VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750

DIGITALNI FOTOAPARAT
VR-360/D-760
VR-350/D-755
VR-340/D-750
Navodila za
uporabo
● Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Olympus. Pred uporabo novega digitalnega fotoaparata
pazljivo preberite ta navodila, da boste uživali v optimalnem delovanju in daljši dobi uporabe fotoaparata.
Ta navodila shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.
● Priporočamo, da pred fotografiranjem pomembnih posnetkov naredite nekaj poskusnih posnetkov, da se privadite
na digitalni fotoaparat.
● Zaradi nenehnega izboljševanja svojih izdelkov si Olympus pridržuje pravico do posodabljanja in spreminjanja
informacij v teh navodilih.
● Zaslonski prikazi in ilustracije, ki so prikazani v teh navodilih, so bili oblikovani v razvojnih stopnjah in se morda
razlikujejo od dejanskega izdelka. Če ni drugače navedeno, se pojasnila ilustracij nanašajo na VR-360/D-760.
Ob registraciji vašega izdelka na www.olympus.eu/register-product vam Olympus nudi dodatne ugodnosti!
Preverjanje vsebine paketa
ali
Digitalni
fotoaparat
Pašček
Litij-ionska
baterija LI-50B
F-2AC
USB-napajalnik
Kabel USB
(CB-USB7)
Dodatki, ki niso prikazani: garancijski list
Vsebina se lahko razlikuje glede na to, kje ste digitalni fotoaparat kupili.
Kabel AV Namestitveni
(CB-AVC5)
CD-ROM
OLYMPUS
Setup
Imena delov
Fotoaparat
7
1
2
8
3
9
4
5
10
11
1
2
3
4
5
Pokrov priključkov*1
Mini priključek HDMI*1
Luknjica za pašček
Večnamenski priključek
Pokrov predalčka za
baterijo/kartico
6 Zaklep predalčka za baterijo/
reže za kartico
7 Bliskavica
8 Lučka samosprožilca
Pomožna luč za ostrenje
9 Objektiv
10 Mikrofon
11 Nastavek za stojalo
12 Zvočnik
*1
6
2
SL
12
Samo VR-360/D-760
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
Tipka n
Sprožilec
Zaslon
Ročica za povečavo
Tipka R (videosnemanje)
Tipka q (preklapljanje
med fotografiranjem in
predvajanjem)
7 Indikatorska lučka
8 Smerne tipke
Tipka INFO (spreminjanje
prikaza informacij)
Tipka D (brisanje)
9 Tipka Q (OK)
10 Tipka E (vodnik
po fotoaparatu)
11 Tipka m
Pritrditev paščka
Pašček zategnite, da se ne zrahlja.
SL
3
Zaslon
Zaslon načina za fotografiranje
1 Način za
1
P
21
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
20
4 NORM
Date
z
0:00:34
19 18 17 16 15 14 13 12 11
1/100 F3.0
24 23 22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
fotografiranje .......str. 16, 24
2 Bliskavica ...................str. 19
Bliskavica v pripravljenosti/
polnjenje bliskavice ...str. 55
3 Makrofotografija..........str. 30
4 Samosprožilec ............str. 30
5 Izravnava osvetlitve ....str. 31
6 Temperatura beline.....str. 31
7 ISO .............................str. 32
8 Pogon .........................str. 32
9 Velikost posnetka
(fotografije)................str. 33
10 Snemanje z zvokom
(videoposnetki) .........str. 36
11 Velikost posnetka
(videoposnetki) .........str. 34
12 Snemalni čas
(videoposnetki) .........str. 63
13 Ikona za snemanje
videoposnetkov .........str. 17
14 Svetovni čas ...............str. 48
15 Image Stabilizer
(fotografije)................str. 35
16 Oznaka datuma ..........str. 37
17 Stiskanje (fotografije) ...str. 34
18 Število fotografij,
ki jih lahko shranite ...str. 16
19 Trenutni pomnilnik ......str. 61
20 Stanje baterije ............str. 12
21 Oznaka AF..................str. 17
22 Vrednost zaslonke ......str. 17
23 Čas osvetlitve .............str. 17
24 Opozorilo na tresenje
fotoaparata
4
SL
Zaslon načina za predvajanje
● Standarden zaslon
1 2 345 6
7 8
10
3D
1
1
2
3
4
5
6
8
4/30
20
’12/02/26 12:30
00:12/00:34
18
Fotografija
Videoposnetek
● Napreden zaslon
1 2 345 6
3D
7 8
9 10 11 12 13
4/30
10
MAGIC
1/1000 F3.0
MAGIC
1/1000 F3.0
1
ISO
100
1
2.0
WB
AUTO
ISO
100
2.0
WB
AUTO
16M NORM 100-0004
16M NORM 100-0004
’12/02/26 12:30
’12/02/26 12:30
19
14
15
16
17
18
Stanje baterije ............str. 12
3D fotografija*1 ............str. 23
Prenos preko Eye-Fi...str. 42
Zaščita ........................str. 41
Dodajanje zvoka .........str. 39
Rezervacija za tiskanje/
število fotografij
za tiskanje ....... str. 53/str.52
7 Trenutni pomnilnik ......str. 61
8 Številka slike/
skupno število slik ....str. 20
Potekel čas/celotni
snemalni čas
(videoposnetki) .........str. 21
9 P ..........................str. 27
10 Čas osvetlitve .............str. 17
11 Način za
fotografiranje .......str. 16, 24
12 ISO .............................str. 32
13 Vrednost zaslonke ......str. 17
14 Izravnava osvetlitve ....str. 31
15 Temperatura beline.....str. 31
16 Številka datoteke
17 Stiskanje (fotografije)..str. 34
Število slik
(videoposnetki) .........str. 34
18 Datum in ura ...............str. 15
19 Velikost slike ...............str. 33
20 Glasnost .....................str. 44
*1
Samo VR-360/D-760
SL
5
Nastavitve fotoaparata
Uporaba neposrednih tipk
Z neposrednimi tipkami lahko dostopate do funkcij, ki jih pogosto uporabljate.
