט )חוה( ומה‬
‫חוה‬
‫אמ נון מסקי ן‬
‫ק ו וה כ ש ההסבר לא‬
‫‪.24‬‬
‫כל כן מצליח ‪.‬‬
‫לא מה שהוא נראה ‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫חוק ב ' ךרסק‬
‫ומקהלת‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬‬
‫י לד י ם ‪.‬‬
‫אנדנדינו כאמנון‬
‫‪.12‬‬
‫אנדנדינו )אמנון‬
‫לילה טוב ) ח וה( ‪.‬‬
‫והילדים( פתיחה ‪.‬‬
‫אליק נליק נום‬
‫‪-...‬‬
‫‪-.". . .‬‬
‫‪f‬י!‬
‫‪-I'"'~-'t'!;A‬‬
‫~‪" .‬‬
‫•• '"" ‪.....f/;• /‬‬
‫"‬
‫‪...., ,‬ו‪._ 1 ,‬י‪.c‬נ""‪-‬י'" ‪,.,‬ןג‪- .‬‬
‫‪ tv‬כיי ץנ‪;n‬נ>~~"~;'"‬
‫‪tl‬‬
‫‪·~~.;.‬ו‪-‬‬
‫;;\~"‪,..‬‬
‫·~‪-;...~-‬‬
‫~ ~ ‪e .--‬י‬
‫~~ ‪q‬לנו‪:o‬נ‬
‫·'‪, v‬‬
‫~‪....‬‬
‫~‪(P‬‬
‫‪,‬‬
‫"י‬
‫~""·;‪:s.‬י‬
‫~ ‪·o‬‬
‫"?‪W‬‬
‫‪--‬‬
‫""‪o‬י}‪' s ~ ".‬י"‪~ {..‬‬
‫‪.-.‬‬
‫‪.......~.‬י‪";.,..;:\~...::‬‬
‫"~‪:tC-‬ר~‬
‫‪--‬‬
‫~••‬
‫‪- -,‬‬
‫‪• ....‬‬
‫‪:...~~--,:‬ז ו•"‬
‫) ) • 'י'‪· ~ rt J‬‬
‫~‪. .....‬‬
‫‪• w‬‬
‫"‬
‫"‬
‫י '""" "~‬
‫‪-1 - ... ....‬‬
‫‪'\.‬ז‪,‬‬
‫‪..,.,‬‬
‫‪r‬‬
‫‪•r‬‬
‫•‬
‫‪:.‬‬
‫‪~~,‬‬‫‪--‬‬‫)‬
‫‪· , c;.....‬‬
‫· ‪-‬‬
‫· ‪J·c‬‬
‫~ ‪(4‬י'י""~‬
‫‪-‬‬
‫א >וו העטיפה‪ ,‬אברכ כץ‬
‫‪40‬‬
‫ה ד הגן‬
‫‪, ,,....‬‬
‫~‪",,.‬‬
‫‪-·-·---...‬‬
‫• ‪n.‬‬
‫_‪~ ,....,.‬‬
‫~‬
‫‪.t._ci-.‬‬
‫‪w : ~~ ~-C.U‬י‪ V‬ג‪ .‬ז‪-‬‬
‫‪~" ! .‬‬
‫"‪-..,. cwt• " -.........‬י‬
‫‪",...‬‬
‫•' ‪s.‬‬
‫'"יייי"‪."-‬ג‪f‬‬
‫‪, ,.,.‬‬
‫‪_..,; -i....lj‬‬
‫"‪ ..,‬י<‪• St..r‬‬
‫~"יי‪8't‬‬
‫‪'-"~-‬י'‪-'-‬י ‪. . -‬‬‫•‬
‫א ף אחד בעצם‬
‫חוה אלברשטיין ‪.‬‬
‫‪ .25‬למי יש בעיה!‬
‫נוסעים שלושים שנה‬
‫אחורנית ‪.‬‬
‫מסויקה‪ :‬קובי אשרת‪.‬‬
‫אברהם מ ו ר ‪.‬‬
‫חוה אלנושטיין‬
‫‪.27‬‬
‫היום )ח ו ה וה י ל די ם (‬
‫ואברהם מוו‪.‬‬
‫עולם בעולם ‪,‬‬
‫ומה זה נוטר אמיתי ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫) א מנ ון( ומה קווה‬
‫מתחת לכתו ‪,‬‬
‫‪ .28‬אז~למה לא‬
‫לעו ז י ושמוליק ווינה‬
‫חו ה אל בר שטיי ן ‪.‬‬
‫נצחק ביחד ‪,‬‬
‫איזה יום נפלא‬
‫בואו תקנו פה‬
‫נ ג נבה העז ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫א ו ל י הוא קוסם‬
‫‪.15‬‬
‫פת י חה ‪.‬‬
‫מה יש למלך‬
‫ואברהם מור ‪.‬‬
‫הסיפור‬
‫בקיצור‪,‬‬
‫חוה אל בר שטיין‬
