מערך-שיעור_חסכון

‫מערך שיעור‬
‫חיסכון‬
‫‪1‬‬
‫מערך שיעור‬
‫חיסכון‬
‫רקע‪:‬‬
‫פעילות פתיחה לנושא חיסכון עם דגש על חשיבותה של התנהלות כלכלית נכונה‪.‬‬
‫בפעילות נכיר את המושג חיסכון ונלמד כיצד הוא יכול לעזור לנו לשפר את התנהלותנו הכלכלית נעסוק בדילמה של‬
‫צריכה מול חיסכון וניתן נעלה פתרונות יצירתיים לעידוד החיסכון אישי‪ .‬נכיר את המושג המרכזי בכלכלה " תופעת‬
‫המחסור" ועוד מושגים נוספים פעילויות מרכזיות‪ :‬דיון‪ ,‬הכרת מושגים מרכזיים ופעילות בכיתה‬
‫מטרות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫התלמיד יוכל להסביר מושגים עיקרים בנושא חיסכון –תופעת המחסור‪ ,‬חיסכון‪ ,‬תכנית חיסכון‬
‫‪-‬‬
‫התלמיד יציע דרכים יצירתית לעידוד חיסכון ויציג אותם בכיתה‬
‫‪-‬‬
‫התלמיד יוכל להסביר את חשיבות החיסכון האישי‬
‫קהל יעד‪ :‬תלמידי י' – י"ב‬
‫ידע קודם‪ :‬פרק הבנק ופרק התקציב‬
‫עזרים‪:‬‬
‫‪ .1‬מחשב ‪ +‬חיבור לאינטרנט‬
‫‪ .2‬מקרן‬
‫הכנות מקדימות‪:‬‬
‫העלאת סרטון "עידוד חיסכון" לפני תחילת השיעור‬
‫משך הפעילות‪ 54 :‬דקות – שיעור ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מערך שיעור – חיסכון‬
‫הצעה לדגם הוראה‬
‫פתיחה‬
‫הצבעה‬
‫כמה מהתלמידים אי פעם חסכו‬
‫כסף עבור משהו?‬
‫דיון‬
‫למה קשה לנו לחסוך?‬
‫הצגת הדילמה של צריכה מול חיסכון‬
‫סיום‬
‫פעילות מרכזית‬
‫הצגת מטרת השיעור‬
‫אחת הדרכים להתנהלות פיננסית‬
‫נכונה – חיסכון אישי קבוע‬
‫סרטון‬
‫דרך יצירתית לעידוד חסכון‬
‫פעילות מרכזית‪:‬‬
‫עבודה בקבוצות – העלאת רעיונות‬
‫לעידוד חיסכון בקרב בני נוער‬
‫והצגתם בכיתה‬
‫סיכום נושא‬
‫סיכום הפעילות והפניה לפרק באתר‬
‫‪3‬‬
‫מערך שיעור – חיסכון‬
‫טבלת פעילות‬
‫פעילות‬
‫מורה‬
‫תלמיד‬
‫הערות‬
‫פתיחה – ‪ 02‬דקות‬
‫הצבעה‬
‫כמה מכם חסכו עבור משהו בעבר?‬
‫שאלות‬
‫עבור מה חסכתם?‬
‫הפנית השאלה לתלמידים שהצביעו‬
‫מה הייתה שיטת החיסכון?‬
‫יש לרשום את שיטות החיסכון‬
‫כמה זמן לקח לכם לחסוך?‬
‫אפשרויות לשיטת חיסכון‪:‬‬
‫שהתלמידים מעלים על הלוח‬
‫‪‬‬
‫קופה ביתית‬
‫‪‬‬
‫הורים‬
‫יש להתמקד במקרים בהם לקח‬
‫‪‬‬
‫בנק‬
‫זמן רב לחסוך עקב בזבוז הכספים‬
‫(רלוונטי לכיתות י"א‪-‬‬
‫שנחסכו‬
‫י"ב)‬