Ročica za povečavo (str. 18, 22)
Sprožilec (str. 17)
Tipka R (snemanje videoposnetkov) (str. 17)
Tipka q (preklapljanje med fotografiranjem in
predvajanjem) (str. 20)
Tipka m (str. 9)
Tipka E (vodnik po fotoaparatu) (str. 23)
Smerne tipke
F (navzgor)/
tipka INFO (spreminjanje prikaza
informacij) (str. 19, 22)
H (levo)
I (desno)
Tipka Q
G (navzdol)/
tipka D (brisanje) (str. 21)
6
SL
Vodnik za uporabo
Simboli FGHI, ki so prikazani za izbor fotografij
in nastavitev, označujejo možnost uporabe smernih tipk.
X
Back MENU
Y
M
D
Time
2012 . 02 . 26 12 : 30
Y/M/D
Sel. Image
Back MENU
4/30
14M NORM
100-0004
‘12/02/26 12:30
Single Print
More
Na zaslonu prikazani vodnik za uporabo označuje
možnost uporabe tipk m, Q in tipke zoom.
Vodnik za uporabo
Back MENU
Camera Menu 1
Reset
Compression
AF Mode
Digital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Icon Guide
Normal
Face/iESP
Off
On
On
On
Sel. Image (1)
OK
4/30
Back MENU
Erase/Cancel MENU
SL
7
Uporaba menija
Ta meni uporabite za spreminjanje nastavitev fotoaparata, na primer načina za fotografiranje.
Nekateri meniji morda ne bodo na voljo, odvisno od drugih sorodnih nastavitev ali načina s (str. 26).
Funkcijski meni
Za prikaz funkcijskega menija med fotografiranjem pritisnite H. V funkcijskem meniju lahko izberete način fotografiranja
in dostopate do pogosto uporabljanih nastavitev fotografiranja.
Način za fotografiranje
Izbrana možnost
Program Auto
P
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
Funkcijski meni
16M
MENU
Fotografiranje
Nastavitveni meni
Izbira načina za fotografiranje
S tipkama HI izberite način za fotografiranje in pritisnite tipko Q.
Izbira funkcijskega menija
S tipkama FG izberite meni in izberite možnost menija s tipkama HI.
Za nastavitev funkcijskega menija pritisnite tipko Q.
8
SL
Nastavitveni meni
Med fotografiranjem ali predvajanjem pritisnite tipko m, da se prikaže nastavitveni meni. Nastavitveni meni omogoča
dostop do različnih nastavitev fotoaparata, vključno z možnostmi, ki niso navedene v funkcijskem meniju, možnostmi
prikaza ter nastavitvami datuma in ure.
1
4
Pritisnite tipko m.
● Prikaže se nastavitveni meni.
Back MENU
Camera Menu 1
Reset
Compression
AF Mode
Digital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Icon Guide
S tipkama FG izberite želeni podmeni 2 in
pritisnite tipko Q.
● Ko izberete nastavitev, se vrnete na prejšnji zaslon.
Morda obstajajo dodatne operacije.
»Nastavitve menija« (str. 34 do 49)
Normal
Face/iESP
Off
On
On
On
Settings Menu 2
Back MENU
Pixel Mapping
Bright
TV Out
2
Power Save
Pritisnite H, da označite prikaz strani.
S pomočjo FG izberite prikaz želene strani
in pritisnite I.
Prikaz strani
Podmeni 1
Back MENU
Settings Menu 2
Pixel Mapping
Settings Menu 2
X
World Time
3
5
On
English
’12.02.26 12:30
Pritisnite tipko m, če želite dokončati
nastavitev.
Pixel Mapping
Bright
TV Out
Power Save
Back MENU
X
World Time
Off
English
’12.02.26 12:30
Bright
TV Out
Power Save
X
World Time
Off
English
’12.02.26 12:30
S tipkama FG izberite želeni podmeni 1
in pritisnite tipko Q.
Podmeni 2
Settings Menu 2
Back MENU
Pixel Mapping
Settings Menu 2
Back MENU
Pixel Mapping
Bright
TV Out
Power Save
X
World Time
TV Out
Off
English
’12.02.26 12:30
Power Save
Off
On
X
World Time
SL
9
Indeks menija
Program Auto
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Camera Menu 1
0
a
b
c
d
e
f
Reset
Compression
AF Mode
Digital Zoom
Image Stabilizer
AF Illuminat.
