1 שער ארשת שפתינו - ממלכת האותיות

‫‪1‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫‪2‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫בעזרת השם יתברך‬
‫רוצה‬
‫להתפלל נכון ?‬
‫תשובות להרבה ספקות‬
‫ארשת שפתנו‬
‫‪3‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫תוכן הענינים‬
‫תוכן‬
‫‪ (1‬מבוא‪..............................................‬עמ' ‪4‬‬
‫‪ (2‬פתח דבר‪ ........................................‬עמ' ‪6‬‬
‫‪ (3‬הטעמת‪,‬ניגון‪ ,‬ההברה הנכונה‪.............‬עמ' ‪8‬‬
‫‪3‬א(תפקיד המקף‬
‫‪ (4‬חלוקת המשפט בצורה נכונה‪ .............‬עמ' ‪12‬‬
‫‪ (5‬הגיית הניקוד נכון‪ ...........................‬עמ' ‪14‬‬
‫‪ (6‬פת"ח גנובה‪.....................................‬עמ' ‪19‬‬
‫‪ (7‬מפיק ה"א‪.......................................‬עמ' ‪19‬‬
‫‪ (8‬וא"ו ההיפוך והטעמתו‪.....................‬עמ' ‪20‬‬
‫‪ (9‬קריית)קריאת( שמע כהלכתה ?!‪.............‬עמ' ‪22‬‬
‫‪ (10‬הקמ"ץ הקטן‪.................................‬עמ' ‪25‬‬
‫‪ (11‬הקפדה בהגיית אותיות‪.....................‬עמ' ‪26‬‬
‫‪ (12‬מש"ה מכניס וכל"ב מוציא‪ ... ..........‬עמ' ‪27‬‬
‫‪" (13‬ולמשמיטים אל תהי תקוה"‪.. . ........‬עמ'‪28‬‬
‫‪ (14‬שיבוש בציטוט פסוקים‪.. ..................‬עמ' ‪28‬‬
‫‪ (15‬תפילה‪. ..........................................‬עמ' ‪30‬‬
‫‪ (16‬סכום‪.. ...........................................‬עמ' ‪31‬‬
‫‪4‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫מבוא‬
‫"אבנים שלמות"‬
‫עוד בילדותי הזהירוני זקני העדה לדייק בלשון התפילה ובקריאת התורה‪ .‬שגור היה‬
‫בפיהם ביטוי של גערה "אבנים שלמות"!!! כוונתם היתה ‪ -‬שכשם שמזבח‪ ,‬יש לבנותו‬
‫מאבנים שלמות‪ ,‬כך התפילה שהיא כקרבן שנאמר‪" :‬ונשלמה פרים שפתינו"‪ ,‬חובה‬
‫עלינו להקפיד להוציא מפינו כל מילה ומילה כהלכתה‪ ,‬אבנים שלמות!!!‬
‫לא פעם אחת אתה מוצא אנשים שאמונים על דיוק בתפילה וקריאת התורה‪ ,‬כיצד הם‬
‫מרגישים לא נוח בזמן ששומעים שליח ציבור מתפלל והוגה את מילות התפילה‬
‫בצורה שאינה נכונה‪..‬‬
‫מי יודע אם זה לא אתה אותו שליח ציבור שמרננים אחריך )"תרתי‪-‬משמע"( שאינך בקי‬
‫בתפילות השגורות בפינו שנים רבות‪ ,‬ו"שבשתא כיוון דעל על"‪) .‬כדאי לתרגם?(‬
‫אם אפשר לתקן‪ ,‬ובקלות ניתן לתקן‪ ,‬מדוע שלא נתאמץ קצת‪ ,‬למען ִתּכּוֹן תפילתנו‬
‫קטורת‪" ,‬כי קרוב אליך הדבר מאד‪ ,‬בפיך ובלבבך לעשותו"‬
‫כמה הורו לנו חכמים לדייק בקריאת התורה‪ ,‬בתפילה ובהגייה נכונה‪ ,‬שאם לא כן יצאו‬
‫דברים משובשים‪ ,‬וחלילה‪ ,‬נמצאנו מחריבים במקום מרחיבים‪.‬‬
‫כדי לזרז את המזורזים החרדים לתת כבוד לדבר ה'‪ ,‬להקפיד על הגייה נכונה! לא‬
‫לשנות מהכתוב גם לא לשבש‪ ,‬אלא להגות נכון כפי שערכו לנו מייסדי התפילה ועוד‬
‫יותר הנביאים שכתבו את הנ"ך ותורת משה רבינו מפי הגבורה‪ ,‬חובה להקפיד על כל‬
‫תג ותג‪..‬‬
‫אין ספק‪ ,‬הכוונה חשובה !‬
‫זאת לא נוכל לומר בקריאה בתורה‪ ,‬אלא חובה עלינו לדייק את ההטעמה‪ ,‬את האותיות‬
‫בלי לבלוע אותן‪ ,‬ועוד ועוד‪ ,‬ויינזף כל העובר על הכללים הברורים לכל בעל קורא‪.‬‬
‫אותו הדין מצאנו גם בתפילה‪.‬‬
‫לא בכדי אנחנו קושרים את המילים היוצאות מפינו יחד עם מחשבותינו‪ ,‬כפי שנאמר‪:‬‬
‫"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך‪ ,‬ה' צורי וגואלי‪ "...‬לו היה די במחשבה‪ ,‬לא היינו‬
‫זקוקים להקפיד על קריאת שמע בקול רם כהלכתה‪ .‬אפילו תפילת הלחש‪ ,‬הנלחשת‬
‫בפינו‪ ,‬יוצאת מפינו "שפתיה נעות" בהגיית הפה בלחש ולא די בהרהור של מחשבה‪...‬‬
‫העבודה לא קלה‪ .‬נאסף חומר מגוון‪ ,‬יש השוגים "כאן" ויש השוגים "שם"‪ .‬כל אחד‬
‫ונקודת התורפה שלו‪ .‬לא נכתבו כאן נוסחאות שונות בתפילה‪ ,‬לא נקבע כאן נוסח של‬
‫מי מדויק יותר‪ .‬עם ישראל בשלמותו זקוק לכל מגוון הנוסחאות‪ ,‬וחלילה לעדה לבטל‬
‫נוסח קבוע מדורות דורות‪...‬‬
‫במאמר זה נכתבו רק דברים משותפים לכולנו‪ ,‬המאחדים את כולנו לעם ה'‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫העזתי והערתי הערות גם לאחי‪ ,‬ההוגים את תפילתם וקריאת התורה בהגייה התימנית‪,‬‬
‫העדה הידועה בדקדוקה המובחר‪ .‬משום שהם מחזיקים במסורת עתיקת יומין חובה‬
‫עליה שבעתיים להקפיד יותר‪ .‬אמר כבר רבי יהודה הלוי "אשרי מי שחטאיו ספורים"‪.‬‬
‫אני מאמין שכל אחד ימצא כאן משהו לעזור לאחרים או לעצמו‪.‬‬
‫"והיה זה שכרי"‪.‬‬
‫"שגיאות מי יבין"?‬
‫מי יכול לומר זיכיתי?! אני מאמין כי גם לי יש שגיאות‪ ,‬וההצלפות של השוט של‬
‫ה"מורי" על גבי בהיותי ילד‪ ,‬השאירו בי גרסא דינקותא‪ ,‬אך לא מחקו את כל הטעויות‪.‬‬
‫ו"כל עוד הנר דולק צריך לתקן"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫פתח דבר‬
‫"ויהי האדם לנפש חיה" תרגם אונקלוס‪" :‬לרוח ממללא"‬
‫כח האדם הוא כח הדיבור‪.‬‬
‫היהודי ‪ -‬אין כוחו אלא בפיו‪ .‬שנאמר‪" :‬אל תיראי תולעת יעקב"‪.‬‬
‫כשם שהתולעת‪ ,‬אין כוחה אלא בפיה‪ ,‬כן עם ישראל אין כוחו אלא בפיו‪.‬‬
‫אם כוחנו רק בפינו‪ ,‬הבה ונצחצח את הכלים האלה‪ .‬תזכה נשמתנו ע"י כוח האותיות‬
‫והמילים להתחבר ישירות לבוראה‪.‬‬
‫שמתם לב? האם באמת יש הבדל?‬
‫הבה נתבונן בהבדל בין המילים כשאנו הוגים‬
‫"הודו לה'" או " הודו‬
‫לה' "‬
‫)ההדגשה מסביב לאותיות מראה את מקום ההטעמה(‬
‫בראשון‪ ,‬נשמע כאילו ארץ הודו )"מהודו ועד כוש ‪ ("..‬שייכת לה'‪.‬‬
‫בשני‪ ,‬בקשה לשבח לה'‪.‬‬
‫ומה באמת מתכוון המתפלל‪ ,‬או שליח ציבור?‬
‫נו‪ ,‬בכל זאת הרי ה"כוונה" היא חשובה‪ ,‬ומי בכלל מתכוון לארץ הודו?‬
‫הקורא בעברית )במבטא אשכנזי או ספרדי( את המילה‪" :‬תבל"‬
‫‪"..‬ישפוט תבל בצדק ועמים ב‪ "..‬או יאמר ‪"..‬ישפוט תבל בצדק ועמים‪"..‬‬
‫אם יטעים את ההברה הראשונה‪ ,‬הכוונה למעשה חרפה "תבל עשו דמיהם בם"‬
‫ואם יטעים את ההברה האחרונה כוונתו תהא נכונה‪ ,‬הכוונה לעולם ומלואו‪...‬‬
‫המשמעויות משתנות מקצה לקצה‪.‬‬
‫אם נהגה "ושבו" מלשון‪" :‬חזרו"‪ ,‬או "ושבו" מלשון‪ :‬לקחו בשבי‪.‬‬
‫גם בקריאת התורה יש להבחין אימתי לקרוא "ורחל באה עם הצאן" לשון הווה‪.‬‬
‫או ורחל באה עם הצאן"‪.‬לשון עבר‪.‬‬
‫ולמי יש הזכות לשנות דברי א‪-‬לקים חיים‪?...‬‬
‫יבוא האדם ויאמר‪:‬‬
‫מה חשוב כיצד הגיתי הלוא העיקר הוא הכוונה ?! או‪ -‬העיקר היא הכוונה?‬
‫אכן‪ ,‬הכוונה חשובה כנשמה לגוף‪ .‬אדרבה‪ ,‬השתדלות בדיוק הגיית המילים שאנו‬
‫מוציאים מפינו‪ ,‬יוצרת בנו מודעות למה שאנו אומרים ומה שאנו מוציאים מפינו‪,‬‬
‫ונמצאנו דווקא מרוויחים תפילה מתוך ערנות ומתוך כוונה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫לימדונו חז"ל כי אין די בכוונה‪ ,‬ויש גם להגות נכון את המילים ואת האותיות‪.‬‬
‫הציטוטים הבאים יבהירו נקודה חשובה זו‪:‬‬
‫במסכת מגילה כ"ד מסופר כי רבי חייא התקשה להגות את האות "ח" והגה‬
‫אותה כמו "ה"‪ .‬רבי שמעון ברבי העיר לרבי חייא ואמר לו‪ "...‬כשאתה מגיע אצל‬
‫"וחיכיתי לה'‪) "..‬ישעיה ח'( נמצאת מחרף ומגדף‪ .‬בכל זאת כשגזר רבי תענית‬
‫הוריד את רבי חייא לפני התיבה‪ .‬נשאלת השאלה הכיצד? הרי "לא יעבור לפני‬
‫התיבה מי שמחליף אותיות באותיות אחרות‪) ...‬כך גם נפסקה ההלכה בשו"ע‬
‫או"ח סימן נ"ג סעיף יב'(?‬
‫התוספות מתרצים כאן שבמאמץ היה מסוגל רבי חייא להגות את האות "ח"‪.‬‬
‫התוס' בבא מציעא דף פ"ו ע"א בד"ה "אחיתנהו לרבי חייא" מתרצים שעל אף‬
‫השיבוש‪ ,‬באותה שעה אי אפשר היה בש"ץ אחר‪...‬‬
‫נמצאנו למדים על פי התירוץ הראשון שהוזכר לעיל כי יש צורך בהשתדלות‬
‫ובהתאמצות מעבר להיגוי השגור בפינו‪...‬‬
‫יש דיון באחרונים‪ ,‬מה דין ש"צ כשכל הציבור משבש‪ .‬יש מתירין ויש אוסרין‪.‬‬
‫גם המתירים אינם מתירים אלא באופן ארעי ולא כחזן קבוע‪) .‬שו"ע או"ח נ"ג‪,‬‬
‫באר היטב ס"ק י"ז ומשנה ברורה ס"ק ל"ז ל"ח ובבאור ההלכה שם‪(.‬‬
‫לא נוכל להתעלם ממה שכתב השולחן ערוך או"ח סימן ס"א סעיפים כ'‪-‬כ"ג‬
‫שפוסק‪ ,‬עפ"י הרמב"ם בהלכות קריאת שמע וע"פ הטור‪" :‬שלא ירפה החזק ולא‬
‫יחזק הרפה‪ ,‬ולא יניח הנד ולא יניד הנח" והמשנה ברורה בס"ק ל"ה מבהיר‪:‬‬
‫"ולא הזהירו על קריאת שמע אלא משום שמסורה לכל ויש בה ייחוד שמים"‪.‬‬
‫אבל הוא הדין לשאר התפילה ולקריאה בתנ"ך )סימן ס"א ס' כ"ב(‬
‫כמה הזהירונו בברכות מ"ז ע"א‪" :‬תנו רבנן‪ :‬אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן‬
‫קטופה‪ "...‬בן עזאי מזהיר את מי שעושה זאת‪...‬חלילה וחס‪ ...‬יהיה לו‪) ...‬את‬
‫האזהרות אפשר לקרוא במקור(‪ .‬מכאן ראיה‪ ,‬לא די אם יאמר האדם "התכוונתי"‬
‫לומר ‪":‬אמן"‪ ,‬אלא חייב להגות אותה כראוי‪...‬ויקויים בו‪" :‬פתחו שערים ויבוא‬
‫גוי צדיק שומר אמונים ) ֳא ֵמ ִנים("‬
‫רבות‪..‬אולי במקום‪ :‬והאפשרות לטעויות גדולה?‬
‫השיבושים הם רבים‪ ,‬והאפשרויות של הטעויות ‪-‬‬
‫אנו מקפידים‪ -‬ובצדק‪ -‬שלא ייכנס חרק לפינו מאיזה ירק‪,‬‬
‫האם אנו גם מקפידים אילו "חרקים" מוזרים יוצאים מפינו‪?...‬‬
‫נשתדל להאיר את עינינו ברשימה מתוקנת מומלצת בעיקר לתפילה נכונה‪.‬‬
‫"שומע תפילה"‪ ,‬כנראה‪ ,‬גם לפי פשוטו‪ ,‬שומע איך התפילה נהגת ונאמרת‪,‬‬
‫ואז תתקבל ותישמע תפילתנו ברצון‪.‬‬
‫יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך‪ ,‬ה' צורנו וגואלנו‪ .‬אמן‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫הטעמת ההברה הנכונה‬
‫בפתיחה ראינו‪ ,‬כי יכול לחול שיבוש במידה והטעמנו הברות שלא כהלכה‪.‬‬
‫ננסה לסקור את התפילה‪ ,‬במקומות שיש סבירות שחלק מהציבור אינו שם לב‪.‬‬
‫הטעמת שם א – ד – נ – י‬
‫ כל שם אדנות יוטעם בהברה האחרונה )מלרע(‪ :‬א‪-‬ד‪-‬נָי‪.‬‬‫)ובגלל ש"נָי" היא הברה מוטעמת היא תנוקד בקמ"ץ‪ .‬ראה רש"י בראשית‪.‬‬
‫י"ח‪ ,‬ג‪ ,‬וגם אבן עזרא בראשית י"ט‪ ,‬ב‪(.‬‬
‫ כאשר מדובר ב"אדונים שלי"‪" :‬אדו נַי‪ ,‬ההטעמה תהיה באות "ד"‪,‬‬‫וההברה האחרונה " ַני" " תהיה הברה סגורה בלתי מוטעמת‪ ,‬וצריכים לנקדה בפת"ח‪.‬‬
‫מכאן נבין מדוע יש המקפידים לקרוא את השם הקדוש "א‪-‬ד‪-‬ני‪,‬‬
‫כאשר ההברה האחרונה מוטעמת‪ ,‬ונהגית כאילו "נוי"(‬
‫ שיבוש גדול מצאנו אצל מקריאי הכוהנים בברכת הכוהנים‪.‬‬‫משבשים את השם הקדוש בגלל ה"ניגון"‬
‫להלן לקט‪ ,‬רשימה של חלקי תפילה אשר עלולה להיות בהן טעות בהטעמה‬
‫ההדגשה מסביב לחלק מהמילה‬
‫מסמן את מקום ההטעמה הנכון מלרע או מלעיל‬
‫במקרא מצאנו כל מילה קצרה הנמצאת סמוך למילים‪" :‬בנו" או "לנו" נהגית במלעיל‪:‬‬
‫"… ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ … וְ ָנ ַתן ָלנוּ …"; "אם עווננו ענו בנו";‬
‫לוּלי ה' ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ‪ ;"...‬וכן‪ֶ " :‬שׁ ְבּ ִשׁ ְפ ֵלנוּ ָז ַכר ָלנוּ‪ "...‬ועוד‪..‬‬
‫" ֵ‬
‫"‪...‬וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל‪"...‬‬
‫ַתּ ְת ַפּ ֵלּל ַחנָּה ַותּ ַ‬
‫"ו ִ‬
‫ֹאמר‪ָ :‬ע ַלץ ִל ִבּי ַבּה'‪ָ ,‬ר ָמה ַק ְר ִני ַבּה'‪ָ ,‬ר ַחב ִפּי…"‬
‫ְבּ" ָק ְר ְבּנוֹת"‪:‬‬
‫"וְ ַ‬
‫תּה ִמ ֶמּנָּה‪"...‬‬
‫אָמ ְר ָתּ ָל ֶהם"; "וְ ָשׁ ַח ְק ָתּ ִמ ֶמּנָּה ָה ֵדק וְ נ ַָת ָ‬
‫תּ ֲא ֵל ֶהם" או "וְ ַ‬
‫אָמ ְר ָ‬
‫אַחת ְל ִשׁ ִשּׁים אוֹ ְל ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה‪ָ ...‬ה ָיְתה ָבאָה‬
‫" ַ‬
‫"וְ ָל ָמה ֵאין ְמ ָע ְר ִבין‪ָ " "...‬ל ָמּה ִהיא ָבּאָה‪"...‬‬
‫וסדור שני גיזרי עצים קוֹ ֵדם‪ ...‬קוֹ ֵדם‪...‬‬
‫" ֶא ָלּא שהמורם נאכל לכהנים‪"...‬‬
‫"‪ .....‬הוֹדוּ ַלה' ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ‪ָ ..." "...‬הבוּ ַלה'‪..." "...‬קוּ ָמה ֶעזְ ָר ָתה ָלנוּ‪"...‬‬
‫יריִם ַל ֲח ָצ ִאין…"‬
‫ֶשׁל ִשׁ ַ‬
‫‪9‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫רוֹפא ִל ְשׁבוּ ֵרי ֵלב‪" ;"...‬לֹא ָע ָשׂה ֵכן ְל ָכל גּוֹי…"; "הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִם"‬
‫"… ָה ֵ‬
‫בוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִם‪"...‬‬
‫ַתּ ֶרא ֶאת ֳע ִני ֲא ֵ‬
‫"‪ַ ...‬ו ְי ָב ֶר ְך ָדּוִ יד ֶאת ה'‪ " "...‬ו ֵ‬