‫ואברהם מור‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.16‬‬
‫נחמדים ונכבדים ‪,‬‬
‫)ח וה ( ואורחים‬
‫חשובים מציצים‬
‫ו אברהם מור ‪.‬‬
‫שלי‪.‬‬
‫הדרך הכי קצרה‬
‫)חוה והילדים( ואני‬
‫חוה אלברש טיי ו‬
‫ו א ברה ם מו ר ‪.‬‬
‫שלום ילדים‬
‫‪.17‬‬
‫קרש‪,‬‬
‫תודה ובה ‪,‬‬
‫חוה אלברשטי ין‬
‫ו א ב ר ה ם מו ר ‪.‬‬
‫ד יס ק‬
‫‪2‬‬
‫חוה ועודד בא רץ‬
‫חוה אלנר שטיין‬
‫הקסמים‬
‫וא ב רהם מו ר ‪.‬‬
‫חוה אלנושטיי ו‬
‫מקבל מתנות‬
‫‪.18‬‬
‫מועילות‪.‬‬
‫ח ו ה אלברשט ייו‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .19‬איד מחליטים על‬
‫)חוה( ‪ ,‬ל • נאור‬
‫‪.8‬‬
‫א י זה מזל ) חוה(‬
‫ואין נעשים מעשים‬
‫טוילי ‪,‬‬
‫ואבר ה ם מור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫איזה מזל שיש‬
‫חו ה אלברשט יין‬
‫ח וה אלברשט יין‬
‫‪.7‬‬
‫;‪;;.‬י~‪,‬י‪:--..,;.....‬‬
‫אלברשטייו‪.‬‬
‫כתבה ‪ :‬לאה נאור ‪1‬‬
‫בחל ון‬
‫~‬
‫‪1‬‬
‫‪ .26‬אנ י המלך ‪.‬‬
‫)חוה( ואיך בדיוק‬
‫‪. ...‬‬
‫•‪. . .l-‬‬
‫‪e.. t:.!2?:‬‬
‫‪~~!~.‬‬
‫‪.1!.‬ר‪~·- ..e,..‬‬
‫‪~.........‬‬
‫‪.‬ו'"‪'-‬י "‪)( )~. ~ t:lt·W‬י‪·f ~-‬י~‬
‫המשך הסיפור‬
‫)חוה ואמנון( ו איך‬
‫‪.5‬‬
‫‪-‬‬
‫אלברשט יי ו‪.‬‬
‫‪ -‬מח זמר לילדי‪c‬‬
‫מכיתה ה ‪'.‬‬
‫·‬
‫~ ~• )[‪(.-11' . ,‬‬
‫~ ~‬
‫‪st‬יי ‪(1‬‬
‫·!;"‪:‬ג~ ‪ -‬ג‪J ,...‬‬
‫העולם ה ו א‬
‫ואברהם מור ‪.‬‬
‫‪ .4‬אליק נליק נ ו ם‬
‫‪--‬‬
‫ואברהם מ ו ר ‪.‬‬
‫מה קרה בארץ מי‬
‫‪.3‬‬
‫~ ו‪'* 1'itt‬י~ ~‪,,,.,‬‬
‫הנגדים ‪,‬‬
‫חוה אלברשט יין‬
‫‪.2‬‬
‫‪t‬ו‪ l"6-1•Cm/k. ?Jl‬ר ‪•'lfith 1‬‬
‫‪ .20‬זה לא בשבילי ‪,‬‬
‫חוה אלברשט יין‬
‫')‬
‫זרחי ‪ ,‬מ ' סגל ‪.‬‬
‫נוראים באמצע‬
‫עניינים חשוב י ם ‪,‬‬
‫ועודד תאומי‬
‫פתיחה כעודד( ‪.‬‬
‫את כל פלאי הקיץ‬
‫‪1‬‬
‫מ • קלו ‪.‬‬
‫דיסק בונוס‬
‫)'‬
‫‪ .3‬החולם הקטן‬
‫מצורף חינם לאוסף‬
‫‪.13‬‬
‫)חוה( ‪ ,‬ז •‬
‫חן‪1‬‬
‫נ•‬
‫הורש‪.‬‬
‫הגדול‬
‫חוה‬
‫‪-‬‬
‫הירש‬
‫‪.1974‬‬
‫מחרוזת הבובה‬
‫ימימה ‪ ,‬חלק א •‬
‫אלברשטיי ן שרה‬
‫קוסם )עודד( ‪,‬‬
‫לילדים‬
‫‪:1970‬‬
‫ע• בורלא ‪.‬‬
‫‪ .1‬מקהלה עליזה‬
‫א‪ .‬הב ו בה ימימה ‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫הגמל הנחמד‬
‫‪.5‬‬
‫)חוה(‪ ,‬ת • אלי גון‬
‫)ל י נאור ‪ 1‬נ • הירש(‬
‫‪1‬‬
‫חבקיך‪.‬‬
