IZJAVA vlagatelja fizične osebe – FATCA (Foreign

IZJAVA vlagatelja fizične osebe – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Vlagatelj
Ime in priimek:
Davčna številka:
Izjavljam (označi s križcem):
NE, NISEM državljan ZDA niti rezident ZDA za davčne namene
DA, SEM državljan ZDA in / ali rezident ZDA za davčne namene
TIN oz. SSN:
Davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA / Tax Identification Number oz. Social Security Number
Zavezujem se, da bom družbo Triglav Skladi, d. o. o. nemudoma obvestil o vsaki svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočil tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za ugotavljanje davčnega rezidentstva.
Kraj in datum :
Podpis vlagatelja:
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 1 300 73 00, Faks: + 386 1 300 73 51, Brezplačna številka: 080 10 19
[email protected] www.triglavskladi .si

IZJAVA vlagatelja fizične osebe – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Vlagatelj
Ime in priimek:
Davčna številka:
Izjavljam (označi s križcem):
NE, NISEM državljan ZDA niti rezident ZDA za davčne namene
DA, SEM državljan ZDA in / ali rezident ZDA za davčne namene
TIN oz. SSN:
Davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA / Tax Identification Number oz. Social Security Number
Zavezujem se, da bom družbo Triglav Skladi, d. o. o. nemudoma obvestil o vsaki svoji morebitni preselitvi v tujino in ji nemudoma sporočil tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za ugotavljanje davčnega rezidentstva.
Kraj in datum :
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 1 300 73 00, Faks: + 386 1 300 73 51, Brezplačna številka: 080 10 19
[email protected] www.triglavskladi .si
Podpis vlagatelja: