תוצאות הצבעת קלפי מספר 01/06/2012 012 הצעת צוות

‫תוצאות הצבעת קלפי מספר ‪012‬‬
‫הצעת צוות שינוי‬
‫בעד ‪ 109‬חברים שהם ‪ 32%‬מהמצביעים‬
‫‪01/06/2012‬‬
‫נגד ‪ 232‬חברים שהם ‪ 68%‬מהמצביעים‬
‫סה"כ ‪ 341‬מצביעים מתוך ‪ 398‬שהם ‪ 86%‬מכלל החברים‬
‫הצעת צוות השינוי נדחתה‬
‫למרכזת וועדת חברה‪ ,‬נבחרה נרית ספיח ‪.‬‬
‫לנרית ברכות ואיחולי הצלחה בימים שעוד נכונו לנו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫השבט אמר את דברו בצורה ברורה ונחרצת‪ .‬בשבועות ובחודשים הקרובים נצטרך לקבל‬
‫הכרעות חשובות לגבי השאלות‪ :‬מה עושים מכאן? ולאן?‬
‫בראיונות רחוב בלתי רשמיים שערכתי התקבל הרושם שמחד רב הציבור מרוצה‪ .‬מאידך‬
‫המיעוט מקבל את התוצאות כפי שנספרו על ידי ועדת הקלפי‪ ,‬כל החברים ענו בחביבות‪.‬‬
‫בכל ארגון יש את היום שאחרי ההכרעה‪ ,‬ובניגוד ליום שלפני‪ ,‬שמלווה ברוח פלגנות וסערת‬
‫רוחות‪ ,‬היום שאחרי פניו לבאות ובשורתו‪ :‬איחוד השורות בהתאם להכרעות‪.‬‬
‫חג השבועות המורחב‪ ,‬שחגגנו ברב עם וחלב‪ ,‬מקרין על כל הרמה מאז ועד עכשיו‪.‬‬
‫הבעיות‪ ,‬ה"אניות והקרחונים"‪ ,‬לא השתנו ולא שינו מקום‪ ,‬הם לפנינו ולוואי ונדע להתמודד עמם‬
‫ברוח ההכרעה שהתקבלה‪ ,‬ונסיים בברכת‪" :‬הימים שעוד נכונו לנו‪ ,‬שיהיו נכונים"‪.‬‬
‫החברים מוזמנים לשוב ולכתוב ברוח הזמן ולטובת העניין‪.‬‬
‫שבת שלום בנצי וזוהר‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪3‬‬
‫ִמי ִמ ְתבּ ֹונֵן‬
‫י ִָמים וְ ָשׁעוֹת ֶשׁל בְּ ִדידוּת זוֹהֶ ֶרת‬
‫בַּ גְּ בָ עוֹת לָעֵ מֶ ק עו ְֹטרוֹת כַּ עֲטֶ ֶרת‪,‬‬
‫בִּ ְשׁבִ ילִ ים חֲ בוּיִ ים‪ ,‬בִּ ְמעָ רוֹת הַ ִמּ ְסתּוֹר‬
‫אֵ לֶּה וְ אֵ לּוּ‪ִ ,‬מי יַכִּ יר‪ִ ,‬מי יִ זְ כֹּר‪.‬‬
‫בְּ צֵ ל חָ רוּב עָ נֵף ִניחוֹחַ ָקפֶ ה מַ ְהבִּ יל‬
‫אֵ ין ְשׁבִ יל א ֹו ֶדּ ֶר‪ָ ‬שׁמָּ ה תּוֹבִ יל‪,‬‬
‫גַּעְ גּוּעַ סָ תוּם לְ י ִָמים ֶשׁל מֶ ְרחָ ב‬
‫אֶ ל פְּ ִריחוֹת אָבִ יב‪ ,‬וְ רוּחוֹת ֶשׁל ְסתָ ו‪.‬‬
‫בְּ עַ ְרפִ לֵּי בּ ֶֹקר ִה ְס ִתּיר הָ הָ ר אֶ ת פָּ נָיו‬
‫כּו ֵֹרעַ בַּ ח ֶֹרף ִממַּ ָשּׂא עָ ַנ ַניו‪,‬‬
‫מָ סָ ‪ ‬הַ מַּ ְח ֵשׁב כִּ לְ ִאי מֵ עַ כְ ָשׁו‬
‫לְ הַ עֲרוֹת לְ תוֹכ ֹו גְּ ָשׁ ִמים וְ ָשׁ ָרב‪.‬‬
‫אַספַ לְ ט הַ מֵּ ִמית פְּ ָר ִחים‪ ,‬אֲ ָדמָ ה‪,‬‬
‫ְ‬
‫וְ לַזֶּ ה קו ְֹר ִאים בְּ יָמֵ ינוּ ִק ְדּמָ ה‪.‬‬
‫מַ בִּ יטוֹת ז ֹו בְּ ז ֹו ְצלָעוֹת הַ גִּ בְ עָ ה‬
‫ֶשׁ ָר ִשׁים חֲ שׂוּפִ ים כְּ מ ֹו יַזִּ ילוּ ִדּ ְמעָ ה‪.‬‬
‫ִמי הַ יּוֹם ִמ ְס ַתּכֵּ ל ִמי ִמ ְתבּ ֹונֵן‬
‫חָ סַ ר י ֶַשׁע הַ טֶּ בַ ע אֵ ין ל ֹו מָ גֵן‪.‬‬
‫‪5 \06\2012‬‬
