מזכרת בתיה - הגדת ט"ו בשבט

‫שורש אל לב האדמ‬
‫ה‬
‫‪.‬‬
‫פה‬
‫אל‬
‫מ‬
‫ע‬
‫סדרטו‬
‫בשבט‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫הזוהר‪ ,‬אל בא‬
‫ת‬
‫יינו‬
‫רות ה‬
‫תם‪,‬‬
‫מו‬
‫‪ ”.‬י‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ל‬
‫רם טהרלב‬
‫ו‬
‫“בצל‬
‫עצי‬
‫ה‬
‫חו‬
‫רחק מאור חמה‪,‬‬
‫י‬
‫ח‬
‫ש‪ ,‬ה‬
‫דיו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫כה‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪1‬‬
‫לום וחג שמח לחברי קהילת גשר היקרים‪,‬‬
‫בסדר ט”ו בשבט המונח לפניכם נאספו קטעי קריאה ושירים‬
‫המחולקים לשלושה שערים ומרכיבים את הסדר הייחודי שלנו‪.‬‬
‫“כי האדם עץ השדה”‪ -‬השער האישי והאנושי‬
‫“כולנו רקמה אנושית אחת חיה”‪ -‬השער הקהילתי והמקומי‬
‫“פה בארץ חמדת אבות”‪ -‬השער הארצישראלי‪.‬‬
‫ש‬
‫ניסינו לחדש ובכל זאת לשמור על מסורות ט”ו בשבט השונות‪ ,‬או לפחות להזכירן‪.‬‬
‫ערב זה הוא בבחינת הכרת תודה‪ :‬יש מי שיברך את הטבע העוטף אותנו‪ ,‬ויש מי שיהלל‬
‫את האל המשפיע עלינו מטובו‪ .‬זרעים שאנו טומנים – נובטים‪ ,‬שתילים הופכים למטע‬
‫הנותן תנובתו‪ ,‬האדמה מעניקה לנו מפריה‪ ...‬וכל זה אינו מובן מאליו‪.‬‬
‫למדני‪ ,‬אלוהיי‪ ,‬ברך‬
‫והתפלל‬
‫על סוד עלה קמל‪,‬‬
‫על נגה פרי בשל‪,‬‬
‫על החירות הזאת‪:‬‬
‫לראות‪ ,‬לחוש‪,‬‬
‫לנשום‪,‬‬
‫לדעת‪ ,‬לייחל‪,‬‬
‫להיכשל‪.‬‬
‫למד את שפתותיי‬
‫ברכה ושיר הלל‬
‫בהתחדש זמנך עם‬
‫בוקר ועם ליל‪,‬‬
‫לבל יהיה יומי היום‬
‫כתמול שלשום‪.‬‬
‫לבל יהיה עליי יומי‬
‫הרגל‪.‬‬
‫(לאה גולדברג)‬
‫‪ 2‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫כך הולכים השותלים‬
‫השקדייה פורחת‬
‫כך הולכים השותלים‪:‬‬
‫רון בלב ואת ביד‬
‫מן העיר ומן הכפר‪,‬‬
‫מן העמק‪ ,‬מן ההר‪...‬‬
‫בט”ו בשבט‪,‬‬
‫בט”ו בשבט‪.‬‬
‫השקדייה פורחת‬
‫ושמש פז זורחת‪,‬‬
‫ציפורים מראש כל גג‬
‫מבשרות את בוא החג‪.‬‬
‫מילים‪ :‬יצחק שנהר‬
‫לחן‪ :‬ידידיה אדמון‬
‫מתוך כרזות ט”ו בשבט של קק”ל‬
‫למה באתם‪ ,‬השותלים?‬
‫נכה בקרקע ובצור‪,‬‬
‫וגומות סביב נחפור‪,‬‬
‫בהרים ובמישור‪...‬‬
‫בט”ו בשבט‪,‬‬
‫בט”ו בשבט‪.‬‬
‫מה יהא פה‪ ,‬השותלים?‬
‫שתיל יבוא בכל גומה‪,‬‬
‫יער עד יפרוש צלו‬
‫על ארצנו ערומה‪...‬‬
‫בט”ו בשבט‪,‬‬
‫בט”ו בשבט‪.‬‬
‫מילים‪ :‬ישראל דושמן‬
‫לחן‪ :‬מנשה רבינא‬
‫ט”ו בשבט הגיע‪,‬‬
‫חג לאילנות‪.‬‬
‫ט”ו בשבט הגיע‪,‬‬
‫חג לאילנות‪.‬‬
‫הארץ משוועת‪,‬‬
‫הגיעה עת לטעת‪,‬‬
‫כל אחד ייקח לו עץ‪,‬‬
‫באתים נצא חוצץ‪.‬‬
‫ט”ו בשבט הגיע‪...‬‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪3‬‬
‫ָחים‬
‫ֵים‪-‬ע ָׂשר ְיר ִ‬
‫ְׁשנ ָ‬
‫מילים לחן‪ :‬נעמי שמר‬
‫ָתן ַה ֶּד ֶקל‬
‫ְּב ִת ְׁשרֵי נ ַ‬
‫ֶח ָמד‬
‫ְּפ ִרי ָׁשחּום נ ְ‬
‫ְּב ֶח ְׁשוָן ָירַד יֹורֶה‬
‫ָקד‬
‫וְעל ּג ִַּגי ר ַ‬
‫ַ‬
‫יע‬
‫הֹופ ַ‬
‫ְּב ִכ ְס ֵלו נ ְַר ִקיס ִ‬
‫ְּב ֵט ֵבת ָּברָד‬
‫יעה‬
‫ּוב ְׁש ָבט ַח ָּמה ִה ְפ ִצ ָ‬
‫ִ‬
‫ְליֹום ֶא ָחד‬
‫נִיחֹוח‬
‫ַ‬
‫ֲדר ָע ָלה‬
‫ַּבא ָ‬
‫ִמן ַה ַּפ ְר ֵּד ִסים‬
‫נִיסן הּונְפּו ְּבכ ַֹח‬
‫ְּב ָ‬
‫ָּכל ַה ֶח ְר ֵמ ִׁשים‬
‫ְּב ִאּיָר ַהּכֹל ָצ ַמח‬
‫ְּב ִסיוָן ִה ְב ִּכיר‬
‫ְּב ַתּמּוז וְ ָאב ָׂש ַמ ְחנּו‬
‫ַאחר ָק ִציר‬
‫ַ‬
‫‪ 4‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫ִּת ְׁשרֵי ֶח ְׁשוָן ִּכ ְס ֵלו ֵט ֵבת‬
‫יעף‬
‫ָח ְלפּו ָח ְלפּו ִּב ָ‬
‫נִיסן ִאּיָר‬
‫ֲדר ָ‬
‫ּגַם ְׁש ָבט א ָ‬
‫ִסיוָן ַּתּמּוז וְָאב‬
‫התינוקות פתאום יודעים ללכת‬
‫ובני השש יודעים פתאום לקרוא‪.‬‬
‫והאופה אופה לי את הלחם‪,‬‬
‫וזהו זה החג בהדרו‪.‬‬
‫ּובבֹוא אֱלּול ֵא ֵלינּו‬
‫ְ‬
‫ֵיח ְס ָתו ָע ָלה‬
‫רַ‬
‫וְ ִה ְת ַח ְלנּו ֶאת ִׁשירֵנּו‬
‫ֵמ ַה ְת ָח ָלה‪:‬‬
‫יש לי יום‪-‬יום חג‪...‬‬
‫יש לי חג‬
‫הנה היום חלף הלך הגשם‬
‫ובמרום חמה גדולה תלויה‪.‬‬
‫אל החלון חמדת נפשי ניגשת‪,‬‬
‫וזהו כל החג – הללויה‪.‬‬
‫מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר‬
‫יש לי יום‪-‬יום חג‪...‬‬
‫כשתאלם תרועת הפסטיבלים‬
‫ילבלבו שירי אהבתי‪.‬‬
‫אני יכול לשמוח איך שבא לי‪,‬‬
‫וזהו זה החג האמיתי‪.‬‬
‫הללויה בגלל דברים כאלה‬
‫הללויה אני עדיין שר‪,‬‬
‫הללויה יום‪-‬יום ואיזה פלא‪,‬‬
‫הללויה לחג שלא נגמר‪.‬‬
‫יש לי יום‪-‬יום חג‬
‫יש לי חג יום‪-‬יום‬
‫יש לי יום‪-‬יום חג‬
‫הללויה‪.‬‬
‫יש לי יום‪-‬יום חג‪...‬‬
‫אין לכם חג מחגי ישראל שטבע הארץ טבוע בו‬
‫כבט”ו בשבט‪ .‬הרבה גלגולים עברו על החג הזה‬
‫עד שקיבל את הצורה הנוכחית כחג הטבע‪.‬‬
‫שנו אבותינו (מסכת ראש השנה‪ ,‬פרק א‪ ,‬משנה א)‪“ :‬ארבעה ראשי שנים הם‪:‬‬
‫באחד בניסן ‪ -‬ראש השנה למלכים ולרגלים; באחד באלול ‪ -‬ראש השנה למעשר‬
‫בהמה; באחד בתשרי ‪ -‬ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות;‬
‫באחד בשבט ‪ -‬ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי; בית הלל אומרים ‪ -‬בחמישה‬
‫עשר בו”‪ .‬והלכה כידוע כבית הלל‪ .‬קביעת התאריך במועדו‪ ,‬אף שהיא מלווה‬
‫ויכוח‪ ,‬מעידה על ההתבוננות בטבע‪ ,‬במזג האוויר ובגדילת הצמחים‪.‬‬
‫למה זכו האילנות לראש השנה שמיוחד‬
‫להם? “ראו האילנות שניתן ראש השנה‬