‫ד•‬
‫‪.6‬‬
‫') זרח י‪ 1‬ד י עמהוד‪.‬‬
‫‪ .7‬הרדיו ; דוד ודיר‬
‫)עודד וחוה( ‪/‬‬
‫שבע )חוה( ‪,‬‬
‫דוד רדיו )חוה(‪.‬‬
‫ת · אליגון ‪ ' ) ,‬הורש‪.‬‬
‫ח• וינטרכיץ‬
‫‪.1967‬‬
‫וייס‪.‬‬
‫כ‪ .‬הבובה דיצ ה ‪,‬‬
‫)ל י כאור ‪ 1‬מ ' קלו(‬
‫א ' וייס‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עץ הכוכבים‬
‫לב(‬
‫')‬
‫ג ‪ .‬יש לי קוביות‬
‫‪. 1970‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ '1-‬מאיה )ש ' חכוך‪ ,‬ש '‬
‫ש• ליפשיץ( א •‬
‫כ · עומר( א י‬
‫ת•‬
‫אלוגו ן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫עץ הכוכבים‬
‫‪ J‬מ· ילן ‪-‬ש טקליס‪,‬‬
‫מ· זעירא( א · וייס‬
‫)חו ה ‪ (,‬ל' מורגנטוי ‪.‬‬
‫ש· קראוס( ק· אשרת‬
‫ו‪ .‬יש לי אוטו‬
‫ני הורש ‪ ,‬תרגום‪:‬‬
‫‪. l 9i6‬‬
‫מכבי אש )תי אלי גון '‬
‫נ • אלתר מן‪ /‬מ•‬
‫‪.11‬‬
‫כ ן גורו לא גורו‬
‫)עודד( ‪,‬‬
‫‪.12‬‬
‫וילנסקי‪.‬‬
‫א ' שלונסקי‪.‬‬
‫אשה באבט יח‬
‫)ח וה ( ‪ ,‬נ י זרחי‬
‫‪1‬‬
‫‪ .6‬השיר של מאירה‬
‫‪ J‬ח • אלכרשטייו‪,‬‬
‫גי כפן( ו• עדר ‪. 1985‬‬
‫‪ .7‬עולם קטן‬
‫ז‪ .‬נסיעה במכונית‬
‫תי אליגון( א • וייס‪.‬‬
‫)ר י שפירא ‪ ,‬כ · הירש( ‪,‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪. 1984‬‬
‫ימי מה ‪ ,‬חלק כ י‬
‫אנשים‬
‫כ י פרפרקוכיץ‬
‫‪.1980‬‬
‫א'‬
‫ל · גולדברג‪.‬‬
‫)ע ' הלל ‪ ,‬א י ארגוכ(‬
‫ג ‪ .‬מלפפון ירוק‬
‫הנה באה התזמורת ‪,‬‬
‫‪ .10‬שמלות ‪,‬‬
‫א'‬
‫הופעה בצוותא‬
‫‪ .15‬מיכאל‬
‫הסירים על‬
‫הקיר‪,‬‬
‫'כ) ז ר חי‪ ,‬מ ' כספי(‬
‫)מ ' ילן‪-‬שטקליס ‪,‬‬
‫א י עמיר ' טי‬
‫גוייטן‪.‬‬
‫ח י אלברשטייו ‪.1979‬‬
‫ח י אלכרשטיין(‬
‫מקהלה עליזה ‪,‬‬
‫‪ . 11‬כשתגדלי תביני‬
‫ע • אפרת‬
‫לי נאור ‪ 1‬ני ה ירש‪.‬‬
‫)ת‪ ,‬אתר‪ 1‬מ' וילכסקי<‬
‫‪.16‬‬
‫‪ ' 1‬קוכצמן ‪.197 3‬‬
‫'ח) אלכרשטוון‪,‬‬
‫‪ )/‬פולוקר( )‪ /‬סגל‬
‫מתוך " אנדכדינו " ‪.‬‬
‫וי · טהר‬
‫~ · ·· זח ‪~-·--~--‬‬
‫;~‪~ ·:‬ל>) ~~‪;/‬נ ‪ ,,·," p‬נ"'‬
‫•‪..... ~" ~....'P< ;< "\.9‬‬
‫‪~~ ...‬‬
‫"‬
‫‪P‬‬
‫"ל‪t' ~ t‬‬
‫‪'t1‬‬
‫"‬
‫‪~ -‬‬
‫איור העטיפה ‪ :‬אנכר כץ‬
‫וייס‪.‬‬
‫)חוה ועודד(‪:‬‬
‫)חוה ואמנון( ‪,‬‬
‫~‬
‫‪:1970‬‬
‫י ' כן‪-‬דוד‬
‫‪.12‬‬
‫'יייייי'‬
‫'יי‬
‫‪-.......,::‬‬
‫ב ‪ .‬בגינת הירק‬
‫חוטים ומחט‬
‫‪.15‬‬