‫ראובן עזריאלי‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪4‬‬
‫איציק אדרי‬
‫על פלגי מים‬
‫בשנה שעברה הותקנו מוני מים אלחוטיים בכל הבתים והענפים ברמת יוחנן‪ .‬מינואר השנה אנו‬
‫מנהלים מעקב צמוד על צריכת המים והממצאים משמשים אותנו לאיתור דליפות לאיתור ברזים‬
‫שנשכחו פתוחים ולתקון תקלות‪ .‬המדידה והמעקב מאפשרים לנו לחסוך בצריכת המים בהבנת‬
‫הרגלי הצריכה ובאיתור משתמשים כבדים‪ .‬עלות קוב מים כיום כ – ‪.₪ 7‬‬
‫ההקצבה שרשות המים מקציבה לנו עומדת על ‪ 3.5‬קוב מים לחודש לנפש ולא פחות מ – ‪ 7‬קוב‬
‫לחודש לבית מגורים‪.‬‬
‫הצריכה בחודש פברואר עמדה על ‪ 9,117‬קוב‬
‫הצריכה בחודש מרץ עמדה על ‪ 11,645‬קוב‬
‫הצריכה בחודש אפריל עמדה על ‪ 16,298‬קוב‬
‫הצריכה בחודש מאי עמדה על ‪ 21,276‬קוב‬
‫הצריכה בחודש מאי גדולה פי ‪ 2.3‬מחודש פברואר‪.‬‬
‫נכון במאי כבר חם וזה מסביר את העלייה בצריכה‪ .‬אבל מבדיקה יותר פרטנית של הצרכנים יש‬
‫מספר צרכנים כבדים שצורכים המון מים בהיקף שאיננו מוצדק ואינו מקובל‪ .‬אנחנו קיבוץ‬
‫שיתופי עדיין והמים הם של כולנו‪ ,‬אבל גם ההוצאות חלות על כולנו‪ .‬בנושא המים יש מספר‬
‫אספקטים שיש לקחת בחשבון‪.‬‬
‫‪ .1‬גובה ההקצבה הכוללת‪.‬‬
‫‪ .2‬המחיר‪.‬‬
‫הקצבה – כמות המים המוקצבת לנו כיום קטנה ביותר מ – ‪ 50%‬ממה שהקצו לנו לפני ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫מחיר – מחיר המים השליש את עצמו בתוך מספר שנים‪ .‬על חריגה מעבר להקצבה רשות המים‬
‫משיתה קנס כבד או אפילו יכולה להחליט לסגור את השיבר‪.‬‬
‫בשלב זה אנו פונים לציבור אנא חסכו במים בעיקר בהשקיית גינות ודשאים‪ .‬תשתדלו לא‬
‫"לשכוח" ברזים פתוחים כל הלילה‪ .‬ההשקיה בשעות הערב עדיפה על שעות היום אך חשוב‬
‫להגבילה בזמן או בכמות למי שייש שעון מדידה‪.‬‬
‫בכל מקרה בכוונתנו לפנות לציבור המשתמשים החורגים ולעדכן אותו על שימוש יתר‪ .‬כמובן‬
‫שאם לא יהיה מנוס נצטרך לקבל החלטות לגבי חיוב חברים או פרסום ברבים וזה ממש מיותר‪.‬‬
‫התחושה שהמים ללא חיוב אינה נכונה‪ ,‬החברים אינם רואים את החיוב‪ ,‬אבל ככל שנבזבז יותר‬
‫נרוויח פחות כולנו‪ .‬בכוונתנו להוציא לחברים מידע על הכמות שכל אחד מאיתנו צורך מלווה‬
‫במחיר שהיינו משלמים אילו היינו צריכים לשלם על על כך באופן פרטי‪ .‬אנא שתפו פעולה ובואו‬
‫נחסוך כולנו במים ובהוצאות‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪5‬‬
‫גדיא‬
‫חג הלל‬
‫בשבוע שעבר זמרי רמקולית רמת יוחנן ועוד מספר אושיות מוסיקליות מקיבוץ רמת יוחנן נקבצו‬
‫לכנס מקהלות שהתקיים באולם האזורי של מ‪.‬א‪ .‬חוף כרמל‪ .‬הכנס אורגן על ידי רמי ברבר‪ ,‬שבין‬