Icon Guide
Back MENU
Normal
Face/iESP
Off
On
On
On
MENU
0 K (Meni
fotoaparata 1) ................ str. 34
Reset
Stiskanje
AF način
Digitalna povečava
Image Stabilizer
AF osvetlitev
Vodnik po ikonah
a K (Meni
fotoaparata 2) ................ str. 37
Datumska oznaka
b A (Meni za
videoposnetke) .............. str. 34
Frame Rate
IS video način
R (Snemanje zvoka pri
videoposnetkih)
c q (Meni za
predvajanje)................... str. 38
Slikovno predvajanje
Popravek
Erase
Vrstni red tiskanja
R (Zaščita)
Samo VR-360/D-760
y (Obračanje)
Samo VR-350/D-755 in VR-340/D-750
1 Način za
fotografiranje ........... str. 16, 24
P (Samodejno delovanje)
M (iAUTO)
Q (Beauty)
s (Scenski način)
P (Čarobni filter)
~ (Panorama)
2 Bliskavica ...................... str. 19
3 Makrofotografija............. str. 30
4 Samosprožilec ............... str. 30
5 Izravnava osvetlitve ....... str. 31
6 Temperatura beline........ str. 31
7 ISO ................................ str. 32
8 Pogon ............................ str. 32
9 Velikost posnetka .......... str. 33
*1
*2
10
SL
d d (Nastavitveni meni 1) ... str. 42
Formatiranje spomina/
formatiranje
Varnostna kopija
Eye-Fi
USB povezava
q Vklop
Obdrži K nastavitve
Nastavitve zvoka
e d (Nastavitveni meni 2) ... str. 44
Preverjanje tipala
s (Zaslon)
TV Out*1
NTSC/PAL*2
Varčni način
W (Jezik)
X (Datum/ura)
Svetovni čas
f d (Nastavitveni meni 3) ... str. 49
Nastavitve lepotnih popravkov
Priprava fotoaparata
Vstavljanje baterije in kartice
1 Pokrov predalčka za
Potisnite zatič za baterijo v smeri puščice, da baterijo
sprostite in jo odstranite.
Preden boste odprli pokrov predalčka za baterijo/
kartico, izklopite fotoaparat.
S tem fotoaparatom vedno uporabljajte kartice
SD/SDHC/SDXC ali Eye-Fi. Ne vstavljajte drugih
pomnilniških kartic. »Uporaba kartice« (str. 61)
Ne dotikajte se kontaktne površine kartice.
Fotoaparat lahko uporabljate tudi brez kartice
in fotografije shranjujete v notranji pomnilnik.
2
baterijo/kartico
1
Zaklep predalčka za baterijo/reže za kartico
3
2
1
Zatič za
baterijo
2
»Število fotografij, ki jih lahko shranite/snemalni
čas (videoposnetki) v notranjem pomnilniku in
na pomnilniški kartici« (str. 62)
Stikalo za
preprečevanje
zapisovanja
Vstavite baterijo, kot prikazuje risba, z oznako C
proti zatiču za baterijo.
Zaradi poškodb zunanjosti baterije (praske in
podobno) lahko pride do pregretja ali eksplozije.
Preden vstavite baterijo, potisnite zatič za baterijo
v smeri puščice.
Kartico vstavite naravnost, tako da skoči na svoje mesto.
Pred uporabo fotoaparata se prepričajte ali je pokrov
predalčka za baterijo/kartico zaprt.
Odstranjevanje kartice
1
2
Potisnite kartico, da klikne in rahlo izskoči, nato
jo primite in izvlecite.
Polnjenje baterije s priloženim
USB-napajalnikom
Priloženi USB-napajalnik F-2AC (v nadaljevanju
USB-napajalnik) se razlikuje glede na regijo nakupa
fotoaparata. Če ste prejeli vtični tip USB-napajalnika,
ga priključite neposredno v vtičnico.
SL
11
Priloženi USB-napajalnik je zasnovan za polnjenje
in predvajanje. Ne fotografirajte, medtem ko je
napajalnik priključen na fotoaparat.
Indikatorska lučka
Obvezno izvlecite vtič US-napajalnika iz vtičnice,
ko je polnjenje ali predvajanje končano.
Indikatorska lučka
sveti: polnjenje
ne sveti: napolnjeno
Baterijo lahko napolnite, ko je fotoaparat povezan
z računalnikom. Čas polnjenja je odvisen od
zmogljivosti računalnika. (V določenih primerih lahko
polnjenje traja tudi do 10 ur.)
V času nakupa baterija ni povsem napolnjena. Pred
uporabo baterijo polnite toliko časa, da indikatorska
lučka ugasne (pribl. 4 ure).
Povezovanje fotoaparata
Če indikatorska lučka ne sveti, fotoaparat ni pravilno
priključen oziroma baterija, fotoaparat ali USBnapajalnik morda ne delujejo, kot bi morali.