‫לבני אדם‪ ,‬ואמרו‪ :‬כתוב בתורה‪‘ :‬כי האדם אפשר היה לשער שעם החורבן‪ ,‬כשאין מקדש‪ ,‬כוהנים‬
‫עץ השדה’‪ .‬נמשל אדם לעץ ועץ לאדם‪ ,‬ולווים ואין איכרים בארצנו – יעלםט ט”ו בשבט‪ .‬אלא ש�צ‬
‫ואם כך מה אדם יש לו ראש השנה‪ ,‬אף עץ מיחתו כחג דווקא קיבלה תאוצה על רקע הניתוק הפיזי של‬
‫העם מארצו‪ .‬מי שגאל את היום משכחה הם המלמדים‪,‬‬
‫בדין הוא שיהיה לו ראש שנה‪( ”.‬הימן הירושלמי)‬
‫המחנכים והמקובלים בגלות‪ .‬המלמד היה אומר לתלמידיו‬
‫בשבט מתחילה בארץ תקופת הפריחה‪ ,‬גבול בין החורף להביא ביום זה לחדר פירות‪ .‬סביב ערמת הפירות הוא היה‬
‫המסתיים לאביב בראשיתו‪ .‬בכל אשר נפנה נחוש בהצ מספר על עצי ארץ ישראל ונופיה‪ ,‬ומעורר כמיהה לארץ‬
‫תעוררות הטבע משנת החורף ובשיבתו לחיים חדשים‪ .‬ישראל ולפירותיה‪ ,‬געגועים ואהבה לארץ שבה האביב‬
‫מתחוללים שינויים בטבע‪ ,‬בעיקר בעולם הצומח‪ .‬האילנות מתעורר באותה תקופה‪.‬‬
‫מוציאים עלים ופרחים וממלאים את העולם בריח מבושם‪.‬‬
‫בתקופת המשנה והתלמוד עובדי אדמה היו אבותינו וחיו‬
‫בחיק הטבע‪ .‬הם חשו היטב את השינויים המתחוללים‬
‫בחודש שבט‪.‬‬
‫ו‬
‫עוד לא תמו כל‬
‫פלאייך‬
‫מלים‪ :‬יורם טהרלב‬
‫לחן‪ :‬רמי קליינשטיין‬
‫ארצנו הקטנטונת‪ ,‬ארצנו היפה‪,‬‬
‫מולדת בלי כותונת‪ ,‬מולדת‬
‫יחפה‪,‬‬
‫קבליני אל שירייך‪ ,‬כלה‬
‫יפהפייה‪,‬‬
‫פתחי לי שערייך‪ ,‬אבוא בם‬
‫אודה יה‪.‬‬
‫בסעודת פירות ארץ ישראל‬
‫בחמישה‪-‬עשר בשבט ביקש רבי‬
‫מנדל מקוצק מתלמידו רבי יצחק‪-‬‬
‫מאיר לדרוש מענייני דיומא‪ .‬פתח‬
‫רבי יצחק‪-‬מאיר בפלפול בסוגיית‬
‫הגמרא על ראש השנה לאילן‪ ,‬שאל‬
‫ותירץ‪ ,‬הקשה ופירק‪ .‬אמר לו רבי‬
‫מנדל‪“ :‬לו היינו בארץ ישראל די‬
‫היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן‬
‫באילנות כדי להבין מהו ראש השנה‬
‫לאילן‪ ,‬פשוטו כמשמעו‪ ,‬ולא בדרך‬
‫הפלפול”‪( .‬ילקוט החכמה)‬
‫בצל עצי החורש‪ ,‬הרחק מאור‬
‫חמה‪,‬‬
‫יחדיו נכה פה שורש אל לב‬
‫האדמה‪.‬‬
‫אל מעיינות הזוהר‪ ,‬אל בארות‬
‫התום‪,‬‬
‫מולדת ללא תואר וצועני יתום‪.‬‬
‫עוד לא תמו כל פלאייך‬
‫עוד הזמר לו שט‪,‬‬
‫עוד לבי מכה עם ליל‬
‫ולוחש לו בלאט‪:‬‬
‫את לי רק‪ ,‬את האחת‬
‫את לי את‪ ,‬אם ובת‬
‫את לי את המעט‪,‬‬
‫המעט שנותר‪.‬‬
‫נביאה בבגדינו את ריח הכפרים‪,‬‬
‫בפעמון לבנו יכו העדרים‪.‬‬
‫ישנה דממה רוגעת‬
‫וקרן אור יפה‪,‬‬
‫ולאורה נפסעה ברגל יחפה‪.‬‬
‫עוד לא תמו כל פלאייך‪...‬‬
‫הנני כאן‬
‫מילים‪ :‬חיים חפר‬
‫לחן‪ :‬דובי זלצר‬
‫אני הולך אלייך כל ימי‬
‫אני הולך אלייך מסונוור‪.‬‬
‫האבנים פוצעות את כפותיי‪,‬‬
‫אבל אני איני מרגיש דבר‪.‬‬
‫אני חוזר מארץ לא זרועה‪,‬‬
‫מושיט ידי ללטוף את שיערך‪.‬‬
‫הנני כאן‪ ,‬אך כמו יונה פצועה‪,‬‬
‫אני נופל תמיד מול שערך‪.‬‬
‫הנני כאן‪ ,‬כמו ציפורים חגות‪,‬‬
‫הנני כאן‪ ,‬מביט מן הגגות‪.‬‬
‫הנני כאן‪ ,‬כמו אבן בגדר‪,‬‬
‫כמו סלע‪ ,‬כמו באר‪.‬‬
‫אני האיש אשר תמיד חוזר‪,‬‬
‫חוזר‪.‬‬
‫אני חוזר מאלף גלגולים‪,‬‬
‫אני נזיר‪ ,‬בן מלך וקבצן‪.‬‬
‫ובלילות‪ ,‬בבכות השועלים‪,‬‬
‫אני חולם וער בך בו בזמן‪.‬‬
‫אני רואה אותך הרחוקה‪,‬‬
‫כמו נסיכה שבויה במגדלים‪.‬‬
‫בין סורגים יושבת ומחכה‪,‬‬
‫אלוהים‪ ,‬האלוהים גדולים‪.‬‬
‫הנני כאן‪...‬‬
‫ואת חיכית‪ ,‬כמו האבנים‬
‫וכמו הבור‪ ,‬להלך במדבר‪.‬‬
‫זריחות רכות נשקו אותך פנים‪,‬‬
‫שקיעות כבדות נשקו אותך‬
‫צוואר‪.‬‬
‫כך ראיתיך יושבת ומצפה‬
‫ובעינייך אור ועצב רב‪.‬‬
‫כך לקחתיך איתי אל החופה‪,‬‬
‫את היחפה עם כתר של זהב‪.‬‬
‫הנני כאן‪...‬‬
‫במאה השש‪-‬עשרה‪ ,‬עם עליית‬
‫המקובלים יוצאי ספרד ופוצ‬
‫רטוגל לארץ‪-‬ישראל‪ ,‬האר”י‬
‫(ר’ יצחק לוריא אשכנזי)‬
‫איש צפת‪ ,‬התקין את “סדר‬
‫ליל שמחת האילנות” בט”ו‬
‫בשבט‪ ,‬כיום אכילת ֵפרות‪,‬‬
‫לאות השתתפות האדם בשצ‬
‫מחת האילנות‪ ,‬לחדש את פני‬
‫היהדות הדוויה והמדוכדכת‪.‬‬
‫הסדר היכה שורשים בקהילות‬
‫ישראל וט”ו בשבט חזר ללוח‬
‫המועדים היהודי‪.‬‬
‫רק במאה השבע‪-‬עשרה מופיע “תיקון”‬
‫לט”ו בשבט בספר שמחברו עלום וכינויו‬
‫“חמדת הימים” ובו תיקונים מיוחדים‬
‫לחגים‪ .‬בתיקון זה אוכלים שלושים‬
‫מיני פירות‪ ,‬שותים ארבע כוסות יין‬
‫אדום ולבן ואומרים קטעים מהתורה‪,‬‬
‫מהנביאים מהכתובים מהמשנה ומהש‬
‫זוהר על עצים וצמחים‪ .‬לימים הוצא‬
‫הקטע על ט”ו בשבט מתוך הספר‬
‫“חמדת ימים” ונדפס בקונטרס נפרד‬
‫בשם “פרי עץ‪-‬הדר”‪.‬‬
‫ם ראשית הציונות הפך ט”ו בשבט לחג שיבת העם לארצו‪ ,‬לחג נטיעות‪,‬‬
‫כי ברור שלא מספיק לאכול את הפירות אלא יש לגדל אותם‪ .‬בט”ו‬
‫בשבט של שנת ‪ 1890‬הוציא מנהל בית הספר בזיכרון יעקב את תלמידיו‬
‫לנטיעת עצים ומאז התפשט המנהג עד כי נדמה שמנהג זה הוא עיקרו‬
‫של ט”ו בשבט מימים ימימה‪ .‬ילדי ישראל הלכו לטעת עם את ושתיל‬
‫ביד ושיר בלב‪ ,‬והארץ השוממה הפכה לירוקה‪.‬‬
‫ע‬
‫במשך השנים‪ ,‬עם גידול מספר הילדים ועם התרחקות שטחי הנטיעה הפוטנציאליים‬
‫מן היישובים‪ ,‬איבדה נטיעת העצים את משמעותה‪ ,‬ונתבקש תוכן חדש לחג‪ .‬הציעה‬
‫אותו החברה להגנת הטבע את ט”ו בשבט כחג הטבע ואת השבוע כולו לשבוע שמירת‬
‫הטבע‪ .‬יום זה‪ ,‬שכבר אבותינו ראו בו ראשית מעבר מן החורף הקר לצמיחה מחודשת‪,‬‬
‫מתבטא בטבע בתחילת לבלוב העצים‪ ,‬פריחת השקד‪ ,‬התעוררות מיני ציפורים לקינון‬