‫שאר תפקידו ההתנדבותיים‪ ,‬הוא גם "מרכז על" של פעילות המקהלות בישראל‪.‬‬
‫הלהיט של הארוע היה שירה משותפת לכל המקהלות שהשתתפו בארוע שכלל כ ‪ 200‬זמרים‬
‫שהתקבצו משטחי ירושלים –תל אביב‪ -‬מ‪.‬א‪ .‬גלבוע ומ‪.‬א‪ .‬מטה אשר‪.‬‬
‫היצירה שאותה למדו כל המקהלות‪ ,‬לקראת הארוע‪ ,‬והיא גם הושרה בשמחה על ידי כולם היא‬
‫יצירתו של יוסף ירון )אבא של אמנה ועודד ירון(‪" -‬שיר השירים"‪ ,‬בעיבוד חדש לארבעה קולות‬
‫שכתב רמי ברבר‪ .‬אם חשבנו שרמי הוא הטייס הכי טוב מבין המוסיקאים‪ ,‬או המוסיקאי הכי טוב‬
‫בין הטייסים‪ ,‬הגזמנו מעט‪ .‬היום כבר ברור שרמי הוא במעמד של מעבד מוסיקלי מוביל‬
‫בישראל )כלומר‪ ,‬מוסיקאי מוביל מבין המוסיקאים(‪ .‬יש לרמי קבלות‪ .‬העיבוד של רמי ליצירתו‬
‫של יוסף ירון‪ ,‬המוכרת לנו מליל הסדר‪ ,‬הוא עיבוד מעניין‪ ,‬מורכב‪ ,‬ואופיו חגיגי שמח‪ ,‬וזורם‪,‬‬
‫והתאים מאין כמוהו לאווירה הרומנטית והחגיגית של חג השבועות‪.‬‬
‫הביצוע המחודש של השיר גרם לכולנו הנאה רבה‪ ,‬ועניין רב‪ .‬שמחנו מאד שגם זמרים אחרים‬
‫מרחבי ישראל זכו להכירו‪ .‬בין הסולנים המצוינים שהשתתפו בביצוע היצירה היו גם אלי‬
‫יבלונקה ורמי ברבר‪.‬זהר גלוסקא השתתפה כאחראית לכלי ההקשה‪.‬‬
‫נורית פיינשטיין הקדימה בתולדות השיר‪ ,‬והרקע ליצירתו של יוסף ירון‪ .‬אמנה רודוי‪ ,‬משפחתה‪,‬‬
‫וחבריה כובדו על ידי הקהל‪.‬הצטערתי שלא הסתייע לתעד את הארוע בווידיאו )עקב התחייבויות‬
‫קודמות של הענף(‪ .‬אנחנו בטוחים שתהייה הזדמנות להשמיע את השיר בעיבוד החדש‪ ,‬לכלל‬
‫חברי רמת יוחנן‪.‬‬
‫החיים בבועה ברמת יוחנן‪ ,‬מתאפיינים בהרגלי צריכה של "תרבות מקומית"‪ ,‬כמשהו מובן מאליו‪.‬‬
‫ובן לנו מאליו שאפשר לגייס "בחורים" לשיר‪ ,‬ללהק שחקנים להצגה‪ ,‬ורקדנים לחגים‪ .‬מובן לנו‬
‫מאליו שאפשר לגייס פסנתרן לכל עת‪ ,‬ותזמורת לכל ריקוד‪ ,‬ושהכל מסתדר בסוף‪ .‬אז זה בכלל‬
‫לא מובן מאליו‪ ,‬והסיבה שזה איכשהוא מסתדר מבוססת על תשתית איתנה ש"מישהו הכין"‪...‬‬
‫בשנים האחרונות רמי דאג לתעד כל שיר חגים‪ ,‬וכל עיבוד שכתב בתווים‪ ,‬והיום כבר אפשר‬
‫להרים אירוע ברמת בטחון די גבוהה שהנגנים יידעו את תפקידם‪ ,‬ולא מסתמכים רק על תורה‬
‫שבעל פה‪ ,‬ולא מתווכחים על תווים‪.‬‬
‫בטכס שבועות האחרון חסרו נעם דינסטג וגם רמי ברבר‪ .‬יפעת קפלן לקחה אחריות‪ ,‬גייסה צוות‬
‫נגנים )והיו לה תווים מסודרים(‪ ,‬וכל מה שנשאר זה לעשות חזרה וחצי‪ ,‬ולהסתדר בתנועה‪...‬‬
‫מתברר שלא רק הסוסים מקשיבים טוב טוב ליפעת‪ .‬בקיצור‪ ,‬יצא ממש בסדר‪ ,‬הודות לתשתית‬
‫כתובה ומתועדת היטב‪ .‬גם על כך תודה‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪6‬‬
‫יפתח אדלן‬