Kdaj polniti baterije
Večnamenski
priključek
Vtičnica
Baterijo napolnite, ko se pojavi sporočilo: Battery Empty.
Battery Empty
Priključek USB
(priložen)
Utripa rdeče
ali
Namestitev s priloženega diska CD
Namestitev računalniške programske opreme
[ib] s priloženega diska CD je na voljo samo
za računalnike z okoljem Windows.
Windows
1
12
SL
Vstavite priloženi CD v pogon CD-ROM.
● Pred namestitvijo preverite sistemske zahteve.
● Kliknite gumb »OLYMPUS Viewer 2« ali
Windows XP
● Prikaže se pogovorno okno »Setup« (Namestitev).
Windows Vista/Windows 7
● Prikaže se pogovorno okno za samodejni
zagon. Kliknite »OLYMPUS Setup« (Namestitev
programske opreme OLYMPUS), da se prikaže
pogovorno okno »Setup« (Namestitev).
»OLYMPUS ib« in sledite navodilom na zaslonu,
da namestite programsko opremo.
OLYMPUS Viewer 2
Operacijski
Windows XP (Service Pack 2 ali novejši)/
sistem
Windows Vista/Windows 7
Procesor
Pentium 4 1,3 GHz ali zmogljivejši
RAM
1 GB ali več (priporočamo 2 GB ali več)
Razpoložljivi
prostor na
1 GB ali več
disku
1024 × 768 pikslov ali več
Nastavitve
Najmanj 65536 barv
zaslona
(priporočamo 16770000 barv)
[ib]
Operacijski
sistem
Če se pogovorno okno »Setup« ne prikaže, v meniju
Start izberite »Moj računalnik« (Windows XP) ali
»Računalnik« (Windows Vista/Windows 7). Dvokliknite
na ikono za pogon CD-ROM (OLYMPUS Setup), da
odprete okno »OLYMPUS Setup«, nato dvokliknite
na datoteko »Launcher.exe«.
2
RAM
Če se prikaže pogovorno okno »Nadzor
uporabniškega računa«, kliknite »Da« ali »Nadaljuj«.
Razpoložljivi
prostor na
disku
Registrirajte svoj izdelek Olympus.
● Kliknite gumb »Registration« (Registracija) in
Nastavitve
zaslona
sledite navodilom na zaslonu.
Če želite fotoaparat registrirati, ga morate priključiti
na računalnik. »Povezovanje fotoaparata« (str. 12)
Če se na zaslonu fotoaparata ob priključitvi
fotoaparata na računalnik ne prikaže nobeno
okno, je baterija morda prazna. Fotoaparat pustite
priključen na računalnik, dokler se baterija ne napolni,
nato pa fotoaparat odklopite in ga znova priključite.
3
Procesor
Grafika
Windows XP (Service Pack 2 ali novejši)/
Windows Vista/Windows 7
Pentium 4 1,3 GHz ali zmogljivejši
(za videoposnetke boste potrebovali
Pentium D 3,0 GHz ali zmogljivejši)
512 MB ali več (priporočamo 1 GB ali več)
(za videoposnetke potrebujete 1 GB ali
več – priporočamo 2 GB ali več)
1 GB ali več
1024 × 768 pikslov ali več
Najmanj 65536 barv (priporočamo
16770000 barv)
Najmanj 64 MB video pomnilnika (RAM)
z gonilnikom DirectX 9 ali novejšim.
* Za uporabo programske opreme glejte spletno pomoč.
4
Namestite navodila za uporabo fotoaparata.
● Kliknite »Camera Instruction Manual« (Navodila
za uporabo fotoaparata) in sledite navodilom na
zaslonu.
Namestite OLYMPUS Viewer 2 in računalniško
programsko opremo [ib].
SL
13
Macintosh
1
Vstavite priloženi CD v pogon CD-ROM.
● Dvokliknite ikono pogona CD (OLYMPUS Setup)
na namizju.
● Dvokliknite ikono »Setup« (Namestitev), da se
prikaže pogovorno okno »Setup« (Namestitev).
2
Namestite OLYMPUS Viewer 2.
● Pred namestitvijo preverite sistemske zahteve.
● Kliknite gumb »OLYMPUS Viewer 2« in sledite
navodilom na zaslonu, da namestite programsko
opremo.
Za registracijo lahko uporabite funkcijo »Registration«
(Registracija) v razdelku »Help« (Pomoč) programske
opreme OLYMPUS Viewer 2.
OLYMPUS Viewer 2
Operacijski
sistem
Mac OS X v10.4.11–v10.6
Procesor
Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ali
zmogljivejši
RAM
1 GB ali več (priporočamo 2 GB ali več)
Razpoložljivi
prostor na
disku
1 GB ali več
Nastavitve
zaslona
1024 × 768 pikslov ali več
Najmanj 32000 barv (priporočamo
16770000 barv)
* Druge jezike lahko izberete iz spustnega seznama
jezikov. Za informacije o uporabi programske opreme
glejte spletno pomoč.
14
SL
3
Kopirajte navodila za uporabo fotoaparata.