‫‪ " 1 ~· ~"""' r‬יגזי · ~‬
‫וייס‪.‬‬
‫מ' ו כ י נא( א '‬
‫יה תראה‬
‫~'" ‪fJ‬‬
‫'‪~:‬‬
‫)לי קיפכיס‪ ' 1 1‬מער כ י<‬
‫אז " ר )עודד(‪,‬‬
‫י"ד קמזון‪ ,‬מ •‬
‫‪J‬‬
‫מחרוזת הבובה‬
‫‪.9‬‬
‫לברי‪.‬‬
‫' ·'י‪·-‬‬
‫)עממי' עברית‪:‬‬
‫שלושה‬
‫‪.14‬‬
‫‪&.Jii‬ז ~‪:."·:=:~~.‬‬
‫וייס‪.‬‬
‫)ח"כ ביאליק ‪,‬‬
‫מחרוזת סיום‬
‫~‬
‫נ;‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫א‪ .‬גינה לי‬
‫)לי כאור ‪ 1‬ק • אשרת(‬
‫המפוזר מכפר‬
‫‪)',.,,,‬‬
‫‪,... ",......,‬‬
‫ה‪ .‬ד ו בונ ים אנחנו‬
‫א י וייס ( א '‬
‫‪.8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪A‬כ "~ן‬‫!ו ‪,‬‬
‫<· ‪.‬‬
‫ופ· כרנשטייו '‬
‫שנשארו קטנים‬
‫ש • גווניך ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪. 1976‬‬
‫בובה זהבה‬
‫א י שרים‬
‫"‬
‫'‬
‫וייס ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫)חוה ועודד‪(,‬‬
‫~ "~ _‪ ,‬כ‪:‬‬
‫• ‪-‬‬
‫‪b‬‬
‫ד‪ .‬לי קוביות )ע ' הלל‪,‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪ .10‬עוג מלך הבשן‬
‫‪'J‬‬
‫‪' .‬‬
‫;‪'J,::‬‬
‫וייס‪.‬‬
‫החללית )חוה( ‪,‬‬
‫)‪/‬‬
‫‪:-0:1‬‬
‫ר‬
‫‪,‬‬
‫ן‪"'..‬‬
‫"‪1‬‬
‫חכוך< קי אשרת‬
‫טהר לב ‪.‬‬
‫‪>-• IJ‬י«‪ K•.‬ר‬
‫‪,,.. -‬‬
‫~‬
‫··\‪:‬‬
‫קטנות )פ י כרגשט יי ן ‪,‬‬
‫)ל' מורגנטוי ‪ ,‬ו• טהר‬
‫הירש‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫‪.‬‬
‫ו‪flJ•·== 7:"" ~';)j‬‬
‫~*ן‪t‬ן~‪~ o‬‬
‫•‪~ .‬‬
‫‪ .2‬את כל פלאי הקיץ‬
‫חי ווכטרניץ‬
‫~‬
‫‪•' 4‬‬
‫)עממי ‪ ,‬ח • ויכטרכיץ(‬
‫‪. 1968‬‬
‫‪ 1‬גיי‪;;J:, .c‬ן‪' ";.‬נ~‬
‫'‬
‫)עממי( א י‬
‫‪~ ~./ :‬‬
‫‪'-‬‬
‫)מחרוזת הצעצועים(‬
‫יום אחד הייתי‬
‫‪J‬‬
‫""<‬
‫""'‪, ,.;:‬‬
‫'ב‪!:‬‬
‫~‬
‫‪.1982‬‬
‫דלת הקסמים‬
‫לב ‪' ) ,‬‬
‫הירש(‬
‫)לי קיפניס‪ /‬עממי<‬
‫וייס‪.‬‬
‫‪.1990‬‬
‫שיר ערש •‬
‫‪.2000‬‬
‫‪41‬‬
‫מסר‪ :‬צידה לזןר ומחנכים‬
‫כאשר אני בוחנת את השירים שכזכרו לאורן דיוננו עולה מתוכם חשיבותו‬
‫של הטקסט השירי‪ .‬המלים הן המשמעותיות ביותר והן מגשרות על פכי כל‬
‫הז•אכרים המוסיקליים בשל כוחן המוחשי הרב ‪ .‬בשירי החגים הן מעבירות‬
‫את סיפורי החגים ‪ ,‬המסורות והמנהגים אל הילד הצעיר ‪ ,‬שהבכת השפה‬
‫המילולית שלו עולה על תפיסת השפה המוסיקלית‪ ,‬שהיא דבר הרבה יותר‬