‫השקעה בפרויקט במסגרת תמ"א ‪ – 38‬עדכון מהשטח‬
‫רקע‪:‬‬
‫כידוע‪ ,‬בשנת ‪ 2005‬קיבלה ממשלת ישראל החלטה‪ ,‬לפיה יש לחזק את המבנים בארץ )שלא‬
‫עומדים בתקן( כנגד רעידות אדמה עקב מיקומה הגאוגרפי של מדינת ישראל‪ .‬על מנת לחסוך‬
‫בעלויות החליטה הממשלה לתת תמריצים שונים )בניית קומות נוספות ופטור ממיסים מסוימים(‬
‫לקבלנים‪ ,‬כדי שיחזקו את המבנה על חשבונם‪ .‬עד תחילת ‪ 2008‬הקושי ביישום תמ"א ‪ 38‬נבע‬
‫מבעיות בשלושה מישורים עיקריים‪:‬‬
‫‪ .1‬התמריץ הכלכלי לא הספיק‬
‫‪ .2‬הדרך לקבלת היתר בנייה הייתה ארוכה וסבוכה מבחינה בירוקרטית‬
‫‪ .3‬היה קושי בהעמדת ביטחונות לבנקים כתנאי למתן ליווי פיננסי‪ ,‬מפאת ניוד זכויות‬
‫בנכס משותף‪.‬‬
‫מאז‪ ,‬נמצאו פתרונות ונוספו תיקונים לחוק‪ ,‬שאפשרו לקבלנים ויזמים שונים להתחיל לעבוד‬
‫)ובמרץ(‪ .‬כיום מתנהלים באזור המרכז מאות פרויקטים של תמ"א ‪ .38‬כמו כן גם בחיפה )מרכז‬
‫הכרמל( ניתן להבחין בניצנים ראשוניים של צמיחה בתחום‪ .‬אך עדיין הקושי הגדול ביישום‬
‫הפרויקט‪ ,‬טמון בשלביו הראשונים הכוללים הגעה להסכם מול הדיירים והוצאת היתר בעיריות‬
‫ובוועדות המקומיות‪.‬‬
‫כללי המשחק בתמ"א ‪ 38‬אומרים‪ ,‬כי הקבלן‪/‬יזם מעבר לחיזוק ושיפוץ המבנה עצמו גם נותן‬
‫לדיירים תוספות בנייה שונות כגון ממ"דים‪ ,‬התקנת מעליות‪ ,‬מרפסות שמש‪ ,‬שיפוץ לובי הכניסה‬
‫ועוד )משתנה לפי העירייה‪ ,‬הבניין והדיירים(‪ .‬בתמורה‪ ,‬הקבלן‪/‬יזם רשאי לבנות קומה נוספת או‬
‫יותר )לפי חוקי העירייה באותה עיר והחוזק ההנדסי של המבנה( ולמכור‪/‬להשכיר את הדירות‪.‬‬
‫אינטרס הדיירים נובע מקבלה בחינם של תוספות הבנייה השונות )מעלית ממ"ד וכו'( לצד עליית‬
‫ערך הנכס שלהם כתוצאה משיפוץ וחיזוק המבנה כולו‪ .‬אינטרס הקבלן‪/‬יזם נובע ממכירת הדירות‬
‫שבנה ללא צורך בתשלום עבור מרכיב הקרקע )המרכיב היקר ביותר בבנייה‪ ,‬מכירה או קניה של‬
‫נכס( בנוסף לפטור מתשלום של מיסים מסוימים‪.‬‬
‫ההשקעה של רמת יוחנן‪:‬‬
‫רמת יוחנן החליטה להתקשר עם חברת "גלובלינקס"‪ ,‬שיוזמת פרויקט במסגרת תמ"א ‪ 38‬ברח'‬
‫לוי אשכול ‪ 14‬שברעננה‪ .‬לשם ביצוע הפרויקט הקימה גלובלינקס חברה ייעודית‪ ,‬אשר כל‬
‫עסוקה הינו פרויקט זה בלבד‪ .‬ההתקשרות של רמת יוחנן מול החברה בוצעה לאחר שהפרויקט‬
‫היה מוכן בהיבט התכנוני‪ .‬כלומר‪ ,‬היה הסכם דיירים חתום והיתר הבנייה בצמוד לכתב הכמויות‬
‫היו מאושרים ומוכנים‪ .‬עובדה זו הקטינה בהרבה את הסיכון בהשקעה בפרויקט משתי סיבות‬
‫עיקריות‪:‬‬
‫א‪ .‬צמצום אלמנט אי הוודאות הנובע מהצורך בהשגת הסכמת כל דיירי הבניין והחתמתם על חוזה‬
‫מחייב עם היזם‪.‬‬
‫ב‪ .‬עצם העובדה שהיזם השקיע כבר הרבה עבודה וכסף על מנת להגיע להסכם חתום עם הדיירים‬
