Samo najboljše - Salesforce Spring `14 Ljubljana

Samo najboljše .................... ! ?
Salesforce Spring ‘14 Ljubljana
Tadej Marinko
Direktor, DSC d.o.o.
VSEBINA
•  Kdo je DSC
•  “Zakaj upravljanje odnosa s strankami?”
•  Pogled naprej
DSC
• 
Eno izmed 4 podjetij skupine Smart Inženiringi d.o.o. (DSC, Smart Com,
Beenius, Optisis)
• 
DSC ustvari 1/3 letnega prometa skupine, ki znaša preko 27 MIO EUR
• 
DSC zastopa več priznanih ponudnikov telekomunikacijske opreme:
•  Juniper Networks, Distributer za Adriatic regijo (EX YU, Albanija, Bulgarija)
•  Motorola / Ariis, Primier Partner EMEA regija
•  Rusckus Wireless, Disributer za Adriatic regijo
•  Business Security / Advenica, Disributer za Adriatic regijo
•  EgoSecure, Distributer za Adriatic regijo (EX YU, Albanija, Bulgarija)
•  ......
• 
Prodajno osebje locirano v Sloveniji, Srbiji, Bolgariji
• 
DSC sodeluje z več kot 100 registriranimi partnerji / kupci
• 
• 
7 partnerjev Elite statusa, 9 partnerjev Select statusa in preko 100 ostalih Reselerjev
Več kot 45 partnerjev dela vzporedno na večjemu številu projektov
Vodstvena vloga pri vpeljavi “nadzora” / CRM-ja
•  Od leta 2001 / 2005 prodajni predstavnik poslovnih rešitev in
projektni vodja nekaterih ključnih projektov
•  Vodenje prodaje in nadzor preko lastne rešitve razvite v okolju Lotus Notes
•  Od leta 2005 do 2009 “Key Account Manager” programa Juniper za
področje Adriatic regije, Albanije in Bolgarije
•  Ogromno Excellov in ostalih baz podatkov
•  Od konca 2008 do začetka 2009, direktor prodaje, plana in
skladišča proizvodnega podjetja ki je 90% izvažalo
•  Nobenega nadzora nad prodajnim procesom :-(
•  Od leta 2009 direktor podjetja DSC
•  Iskanje pravih rešitev / CRM-jev za obvladovanje prodajnega procesa
•  Vpeljava “skoraj popolnega nadzora” nad prodajnim procesom
Zakaj potreba po boljšem upravljanju prodajnega lijaka
•  Tedensko poročanje o stanju več kot 100 projektov
•  Partner / Ime projekta / Država / Konfiguracija opreme (part numbri) / LP /
Popusti / Predviden datum naročila / Predviden datum dobave / .... 20 pozicij
•  Več prodajnikov, ki morajo vsak zase ažurirati svoje projekte in njihov status
•  Tedensko poročanje o realizirani prodaji
• 
Partner / Ime projekta / Država / Konfiguracija opreme (part numbri) / LP / Popusti /
Datum Prodaje / Številka računa / ....
•  Usklajevanje posebnih cen z dobaviteljem
•  Pridobivanje raznih certifikatov dobavitelja
DRF Številka /
Zakaj potreba po boljšem upravljanju prodajnega lijaka
•  Spremljanje projektov po najrazličnejših kriterijih
•  Spremljanje po kvartalih
•  Spremljanje po prodajnikih, državah,
•  Spremljanje doseganja ciljev glede na planirano
•  Spremljanje po ....
•  Natančnejše spremljanje projektov
•  Prepoznana priložnost
•  Evaluacija priložnosti
•  Pogajanja / usklajevanja
•  PO od stranke
•  PO poslan dobavitelju
•  Marketinške akcije
•  Newsletterji
•  Organizaija dogodkov, prijava, pošiljanje obvestil
•  Različne analize in pregledi
VSEBINA
Faze prodajnega procesa
Vodenje “mehkih” podatkov
Najrazličnejši pregledi in poročila
Prodajni lijak po fazah
Realizacija po mesecih
Kaj pa v bodoče……….
•  Dodatni pogledi in poročila, za boljši pregled nad poslovanjem
•  Kreiranje in vodenje potnih nalogov, ter s tem vezava stroškov
direktno na posamezne nosilce / projekte
•  Spremljanje delovnega časa oz. časa porabljenega za posamezne
aktivnosti vezane na posamezno stranko / projekt in s tem lažja
evaluacija porabljenega časa / denarja
Zakaj Agilcon?
•  Zato ker nismo potrebovali samo CRM-ja (spremljanje kontaktov pri
strankah, itd., ....)
•  Zato ker prej ni bilo ustrezne lokalne strokovne tehničnimi ekipe z
integracijskimi znanji
•  Zato ker nudijo hitro, učinkovito podporo
Samo najboljše je dovolj dobro.
Hvala
Tadej Marinko
Direktor, DSC d.o.o.
[email protected]
Salesforce Spring ‘14 Ljubljana