‫ביבליוגרפיה ודיסקזגרפיה‬
‫מופשט ‪ .‬הטקסט השירי הוא גם אבן‪-‬הבוחן החשובה ביותר לכניסת שירי‬
‫המודרנה אל תוך עולמם של הילדים‪ .‬הרי בחלקם הארי הטקסטים‬
‫א‪ .‬שירונים‬
‫לקוחים‬
‫נ‪ .‬אסופות‬
‫בר‪1‬ן יחד ' שירון ליובל תנועת השומר‬
‫הצעור‬
‫‪.1963-1913‬‬
‫ע· בנימין עומר '‬
‫יזהר ורון ‪ .‬ו צחק דרור ‪ :‬שמוץ‪.,‬ל‬
‫ארד ‪.‬‬
‫הוצץ‪.‬ת מפעל> תרבות וחונו ך כ‪J‬ס '‬
‫ת" ץ‪,‬‬
‫‪1963‬‬
‫‪.145‬‬
‫‪J‬תשכ "ד ( ‪.‬‬
‫זמר ח) ‪ .‬ש>רון לכ‪ · ':‬ה ' לד י ‪:‬ינ ‪:‬לכ'תו ת‬
‫ה•סוד ץ‪ "-‬נ·‬
‫>"'‬
‫הדסה ב · ר י ביס ' ~'מ ה‬
‫מספרות‬
‫הילדים‬
‫הישראלית ‪,‬‬
‫המוסי קאיס כותבים‬
‫כשמיטב‬
‫מוסיקה לשיריהם של מיטב משוררי הילדים ‪.‬‬
‫בהשו ואה‬
‫ב>ן‬
‫החג‬
‫שירי‬
‫החדשים‬
‫והישנים‬
‫נראה‬
‫מתוחכמים ‪ ,‬מגוונים ‪ ,‬מקוריים ‪ ,‬תיאוריים וס>פורי>ס‬
‫וותר ‪1‬‬
‫כ>‬
‫הטקסטים‬
‫מאשר בש>ר>ם‬
‫החדשים‪ .‬עם זאת ‪ ,‬סמלי החג חוזרים וכשכים‪ ,‬המזג הוא עליז בדרן‪-‬כלל הן‬
‫ברובד הישן והן ברובד המת חדש ‪ ,‬ואף הרצון להפעיל את הילדים בדרן‬
‫המש חק משותף לכל הזמ ני ם ‪ .‬מעניין ‪ :‬המסר הצ>וכ> הנעלה בשירים ה ישנים ‪,‬‬
‫דפנץ‪ _,‬עמנוץ‪ ),‬עמורן ' ץ‪,‬ברהם עום‪.‬ר' מרכז‬
‫המבכה המורכב >ותר שלהם או רמתם המוס>קלית הן במלוד>ה והן‬
‫כ‪1‬ערכת ץ‪ ,‬ברהם עומר הוצץ‪,‬ת מהדו ררנ‬
‫בהרמ וניה לעתים ‪ ,‬כמובן בקונטקסט הכלל> של שוך הילדים )ראו לדוגמה‬
‫‪.‬‬
‫מפעלי תרבו ת וחינוך ‪.‬הספרוה 'ומוסוקה‬
‫ההתחלה על ד רגה‬
‫ע"ש נסיכו‪ 1‬ב מס ' ‪ .114‬זו‪".‬א ‪.1981‬‬
‫‪J‬מהד ור זו‪ .‬מקור ‪ -‬בהוצ‪;x‬ת כוח‪ .‬ההוצץ‪,,‬ר‬
‫הפ ח> תו מעולם מן השימ וש בהם ‪ ,‬והם ממש כבחונת רפרטואר פופולרי‬
‫ש‪.‬ל ץכ>‪,‬וד הקו מפוז>טור>ס בישרא)‬
‫ב‪t1‬זית ו · עם הכזרכ ; ל‪.n‬ר ב‪:‬ר‪.‬‬
‫ן‪- , "..,,...,,‬‬
‫'י‪ 11-‬ר‪•-‬ר‪ • · r‬ח•א··‪ J‬ר( ‪(196‬‬
‫‪" ,‬‬
‫‪' /‬‬
‫‪- "' , 1‬‬
‫ו)ח' נו ך ‪.‬‬
‫‪,.,‬‬
‫מופוו‪.‬כ‪ .‬כדרך · כ‪.‬ל'ו בר‪ .‬ו ך ר‪1'iJ: .‬כ‪J‬ך בצו רח‪.‬‬
‫הקי צור ז"ח ‪.‬‬
‫ג‪-‬י ‪.'7‬‬
‫ז·‪ .‬ח· ע· כ‪1‬ריס גרוס · ‪.‬לוי‪ . /‬שלכזה‬
‫ה‪ :‬ו ‪·.‬‬
‫הופמן ‪.‬‬
‫עמנו ץל‪ ,.‬עמורן · פוגצ·ו ב ‪ .‬ץ‪,‬ברהם עומר·‬
‫גרו כזר ‪.‬חנוך רו} ‪ .‬כ‪J‬רכ·! ‪''.1‬גו כת ש‪.‬לכ‪J‬ה‬
‫הופמ] ‪ .‬הוצץ‪.‬ח‪ .‬כזשרד הר• ' נוך‬