‫)קריאת שמע תקבל התייחסות מיוחדת(‬
‫יבנוּ‪"...‬‬
‫" ְר ֵאה נָא ְב ָע ְניֵנוּ‪ .‬וְ ִרי ָבה ִר ֵ‬
‫תמּוּ ֲח ָס ֶדי ָך…"‬
‫"… ַהטּוֹב! ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמי ָך‪ .‬וְ ַה ְמ ַר ֵחם! ִכּי לֹא ַ‬
‫בזמן קריאת הכהנים יש המנגנים את שם ה' בטעות מלעיל‪":‬א‪-‬ד‪-‬ני "‪.‬‬
‫הערנו לעיל כי יש להטעים כל שם אדנות מלרע ֲא‪-‬דֹ‪-‬נָי‬
‫בתחנון‪:‬‬
‫" ִאם ֲעוֹנֵינוּ ָענוּ ָבנוּ‪" ;"...‬ה' ְשׁ ָמ ָעה‪ .‬ה' ְס ָל ָחה‪"...‬‬
‫בשיר של יום‪:‬‬
‫יוֹשׁ ֵבי ָבהּ"‪.‬‬
‫וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ ְ‬
‫אָרץ ְ‬
‫" ַלה' ָה ֶ‬
‫"‪ִ ...‬כּי ִהנֵּה ַה ְמּ ָל ִכים ֲ‬
‫ֶח ָפּזוּ‪;"...‬‬
‫נוֹעדוּ‪ֵ ...." ;"...‬ה ָמּה ָראוּ ֵכּן ָתּ ָמהוּ‪ִ .‬נ ְב ֲהלוּ נ ְ‬
‫אָרץ‪;"...‬‬
‫"‪...‬קוּ ָמה ֱא‪-‬ל ִֹהים ָשׁ ְפ ָטה ָה ֶ‬
‫" ִבּינוּ בּ ֲֹע ִרים ָבּ ָעם‪ֲ " ;"...‬הנֹ ַטע אֹזֶן ֲהלֹא יִ ְשׁ ָמע‪ִ .‬אם יֹ ֵצר ַעיִ ן ֲהלֹא י ִַבּיט‪"...‬‬
‫יע‪"...‬‬
‫אַכ ִנ ַ‬
‫יהם ְ‬
‫אוֹיְב ֶ‬
‫ֵ‬
‫"‪ְ ...‬ל ַה ְשׁ ִקיט לוֹ ִמי ֵמי ָרע‪" ;"...‬וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא אָ ָבה ִלי‪ִ " ;"...‬כּ‪ְ -‬מ ַעט‪.‬‬
‫בפרק "ברכי נפשי"‪:‬‬
‫יִר ָבּצוּן"‬
‫ַעבֹרוּן" ‪ְ "..‬‬
‫ֵח ֵפזוּן"‪" ..‬י ֲ‬
‫)תהילים ק"ב( ‪ "..‬י ָ‬
‫ב"עלינו לשבח"‪:‬‬
‫יִכּ ֵרתוּן‪"...‬‬
‫ילים ָכּרוֹת ָ‬
‫"‪...‬וְ ָה ֱא ִל ִ‬
‫ת ֶאל ְל ָב ֶב ָך‪"...‬‬
‫"‪...‬וְ י ַָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ַו ֲה ֵשׁבֹ ָ‬
‫"אדון עולם‪...‬בעת אישן וא ִעירה‪"...‬‬
‫במנחה‪:‬‬
‫יה‪"...‬‬
‫שׁ ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ‬
‫" ֲא ֶשׁר ָ‬
‫אָה ֵלי‪ֶ -‬ר ַשׁע‪.‬‬
‫תּוֹפף ְבּ ֵבית ֱאל ַֹהי‪ִ ,‬מדּוּר ְבּ ֳ‬
‫אָלף‪ָ ---‬בּ ַח ְר ִתּי ִה ְס ֵ‬
‫ִכּי טוֹב‪-‬יוֹם ַבּ ֲח ֵצ ֶרי ָך ֵמ ֶ‬
‫המילה‪ֵ :‬מאָ ֶלף מנוקדת בקמ"ץ‪) .‬המדרש‪ :‬יום לימוד תורה עדיף‪ ,‬טוב מאלף עולות‪(...‬‬
‫תּוֹפף ְבּ ֵבית ֱא‪-‬ל ַֹהי‪"...‬‬
‫לאחר הפסקה קלה‪ ,‬ימשיך " ָבּ ַח ְר ִתּי ִה ְס ֵ‬
‫‪10‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫בקבלת שבת‪:‬‬
‫יש מספר מקומות‪ ...‬כל "הבו" ינוגן "הבו" )מלרע(‬
‫יש מספר מקומות‪ ..‬כל "תבל" כשמדובר בעולם יוטעם מלרע ‪" :‬תבל"‬
‫יעי‪;"...‬‬
‫"‪...‬וַיְ ֻכלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִם‪ַ ..." ;"...‬ו ְי ָב ֶר ְך ֱא‪-‬ל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫ירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵעבוּ‪"...‬‬
‫יתנוּ‪ְ " ;"...‬כּ ִפ ִ‬
‫ָמים"; "‪...‬שׁוּ ָבה ה' ֶאת ְשׁ ִב ֵ‬
‫"‪...‬וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה' ְלא ֶֹר ְך י ִ‬
‫"שׁוּ ָבה ה' ַעד ָמ ָתי‪"...‬‬
‫בבראשית פרק כ"ט מסופר על פגישת רחל אמנו עם יעקב אבינו על יד הבאר‪..‬‬
‫בפסוק ו' כתוב "‪...‬וְ ִהנֵּה ָר ֵחל ִבּתּוֹ ָבּאָה ִעם ַהצֹּאן"‬
‫ובפסוק ט' כתוב‪" :‬וְ ָר ֵחל ָבּאָה ִעם ַהצֹּאן‪"...‬‬
‫כביכול אותה מילה ‪" :‬באה" אבל התרגום מפרש מילה זו במשמעויות שונות‪.‬‬
‫בפסוק ו' הוא מתרגם‪":‬אתיא" )לשון הווה "ממושך"(‪.‬‬
‫ובפסוק ט' הוא מתרגם "אתת" )לשון עבר(‪.‬‬
‫כיצד ידע התרגום להבחין?‬
‫על זאת מעיר רש"י בפירושו בפסוק ו'‪:‬‬
‫ד"ה‪ָ " :‬בּאָה ִעם ַהצֹּאן"‪" :‬הטעם )ההטעמה( באל"ף ותרגומו‪" :‬אתיא"‪.‬‬
‫ורחל באה הטעם )ההטעמה( למעלה )מלעיל( בבי"ת‪.‬‬
‫ותרגומו‪" :‬אתת"‪ ,‬הראשון לשון עושה )בהווה( והשני לשון עשתה‪) .‬בעבר(‬
‫אותן מילים בהטעמה שונה‪ ,‬והמשמעות שונה !!!‬
‫"יש לקרוא‪ " :‬וְ ִהנֵּה ָר ֵחל ִבּתּוֹ ָבּ‪-‬אָה ִעם ַהצֹּאן" ‪ -‬לשון הווה‪.‬‬
‫"וְ ָר ֵחל ָבּ‪-‬אָה ִעם ַהצֹּאן‪ "...‬לשון עבר‪.‬‬
‫וכמובן‪ ,‬הקורא בתורה ש"ישנה את טעמו" ויטעים את המילה‬
‫בצורה לא נכונה לטעות תחשב לו‪ ,‬וטעות לעולם חוזר !‬
‫נוסיף את הארת מורי ורבי הרב שמחה הכהן קוק שליט"א מרא דאתרא‬
‫דרחובות כיצד יש להטעים את המילה "הבאה" בתפילה‪" :‬לשנה‬
‫הבאה‬
‫בירושלים הבנויה" יש להטעים אותה מלרע בלשון הווה‪.‬‬
‫כך‪" :‬לשנה‬
‫הבאה‬
‫בירושלים הבנויה" כמו‪" :‬והנה רחל בתו‬
‫באה‬
‫עם‬
‫הצאן"‪) ,‬בראשית כ"ט‪ ,‬ו( הנה‪ ,‬היא באה עתה "לפנינו ממש" ובקשתינו‬
‫שהגאולה ִתתממש‪ ,‬ונזכה להיגאל בירושלים זה עתה‪ ,‬מרגע זה‪..‬‬
‫ויש לשים לב שאין הכוונה‪ :‬בעוד שנה‪..‬‬
‫‪11‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫צא ולמד מה ההבדל בין‪" :‬שבו"= חזרו‪ ,‬או "שבו"= לקחו בשבי‪.‬‬
‫בין‪" :‬שתו "= הירוו צמאונם‪ ,‬וכן "ולא שתו עד היום הזה"‬
‫שׁתוּ ִאישׁ ֶע ְדיוֹ"‪ָ =.‬שׂמוּ‪ ,‬הניחו‬
‫ל"ה י"ד( או‪ :‬לבין " וְ לֹא ָ‬
‫שׁתוּ ָע ָלי‪"...‬‬
‫וכן‪" :‬לֹא ִא ָירא ֵמ ִר ְבבוֹת ָעם ֲא ֶשׁר ָס ִביב ָ‬
‫)יין‪ ,‬בני יהונדב בן רכב‪ ,‬ירמיהו‬
‫)שמות ל"ג‪,‬ד(‪.‬‬
‫)תהילים ג‪,‬ז(‪.‬‬
‫וכן מצאנו במילה "מתה"‪.‬‬
‫בתורה נמצאו ‪" 3‬מלעיל"‪:‬‬
‫מ ָתה ָע ַלי ָר ֵחל" )בראשית מ"ח‪,‬ז(‬
‫"ֵ‬
‫" ְבּ ֵצאת נ ְַפ ָשׁהּ ִכּי ֵמ‬
‫ָתה" )ברא' ל"ה‪,‬י"ח(‬
‫"והדגה אשר ביאור מתה‪"..‬‬
‫)שמות ז‪,‬כ"א(‪.‬‬
‫ורק אחת "מלרע"‪" :‬ואם אין מתה אנכי‪) "...‬ברא' ל' א(‪ .‬לשון "בינוני" = הווה‪.‬‬
‫וסימנך‪ :‬מי שמת בעודו בחיים )מל(רע הוא‪...‬‬
‫"ויצברו את כל אוכל השנים הטובות‪ ...‬אוכל בערים ושמרו" )בראשית מ"א‪,‬ל"ה(‬
‫"‪...‬כי את הלחם אשר הוא אוכל‪) "..‬בראשית ל"ט‪,‬ו(‬
‫" ‪...‬והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל‪) "..‬ישעיה כ"ט‪,‬ח(‪.‬‬
‫"וגערתי לכם באוכל‪) "..‬מלאכי ג‪,‬י"א(‪.‬‬
‫רש"י‪" :‬באוכל" בחסיל וגזם האוכל לכם את תבואת השדה והגפן‪.‬‬
‫וכן נמצא הבדל‪:‬‬
‫יהם וְ ֵהם ִנ ָבּאוּ"‪.‬‬
‫ירמיהו כ"ג‪ ,‬כא‪" :‬לֹא ָשׁ ַל ְח ִתּי ֶאת ַה ְנּ ִב ִאים וְ ֵהם ָרצוּ לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ‬
‫ֶיה וְ ֶאת ֲע ָפ ָרהּ יְ חֹנֵנוּ"‪.‬‬
‫ובתהילים פרק ק"ב‪ ,‬ט"ו‪ִ " :‬כּי ָרצוּ ֲע ָב ֶדי ָך ֶאת ֲא ָבנ ָ‬
‫גם יש לשים לב‪:‬‬
‫"עד באי אליך )בראשית מ"ח( ‪"...‬באי שכבי‪)...‬ש"ב י"ג(‬
‫למען שתי אותתי ‪)...‬שמות י'( ‪...‬לעומת‪ :‬שיתי כליל צלך" )ישעיה ט"ז(‬
‫ביום הוציאי אותם )שמות ל"ד(‪...‬לעומת‪" :‬הוציאי האנשים )יהושע ב'(‬
‫אחרי שובי ניחמתי‪)"...‬ירמיה ל"א(‪...‬לעומת" שובי אל גברתך‪)..‬בראשית ט"ז(‬
‫"בינה הגיגי" )תהלים ה'( להבין אמרי בינה" )משלי א'(‬
‫שובה ישראל‪) "..‬הושע י"ד( "ובנוחה יאמר שובה ה'‪) "...‬במדבר י(‬
‫עוד בקריאת התורה‪:‬‬
‫כאשר המילה "נתן" קמוצה באות "נ"‪ָ " ,‬נ ַתן ָלך או‪ָ :‬נ ַתן ְל ָך המילה‪" :‬נתן" היא מלעיל‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫תן ָל ְך‬
‫וכל שהאות "נ" בחולם‪ ,‬תיקרא מלרע"‪ :‬נֹ ֵ‬
‫תן ְל ָך‬
‫נֹ ֵ‬
‫תן‪...‬‬
‫נֹ ֵ‬
‫כל יִ י ַטב ְל ָך )כ"ף סופית בקמ"ץ( ‪ -‬מלרע ‪ .‬וכל ִיי ַטב ָל ְך ‪ -‬מלעיל‪.‬‬
‫"ויאמרו לו"‪ :‬כל "ויאמרו לו" נגונם מרחוק כדין אתי מרחיק‪.‬‬
‫"אמר לי"‪ :‬כל "אמר לי" "אמר לו" ‪ -‬מלעיל ‪ ,‬הטעמה באות "א"‪.‬‬
‫"ויתן לך‪ "..‬כל ויתן‪ ....‬לך‪ ,‬לו‪ ,‬לי‪ ,‬לה‪ ,‬לנו )הטעמה באות "י"(‪.‬‬
‫רעמסס" ‪ :‬כל רעמסס נהגה ‪ַ " :‬ר ְע‪-‬מסס"‪.‬‬
‫חוץ ממקום אחד "את פיתום ואת ַר‪ַ -‬עמ‪-‬סס"‪.‬‬
‫מה בין מדבר סיני ומדבר פארן למדברות אחרים?‬
‫מדבּר ‪ -‬סיני )פארן( נהגה את המילה מדבר במלרע‪.‬‬
‫אבל‪" :‬מדבר שור" מדבר צין" "מדבר סין"‪.‬‬
‫המילה‪ִ " :‬מ ְד ָבּר" נהגה אותה במלעיל‪) .‬קרוב לודאי בגלל היות המילים המצטרפות‬
‫מילים קצרות‪ ,‬בעלות הברה אחת‪.(...‬‬
‫אשה" ? סגו"ל או ציר"י?‬
‫אשׁה" או " ֵ‬
‫" ֶ‬
‫נקוט כלל זה בידך‪:‬‬
‫אם המילה צמודה לאחת משלושת האותיות "ע‪,‬ל‪,‬ה" ינוקד בסגו"ל‪.‬‬
‫אשה הוא לה'‬
‫אשה לה'" " ֶ‬
‫אשה עולה‪ֶ "..‬‬
‫לדוגמא ‪ֶ " :‬‬
‫אשה ריח ניחוח‪"..‬‬
‫אבל‪ֵ :‬‬
‫‪13‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫הקדמה לנושא המקף‪,‬‬
‫"תנועות"‬
‫סוֹפר‬
‫חוֹתם" או ‪ֵ " :‬‬
‫יתּוּחי ָ‬
‫יש ‪ 10‬תנועות‪ 5 .‬מהן נקראות תנועות גדולות‪ ,‬וסימנן‪ִ " :‬פּ ֵ‬
‫וּמ ִהיר" או " ֵא ִליָּהוּ טוֹב"‬
‫ָ‬
‫ו‪ 5-‬נקראות תנועות קטנות וסימנן‪ :‬נֻס ִמ ָכּל ֶפּ ַשׁע"‬
‫תנועות קטנות‬
‫תנועות גדולות‪:‬‬
‫אַ ‪ -‬פתח‬
‫אָ ‪ -‬קמץ גדול‬
‫ֶא ‪ -‬סגול‬
‫ֵא ‪ -‬צירה וגם ֵאי‪ -‬צירי מלא‬
‫ִא ‪ -‬חיריק קטן )או חסר(‬
‫ִאי ‪ -‬חיריק מלא‬
‫אָ ‪ -‬קמץ קטן )נהגה‪ :‬אוֹ‪ ,‬כמו במילה " ָח ְכ ָמה"(‬
‫אֹ – חולם או אוֹ חולם מלא‬
‫ֻא ‪ -‬קבוץ‬
‫אוּ ‪ -‬שורוק‬
‫)הערה‪ :‬נמצא אצל המדקדקים הראשונים רש"י ועוד ‪ ...‬כי ל"קמץ" קראו "פתח" ול"צירי" – "קמץ קטן"‪,‬‬
‫ל"סגול" – "פתח קטן" ל"חולם" ‪" -‬מלאפום" ול"חיריק" קראו "שבר"(‬
‫המקף‬
‫המקף ‪ -‬שמו בא מהרעיון כי כל דבר שמקיפים אותו )בחוט?(‪ ...‬יוצרים בתוכו חיבור‪.‬‬
‫תפקיד המקף ‪ -‬לחבר‪.‬‬
‫המילים הסמוכות זו לזו במקף נחשבות כמילה אחת‪ .‬לעולם לא תהיה הטעמה באותה‬
‫מילה שאחריה נמצא המקף‪ .‬ואפילו יהיו מספר מילים מחוברות במקף כגון‪..." :‬את‪-‬כל‪-‬‬
‫אשר‪-‬לו‪) ".‬בראשית כ"ה( ההטעמה‪ -‬המנגינה תבוא על המילה האחרונה‪" :‬לו"‬
‫מכאן נובע כי במילה שלפני המקף – אם נמצא ניקוד של תנועה גדולה )קמץ גדול‪,‬‬
‫צירי‪ ,‬חיריק מלא‪ ,‬חולם‪ ,‬שורוק( בהברה סגורה צריכה היא להשתנות לתנועה‬
‫קטנה‪),‬פתח‪ ,‬סגול‪ ,‬חיריק‪ ,‬קמץ קטן‪ (...‬בהברה סגורה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬המילה " ֵל ְך" מנוקדת בצירי כמו ֵל ְך מעמנו" )בראשית כ"ו( אולם כאשר יבוא‬
‫אחריה מקף‪ ,‬התנועה תיהפך לקטנה‪ :‬תנוקד בסגול כמו " ֶל ְך‪-‬לך מארצך‪) "...‬בראשית י"ב(‬
‫ועוד מצאני במיוחד במילים‪" :‬את" וגם "כל"‬
‫" ֶאת" או " ֵאת" ?‬
‫כאשר הטעם מחבר נקרא " ֶאת"‪ ,‬כאשר הטעם מפריד נקרא‪ֵ " :‬את"‬
‫ואת הארץ(‬
‫)יש מעט יוצאים מן הכלל‪ ,‬לדוגמא "בראשית‪ֵ ...‬את השמים ֵ‬
‫" ֶאת" ו" ָכּל" משתמשים כאשר יש מקף אחריהם‬
‫וכאשר אין מקף או חיבור יופיעו בניקוד‪ֵ " :‬את" "כֹּל"‬
‫דוגמאות נוספות‪ :‬תנועה גדולה הפכה לתנועה קטנה בזמן חיבור במקף‬
‫ֵשׁב‪-‬נא עבדך‪) "...‬בראשית מ"ד(‬
‫ֵשׁב‪)"...‬ויקרא י"ג( י ֶ‬
‫"בדד י ֵ‬
‫"נתן ִתּ ֵתּן‪) "...‬דברים ט"ו( "מה ִתּ ֶתּן‪-‬לי‪) "...‬בראשית ט"ו(‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫‪14‬‬
‫שמר לך‪) "...‬שמות ל"ד(‬
‫"שמוֹר ושמעת‪) "...‬דברים י"ב( " ָ‬
‫תשמר‪-‬י‪/‬ה‪) "...‬תהלים ק"ל(‬
‫ָ‬
‫"אאת חג המצות ִתּשׁמוֹר‪) "...‬שמות ל"ד( "אם עוונות‬
‫יפרץ בם‪) "...‬שמות י"ט(‬
‫"פן יפרוֹץ בהם" ))שמות י"ט( "פן ָ‬
‫בתהילים‪ ,‬פרק כה‪ ,‬פסוק ז נאמר‪:‬‬
‫טוּב ָך ה'‬
‫אַתּה ְל ַמ ַען ְ‬
‫וּפ ָשׁ ַעי אַל‪ִ -‬תּזְ כֹּר ְכּ ַח ְס ְדּ ָך זְ ָכר‪ִ -‬לי‪ָ -‬‬
‫עוּרי ְ‬
‫ַחטֹּאות ְנ ַ‬
‫שימו לב שבפסוק זה‪ ,‬כאשר אין מקף הניקוד הוא בחולם )אל ִתּזְ כֹּר(וכאשר מופיע מקף‬
‫אחרי המילה‪ ,‬החולם ייהפך לתנועה קטנה לקמ"ץ קטן )זְ ָכר‪-‬לי( וכן בפסוק הבא‬
‫)תהילים עט‪ ,‬ח( "אַל‪ִ -‬תּזְ ָכּר‪ָ -‬לנוּ ֲעוֹנֹת ִראשׁ ִֹנים‪"...‬‬
‫הובאו דוגמאות התואמות את הכלל‬
‫ולמרות שלכלל הזה יש הרבה דוגמאות‪ ,‬עדיין נמצא יוצאים מן הכלל‪.‬‬
‫החתן ‪ -‬כאשר תחזיק בידך את הטבעת‪ -‬שים לב!‬
‫אמור‪" :‬הרי את מקודשת לי בטבעת זוֹ" )בחולם(‪.‬‬
‫המילה "זוֹ" משמעותה מילת יחס לנקבה‪.‬‬
‫ולא‪ :‬בטבעת זוּ" "זוּ" משמעותה‪" :‬אשר" לדוגמא‪" :‬עם זוּ יצרתי לי‪"..‬‬
‫)גם אם יגיד בטבעת זוּ ‪ -‬ללא ספק‪ ,‬קידושיו קידושין כהלכה‪.(!..‬‬
‫" ֵא‪-‬ל או ֶאל? "‬
‫אין ספק כאשר מדובר בשם ה' באחד משמות הקודש מנוקד בציר"י‪.‬‬
‫ואם מדובר על מילת יחס )ממקום למקום =‪ (TO‬מנוקד בסגו"ל‪.‬‬
‫ובתרגום? ַבּר או ָבּר"‪.‬‬
‫" ַבּר" בפת"ח‪ ,‬תרגום של "בן"‪.‬‬
‫ו" ָבּר" בקמ"ץ תרגום של חוץ‪".....‬לא יהא לך אלהא אחרן ָבּר ִמ ִנּי‪"..‬‬
‫ָיד קמוצה במקרים הבאים‪:‬‬
‫כל " ָיד חזקה"‪ָ " ,‬יד רמה "‪ ,‬יָד נטויה"‪ ,‬היו"ד בקמ"ץ‪.‬‬
‫"אָ ָנּא‪-‬אָ ָנה‪ֲ -‬א ָנה"‪.‬‬