‫והיתר הבנייה‪ ,‬מקטינה את החשש שהוא יאבד עניין ויזנח את הפרויקט טרם סיומו‪.‬‬
‫לפרויקט מונו שני מפקחים‪ ,‬האחד מטעם החברה והשני מטעם הדיירים‪ ,‬כך שבפועל הפיקוח‬
‫והמעקב אחרי קצב התקדמות הבנייה בפרט וביצועה על פי המוסכם בכלל מתקיימים בצורה דו‬
‫כיוונית‪ ,‬התורמת לשיתוף הפעולה בין היזם‪ ,‬הקבלן והדיירים‪ .‬העבודה בשטח החלה‪ ,‬הצפי לסיום‬
‫השלד הוא עד שישה חודשי עבודה והצפי לסיום הפרויקט כולו הוא כשנה וחצי ממועד התחלתו‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪7‬‬
‫במקביל עבודת שיווק הדירות למכירה החלה‪ ,‬בעוד שהמטרה העיקרית היא לנסות ולמכור את‬
‫הדירות עוד במהלך ביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫עד כה ההתנהלות מול גלובלינקס מתבצעת בשקיפות מלאה והשקעת הכספים מתבצעת כפונקציה‬
‫ישירה לקצב התקדמות הפרויקט תוך כדי שמירה על תנאי החוזה‪ .‬סה"כ רמת יוחנן אמורה‬
‫להשקיע בפרויקט כ – ‪ 2‬מש"ח‪ .‬בתמורה תקבל ‪ 10%‬ריבית על ההשקעה ובנוסף‪ ,‬תתבצע‬
‫חלוקה ברווחים לפי מדרג הקבוע בחוזה‪.‬‬
‫מי שמעוניין לקבל יותר אינפורמציה בנושא תמ"א ‪ 38‬מוזמן להיכנס לאתר ‪www.t-m-‬‬
‫‪a38.co.il‬‬
‫ולספקנים שבינינו קצת אמונה גם צסק"א בסוף אכלה אותה‪.......‬‬
‫בנצי‬
‫ערבה‪ ,‬ערבה אין קץ‪ ...‬יש!‬
‫ברוח חג הפסח חג חירות‪ ,‬אביב והתחדשות‪ ,‬כמו גם חג כּשר ושמח‪ ,‬נצא השתא לדרך חדשה‪.‬‬
‫סוף סוף מתפנים לבנות את שכון ערבה אם לא מחר אז לפחות השתא*‪ .‬מכיוון שהפרויקט‬
‫הסולארי בוטל‪ ,‬מתפנים מעט שקלי השדרוג מתמר ‪ 38‬וראוי להכניס שינוי קטן בתפיסת הבניין‪.‬‬
‫מערכת הלמידה אצלנו ברמה שואפת למעט או מאומה‪ .‬כל פרויקט? התחלה חדשה! כל שיפוץ?‬
‫הראשון לקיבוץ! לכן אני מציע כאן ועכשיו לפני שנכנסים לבצוע‪ ,‬לקבוע את אמת המידה לרוחב‬
‫מדרכת הכניסה הראשית לדירה‪ ,‬חדשה או משופצת‪ ,‬ובשלב שני לכל המשק‪ .‬אמת המידה תחייב‬
‫רוחב מינימאלי של ‪ 2.5‬מטר‪ ,‬ומניפת השתלבות למדרכה הראשית ‪,‬ברדיוס שיאפשר כניסה‬
‫בהילוך אחורי לקלאבקר‪ .‬כל זאת על מנת לאפשר מתן שרות לדירה במהלך השנים באופן בטוח‬
‫ללא חסימת הדרך הראשית‪ ,‬כמו גם השתלבות קלה אליה חזרה‪ .‬תוקף אמת מידה זו יחול‬
‫מהדירה הבאה עלינו לטובה‪ ,‬בטרם יבש הבטון בכניסה וכבר היא צרה‪ ,‬לא עוד!‬
‫הרעיון של מתן שרות ללקוח ללא הפרעה לדרך הוא רעיון יפה‪ ,‬ובנוסף הוא ישרת את בני הבית‬
‫בכניסה קלה עם אופניים ובאפשרות הצצה לשביל הראשי לפני השתלבות ויתרונות לו עוד ועוד‪.‬‬
‫אני מעלה זאת כאן באופן גלוי על מנת שדיירים פוטנציאלים ידעו וידרשו כניסה תקינה‪ ,‬יפה‬
‫ורחבה‪ .‬השרות הטוב כבר בדרך אליכם‪.‬‬