● Kliknite gumb »Camera Instruction Manual«
(Navodila za uporabo fotoaparata), da odprete
mapo z navodili za uporabo fotoaparata. Kopirajte
navodila v svojem jeziku v računalnik.
Jezik, datum, ura in časovni pas
Jezik menijev in sporočil na zaslonu lahko izberete.
Tudi datum in ura, ki ju nastavite tu, se shranita v imenih
slikovnih datotek, se opcijsko natisneta na fotografije
in shranita z ostalimi podatki.
1
S tipkama FG izberete leto [Y] na zaslonu
za nastavitev datuma in ure.
X
Y
2012 .
Back MENU
M
D
Ponovite 2. in 3. korak, tako da s tipkami
FGHI nastavite še [M] (mesec), [D]
(dan) in [Time] (uro in minute) ter [Y/M/D]
(vrstni red datuma), nato pritisnite tipko A.
Za natančnejšo nastavitev ure med nastavljanjem
minut pritisnite tipko Q, ko časovni signal doseže
00 sekund.
Pritisnite tipko n, da vklopite digitalni
fotoaparat. S tipkami FGHI nato izberite
želeni jezik in pritisnite tipko A.
Menije lahko uporabite za spreminjanje izbranega
jezika. [W] (Jezik) (str. 48)
2
4
Menije lahko uporabite za spreminjanje izbranega
datuma in ure. [X] (Datum/ura) (str. 48)
5
S tipkama HI izberite svoj časovni pas in
pritisnite tipko Q.
● S tipkama FG vklopite ali izklopite poletni čas
([Summer]).
’12.02.26 12:30
Back MENU
Time
-- . -- -- : --
Y/M/D
Seoul
Tokyo
Summer
3
S tipko I shranite nastavitev za [Y].
X
Y
2012 .
Back MENU
M
D
Menije lahko uporabite za spreminjanje izbranega
časovnega pasu. [World Time] (str. 48)
Time
-- . -- -- : --
Y/M/D
SL
15
Fotografiranje, pregledovanje in brisanje
Snemanje z optimalno vrednostjo
zaslonke in časom osvetlitve
[Program Auto]
Trenutni zaslon načina za fotografiranje
Program Auto
P
V tem načinu so aktivirane samodejne nastavitve,
po potrebi pa lahko spreminjate tudi vrsto drugih funkcij
menija za fotografiranje, kot so izravnava osvetlitve,
izravnava belin in podobno.
Privzete nastavitve funkcije so označene
1
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
.
16M
MENU
Pritisnite tipko n, da vklopite digitalni
fotoaparat.
Znova pritisnite tipko n, da izklopite digitalni
fotoaparat.
Indikator načina [Program Auto]
P
2
Pridržite fotoaparat in sestavite kompozicijo.
Zaslon
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
4 NORM
0:00:34
16M
Vodoravni prijem
Število fotografij, ki jih lahko shranite (str. 62)
Način zaslona –
programska avtomatika
Če se indikator načina [Program Auto] ne prikaže,
pritisnite H za prikaz menija s funkcijami in nastavite
način fotografiranja na P. »Uporaba menija« (str. 8)
Navpični prijem
Ko držite fotoaparat v rokah, pazite, da s prsti
ne zakrivate bliskavice in mikrofona itd.
16
SL
3
Sprožilec pritisnite do polovice, da izostrite
motiv.
● Ko fotoaparat izostri motiv, se osvetlitev zaklene
(prikažeta se čas osvetlitve in velikost zaslonke),
merek samodejnega ostrenja pa je obarvan zeleno.
● Če merek samodejnega ostrenja utripa rdeče,
izostritev ni bila možna. Poskusite znova izostriti.
Snemanje videoposnetkov
1
Pritisnite tipko R, da se snemanje začne.
Merek samodejnega ostrenja
P
REC
Med
snemanjem
sveti rdeče
Pritisk do
polovice
0:00
0:00:34
0:00:34
Trenutna dolžina
1/400 F3.0
Čas neprekinjenega snemanja
Hitrost zaklopa Velikost zaslonke
Posnet bo tudi zvok.
»Izostritev« (str. 57)
4
REC
0:00
Če želite posneti fotografijo, nežno pritisnite
sprožilec do konca in pri tem pazite,
da fotoaparata ne tresete.
Način, ki ste ga izbrali za fotografiranje, se uporabi pri
videoposnetkih (nekateri načini nimajo vpliva).
2
Za zaključek snemanja znova pritisnite tipko R.
Pritisk do
konca
Zaslon za pregledovanje fotografij
Ogled fotografij med fotografiranjem
S tipko q lahko predvajate fotografije. Če želite spet
fotografirati, pritisnite tipko q ali do polovice pritisnite
sprožilec.
SL
17
Uporaba povečave
Če za [Digital Zoom] izberete [Off]:
Velikost
posnetka
Z obračanjem ročice za povečavo prilagodite območje
fotografiranja.