‫ולרבייה ושלל תופעות אחרות‪.‬‬
‫היציאה אל הטבע והשמירה על ארץ יפה וירוקה שגם הדורות הבאים יוכלו לחיות‬
‫בה‪ ,‬יצקו תוכן חדש לחג‪ .‬אין הוא מבטל כמובן את נוהג אכילת הפירות‪ ,‬וגם לא את‬
‫משמעותה של הנטיעה‪ ,‬אבל הוא פותח פתח להתייחסות חדשה‪ ,‬שווה לכל נפש‪ ,‬אל‬
‫טבע הארץ‪.‬‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪7‬‬
‫אל בורות המים‬
‫מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר‬
‫מאהבתי‬
‫הלכתי אל בורות המים‬
‫בדרכי מדבר‬
‫בארץ לא זרועה‪.‬‬
‫מאהבתי‬
‫שכחתי עיר ובית‬
‫ובעקבותייך ‪-‬‬
‫מה נשתנה סדר ליל ט”ו בשבט מסדר ליל פסח ? בנהיה פרועה ‪-‬‬
‫שבסדר ליל פסח אנו אוכלים מצות – הלילה הזה אל בורות המים‪ ,‬אל בורות‬
‫כולו ֵּפרות שבסדר ליל פסח אנו שותים יין בכל המים‪,‬‬
‫צבע – הלילה הזה יין לבן ויין אדום‪ .‬שבליל סדר אל המעין אשר פועם בהר‪,‬‬
‫שם אהבתי תמצא עדיין‬
‫פסח אנו מספרים ביציאת מצרים – הלילה הזה מי מבוע‬
‫מי תהום‬
‫אנו מספרים בשבחם של ֵּפרות ארצנו‪.‬‬
‫ומי נהר‪.‬‬
‫(בעקבות נאות קדומים)‬
‫בדרך כלל בט”ו בשבט שותים ארבע כוסות יין כנגד ארבע רק אהבתי‬
‫נתנה לי צל בקיץ‬
‫העונות שבטבע‪ ,‬אבל אנחנו נרים לחיים ונשתה מים‪.‬‬
‫ובסערת החול הנוראה‪,‬‬
‫כי המים הם אוצר טבע לא מעובד על ידי ידע אנושי‪ ,‬רק אהבתי‬
‫כי כל היצורים החיים זקוקים למים‪ ,‬כי הצומח הירוק בנתה לי עיר ובית‪,‬‬
‫היא חיי‪ ,‬והיא‬
‫שמסביבנו – הודות למים הוא צומח‪ ,‬כי כולנו מתפללים מותי מדי שעה‪.‬‬
‫לגשם‪ ,‬כי כולנו מחויבים לחינוך לחיסכון במים‪ ,‬לשמירה‬
‫אל בורות המים‪...‬‬
‫על איכות המים ולמניעת זיהום מקורות המים‪.‬‬
‫‪ 8‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫שם התאנה‬
‫ושם שתילי הזית‬
‫ופריחת הרימונים המופלאה‪.‬‬
‫שם אהבתי‬
‫השיכורה ולא מיין‬
‫את עיניה תעצום לאט‪-‬לאט‪.‬‬
‫אל בורות המים‪...‬‬
‫ִׂש ָר ֵאל‬
‫ֶא ֶרץ‪-‬י ְ‬
‫אֹותּה‬
‫ַמ ְׁש ֶקה ָ‬
‫הקב”ה ְּב ַע ְצמֹו‪,‬‬
‫עֹולם ֻּכּלֹו‬
‫ְו ָכל ָה ָ‬
‫יח‪.‬‬
‫ְדי ָׁש ִל ַ‬
‫ַעל‪-‬י ֵ‬
‫(תענית י’‪ ,‬א’)‬
‫מֹו‬
‫ֵמ ַ‬
‫ח‬
‫ְּכ‬
‫ה ֵעץ ָהָא ָדם נִ ְג ָּדע ַו ֲא‬
‫ִ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ֹל‬
‫ָ‬
‫כי‬
‫האדם‬
‫עץ השדה‬
‫השער האישי והאנושי‬
‫א‬
‫י‬
‫ֹו‬
‫ֵד‬
‫פֹה ָה ִיי ִתי וְ ֵאיפֹה ֶ‬
‫א ְהֶיה‬
‫י‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ַע‬
‫ְּכ‬
‫מֹו‬
‫” “ִ‬
‫ַה ָּׂש ֶדה ‪ּ ...‬כי ָהָא ָד‬
‫ם ֵע‬
‫ץ‬
‫ֵע‬
‫ץ ַה‬
‫ֶדה‬
‫ָּׂש‬
‫ּכמֹו ָהָא ָדם ַּגם ָה‬
‫ֵ‬
‫ע‬
‫ץ‬
‫ְ‬
‫צֹו‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪9‬‬
‫ב‬
‫חודש שבט רוב העצים בשלכת ומתחיל תהליך ההתחדשות לקראת שנת‬
‫פרי חדשה‪ .‬אחד הסימנים לכך הוא פריחת עץ השקד – השקדייה – המקש‬
‫דימה לפרוח בחודש שבט‪ ,‬ולפעמים אף מוקדם יותר‪ .‬ואמנם כבר במקורות‬
‫קדומים נזכר השקד כעץ שמקדים לפרוח אך ְמ ַא ֵחר ְל ָה ִניב פרי‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫למרות הפריחה המוקדמת‪ ,‬הבשלת השקדים היא אטית ומאוחרת‪.‬‬
‫השקדייה נמנית עם העצים האופייניים לארץ ישראל‪ ,‬מאז תקופת המקרא הקדומה‪.‬‬
‫בספר בראשית מסופר‪ ,‬שכאשר יעקב שלח את בניו למצרים‪ ,‬אל המשנה למלך (שהיה‬
‫יוסף – אבל הם לא ידעו זאת)‪ ,‬הוא אמר להם לקחת מבחר מפירות הארץ‪ ,‬ובהם שקדים‪.‬‬
‫המשנה‪ ,‬שנכתבה בארץ ישראל במאות הראשונה והשנייה לספירה‪ ,‬מזכירה את שני‬
‫סוגי השקד הנפוצים בארץ – שקדים מתוקים ושקדים מרים‪“ .‬שקדים וצימוקים” מופיעים‬
‫בשירים שנכתבו בתקופת הגלות במזרח אירופה (ביידיש)‪ ,‬כביטוי לגעגועים לארץ ישראל‬
‫ולפירותיה‪.‬‬
‫‪ 10‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫בארץ אהבתי השקד פורח‬
‫מילים‪ :‬לאה גולדברג‬
‫לחן‪ :‬מוני אמריליו‬
‫בארץ אהבתי‬
‫השקד פורח‬
‫בארץ אהבתי מחכים‬
‫לאורח‪.‬‬
‫שבע עלמות‪,‬‬
‫שבע אמהות‪,‬‬
‫שבע כלות בשער‪.‬‬
‫בארץ אהבתי על הצריח דגל‬
‫אל ארץ אהבתי יבוא הולך‪-‬‬
‫רגל‪.‬‬
‫בשעה טובה‪,‬‬
‫בשעה ברוכה‪,‬‬
‫המשכיחה כל צער‪.‬‬
‫אך מי עיני‪-‬נשר לו ויראנו‪,‬‬
‫ומי לב חכם לו ויכירנו‪.‬‬
‫מי לא יטעה‪,‬‬
‫מי לא ישגה‬
‫ומי יפתח לו הדלת?‬
‫למרבה ההפתעה אין ט”ו בשבט מוזכר‬
‫כלל במקרא ואין הוא חג נטיעות ושמא‬
‫מרבה ההפתעה אין ט"ו בשבט מוזכר‬
‫כלל במקרא ואין הוא חג נטיעות אף‬
‫לא חג בכלל‪ .‬מקורו במשנה במסכת‬
‫ראש‪-‬השנה כיום ראשית שנת מעשר‬
‫ שנת מסים חדשה‪ ,‬לכאורה מעין‬‫ראשון בינואר‪ ,‬ראשית שנת מס‪ .‬מט”ו‬
‫בשבט עד ט”ו בשבט על האיכר לתת‬
‫מעשרות מפרי העץ למשרתים במקדש‬
‫הכוהנים והלווים‪ ,‬וגם לעניים‪.‬‬
‫איסור עורלה ונטע רבעי הם ציוויים מן‬
‫התורה התלויים בארץ הנוגעים לפרי‬
‫העץ לסוגיו‪ :‬לפי חוקי התורה‪ ,‬אסור‬
‫לאכול את פירות העץ (או ליהנות‬
‫מהם באמצעות מכירתם) בשלוש‬
‫השנים הראשונות לאחר נטיעת העץ‪:‬‬
‫ּונ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ‬
‫“ו ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ְ‬
‫ְ‬
‫ִהיֶה ָל ֶכם ֲע ֵר ִלים‬
‫ַמ ֲא ָכל‪ָׁ ...‬שֹלׁש ָׁש ִנים י ְ‬
‫ֵא ֵכל” (ויקרא יט ‪.)23‬‬
‫ֹלא י ָ‬
‫בשנה הרביעית‪ ,‬בזמן שבית המקדש‬
‫היה קיים‪ ,‬היו מביאים את הפירות‬
