Sušenje perila brez stroškov

Sušenje perila brez stroškov
Hiša prijateljev, Prosotsani Drama, Grčija
1. Kratek opis
Dom Hiša prijateljev je nov dom, ki velik poudarek daje sodobni tehnologiji za izboljšanje energetske
učinkovitosti in opremi z nizko energetsko porabo (čeprav je profesionalna oprema včasih energetsko
zelo potratna). Med načrtovanjem in testiranjem opreme (vključujoč analize glede energetske
porabe) je bilo ugotovljeno, da profesionalni sušilni stroji porabijo ogromno količino električne
energije, da pokrijejo potrebe 50 stanovalcev (leta 2011). Lastniki so se zato odločili poiskati
alternativne nizkocenovne rešitve za sušenje perila v tej dokaj hladni (med zimo) pokrajini na severu
Grčije. Med majem in septembrom grška suha in vroča klima ponuja odlične možnosti za sušenje brez
stroškov – naravno sušenje na zraku. Med oktobrom in aprilom pa sušenje na prostem ni mogoče
zaradi neprimernih vremenskih pogojev (močno deževje, vlaga, sneg). Zaradi tega so se lastniki
domislili sušenja perila s toploto, ki jo ustvarja kotlovnica. Ugotovili so, da lahko kotlovnica ustvari
primerne pogoje za sušenje perila. Tudi velikost prostora je bila primerna, zato so nekaj truda morali
vložiti le v prenos cistern za olje in črpalk v drug prostor, saj bi ti lahko perilo umazali ali inficirali.
Kotlovnico so potem sčistili in prepleskali, da bi zagotovili primerno stopnjo čistoče za sušenje. Sušilne
stroje so tako skoraj nerabljene vrnili, sušenje pa je postalo naraven proces brez porabe energije.
Sušenje v kotlovnici
1
2. Cilji
Dom se nahaja v novi zgradbi, kjer lastniki veliko pozornosti namenijo energetski učinkovitosti. Glavni
cilj izbrane dobre prakse je bil zmanjšati strošek sušenja perila z alternativnimi načini – naravnim
sušenjem in pa s sušenjem s toploto v kotlovnici. Na ta način je energetsko zelo potraten postopek
postal postopek, ki ne potrebuje energije in je zato zastonj.
Dejavniki, zaradi katerih je ukrep zelo uspešen:




Velika potreba po sušenju perila, saj se število stanovalcev veča
Visoki stroški električne energije
Nezanesljiva oskrba s konvencionalnimi viri energije
Zelo močno ekološko zavedanje lastnikov stavbe
3. Izvedene aktivnosti
Idejo o energetsko učinkovitem sušenju perila je bilo zelo enostavno vpeljati in ni predstavljala
dodatnih stroškov za lastnike. Naravno sušenje je zelo običajno v Grčiji, predvsem na podeželju, kjer
se dom nahaja. Prilagoditve v kotlovnici, ki so bile potrebne za sušenje perila pozimi, so bile skrbno
načrtovane:
Faza 1 – Preveriti smotrnost
Najprej je bilo potrebno preveriti, če elementi ogrevalnega sistema v kotlovnici zagotavljajo
zadovoljivo kvaliteto zraka in toplote za sušenje perila. Posebno pozornost se je posvetilo odtočnim
cevem in spojem cevi zaradi morebitnih puščanj.
Faza 2 – Preveriti prostorske omejitve
Ker so bili pogoji v fazi 1 izpolnjeni, je bilo tudi potrebno preveriti, če je kotlovnica dovolj velika za
sušenje perila za 50 stanovalcev.
Faza 3 – Prerazporejanje infrastrukture
Ker je bila kotlovnica primerna, so se določeni elementi ogrevalnega sistema (cisterne, črpalke…)
premestili v sosednjo sobo.
2
Faza 4 – Popravki
Kotlovnica je morala postati čist prostor, zato so jo prebelili in položili ploščice, tako da bo perilo
ostalo čisto.
Faza 5 – Ocenitev in potrditev rezultatov
V končni fazi so preverili kvaliteto sušilnega procesa, ki je bila sprejemljiva. Ker dom ne uporablja več
sušilnih strojev, so stroški za sušenje minimalni oz. jih ni.
Uporaba naravnega sušenja je v državi kot je Grčija (vroča klima, veter) zelo običajna, uporablja se že
stoletja. Iskanje takšnih brezplačnih rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti bi morala biti
glavna naloga vseh energetskih menedžerjev ali vodstev domov.
4. Finančni viri in partnerji
Sprejet ukrep, ki je kategoriziran kot zastonjska tehnika, temelji na naravnem sušenju ali na sušenju v
kotlovnici. Manjši stroški so bili povezani s premestitvijo določenih elementov ogrevalnega sistema,
pleskanjem in polaganjem ploščic. Nov sistem sušenja je rezultat okoljske iniciative in naprednega
razmišljanja lastnikov. Z nasveti je pomagal tudi strokovnjak, ki je predlagal premestitev cistern in
črpalk v sosednji prostor.
5. Rezultati
Ker je v Grčiji klima zelo ugodna, je sušenje perila na zraku zelo običajno. Za preostale dni, ko takšno
sušenje ni mogoče, pa je dom Hiša prijateljev razvil zelo domiselno rešitev, ki je zastonj.
Manjši sušilni sistem bi potreboval okoli 6kW električne moči, opravil bi 120 sušenj na leto, za vsako
bi porabil 1,5 ure. Za oceno rezultatov sistema smo predvideli, da je povprečna življenjska doba
sušilnega stroja 15 let.
3
Ukrep
Sušenje perila brez
stroškov
Prihranki pri
gorivu
Prihranek pri
energiji
Investicija
1080 l/leto
162 €/leto
1000 €
Ostala izboljšave poleg
energetskih prihrankov
(izboljšanje kvalitete zraka,
zmanjšanje CO2 izpustov…)
478 kg CO2/leto
7177 kg CO2/povprečna
življenjska doba sušilnega
stroja
6. Zaključek
Izboljševanje energetske učinkovitosti ne predstavlja le nakup visokotehnoloških naprav ali sistemov.
Veliko lahko pripomorejo že zastonjski ali nizkocenovni ukrepi, ki se uvedejo v domu. Pomembno je,
da vodstva domov uvidijo, da se energetski stroški lahko enostavno znižajo, ob tem pa znižanje ne
prinaša nujno tudi nižjo stopnjo udobja za stanovalce. Vsakodnevno opažanje in inovativnost lahko
pripeljeta do občutnih prihrankov zaradi znižanja energetske porabe.
Opisana dobra praksa bi lahko bila zelo uporabna tudi za druge domove, vendar mora biti zadoščeno
nekaterim predpogojem. Za sušenje na prostem je potrebna ugodna klima – suha obdobja s
pogostimi vetrovi (kot na primer v Grčiji, kjer so pogoji za naravno sušenje od druge polovice pomladi
in do prve polovice jeseni idealni). Kjer takšnih pogojev ni, se perilo lahko suši v prostorih, kjer
ogrevalni sistemi oddajajo večjo količino toplote.
Uresničeni cilji:




Zmanjšanje porabe energije v domu z naravnim sušenjem (sonce, veter) in s sušenjem z
odvečno toploto
Varčevanje z energijo zaradi neuporabe sušilnih strojev
Izkoriščanje naravnih virov (sonce, veter) za vsakdanje storitve v domu
Varovanje narave in izboljšanje kvalitete življenja
Opisana dobra praksa za sušenje perila je zelo učinkovito orodje za zmanjševanje stroškov, izrabo
vremenskih pogojev in sistema za ogrevanje. Ukrep ne potrebuje posebnega znanja, pa tudi zaposleni
se na njega hitro privadijo.
4
7. Kontakt
Organizacija: Pieriki Anaptixiaki S.A.-O.L.A.
Kontakt: Konstantinos Zapounidis
Naslov: 16th Oktobriou 17b, 60100, Katerini, Grčija
Tel: +30 2351027541
Fax: +30 2351025187
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.pieriki-anaptixiaki.gr
5