Proti oznaki W
Proti oznaki T
Indikator za povečavo
16M
Območje optične povečave
Druge
Povečan izrez fotografije.*1
Indikator za povečavo
5.0
P
12.5
0.0
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4 NORM
P
16M
4 NORM
0:00:34
0:00:34
Če za [Digital Zoom] izberete [On]:
Velikost
posnetka
Indikator za povečavo
16M
Območje digitalne povečave
Optična
povečava
Digitalna
povečava
VR-360/D-760
12,5 ×
4×
VR-350/D-755
10 ×
4×
VR-340/D-750
10 ×
4×
Št. modela
Fotografiranje večjih slik [Digital Zoom]
Vrsta in moč povečave sta razvidna iz indikatorja
za povečavo. Prikaz se razlikuje glede na izbrane
možnosti za [Digital Zoom] (str. 36) in [Image Size]
(str. 33).
Druge
Povečan izrez
fotografije.*1
Območje digitalne povečave
*1
Če je nastavljena velikost posnetka manjša od polne
ločljivosti, ko je nastavljena največja optična povečava,
bo fotoaparat samodejno spremenil velikost in obrezal
sliko na izbrano velikost posnetka ter prešel v območje
digitalne povečave, če je za [Digital Zoom] izbrana
nastavitev [On].
Fotografije, posnete pri povečavi, ki jo indikator
povečave prikazuje v rdečem območju, so lahko
videti zrnate.
18
SL
Uporaba bliskavice
Spreminjanje prikaza informacij
o fotografiranju na zaslonu
Izberete lahko funkcije bliskavice, ki najbolj ustrezajo
snemalnim razmeram.
1
Prikaz informacij na zaslonu lahko spremenite, kot vam
ustreza, ko želite imeti prazen zaslon ali ko želite ustvariti
natančno kompozicijo slike z mrežo.
Izberite možnost bliskavice v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
Flash Auto
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
1
Pritisnite tipko F (INFO).
● Z vsakim pritiskom tipke se prikaz informacij
o fotografiranju na zaslonu spremeni v naslednjem
vrstnem redu. »Zaslon načina za fotografiranje«
(str. 4)
Običajno
P
16M
MENU
0.0
2
WB
AUTO
ISO
AUTO
S tipkama HI izberite možnost in jo
nastavite s tipko Q.
Možnost
Opis
Flash Auto
Bliskavica se pri šibki svetlobi ali osvetlitvi
od zadaj sproži samodejno.
Redeye
Za zmanjševanje učinka rdečih oči na
fotografijah se sprožijo predhodni bliski.
Fill In
Bliskavica se sproži ne glede na svetlobo.
Flash Off
Bliskavica se ne sproži.
4 NORM
0:00:34
Ni informacij
P
16M
Podrobno
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4 NORM
0:00:34
SL
19
Ogled fotografij
Predvajanje zvočnih posnetkov
1
Za predvajanje zvočnih posnetkov s sliko izberite sliko
in pritisnite tipko Q. Na posnetkih z zvokom se pojavi
ikona .
Pritisnite tipko q.
Število slik/skupno število posnetkov
[R] (fotografije) (str. 39)
4/30
’12/02/26 12:30
Predvajanje fotografij
Fotografije, posnete v načinu Q, se prikažejo
kot skupina. Obrnite ročico za povečavo v smeri
oznake T, če želite predvajati fotografije v skupini.
2
S tipkama HI izberite fotografijo.
Prikaže prejšnjo
fotografijo
Velikost prikazanih fotografij lahko spremenite.
»Indeksni prikaz in prikaz povečane slike« (str. 22)
SL
Predvajanje videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite tipko Q.
4/30
Prikaže
naslednjo
fotografijo
Pritiskajte tipko I za hitro previjanje naprej in
tipko H za previjanje nazaj.
20
Med predvajanjem zvoka
S tipkama FG prilagodite glasnost.
Movie Play OK
’12/02/26 12:30
Videoposnetek
Operacije med predvajanjem videoposnetka
Čakalna vrsta
Pritisnite F, da aktivirate prikaz
prve slike, oziroma G za prikaz
zadnje slike.
Previjanje naprej Pritisnite tipko I ali H za previjanje
in previjanje nazaj naprej ali nazaj za en posnetek.
za po eno sliko Pritiskajte I ali H za neprekinjeno
previjanje naprej ali nazaj.
Potekel čas/
Celotni snemalni čas
Nadaljevanje
predvajanja
00:12/00:34
S tipko Q nadaljujete predvajanje.
Med predvajanjem
Premor in
nadaljevanje
predvajanja
videoposnetka
Pritisnite tipko Q za premor
predvajanja. Za nadaljevanje
predvajanja med premorom in
previjanje naprej ali nazaj pritisnite
tipko Q.
Pritisnite tipko I za previjanje
Previjanje naprej naprej. Znova pritisnite tipko I,
če želite povečati hitrost
previjanja naprej.
Previjanje nazaj
Pritisnite tipko H za previjanje
nazaj. Hitrost previjanja nazaj se
poveča z vsakim pritiskom tipke H.
Prilagajanje
glasnosti
S tipkama FG nastavite glasnost.
Prekinitev predvajanja videoposnetka
Pritisnite tipko m.
Brisanje fotografij med predvajanjem
(brisanje posameznih posnetkov)
1
Prikažite sliko, ki jo želite izbrisati in
pritisnite G (D).
