" " : , מאמרות נברא העולם 10- ב -נאמר אמר והעולם נברא ` מים שה 10 עפ

‫בס"ד‬
‫מבוא לקורס הצופן ‪ :‬הילינג "שמע ישראל"‬
‫מאת‪ :‬דבורה קרולינה חזן מייסדת בית אושר והשיטה‪.‬‬
‫במתנה שיעור‬
‫איך נברא העולם ואיך אנו בוראים מציאות‬
‫בדרך שבה נברא העולם‪.‬‬
‫אז‪ .....‬איך באמת נברא העולם?‬
‫העול נברא בדיבור‪.‬‬
‫נאמר ב‪ 10‬מאמרות נברא העול‪,‬‬
‫‪ 10‬פעמי שה' אמר והעול נברא‬
‫כל הזכויות שמורות © ‪ 1997‬לדבורה קרולינה חזן מייסדת בית אושר ‪www.beitosher.com‬‬
‫אין להעתיק לצלם ו‪/‬או להעביר בשום תנאי‪.‬‬
‫בס"ד‬
‫מאיפה זה לקוח? )מהתורהסיפור בריאת העול(‬
‫בספר בראשית א' כתוב "ויאמר ה' יהי אור ויהי אור"‬
‫כל פע כתוב ‪:‬ויאמר ה' ואחכ' נמצא את המילה ‪ :‬יהי‬
‫‪....‬ויהי‬
‫וכ" במש" ‪ 9‬פעמי שה' אומר והבריאה נעשית ומופיע‬
‫אותו צירו‪,$‬‬
‫והופ הדברי נבראי )המאמר ה‪ 10‬נקרא מאמר סתו(‬
‫דוגמא נוספת‪ :‬ויאמר ה' יהי רקיע בתו" המי ויהי מבדיל‬
‫בי& מי למי‬
‫ה' אומר והדבר נברא‪ ,‬לא כתוב‪ :‬ויעש‪...‬יהי ויהי‪ :‬אלא‬
‫מפה אנו למדי ה' לא‬
‫ויאמר‪ ...‬יהי‪ ..‬ויהי‪.‬‬
‫בורא בעשייה ‪ ,‬אלא באמצעות הדיבור‪ ,‬כלומר כל היקו‬
‫נברא דר" הדיבור‪.‬‬
‫דר" אותיות הא'ב' העברי ‪ ,‬הכל נברא כל היקו‬
‫כל הספירות‪ ,‬אנשי‪ ,‬חיות‪ ,‬צמחי‪ ,‬דומ‪ ,‬הכל‪ .....‬ע‬
‫ישראל זכה שלשו& הקודש‪ ,‬הלשו& בה השתמש ה'‬
‫לבריאת העול ‪ ,‬היא השפה הקוסמית היקומית של‬
‫הבריאה כולה‪ ,‬היא ג הלשו& האישית של ע ישראל‪,‬‬
‫ולכ& תו" כדי שימוש בלשו& הקודש‪ ,‬לשו&‬
‫הבריאה אנו יכולי לברוא מלאכי‪ ,‬השפעות‬
‫קרולינה‪ ,‬חזן מייסדת‬
‫‪ 1997‬לדבורה‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪www.beitosher.com‬‬
‫אושר‪ ,‬זוגיות‪,‬‬
‫לברואביתכס‪$‬‬
‫שליליות‬
‫חיוביות או‬
‫אין להעתיק לצלם ו‪/‬או להעביר בשום תנאי‪.‬‬
‫בריאות‪ ,‬שמחה‪ ,‬הצלחה ‪...‬או הפו"‪ ,‬כישלו& ‪,‬‬
‫חולי‪ ,‬מלחמה‪)..‬לא עלינו(‬
‫בס"ד‬
‫אנו לומדי בעצ אי" נברא העול ואת העובדה שזה נברא דר"‬
‫אותיות הא'ב' דר" התורה עצמה‪.‬‬
‫"בראשית ברא אלוקי את השמיי ואת האר'" אותיות‬
‫הא'ב' מקודדות במילה "את" מא' עד ת' ‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫דר" אותיות הא' ב' ברא קוד את השמיי ואח"כ הוא‬
‫לקח את הא' ב' ‪ +‬ו' החיבור ואז ברא את האר'‪.‬‬
‫כי ו' מחברת בי& שמיי ואר'‪ ,‬היא צינור השפע השמימי‬
‫שמורידה אותו לאדמה‪.‬‬
‫האותיות ה החומר המהותי שבכל דבר ‪ ,‬כל ההשפעות‬
‫של האלוקות מאור אינסו‪ $‬מגיעות אלינו דר" אותיות ה‬