‫לירושלים‪ ,‬לבית המקדש‪ ,‬והיה מותר‬
‫לאכול אותם רק שם‪ ,‬במקום קדוש‪:‬‬
‫ּלּולים ַלה’”‬
‫“ּכל ִּפ ְריֹו ק ֶֹדׁש ִה ִ‬
‫ָ‬
‫(ויקרא יט ‪.)24‬‬
‫ארבע השנים הראשונות לאחר נטיעתם‬
‫של שתילים – חל איסור לאכול מפירוצ‬
‫תיהם‪ .‬רק החל מהשנה החמישית לנטיעה‬
‫מותר לאכול את פרי העץ בכל מקום‪,‬‬
‫ֹאכלּו‬
‫יׁשת ּת ְ‬
‫“ּוב ָּׁשנָה ַה ֲח ִמ ִ‬
‫ללא הגבלה‪ַ :‬‬
‫ֶאת ִּפ ְריֹו” (ויקרא יט ‪.)25‬‬
‫משמעותה של מצווה זו היא מוסרית – האדם מחויב‬
‫לטבע‪ .‬העולם אינו שייך לנו‪ ,‬אלא ניתן לנו כאחראיים‬
‫לשלומו‪ ,‬לשמירתו‪ .‬מותר לנו לעשות בו שימוש מושכל‪,‬‬
‫בגבול‪ ,‬מבלי לפגוע‪ ,‬לחלוק אותו ואת משאביו עם שאר‬
‫בני האדם ועם הדורות הבאים אחרינו‪.‬‬
‫כיוון שאנו מנסים לשלוט בו ולרדות בו‪ ,‬התוצאה היא‬
‫הרס יערות‪ ,‬הכחדת בעלי חיים‪ ,‬זיהום אוויר‪ ,‬מים וקצ‬
‫רקע‪ .‬מדי פעם אנו נזכרים שהטבע הוא זה ששולט בנו‪,‬‬
‫בעיקר לנוכח אסונות כמו בצורת‪ ,‬צונאמי‪ ,‬טורנדו או‬
‫רעידת אדמה‪.‬‬
‫ב‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪11‬‬
‫בתלמוד הבבלי (סנהדרין ל”ח ע”א)‬
‫נכתב ‪“ :‬כל אחד ואחד חייב לומר‪ :‬ב�ש‬
‫בילי נברא העולם”‪ .‬מוטב שנבין שכל‬
‫אחד אחראי על מעשיו וחייב לשמור‬
‫על העולם‪ ,‬כי בשבילו הוא נברא‪.‬‬
‫בראשית (ב טו)‪‘ :‬ויקח ה’ אלוהים את‬
‫האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמש‬
‫רה‪“ – ’.‬בשעה שברא הקב”ה את האדם‬
‫הראשון‪ ,‬נטלו והחזירו לפני כל אילני גן‬
‫עדן ואמר לו‪ :‬ראה מעשיי‪ ,‬כמה משוש‬
‫בחים ֵהמה! וכל מה שבראתי‪ ,‬בשבילך‬
‫בראתי‪ .‬תן דעתך‪ ,‬שלא תקלקל ותחריב‬
‫את עולמי‪ ,‬שאם קלקלת‪ ,‬אין מי שיתקן‬
‫אחריך‪( ”.‬קהלת רבה ט’)‬
‫עולם של שלום איננו רק עולם שבו‬
‫שורר שלום בין בני אדם‪ ,‬אלא גם עולם‬
‫שבו בני אדם חיים בשלום עם העולם‬
‫עצמו‪ ,‬עם הטבע‪ ,‬עם נופיו ואוצרותיו‪.‬‬
‫העולם שבו אנו חיים – פיקדון הוא‬
‫העובר מדור לדור‪ ,‬עלינו מוטל ללמוד‪,‬‬
‫ללמד‪ ,‬לעשות ולשמור‪ .‬מי ייתן והכרה‬
‫זו תכה בתוכנו שורש‪ ,‬שניטע אותה‬
‫מסביבנו ושתניב פרי‪.‬‬
‫ֵאיְך זֶה ִלהיֹות ֵעץ?‬
‫דתיה בן דור‬
‫ַאל ִתי ֵעץ‪-‬‬
‫ַפ ַעם ָש ְ‬
‫“עץ‪ֵ ,‬איְך זֶה ִל ְהיות ֵעץ?”‬
‫ֵ‬
‫לוצץ”‪ -‬אמר‬
‫ָודאי ִמ ְת ֵ‬
‫“ַאתה ו ָ‬
‫ָ‬
‫העץ‪.‬‬
‫רצינּות‬
‫“ּב ִ‬
‫“לא ולא”‪ ,‬אמרתי‪ְ -‬‬
‫ְגמורַה‪,‬‬
‫זה טוב או רע?”‬
‫“רע?” ָת ַמה העץ‪“ .‬מדוע?”‬
‫קּוע ָכל‬
‫“ולא ִא ְכ ַּפת ְלָך שאתה ָת ַ‬
‫בּוע?”‬
‫ַה ָש ַ‬
‫ָטּוע”‬
‫קּוע‪ ,‬אני ֲהרֵי נ ַ‬
‫“אֵינֶנִ י ָת ַ‬
‫“ולא ִמ ְת ָח ֵשק ְלָך לפעמים ָל ֶל ֶכת‬
‫ֲב ִרים‬
‫ְל ָב ֵקר ח ֵ‬
‫או ִל ְראות מה נשמע ִב ְמקומות‬
‫ֲח ִרים?”‬
‫אֵ‬
‫נּוע‪.‬‬
‫וְל ַ‬
‫“אין לי ָכל צורְֶך ָלנּוד ָ‬
‫ֵ‬
‫בּוע‬
‫אופן ָק ַ‬
‫ַמרות לי ְב ֶ‬
‫ִציפורים ְמז ְ‬
‫נוש ִקים‪ְ ,‬מ ַל ֶט ֶפת‬
‫ָפ ְר ָפ ִרים לי ְ‬
‫הרוח‬
‫תּוח‪”.‬‬
‫אופק ָפ ַ‬
‫ּול ֶנגֶד ֵעינַי‪ָ -‬כל ַה ֶ‬
‫ְ‬
‫ְשנִ ים‪ -‬אז‬
‫“ּוב ָלי ְָלה ְכ ֶשכּולם י ֵ‬
‫ַ‬
‫מה?”‬
‫“בלילה אני ַמאֲזִין ַל ְד ָמ ָמה‬
‫וְשומ ַע‬
‫ֵ‬
‫ֲד ָמה‬
‫נוש ֶמת ַהא ָ‬
‫ֵאיְך ֶ‬
‫ֵאיְך ֵפירות ַמ ְבשילים‬
‫ֵאיְך יורדים ַה ְט ָל ִלים‬
‫ְשנִים גוז ִָלים ַואֲנִי‬
‫ָפי י ֵ‬
‫ּובתוְך ֲענ ַ‬
‫ְ‬
‫ָתם‪”.‬‬
‫שומר ַעל ְשנ ָ‬
‫ֵ‬
‫“אני אוהב אותך עץ” ‪ -‬אמרתי‬
‫וְ ָה ַל ְכ ִתי ֶאל גַנִי‬
‫ָט ְע ִתי לי עץ מּול ָחלונִ י‪.‬‬
‫וְ נ ַ‬
‫‪ 12‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫במסכת תענית מובא‪“ :‬משל‬
‫לאדם שהיה הולך במדבר והיה‬
‫רעב ועייף וצמא‪ .‬ומצא אילן‬
‫שפירותיו מתוקים וצלו נאה‬
‫ואמת המים עוברת תחתיו‪.‬‬
‫אכל מפירותיו ושתה ממימיו‬
‫וישב בצלו‪ .‬וכשביקש לילך‬
‫אמר‪ :‬אילן‪ ,‬אילן‪ ,‬במה אברכך?‬
‫אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוש‬
‫קים‪ ,‬הרי פירותיך מתוקים‪ .‬שיהא‬
‫צלך נאה‪ ,‬הרי צלך נאה‪ .‬שתהא‬
‫אמת המים עוברת תחתיך‪ ,‬הרי‬
‫אמת המים עוברת תחתיך‪ .‬אלא‬
‫יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים‬
‫ממך יהיו כמותך”‬
‫(בבלי‪ ,‬תענית ה’‪ ,‬ב’)‪.‬‬
‫ברוש‬
‫מילים‪ :‬אהוד מנור‬
‫לחן‪ :‬אריאל זילבר‬
‫ואני ראיתי ברוש‬
‫שניצב בתוך שדה מול פני השמש‪,‬‬
‫בחמסין‪ ,‬בקרה‪,‬‬
‫אל מול פני הסערה‪.‬‬
‫על צדו נטה הברוש‪,‬‬
‫לא נשבר‪ ,‬את צמרתו הרכין עד‬
‫עשב‪.‬‬
‫והנה‪ ,‬מול הים‪,‬‬
‫קם הברוש ירוק ורם‪.‬‬
‫הנה ברוש‪ ,‬לבדו‬
‫מול אש ומים‪.‬‬
‫הנה ברוש‪ ,‬לבדו‬
‫עד השמים‪.‬‬
‫ברוש לבדו‪ ,‬איתן‪.‬‬
‫לו רק ניתן ואלמד‬
‫את דרכו של עץ אחד‪.‬‬
‫ואני כמו תינוק‬
‫שנשבר ולא יכול מול פני השמש‪.‬‬
‫בחמסין‪ ,‬בקרה‪,‬‬
‫אל מול פני הסערה‪.‬‬
‫הנה ברוש‪ ,‬לבדו‪...‬‬
‫“כי האדם עץ השדה”‬
‫(דברים כ‪ ,‬יט)‬
‫כשמתבוננים במהלך חייו של האדם‬
‫ובמהלך חייו של העץ מגלים כי יש‬
‫ביניהם דמיון רב‪ :‬ראשית חייהם בזרע;‬
‫ללידת התינוק מצפים בכיליון עיניים‬
‫וכך גם לעשיית הפרי הראשון של‬
‫העץ; שניהם דורשים בינקותם השגחה‬
‫והאכלה; העץ בתחילת צמיחתו זקוק‬
‫לתמיכה וכך גם התינוק הנתמך על‬
‫ידי הוריו; השתיל והילד צומחים עד‬
‫לבגרותם; שניהם מכים שורש במקום‬
‫מושבם; לשניהם פירות – פרי העץ‬
‫ופרי הבטן‪.‬‬
‫גם ב”אופי” ניתן למצוא הקבלה בין‬