‫וההר בוזו‪..‬‬
‫הפו ד‪ j‬ו ר‪ 1‬ע‪.‬ל לוכ;ודי ך‪,~,‬ו ס י קר‪ 1‬ועורי '" זו‪.‬‬
‫‪.z‬‬
‫י(‪19 -,‬‬
‫יותר כגן·הילדיס( בעוד שחלק לא מבוטל משירי החג הישנים יאה לגיל‬
‫בית‪-‬הספר ואילן‪ .‬היוצרות העכשוויות של שירי החג אחראיות הן למלים‬
‫והן ללחנים של השירים ובכן הן מוכיחות את היותן חלק מן התופעה‬
‫הכללית המאפי ינת את הזמר הישראלי המודרני‬
‫‪-‬‬
‫מבחר‬
‫יצירותיו ‪ .‬הוצאת המרכז לתר בוח‪.‬‬
‫ת··ץ‪,‬‬
‫‪1960‬‬
‫‪-‬‬
‫אין יותר הפרדת‬
‫רשויות ביו כתיבת המלים והלחן‪ .‬מה שהיה בעבר נחלתם של מתי מעט ‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫מאז שלום חנון הפן לחזון‬
‫גלים רב ים כים‬
‫מרדכ ' ז עירץ" נננ שירים‬
‫ולחי נו ך מס ·‬
‫באופ ן כללי שהשירים החדשים לחגים מתון הקלטות מתאימים לגיל רן‬
‫שמר‬
‫שירוני •וצר‬
‫‪,116‬‬
‫המתחדש שיש בו הישגים יצירתיים‪ ,‬וכמליץ כאן למפרסמים רפרטואר חדש‬
‫כתיבת מלים וכעימות גס יחד‪ ,‬כגון‪ :‬מתתיהו שלם‪ ,‬עמנואל זמיר ו נעמי‬
‫ת"ץ‪•·,‬פו ה ץ‪,‬גו· וח ינו ך ‪,''11‬גוד‬
‫הקומפו ז נ טוריס‪ .‬ת"ץ‪,‬‬
‫תמיד> ‪ .‬היינו אפ>לו מאחלים הפנמה ועמידות בדרגה שכזו לרפרטואר‬
‫כי יר ב ו במלים ובתוו י ם בצמוד לקלטות המופצות‪ .‬אולי כדאי לצייו כא ן‬
‫‪j ,,,‬‬
‫שירוני בחי‪-‬הזופר ‪::‬יכ'תות‬
‫‪IV‬‬
‫בשיר כמו " ניכורים הנה‬
‫הבאת > ‪,(11‬‬
‫כל אלה לא‬
‫)תש·‪1‬ך( ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫נפרץ ‪.‬‬
‫ולכולם מקום בשפע לזרום‪ .‬לכן בצד נדבכי הזכרון של‬
‫הזהות הקולקטיבית שהפנמנו שכ>ס רבות )וטוב שכן( נוספים עוד ועוד‬
‫רבדים ; וכתוך המצאי הרב של שירים טובים לילדים )בעיקרון‪ :‬בשל‬
‫לו ון קיפני ס ' מחרזות‪ .‬זמירות ומשחקים‬
‫תיפקוד הטקסט( הייתי ממליצה לסמוך על הטעם האישי של המחנכת‬
‫ל•ננד•ם ‪ .‬הוצץ‪,‬ת מהדור ת מפעלי תרבות‬
‫הבוחרת ככנות רכה עם עצמה‪ .‬כן גם לא תצא מופסדת או מתוסכלת גננת‬
‫וח>נוך ‪ .‬הספרו‪,‬ר ‪.‬למוסיקה ע"ש י‪.‬ס ימו ב‬
‫מס ' ‪ .zo ~,‬ת" ץ‪ 9i8 ,‬נ ;הדפסה שני ה‪.r‬‬
‫)זמר תן ‪ ,‬מחרזות ושירוני בת•‪-‬חזופר‬
‫שמחפשת כתוך הרפרטואר הרב ואיכה יודעת תווים‪.‬‬
‫נזכור ‪1‬‬
‫הרי איו זה‬
‫אפשרי מטבע הדברים שכל השירים יקבלו את הציון ‪ ,100‬אבל יש כבר עד‬
‫ערוכים על ‪-‬פו חגים ועונות השנה‪ .‬שור>ס‬
