חופשה ללא תשלום (חל"ת) - אגף משאבי אנוש

‫‪1‬‬
‫תקציבית‬
‫(מעודכן ‪)900//6‬‬
‫נא למלא טופס זה והעבירו כשהוא חתום אל גב' אורנה ירושינסקי‬
‫באגף משאבי אנוש‪ ,‬בנין הסנט קומה ‪ ,3‬טלפון ‪928-2333‬‬
‫בקשה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) – הסדר זכויות‬
‫(חברי סגל בפנסיה תקציבית)‬
‫פרטי חבר הסגל *‬
‫(* בטופס זה למניעת סרבול‪ ,‬כל האמור בלשון זכר מתייחס כמובן גם ללשון נקבה)‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫תקופת החל"ת‪:‬‬
‫מיום ‪_______________ :‬‬
‫עד יום‪_______________ :‬‬
‫הובא לידיעתי כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מספר הזהות‬
‫כתובת בעת החופשה‪:‬‬
‫היחידה‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫כתובת מייל בתקופת‬
‫החל"ת‪:‬‬
‫הסדר תשלומים לשמירת זכויות‬
‫דמי ביטוח לאומי‬
‫לפי החוק חלה על חבר סגל השוהה בחופשה ללא תשלום חובת תשלום דמי ביטוח לאומי‬
‫באמצעות המעביד עבור שני החודשים הראשונים והמלאים של החופשה‪ .‬עבור יתרת תקופת‬
‫החופשה‪ ,‬על החבר סגל להסדיר את חובותיו ישירות במוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫חבר סגל המועסק בתקופת החופשה אצל מעביד אחר‪ ,‬או אם הינו חבר סגל עצמאי‪ ,‬או חבר‬
‫סגל השוהה במושב או בקיבוץ‪ ,‬פטור מחובת תשלום זה‪.‬‬
‫חבר סגל היוצא לחו"ל לתקופה העולה על ששה חודשים יפנה ישירות למוסד לביטוח לאומי‬
‫להסדיר חובותיו במוסד זה‪.‬‬
‫בהתאם לנ"ל‪ ,‬הנני מצהיר‪/‬ה כדלקמן‪:‬‬
‫בתקופת החופשה אהיה חבר סגל שכיר‪/‬עצמאי‪/‬אשהה במושב או בקיבוץ‪.‬‬
‫בתקופת החופשה אשהה בחו"ל תקופה העולה על ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫בתקופת החופשה לא אעבוד כלל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוח בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לשוהים מחוץ לישראל אשר אין להם‬
‫הכנסה בישראל ממנה מנוכים דמי ביטוח בריאות‬
‫תושב אשר מתגורר מחוץ לישראל תקופה ממושכת (‪ 182‬ימים לפחות משך שנה רצופה)‪,‬ואין‬
‫לו הכנסה בישראל ממנה מנוכים דמי ביטוח בריאות‪ ,‬לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי‬
‫חוק ביטוח בריאות ממלכתי עם שובו לישראל‪ ,‬משך חודשיים על כל שנה בה נעדר מישראל‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬כדי למנוע מצב בו לא תהיה מבוטחת עם שובך מהחל"ת‪ ,‬יש הכרח להסדיר את‬
‫התשלומים לביטוח לאומי גם בגין דמי ביטוח הבריאות טרם היציאה לחו"ל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שמירת זכויות גימלה לשארים בתקופת החל"ת (לחבר סגלים בפנסיה תקציבית)‬
‫חבר סגל היוצא לחל"ת (לאחר ששרת לפחות ‪ 3‬שנים)‪ ,‬חייב לשלם לטכניון מדי חודש ‪5%‬‬
‫מהמשכורות שהיו מגיעות לו בתקופת החל"ת אילו עבד‪ ,‬לשם שמירת זכויות שאריו‬
‫לגימלת שארים בתקופה זו‪.‬‬
‫רצ"ב טופס התחייבות לשמירת זכויות לגימלת שארים בחל"ת והוראה להעברה בנקאית‪,‬‬
‫אותם עליך למלא לפני יציאתך לחל"ת ולהעביר לגב' אורנה ירושינסקי באגף משאבי אנוש‬
‫(טלפון ‪. )3322‬‬
‫‪2‬‬
‫תקציבית‬
‫תשלום זה הינו "רכישת ביטוח" ואינו מקנה צבירת זכויות פנסיה או פיצויים עבור תקופת‬
‫החל"ת ולכן‪ ,‬תקופה זו לא תובא בחשבון כתקופת שירות לצורך גימלאות או פיצויי פיטורין‪.‬‬
‫חבר סגל הבוחר לשמור על זכויותיו לגימלה‪ ,‬לפי המפורט בסעיף ‪ 4‬בהמשך‪ ,‬פטור מתשלום‬
‫זה‪.‬‬
‫חבר סגל שיצהיר בהמשך כי איננו עתיד להשתכר מכל מקור שהוא בתקופת החל"ת‪ ,‬יוכל‬
‫לבקש לפטור אותו מתשלום זה‪.‬‬
‫בהתאם לנ"ל‪ ,‬הנני מצהיר כדלקמן‪:‬‬
‫בתקופת החל"ת לא אשתכר מכל מקור שהוא‪ ,‬בין כחבר סגל שכיר ובין כעצמאי‪ ,‬ולכן אבקש‬
‫לפטור אותי מתשלום ‪ 5%‬לשמירת זכויות גימלה לשארים‪.‬‬
‫הנני מתחייב להודיע אם יחול שינוי באמור לעיל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫רכישת זכויות לגימלה או לפיצויי פיטורין עבור תקופת החל"ת‬
‫חבר סגל אשר השלים ‪ 3‬שנות שירות‪ ,‬נושאות זכות לגימלה‪ ,‬יכול לרכוש זכויות לגימלה או‬
‫לפיצויי פיטורין‪ ,‬עבור תקופת החופשה ללא תשלום‪.‬‬
‫לשם כך עליו לשלם תשלומים חודשיים בגובה של ‪ 18.5%‬מהמשכורות שהיו מגיעות לו אילו‬
‫עבד בתקופת החל"ת‪.‬‬
‫במידה שהינך מעוניין לרכוש זכויות לגימלה‪ ,‬נבקשך למלא את טופס ההתחייבות לרכישת‬
‫זכויות פנסיה בחל"ת והוראה להעברה בנקאית הרצ"ב‪ ,‬ולהעבירם לגב' אורנה ירושינסקי‬
‫באגף משאבי אנוש (טלפון ‪. )3322‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביטוח חיים ריזיקו‬
‫חבר סגל השוהה בחופשה ללא תשלום רשאי להמשיך ולהכלל בפוליסת ביטוח חיים ריזיקו‬
‫של החבר סגלים בטכניון‪.‬‬
‫במקרה שחבר הסגל בחר בכך‪ ,‬עליו לשלם מראש עבור תקופת החופשה את דמי הפרמיה‪,‬‬
‫כולל חלקו של המעביד שהינו סכום מקביל לתשלום של חבר הסגל‪.‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬אני מצהיר כדלקמן‪:‬‬
‫אני מעוניין להכלל בפוליסת ביטוח חיים ריזיקו בתקופת החל"ת‪.‬‬
‫אינני מעוניין להכלל בפוליסת ביטוח חיים ריזיקו בתקופת החל"ת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסכם ביטוח הבריאות בטכניון‬
‫חבר סגל היוצא לחל"ת רשאי להמשיך לשמור על זכויותיו בביטוח הבריאות המשלים‬
‫בחברת הביטוח "כלל"‪ ,‬באמצעות ארגון הסגל האקדמי‪ .‬שמירת הזכות כרוכה בתשלום‪.‬‬
‫באי הפקדת התשלום לא תבוטח (כולל בני משפחה) בתקופת החל"ת ולא יישמר לך רצף‬
‫ביטוחי‪.‬‬
‫על‪-‬מנת להסדיר את רצף התשלום‪ ,‬עליך לפנות לארגון הסגל האקדמי –לנורית בטלפון‬
‫‪.8222422/38‬‬
‫‪.7‬‬
‫שכר קידום ותק בדרגה‬
‫הננו להסב תשומת לבך שלפי החלטת הנהלת הטכניון תוכר תקופת חל"ת במוסד אקדמי‬
‫אחר להוראה ומחקר בארץ ובחו"ל‪ ,‬לצורך קידום הוותק בדרגה‪.‬‬
‫במידה שתשהה בתקופת החל"ת במוסד אקדמי אחר להוראה ומחקר‪ ,‬נבקשך עם שובך‬
‫מתקופת החל"ת‪ ,‬להמציא לנו אישור על כך‪.‬‬
‫================================================‬
‫נהירים לי סדרי התשלומים לשמירת זכויותי כפי שפורטו מעלה והנני מבקש לפעול בהתאם‬
‫להצהרותי בנדון‪.‬‬
‫תאריך‪__________________ :‬‬
‫חתימה‪__________________ :‬‬
‫‪3‬‬