‫העץ לאדם‪ :‬יש עצים שזקוקים להשקיה‬
‫מרובה ויש אנשים שלא יודעים שובע‪,‬‬
‫יש עצים שזקוקים רק למעט מים ויש‬
‫אנשים המסתפקים במועט‪ ,‬יש עצים‬
‫דוקרניים ויש אנשים פוגעים‪ ,‬יש עצים‬
‫פוריים אשר נותנים מפירותיהם לרוב‬
‫ויש אנשים רחבי לב הנותנים מעצמם‬
‫לאחרים‪ .‬בני אדם כמוהם כפירות העץ‪,‬‬
‫יש בהם סוגים שונים‪ .‬יש שטובים הם‬
‫במחשבותיהם ובמעשיהם כתאנה‪,‬‬
‫שתוכה כברה‪ ,‬וכל חלקיה טובים‬
‫לאכילה‪ .‬יש שטובי מראה הם אך‬
‫לא כך מעשיהם‪ ,‬כמוהם כמשמשים‪,‬‬
‫אפרסקים ודומיהם – יפים וטעימים‬
‫בחלקם החיצוני ותוכם בלתי אכיל‪.‬‬
‫ויש כאלה שמראם אינו מרנין‪ ,‬אך‬
‫לבם‪ ,‬מעשיהם ומחשבותיהם טובים‪,‬‬
‫כמוהם כשקדים שקליפתם פסולת‬
‫ותוכם בריא וטעים‪.‬‬
‫השפה מבטאת את הדמיון בין‬
‫האדם לעץ‪ :‬שורש‪ ,‬נצר‪ ,‬נטיעה‪,‬‬
‫צמיחה‪ ,‬פריחה‪ ,‬עקירה‪ ,‬ריקבון‪,‬‬
‫גדיעה‪ ,‬קמילה‪.‬‬
‫יערות והפארקים לא היו קיימים כאן מאז ומעולם‪ .‬ראשוני המתיישבים‬
‫היהודים שהגיעו לארץ ישראל בשלהי המאה ה‪ 19-‬מצאו כאן ארץ‬
‫שוממה ללא פיסת צל‪ .‬קרן קיימת לישראל נוסדה ב‪ 1901-‬במטרה לרכוש‬
‫קרקעות בארץ בשם העם היהודי ובעבורו‪ .‬במקביל לפעילותה בתחום‬
‫רכישת הקרקעות יזמה קק”ל נטיעת עצי זית על אדמות בן שמן וחולדה‬
‫לאחר שנרכשו‪ .‬ממש כאן לידנו‪ ,‬החל מפעל הייעור הנמשך עד היום‪ .‬בעבר ניטעו‬
‫היערות כדי להגן על שטחי קרקע נרחבים ולשמרם‪ .‬כיום ליערות יש תפקידים נוספים‬
‫כמו שיפור איכות הסביבה‪“ ,‬ריאות ירוקות”‪ ,‬סיפוק צרכי נופש ובילוי ועוד‪.‬‬
‫ה‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪13‬‬
‫כי האדם עץ השדה‬
‫מילים‪ :‬נתן זך‬
‫לחן‪ :‬שלום חנוך‬
‫ָאדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ִּכי ָה ָ‬
‫צֹומ ַח‬
‫ָאדם ּגַם ָה ֵעץ ֵ‬
‫ְּכמֹו ָה ָ‬
‫ָאדם ְנִג ָּדע‬
‫ְּכמֹו ָה ֵעץ ָה ָ‬
‫יֹוד ַע‬
‫ַו ֲא ִני ֹלא ֵ‬
‫ִיתי ְו ֵאיפֹה ֶא ְהיֶה‬
‫ֵאיפֹה ָהי ִ‬
‫ְּכמֹו ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ָאדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ִּכי ָה ָ‬
‫ׁשֹואף ְל ַמ ְע ָלה‬
‫ְּכמֹו ָה ֵעץ הּוא ֵ‬
‫נִׂשרָף ָּב ֵאׁש‬
‫ָאדם הּוא ְ‬
‫ְּכמֹו ָה ָ‬
‫יֹוד ַע‬
‫ַו ֲא ִני ֹלא ֵ‬
‫ִיתי ְו ֵאיפֹה ֶא ְהיֶה‬
‫ֵאיפֹה ָהי ִ‬
‫ְּכמֹו ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ָאדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ִּכי ָה ָ‬
‫ְּכמֹו ָה ֵעץ הּוא ָצ ֵמא ְל ַמיִם‬
‫נִׁשָאר ָצ ֵמא‬
‫ָאדם הּוא ְ‬
‫ְּכמֹו ָה ָ‬
‫יֹוד ַע‬
‫ַו ֲא ִני ֹלא ֵ‬
‫ִיתי ְו ֵאיפֹה ֶא ְהיֶה‬
‫ֵאיפֹה ָהי ִ‬
‫ְּכמֹו ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ֵאתי‬
‫ָאה ְב ִּתי ְוגַם ָׂשנ ִ‬
‫ַ‬
‫ּומּזֶה‬
‫ָט ַע ְמ ִּתי ִמּזֶה ִ‬
‫אֹותי ְּב ֶח ְל ָקה ֶׁשל ָע ָפר‬
‫ָק ְברּו ִ‬
‫ּומר ִלי ַמר ִלי ַּב ֶּפה‬
‫ַ‬
‫ְּכמֹו ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה‬
‫ירו של נתן זך התקבל זה מכבר כמרכיב בסדרי ט”ו בשבט רבים‪ ,‬ובכך הפך למעין פיוט מודרני‪ .‬השיר‬
‫יה ְל ָת ְפ ָׂשּה‬
‫ָמים ַר ִּבים ְל ִה ָּל ֵחם ָע ֶל ָ‬
‫“ּכי ָתצּור ֶאל ִעיר י ִ‬
‫בנוי כפרפראזה על פסוק מספר דברים (כ‪ ,‬יט)‪ִ :‬‬
‫ֹאכל ְואֹתֹו ֹלא ִת ְכרֹת ִּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה ָלבֹא ִמ ָּפנֶיָך‬
‫ַרזֶן ִּכי ִמ ֶּמּנּו ת ֵ‬
‫ֹלא ַת ְׁש ִחית ֶאת ֵע ָצּה ִל ְנּד ַֹח ָע ָליו ּג ְ‬
‫ַּב ָּמצֹור”‪ .‬פירושים רבים ניתנו לפסוק; יש שראו בו הדגשה יתרה של הדמיון בין האדם והעץ‪ ,‬ויש‬
‫(“ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה ָלבֹא ִמ ָּפנֶיָך ַּב ָּמצֹור?” ראו‬
‫שראו בו דווקא הבלטה של ההבדל התהומי ביניהם ִ‬
‫פירושי ר’ אברהם אבן‪-‬עזרא ורמב”ן לפסוק זה)‪ .‬נתן זך צועד בשירו בעקבות בעלי הדעה הראשונה‪,‬‬
‫אך מדגיש דווקא את השבריריות העולה מהשוואת העץ והאדם‪ ,‬את זמניות החיים של כל אחד מהם על פני האדמה‪.‬‬
‫“ּכמֹו ָה ֵעץ ָה ָא ָדם ִנ ְג ָּדע” וכו’‪.‬‬
‫צֹומ ַח”‪ ,‬אך מנגד – ְ‬
‫“ּכמֹו ָה ָא ָדם ּגָם ָה ֵעץ ֵ‬
‫משום כך בנוי השיר בסדרה של ניגודים‪ :‬אמנם‪ְ ,‬‬
‫דומה ששירו הרגיש של זך מלמדנו שלא להתפעל תמיד מן הטבע‪ ,‬אלא להתבונן בו לעתים בעין מפוכחת‪ ,‬היודעת שגם‬
‫ִיתי ְו ֵאיפֹה ֶא ְהיֶה ‪ְּ /‬כמֹו ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה”‪.‬‬
‫“איפֹה ָהי ִ‬
‫עץ‪ ,‬לעתים‪ ,‬אינו יציב במקומו; ושגם אני‪ ,‬האדם‪ ,‬אינני יודע תמיד ֵ‬
‫ש‬
‫עוצמתו של העץ והרושם שהוא עושה על האדם השפיעה על היווצרות אמונות עממיות‪ ,‬הרואות בעץ חלק מהווייתו‬
‫של האדם‪ .‬על אמונות אלו אפשר ללמוד מאגדות עם וממנהגי עמים‪ .‬יש המאמינים כי נשמתו של האדם עוברת לעץ‬
‫ומפיחה בו חיים עד כי דם זורם בעורקי העץ‪ ,‬לכן אסור לגעת בעצים ובוודאי שלא לפגוע בהם כי נשמת אדם שוכנת‬
‫בתוכם‪ .‬סיפורים הודיים מתארים שדים טובים ורעים החיים בין ענפי העצים‪ .‬קבורת קדושים בצל עצים נעשית בגלל‬
‫האמונה בקדושתו של העץ ובכוחו להגן על הקבור בצלו‪ .‬למעשה‪ ,‬הקבר הוא שמגן על העץ‪ ...‬בימי קדם היה נהוג‬
‫לקבור מתים תחת עצים‪ , ,‬וכך‪ ,‬בשל קדושת המקום‪ ,‬נשתמרו עצים רבים בארץ במשך מאות שנים כאשר הם סוככים‬