Back MENU
Erase
4/30
Erase
Cancel
Operacije med premorom predvajanja
2
S tipkama FG izberite [Erase] in pritisnite
tipko Q.
Če želite izbrisati več posnetkov hkrati, glejte
»Brisanje fotografij [Erase]« (str. 40).
00:14/00:34
Med začasno prekinitvijo
Če izbrišete sliko iz skupine, se izbrišejo vse
fotografije v tej skupini. Če so v skupini fotografije,
ki jih želite obdržati, odprite skupino in zaščitite
posamezne fotografije.
SL
21
Indeksni prikaz in prikaz povečane slike
Indeksni prikaz omogoča hitro izbiro želene fotografije.
Prikaz povečane slike (povečava do 10-krat) omogoča
pregledovanje podrobnosti fotografije.
1
Spreminjanje prikaza informacij
o fotografiji
Spremenite lahko nastavitve informacij o fotografiranju,
ki so prikazane na zaslonu.
1
Obrnite ročico za povečavo.
Pritisnite tipko F (INFO).
● Z vsakim pritiskom tipke se prikaz informacij
o fotografiji na zaslonu spremeni v naslednjem
vrstnem redu.
Običajno
3D
Prikaz posamezne
fotografije
10
4/30
Prikaz povečave
4/30
W
Ni informacij
4/30
’12/02/26 12:30
Podrobno
’12/02/26 12:30
T
’12/02/26 12:30
3D
4/30
10
MAGIC
W
T
1/1000 F3.0
1
ISO
100
2.0
WB
AUTO
16M NORM 100-0004
Indeksni prikaz
’12/02/26 12:30
Izbira fotografije v indeksnem prikazu
S tipkami FGHI izberite fotografijo in pritisnite
tipko Q, da si fotografijo ogledate v prikazu
posamezne fotografije.
Premikanje po fotografiji v prikazu povečave
S tipkami FGHI se premikate po fotografiji.
22
SL
’12/02/26 12:30
Predvajanje 3D fotografij
(VR-360/D-760)
Uporaba vodnika po fotoaparatu
Če si želite podrobneje ogledati funkcije fotoaparata,
uporabite vodnik po fotoaparatu.
3D fotografije, posnete s tem fotoaparatom, lahko
predvajate na napravah s podporo za 3D, ki jih
s fotoaparatom povežete s pomočjo kabla HDMI
(kupite ga posebej).
1
Pritisnite tipko E v zaslonu načina
pripravljenosti ali zaslonu predvajanja.
»3D fotografiranje (W način)« (str. 27)
Pri predvajanju 3D fotografij pazljivo preberite
opozorila v navodilih za uporabo naprav,
ki podpirajo 3D.
1
Povežite napravo s podporo za 3D
in fotoaparat s pomočjo kabla HDMI.
Za način povezovanja in nastavitve glejte
»Uporaba kabla HDMI« (str. 46).
2
3
S tipkama FG izberite [3D Show]
in pritisnite tipko Q.
Podmeni 2
S tipkama HI izberite 3D fotografijo
za predvajanje in pritisnite tipko Q.
Slideshow MENU
Set OK
Za začetek diaprojekcije pritisnite tipko m.
Če želite ustaviti diaprojekcijo, pritisnite tipko m
ali tipko Q.
3D fotografije so sestavljene iz datotek JPEG
in MPO. Če katero koli od teh datotek na računalniku
izbrišete, predvajanje 3D fotografij morda ne
bo mogoče.
Search by
purpose
Exit
Search for a
solution
Search by
situation
Learn about the
camera
Search by
keyword
History
Uporaba
Search by
purpose
Poiščete lahko funkcije ali načine
delovanja.
Search for
a solution
Poiščete lahko rešitev, če so se
pojavile težave med delovanjem.
Search by
situation
Iščete lahko med tematskimi
programi za fotografiranje/
predvajanje.
Search by
keyword
Omogoča iskanje po ključnih
besedah v fotoaparatu.
Prikazane so informacije
Več o fotoaparatu o priporočenih funkcijah in osnovnih
načinih delovanja fotoaparata.
History
2
Iščete lahko med zgodovino iskanja.
S tipkami FGHI izberite želeno funkcijo.
● Za iskanje želene vsebine sledite navodilom
na zaslonu.
SL
23
Uporaba načinov za fotografiranje
Spreminjanje načina za fotografiranje
Način fotografiranja (P, M, Q, s, P, ~)
lahko spremenite z uporabo funkcijskega menija.
»Uporaba menija« (str. 8)
Privzete nastavitve funkcije so označene
.
Fotografiranja z učinki lepotnih
popravkov (način Q)
Odvisno od fotografije, urejanje morda ne
bo učinkovito.
1
Fotografiranje s samodejnimi
nastavitvami (način M)
Nastavite način fotografiranja na Q.
Beauty
P
Fotoaparat bo glede na prizor samodejno izbral optimalen
način za fotografiranje. Fotoaparat določi pogoje
snemanja in večine nastavitev ni mogoče spreminjati.
1
5M
Nastavite način fotografiranja na M.