‫"אָ ָנּא ה' הוֹ ִשי ָעה ָנּא אָ ָנּא ה' ַה ְצ ִלי ָחה ָנא"‪.‬‬
‫יש להבחין בין ההיגוי של המילה "אנּא" ובין המילה "אנה"‪.‬‬
‫"אנּא" לשון בקשה ותחינה‪ ,‬וה"נו"ן " מודגשת בדגש חזק ומוטעמת לכיוון מלרע‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫"אנה" לשון שאלה‪" ,‬איפה לאן?" "אנה הלך דודך ‪...‬אנה פנה דודך‪ ?...‬ההטעמה היא‬
‫מלעיל והנו"ן רפויה ואינה מודגשת‪ .‬המדגיש את‪" :‬אנה" והמרפה את "אנא" הופך את‬
‫היוצרות‪) .‬הידעת מקור הביטוי הזה?( )הבהרה(‬
‫"הוֹ ִשי ָעה ָנּא‪ַ ,‬ה ְצ ִלי ָחה ָנא"‪.‬‬
‫המדייקים יטעימו מלעיל את המילה "הושיעה" וינחתו בהדגשה חזקה על המילה‬
‫הסמוכה "נּא"; ואת המילה‪" :‬הצליחה" יטעימו מלרע ולא ינחתו בהדגשה במילה‬
‫הסמוכה‪" :‬נא"‪ .‬נמצאים סידורים ותנכ"ים או ספרי תהילים המקפידים לכתוב את‬
‫המילה‪" :‬נא" הסמוכה ל‪" :‬הצליחה" ללא דגש‪.‬‬
‫מן הראוי שאין להדגיש את המילה "נא" ליד "הצליחה" משתי סיבות‪:‬‬
‫‪ (1‬ידוע שבכדי "להנחית" דגש יש "להתרומם" "לעלות" לפני כן ורק אח"כ אפשר‬
‫"להנחית " )כהנפת הפטיש(‪ .‬ראה להלן הסבר על ‪ :‬דחיק ואתי מרחיק‪ ,‬ואילו בגלל‬
‫שהמילה‪" :‬הצליחה" איננה נקראת מלעיל‪ ,‬אלא מלרע‪ ,‬צא ולמד‪" :‬מאי הניא להאי‬
‫דגש שבתוך הנו"ן של‪" :‬נא"?"‬
‫‪ (2‬מבחינה רעיונית‪ :‬כדי לבקש תשועה מצרה או בעיה יש לבקש בחוזקה‪ ...‬ואילו‬
‫לבקש הצלחה‪ ,‬תוספת למה שזכינו לקבל‪ ,‬יש לבקש בצניעות ובענווה וברפיון‬
‫פה‪...‬‬
‫הערה ‪ :‬המילה "אנא" בלשון בקשה כתובה גם ‪":‬אנה" ראה ההלל ‪" :‬אנה ה' מלטה‬
‫נפשי‪) "...‬תהלים קט"ז‪,‬ד(" וגם "אנה ה' כי אני עבדך‪)...‬שם ט"ז( וכן מצאנו פעמים‬
‫אחדות בנביאים ובתרי עשר יונה ועוד‪...‬‬
‫גם מצאנו את המילה‪" :‬אנה" בלשון ארמית בספר דניאל המחליפה את המילה‪:‬‬
‫"אני" בלשון הקודש‪ֲ " ,‬א ָנה דניאל‪ֲ " "...‬א ָנה דריוש‪ "...‬ועוד‪..‬המילה הזאת נהגית‬
‫בקלילות ללא הדגשה והטעמה‪...‬לא מצאנו בתנ"ך בפרקים בארמית את המילה ‪:‬‬
‫"אנא" הנהוג לכתוב כך בגמרא במקום המילה‪" :‬אני"‬
‫אם אנה הארכתי‪ ...‬אנא‪...‬סליחה‪ .‬ואם לא תמחלו‪ ...‬אנה אני בא?‬
‫ישנן מספר מילים אשר "קלקלנו" את עצמנו‬
‫ושינינו את טעמנו מההטעמה הנכונה שלהן‪:‬‬
‫ההטעמה של כל המילים הבאות היא מלרע ולא מלעיל‪,‬‬
‫יש לקראם בהטעמה של ההברה האחרונה של המילה‪,‬‬
‫"אצבע"‪"-‬כתובים באצבע א‪-‬להים" )שמות ל"א‪,‬י"ח(‬
‫"ארבע"‪"-‬ארבע אמות" מספר זה מופיע פעמים רבות בתנ"ך‪ ,‬וכן‪:‬‬
‫"קבצנו‪...‬מארבע כנפות הארץ‪"..‬‬
‫‪16‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫"קרקע"‪-‬מילה זו נמצאה רק פעם אחת בתורה‪:‬‬
‫"‪..‬ומן העפר אשר‪..‬בקרקע המשכן‪) .‬במד' ה‪,‬י"ז(‪.‬‬
‫"כובע"‪ -‬מילה זו לא נמצאה בתורה‪ ,‬נמצאת בנביאים במספר מקומות‬
‫"מגן וכובע ִתּלּוּ‬
‫בך" )ה"ת" בחירי"ק חסר ו"ל" דגושה בדגש חזק( )יחזקאל כ"ז‪,‬י(‬
‫"אמצע"‪ -‬מילה זו לא נמצאה בתנ"ך‪.‬‬
‫מילה זו נמצאה בכל התלמוד הבבלי פעמיים בלבד‬
‫‪ (1‬שני פסוקים‬
‫האחד בהוצאת ס"ת "ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך‪:‬‬
‫‪) :‬סוף פסוק( פרק מ"ח פס' ח'‬
‫פסוק שני בתהילים פרק צ"ז ח' "שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות‬
‫יהודה למען משפטיך ה' ‪:‬‬
‫ה "חזנים" ‪ -‬מוצאי ס"ת בעדת תימן או ספרד והרגילים לומר את‬
‫הפסוק הנז' הראשון‪ :‬ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען‬
‫משפטיך‪ :‬מוסיפים בטעות את שם ה' "ה'" ‪.‬קרוב לודאי שטעות זו‬
‫קיימת בגלל הפסוק השני הדומה לו מאוד המסתיים במילה‪":‬ה'"‪.‬‬
‫יש כאן חשש עיוות פסוק שאינו קיים וגם הזכרת שם שמים לבטלה‪.‬‬
‫ולשומעים ינעם‪.‬‬
‫‪ (2‬פסוק הנמצא בפרשת האזינו ומצוטט פעמים בתפילה וכן אצל עדת‬
‫תימן הקורא הראשון בתורה‪ ,‬פותח בו לפני ברכות התורה‪" :‬כי שם ה'‬
‫אקרא ה בו גודל לא‪/‬להינו" יש להטעים את המילה ‪":‬ה בו " מלרע! כמו‬
‫כל "ה בו " בפרק הידוע "מזמור לדוד הבו לה' בני אלים‪"...‬‬
‫חלוקת המשפט בצורה נכונה‬
‫חלוקת המשפט‪ ,‬בצורה לא נכונה‪ ,‬מסלפת את הרעיון המקורי ומשבשת עד כדי גיחוך‪,‬‬
‫או חלילה אפילו "כפירה" כביכול!‬
‫"‪...‬שהחזרת בי נשמתי בחמלה‪--‬רבה אמונתך !"‬
‫בכל הברכות "אשר קדשנו‪ "..‬יש לחלק את הברכה‪ :‬לשלוש פעמים שלוש מילים‬
‫ברוך אתה ה' ‪ ---‬א‪-‬להינו מלך העולם ‪ ---‬אשר קדשנו במצותיו ‪---‬‬
‫)ורק אח"כ( וצונו על‪) ...‬קוים בין המילים פירוש‪ :‬הפסקה קלה(‬
‫"א‪-‬להי! ‪ ---‬נשמה שנתת בי‪ ,‬טהורה‪"...‬‬
‫‪17‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫"אדון עולם‪ ,‬אשר מלך‪ ,‬בטרם‪ ---‬כל יציר נברא"‬
‫)חשש לביטוי של כפירה אם נאמר‪" :‬אשר מלך‪ ,‬בטרם כל‪ ,‬יציר נברא"(‬
‫"ה' ‪ ---‬יחתו מריביו‪ .‬עליו בשמים ירעם‪ .‬ה'‪ ---‬ידין אפסי ארץ"‪.‬‬
‫אנא‪--‬בכח‪ ,‬גדולת ימינך—‬
‫אביי‪ ---‬הוה מסדר‪)...‬שלא יישמע שם הוי'ה(‬
‫"כי כל אלהי העמים אלילים‪ ---‬ו)א(‪-‬ד‪-‬ני‪ ---‬שמים עשה"‬
‫יודוך עמים‪---‬א‪/‬להים‪ ...‬יודוך עמים‪---‬כולם‪...‬‬
‫יזמרך כבוד ולא ידום‪ ---‬ה' א‪-‬להי לעולם אודך‬
‫תהלה לדוד ‪ ---‬ארוממך א‪-‬לוהי המלך‪...‬‬
‫"שומר ה' את כל אוהביו ‪ --‬ואת כל הרשעים ישמיד"‬
‫"ואנחנו נברך י‪-‬ה מעתה ועד עולם‪-----.‬הללוי‪-‬ה" )ראה הערה להלן בקדושה(‬
‫ברוך ‪ ---‬שם כבוד מלכותו ‪ ---‬לעולם ועד‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני‪--‬ימלוך לעולם ועד‪"...‬‬
‫"א‪-‬ד‪-‬ני ‪---‬שפתי תפתח‪ ,‬ופי‪--‬יגיד תהלתך"‬
‫"אתה‪ִ --‬גּבּוֹר לעולם—א‪-‬ד‪-‬ני‪) "..‬כך יש להפריד בין ‪ 4‬המילים! והקורא בהפרדה‪ .‬אחרת‪,‬‬
‫כגון‪" :‬אתה גבור‪--‬לעולם א‪-‬ד‪-‬ני" אינו אלא טועה‪ ,‬וטעות לעולם חוזר‪ ,‬הוכחה‪ :‬במילה‬
‫‪ִ ":‬גּבּוֹר‪ ,‬האות הראשונה‪":‬גּ" מודגשת‪ ,‬סימן שיש להפסיק בין "אתה" ל"גּבור"‪ ,‬וכן מצאנו‬
‫פעמים רבות הפסקה בין ""אתה" למילה שתבוא אחריה(‪.‬‬
‫בקדושה‪ :‬ימלוך ה'‪ ,‬לעולם‪ -----‬א‪-‬לוהיך ציון ‪ ,‬לדור ודור‪----‬‬
‫ורק אח"כ יאמר‪" :‬הללוי‪-‬ה"!‬
‫"הללוי‪-‬ה" מילה המביעה סוף משפט או ענין‪ ,‬ואין לה קשר למילים הקודמות‪:‬‬
‫והפירוש‪" :‬א‪-‬לוהיך ציון‪ ,‬ימלוך‪ ,‬לדור ודור‪ ",‬במקביל לתחילת הפסוק‪ :‬ימלוך ה' לעולם"‪.‬‬
‫ופסוק זה אינו מתכוון שאנחנו נהלל את ה' מדור לדור‪ ...‬זה אכן חשוב מאוד אך אין‬
‫זו כאן כוונת הפסוק‪ .‬וכן ראה כל הפרקים המתחילים והמסיימים במילה‪" :‬הללויה"‪.‬‬
‫בד"כ יש לשים לב‪ .‬כל משפט של פנייה‪ ,‬המתחיל במילה "אתה" יש לעצור‬
‫שם כאילו מנוקד בסימן קריאה‪.‬‬
‫וכן הרבה פעמים נמצא את המילה‪":‬א‪-‬ד‪-‬ני" פנייה לאדון הכל‪-‬יכול‪ ,‬עם‬
‫סימן קריאה!‬
‫"והחכם עיניו בראשו" לדעת להבחין בכל ענין מה משמעותו‪.‬‬
‫וכן נמצא פרקי תהילים המתחילים במילה "לדוד‪ ".‬או "לדוד מזמור‪ ".‬או‪:‬‬
‫"מזמור לדוד‪ ".‬כביכול‪ ,‬יש אחריהם נקודה‪ .‬האומרת כי המזמור נכתב ע"י נעים זמירות‬
‫ישראל דוד המלך‪ .‬לכן אחר ביטויים כאלה‪ ,‬נקפיד לעצור וליצור הפסקה‪.‬‬
‫"לדוד‪ - .‬אליך א‪-‬ד‪-‬ני‪ - -‬נפשי אשא‪."...‬‬
‫"לדוד מזמור‪ – .‬ל)א(‪-‬ד‪-‬ני הארץ ומלואה‪ ,‬תבל ויושבי בה‪."...‬‬
‫כן מצאנו זאת בביטויים דומים לתואר הקב"ה‪.‬‬
‫כגון "הטוב! כי לא כלו רחמיך‪ .‬המרחם! כי לא תמו חסדיך‪.‬‬
‫א‪-‬לוהי! נצור לשוני מרע‪...‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫‪18‬‬
‫א‪-‬ל! הורתנו לומר לפניך מידות שלוש עשרה‪...‬‬
‫א‪-‬לוהי! בך בטחתי אל אבושה‪...‬‬
‫הורנו! )פירוש‪ :‬אבינו( בזעקנו לך‪...‬‬
‫י‪-‬ה! דע את אשר ידעוך‪...‬‬
‫אבינו! אב הרחמן! הראנו אות לטובה‪...‬‬
‫ובמיוחד‪ .‬בפניה שבפתיחת קטע תפילה‪:‬‬
‫א‪-‬לוהינו וא‪-‬לוהי אבותינו!‪..‬‬
‫רבונו של עולם!‪...‬‬
‫בקטע "מודים" מה מקומו של הביטוי "ערב ובוקר וצהריים"? למה הוא מתייחס?‬
‫אין הוא מתייחס למשפט הסמוך אליו מאחור )"ועל נפלאותיך שבכל עת‪ ("...‬אלא ביטוי זה שייך‬
‫לתחילת הקטע "מודים אנחנו לך‪...‬ערב ובוקר וצהריים‪ "...‬לכן יש ליצור הפסקה וכוונה מיוחדת‬
‫להפסקה זו "מודים אנחנו לך‪....‬ועל ניסיך ועל נפלאותיך שבכל עת ועת‪---‬ערב ובוקר וצהריים‬
‫)שייך ל"מודים"(‪.‬‬
‫הארות חשובות מהרב אליקים שליט"א‬
‫סיומי ברכות‪:‬‬
‫"ברוך אתה ה' גואל ישראל ולא גאל ישראל‬
‫"ברוך אתה ה'‪ .‬רופא‪ ---,‬חולי עמו ישראל"‬
‫ברוך אתה ה'‪ ,‬מקבץ‪---‬נדחי עמו ישראל‬
‫"ברוך אתה ה'‪ ,‬מלך‪---‬אוהב צדקה ומשפט"‬
‫"ומלפניך מלכנו‪---‬ריקם אל תשיבנו"‬
‫"‪...‬ברוך אתה ה'‪ ,‬מצמיח‪--‬קרן ישועה"‬
‫"מודים אנחנו לך‪ "...‬שלושת מילים אלה‪ ,‬חטיבה אחת ללא הפרדה‬
‫בברכת כהנים‪:‬‬
‫ברכנו בברכה המשולשת‪...‬האמורה לאהרון ובניו הכהנים‪---‬עם קדושיך‪---‬כאמור‪:‬‬
‫יאר ה'‪---‬פניו‪...‬‬
‫ישא ה'‪---‬פניו ‪....‬‬
‫ושמו את שמי‪...‬ההטעמה מלרע‪...‬הוזכר‬
‫יְב ֶר ְכ‪ָ --‬ך" השוא נח משום שהסגול שלפניו תנועה קטנה‬
‫" ָ‬
‫" ָי‪ֵ -‬אר" למרות שמילה זו היא מלרע‪ ,‬מאריכים מעט בהברה הראשונה‪ ,‬ביו"ד‪ .‬כיון‬
‫ִשּׂא" שהחיריק החסר הוא תנועה קטנה‬
‫שהקמץ תנועה גדולה‪ ,‬מה שאין כן במילה ‪":‬י ָ‬
‫והנ"ון נבלעה בש"ין )משורש ‪":‬נשא"( לכן אין להאריך כלל ביו"ד‬
‫"וִ י‪ֻ -‬ח ֶנּ ָךּ" הוא"ו במתג והיו"ד נחה ואינה נהגית‪ ,‬ויש להדגיש הנו"ן‪.‬‬
‫א‪-‬להי ! נצור לשוני מרע‪...‬‬
‫בתחנון‪ :‬לפני שלוש עשרה מידות אנו מצטטים פסוק "וירד ה' בענן‪ ,‬ויתייצב עמו שם‪.‬‬
‫ויקרא ְב ֵשׁם‪---‬א‪-‬ד‪-‬ני" )בי"ת רפויה( )שמות ל"ד‪ ,‬ה(‪.‬‬
‫אין לקרוא ‪"...‬ויקרא‪---‬בשם ה'"‪.‬‬
‫כך נאמר על אברהם אבינו שקרא בשם ה' לעולם כולו‪ .‬שם )בראשית י"ב‪ ,‬ח(‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫צריך להקפיד ולקרוא "‪...‬ויבן שם מזבח‪ ,‬ויקרא‪ְ ---‬בּ ֵשׁם ה'" )בי"ת דגושה(‪.‬‬
‫‪˙„ÈÓ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘· '‰ ˙ÂÓ˘ ˙„¯Ù‰· ‰Á·‰‬‬
‫כאשר קוראים את שמות ה' הכתובות זה אחר זה יש להבחין ולהפריד ביניהם‬
‫ולקרוא‪" :‬ה" –"ה"‪ ,‬א‪-‬ל רחום וחנון‪..‬‬
‫"אל תז‪ ¯»k‬לנו עוונות ראשונים" בקמ"ץ קטן ולא בחול"ם )הוזכר לעיל(‬
‫"יענהו משמי קדשו‪ ,‬בגבורות‪--‬ישע ימינו"‬
‫ברוך א‪-‬ד‪-‬ני ‪ ---‬יום יום יעמוס לנו‪,‬‬
‫הערה‪ :‬הביטוי השגור‪" :‬ברוך א‪-‬ד‪-‬ני יום יום!" בא בהשפעת הפסוק "ברוך א‪-‬ד‪-‬ני‪--‬יום‬
‫יום יעמוס לנו‪."...‬‬
‫"יעמס" פירוש‪ :‬נושא‪ ,‬נוטל כמו "וינטלם וינשאם‪ "..‬כמו אב הנושא את בנו על כתפיו‪ ,‬כך‬
‫הקב"ה נושא אותנו‪ ..‬עיין רש"י שמות י"ט‪,‬ד'‪" :‬ואשא אתכם על כנפי נשרים‪."...‬‬
‫"א‪-‬ד‪-‬ני‪ ,‬הושיעה!‬
‫המלך ! ‪--‬יעננו ְביוֹם קראנו" ולא‪ :‬המלך יעננו‪--‬ביום קראנו"‬
‫הערה‪ :‬האות הראשונה "ב" במילה " ְביום" היא רפויה‪ ,‬בגלל שהיא סמוכה מאחוריה‪ ,‬מאותיות‬
‫אהו"י‪ ,‬באה בצמוד למילה‪" :‬יעננו"! אם היתה הפסקה‪ ,‬בין "יעננו" למילה "ביום" היתה האות‬
‫"ב" צריכה להיות מודגשת‪ ,‬כדין בג"ד כפ"ת בראש מילה‪ .‬ולכן ברור שהמילים "יעננו ְביום‬
‫קראנו" סמוכות וצמודות‪.‬‬
‫לקט פסוקים שיש לשים לב להפסקה‪ ,‬כדי להתכוון למשמעות האמיתית‬
‫באמירת הקרבנות "אביי‪ -‬הוה מסדר‪"...‬‬
‫כדי שהיו"ד האחרונה במילה "אביי" לא תצטרף למילה הסמוכה לה "הוה" ויתקבל שם הוי"ה‬
‫"ב"הודו" "כי כל העמים אלילים" ‪ ---‬וה'‪ ---‬שמים עשה"‪...‬‬
‫"למען יזמרך כבוד ולא ידום‪---‬א‪-‬ד‪-‬ני א‪-‬להי‪ ,‬לעולם אודך"‪.‬‬
‫בכל הקדושות "קדוש‪ -‬קדוש‪ -‬קדוש‪ -‬ה' צ‪/‬באות‪ ---‬מלוא כל הארץ כבודו"‬
‫"‪...‬ויאכילהו‪ --‬מחלב חיטה‪ ,‬ומצור‪--‬דבש אשביעך"‪.‬‬
‫"לדוד ! ה' )הוא(‪ ,‬אורי וישעי"‪.‬‬
‫"‪..‬נהרות ימחאו כף‪ ,‬יחד‪ --‬הרים ירננו" "‪..‬אור זרוע‪--‬לצדיק‪ ,‬ולישרי לב‪--‬שמחה"‪.‬‬
‫"מקולות מים רבים‪--‬אדירים משברי ים"‪.‬‬
‫"‪...‬צדיק‪--‬כתמר יפרח‪ ,‬כארז בלבנון‪ --‬ישגה‪."...‬‬
‫"‪..‬חונה מלאך ה' ‪--‬סביב ל)י(ריאיו ויחלצם"‪.‬‬
‫"מן המצר קראתי י‪-‬ה‪ ,‬ענני במרחב—י‪-‬ה"‪.‬‬
‫"א‪/‬ל‪---‬א‪-‬ד‪-‬ני—ויאר לנו"‬
‫"נפשי לה' ‪ --‬משומרים לבוקר‪ ,‬שומרים לבוקר"‪.‬‬
‫פירוש‪ :‬הערגה שלי לה'‪ ,‬גדולה יותר‪ ,‬מאשר שומרי המשמרת האחרונה המצפים לאור הבוקר‪.‬‬
‫)מי ששמר פעם במשמרת אחרונה‪ ,‬חש את התחושה הזאת(‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫בפרק למנצח על הגיתית‪" :‬כי טוב יום בחצריך‪ ,‬מאלף"‪ ---‬ורק אחרי הפסקה קלה‪ ,‬אנו‬
‫ממשיכים‪" :‬בחרתי הסתופף‪ "...‬והפירוש‪ :‬להסתופף בבית ה'‪ ,‬ללמוד תורה‪ ,‬אפילו יום‬
‫אחד שווה יותר מהקרבת אלף עולות‪)...‬הוזכר לעיל(‬
‫נצרף בזה הערות של ר' צבי שביט משילה‪:‬‬
‫‪..." (1‬המלך היושב על כסא—רם ונשא )הביטויים 'רם ונשא' מתייחסים למלך ולא‬
‫לכסא(‪.‬‬
‫‪ (2‬שוכן עד‪ --‬מרום וקדוש שמו )עד=נצח‪ ,‬ולא כפי שרבים אומרים "שוכן עד מרום‪,‬‬
‫וקדוש שמן כאילו ה' שוכן רק עד המרום(‪.‬‬
‫‪ (3‬הבוחר בשירי זמרה‪ ,‬מלך‪ ,‬יחיד‪ ,‬אל‪ ,‬חי העולמים מדובר בארבעה תארים נפרדים(‪.‬‬
‫‪ (4‬בסליחות‪ :‬יש להטעים מלעיל "בינה הגיגינו‪) "..‬ולא‪ :‬בי נה ‪...‬מלשון בינה יתירה‪.(...‬‬
‫כמו בפרשת "האזינו"‪ :‬בי נו שנות דור ודור‪."...‬‬
‫‪..." (5‬א‪-‬ל חי וקיים תמיד‪ ---,‬ימלוך עלינו לעולם ועד‪."...‬‬
‫הגיית הניקוד הנכון‬
‫לפעמים אנו "שוכחים" בדיוק איך המילה מנוקדת במקור‪ ,‬ואנו מנסים לקרוא זאת‬
‫שונה ‪ ,‬ובטעות מהמקור‪ .‬במיוחד בעיה זו יכולה להתעורר כאשר אנו מתבלבלים האם‬
‫זה קמץ גדול או קמץ קטן‪...‬או שוא נח או שוא נע‪...‬‬
‫דוגמאות שכיחות הדורשות תשומת לב‬
‫וּמ ִדּינָהּ של גיהנום‪ "..‬תחת ה"מ" חיריק‪ ,‬ה"ד" דגושה בדגש חזק והאות "ה" במפיק‪..‬‬
‫‪ִ "...‬‬
‫וּמ ִדינָה של גיהנום"(‪.‬‬
‫)שלא יישמע‪ְ " :‬‬
‫ָד ַע ְת )העי"ן בפת"ח( את ה'"‪.‬‬
‫לאחר הנחת תפילין‪ ."...‬וארשתיך לי באמונה‪ ,‬וְ י ַ‬
‫"‪...‬וכליל ָל ִא ִשּׁים‪" "...‬הש" בדגש חזק!‬
‫"‪...‬הראנו ה' חסדך וְ ֶי ְשׁ ֲע ָך תתן לנו‪) "..‬ה"י" בסגול ולא בחיריק(‪.‬‬
‫"‪...‬למען‬
‫ְי ַז ֶמּ ְר ָך‬
‫יזמרך"‪.‬‬
‫כבוד ולא ידום‪ "...‬ולא‪ֶ " :‬‬
‫יראו )הרי"ש בשוא נע( אותו כל אפסי ארץ‪.‬‬
‫"‪...‬יברכנו א‪-‬להים וְ ִי ְ‬
‫"כ"כ‪ַ :‬ויִ יראו העם את ה' ויאמינו‪) "...‬לשון יראה ולא ראיה(‬
‫"‪...‬ביום ההוא אבדו עשתֹנתיו‪ "...‬ה "ת" בחול"ם ‪ ,‬ולא בניקוד שו"א‪.‬‬
‫לא בגבורת הסוס יחפץ‪ ,‬לא בשוקי האיש ירצה‪...‬ולא‪" :‬ולא בשוקי באיש‪"....‬‬
‫"‪ֶ ...‬ל ְא‪-‬סור מלכיהם בזקים‪) "...‬תחת ה"א" שו"א נח‪ ,‬ה"א" נהגית(‪.‬‬
‫"‪....‬הללוהו כרוב גֻּדלוֹ‪"..‬האות "ג" מנוקדת בקבו"ץ ולא בקמ"ץ קטן‪.‬‬
‫"‪...‬מכון לשבתך פעלת ה' ִמ ְקּ ָדשׁ )האות קו"ף בדגש חזק‪ ,‬כאילו אנו הוגים פעמיים את‬
‫האות "ק"( א‪-‬ד‪-‬ני כוננו ידיך"‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫ָשׁב ה' עליהם את מי הים‪ "...‬ה"ש" בסגו"ל‪.‬‬
‫"‪ַ ...‬ויּ ֶ‬
‫לפני תפילת העמידה בשחרית ובערבית " ברוך אתה ה' גָּאַל )ולא‪" :‬גואל"( ישראל"‪.‬‬
‫ואילו בתפילות העמידה ביום חול‪ ,‬הברכה השביעית‪ ,‬בברכת הגאולה מסיימים‪" :‬ברוך‬
‫אתה ה' ֵ‬
‫גּוֹאל )ולא‪" :‬גאל"( ישראל"‪.‬‬
‫וסימנך‪ :‬כאשר דובר על הגאולה של מצריים "שירה חדשה שבחו גאולים ‪...‬על שפת הים‪" "...‬אותות‬
‫ומופתים באדמת בני חם" גאולה של העבר‪ ,‬הברכה נאמרת בלשון עבר = "גאל"; ואילו בתפילת העמידה‪,‬‬
‫אנו מבקשים גאולה בהווה ולכן פשוט שהברכה תהיה בלשון הווה= "גואל"‪.‬‬
‫"ומקיים אמונתו ִל)י( ֵש ֵני עפר‪ -‬היו"ד נחה‪ ,‬ואיננה נהגית!‬
‫וגם נקפיד לבטא את הצירי באותיות " ֵשׁ ֵנ" )שלא יישמע " ִל ְש ֵני"‪ ,‬פירוש‪ :‬לשניים(‪.‬‬
‫בקדושה‪" :‬כדבר ָהאָמור‪ "...‬ולא‪ :‬כדבר ֶהאָמור"‪.‬‬
‫הסבר למקור הטעות‪ :‬ה"א הידיעה תנוקד בקמץ אם תופיע לפני אותיות "אע"ר"‪.‬‬
‫ה"א הידיעה תנוקד בסגול רק אם תבוא לפני אותיות הח"ע שהן קמוצות‪.‬‬
‫ברוך אתה ה'‪ ,‬בו ֵנה ירושלים" המילה "בונה" מנוקדת בצירי ולא בסגו"ל‪.‬‬
‫משום מה מצאנו בין המתפללים בהגייה התימנית‪ ,‬משבשים והוגים את המילה "בונה"‬
‫בסגו"ל )כאילו פת"ח רחב(‪ ,‬ראה הערה דומה במילה "ידשנה"‪.‬‬
‫יש לנקד בסגול‬
‫הערה‪:‬‬
‫המילה "בונה" בניקוד סגול נראה כי היא פעולה "כי בית אשר אני בו ֶנה‪) "...‬דה"ב ב‪,‬ח(‪" ,‬הבו ֶנה‬
‫בשמים מעלותיו‪) "..‬עמוס ט‪,‬ו(‪.‬‬
‫ואילו כאשר המילה הזאת מנוקדת בצירי‪ ,‬מביעה בעיקר תואר או בעל עיסוק קבוע‬
‫ופועל מתמשך‪) .‬בינוני(‬
‫)בינוני הוא זמן שבין עבר ועתיד או צורה של תואר שהוא בין פועל ושם(‬
‫שומר )האיש שבשער(‪.‬‬
‫יוצר )אמן(‪ֵ ,‬‬
‫נואם‪) ,‬אורטור( ֵ‬
‫רופא )ד"ר(‪ֵ ,‬‬
‫כמו‪ֵ :‬‬
‫הסביר לי ידידי ר' רחמ' ניסים הי"ו‪ ,‬נראה כי הטעות בין הוגי ההברה התימנית‪ ,‬נובע‬
‫מסיום הברכה השלישית של ברכת המזון‪" :‬בא"י )ה(בו ֶנה ברחמיו את ירושלים‪ ,‬אמן"‬
‫ועל‪.(verb) ...‬‬
‫שם אמורה להינקד בסגול‪ ,‬כי זה לשון פּ ַ‬
‫יש הסוברים כי על פי כללי הדקדוק כי בפעלים בגיזרת "ל‪-‬ה" שהאות השלישית של‬
‫רוֹצה" ובכגון‪" :‬ג‪.‬ל‪.‬ה" ינוקד‬
‫מוֹרה" " ֶ‬
‫הפועל היא "ה"‪ ,‬ע' הפועל תנוקד בסגול‪ ,‬כגון‪ֶ :‬‬
‫תגלּה" בצירי‪ .‬הסגול‬
‫" ְתּ ַג ֶלּה" חוץ ממקרים שבפסוק היא בטיפחא או באתנחתא תנוקד " ֵ‬
‫התנועה הקטנה תיהפך לתנועה גדולה ‪ -‬צירי‪.‬‬
‫כן גם המילה "בונה" ששורשה "ב‪.‬נ‪.‬ה‪ ".‬היתה ראויה ע' הפועל להינקד בסגול – "בּוֹנֶה"‬
‫אולם מה שמצאנו בתפילה או בתהילים "בונֵה ירושלים ה'" )בצירי( "בא"י בונֵה‬
‫ירושלים" אינם אלא חריגים יוצאים מן הכלל‪....‬‬
‫להרחבת הכלל‪)...‬למי שעדיין לא התעייף‪(...‬‬
‫רק שורשים מגיזרת ל‪-‬א" כגון‪ :‬ר‪.‬פ‪.‬א או מ‪.‬צ‪.‬א או ק‪.‬ר‪.‬א ע' הפועל תנוקד בצירי כגון‪:‬‬
‫קוֹרא‬
‫מוֹצא‪ֵ ,‬‬
‫רוֹפא‪ֵ ,‬‬
‫ֵ‬
‫‪22‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫וצהוֹריים" )יש דעה ‪"..‬וצוֹהוֹרים‪("..‬‬
‫וצ ֳהרים‪ "..‬יש להגות‪ַ " :‬‬
‫"‪...‬ערב ובוקר ָ‬
‫וצ ַהרים" )צדי"ק בהגיית פת"ח וה"א בהגיית פת"ח(‪.‬‬
‫אבל אין שום סברה להגות " ַ‬
‫הערה‪ :‬כל קמץ גדול לפני קמץ קטן‪ ,‬יש דעה הסוברת כי הקמץ הגדול ייהגה כקמץ‬
‫גדול‪ ,‬ללא שינוי ויש סוברים שהקמץ הגדול מקבל השפעת היגוי של הקמץ הקטן שבא‬
‫אחריו‪.‬‬
‫לכן רוב המדקדקים סוברים שיש לקרוא ַנעוֹמי ויש מקצת המדקדקים הסוברים שיש‬
‫לקרוא נוֹעוֹמי‪.‬‬
‫נראה שיש ללכת לפי הרוב על פי הכלל "אזיל בתר רובא"‪.‬‬
‫יברכך"(‪.‬‬
‫יבר ְכך ה' וישמ ֶר ָך"‪ :‬מתחת ל"ר" יש סגול ומתחת ל"כ" שוא )ולא‪ְ " :‬‬
‫‪ֶ "...‬‬
‫תּ ָך"‬
‫ההטעמה ב" ֶר" על פי הכלל ‪ :‬סגול וקמץ‪ -‬ההטעמה בסגול" כגון‪ :‬שבטך ִוּמ ְשׁ ַע ְנ ֶ‬
‫"יאר ה' פניו אליך ו)י(חונך" האות "י" נחה‪ ,‬ואינה נהגית‪.‬‬
‫"‪ָ ...‬עזרנו) יש להגות‪ :‬עוֹזרנו( א‪-‬להי ישענו על דבר כבוד שמך‪ "...‬פסוק זה מתהילים‬
‫ע"ט‪ ,‬ט לשון בקשה ותחנון‪ ,‬והוא גם משובץ בתפילה כחלק מהתחנון‪..‬‬
‫שימו לב להבדל בין פסוק זה ופסוק אחר משירי המעלות‪) :‬תהילים קכ"ד‪ ,‬ח( ֶעזרנו )האות‬
‫"ע" מנוקדת בסגו"ל( בשם ה' עושה שמים וארץ"‪.‬‬
‫"יזכור כל מנחותיך‪ ,‬ועולתך ידש ֶנה ) הנו"ן בסגו"ל!( סלה"‪.‬‬
‫)יש מהתימנים טועים‪ .‬והוגים אותה בקמץ שהרי הם הוגים סגול ופתח כמעט באופן‬
‫זהה(‪.‬‬
‫"‪...‬ו)י(הי עתם לעולם‪ "...‬ה"ו" בחיריק מלא‪ ,‬ה"י" נחה " ַו ָיּ ֶשב )השי"ן בסגול( עליהם את‬
‫אונם‪."..‬‬
‫"‪ְ ..‬יגדּיל תורה וי ְאדּיר‪) ,..‬תחת ה"א" שוא נח‪ ,‬ולא חטף פתח‪..‬והדל"ת דגושה כדין בג"ד‬
‫כפ"ת(‪.‬‬
‫מגדּל" )האות ד' מנוקדת בפתח ולא‬
‫מגדּל‪-‬עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב" יש לקרוא " ַ‬
‫" ַ‬
‫‪ :‬מגדול עוז‪(..‬‬
‫בקריאת התורה ‪:‬‬
‫כל מילה " ָהראוּבני" או " ָלראוּבני" ה"א" נחה! אין להגות אותה‪.‬‬
‫יש לקרוא מילה זו " ָה‪-‬רוּ‪ֵ -‬ב ִני" או " ָל‪-‬רוּ‪ֵ -‬ב ִני"‬
‫ומה עם‪" :‬יששכר"‪-‬‬
‫למרות שהיא נכתבת בשתי אותיות "שׂ"‪ ,‬יש להגות רק אחת‬
‫מהן )את הראשונה(‪ .‬הרעיון‪ :‬יששכר אשר מקומו באהלי התורה מקבל שני " ְשׂכרים"‪.‬‬
‫שכר לעולם הזה ושכר גנוז וצפון לעולם הבא ‪ ,‬לכן הוגים את האות "שׂ" רק פעם‬
‫‪23‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫אחת‪ ,‬המתייחסת לשכר הגלוי‪...‬והטמון הבלתי נגלה עליו נאמר "מה רב טובך אשר‬
‫צפנת‪"...‬‬
‫וכן "והאספסוף אשר בקרבו‪)"...‬במדבר י"א ‪,‬ד( האל"ף נחה‬
‫ויש לקרוא ָ‬
‫וה‪ַ -‬ספסוף‪) ..‬רעיונית‪ :‬לא היה להם קשר עם ה"א"(‬
‫"‪...‬שומר פת)א(ים ה'‪ "..‬רוב הדעות סוברות כי ה"א" נחה ואינה נהגית‪ ,‬מתחת ל"י"‬
‫חירי"ק והיא כן נהגית‪ .‬כאילו כתוב‪" :‬פתיים"‬
‫ַשׁ‪-‬ווך " )לשון השואה‪...‬מי ידמה לך?(‬
‫" ַויְ ‪ַ -‬שוּוּך לפי מעשיך‪ "...‬לא " ַויּ ְ‬
‫אלא‪ַ :‬ויְ ‪ַ -‬ש‪-‬ווך )לשון הערכה‪ ,‬החשיבו‪(...‬לפי מעשיך‪) "...‬ההבדל גדול‪(...‬‬
‫"מחלפות ראשו כבימי ְב ֻחרוֹת ) ולא‪ַ : :‬בחוּרוֹת"(‬
‫דורשיך"(‬
‫דור ְשך דרוש" )ולא ‪ֶ ":‬‬
‫"דור ודור ‪ -‬עם ֶ‬
‫תּך‪ "..‬מתחת לאות "ת" – סגו"ל ולא שו"א‬
‫‪"..‬שב ְטך ומשענ ֶ‬
‫צאתך‬
‫ְ‬
‫וכן‪ " :‬ה' ישמור‬
‫ובואך מעתה ועד עולם"‪.‬‬
‫ֶ‬
‫בד"כ יש לשים לב לכל משפט המתחיל במילה "אתה" שיש לעצור שם כאילו מנוקד בסימן‬
‫קריאה ‪.‬‬
‫וכן הרבה פעמים נמצא את המילה‪":‬א‪/‬ד‪/‬ני" פנייה לאדון הכל‪-‬יכול‪ ,‬עם סימן קריאה!‬
‫‪" .‬והחכם עיניו בראשו" לדעת להבחין בכל ענין מה משמעותו‪.‬‬
‫"שוא נע או סגול"‬
‫נכון שהניקוד "שוא נע" דומה בקריאה הרגילה כחצי סגול‪ .‬ולכן יש להקפיד ולהבחין‬
‫ביניהם‪ .‬בהרבה מקרים השוא נע יהפך לסגול בזמן שההטעמה בהברה בו הוא נמצא‬
‫מקרבּ ָך ‪ -‬מקר ֶבּ ָך"‬
‫ְ‬
‫כגון ‪" :‬דג ְנך‪ -‬דג ֶנך" "‬
‫לפעמים ההבחנה היא בין יחיד לרבים במיוחד כאשר לפני האות האחרונה קיימת אות‬
‫יו"ד הרומזת לרבים‪ .‬כגון‪" :‬מעשה ָי ְדך" ‪ -‬לשון יחיד‪) ,‬לא מצאנו בתנ"ך ביטוי‪" :‬מעשי‬
‫ידך"( או "מעשה ָי ֶדיך" ‪ -‬לשון רבים‪) .‬גם‪" :‬מעשי י ֶדיך"‪-‬לשון רבים(‬
‫ועוד רבות‬
‫הדוגמאות "עי ְנך" –לשון יחיד‪" .‬עי ֶניך" לשון רבים )גם מצאנו עי ֶנך" ללא יו"ד לשון‬
‫רבים‪ ,‬העיקר ההטעמה נמצאת מלרע(‬
‫בהגייה התימנית‪ ,‬השוא נע יבוטא כחצי פתח והסגול כ"פתח רחב" )כך נקרא הסגול‬
‫בפי יוצאי תימן(‪.‬‬
‫וכיצד יבחינו יוצאי תימן בין "ויא ֶמר" לבין "ויא ַמר"? למי אוזניים חדות במיוחד‬
‫יבחין בין "סגול" לפתח" ואם לא ישים לב להבחנה הבולטת‪ :‬הראשון מלעיל והשני‬
‫מלרע‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫יש להקפיד ולהבחין‬
‫בין שוא נח ובין שוא נע‪:‬‬
‫שוא נע או שוא נח‪ -‬כיצד נדע?‬
‫ישנם ‪ 5‬כללים לדעת איזה שוא נחשב לשוא נע‬
‫והם רמוזים באותיות ‪ :‬א‪,‬ב‪,‬ג‪,‬ד‪,‬ה‬
‫א( א‪ -‬ראשון‪ :‬שוא בראש המילה‬
‫כגון‪:‬בני‪,‬שמע לקולי‬
‫ב( ב'‪ -‬שני שואים רצופים באמצע המילה השני נע )הראשון נח(‬
‫וּב ֶל ְכ ְתּ ָך בשבתך‬
‫כגון‪ְ :‬‬
‫ג( גדולה‪ -‬אחרי תנועה גדולה)קמץ גדול‪,‬צירי חיריק מלא‪,‬חולם שורוק(‬
‫שׁוֹפ ִטים יוצאים רודפיהם‬
‫אָמרוּ‪ְ ,‬‬
‫כגון‪ְ :‬‬
‫ד( דגש‪ :‬שוא מתחת לאות דגושה‬
‫כגון‪ְ :‬מ ַר ְגּ ִלים‪ ,‬הבהמה‪,‬‬
‫ה( הדומות‪ :‬שתי אותיות דומות הבאות ברציפות ולפניהן תנועה גדולה‪ ,‬השוא‬
‫שבאות הראשונה – נע‬
‫חוֹק ֵקי‬
‫ָללוּ‪ְ ..‬ל ְ‬
‫כגון‪ :‬וְ ג ְ‬
‫‪"..‬השיבה שו‪-‬פטינו כבראשונה‪ "..‬ולא‪" :‬שופ‪-‬טינו כבראשונה‪"..‬‬
‫)השיבוש גדול‪..‬כאילו אנו דורשים להישפט שוב‪.(..‬‬
‫"‪..‬זה דור דו‪-‬רשיו‪ "..‬ולא‪" :‬דור‪-‬שוא"‪.‬‬
‫"‪..‬ואת רו‪-‬דפיהם ואת שו‪-‬נאיהם בתהומות טיבע‪"..‬‬
‫"ושחטת‪"...‬‬
‫המילים ש‪"-‬ל" הפועל שלהן היא "ט" וצמודות‪ -‬בהטיית הגופים והזמנים‪ -‬לאות "ת" יש‬
‫לראות את האות "ט" מנוקדת שו"א נח! כדי להבחין בין ה"ט" וה"ת" יש לקרוא‬
‫ושפט‪ֶ -‬תּם"‪ .‬האות "תּ" מודגשת בדגש‪ ,‬ולא יכול להיות שהשו"א‬
‫ְ‬
‫ושפט‪ִ -‬תּי"‬
‫ְ‬
‫ושחט‪ָ -‬תּ"‬
‫ְ‬
‫"‬
‫שלפני האות הדגושה הוא נע‪...‬אלא נח‪.‬‬
‫כל שו"א הבאה באות דגושה‪ ,‬הוא שו"א נע‪ .‬כגון ‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫מטך" "ה' ְ ּ‬
‫" ְּ‬
‫מקדש" ע ְ ּנבי נזירך"‬
‫עקבי סוס"‪ּ ְ ",‬‬
‫הצפינו" " ְּ‬
‫דברו נא‪ּ ְ " "..‬‬
‫לו‪...‬לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו" )שמעתי רבים אומרים‪:‬‬
‫"מצוְ ּך‪ּ " ."..‬ג ְ ַּד ּ‬
‫גד‪-‬לו(‬
‫" ְ‬
‫כאילו האות המודגשת מתחלקת לשתי אותיות דומות‪ .‬באות הראשונה –‬
‫"יש" שו"א נח)שאינו נחשב( ובאות ה"שניה" יש שוא נע ‪.‬‬
‫הצ‪ְ -‬צפינו"‬
‫הצּפינו" נקרא‪ְ :‬‬
‫לדוגמא ‪ְ ":‬‬
‫חקירה‪:‬‬
‫כיצד נהגה בקדיש את המילה‪" :‬בעלמא"‪ ,‬האם הניקוד שו"א הנמצא מתחת לאות "ל"‬
‫הוא שו"א נח או נע? כיצד נהגה אותו?‬
‫אם הוא נח‪ ,‬הרי שמילה זו יכולה להישמע כ"עלמה"="נערה"‪ ,‬ואז האות "ע" צריכה‬
‫להינקד בפת"ח‪ ,‬כדין הברה סגורה לא מוטעמת שאמור להינקד‪ :‬פת"ח ולא קמ"ץ‪) .‬או‬
‫קמ"ץ קטן‪ ,‬והרי אין הוא קמ"ץ קטן(‪ .‬ואם בכ"ז האות "ע" מנוקדת בקמ"ץ‪ ,‬כנראה‬
‫שהניקוד שו"א שמתחת ל"ל" אינו נח‪.‬‬
‫התימנים הוגים "בעו‪-‬ל‪-‬מו" כדין קמ"ץ קטן והשו"א מתחת ל"ל" נחשב לשו"א‬
‫נע‪).‬שו"א נע בהיגוי התימני כ"חצי" פתח( "בע‪-‬למא" ה"ל" בשו"א נח‪ ,‬וכן במילים "לע‪-‬לם‬
‫לע‪-‬למי ע‪-‬למיא" וכד' וזה הכלל‪ :‬בלשון תרגום וארמית‪ ,‬השו"א שאחר תנועה גדולה בד"כ הוא‬
‫שו"א נח‪ ,‬עיין מנחת שי דניאל ו' א'‪ ,‬עם זאת יש לעמוד מעט בקמ"ץ שבאות "ע"‪ ,‬והטעים‬
‫הנגינה בתנועה האחרונה של המילה‪.‬‬
‫מה מקור הבעיה וההתלבטות?‬
‫הבעיה נוצרה במילה זו כי היא לא בלשון הקודש אלא בארמית‪ ,‬והכללים בניקוד‬
‫הארמי והעברי לא מקבילים תמיד‪.‬‬
‫סדור "איש מצליח לימות החול" עמוד ‪111‬‬
‫יש להפנות תשומת לב הקוראים‪ ,‬בהגייה בעידות השונות‬
‫הקוראים בהגייה התימנית‪ ,‬יש המחליפים בטעות‪ ,‬את ניקוד החולם בצירי‪ ,‬ויש‬
‫המחליפים את הצירי בחולם‪ ,‬ומוציאים מפיהם שיבושים מוזרים‪.‬‬
‫שומעים אנו במסורת של אחינו האשכנזים‪ ,‬המבטאים את הקובו"ץ בדומה קצת‬
‫לחירי"ק‪ ,‬סביר ביותר כי זו מסורת קדומה‪ ,‬ועל מסורת חייבים לשמור‪) .‬כך העיר לי בני‬
‫אביאל יצ"ו(‪.‬‬
‫‪...‬רמז מצאתי בספרו של ד"ר בצר כי שם הניקוד הוא "קיבו"ץ" מלשון קיבוץ השפתיים ולא כפי‬
‫שמקובל‪" :‬קובו"ץ" ‪.‬‬
‫בעיה‪ ,‬אזהרה! לאלה שהוגים בהברה התימנית "שוא נע לפניכם"!‬
‫חלק ממסורת הגיית הניקוד שו"א נע בהברה התימנית‪ ,‬כמעט והולך לאיבוד ממש מול‬
‫עינינו ומול אזנינו‪...‬‬
‫‪26‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫לצערנו‪ ,‬חלק לא מבוטל‪ ,‬בעיקר צעירים בקהילת עדת תימן אינם הוגים את השו"א‬
‫נע כמקובל!!! הטועים‪ ,‬הוגים כמעט בכל המקרים את השו"א נע כמו "חצי פת"ח"‬
‫ואינו כך! אלא‪:‬‬
‫כלל א( שו"א נע בד"כ נהגה כמו "חצי פת"ח" או "פת"ח קל"‬
‫כלל ב‪ :‬שו"א נע שיבוא לפני האות יו"ד נהגה כמו "חירי"ק קל" )"כאילו נהגה כך‪ִ :‬ליוסף‪,‬‬
‫המיוחד ועוד‪ ( (..‬הזכרנו לעיל‪ :‬כל שו"א נע שיבוא לפני‬
‫ִלישוב‪ִ ,‬יירש‪ ,‬השמיענו הא‪-‬ל ִ‬
‫האות "י" נהגה אותו כחיריק קל כל שו"א דלהלן יהודי תימן יהגו אותו‬
‫ֵרא‪ְ .‬בּיוֹם" יהגו‪ִ :‬בּיוֹם וכן כל המילים‬
‫ֵרא"‪ -‬יהגו‪ :‬וִ י ָ‬
‫כמעט כמו חיריק‪" :‬וְְוְווי ָ‬
‫יוּחד"‪ .‬יהגו‪:‬‬
‫ַח ִלים" " ַה ְמ ָ‬
‫ַסּ ֵר ִני" ַה ְמי ֲ‬
‫ָרש" " ְי ַי ֵחל" " ְתּי ְ‬
‫דלהלן ְלי ְִר ִמיָּה" ְי ַי ֵסר" ְיי ֵ‬
‫יוּחד‬
‫ַה ִמ ָ‬
‫כלל ג( כל שו"א נע שיבוא לפני אות גרונית‪ ,‬יושפע בהגייתו מהניקוד‬
‫שמתחת האות הגרונית ויהודי תימן יהגו את ה"שו"א הזה כמעט כמו‬
‫הניקוד שמתחת לאות הגרונית‪.‬‬
‫אָשׁם" וְְוְוו ָהיָה" ְשׂ ֵאת"‬
‫א( נסו לקרוא בהגיה תימנית‪ַ ":‬ה ְמּ ָע ָרה" "וְְוְוו ֵ‬
‫" ְתּ ֵאנָה" "וְְוְוו ָח ָלב" " ְבּ ֵא ֶלּה" " ְמ ַשׁ ְבּ ִחים" "וְְוְוו ֵה ִסיר" " ְקחוּ" " ְדּעוּ"‬
‫עוֹלם" " ְשׁאוֹל" " ְבּעוֹר"‬
‫ֻמּת" ָשׁ ְמעוּ" " ַויֵּאָנְנְנְ חוּ" " ְצ ַפ ְר ְדּ ִעים" " ְל ָ‬
‫" ְלע ַ‬
‫ֻמּ ָתם ְמ ַשׁ ְבּ ִחים‬
‫" ְפּעוֹר" " ְמאֹד"‪ְ".‬ו ָהא ָֹפ ִנים וְְוְוו ַחיּוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ְלע ָ‬
‫אוֹמ ִרים‪"...‬‬
‫וְְוְוו ְ‬
‫לדוגמא‪" :‬כי ְלעולם חסדו" נהגה "כי לוֹעוֹלם חסדו"‪.‬‬
‫" ְל ֵעילא‪ "...‬נהגה " ֵל ֵעילא‪ "...‬ולא ‪ַ ":‬לעילא‪"...‬‬
‫)מזכיר מעט את כללי הניקוד של אותיות בוכ"ל במצב שאינו מיודע(‪.‬‬
‫מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת מדוייקת" דברים ד‪ ,‬מא "מזרחה שמש" וגם מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת‬
‫מדויקת" דברים כ"ח‪ ,‬מ"ב "יירש הצלצל"‬
‫אחי! החזיקו חזק לבל תשכחו מסורת אבותינו‪..‬‬
‫מסורת אבותינו בידינו !!! לנוער ולכל מי שמעוניין‪.‬‬
‫גם בקרב עדת יהודי תימן הידועה בדקדוקה‪ ,‬שרבים מנסים ללמוד ממקור‬
‫זה‬
‫עדיין נותרו בקעות שראויות להיגדר ולא להשאירן פרוצות ובמיוחד‬
‫שלפנינו חלק מהילדים הנערים שרמת ההיגוי שלהם הולכת ומשתבשת‬
‫מול עינינו‪.‬‬
‫כמה וכמה פעמים נסינו‪ :‬לשרש בפיוט "לכה דודי‪ "...‬את ההיגוי של המילה‬
‫המיוחד" )בחיריק חטוף‪ ,‬ולא ! בפתח חטוף ‪-‬‬
‫ֻחד" שיש לקראו " ִ‬
‫" ַה ְמי ָ‬
‫המיוחד( כדין כל שוא נע שבא לפני האות "י" שהוגים אותו כחיריק חטוף‪.‬‬
‫ֲ‬
‫א‬
‫אנא שימו לב ! הכללים דלעיל נכונים גם לתרג'ום‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫למתרגמים‪ :‬כדי שלא יהיה בלבול מהו שו"א נח ומה הוא שו"א נע‪ ,‬שימו‬
‫לב שבתאג' "תורה קדומה" מחקו‪ ,‬העלימו את השו"א נח לגמרי וכל שו"א‬
‫שנמצא בתרג'ום בתאג' הנז' הוא שו"א נע‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫‪28‬‬
‫"לא‪-‬לו"‬
‫קיימת בעית הבחנה בהגיית המילים בין "לו" ובין"לא"‪,‬ובמיוחד בקרי וכתיב‪.‬‬
‫כגון‪":‬הוא א‪-‬להים הוא עשנו ולו )כתיב‪" :‬ולא"( אנחנו" או‪" :‬אשר לו )כתיב‪":‬לא"(‬
‫כרעיים ממעל לרגליו‪) "..‬ויקרא י"א‪,‬כ"א( או‪" :‬שחת לו לא בניו מומם" )פרשת האזינו(‬
‫התימנים המקפידים‪ ,‬מבחינים בין שתי המילים הללו בצורה זו‪:‬‬
‫המילה "לא" נקראת קצר ביותר )חד וחלק !(‬
‫והמילה "לו" נקראת במתינות‪ ..‬ב"אריכות"‪..‬‬
‫מסורת זו מומלצת להיות מאומצת ע"י כל אלה שאינם מבחינים בין "לו" ובין "לא"‬
‫ובמיוחד בפסוקים שהכתיב וה"קרי" אינם זהים בכמקומות דלהלן‪ :‬שה"כתיב" נכתב‬
‫"לא" ויש לקראו "לו"‬
‫בשמות כ"א‪,‬ט‪ :‬נכתב בתורה" אשר לא יעדה והפדה‪ "...‬ויש לקרוא זאת ?"אשר לו‬
‫יעדה והפדה"‬
‫מצאנו גם בישעיה )ס"א‪ ,‬ט( כתוב‪" :‬בכל צרתם לא צר‪ "...‬ויש לקרוא בכל צרתם לו‬
‫צר‪"...‬‬
‫גם בתהילים ק' ב"מזמור לתודה" הנאמר מידי בוקר חוץ משבתות ) ולפי דעות מסוימות גם‬
‫לא בחגים‪ ,‬ער"פ ועריה"כ( כך כתוב בפרק‪" :‬דעו‪...‬הוא עשנו ולא אנחנו‪ "...‬ויש לקרוא "הוא‬
‫עשנו ולו אנחנו"‬
‫לדוגמאות דלעיל יש גם דרשות מענינות‪.‬‬
‫כיצד נבחין בהיגוי בין ה"כתיב" –לא ובין מה שבאמת צריך להגות‪"....‬לו"???‬
‫אם אפשר ליצור הבחנה‪ ,‬למה להתעלם?! תמיהה זו נכונה גם לענינים הבאים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כדי לשבר את האוזן‪ ,‬שיש להבחין בהיגוי‪ ...‬תנסו לדבר לפני דובר אנגלית‬
‫ותבטאו את שתי המילים הבאות באותה צורה "‪ SHIP‬או ‪) ,SHEEP‬תהיו במבוכה(‬
‫דוגמא אחרת ‪ :‬האם לא תבחינו בין ‪" =HOP‬לקפוץ" לבין ‪" =HOPE‬תקוה"‬
‫ואם "שם" נקפיד להגות נכון‪...‬מה עם שפת הקודש שלנו?‬
‫"אַל" )מילת שלילה( או " ֶאל"‬
‫כיצד יהודי יוצא תימן יהגה ויבחין בהבדל שביניהם? הרי הסגול נהגה "כמעט" כפת"ח?‬
‫יש להם על מה לסמוך כי הרי גם רש"י קרא לסגו"ל "פתח‪-‬קטן" והתימנים יקראו לו ‪:‬‬
‫"פתח‪-‬סגול" אלא יש להבחין ב"אַל" יהיה "חד וחלק" ורמז לזה‪ :‬לשון אזהרה ואילו‬
‫" ֶאל" יהגה אותו בהרחבה ובאריכות קלה של חלקי שניה‪")..‬ולמבחינים כן תהי תקווה"(‬
‫יתר עדות קודש בעם ישראל כיצד יבחינו בין‪:‬‬
‫‪29‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫" ֵא‪-‬ל" או " ֶאל"‬
‫" ֵא‪-‬ל" )אחד משמותיו של הבורא( ובין " ֶאל" )מילת כיוון‪ ,(..‬לכאורה ההגיה תהיה זהה?!‬
‫גם כאן נראה שיש להגות את שם ה' ביראה ולכן יהיה קצר ואילו " ֶאל" המביע‬
‫כוון‪...‬נהגה זאת ב"אריכות" )של חלקי שניה‪"..‬ולמבחינים כן תהי תקווה"‪(.‬‬
‫פת"ח או קמ"ץ"?‬
‫"ממח ַרת השבת‪ "...‬כל מחרת הסמוך לה"א הידיעה הרי"ש בפת"ח‪.‬‬
‫כל ַדּם ַהנקי בפתח‪ ,‬וכל ָדּם ָנקי – בקמ"ץ‪.‬‬
‫ַדּם ַהנקי פירושו ‪ :‬דם של האיש הנקי‪ .‬לכן הוא סמוך וינוקד בפת"ח‪.‬‬
‫אבל ַה ָדּם הנקי או ָדּם ָנקי קמוץ‪ ,‬שאינו סמוך כי האות ה"א בראשו‪.‬‬
‫הֹוָה‬
‫ְמתים‪ֵ -‬מתים‬
‫הבדל גדול ועצום ביניהם והמשנה את הניקוד או אינו מקפיד להבחין בין ניקוד הציר"י‬
‫וניקוד השו"א‪ ,‬הפך את היוצרות‪.‬‬
‫נאמר בשם אבן עזרא שאמר בחכמתו‪" ,‬מתים שוכבים‪-‬מתים‪ ,‬מתים עומדים‪-‬חיים" פירוש‪:‬‬
‫כאשר המילה‪ֵ " :‬מתים" מנוקדת בצירי‪" ,‬שתי הנקודות של הציר"י שוכבות במאוזן‪ -‬הכוונה היא‬
‫לאנשים מתים‪ .‬ואילו אם המילה‪ְ " :‬מתים תנוקד בשו"א‪ ,‬שתי נקודות השו"א מאונכות‪,‬‬
‫"עומדים" הרי שמדובר כאן על אנשים חיים‪.‬‬
‫"כל עיר ְמתים‪) "...‬דברים ב‪,‬לד( "יחי ראובן‪ ...‬ויהי ְמתיו מספר" )דברים ל"ג‪,‬ו( "‪...‬בהיותכם‬
‫ְמתי מספר‪")..‬דה"א‪ ,‬ט"ז‪,‬י"ט( "מ‪ְ -‬מתים‪ ,‬ידך‪ ,‬ה' ! מ‪ְ -‬מתים מחלד‪ ,‬חלקם בחיים‪) "..‬תהילים‬
‫י"ז‪ ,‬י"ד(‪.‬‬
‫הדגש החזק‪:‬‬
‫לצערנו פחות ופחות קוראים בתורה ושליחי‪-‬ציבור מבטאים נכון את הדגש החזק‪,‬‬
‫לפעמים אפילו "קולו לא נשמע בבואו אל הקודש"‪.‬‬
‫הכלל וההבחנה בין הדגש הקל והדגש החזק הוא פשוט‪:‬‬
‫כל מה שאינו דגש קל הוא דגש חזק‪.‬‬
‫ואימתי נדע מהו דגש קל? פשוט ביותר‪ ,‬נמצא את הדגש הקל רק בבג"ד כפ"ת בראש‬
‫מילה או לאחר שו"א נח‪ .‬צא ואמור‪ :‬דגש קל ‪ -‬אין תנועה לפניו לעולם‪.‬‬
‫דגש חזק יבוא אחרי תנועה קטנה )או גדולה( יבוטא בהדגשה מוטעמת במיוחד ועוד‬
‫נמצא דגש חזק לפחות בחמשה מקומות בתפילה או בקריאת התורה‪ ,‬למרות שיבוא‬
‫אחרי תנועה גדולה‪ ,‬הדגש יבוטא כדגש חזק והם‪":‬בתּים" "אלּה" "למּה" "שמּה" "המּה"‪.‬‬
‫וסימנך‪ָ " :‬בּ ִתּים ֵא ֶלּה ‪ָ -‬ל ָמּה ֵה ָמּה ָשׁ ָמּה?!"‬
‫לכאורה נראה כי המילה‪ָ " :‬בּ ִתּים" שגם בה האות "תּ" מודגשת למרות שהיא אחרי‬
‫ניקוד קמץ אין להגות אותה בדגש חזק כדי להבחין בינה לבין המילה " ַבּ ִתּים"‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫‪30‬‬
‫הבּת השמן‬
‫המבטאת רבוי של ' ַבּת' ='מידה'‪ .‬ראה יחזקאל מ"ה‪ ,‬י"ד‪" :‬וחוק השמן ַ‬
‫הבּ ִתּים חומר"‪.‬‬
‫הבּ ִתּים חומר כי עשרת ַ‬
‫הבּת מן הכר‪ ,‬עשרת ַ‬
‫מעשר ַ‬
‫הבּ ִתּים חומר"‬
‫עשרת ַ‬
‫סיבה נוספת‪ :‬שמא הדגש בא להשלים את האות "י" החסרה שהנפלה‪.‬‬
‫לכאורה היה צריך להטות את הרבוי במילה "בייתים"‪ ,‬ווידוע כי‬
‫לעיתים הדגש בא כתשלום אות חסרה‪.‬‬
‫כך מצאנו במלה " ְשׁ ַתּיִם" )‪ .(2‬הכיצד ? וכי מצאנו לאחר שו"א נע‬
‫שיבוא דגש חזק ? אלא סביר להניח כי הדגש בא כ"תשלום" לאות "נ"‬
‫שנפלה‪ .‬כאילו היינו צריכים לאמר " ִשׁ ְנ ַתּ ִיים"‪,‬‬
‫וכן המילה " ְשׁ ֵתּי" – דגש חזק לאחר שו"א נע? נסביר שמא מהסיבה‬
‫דלעיל או כדי להבחין בין שתי מילים כמעט זהות והן‪ְ " :‬שׁ ֵתּי" )‪ (2‬או‬
‫" ְשׁ ֵתה" )"שתה אדוני‪..("..‬צא וחשוב‪...‬‬
‫תזכורת לניקוד הדגש אחרי ה"א הידיעה‪:‬‬
‫*** אחרי ה"א הידיעה בד"כ יבוא דגש חזק‪ ),‬לא באותיות גרוניות‪(..‬‬
‫יעי" " ַה ָשּׁ ַמיִם"‬
‫הבּית" או ה ֶיּלד"‪ַ " .‬ה ְתּ ִשׁ ִ‬
‫כמו ‪ַ :‬‬
‫*** לפני אותיות א' או ר' משתנה הפת"ח שבה"א הידיעה לקמ"ץ כמו‪:‬‬
‫ָהאָרץ ָהרביעי‬
‫***כן לפני אותיות ה' וע' אם יש תחתיהן קמ"ץ ה"א הידיעה תנוקד‬
‫בקמ"ץ כגון" ָה ָהר" ָה ָעם‬
‫*** באותיות ה' ח' שאינן קמוצות ‪,‬ה"א הידיעה תנוקד "פשוט" בפת"ח‬
‫ישׁי" ַהעוֹזְ ִבים" " ַה ִעוְ ִרים"‬
‫הוֹל ֶכת" ַה ַחי" ַה ֲח ִמ ִ‬
‫כגון‪ַ " :‬ה ֶ‬
‫***לפעמים לפני האות "ע" תנוקד ה"א הידיעה בקמ"ץ כגון " ָה ֶע ֶבד"‬
‫ֹשׁר"‬
‫" ָהע ֶ‬
‫***אם אחרי ה"א הידיעה או ה"א השאלה יש אות ָח' או אָ' )עם קמץ(‬
‫יתי"‬
‫יבוא סגול תחת הה"א כמו " ֶה ַחי" ֶה ָח ָזק" " ֶהאָנ ִֹכי ָה ִר ִ‬
‫" ֶה ָח ָלל" " ֶבּ ָח ָלל"‬
‫יך" ולפעמים " ֶא ָחי" " ֶא ָחיו" מחמת‬
‫אַח ָ‬
‫אַחי" " ֶ‬
‫ובשל כך נקוד לפעמים " ַ‬
‫שהחי"ת נקודה בקמ"ץ‬
‫כתוספת לנ"ל הלקוח מ"תקון קוראים" מן הראוי להביא את אשר‬
‫מצאתי כתוב בספר "אמרי לשון" של הרב אליהו גמליאל יצ"ו הארות‬
‫והערות חשובות‪.‬‬
‫לעיתים ‪ ,‬ה"א הידיעה תוותר על הדגש שיבוא בעקבותיה‪..‬בגלל לבטא‬
‫מילים בצורה נוחה יותר‪ .‬מצאנו הרבה מילים המתחילות באותיות " ְי"‬
‫שוא"ית או " ְמ" שו"אית שלא יבוא בהם דגש למרות שה"הא הידיעה‬
‫נמצאת לפניהם"‬
‫‪31‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫והשו"א‪ ,‬למרות היותו שוא נע )בראש מילה( נהגה אותו במקרים‬
‫הבאים כאילו הוא שו"א נח‪.‬‬
‫להלן דוגמאות‪:‬‬
‫ְבוּסי"‬
‫ְשׁוּעה" ַהי ִ‬
‫ְאוֹרה" " ַהי ְָל ִדים" ַהי ָ‬
‫ה ְיאור " " ַהיְאוֹר" " ַבּיְאוֹר" ַהי ָ‬
‫ְק ִרים" ‪ַ "...‬ה ְלויִּים"‬
‫ְשׁימוֹן" ַהי ָ‬
‫" ַהיְקוּם" ַהי ִ‬
‫ְהוּדי"‬
‫ְהוּדים" ַהיּ ִ‬
‫)יוצא מן הכלל לדוגמאות היוצאות מן הכלל‪ַ "(....‬היּ ִ‬
‫"ה ְיּעוצה" ה ְיּעפים" ה ְיּעלים" "ה ְיּונים"‬
‫וכן כפי שהוזכר‪ :‬באות "מ" שו"אית בראש מילה‪ ,‬לא תודגש למרות‬
‫שלפניה "ה"א הידיעה"‪ .‬דוגמאות ‪:‬‬
‫המבשרות"‬
‫המאררים" ְ‬
‫המבקשים " ְ‬
‫המילדת" ְ‬
‫המילדות‪ְ " ,‬‬
‫המקשרות" ְ‬
‫" ְ‬
‫המסוכן"‬
‫והמשלח" ְ‬
‫המלמד" " ְ‬
‫המדבר" " ְ‬
‫המאדמים" ְ‬
‫המדברים" ְ‬
‫ְ‬
‫המּצורע" ַה ְמּנאפת" ולהבדיל‪...‬גם בתפילה‬
‫המלקקים"‪ ,‬יוצא מן הכלל‪ְ :‬‬
‫" ְ‬
‫המּפואר"‬
‫המּשובח" ְ‬
‫בשבחים לבורא מצאנו " ְמ" שוא"ית מודגשת " ְ‬
‫והמּתנשא" ‪ .‬יש אומרים שבתארים של הקב"ה יודגשו למען להבליט‬
‫‪..‬להפליג‪..‬‬
‫ה"א השאלה‪:‬‬
‫ה"א הידיעה לפני מילה שלמה)ללא תוספות בתחילה כגון‪ :‬אותיות‪:‬‬
‫בכלמ( כדי להבחין בינה לבין ה"א הידיעה‪ ,‬תנוקד בחטף‪-‬פתח ואחריה‬
‫לא יבוא דגש‪ ,‬כגון ‪ֲ :‬השוֹ ֵמר אחי אנכי? " ֲה ָר ֶפה"או " ַה ֲב ָר ָכה אחת היא‬
‫לך‪"...‬‬
‫אם תבוא ה"א השאלה לפני אות שימוש)בכל"ם( תנוקד כה"א הידיעה‬
‫בפתח ודגש אחריה‪ :‬כגון‪ַ :‬ה ְכּצעקתה‪ַ ..‬ה ְלּהרגני‪ַ "...‬ה ְבּמחנים" תמיד‬
‫תנוקד בפת"ח ַהאיש כמוני יברח? ַהא‪-‬ל יעוות משפט?‪ ,‬כאשר בד"כ‬
‫ה"א הידיעה לפני המילים הללו תנוקד בקמ"ץ‪ָ " :‬ה ֵא‪-‬ל בית‪-‬אל" " ָה ֵא‪-‬ל‬
‫יע ְבּיָדוֹ‪...‬‬
‫ָב ַ‬
‫תמים דרכו" ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִנ ְמ ָצא ַהגּ ִ‬
‫מצאנו כי אחר ה"א השאלה יבוא דגש והה"א תנוקד בפת"ח‪ ,‬אך לפני‬
‫חי"ת קמוצה ה"א השאלה תנוקד בסגו"ל כמו‪ַ " :‬ה ְבּמחנים" ? ַה ְשּמנה‬
‫היא? " ַה ְכּתונת בנך?" ֶה ָח ָזק הוא" ?‬
‫"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים"‪.‬‬
‫ובברכת‪" :‬על הצדיקים" מה הסיבה לומר "‪...‬ועל חסדך הגדול‪ ...‬נשענְנְנְ נוּ"? למה שלא‬
‫נשענּוּ" בדגש חזק באות "נון"‪ .‬במקום לכפול את האות "נון" נוכל פשוט‬
‫נתקן ונאמר " ָ‬
‫להדגיש את ה"נון" שנותרה במקום ה"נון" שנפלה‪...‬‬
‫ונתנּוּ את בנותינו לכם‪)"...‬בראשית ל"ד‪ ,‬ט"ו( ולא נאמר‪ :‬ונתננו‪...‬‬
‫"כמו ‪ַ " :‬‬
‫כך מצאנו במקומות רבים במקורותינו‪ .‬בתקוה כי אכן ִל ַבּנּוּ את הסוגיה )ולא לבּ ְננוּ(‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים"‬
‫ובברכת ‪":‬על הצדיקים" מה הסיבה לומר "‪...‬ועל חסדך הגדול‪...‬‬
‫נשענּוּ" בדגש חזק באות "נון"‬
‫נשענְנְנְ נוּ"? למה שלא נתקן ונאמר " ָ‬
‫‪.‬במקום לכפול את האות "נון" נוכל פשוט להדגיש את ה"נון" שנותרה‬
‫במקום ה"נון" שנפלה‪...‬‬
‫ונתנּוּ את בנותינו לכם‪)"...‬בראשית ל"ד‪ ,‬ט"ו( ולא נאמר‪:‬‬
‫"כמו ‪ַ ":‬‬
‫ונתננו‪...‬‬
‫כך מצאנו במקומות רבים במקורותינו‪.‬בתקוה כי אכן לבּנּו את הסוגיה‬
‫)ולא לבּ ְננוּ(‬
‫בתפילת העמידה ‪":‬עינינו ִמ ְל ָמ ְע ָלה למטה ולבנו ִמ ְלּ ָמ ָטּה למעלה""‬
‫מל‪ְ -‬למטה"‬
‫מל‪-‬מעלה " ְ‬
‫יש לשים לב להגיה של המילים " ְ‬
‫דחיק ואתי מרחיק‬
‫דחיק‪ :‬מילה שסופה ה"א והיא סמוכה במקף לאחת האותיות בג"ד כפ"ת ואחת‬
‫משתי התיבות היא מילה בעלת הברה אחת אז‪ :‬האותיות "בג"ד כפ"ת שאחריה יבואו‬
‫בדגש חזק‪ .‬כמו ‪ַ :‬מה‪ָ -‬פּ ַר ְצ ָתּ‪ ,‬נכה‪-‬בּו‪ .‬וכן נוהל זה יתקיים בתיבות אשר תחילתן אחת‬
‫מאותיות‪" :‬ט"ס‪ ,‬שק"ץ נוזלי"ם" כמו " א לכה‪-‬נא"‪) .‬למה באדום?(‬
‫כעיקרון לפני כל הטעמה ההברה שלפניה כביכול תתרומם כדי ל"הנחית" את הטעמה‬
‫וכן אם המילה השניה היא מלעיל וסוף המילה הקודמת בסגול ובמקף‪ ,‬ולמרות שהיא‬
‫מסתיימת באות אהו"י עדיין תהיה מודגשת בדגש חזק כמו "יחוה‪-‬דּעת" או‬
‫"היגאה גּומא"‪.‬‬
‫אתי מרחיק‬
‫כאשר תבוא האות ה"א אחרי סגול בסוף מילה או אחרי קמץ והמילה הסמוכה תהיה‬
‫מילה בת הברה אחת או אות מוטעמת מלעיל אזי‪ ,‬האותיות בג"ד כפ"ת או אותיות‬
‫ט"ס שק"ץ נוזלי"ם‪.‬‬
‫יודגשו בדגש חזק כמו ‪":‬ואעידה‪ -‬בּם" ארצה‪-‬כּנען" "עושה לּך"‪.‬‬
‫הכללים הנ"ל נכונים אם המילה הראשונה בטעם "משרת" )לא מפסיק( אבל אם הוא‬
‫בטעם מפסיק אין כאן דין אתי מרחיק‪.‬‬
‫יוצא מן הכלל‪ :‬ידוע כי במילים המסתיימות באחת מאותיות‪ :‬אהו"י" והן סמוכות‬
‫למילים הפותחות באותיות בג"ד כפ"ת‪ ,‬אז אותיות בג"ד כפת לא יודגשו‪ ,‬ותישארנה‬
‫אותיות רפויות‪ ,‬למרות היותן בראש מילה‪ .‬יוצא מן הכלל אם שתי אותיות בג"ד כפ"ת‬
‫סמוכות זו לזו ושתיהן ממוצא אחד ב"פ‪ ,‬ג"כ‪ ,‬ד"ת‪ ,‬ואם אותיות בכ"ת כפ"ת מנוקדות‬
‫‪33‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫בשו"א נע אז‪ :‬האותיות בכ"ת כפ"ת יקבלו דגש‪ :‬כגון‪" :‬ואכבדה ְבּ ַפרעה"‪ ",‬בשׁבתך‬
‫ְבּביתך"‪.‬‬
‫המוצא הנאמן מקבל פרס !!!‬
‫דניאל? אני לא מצאתי !‬
‫ֵ‬
‫מי מצא בתנ"ך ספר‬
‫אני כן מצאתי ספר שנקרא‪" :‬ד נ ֵיּ א ל"‬
‫נהגה " ָדּ ִנ ֵיּ)א(ל" ‪ :‬ה‪" -‬א" נחה! איננה נשמעת! אולי זה חידוש להרבה תלמיד‪-‬חכמים ? !‬
‫ויש לקראה‪" :‬דּני ֵיּל" ועוד‪ ....‬דגש חזק ביו"ד!‬
‫פתח גנובה‬
‫כאשר נראה בסוף מילה אחת מהאותיות הגרוניות הבאות‪ :‬ח‪ ,‬או ע‪ ,‬או ה עם מפיק‬
‫בסוף מילה‪ ,‬ומתחתיה ניקוד פתח‪ ,‬ולפניה אות מנוקדת בציר"י או בחירי"ק אנו הוגים‬
‫מילה זו כאילו קיימת אות יו"ד לפני האות האחרונה‪.‬‬
‫כגון‪ֵ " :‬ר ַח" ייקרא‪ֵ " :‬רייַח"‪ָ " ,‬י ֵר ַח" ייקרא‪ָ " :‬י ֵר ַיח"‪.‬‬
‫" ְל ַה ִנּי יַח"‪.‬‬
‫יח" נהגה‪:‬‬
‫"שוֹ ֵמ ַע" נהגה "שוֹ ֵמ יַע"‪ְ " ,‬ל ַה ִנּ ַ‬
‫אם לפני האות האחרונה )הגרונית בפתח( יש ניקוד חולם או שורוק‪ ,‬נהגה את המילה‬
‫כאילו נוספה אות וא"ו )בהיגוי ‪ (W‬כגון‪" :‬תפו‪ַ -‬ו'ח"‪.‬‬
‫"גבו‪ַ -‬ו'ה" ולא "גבו ַה" "רח ניחוח" ייקרא‪ֵ ":‬ר ַיח ניחו‪ַ -‬ו'ח"‪.‬‬
‫יהּ שפלים‪ ...‬נהגה‪ַ :‬מ ְג ִבּ ַיהּ‬
‫‪ַ ....‬מ ְג ִבּ ַ‬
‫"מלפני אדון חולי ארץ‪ ,‬מלפני א‪-‬ל ַוה יעקב" ייקרא‪ :‬א‪-‬לוו)‪ (W‬המילה "מקצוע" נהגה‪:‬‬
‫"מקצו‪ַ -‬ו)‪(W‬ע"‪.‬‬
‫יש להבחין אם בסוף מילה האות הגרונית "ה" ומתחתיה קמץ )גדול( נהגה את הקמץ‬
‫אביה"= אבא שלה‪ ,‬לא נהגה‪" :‬אבייה"‪.‬‬
‫מתחת לאות "ה'‪" .‬א" ללא שינוי " ָ‬
‫עליה‪ "..‬לא נהגה "ונדריה ָע ֵל ָייה"‪.‬‬
‫ָ‬
‫"ונדריה‬
‫ומה עם מפיקי הה"א?‬
‫מפיק ה"א‪ ,‬היא נקודה )כדגש( הנמצאת באות האחרונה שהיא ה"א‪ .‬בעיקר באה לבטא‬
‫שייכות לגוף בלשון נקבה )שלה(‪.‬‬
‫" ֶשׁ ָלּהּ" עם מפיק ה"א פירוש‪ :‬שייך לה‪.‬‬
‫" ֵשׁ ָלה" ללא מפיק ה"א שם אדם‪ ,‬בנו של יהודה‪.‬‬
‫"שארהּ כסותהּ ועונתהּ לא יגרע"‪.‬‬
‫אם לא נקפיד להפיק )להוציא( את האות ה"א בהדגשה עם הוצאת מעט רוח מגרוננו‪,‬‬
‫לא נבחין בין מושגים שונים‪:‬‬
‫" ַמ ְל ָכּהּ" עם מפיק ה"א‪ .‬פירוש‪ :‬המלך שלה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫" ַמ ְל ָכּה" ללא מפיק ה"א‪ .‬פירוש‪ :‬מלכה‪ ,‬אשת המלך‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫וא"ו ההיפוך‪ -‬וא"ו החיבור‬
‫תּ" היא פעולה שנעשתה בעבר‪.‬‬
‫כולנו יודעים המילה‪ִ ":‬דּ ַבּ ְר ָ‬
‫ננסה להבחין במילה "ודברת" בשני המשפטים הבאים‪:‬‬
‫אתמול אכלת ושתית וְ ִד ַבּ ְר ָתּ אל העם" והמשפט השני‪" :‬וְ ִד ַבּ ְר ָתּ אל העם"‬
‫ברור הוא‪ :‬כי במשפט הראשון מדובר על זמן עבר והמשפט השני מדבר על זמן עתיד‪.‬‬
‫אולם שניהם היינו הך! הלוא כן?!‬
‫בלשון המקרא אנו מוצאים שיטה‪ ,‬להפוך את פעולת העבר הזאת לפעולה בעתיד‪ ,‬ע"י‬
‫הוספת אות "ו" לפני המילה‪ .‬מילה זו "וְ דברת" פירושה בזמן עתיד "אתה תדבר"‪.‬‬
‫בכל זאת‪ ,‬כיצד נבחין האם האות "ו" שנוספה לפני הפועל היא "ו" ההיפוך או ו'‬
‫החיבור‪ ,‬ועדיין נחשבת ללשון זמן עבר?!‬
‫ההבחנה היא דקה ביותר ועלינו להקפיד במיוחד בגלל העדינות של ההבדל ההופך‬
‫משמעויות לגמרי שונות זו מזו!‬
‫ההבחנה היא אחת‪ ,‬לבדוק את מקום ההטעמה‪ ,‬האם זה מלעיל או מלרע ?‬
‫אם ההטעמה לא השתנתה‪ ,‬והיא מלעיל‪ .‬פירוש בהברה לפני האחרונה האות "ו" לפני‬
‫המילה היא "ו" החיבור‪ ,‬והפועל נשאר בעבר‪.‬‬
‫אם ההטעמה היא מלרע‪ -‬בהברה האחרונה של המילה )של הפועל(‪ ,‬הוי אומר‬
‫שהפעולה הפכה מעבר לעתיד‬
‫כגון‪" :‬דבּרת"= בעבר‪,‬‬
‫"ודברת"=וא"ו החיבור והפועל בעבר‬
‫"ודברת" =בעתיד‬
‫"אהבת"= בעבר )אהבת אותנו ורצית בנו‪(..‬‬
‫"ואהבת"= וא"ו החיבור והפועל בזמן‬
‫עבר)כגון‪ :‬בחרת בנו ואהבת אותנו‪(..‬‬
‫"ואהבת" = צווי בהווה ובעתיד‬
‫לכן מובן מה שאומרים‪:‬‬
‫"כל מי שקרא בקריאת שמע "ואהבת את ה'‪...‬‬
‫"לא קיים בימיו מצוות קריאת שמע ‪) ...‬מפחיד !!! (‬
‫הערות‪ :‬במקרים מיוחדים כאשר טעמי‪-‬המקרא מחייבים אנו קוראים אחרת‪..‬‬
‫הערה נוספת‪ :‬יהודי תימן קוראים נכון "ואהבת את‪ ,"..‬הם מטעימים את ההברה‬
‫שלפני ההברה האחרונה )ההברה השלישית מהסוף( ואין זה נחשב מלעיל‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫עיקר הבעיה היא‪ ,‬לקרוא בהטעמה מלעיל‪ ,‬ואז הפועל נשאר בעבר‪...‬‬
‫עיין שולחן ערוך המקוצר‪/‬הרב רצאבי‪ ,‬אורח חיים חלק א'‪ ,‬סימן ט"ו‪ ,‬הלכה ז' הערה כ"ג ב"עיני יצחק"‬
‫וגם עיין בסימן כ"ב הערה ס"ה‪.‬‬
‫לכן הבה ונקפיד!!!בכל הפעלים אשר משמעותם צווי הווה ועתיד יש להטעים את‬
‫ההברה האחרונה‪" :‬ושמעתי"‪ ..‬והצלתי"‪"..‬והסתרתי"‪"..‬וצפית" "וזבחת"‪"..‬ואמרת"‪..‬‬
‫וידעת היום והשבות‪..‬‬
‫ובקריאת שמע‪:‬‬
‫"ושננתם" "ודברת" "וקשרתם" "וכתבתם" "ונתתי" ואספת" ואכלת"‬
‫הערה‪ :‬המילה‪":‬ושבעת" האות "ב" מוטעמת‪ ,‬בגלל שהיא בסוף פסוק‪.‬‬
‫היא מוטעמת בהברה לפני הסוף כמו דינו של כל סוף פסוק‪ ,‬לכן האות "ב" מנוקדת‬
‫בקמ"ץ )ולא בפת"ח( כדין כל פת"ח ההופך לקמ"ץ באתנחתא ובסוף פסוק‪.‬‬
‫הנה חשיבות נוספת המבהירה לנו ענין ההבדל שבהגיית פת"ח או קמ"ץ‪.‬‬
‫שימו לב!!! ישנם מקומות רבים במקרא שקיימת אות וא"ו החיבור‪ ,‬ויכולה להיות‬
‫טעות ותיקרא כוא"ו ההיפוך‪ ,‬או להיפך‪ ,‬אז הפכנו את כל המשמעות‪...‬‬
‫בפרשת בשלח‪:‬‬
‫שמות י"ד‪ ,‬ט"ז‪ ,‬נאמר‪" :‬וְ ָיבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" לשון צווי הווה עתיד‬
‫ובפסוק כ"ב כתוב‪ַ " :‬ו ָיּבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" לשון עבר‪.‬‬
‫במדבר ט'‪ ,‬ב‪" :‬וְ ַי ֲעשׂוּ בני ישראל את הפסח במועדו" )ציווי ה' למשה אל בנ"י(‬
‫‪ 3‬פסוקים לאחר מכן בפסוק ה' ‪ַ ":‬ו ַיּ ֲעשׂוּ את הפסח‪) "...‬אכן כך עשו בני ישראל‪(...‬‬
‫וכן רבות הן הדוגמאות‬
‫כעיקרון‪ :‬יש להבחין בין אם ה"וא"ו" מנוקדת בשו"א נע או בפת"ח ואחריה דגש )ברוב‬
‫המקרים כניקוד ה"א הידיעה‪) .‬ההוגים התימנים יהגו את הוא"ו השוואית כחיריק כדין‬
‫כל שו"א נע אשר בא לפני האות יו"ד(‪.‬‬
‫הפעלים הבאים בבנין ִפּ ֵעל כבד שהם לשון עתיד והיותם סמוכים אחריהם לאות "א"‬
‫יוטעמו מלרע‪" :‬וצפית‬
‫את" "וצוית את "‬
‫"והשקית את" והכית‬
‫את"‬
‫יוצא מן הכלל‪" :‬ועשית" והכית" אפילו סמוכים לאות "א" נהגה אותם מלעיל‬
‫חוץ מ‪" -‬ואפית אותה" שהיא מלרע‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל ‪ :‬בהטעמת המילים שיש בהן וא"ו ההיפוך‪ ,‬שנגינתם מלרע‪ ,‬נמצא‬
‫דוגמאות שונות היוצאות מן הכלל‪.‬‬
‫נמצא זאת לדוגמא בקריאת שמע את המילה "וש ָבע ָתּ" ‪ -‬הנמצאת בסוף פסוק‪.‬‬
‫גם מצאנו את הפסוק המצוטט בברכת המזון אותה מילה מלעיל‪ ,‬ככתוב‬
‫"ואכלת‬
‫וש ָבע ָתּ‪ ,‬וברכת את ה''‪ "..‬למרות שהיו אמורות להיות נהגות מלרע הן נהגות מלעיל‬
‫בגלל האתנחתא שמתחתיה או בגלל היותה בסוף פסוק נהגה אותן מלעיל‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫)רמז ‪ :‬אדם השבע‪ -‬מתרווח לאחור( עוד ‪ :‬כל "ויראת‪ "...‬נהגה מלעיל!‬
‫כל "ובאת" שאחריו "א" הוא מלעיל‪ ..‬חוץ‪..‬מ"ובאת אל המקום"‬
‫)דברים י"ב ח'(‪.‬‬
‫חובת הדיוק בקריאת שמע‬
‫הערה‪ :‬הניקוד הוא לקריאה בלבד‪ ,‬כל השוואים המסומנים הם שוואים נעים בלבד‪.‬‬
‫השוואים שהם נחים או מרחפים‪ .‬בכוונה לא סומנו משום שתפקידם להפסקה‪ ,‬כדין‬
‫סוף מילה שאין שם ניקוד‪) .‬חוץ משוא נח שתחת האות ה"א‪ -‬להבליט שיש להגות‬
‫אותה‪ ,‬כמו כל אות הנמצאת בסוף מילה ולא כמו האות ה"א בסוף מילה(‪.‬‬
‫יש לשים לב רוב הפעלים בקריאת שמע הם מלרע‪ ,‬הטעמת ההברה האחרונה‬
‫ְשׁ ַמע‪ִ ,‬י ְשׂ ָר ֵאל!‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני ֱא‪-‬ל ֵֹהינוּ‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני‬
‫ֶא ָח‪...‬ד )ד‪...‬ד‪...‬ד‪:(...‬‬
‫)לא יאריך ב"א" של "אחד"‪ ,‬ובאות "ח" יאריך מעט‪ ,‬אבל ב"ד" יאריך הרבה‪ ,‬כשהיא נהגית רפויה‬
‫בין "ד" ל"ז"‪ .‬ויכוון למסור נפשו על קידוש השם באות "ד"‪ ,‬שמצייר בדעתו כל אחת מ"ד"‬
‫מיתות ב"ד‪ ,‬וימליך את הקב"ה על עצמו מלכות גמורה ושלמה(‬
‫ָעד‪:‬‬
‫עוֹלם ו ֶ‬
‫רוּך‪ֵ ,‬שׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ‪ְ ,‬ל ָ‬
‫בלחשׁ‪ָ :‬בּ ְ‬
‫וּב ָכל‪ְ -‬מא ֶד ָך‪ :‬וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים‬
‫וּבכל נַפ‪ְ -‬שׁ ָך ְ‬
‫תּ‪ֵ ,‬את א‪-‬ד‪-‬ני ֱא‪-‬ל ֶֹהי ָך‪ְ ,‬בּ ָכל— ְל ָב‪ְ -‬ב ָך ָ‬
‫אָה ְב ָ‬
‫וְ ַ‬
‫ית ָך‬
‫בתּ ָך ְבּ ֵב ֶ‬
‫תּ ָבּם‪ְ .‬בּ ִשׁ ְ‬
‫ָה ֵא ֶלּה‪ֲ ,‬א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך‪ַ ,‬היּוֹם‪ַ -‬על‪ְ --‬ל ָב ֶב ָך‪ :‬וְ ִשׁנַּנ ָתּם ְל ָבנֶי ָך וְ ִד ַבּר ָ‬
‫תּם ְלאוֹת ַעל ָי ֶד ָך‪ ,‬וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינֶי ָך‪:‬‬
‫וּקשׁר ָ‬
‫ַ‬
‫וּבקוּמ ָך‪:‬‬
‫ֶ‬
‫כבּ ָך‬
‫וּב ָשׁ ְ‬
‫וּבל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך‪ְ ,‬‬
‫ֶ‬
‫שע ֶרי ָך‪:‬‬
‫וּב ָ‬
‫ית ָך ִ‬
‫תּם‪ַ ,‬על ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ‬
‫ְוּכ ַתב ָ‬
‫אַה ָבה ֶאת א‪-‬ד‪-‬ני‬
‫תכם ַהיּוֹם ‪ְ -‬ל ֲ‬
‫צוֹתי‪ֲ ,‬א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ֶ‬
‫שמעוּ ֶאל ִמ ַ‬
‫וְ ָהיָה‪ִ ,‬אם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְ‬
‫ַפשׁ ֶכם‪ :‬וְ נ ַ‬
‫וּב ָכל נ ְ‬
‫בכם ְ‬
‫וּלעבדוֹ ְבּ ָכל‪ְ --‬ל ַב ֶ‬
‫יכם‪ָ ,‬‬
‫ֱא‪-‬ל ֵה ֶ‬
‫וּמלקוֹשׁ‪.‬‬
‫יוֹרה ַ‬
‫אַרצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ ֶ‬
‫ְ‬
‫ָת ִתּי ְמ ַטר‬
‫עתּ‪ִ :‬ה ָשּׁ ְמרוּ‬
‫תּ וְ ָשׂ ָב ָ‬
‫אָכל ָ‬
‫מתּ ָך‪ ,‬וְ ַ‬
‫בה ֶ‬
‫ָת ִתּי ֵע ֶשׂב‪ְ --‬בּ ָשׁ ְד ָך ִל ֶ‬
‫יִצה ֶר ָך‪ :‬וְ נ ַ‬
‫תּ ְד ָג ֶנ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ ָ‬
‫אָספ ָ‬
‫וְ ַ‬
‫יִפתּה ְל ַב ֶ‬
‫ָל ֶכם ֶפּן ֶ‬
‫תם ָל ֶהם‪ :‬וְ ָח ָרה‪-‬אַף‪-‬‬
‫שתּ ֲחוִ י ֶ‬
‫תּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים‪ ,‬וְ ִה ַ‬
‫בכם‪ .‬וְ ַסר ֶתּם ו ֲַע ַבד ֶ‬
‫תּם‪--‬‬
‫בוּלהּ‪ .‬ו ֲַא ַבד ֶ‬
‫יִהיֶה ָמ ָטר‪ ,‬וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ ָ‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני ָבּ ֶכם‪ ,‬וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא ְ‬
‫בכם‬
‫מתּם‪ֶ --‬את ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה‪ַ ,‬על‪ְ --‬ל ַב ֶ‬
‫טּבה‪ֲ ,‬א ֶשׁר א‪-‬ד‪-‬ני נֹ ֵתן ָל ֶכם‪ :‬וְ ַשׂ ֶ‬
‫אָרץ ַה ָ‬
‫ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ‬
‫תּם‪--‬‬
‫ֵיכם‪ :‬וְ ִל ַמּד ֶ‬
‫טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ‬
‫תּם‪--‬א ָֹתם ְלאוֹת ַעל יֶד ֶכם‪ ,‬וְ ָהיוּ ְל ָ‬
‫וּקשׁר ֶ‬
‫שכם‪ַ .‬‬
‫ַפ ֶ‬
‫וְ ַעל נ ְ‬
‫וּבקוּמ ָך‪ַ :‬‬
‫ֶ‬
‫כבּ ָך‬
‫וּבשׁ ְ‬
‫כתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ָ‬
‫וּבל ְ‬
‫ית ָך ֶ‬
‫בתּ ָך ְבּ ֵב ֶ‬
‫ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם‪ְ ,‬בּ ִשׁ ְ‬
‫אתם‪ֶ --‬את ְבּנ ֶ‬
‫ָ‬
‫תּם‪,‬‬
‫וּכתב ָ‬
‫שבּע‬
‫יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִנ ַ‬
‫יכם וִ )י( ֵמי ְב ֵנ ֶ‬
‫יְמ ֶ‬
‫שע ֶרי ָך‪ְ :‬ל ַמ ַען יִרבּוּ ֵ‬
‫וּב ָ‬
‫ית ָך ִ‬
‫ַעל‪ְ -‬מזוּזוֹת ֵבּ ֶ‬
‫אָרץ‪:‬‬
‫יכם ָל ֵתת ָל ֶהם‪ִ .‬כּ)י( ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִם ַעל ָה ֶ‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני ַל ֲאב ֵֹת ֶ‬
‫‪38‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫אָמר ָתּ‬
‫שר ֵאל‪ ,‬וְ ַ‬
‫ַיּאמר א‪-‬ד‪-‬ני ֶאל מֹ ֶשׁה ֵלּאמֹר‪ַ :‬דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ָ‬
‫ו ֶ‬
‫יצת ַעל‬
‫ֲא ֵל ֶהם‪ ,‬וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ‬
‫ַכּ ֵ‬
‫תם‪--‬‬
‫נפי ִב ְג ֵד ֶיהם ְלדֹר ָֹתם‪ .‬וְ נ ְָתנוּ ַעל ִצ ִיצת ַה ָכּנָף‪ְ --‬פּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת‪ :‬וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִיצת ְוּר ִאי ֶ‬
‫תּם‪ֶ --‬את‪ָ -‬כּל‪ִ -‬מצוֹת‬
‫וּזכר ֶ‬
‫אֹתוֹ ַ‬
‫אַח ֵרי‬
‫וְ ֲ‬
‫ֵיכם‬
‫ֵעינ ֶ‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני‬
‫אוֹתם‪ .‬וְ לֹא ָתתוּרוּ‬
‫תם — ָ‬
‫ו ֲַע ִשׂי ֶ‬
‫זכּרוּ‬
‫יהם‪ְ :‬ל ַמ ַען ִתּ ְ‬
‫אַח ֵר ֶ‬
‫ֲא ֶשׁר אַ ֶתּם ז ִֹנים ֲ‬
‫דשׁים ֵל)א(‪-‬לֹ ֵה ֶיכם‪ֲ :‬א ִני‪ ,‬א‪-‬ד‪-‬ני‬
‫יתם ְק ִ‬
‫וִ ְהיִ ֶ‬
‫יתם‬
‫ַע ִשׂ ֶ‬
‫וֲ‬
‫בכם‬
‫אַח ֵרי ְל ַב ֶ‬
‫ֲ‬
‫וֹתי‪,‬‬
‫ֶאת‪ָ -‬כּל‪ִ -‬מ ְצ ָ‬
‫תכם‪ֵ --‬מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם‬
‫אתי ֶא ֶ‬
‫הוֹצ ִ‬
‫יכם ֲא ֶשׁר ֵ‬
‫ֱא‪-‬ל ֵֹה ֶ‬
‫ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵל)א(‪-‬לֹ ִהים—‬
‫יכם—) ֱא ֶמת(‬
‫ֲא ִני –א‪-‬ד‪-‬ני ֱא‪-‬לֹ ֵה ֶ‬
‫יכם‪ֱ -‬א ֶמת‪.‬‬
‫א‪-‬ד‪-‬ני— ֱא‪-‬לֹ ֵה ֶ‬
‫המתפללים בהיגוי התימני‪ ,‬כל מקום שיש להטעים את ההברה האחרונה )מלרע(‪ ,‬הם‬
‫יטעימו את ההברה השלישית מסוף המילה‪ ,‬ואין זה נחשב מלעיל‪ ,‬כי עיקר הבעיה שאין‬
‫לקרוא מלעיל במקום מלרע‪ ..‬ראה מקור לענין זה לעיל בפרק "וא"ו ההיפוך"‪.‬‬
‫רעיון‪ :‬על סמך הפסוק "ואתם הדבקים ב‪-‬ה' א‪-‬להיכם חיים כולכם היום"‪.‬‬
‫רמז בפסוק הנז'‪ :‬כי אם אנו מדביקים את המלה "אמת" כמו ו"אתם" למילים‬
‫המסיימות את קריאת שמע "‪...‬ה'' א‪-‬להיכם"‪.‬‬
‫כך השלמנו את כל קריאת שמע‪ ,‬מזר"ם )‪ (247‬מילים לרמ"ח )‪ (248‬מילים כמספר‬
‫איברינו‪ ,‬וזוכים להביא חיים לכל האיברים‪.‬‬
‫גם ע"י השלמת "א‪-‬ל מלך נאמן" או "ה' א‪-‬ל‪-‬היכם אמת"‬
‫הקמץ הקטן‬
‫הקמץ הקטן נחשב לתנועה קטנה‪ ,‬שתבוא בד"כ בהברה סגורה בלתי מוטעמת כמו‬
‫המילה‪ָ ":‬חכמה" ההברה "חכ" איננה מוטעמת והיא הברה סגורה ומתחתיה יבוא קמץ‬
‫קטן‪ ,‬המבוטא כחולם כאילו היה כתוב‪" :‬חוֹכמה"‪.‬‬
‫לפעמים יש לנו "ספק" האם הקמץ הוא קמץ קטן או קמץ גדול‪ ,‬כי בעצם אין הבדל‬
‫בצורת הניקוד‪) ...‬למרות שהיום נמצאו סידורים אחדים כגון‪" :‬רינת ישראל" "עוד יוסף‬
‫חי" ועוד"(‪ ,‬שמנקדים בצורה שונה את ה"קמצים" ומבחינים‪ ,‬אם קטן הוא או גדול‪ ,‬אך‬
‫עדיין נמצאות טעויות שגורות בפינו הבה ונתקנם‪:‬‬
‫" ָחנני = )חוֹנני( ה' כי אומלל אני" אין לקרוא " ַחנני"‪.‬‬
‫"קומה א‪-‬להים ָשפטה )שוֹפטה( הארץ‪ "...‬אין לקרוא‪ַ " :‬שפטה"‪.‬‬
‫" ָחננו )חוֹננו( ועננו ושמע תפלתנו" אין לקרוא " ַחננו"‪.‬‬
‫וחנני"‪.‬‬
‫וחנני )וחוֹנני(" אין לקרוא " ַ‬
‫"שמע ה' ָ‬
‫" ָקרבה )קוֹרבה( אל נפשי גאלה" )פיוט "לכה דודי"( אין לקרוא " ַקרבה"‪.‬‬
‫"ובפרשת ויצא‪ָ " :‬נקבה שכרך עלי ואתנה" זה לשון ציווי )אבן‪-‬עזרא( לכן נהגה‪ :‬נוֹקבה"‬
‫כמו "קוֹרבה‪."..‬‬
‫‪39‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫וּג ָדּל‪-‬חסד‪...‬קמץ‪-‬קטן ונהגה "וגדול‪-‬חסד"‬
‫אשרי‪...‬חנון‪...‬ארך אפים ְ‬
‫ישנה דעה‪ :‬כי בפסוק " ָכּל עצמותי תאמרנה‪ ,‬ה'‪ ,‬מי כמוך‪ "..‬המילה " ָכּל" מנוקדת בקמץ‬
‫גדול ולא בקמץ קטן ולכן הוגים אותה "כאילו" כתובה‪ַ " :‬כּל"‪.‬‬
‫הכלל הנקוט בידינו בהגיית פעלים מגיזרת נחי ע"ו‪) ,‬קום‪ ,‬שוב( בהיפוך מעתיד לעבר‬
‫וישב" יש לקרוא "ויָקוֹם" ויָשוֹב"‪.‬‬
‫ויקם" ָ‬
‫ע"י וא"ו ההיפוך‪ ,‬כגון‪ָ " :‬‬
‫ותשב )נקרא‪" :‬ותשוֹב"( אליו )היונה( אל התבה‪"..‬‬
‫" ָ‬
‫הק ָדשים"‬
‫"קדש ָק ָדשים‪ -‬קדש ֳ‬
‫הקּ ָדשים "המתייחס למקום הידוע והמיוחד במשכן או במקדש שם הארון‬
‫הביטוי‪":‬קדש ֳ‬
‫ולוחות הברית‪ ,‬יהגה‪" :‬קודש הקוֹדשים" ואילו במקום שהביטוי "קדש ָק ָדשים" אינו‬
‫מתייחס למקום המיוחד הנז'‪ .‬רוב הדעות נוטות לראות את הקמצ"ים הראשון והשני‬
‫כקמ"צים גדולים וייקראו שניהם בהיגוי‪ :‬פת"ח כאילו כתוב‪ :‬קֹ ֶדש ַק ַדשים"‪ .‬יש ‪18‬‬
‫מקומות כאלה בתורה‪) .‬כן מצאתי תנ"ך אחד המוגה ע"י מאיר הלוי לעטריס‪-‬לונדון ‪ 1951‬שם ניקד‬
‫את המילה קדש‪ֳ -‬קדשים בכל ‪ 18‬המקומות הנז' בקמץ חטף קרי‪ :‬קמץ קטן שמא טעה?(‪.‬‬
‫וסימנך‪ :‬במקום בו ה"א הידיעה יקרא בקמץ קטן "קודש הקוֹדשים"‬
‫ועוד על "קדשים"‬
‫כל " ָקדשים" נהגה בקמץ גדול )כמו פת"ח= ַקדשים(‪.‬‬
‫איזהו מקומן של זבחים‪ָ ...‬ק ְד ֵשׁי‪ָ -‬ק ָד ִשׁים )שלושת הקמצ"ים הן קמ"ץ גדול‪ ,‬נהגה‬
‫כפת"ח(‬
‫וכל "הקדשים" בה"א הידיעה‪ ,‬נהגה בקמ"ץ קטן )כמו חול"ם = הקוֹדשים(‪.‬‬
‫וכן כל שאר הלשונות ‪":‬קדשיו" "קדשיהם" קדשיך" "קדשי" כולם בקמץ קטן‪.‬‬
‫"ובראשי חדשיכם‪) "...‬ראֹש חוֹדש(‬
‫נכון שהמילה‪" :‬ראש" נקראת בחולם‪ ,‬אבל הטיית הרבים והסמיכות תיקרא בקמץ רגיל‬
‫ובראשי חודשיכם‪ "...‬יש הטועים וקוראים בקמץ קטן‬
‫ולא בקמץ קטן‪ ,‬לכן נקרא‪ַ " :‬‬
‫כנראה שנגררים אחרי המילה הסמוכה "חודשיכם"‪.‬‬
‫הטיית "ראש" היא " ָראשים" קמץ גדול והטיית "חודש" היא‪ֳ " :‬חדשים" ‪ -‬קמץ קטן‪....‬‬
‫יש ה"מרחיבים" )כמעט וכתבתי‪" :‬מחריבים"( בטעות את השימוש בקמץ קטן‬
‫ומשתמשים בו גם במילים אחרות‪.‬‬
‫יש לשים לב המילים הבאות הן בקמץ גדול והגייתן היא כמו הניקוד פת"ח‪" :‬אָ ְס ַנת"‬
‫נהגה‪ :‬אַ‪-‬סנת ‪ָ " .‬צ ְפ ַנת" נקרא‪ַ :‬צ‪-‬פנת‪.‬‬
‫" ָדּ ְב ַרת" )מערי הלויים‪,‬יהושע כ"א‪,‬כ"ח( נבטא‪ַ " :‬ד‪-‬ברת"‪.‬‬
‫" ָצ ְר ַפת" )עיר בלבנון? עובדיה פס' כ( נאמר‪ַ " :‬צ‪-‬רפת"‪.‬‬
‫ועוד‪..‬‬
‫קמץ קטן תמורת חולם‬
‫הקדמה‪:‬‬
‫כמעט בכל הספרים המנוקדים קשה להבחין בין קמ"ץ גדול )שהוגים אותו כפת"ח(‬
‫‪40‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫לבין קמ"ץ קטן הנהגה‪ :‬אוֹ‬
‫ולכן מומלץ לזכור את הכללים הבסיסיים הבאים‪:‬‬
‫כל קמ"ץ שאין בו נגינה‪ ,‬ואחריו שוא נח או דגש חזק – הוא קמ"ץ קטן‪) ,‬אוֹ(‬
‫כל קמץ שלפני מקף שאין בו מתג‪ ,‬הוא קמץ קטן‪,‬‬
‫אם אין אחריו לא שוא נח ולא דגש חזק – אז הוא קמץ גדול‪.‬‬
‫בכל הפעלים הבאים הקמץ הוא קמץ קטן‪ ,‬כי החולם החסר שבמקור הומר‬
‫לקמץ קטן )כמעט אותו היגוי(‬
‫אעבדך" )במקום‬
‫ויכלת עמוד")במקום‪ :‬יכֹל( ָ‬
‫לשמרך" )תמורת "לשמֹר(" ָ‬
‫" ָ‬
‫אעבֹד( "אע ָזבך" )במקום אעזֹב( ‪" ,‬באמרכם" )במקום באמֹר(‬
‫ישכּן שם‪) "..‬במקום ישכֹּן(‬
‫יפרץ בם‪)"..‬תמורת יפרֹץ( ָ‬
‫"פן ָ‬
‫תספּר לך )במקום תספֹּר(‬
‫ָ‬
‫"כי יפ ָגשך עשו‪"..‬קרא‪ :‬יפגושך‪...‬‬
‫" ָמר‪-‬דרור" קרא‪ :‬מוֹר דרור‬
‫ָסלעם קרא סוֹלעם כמו ָקרבן‬
‫ישנה דעה‪ :‬כי בפסוק "ּכָ ל עצמותי תאמרנה‪ ,‬ה'‪ ,‬מי כמוך‪ "..‬המילה " ָכּל"‬
‫מנוקדת בקמץ גדול ולא בקמץ קטן ולכן הוגים אותה "כאילו" כתובה ‪ַ ":‬כּל"‬
‫הכלל הנקוט בידינו בהגיית פעלים מגיזרת נחי ע"ו‪),‬קום‪,‬שוב( בהיפוך‬
‫ויקם" וישָ ב" יש לקרוא "ו ָיקוֹ ם"‬
‫מעתיד לעבר ע"י וא"ו ההיפוך‪ ,‬כגון‪ָ ":‬‬
‫ו ָישוֹ ב"‬
‫ותשב )נקרא‪" :‬ותשוֹב"( אליו )היונה( אל התבה‪"..‬‬
‫" ָ‬
‫"‪...‬חייתני ִמיּ ְָר ִדי בור‪@@@"...‬קמץ גדול נהגה‪ִ " :‬מ ַי ְר ִדי‪@@@???"...‬‬
‫יש להבחין בין לבין‪:‬‬
‫"זכרה)ז‪-‬כרה( ירושלים" )איכה א'( ובין "זכרה)זכ‪-‬רה(‬
‫"שמרה )ש‪-‬מרה( נפשי עדותיך )תהלים קי"ט( שמ‪-‬רה‬
‫לי א‪/‬לוהי לטובה )נחמיה י"ג(‬
‫נפשי והצילני )תהילים כ"ה(‬
‫מילים צמודות‬
‫דיני המקף‪:‬‬
‫השתדלות בהגיית אותיות מיוחדות‬
‫את אשר בלבי אעלה על הכתב‪:‬‬
‫התלבטתי אם להעלות על הכתב את הפיסקה הבאה‪ ,‬שמא לא אהיה מובן כהלכה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫חלילה‪ ,‬אין ההערה הבאה באה לקנטר או לפגוע‪-‬אלא באה לעורר ולזרז את אלה‬
‫המבינים את האחריות שלנו כלפי ההגייה הנכונה בלשון הקודש בלשון העברית‪.‬‬
‫עלי לציין כי נמצאו הרבה מאחינו האמריקאים במיוחד‪ ,‬שמשתדלים ביותר להגות‬
‫נכונה את כל האותיות ולהבחין ביניהן‪ ,‬יישר כוחם!!!‬
‫כמעט ולא מצאנו עדה מכל עדות ישראל ‪ ,‬שכולן קדושות‪ ,‬ההוגה את כל האותיות וכל‬
‫הניקוד כהלכתו‪ .‬לכל עדה יש עדיין מה לתקן ולהלן חלק מהדברים הבולטים הזקוקים‬
‫תיקון‪ ,‬ונקווה לפני ביאת המשיח‪...‬‬
‫יש להשתדל מאד להגות את האות "ה" אחרת נקבל משמעויות מוזרות‪.‬‬
‫כגון‪ :‬כל "מהרה" ייהפך ח"ו ל"מארה"‬
‫כל "אהרון" ייהפך ל"אארון" וכל‪":‬הארון" ייהפך ל"אארון"‪ ..‬כיצד נבחין אם הכוונה‬
‫ל‪":‬אהרון" או ה"הארון" "דבר אל אארון‪"...‬אל העצים והאבנים‪"...‬‬
‫ומה המשמעות? "כל הנשמה תאלל י‪-‬ה ‪"...‬‬
‫יש האומרים‪":‬וכל החיים יודוך סלה וייאללו ויברכו‪"..‬‬
‫ועוד ‪...‬ועוד‪....‬ועוד‪...‬וד"ל‬
‫יש האומרים‪...‬‬
‫כתר יתנו לך מלכים אמוני מלה‪ "..‬במקום‪" :‬מלאכים המוני מעלה‪"..‬‬
‫יש האומרים"‪:‬על כן נקוה לך‪..‬לירות מארה‪ "..‬במקום "לראות מהרה‪"..‬‬
‫יש האומרים‪" :‬ותפילתם מארה תקבל‪ "...‬במקום‪" :‬מהרה"‬
‫לא נראה שיש להתאמץ במיוחד‪ ,‬כדי לתקן מעוות זה‪ :‬החלפת האות "ה" באות "א"‪,‬‬
‫אם נתאמץ קצת‪ ,‬נצליח להבחין ביניהן‪ ,‬ולפום צערא אגרא !‬
‫לציין‪ :‬כי נשמרה מסורת של הבחנה בקהילת יהודי שרעב ואצל חלק מיהדות ספרד‪,‬‬
‫מקפידים להבחין בין האותיות "ק" ו"כ"‪ ,‬למרות שאצל עדות רבות‪ ,‬וביניהן רבים מעדת‬
‫תימן‪ ,‬שאצלם בת "ק" כבת "כ" או חולם וצירי כמעט זהים וקוראים ה' ֵעז לעמו יתן‪...‬‬
‫ועוד‪ ,‬האם קיימת במסורת תימן הבחנה בין היגוי האות "צ" לאות "ס"?‬
‫מי יכול להבחין?‬
‫מסקנה‪ :‬אין מי שלא זקוק לתיקון ושיפור‪...‬‬
‫"מש"ה מוציא וכל"ב מכניס"‬
‫לא מצאנו אדם שיקרא בפיו את המלה‪" :‬בראשית" בששת אותיותיה‪ .‬האדם מוציא‬
‫מפיו רק את האותיות‪ :‬ב‪,‬ר‪,‬ש‪,‬ת‪ .‬האדם כביכול מתעלם מהאותיות "א" ו"י" הנמצאות‬
‫במילה‪" :‬בר)א(ש)י(ת"‪ .‬הן אותיות נחות!‬
‫וכן אין אנו הוגין את האות "א" במילים הבאות‪" :‬ברא" "מלאכה"‪...‬‬
‫מכאן ואילך יש לשים לב להרבה אותיות נחות‪ ,‬שעל פי הכללים אין לנו "רשות" להגות‬
‫אותן וכל ההוגה אותן‪ ,‬טועה הוא ויש לתקנו )כמי שאומר‪" :‬מאתיים"(‪.‬‬
‫"מ‪.‬ש‪.‬ה‪-.‬‬
‫מוציא" = גורם להוציא את האות "א" מפינו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫וגורם לנו להגות אותה‪.‬‬
‫מסורת היא בידינו‪ ,‬כי לפני שם א‪-‬להים או שם א‪-‬דני‪ ,‬אם נמצאות אחת מ‪ 3-‬אותיות‬
‫השימוש‪" :‬מ" או "ש" או‪" :‬ה" אז‪ ,‬האות "א" שבשם א‪-‬להים או בשם א‪-‬דני נהגית!‬
‫דוגמאות כגון‪:‬‬
‫"והייתם נקיים מה' ומישראל" )במדבר ל"ב( יש להגות‪ :‬מא‪-‬דני‪.‬‬
‫"אשרי העם שה' א‪-‬להיו" )תהילים קמ"ד( יש להגות‪" :‬שא‪-‬דני‪.‬‬
‫"ויתהלך חנוך את הא‪-‬להים" בראשית ה( יש להגות " הא‪-‬להים"‬
‫"ו‪.‬כ‪.‬ל‪.‬ב‪- .‬‬
‫מכניס" =ארבע אותיות "ו‪.‬כ‪.‬ל‪.‬ב‪".‬‬
‫גורמות לנו להבליע את האות "א" ולכן אינה נהגית‬
‫לאחר ‪ 4‬אותיות השימוש‪" :‬ו" "כ" "ל" "ב" ‪ ,‬האות "א" איננה נהגית !!!‬
‫יש להתייחס אל האות "א" במקרים אלה‪ ,‬כאילו איננה כתובה בכלל‪ .‬דוגמאות‪:‬‬
‫"וה' פקד את שרה" )בראשית כ"א( יש להגות כאילו כתוב‪" :‬ו‪-‬דוני‪) "..‬ה"א" נחה(‬
‫"אין כא‪-‬להינו‪)"..‬מתוך התפילה( יש להגות‪" :‬אין כ‪-‬להינו"‬
‫)ה"א" נחה(‪.‬‬
‫"לא תשתחוה לאלהיהם)שמות כ"ג( יש להגות‪" :‬ל‪-‬לוהיהם"‬
‫)ה"א" נחה(‪.‬‬
‫"ויאמינו בה' ובמשה עבדו‪)"..‬שמות יד( יש להגות‪" :‬ב‪-‬דוני"‬
‫"לא ַדּי" ‪ -‬אלא נוסיף בענין ההיגוי של ‪ֵ ":‬דּי" או " ֵחי"‬
‫יש להבחין בהיגוי של המילים‪ֵ " :‬דּי" " ֵחי" או ֵמי" הצמודות לציר"י‪ ,‬לעומת " ַדּי" או " ַחי"‬
‫הצמודות לפת"ח‪.‬‬
‫אלה המנוקדות בצירי לא נהגה את האות יו"ד הנמצאת בסוף המילה‪ .‬ונהגה אותן‬
‫ח‪ֵ ,‬מ‪ .‬השיבוש הגדול‪ ,‬הבולט הוא‪ ,‬כי מצאנו משבשים ואומרים‪:‬‬
‫כאילו כתוב‪ :‬רק ‪ֵ :‬דּ ‪ֵ ,‬‬
‫" ֵחיְ העולמים"‪ .‬אין להגות את האות יו"ד בדיוק כפי שאין להגות את האות יו"ד במילה‬
‫דבר)י(‪-‬א‪-‬לוקים חיים"‪ ...‬לעומת זאת כן נהגה את‬
‫" ֵמ)י(‪-‬מריבה" או‪ְ " :‬מ ֵת)י(‪-‬מספר" או " ֵ‬
‫האות יו"ד במילים הסמוכות לפת"ח‪ ,‬כאילו היו מנוקדות‪ַ " :‬ח ְי " " ַדּ ְי" " ַשׁ ְי" ועוד‪...‬‬
‫)ה"א" נחה(‪.‬‬
‫"בליעת" אותיות ושיבוש בציטוט פסוקים‬
‫איזו ברכה מברכים לפני "בליעת אותיות" אינני יודע‪ .‬בטוחני שאין ברכה בצידה‪.‬‬
‫נכון‪ :‬נאמר בשיר השירים רבה פרשה ב' ד"ה "הביאני אל בית היין"‪.‬‬
‫אמר הקב"ה‪" :‬ודגלו עלי אהבה"‪ ,‬אמר ר' אחא‪ :‬עם הארץ שקורא ל"אהבה" "איבה" כגון "ואהבת"‬
‫"ואייבת"‪ ,‬אמר הקב"ה "ודילוגו עלי אהבה"‪.‬‬
‫אמר ר' יששכר‪ :‬תינוק שקורא למשה משה‪ ,‬לאהרן אהרן‪) ...‬סבורני‪ :‬קורא בניקוד אחר( אמר הקב"ה‪:‬‬
‫"וליגלוגו עלי אהבה"‪.‬‬
‫משום שלא בעמי ארצות ולא בתינוקות עסקינן‪ ,‬לכן נעיר את ההערות הבאות‬
‫יש האומרים‪" :‬ויבטחו בך יודי שמך‪ "..‬במקום "יודעי‪-‬שמך"‬
‫‪43‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫יש האומרים‪":‬סו שערים ראשיכם‪ "...‬במקום "שאו שערים‪"..‬‬
‫יש האומרים "ירו מה' כל הארץ ממנו יגורו כל‪ "...‬במקום "ייראו מה'‪"...‬‬
‫)דומה ל"בדיחה עצובה"‪ :‬אדם צעק "רבי! רבי! רבי! והוא ירה בו‪(...‬‬
‫יש האומרים‪..." :‬קפו תהומות בלב ים‪ "...‬במקום‪..." :‬קפאו תהומות‪"...‬‬
‫יש האומרים )וגם שרים( "‪...‬ורם ונסם עד העולם‪ "...‬במקום "ורעם ונשאם‪"...‬‬
‫בהזדמנות זו נתקן גם מי ששר פסוקים מן המקורות בשיבוש‪:‬‬
‫יש השרים בטעות‪" :‬ק‪-‬ל בקודש חזיתיך‪ "...‬במקום "כן בקודש חזיתיך" )תהילים ס"ג‪ ,‬ג(‬
‫יש השרים בטעות "‪...‬ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצריים‪ "...‬במקום "ובאו‬
‫האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצריים )כן‪ ,‬באות "ב" ולא ב"מ"‪ .‬פסוק מפורש בישעיה‬
‫כ"ז ‪,‬י"ג(‪.‬‬
‫"ואל‪-‬על יקראוהו" )הושע י"א ‪ ,‬ז(‬
‫ומי שאומר‪":‬שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך‪ "..‬אינו אלא טועה‪ ,‬ויש לומר כפי שכתוב‬
‫בפסוק‪" :‬שפוך חמתך אל‬
‫הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו"‬
‫)תהילים ע"ט‪,‬ו(‪.‬‬
‫ומי שאומר "הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם כעיני שפחה על יד גבירתה‪"..‬‬
‫יתקן וידייק כפי שכתוב במקור בפסוק‪" :‬הנה כעיני עבדים א ל י ד אדוניהם כעיני שפחה אל‬
‫יד גבירתה כן עינינו אל ה' א‪-‬להינו עד שיחננו" )תהילים קכ"ג‪ ,‬ב( כדי לזכור יש לזכור את‬
‫הפירוש שהעבד או השפחה מצפים לראות את הידיים של האדון או את הגבירה מושיטים להם‬
‫דבר מחיה‪ .‬ובסוף פרשת במדבר )ד‪,‬י"ט( נאמר "‪...‬ושמו אותם איש איש‬
‫משאו"‪.‬‬
‫על‬
‫עבודתו ואל‬
‫ציטוט משמחת חתן וכלה‪ :‬יש השרים בזמן שמחת חתן וכלה "עוד ישמע בהרי‬
‫יהודה‪ "...‬ראיתי גם הזמנה לחתונה )יותר מאחת( שם כתוב " בהרי יהודה‪."...‬‬
‫נוסח הברכה השביעית‪ ,‬ברכה אחריתא היא‪..." :‬עוד יישמע בערי יהודה‪ "...‬אם יישמע‬
‫הקול בהרים‪ ,‬מי ישמע‪?..‬‬
‫הערה‪ :‬יש החושבים כי "עוד ישמע בערי יהודה וכו'" כי אלה פסוקים שלמים מתוך‬
‫הנביאים‪ ..‬אך אין זה כך‪ .‬אלה הם רק צירופי מילים‪ ,‬של חלקי פסוקים בעיקר מירמיה‬
‫פרק ל"ג‪...‬‬
‫המקור הראשון של ברכת שבע ברכות לחתן וכלה‪ ,‬במסכת כתובות דף ח' ע"א‪.‬‬
‫"צפצוף צורם נשמע באזני ‪ -‬שם אלוהים אחרים" שמעתי מספר פעמים דורשי דרשות‪,‬‬
‫שציטטו פסוקים ו"הקפידו" שבכל מקום שהיו צריכים להזכיר את המילה‪" :‬א‪-‬להים"‬
‫הגו אותה‪" :‬א‪-‬לוקים"‪.‬‬
‫גלשו בהגזמתם ואמרו‪" :‬אלה אלוקיך ישראל" " אלוקי כסף ואלוקי זהב‪"..‬‬
‫"וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים‪ ."..‬כיצד קידשו הם את שמות החול‪ ,‬את שמות‬
‫האלילים הפכו ל"קדושים"‪ ,‬רח"ל !‬
‫‪44‬‬
‫הרב בר‪-‬עמי‬
‫לכן ראוי להדגיש כי שמות "אלהים" שהם חול‪ ,‬יש לבטא את האותיות ככתיבתן ואין‬
‫לקדשם כדין השמות הקדושים‪.‬‬
‫יש לאמר‪" :‬אלוהים אחרים" "אלוהי כסף ואלוהי זהב"‪.‬‬
‫"ולא תעבוד את אלוהיהם" "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים‪"...‬‬
‫"ושם אלהים אחרים לא יישמע על פיך"‪.‬‬
‫נכון‪ ,‬ישנה בעיה כיצד להגות שמות שיש ספק אם קודש או חול הן?‬
‫על זאת נאמר‪" :‬עשה לך רב"‪.‬‬
‫"כמים לים מכסים" –הפתעה עם אתגר‬
‫בהרבה מקומות ראיתי כתוב‪ ,‬וגם שמעתי "ציטוט" מפי אנשים חכמים ונבונים יקוים‬
‫בנו הפסוק‪" :‬ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"‪.‬‬
‫רצוני להפתיע! אין זה ציטוט נכון!‬
‫יבוא ישעיה הנביא ויטען טענתו "מעולם לא כתבתי משפט כזה"!‬
‫אתגר! בדקו נא בישעיה פרק י"א פסוק ט'‪ ,‬ודייקו לצטט את הפסוק כהלכתו‪...‬‬
‫לפני חתימת הקונטרס‬
‫תפילה ליושב בשמים –לפתיחת שערי רצון‬
‫שמע ה' קולי בשיחי‪ .‬בהתעטף לפניך רוחי ונשמתי‪ .‬ותפל נא תחנתנו לפניך‪ .‬ותשמע צעקתנו ממעונך‪ .‬ותהיה תפלתנו‬
‫רצויה לפניך‪ ,‬כקטורת סמים על מזבחך‪.‬‬
‫יהי רצון מלפניך ה' א‪-‬להי וא‪-‬להי אבותי‪ ,‬לטהר מערכי רעיוני‪ .‬ולכונן מענה לשוני‪ .‬ותחשכני מזדונות‪ .‬ותנקני‬
‫משגיונות‪ .‬ותמחול לי כל עוונות‪ .‬ותהיה עם לבבי בעת מחשבי‪ .‬ועם פי בעת הטיפי‪ .‬ועם ידי בעת מעבדי‪ .‬ועם רגלי‬
‫בעת הילוכי‪.‬‬
‫ואל אומר לפניך דבר שלא כרצונך‪.‬‬
‫וגער בשטן ואל יבהילני‪ .‬וביצר הרע ואל יכשילני‪ .‬והאר פניך אלי‪ .‬ונתת מהודך עלי‪ .‬וקבל תחינתי‪ .‬ורצה‬
‫בהשתחויתי‪ .‬ועזרני על דבר כבוד שמך וחנני‪.‬‬
‫בזאת אדע כי עשית עמדי חסד‪ ,‬וכי חפצת בי ותציבני לעמוד לפניך לעולם‪.‬‬
‫יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך‪,‬‬
‫ה' צורי וגואלי‬
‫תפילה עתיקת יומין מתוך התכלאל‪ ,‬מברכות השחר )טובה לכל עת(‬
‫לסיכום‪:‬‬
‫תקותי כי מאמר זה יעזור לכל אחד מאיתנו‪ .‬להתבונן יותר בתפילה‪.‬‬
‫העבירו נא את המסר לכל אדם אשר מוכן לתקן‪.‬‬
‫לא נעשה זאת מנקודה של‪ ,‬גאוה והתנשאות‪ ,‬חלילה‪ ,‬אלא בדברי נועם ‪.‬‬
‫שלא נקפיד על עניינים הקשורים בין אדם למקום על‪-‬חשבון זלזול ופגיעה במצוות‬
‫שבן‪-‬אדם לחבירו‪.‬‬
‫חייבת להיות רגישות גבוהה במיוחד‪ ,‬בזמן שנרצה להעיר לאחרים‪ ,‬שלא יצא שכרנו‬
‫בהפסדנו‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫ממלכת האותיות‪ -‬שער ארשת שפתינו‬
‫זכורני סיפור‪ -‬המבטא את חובת הזהירות לרגישות ההערות לזולת‪,‬‬
‫אדם ישר ותמים היה מברך את בניו כל ליל שבת‪ ,‬בכוונה עצומה‪ ,‬בלשון‪" :‬אלה ואלה‬
‫נשרפין בבית הדשן"‪ .‬אורח "בר‪-‬אורין" שהתארח בביתו‪ ,‬שמע בליל שבת את דברי‬
‫הברכה ופרץ בצחוק‪ ...‬סיפר לבעל הבית את ה"שטות" שהוא אומר‪...‬‬
‫אותו אדם ישר ותמים התבייש מאד והפסיק‪...‬‬
‫בחלום באו משמים‪ ,‬לאותו "בר‪-‬אוריין" והקפידו עליו בכעס גדול‪ ,‬שגרם לאותו אדם‬
‫להפסיק‪...‬‬
‫"כי לא היה מימות עולם תפילה זכה ונאמנה כפי שביקש אותו אדם‪"..‬‬
‫אסיים בתפילה‬
‫"תענו ותעתרו מן השמים‪.‬‬
‫תקובל צעקתכם‪.‬‬
‫תשמע תפלתכם ברצון‪.‬‬
‫תענה עתירתכם"‪.‬‬
‫ויקיים בכם מקרא שכתוב‪" :‬והיה טרם יקראו ואני אענה‬
‫עוד הם מדברים ואני אשמע"‬
‫ה' א‪-‬להי אבותיכם יוסף עלכם ככם אלף פעמים‬
‫ויברך אתכם כאשר דבר לכם"‬
‫וכן יהי רצון ונאמר ‪:‬אמן!‬
‫זכות השיפור בתפילה‬
‫יהיה גם לע"נ של כל קדושי עם ישראל‬
‫אשר נרצחו מסיבה אחת ויחידה‪ ,‬בגלל היותם יהודים‪,‬‬
‫ולע"נ של כל אלה שמסרו נפשם על קידוש ה' על קדושת הארץ והגנת‬
‫הישוב היהודי‪.‬‬
‫תוספות‬
‫הבחנה בהפרדה בשלוש עשרה מידות ה'‪---‬ה'‬