‫על מקום קבורה של נכבדים מדתות שונות‪.‬‬
‫‪ 14‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫עשרה דברים נאמרו באילנות‪:‬‬
‫מייבשים את הביצות‪ ,‬מבריאים ומשפרים את האקלים‪.‬‬
‫שומרים על האדמה שלא תטושטש ולא יגרפו רגביה‪.‬‬
‫סוגרים בעד הסופות‪ ,‬וסוכרים נגד רוחות פרצים בחורף‪.‬‬
‫מעניקים צל ומשב אוויר צח בקיץ‪.‬‬
‫אוצרים מטר השמים ואוגרים את מימי הגשמים‪.‬‬
‫מחיים את האדמה ומפרים כוחה‪.‬‬
‫מפארים את הנוף ומוסיפים הדר לזיו העולם‪.‬‬
‫מספקים עצים לכלים‪ ,‬לבישול ולהסקה‪.‬‬
‫מרהיבים את העין ומרחיבים לבו של אדם‪.‬‬
‫נהוג לאכול בט"ו בשבט משבעת המינים שבהם נתברכה‬
‫ארץ ישראל ‪":‬ארץ חיטה ושעורה‪ ,‬גפן ותאנה ורימון‪ ,‬ארץ‬
‫זית ותמר ודבש" (דברים ח' ‪.)8‬‬
‫חכמי הקבלה מהדרים ומוסיפים "סדר" ט"ו בשבט‪ ,‬שמסביר ומרחיב את משמעותם הפנימית של הפירות‪ ,‬וכולל גם ברכות‪ ,‬שירים ודיון‪ .‬המקובל רבי חיים ויטאל‬
‫מביא בספר "עץ חיים" חלוקה מקורית של הפירות‪ .‬לדעתו יש סדר קבוע באכילת הפירות‪ ,‬ועצם חלוקת הפירות מדגישה את העולמות השונים‪ .‬העולם הראשון‬
‫הוא עולם העשייה‪ ,‬המסומל בפירות נקלפים שתוכם נאכל‪ .‬העולם השני הוא עולם היצירה‪ ,‬המסומל בפירות שקליפתם החיצונית נאכלת ותוכם נזרק‪ ,‬ואילו‬
‫הגבוה שבעולמות הוא עולם הבריאה‪ ,‬המסומל בפירות שנאכלים בשלמותם ‪ -‬קליפה ותוך‪.‬‬
‫כי האדם באשר הוא אדם‪ ,‬צריך להיות תמיד בתוך הטבע ; כי הטבע הוא לאדם‬
‫המרגיש והמכיר ממש מה שהמים הם לדג‪ .‬כי לא רק להשתקפות בבואתו של הטבע‬
‫לספרה של הטבע‪ ,‬ללחיצה המקפת והמאחדת‪,‬‬
‫ֵ‬
‫בתוך נפשו זקוק האדם‪ .‬זקוק הוא‬
‫שהטבע‪ ,‬שההוויה אין‪-‬סופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו ונפשו ומכריחה‬
‫אותו לחיות‪ ,‬להיות אדם ולהיות פרט בפני עצמו‪( .‬א‪.‬ד גורדון)‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪15‬‬
‫עול‬
‫ם וחרש ניגשים אל ס‬
‫ף‬
‫י‬
‫הנ‬
‫השער הקהילתי והמקומי‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ל‬
‫קו‬
‫העשב והאד‬
‫מה‪ .‬כ‬
‫ל‬
‫מה‬
‫‪ 16‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫כולנו‬
‫רקמה אנושית‬
‫אחת חיה‬
‫ש‬
‫‪.‬א‬
‫ש ‪..‬‬
‫ח‬
‫רו‬
‫וד מנור‬
‫ה‬
‫אם ת‬
‫קשיב‬
‫הי‬
‫טב‪,‬‬
‫תשמע קולות ולח‬
‫ש‬
‫י‬
‫ם‬
‫תה‬
‫א‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫‪.‬‬
‫נוף ילדות‬
‫סימן שעוד לא הגענו‬
‫מילים ולחן‪ :‬שלמה ארצי‬
‫מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר‬
‫בנוף הבתים הישנים‪,‬‬
‫אשר היו צלי בימי ילדות‪,‬‬
‫חלפו הרבה שנים‪,‬‬
‫חלפו הרבה שנים‪.‬‬
‫אתה רואה דקלים?‬
‫דקלים איני רואה!‬
‫אתה רואה גמלים?‬
‫גמלים איני רואה!‬
‫אולי לפני עיניי לרגע צל עבר ‪-‬‬
‫איני רואה דבר‪ ,‬איני רואה דבר!‬
‫נוף הבתים כבר מתפורר‪,‬‬
‫וקירותיו נעלמים‪,‬‬
‫חלפו הרבה שנים‪,‬‬
‫חלפו הרבה שנים‪.‬‬
‫בגן העדן של ילדות‬
‫אשר היה פורח‪,‬‬
‫הייתי חלק מהנוף‬
‫היום אני אורח‪.‬‬
‫בגן העצים המתקלפים‪,‬‬
‫אשר היו צלי בימי ילדות‪,‬‬
‫כבר נשברו הענפים‪,‬‬
‫קפצה ִזקנה פתאום‪.‬‬
‫סימן שעוד לא הגענו‬
‫והאופק עוד רחוק‪,‬‬
‫ולבך עודו פתוח‬
‫ואיך שביניהם פורחת השיטה?‬
‫אולי אני בגלל השמש מסנוור ‪-‬‬
‫איני רואה דבר‪ ,‬איני רואה דבר‪.‬‬
‫אל ארבעת הרוחות‪.‬‬
‫וצריך להמשיך ללכת‬
‫וצריך להמשיך לנדוד‪,‬‬
‫והדרך עוד מושכת‬
‫ארוכה‪.‬‬
‫סימן שעוד לא הגענו‪...‬‬
‫אתה רואה אדם בצל התאנה?‬
‫איני רואה אדם בצל התאנה!‬
‫אולי בצל הגפן שם מנוחתו?‬
‫איני רואה דבר‪ ,‬איני רואה אותו‪.‬‬
‫אתה רואה עצי זיתים ושדה‬
‫חיטה‬
‫ אולי אתה רואה בנות בכלי לבן‬‫יוצאות אל הכרמים עם אהובי‬
‫לבן?‬
‫ אולי אתה רואה בדרך ליהודה‬‫אישה יפהפייה צועדת לבדה?‬
‫ איני רואה בנות‪ ,‬איני רואה‬‫כרמים‪,‬‬
‫עובר אני ביעף יבשת וימים‪.‬‬
‫יומם וליל האש בעצמותיי תבער‬
‫איני רואה דבר‪ ,‬איני רואה דבר‪.‬‬
‫סימן שעוד לא הגענו‪...‬‬
‫אני הולך ואת איתי‬
‫והם כולם נעלמים‬
‫קפצה ִזקנה פתאום‬
‫איזה יום היום‪.‬‬
‫בגן העדן של ילדות‪.‬‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪17‬‬
‫ַמה נמשלו חברי קהילת גשר לתמר?‬
‫כי בתמ ר אין שום דבר מיותר‪ ,‬הת�מ‬
‫רים לאכילה‪ ,‬הלולבים לחג הסוכות‪,‬‬
‫כפות התמרים לסכך‪ ,‬מהסיבים קולעים‬
‫חבלים‪ ,‬מהסנסינים – סלים‪ ,‬ובגזע משצ‬
‫תמשים להכנת קורות‪ ...‬כך הם חברי הקהילה – מהם‬
‫נמרצים ופועלים במוסדות הקהילה ובית הספר‪ ,‬יוזמים‬
‫ומבצעים‪ ,‬מהם מנחי בתי מדרש‪ ,‬מהם מפיקי אירועים‪,‬‬
‫מהם כותבים‪ ,‬מהם מקשיבים ומסייעים‪ ,‬מהם מתנדבים‬
‫ומנַדבים אחרים‪ ,‬בעלי מצוות וצדקות כאלה ואחרות‬
‫ביומיום ובחג‪ .‬אין איש מיותר‪ ,‬ממש כמו בתמר‪.‬‬
‫ל‬
‫(על פי בראשית רבה מא‪ ,‬א)‬
‫ולמה נמשלה קהילת גשר לגפן?‬
‫תשביח‪ ,‬מה הם עושים?‬
‫ַ‬
‫הגפן ‪ -‬כשבעליה מבקשים ֶש‬
‫עוקרים אותה ממקומה ושותלים אותה במקום אחר והיא‬
‫ַמ ְׁש ַּב ַחת‪ .‬כך‪ ,‬קהילת גשר‪ .‬כיוון שביקש הקדוש‪-‬ברוך‪-‬‬
‫הוא לאחד את עמו ולהודיע את שמעם בעולם ‪ -‬עקרו‬
‫מיישובים אחרים והגיעו למזכרת בתיה‪ ,‬היכו בה שורש‪,‬‬
‫התחילו להצליח ולהשביח בה ואותה‪.‬‬
‫(על פי המדרש בשמות רבה מ”ד שעונה על השאלה למה נמשלה ישראל‬