‫הצבעה‬
‫האם יש משהו שניסה לחסוך אך לא‬
‫ובעקבותיה‬
‫הצליח?‬
‫דיון‬
‫מדוע יש כאלה שלא הצליחו?‬
‫סיכום‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬פיתוי לקניית דברים‬
‫אחרים‬
‫‪ .2‬אין מיקוד על מטרה‬
‫מסוימת‬
‫‪ .3‬זמינות הכסף‬
‫ביניים‬
‫‪‬‬
‫הפניה לתלמידים שהצביעו‬
‫יש לרשום את התשובות על הלוח‬
‫במקביל לרשימת שיטות החיסכון‬
‫של התלמידים שענו מקודם‬
‫הצגת הדילמה של "לצרוך או‬
‫הצגת הדילמה – יש להתייחס‬
‫לחסוך" (ראה נספח ‪)1‬‬
‫לתשובות התלמידים מהחלק‬
‫הצגת המושג "תופעת המחסור"‪,‬‬
‫הקודם‬
‫וכיצד התנהלותנו הכלכלית‬
‫מושפעת ממנה (נספח ‪)2‬‬
‫‪‬‬
‫הצגת נתונים סטטיסטים –‬
‫תמונת מצב‪ :‬כמה ישראלים‬
‫חוסכים? (נספח ‪)3‬‬
‫הצגת נושא‬
‫חלק מהתנהלות פיננסית נכונה היא‬
‫יש להדגיש כי חיסכון אינו תמיד‬
‫השיעור‬
‫חיסכון לעתיד גם אם הוא לא מיועד‬
‫דבר קל‪( .‬להציג בהתאם לתשובת‬
‫‪4‬‬
‫פעילות‬
‫מורה‬
‫למשהו ספציפי‪.‬‬
‫תלמיד‬
‫הערות‬
‫התלמידים)‪.‬‬
‫כשיש לנו כסף בחיסכון אנו יכולים‬
‫להימנע מהוצאות גבוהות שיכולות‬
‫לפגוע בהתנהלות הכספית היום‬
‫יומית שלנו‪.‬‬
‫פעילות מרכזית בכיתה – ‪ 02‬דקות‬
‫איך להפוך חיסכון כספי לדבר כיפי?‬
‫סרטון ‪2.4‬‬
‫הצגת סרטון – איך להפוך חיסכון‬
‫לפני הצגת הסרטון‪,‬‬
‫דק'‬
‫כספי לדבר כיפי?‬
‫יש להציג את משתתפיו ואת‬
‫(‪)Nishlis, 2009 & Bar‬‬
‫המסגרת בה נוצר (נספח ‪)5‬‬
‫פעילות‬
‫חלוקת הכיתה לקבוצות של שלושה‬
‫הכוונה לתלמידים‪ ,‬דוגמא לפתרון‬
‫מרכזית‬
‫תלמידים‪.‬‬
‫יצירתי לעידוד חיסכון‪:‬‬
‫‪ 11‬דק'‬
‫על כל קבוצה להגות ‪ 2‬רעיונות‬
‫בכל סוף יום נשים בקופת חיסכון‬
‫לעידוד בני נוער לחסוך כסף‪( .‬לפחות‬
‫את העודף שנותר לנו מהקניה‬
‫אחד מהרעיונות צריך להיות בר‬
‫בקפיטריה של בית הספר‬
‫ביצוע)‬
‫הצגה‬
‫תלמידים מציגים את הרעיונות שהגו‬
‫במליאה‬
‫‪ 5.4‬דק'‬
‫סיכום שיעור –‪ 5‬דקות‬
‫סיכום הפעילות והפניה לפרק‬
‫פעילות המשך בקשו מהתלמידים‬
‫"חיסכון הוא ביטחון" באתר התכנית‬
‫לבחור שיטה לחיסכון מאלו שהעלו‬
‫בכיתה ולנסות את יעילותה למשך‬
‫תקופה‬
‫פעילות המשך‪ :‬למידה עצמית של התלמיד – מעבר על פרק חיסכון – "חיסכון הוא ביטחון" באתר התכנית‬
‫‪5‬‬