‫* השתא=השנה‪ ,‬אבל הרבה פחות מחייב‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪8‬‬
‫אתי גפן ‪ -‬ו‪.‬תרבות‬
‫חג השבועות תעשה לך ‪......‬‬
‫יבואו על הברכה כל העושים במלאכה‪.‬‬
‫טקס הבאת ביכורים‬
‫תודות לצוות ורד מרציאנו ‪,‬אורית ארזי אורית בן נחום‪,‬נעמי יפה ‪,‬ודורון קפולניק‬
‫תודות לקריינים‪,‬לרקדניות‪,‬לילדי הגנים‪,‬למקהלה‪,‬למשתתפי התהלוכה ‪,‬לגדשניקים לזהר אשד על‬
‫תערוכת תמונות התינוקות שלנו‪,‬לכל המתנדבים שבאו לעזור בקישוט הבמה והתהלוכה‪,‬‬
‫לטליה גלוסקא על המודעה ‪,‬לראובן ע‪ .‬ולכל מי שלקח חלק בהקמת החג ‪,‬‬
‫פסטיבל שבועות‬
‫ערב שכולו מוזיקה ושירה פעילויות לילדים והצגה ילדים וטיפולים אלטרנטיבים‬
‫בשיתוף עם מכללת דאו‪,‬עם ארוחת ערב קלילה ובר נייד של בירה למצב רוח ‪.‬‬
‫ערב מקסים ומהנה ‪,‬‬
‫תודות לצוות יהב קוזצ'י דיין זמיר ‪,‬ערן גלוסקא ‪,‬סיגל לנצט )דינסטג(‬
‫לכל ההרכבים המוזיקליים‪ :‬הזמרים‪ ,‬הזמרות ולחבורת הבחורים השרים‪.‬‬
‫תודה לצוות ההגברה המעולה שלנו‪ ,‬אייל ברבר‪ ,‬שי גפן ואופיר מרציאנו‪.‬‬
‫לצוות הווידיאו ‪,‬לגל כהן על המודעות‪,‬למעיין שהם ולימור רימון והילדים המקסימים‪,‬‬
‫לתומכים‪ :‬עודד אופק ואוריה רודוי ‪,‬ולרשף ספיח שתמיד נמצא בשטח‪.‬‬
‫לעפרה רודוי ואלה שחר שהכינו לנו את הארוחה‪.‬‬
‫ולכל מי שלקח חלק בהצלחת האירוע‪.‬‬
‫שוב תודות לכולם‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪9‬‬
‫מירי פיינשטיין‬
‫"בצרור החיים" – האתר ממשיך לצמוח –‬
‫צוות ב"צרור החיים" ממשיך למלא את אתר ההנצחה שלנו בחומרים מן‬
‫המצוי בתיקים האישיים של כל אחד מחברינו שהלכו לעולמם ומחומרים‬
‫המועברים ע"י אנשים שונים ביוזמתם‪.‬‬
‫לאחר השלמת השלב הראשון בו פתחנו תיק לכל נפקד עברנו לשלב בו‬
‫אנחנו מוסיפים חומרים מן המצוי בארכיון להנצחת כל אחד ואחת בהתאם‬
‫להבנת אישיותו ופעלו‪.‬‬
‫בשלב זה ההתקדמות נעשית על פי סדר הא"ב של התיקים בחדר ההנצחה‪.‬‬
‫לאחר עיון בתיקים נבחרים חומרים אשר עוברים סריקה או הדפסה מחדש עיבוד תמונות‬
‫והתאמת סרטונים והכל ע"י עובדי מתו"ה – רובם ככולם גימלאים העושים את עבודתם‬
‫בהתנדבות‪.‬‬
‫לאחרונה נוספו לאתר מספר ספרי זיכרון סרוקים‪ ,‬ציורים מן ה"בוידעם" של יונתן עזריאלי ז"ל‬
‫ושל רמי יזרעאלי ז"ל‪ ,‬צילומים ומסמכים ואף סרטונים מן הארכיון‪.‬‬
‫מתוך תגובות הגולשים המגיעות בדואר אלקטרוני ובטלפון אנו לומדים שישנם גולשים רבים‬
‫באתר‪ ,‬חלקם אף יוצרים קשר ע"מ לתקן ליקויים או להוסיף חומרים‪.‬‬
‫מתוך מכתבים שהגיעו למערכת "בצרור החיים"‪:‬‬
‫"יישר כח על האתר החדש 'בצרור החיים' – אתר ראוי ומכובד‪) "...‬צלה דגן‪ ,‬אגמון‪ ,‬פרידמן(‬