‫לגפן ומסיים במילים‪“ :‬ויצא להם ֵׁשם בעולם‪)”.‬‬
‫‪ 18‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫שי‬
‫ריח תפוח ואודם שני‬
‫מילים‪ :‬רחל‬
‫לחן‪ :‬לוי שער‬
‫מילים‪ :‬יורם טהרלב‬
‫לחן‪ :‬נחצ’ה היימן‬
‫אעולל כגפן‬
‫שארית הרחש‬
‫ואשלח מנחה לך‬
‫מזמרת לבי‪.‬‬
‫כל שיד העצב‬
‫לא עקרה משורש‪,‬‬
‫שקדים‪-‬הזעם‬
‫לא שדף עוד בי‪.‬‬
‫שובי ציפורת על כנף הרוח‬
‫כבר בגני פיתח הסמדר‪.‬‬
‫בושם לימון ניצת התפוח‪,‬‬
‫גשם הלך וחורף עבר‪.‬‬
‫הו‪ ,‬מי יביא לך זו האיגרת‬
‫מי יישאך כלה אל גני?‬
‫קן לך אבנה על בד וצמרת‪,‬‬
‫ריח תפוח אודם שני‪.‬‬
‫ארפד הטנא‬
‫זכרונות כנרת‪,‬‬
‫ורד שמי הבוקר‬
‫בין עצי הגן‪,‬‬
‫זהב הצהריים‬
‫במרחב רוגע‬
‫ולילך הערב‬
‫על הרי גולן;‬
‫בואי נא בואי‪ ,‬צביית החמד‪,‬‬
‫בגד של טל לבשו השדות‪.‬‬
‫כבר האדימה לנו השמש‬
‫ובגביענו יין אדום‪.‬‬
‫זכר ליל הסהר‬
‫על חלקת המים‪.‬‬
‫זו תרועת האושר‬
‫בעלות ימיי‪,‬‬
‫ְּכ ִב ְׁשני תולעת‬
‫בה אקשור הטנא‬
‫ואשלח אליך התשמח לשי?‬
‫הו‪ ,‬מי יטוס ידאה בשמים‬
‫מי לך יביא בשורת האביב?‬
‫מי יישאך כלה על כנפיים‬
‫מי אל גני אותך מי ישיב?‬
‫שובי נא‪ ,‬שובי‪ ,‬כי תם החורף‪,‬‬
‫שחר חדש הקיץ הביא‪.‬‬
‫שובי אליי קינך הציפורת‬
‫שובי צבייה אל ערש הצבי‪.‬‬
‫הו מי יביא לך זו האיגרת‪...‬‬
‫נרים כוס סיידר תפוחים ונשתה לחיים‪...‬‬
‫ֶׂשה ִנּג‬
‫ּו‬
‫ן‬
‫ֶׁש‬
‫ל‬
‫ר‬
‫השער הארץישראלי‬
‫ת ָה‬
‫ר‬
‫ַ‬
‫י‬
‫ּׁש‬
‫ִ‬
‫ּו ִמ‬
‫ה‬
‫ֹו ֶע‬
‫ֲע ָׂש ִבים‬
‫ִמ ְת ַ‬
‫מ ֵּלא‬
‫ַה ֵּל‬
‫ק ‪. ..‬‬
‫ק‬
‫ֵ‬
‫ֹו‬
‫ּת‬
‫מ ְׁש‬
‫ִ‬
‫ּו‬
‫ב‬
‫“ ַּדע‬
‫בארץ‬
‫אהבתי‬
‫השקד פורח‬
‫ת ָה ֲע ָׂש ִבים ַנ ֲע‬
‫ִּׁשי ַר‬
‫ּו ִמ‬
‫ְלָך‬
‫ֶׁש ָּכל‬
‫ֵע ֶׂש‬
‫ב ֵיׁש לֹו ִׁשי ָרה ְמיֻ ֶח‬
‫ֶ‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ֵע ֶׂש‬
‫ִמ‬
‫ֶ‬
‫ּׁש‬
‫ב ְו‬
‫ּלֹו‪,‬‬
‫“ּדע ְלָך ֶׁש ָּכל ֵע ֶׂשב‬
‫ַ‬
‫ירה‬
‫ְו ֵע ֶׂשב יֵׁש לֹו ִׁש ָ‬
‫אתם מוזמנים לאכול עוגיות מדגנים‬
‫ֻח ֶדת ִמ ֶּׁשּלֹו‪,‬‬
‫ְמי ֶ‬
‫ולהרים כוס עסיס דגנים –‬
‫לחיים‪...‬בירה שחורה הוי ארצי מולדתי‬
‫או לבנה – נשתה‬
‫מילים‪ :‬שאול טשרניחובסקי‬
‫ירת ָה ֲע ָׂש ִבים‬
‫ּומ ִּׁש ַ‬
‫ִ‬
‫לחן‪ :‬נעמי שמר‬
‫ַע ֶׂשה ִנּגּון ֶׁשל‬
‫נֲ‬
‫ים השיבולים‬
‫הוי ארצי! מולדתי!‬
‫מילים‪ :‬יצחק קינן‬
‫הר טרשים קרח‪.‬‬
‫לחן‪ :‬חיים אגמון‬
‫רֹועה‪...‬‬
‫ֶ‬
‫עדר עלפה‪ :‬שה וגדי‪.‬‬
‫זהב הדר שמח‪.‬‬
‫ים השיבולים שמסביב‬
‫ירת ָה ֲע ָׂש ִבים‬
‫ּומ ִּׁש ַ‬
‫ִ‬
‫מנזרים‪ ,‬גל‪ ,‬מצבה‪,‬‬
‫על גליו לשוט יצא הרוח‪.‬‬
‫כיפות טיט על בית‪.‬‬
‫אלף חיוכים אליי שלח האביב‪,‬‬
‫ִמ ְת ַמ ֵּלא ַה ֵּלב‬
‫מושבה לא נושבה‪,‬‬
‫שמש חביבה יצאה לשוח‪.‬‬
‫זית אצל זית‪.‬‬
‫ּתֹוקק‪ֶ ...‬אל‬
‫ּומ ְׁש ֵ‬
‫ִ‬
‫על המיתרים המפיקים צלילי זהב‬
‫ארץ! ארץ מורשה!‬
‫הם המזמרים אל מול התכלת‪.‬‬
‫אלף מלאכים השרים שלום לסתיו‪ ,‬דקל רב כפים‪.‬‬
‫ִׂש ָר ֵאל‪”...‬‬
‫ֶא ֶרץ י ְ‬
‫גדר קו צבר רשע‪.‬‬
‫שיבולת אחת גם אם היא ירוקת עין ויש‬
‫לה שירה מיוחדת משלה‪ ,‬אינה חזקה‬
‫כמו אגודת שיבולים‪ ,‬כמו אלומה‪ .‬זוהי‬
‫כוחה של קהילה‪.‬‬
‫נושקים ומלטפים פצעי שלכת‪.‬‬
‫‪ 20‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫גם האהבות‪ ,‬באור נפלא‪,‬‬
‫שוב פורחות כולן בשדות הזמר‪.‬‬
‫אלף חיוכים שלוחים אלייך ילדה‪,‬‬
‫זר שירים כתב לך המשורר‪.‬‬
‫נחל כמה מים‪.‬‬
‫ריח פרדסי אביב‪.‬‬
‫שיר צלצל גמלת‪.‬‬
‫חל חולות לים סביב‪.‬‬
‫צל שקמה נופלת‪.‬‬
‫ארץ נחלת מדבר סין!‬
‫קסם כוכבי לכת‪.‬‬
‫הבל זעם החמסין‪.‬‬
‫מלונה בשלכת‪.‬‬
‫כרם גפן נים לא נים‪.‬‬
‫תל חורבה נחרשת‪.‬‬
‫תכול לילות וילל תנים‪.‬‬
‫משאבה נוקשת‪.‬‬
‫הוי‪ ,‬הוי‪ ,‬ארץ חמדת לב!‬
‫השמיר‪ ,‬השית‪.‬‬
‫ביר סוד יתום בגב‪.‬‬
‫בשמים עיט‪.‬‬
‫ריח פרדסי אביב‬
‫שיר צלצל גמלת‬
‫בים של אור טובע כל‪,‬‬
‫ועל פני כל התכלת‪.‬‬
‫ריח פרדסי אביב‪...‬‬
‫חלקת אלוהים‬
‫מילים‪ :‬יורם טהרלב‬
‫לחן‪ :‬נורית הירש‬
‫ִחּיָה ַה ָּגדֹול ור’ ִׁש ְמעֹון ֵּבן ֲח ַל ְפ ָתא ָהיּו‬
‫ֶלת‪-‬‬
‫ְמ ַה ְּל ִכים ְּב ִב ְק ַעת ַא ְר ֵּבל ְו ָראּו ַאּי ֶ‬
‫אֹורּה‪ָ .‬א ַמר ר’‬
‫[נ ְג ָלה] ָ‬
‫ַה ַּׁש ַחר ֶׁש ָּב ְק ָעה ִ‬
‫ִחּיָה לר’ ִׁש ְמעֹון‪ְּ :‬ב ַר ִּבי‪ָּ ,‬כְך ִהיא ְּג ֻא ָּל ָתם‬
‫ְכל‬
‫ה‪-‬ק ְמ ָעה‪ ,‬ו ָ‬
‫ִׂש ָר ֵאל ‪ִּ -‬ב ְת ִח ָּלה ִק ְמ ָע ִ‬
‫ֶׁשל י ְ‬
‫הֹול ֶכת‪.‬‬
‫הֹול ֶכת ִהיא ַר ָּבה ְו ֶ‬
‫ַּכ ָּמה ֶׁש ִהיא ֶ‬
‫ר'‬
‫[ירושלמי‪ ,‬ברכות פ”א ה”א]‬
‫ֶא ַמר (יחזקאל‬
‫ֻּלה ִמּזֶה‪ֶׁ ,‬שּנ ֱ‬
‫ָא ַמר ר’ ַא ָּבא‪ֵ :‬אין ְלָך ֵקץ ְמג ֶ‬
‫ּופ ְר ְי ֶכם ִּת ְּׂשאּו‬
‫“ו ַא ֶּתם ָה ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאל ַע ְנ ְפ ֶכם ִּת ְּתנּו ִ‬
‫לו)‪ְ :‬‬
‫ְל ַע ִּמי ִי ְׂש ָר ֵאל ִּכי ָק ְרבּו ָלבֹוא”‪ְּ .‬כ ֶׁש ִּת ֵּתן ֶא ֶרץ‪ִ -‬י ְׂש ָר ֵאל‬
‫יֹותר‬
‫ֻּלה ֵ‬
‫ִק ַרב ַה ֵּקץ‪ְ ,‬ו ֵאין ְלָך ֵקץ ְמג ֶ‬
‫ָפה ָאז י ְ‬
‫ִּפ ְריָּה ְּב ַעיִן י ָ‬
‫ִמּזֶה‪[ .‬סנהדרין צח‪ ,‬א‪ :‬רש”י שם]‬
‫מעיין ידעתי בין עשבי הבר‪,‬‬
‫בתוך השקט הכחול‪.‬‬
‫לו ידעתי ככה לחיות‬
‫לנבוע ולעד לא לחדול‪.‬‬
‫הימים שעוד נותרו לאהבה‬
‫חומקים מבין האצבעות‪,‬‬
‫ואנחנו לא נבקש‬
‫לא אות ואף לא רמז לבאות‪.‬‬
‫חלקת אלוהים ופיסת שמים‪,‬‬
‫דבר לא אבקש רק אבן קטנה‪,‬‬
‫ראשי להניח בצל הזית‬
‫ולשקוט ארבעים שנה‪.‬‬
‫מעיין היה לי בין עשבי הבר‪,‬‬
‫פינת ילדות נאמנה‬
‫בלבי רוגעת לעד‬
‫חלקת האלוהים הקטנטנה‪.‬‬
‫חלקת אלוהים ופיסת שמים‪...‬‬
‫מי זה ייקח אותי‬
‫אל אותה השלווה שידעתי‪,‬‬
‫אל הדממה‪,‬‬
‫אל חלקת הקמה‪ ,‬אל ערש ילדותי‪.‬‬
‫ערכים לאומיים ומסורת חיצ‬
‫לונית של יציאה להרים ולצ‬
‫חורשות‪ ,‬כדי לנטוע שתילים‬
‫ולכסות את שממת הארץ‬
‫בעצים מתחברים לעברו של‬
‫העם ולערכים דתיים של‬
‫מצוות ישוב ארץ ישראל‬
‫על ידי הפרחתה‪.‬‬
‫“כי תבואּו אל הארץ‬
‫ונטעתם” (ויקרא יט)‬
‫דֹוׁש‪ּ-‬ברּוְך‬
‫ָ‬
‫ָא ַמר ָל ֶהם ַה ָּק‬
‫ִׂש ָר ֵאל‪ַ :‬אף ַעל ִּפי‬
‫הּוא ְלי ְ‬
‫אֹותּה ְמ ֵל ָאה ָּכל‬
‫ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו ָ‬
‫ֵׁשב ְוֹלא‬
‫ֹאמרּו נ ֵ‬
‫טּוב‪ֹ ,‬לא ּת ְ‬
‫ירין ַּב ְּנ ִטיש‬
‫ְה ִ‬
‫ִנ ַּטע‪ֶ ,‬א ָּלא ֱהוּו ז ִ‬
‫ר“ּונ ַט ְע ֶּתם ָּכל‬
‫ֶא ַמ ְ‬
‫עֹות‪ֶׁ ,‬שּנ ֱ‬
‫ֵעץ ַמ ֲא ָכל” (שם) ‪-‬‬
‫את ם‬
‫ּומ ָצ ֶ‬
‫ְּכ ֵׁש ם ֶׁש ִּנ ְכ ַנ ְס ֶּת ם ְ‬
‫ָטעּו ֲא ֵח ִרים‪,‬‬
‫ְנ ִטיעֹות ֶׁשּנ ְ‬
‫ֵיכם‪.‬‬
‫נֹוט ִעים ִל ְבנ ֶ‬
‫ַאף ַא ֶּתם ֱהיּו ְ‬
‫(תנחומא קדושים)‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪21‬‬
‫כשעמדה לפרוץ מלחמת העולם‪,‬‬
‫אז הגדוד יצא לשמור על כל‬
‫העם אז העיר בקול רעדה –‬
‫מה יקרה לו בבריגדה?‬
‫והגדוד כולו כאיש אחד רעם‪:‬‬
‫השיר על הארץ‬
‫מילים‪ :‬יהושע סובול‬
‫לחן‪ :‬יוני רכטר‬
‫בואו נשיר את השיר המטורף‬
‫של הארץ‪,‬‬
‫בואו נשיר את השיר הצהוב של‬
‫החול‪,‬‬
‫יחפנים מתהלכים לאורכה‬
‫ולרוחבה של הארץ‬
‫ועושים איתה אהבה‪ ,‬אנשים‬
‫פורקי עול‪.‬‬
‫איפה הארץ ההיא‪ ,‬שקראו לה‬
‫קטנטונת?‬
‫איפה אותה אהבה מגוללת‬
‫בחול?‬
‫אנרכיסטים הולכים בדרכים‪,‬‬
‫לעורם רק כותונת‬
‫ובוערת אש בראשם ששורפת‬
‫הכול?‬
‫תנו לי לשוב אל אותה הפינה‬
‫הנידחת‪,‬‬
‫איפה אותם החיים עם שמחת‬
‫הפשטות‪,‬‬
‫תנו לי מילים עזובות‪ ,‬מנגינה‬
‫נשכחת‪,‬‬
‫להוציא מבין הקוצים‪ ,‬קרעים‬
‫של ילדות‪.‬‬
‫תנו לי לשיר את השיר החולה‪,‬‬
‫הקודח‪,‬‬
‫מאוהב וזרוק אמיתי בלי זהות‬
‫וזכויות‪.‬‬
‫תנו לי לחזור בדרכים החולות‬
‫אהבה לירח‬
‫שוב לחזור ללכת יחף על שברי‬
‫זכוכיות‪.‬‬
‫‪ 22‬סדר ט"ו בשבט | קהילת גשר מזכרת בתיה‬
‫אין כבר דרך חזרה‬
‫מילים‪ :‬יורם טהרלב‬
‫לחן‪ :‬יאיר רוזנבלום‬
‫כשעלו הבילויים מלאי תקוות‬
‫ויתד תקעו בארץ האבות‪,‬‬
‫בקדחת הם חלו פה‪,‬‬
‫מחמסינים הם סבלו פה‪,‬‬
‫אבל משהו לחש בלבבות –‬
‫אם זה טוב ואם זה רע‬
‫אין כבר דרך חזרה‪.‬‬
‫אין כבר דרך חזרה!‬
‫על סוסים רכבו עם חרב ומקל‬
‫לגרש כל מתנקש ומתנכל‪,‬‬
‫ברחובות ובגדרה‪,‬‬
‫פתח תקווה וחדרה‪,‬‬
‫הם קראו לפלשתינה – ישראל‪.‬‬
‫אם זה טוב ואם זה רע‪...‬‬
‫אם זה טוב ואם זה רע‪...‬‬
‫כשהוקמה המדינה באש קרבות‪,‬‬
‫עוד הבריטים לא נטשו את‬
‫התקוות‪.‬‬
‫הם ביקשו‪ :‬נחזור לרגע‪,‬‬
‫נחסל פה את הנגע‪,‬‬
‫אך אנחנו רק קראנו‪“ :‬בלי‬
‫טובות”‪.‬‬
‫אם זה טוב ואם זה רע‪...‬‬
‫ָקן‬
‫ילי ְט ֶב ְריָה‪ָ .‬ר ָאה ז ֵ‬
‫עֹובר ִּב ְׁש ִב ֵ‬
‫יאנּוס ֶׁש ָהיָה ֵ‬
‫ֲע ֶׂשה ְּב ַא ְד ִר ַ‬
‫ָקן‪,‬‬
‫נֹוט ַע ְנ ִטיעֹות‪ָ .‬א ַמר לֹו‪ :‬ז ֵ‬
‫חֹופר ֲח ִפירֹות ְו ֵ‬
‫עֹומד ְו ֵ‬
‫ֶא ָחד ֶׁש ֵ‬
‫ָקן! ֵּבן ַּכ ָּמה ַא ָּתה ַהּיֹום? ָא ַמר לֹו‪ֵּ :‬בן ֵמ ָאה ָׁשנָה‪ָ .‬א ַמר לֹו‪:‬‬
‫זֵ‬
‫נֹוט ַע ְנ ִטיעֹות ‪ְ -‬ו ִכי‬
‫טֹור ַח ְו ֵ‬
‫עֹומד ְו ֵ‬
‫ָקן ֵּבן ֵמ ָאה ָׁשנָה‪ְ ,‬ו ֵ‬
‫ַא ָּתה ז ֵ‬
‫נֹוט ַע‪.‬‬
‫דֹוני ַה ֶּמ ֶלְך‪ֲ ,‬ה ֵר ִיני ֵ‬
‫ָסבּור ַא ָּתה ֶל ֱאכֹל ֵמ ֶהן ?! ָא ַמר לֹו‪ֲ :‬א ִ‬
‫ָגעּו‬
‫יעֹותי; ְו ִאם ָלאו ‪ְּ -‬כ ֵׁשם ֶׁשּי ְ‬
‫ְּכה ‪ -‬א ַֹכל ִמ ֵּפרֹות ְנ ִט ַ‬
‫ִאם ֶאז ֶ‬
‫ֵע ְל ָבנַי‪( .‬ויקרא רבה כה)‬
‫בֹותי‪ָּ ,‬כְך ֲא ִני ָיג ַ‬
‫ִלי ֲא ַ‬
‫מ‬
‫“כל שנה ושנה‬
‫מוריק הדשא‬
‫מלבין החצב‬
‫ומזהיר ההדר‪.‬‬
‫כל שנה ושנה‬
‫אדמה מתחדשת‬
‫עולה החמה‬
‫ויורד המטר‪.‬‬
‫כל שנה נולדים‬
‫אנשים לרוב‪,‬‬
‫לשמחה ולעצב‪,‬‬
‫לדמעות ולצחוק‪,‬‬
‫ויש מישהו הרוצה‬
‫רק טוב‬
‫גם השנה‪”.‬‬
‫שתברְך‬
‫ֵ‬
‫ִיהי ָרצֹון ִמלפנֶיָך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו‪,‬‬
‫ִ‬
‫ברּבּוי ְש ָמנים וטובים‪,‬‬
‫כל מיני האילנות‪ ,‬ויֵצאו פירותיהם ִ‬
‫ותברך את הגפנים שיֵצאו ענבים הרבה ְש ֵמנים וטובים‪,‬‬
‫כדי שיהיה היין היוצא מהם ָמצוי לרוב ְל ָכל ַע ְּמָך ישראל‪,‬‬
‫לקיים בו ִמצוַת קידוש ּומצוַת הבדלה בשבתות ובימים‬
‫טובים‪ ,‬ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב‪:‬‬
‫לחמָך ושתה ְּב ֵלב טֹוב יֵינֶָך כי כבר ָר ָצה‬
‫“לך אכֹול בׂשמחה ֶ‬
‫ׂשיָך”‪( .‬על פי “לשון חכמים”)‬
‫האלוהים את ַמ ֲע ֶ‬
‫(לאה גולדברג)‬
‫יהי רצון שתתחדש‬
‫עלינו שנת אילן‬
‫טובה ומבורכת!‬
‫ַתם ֵס ֵדר ט”ו בשבט‪ .‬כשם שזכינו ְל ַתקנו‬
‫ְּכה ַל ְחּגֹג את החג‪ִ ,‬לטעום‬
‫השנה‪ ,‬כן ִנז ֶ‬
‫ִמ ֵּפרות ַארצנּו ולעשות תיקון ט”ו בשבט‬
‫גם בשנה ַה ָּב ָאה‪ָ .‬א ֵמן‪.‬‬
‫קהילת גשר מזכרת בתיה | סדר ט"ו בשבט ‪23‬‬
‫הודפס בתש"ע | ‪2010‬‬