‫היום רפרטואר עשיר מאוד שצריך ‪ -‬לבחור מתוכו‪ .‬לכן ההחלטות תלויות‬
‫לכל עת( ‪.‬‬
‫בערנותה של המחככת‪ .‬ערנותה תלויה ‪ .‬אף כעיון המדוקדק שלה כשהיא‬
‫ב‪ .‬קלטות ושפרי קלטת‬
‫אולשר ‪ :‬לץ‪,,‬ך שירי תגים הוצ· שירץ‪, )",‬‬
‫‪.1993‬‬
‫כרק‪ ,‬מור ב ‪ .‬זוימן שבץ‪ ,‬החג ‪ ,‬מוזיקצב‬
‫‪42‬‬
‫הד הגן‬
‫בודקת שיר זה או אחר לקראת ההחלטה אם לבחור בו‪ .‬אי אפשר שמחככת‬
‫צעירה תפסול שירים ישנים בל> להכירם נכלל כי הם "אלטע זאכען "‬
‫ואסור לזרוק במ חי‪-‬י ד קלטות חדשו ת אל הפח בלי לבדוק מה יש בהן‪.‬‬
‫טקסט שלא עורר בן‬
‫עני‪, 11‬‬
‫המחככת ‪ ,‬שלא יכולת לתאר לעצמן פעילויות‬
‫בעזרתו עם חניכייך הצעירים ‪ ,‬אל תשתמשי בו ואל תחששי מן הנקודה‬
‫המוס יקלית‪ .‬כבר ראינו כי שירי ילדים לכל אורך הזמנים הם בדרך‪-‬כלל‬
‫במנעד של‬
‫‪;limit‬‬
‫‪11 "8‬‬
‫צלילים‪ ,‬הרבה יותר אם כן מאותם שישה שהוכרזו כ‪-‬‬
‫כמו כן אין לחשוש מלתת לילדים לשיו יחד עם ביצוע מוקלט‬
‫משופר ‪ ,‬במיוחד אס נז כור את התקליטורים החדשים א ו את יצירת המופת‬
‫של אמני הרוק והפופ‪.‬‬
‫אני גם רוצה לצאת כאן בעידוד ליצירה עצמית של המחנכות שמרגישות‬
‫הפקור‪ .1‬גד רה‪.‬‬
‫שרוצ ות להעז‪ ,‬שמרגישות שעל בסיס נקודתי של קבוצת חניכים וקונטקסט‬
‫גו‪:‬ודשטיי‪ -1‬גפ‪.1‬‬
‫מאושר ‪ .‬הוצ ‪1'1‬ת‬
‫מסויים אפשר וכדאי ליצור יש מאיו‪ ,‬אפילו ליצור עם הילדים יש‬
‫מאיו‪.‬‬
‫האם שרה לוי ועמנואל עמירן לא נהגו בדיוק כך! האם צרכים‬
‫‪1995‬‬
‫זו‪.‬מר ‪:! • .‬זד שר הוא‬
‫רמר‪· 1‬הש רון ‪.‬‬
‫כהנו ב>‪. y‬‬
‫‪-‬‬
‫" עד > סו לקי‪/‬‬
‫ורד>ת‪·:‬‬
‫‪.1996‬‬
‫צ> פ>‪ .‬ממש •ום טוב ‪ .‬הוצץ‪1‬ת‬
‫אידיאליסטיים כאלה בד י וק לא כיוונו את עבודתו של לויר קיפניס כשלא‬
‫בר ץ‪,‬ור ‪.‬רמת ‪ -‬השרו‪./‬‬
‫היה כמעט דבר בשטח! כדאי לעודד הפצה של חומרים ח דש ים כאלה אם‬
‫סביר ' אריאלה‪ .‬חגוגן }ר•תכויק';;טת(‪.‬‬
‫ימשיכו ללטש אותם אנשי מקצוע‪ .‬עם זאת ‪ ,‬למדנו כאן להשתמש בשפע‬
‫חלקים ץ‪ · ·,‬ב· הוצ ‪1'1‬ה ‪ 1• 1‬ץ‪,‬רי‪ . L‬ר \ ‪i‬שון·‬
‫החומר המוכן העומד‬
‫וצ· ון‪.‬‬
‫לרשותנו‪.‬‬
‫‪. 1994‬‬
‫‪.1988 . 1987‬‬
‫דץ‪,‬ש ‪•71‬‬
‫כל אכן שוך ‪ .‬הו צאת וכזץ‪,‬רט ‪.‬‬
‫ל צכו‪.1993 . 7‬‬
‫בנושא העיבוד )הביצוע והמעטפת המו סיקלית( אני גורסת כך‪ :‬שימוש חי‬
‫סול‪>}.‬ק עד י }ו ‪.'l‬סר‪(. 1‬כ בוא נ נשור בפסח‬
‫בכלים ובקולות בהפעלת ילדים בשעת השיעור הוא בעינ י דבר קדוש‪ .‬הוא‬
‫)שירי אב' ] ‪ ,‬פס ח וו~ י ך • ההגדה‬
‫עולה על ההסתמכות העיוורת והפאסיבית על עיבוד מוקלט מוכן עשרת‬
‫המש י~ח‪.‬ה( הו•‪:‬נץ‪,‬ת "עד · ·;ו‪::‬וס‬
‫‪- .-‬‬
‫גן ‪• -‬זך "‬
‫מונים ‪ ,‬אף אם העיבוד המוקלט מוצלח ומקצועני ‪ .‬אבל אם יש רצון שילדים‬
‫יי""'‬
‫די ‪l‬ר‪' -‬‬
‫~ 'י ‪-‬‬
‫יקשיבו רב‪-‬קשב לביצוע של שוך מוקלט שהמחנכת מצאה שהוא עשוי‬
‫ג‪ .‬תקל• ט וד• ס‬
‫יש להיזהר מאוד מעיבודים ב " תלבושת · אחידה "‬
‫אוס ף ה •לד•ם‬
‫להכניסם לחוויה‬
‫‪-‬‬
‫)לחנים חדשניים בעיבודים בתבנית קונוונציונאלות(‪ .‬עדי ף לאמץ חומרים‬
‫אל ה בהכנה עצמית של המחככת בבית ול הפעיל את הילדים בשטח מבחינה‬
‫ע·‬
‫•ור ‪o‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪ ; -‬ר‪;,; :‬י·ט ך ' ‪C‬‬
‫מס '‬
‫זי‪.19 i‬‬
‫רוהם‪.‬‬
‫‪" i‬יונת‪ /‬הקט‪ · '"/‬ש ' ר ' ‪7 O‬פעוטוזו‪..‬‬
‫‪" . 2‬עו גה עוגה" ‪ .‬שכר> הפעכה‬
‫מוסיקלית גם באמצעים דלים‪ .‬זו איכה דלות כלל וכלל‪ .‬הפעלת הילדים‬
‫ב קול ות ‪ ,‬בכלים ובתנועה מאפש ר ת לכל אחד מהם להביא לביטוי את‬
‫ומשחק ‪.‬‬
‫האינטליגנציות הרבות או המעדפות על כל אחד‬
‫‪'J‬‬
‫'"‪.~~/,‬נ‬
‫מת ו צרת כןדיה ד"ר קט‪ .‬ת· • ץ‪,‬‬
‫מס ·‬
‫ואחת‪• .‬‬
‫‪)')7‬‬
‫מס · ‪j‬‬
‫‪.‬‬
‫·· אי•ה‬
‫'ו ‪. "O‬‬
‫•י‪t‬כרי ס ליכזי‬
‫הו‪:‬דת ו‪:‬כסטנ בלים ‪.‬‬
‫מס·‬
‫‪-4‬‬
‫"אנך שכר‬
‫נו ‪. "' 1'J‬‬
‫שירים גדו)>ם‬
‫לקטנים‪.‬‬
‫מס •‬
‫‪•5‬‬
‫"שג‪ · 01‬עשר‬
‫ירחי ‪· "O‬‬
‫•י‪t‬כר• ‪c‬כ‬
‫לחגים ולעו נות השגה ‪.‬‬
‫ספר עס כל מלות‬
‫)אוסו· ה י לדים כזצור‬
‫ה‪0 ' 1 ~'1‬‬
‫חוה ץ‪,‬ז‪!:‬ברש‪L‬ו"‪ /‬שרה ל•!‪:‬זד•ם ‪.‬‬
‫חלק א‪'Jn :‬ק ב‪ :‬דוסק בונוס ‪.‬‬
‫בשני ץ‪,‬לבומ'‬
‫‪.N/;1C‬‬
‫\'"ת‪1‬‬
‫תק)יטור> ‪o‬‬
‫כפולוס ‪.‬‬
‫ע· אכלן‬
‫בן · שחר ‪.‬‬
‫‪.2000‬‬
‫חלק א'‬
‫דיסק‬
‫‪:1‬‬
‫"צעצווניה ש‪.‬ל‬
‫אסנת"‪.‬‬
‫"צוללזו‪ .‬צנרות··‬
‫דוסק ‪" :Z‬ט יקיליטו‪' ·· 1‬‬
‫·· אשה ב ץ‪ ,‬בטוח'"‬
‫'ט‪,‬ץ)) ל‪1'1‬ט ‪(...‬‬
‫חקל כ'‬
‫ד>ס ‪ 11 : 1 17‬אנדנד ‪ 1‬כו"' ‪.‬‬
‫·‪:‬מה קרה בץ‪1‬דץ מ' "‬
‫דוסק‬
‫‪:l‬‬
‫"חו ה ועודד‬
‫נץ‪,‬ד‪y‬‬
‫הקסמי ‪' "O‬‬
‫‪43‬‬