‫א' ב'‪.‬‬
‫כל אות בעברית יש לה שלמות‪ ,‬צליל‪ ,‬ער" מספרי )גימטריה( ‪ .‬בשו‬
‫שפה אי& חיבור מושל שכזה‪ .‬הצורה הפיזית‪ ,‬הפונטיקה שלה )הדר"‬
‫בה הוגי אותה( מבטאה את המהות שלה‪.‬‬
‫העברית היתה השפה היחידה בעול בתקופת מגדל בבל‪ .‬מאז ה'‬
‫בלבל את השפות כדי שלא יבינו האחד את השיני לעשות מעשי‬
‫רעי‪ ,‬והיא נשארה כמתנה ייחודית רק לע ישראל‪ .‬ולכ& העברית‬
‫נמצאת בכל השפות ‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות © ‪ 1997‬לדבורה קרולינה חזן מייסדת בית אושר ‪www.beitosher.com‬‬
‫אין להעתיק לצלם ו‪/‬או להעביר בשום תנאי‪.‬‬
‫בס"ד‬
‫מה שהחברה של ה"סוד" לא יודעי?‬
‫חשיבה אינה בוראת מציאות‪ ,‬היא השורש של המציאות א"‬
‫עדיי& המציאות לא נבראה‪ .‬כמו תינוק שנמצא ברצו& של הוריו‪,‬‬
‫נמצא בפוטנציאל‪ ,‬א" עדיי& לא יצא לאוויר העול‪.‬‬
‫מחשבה מסויימת‪ ,‬זה כמו תינוק שעוד לא נולד‪ .‬ברגע‬
‫שדיברתי את המחשבה‪ ,‬זהו! יצרתי מציאות‪ :‬המחשבה‬
‫נולדה והתממשה‬
‫כלומר ג א את‪/‬ה חושב מחשבות חיוביות כל עוד לא דיברת‬
‫אות‪ ,‬לא בראת אות‬
‫ע"פי הקבלה דיבור = עשיה‬
‫רפואה = אותיות‪ :‬אור פה – דר" הפה באור‪ ,‬המבר"‪ ,‬המתפלל‪,‬‬
‫אנו בוראי רפואות‪.‬‬
‫לכ& דר" כל תפילה הנאמרת בקול ובכוונה‪ ,‬אנו בוראי‬
‫מציאות ממש‪ ,‬אנו בוראי רפואה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות © ‪ 1997‬לדבורה קרולינה חזן מייסדת בית אושר ‪www.beitosher.com‬‬
‫אין להעתיק לצלם ו‪/‬או להעביר בשום תנאי‪.‬‬
‫בס"ד‬
‫הכל קשור לדיבור‪ ,‬בוא נסתכל על שמות ספרי התורה‬
‫בראשית ברא דר" הדיבור‪ ,‬שכתוב ש "ויאמר‪ ...‬ויהי" שזה אמירה‬
‫כלומר דיבור ‪ ,‬בריאה דר" דיבור והמילה "את" שזה מקדד את אותיות‬
‫הא' ב' מהאות א' ועד האות ת'‬
‫שמות = שמות ‪ ,‬ש‪+‬אות‪.‬‬
‫ויקרא – תקרא לי ‪ ,‬אני אענה ל"‪.‬‬
‫במדבר – מלשו& מדבר ‪ ,‬במדבר אותיות " ב )ה'( מדבר" כלומר ה'‬
‫מדבר בתוכינו‪ .‬קיבלנו את התורה במדבר ‪,‬‬
‫דברי – דיבורי‬
‫קיבלנו את‪ 10 :‬הדיברות‬
‫)דיברות מלשו& דיבר ה' דיבר‪ ,‬וברא את העול (‪.‬‬
‫בתהילי לג' כתוב "בדבר )דיבור( ה' שמיי נבראו ובהבל פיו‬
‫כל צבא" בתהילי ובתורה כל דבר קשור לדיבור‪.‬‬
‫ה' צבאות – ה' צבא של אותיות‪ ,‬האותיות ה הצבא‪ ,‬מכא&‬
‫נובעי‪ ,‬שמות קודש ‪ ,‬שה מלאכי הבוראי מציאות‪.‬‬
‫אנו נקראי הע השמי מלשו&‪ :‬ש )שמות‪ ,‬אותיות ‪,‬דיבור(‬
‫כל הזכויות שמורות © ‪ 1997‬לדבורה קרולינה חזן מייסדת בית אושר ‪www.beitosher.com‬‬
‫אין להעתיק לצלם ו‪/‬או להעביר בשום תנאי‪.‬‬