‫"אתם עוסקים בעבודה מרגשת ברמות שאין שיעור לחשיבותה‪ ,‬היא נוגעת באנשים‪ ,‬בציפור‬
‫נשמתם‪) "..‬גבריאל בן פורת(‬
‫אנו שוב פונים ומבקשים מהחברים להיכנס לאתר‪ ,‬לשוטט בו ולהעיר הערות‪ ,‬להגיש בקשות‬
‫ולהוסיף חומרים שברשותם‪ ,‬ואנו נשתדל לעדכן בשינויים מעת לעת‪.‬‬
‫החברים מוזמנים‬
‫למפגש של שיח ‪,‬הכרות והקשבה עם יעל ואודי‬
‫לקראת שיחת האסיפה והקלפי לבחירת המזכירים‪.‬‬
‫המפגש ייערך בפאב ביום שלישי‪ ,12/6 ,‬בשעה ‪20:30‬‬
‫להתראות‪,‬‬
‫צוות איתור מזכיר‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪10‬‬
‫איתן ש‪.‬‬
‫אפשר טוב יותר‬
‫בזכות קטי הוזמנתי גם אנוכי לחתונת סיוון ואמנון‪ ,‬וחווינו כמה חוויות שיש מה ללמוד מהן‪.‬‬
‫נכחתי בחיי בעשרות אם לא מאות חתונות‪ ,‬והפעם למדתי משהו שעשוי לשפר גם את מהלכי‬
‫החגים שלנו‪ ,‬בתחום הקולינארי‪ ,‬לרמה טובה יותר ‪.‬‬
‫לא שכל יתר האירוע היה גרוע – ההיפך הוא הנכון‪ ,‬אבל האוכל והגשתו לימדו אותנו שיעור‬
‫חדש ומשמעותי ‪ :‬אפשר להסעיד מאות אנשים בלי תורים ארוכים מול תחנות ההסעדה ‪ ,‬גם‬
‫בחגינו !!!‬
‫הנה חגגנו לאחרונה את סעודת יום העצמאות ואת חג השבועות ‪ ,‬ושוב ראינו ‪ 6-7‬תחנות הגשה‬
‫ארוכות ‪ ,‬מתחילות עם ‪ 3‬מטר סלטים ואחריהם עוד ‪ 3-4‬מטר בשרים ואורז‪/‬תפ"א‪/‬תוספות ‪,‬‬
‫התורנים כבר התרגלו לא לנסות להגיש לכל אחד בצלחתו אלא זזים הצידה ונותנים לקהל לעבור‬
‫בשני צידי השולחן ולהעמיס בעצמו על פי רצונו והתוצאה ? הכול בסדר‪ ,‬אלא שעומדים בתור‬
‫ארוך זמן מיותר‪ .‬מדוע ?‬
‫מסתבר כי אוכלי הבשר רוצים רק לעקוף את הירק למינהו ולהגיע ל"תכלס" אבל הם מעוכבים‬
‫על ידי הסלקטיביות היתרה של אוכלי הירק המבררים בין החסות לסרפדים‪ ,‬וכך זה אינו נהנה‬
‫וזה אינו שלם ‪.‬‬
‫לא רק זאת – בגלל ההמתנה הממושכת מעמיסים עודפים "שמא"‪ ,‬כי אף אחד לא רוצה לשוב‬
‫ולעמוד בתור זמן ממושך‪ ,‬וכך גם נפסד מזון ‪.‬‬
‫ומסתבר כי "אפשר גם אחרת"‪ ,‬אם ננסה את השיטה של הסעדת החתונה האמורה‪ ,‬וזה די פשוט ‪:‬‬
‫במקום ‪ 6‬תחנות מזון ארוכות ‪ ,‬מציבים ‪ 20‬תחנות של שולחן יחיד עם תורן יחיד שמגיש רק מנה‬
‫עיקרית אחת ותוספת אחת‪ .‬כך קודם כל מפרידים בין החיות לבהמות‪ :‬הקרניבורים‪ ,‬תאבי הבשר‪,‬‬
‫פוסחים בשמחה על תחנות הירק והולכים ישירות לטרפם‪ ,‬והאחרים ‪ -‬מתעבי הבשר ‪ -‬הולכים‬
‫ישר לערוגתם ‪...‬‬
‫בנוסף לכך שהתהליך מתקצר לכל אחד ואחד ‪ ,‬קל יותר לשוב לתחנה המבוקשת פעם נוספת או‬
‫לתחנה אחרת ) שוב‪ ,‬כי בעצם אין תור בהמתנה ( ואין צורך בהעמסת יתר בשל הפחד מעמידה‬
‫נוספת בתור‪ .‬לדעתי רצויה מאד שיטה זו בעיקר כי היא מונעת תורים ומשפרת את ההנאה‬
‫)לפחות בערב זה לא היו כלל תורים למרות שהאכילו יותר מ‪ 500 -‬סועדים‪ ,‬עם כמות מלצרים‬
‫לא מוגזמת(‪.‬‬
‫כמובן‪ ,‬איכות המזון חשובה ) ובחתונה זו היתה איכות עילית שבעילית (‪ ,‬וההפתעה הנעימה‬
‫שבאה לקראת הסוף עם עדת הציפורים‪/‬מלצריות אשר עטו על השולחנות עם קינוחים מרהיבים‬
‫ומפתיעים רק מצביעה על הרמה העילית של אותו שרות הסעדה‪ ,‬אבל השיעור הארגוני שבה את‬
‫ליבי וחיזק את רצוני להציע לענף המזון לנסות את הגישה הזו בהזדמנות החגיגית הבאה‪ :‬אותה‬
‫כמות מזון ומלצרים‪/‬תורנים‪ ,‬הרבה יותר תחנות‪ ,‬כל אחת הרבה יותר קטנה‪ ,‬ונגלה כי אפשר‬
‫להשתפר עם שינוי ארגוני גם כאן ‪.‬‬
‫ועוד משפט חשוב ‪ :‬שיהיו לסיוון ואמנון שנות אושר רבות‪ ,‬ושנות שמחה ונחת למרים ובועז‪ .‬כה‬
‫לחי!!‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪11‬‬
‫עונת החתונות בעיצומה‪,‬‬
‫ברכות חמות מכל בית הרמה‪.‬‬
‫ללינט ומשה)פקו( חורש‬
‫והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי הילה ועמרי‪.‬‬
‫לשרית יצחק‬
‫לסבתא ציונה והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי מור ורייצ'ל‪.‬‬
‫למרים ובועז שהם‬
‫לסבתא צפרירה והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי סיוון ואמנון‪.‬‬
‫לדלית וסטיוארט ביטי‬
‫לרינה ועזרא והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי תום ונועה‪.‬‬
‫לשרהל'ה וברני סאלווה‬
‫והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי מתן ואנה‪.‬‬
‫לזהר וארנון אשד‬
‫למנחם ואסתר והמשפחות‪,‬‬
‫לנישואי שיר ואוהד‪.‬‬
‫בשמם‪ ,‬ונוסיף גם‪ ,‬בשם כל הזוגות‪.‬‬
‫כותבים שיר ואוהד‪:‬‬
‫על האיחולים הברכות‪,‬‬
‫על השמחה והמחולות‪,‬‬
‫על החיבוקים והנשיקות‪.‬‬
‫התרגשנו עד דמעות!‬
‫אוהד שיר והמשפחות‪.‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬
‫‪12‬‬
‫"קפה ברמה"‬
‫כולם מוזמנים ליהנות מארוחה טובה ומתרומה‪.‬‬
‫ההכנסות מוקדשות לעמותת "עלם" המסייעת לנוער בסיכון‬
‫אז ניפגש בחדר האוכל ביום שני‬
‫ה‪11.6.2012-‬‬
‫פתיחת שערים בשעה ‪18:00‬‬
‫מצפים לראותכם ‪ -‬כיתת הבר מצווה‬
‫בית רמת יוחנן משתתף בצערה של‬
‫יהודית אפרת ומשפחתה על מות האב‬
‫ליאו אלתר ז"ל‪.‬‬
‫"ברמה"‬
‫עריכה – זוהר מור‪ ,‬בנצי גולן‬
‫שרהל'ה ואורה לקחו חופש‪,‬‬
‫הדפסות והגהות יצאו לנופש‪,‬‬
‫עם הקוראים הנאמנים‪ ,‬הסליחות והרחמים‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫_________________________________________________________________________________________‬
‫"ברמה" עלון דו שבועי מס' ‪ ,1725‬י"ח סיוון‪ ,‬תשע"ב‪ ,08.06.2012 ,‬קיבוץ רמת יוחנן‬
‫_‬