MENU
Ikona se spremeni glede na prizor,
ki ga samodejno izbere fotoaparat.
2
16M
Pritisnite G, če se želite pomakniti
v podmeni.
Recommended
5M
4 NORM
0:00:34
V nekaterih primerih, fotoaparat ne bo izbral želenega
načina fotografiranja.
Ko fotoaparat ne prepozna optimalnega načina,
bo izbran način [Program Auto].
24
SL
MENU
3
5
S tipkama HI izberite nastavitev
popravljanja in jo potrdite s tipko Q.
Na zaslonu za pregledovanje izberite [OK] ali
[Beauty Fix] in pritisnite tipko Q, da shranite
ali dodatno popravite sliko.
5M
OK
Beauty Fix
4 NORM
0:00:34
Nastavitev popravljanja
● [Nastavitev 1], [Nastavitev 2] ali [Nastavitev 3]
popravi fotografijo v skladu z lepotnimi
nastavitvami. [Beauty Settings] (str. 49)
4
● Lepotni popravek
1 Izberite predmet za popravljanje in pritisnite
tipko Q.
Back MENU
Eye Color
Usmerite fotoaparat proti motivu. Če želite
posneti fotografijo, preverite okvir
okrog obraza, ki ga je fotoaparat zaznal,
in pritisnite sprožilec.
Shranita se obe sliki, neobdelana in obdelana.
Če fotografije ni moč popraviti, se shrani samo
neobdelana fotografija.
[Image Size] je fiksno nastavljena na [n].
Off
2 Pritisnite tipko Q na zaslonu za pregledovanje.
● Nastavitve lepotnih popravkov lahko registrirate.
SL
25
Uporaba najboljšega načina za
tematski program, s katerim želite
fotografirati (način s)
1
V načinu s so vnaprej določene najprimernejše
nastavitve za fotografiranje v najpogostejših
situacijah.
Zato v določenih načinih nastavitev morda ne boste
mogli spreminjati.
Nastavite način fotografiranja na s.
Možnost
Scene Mode
16M
MENU
2
Pritisnite G, če se želite pomakniti v podmeni.
B Portret/F Krajina/
G Nočni način*1/M Nočni
način+Portret/ C Sport/
N Indoor/W Candle*1/
R Self Portrait/S Sunset*1/
X Fireworks*1/V Cuisine/
d Dokumenti/K Plaža in sneg/
 Pet/W 3D Photo*2
*1
Portrait
*2
16M
MENU
3
S tipkama HI izberite najustreznejši način
za fotografiranje scene in pritisnite tipko Q.
16M
4 NORM
0:00:34
Ikona, ki označuje trenutni način s
26
SL
Uporaba
Fotoaparat
posname
fotografijo
z uporabo
najprimernejših
nastavitev
za pogoje
posameznega
prizora.
Če je motiv temen, se funkcija za zmanjševanje
šuma samodejno vklopi. To približno podvoji čas
fotografiranja, med katerim ne morete posneti drugih
fotografij.
Samo VR-360/D-760 in VR-350/D-755
Fotografiranje premikajočih se motivov,
kot so hišni ljubljenčki ([
([
 Pet])
1 S tipkama HI izberite [ Pet] in pritisnite tipko Q.
2 Pridržite fotoaparat, da se merek samodejnega
ostrenja poravna z motivom, in pritisnite Q.
● Ko fotoaparat prepozna motiv, bo merek
samodejnega ostrenja samodejno zaznal gibanje
motiva in ga izostril. »Neprekinjeno ostrenje
premikajočega se motiva (AF Tracking)« (str. 35).
3D-fotografiranje ((W način)
(VR-360/D-760, VR-350/D-755)
Fotografiranje s posebnimi učinki
(Način P)
1 S tipkama HI izberite [Auto] ali [Manual] in pritisnite
tipko Q.
Izberite želeni čarobni filter in svojim fotografijam dodajte
umetniški učinek.
Podmeni 1
Opis
Auto
Uporabnik sestavi kompozicije,
tako da se ciljne oznake in
kazala prekrivajo, fotoaparat
pa samodejno sproži sprožilec.
Manual
Ko posnamete prvo fotografijo,
premaknite fotoaparat tako,
da se motiv prekriva s sliko
na zaslonu. Nato ročno
sprostite zaklop.
Odvisno od motiva oziroma situacije (če je razdalja
med fotoaparatom in motivom premajhna), posnetek
morda ne bo videti 3D.
Kot 3D gledanja je odvisen od motiva ipd.
1
Nastavite način fotografiranja na P.
Magic Filter
0.0
WB
AUTO
16M
MENU
2
Pritisnite G, če se želite pomakniti v podmeni.
Pop Art
9
1
2
Če želite način 3D fotografiranja zapustiti, ne da bi
shranili sliko, pritisnite tipko m.
3
0.0
[Image Size] (str. 33) se fiksno nastavi na [0].
WB
AUTO
16M
Razmerje povečave je fiksno.
MENU
Ostrina, osvetlitev in temperatura beline se fiksno
nastavijo, ko posnamete prvo fotografijo.
Bliskavica je fiksno nastavljena na način
[$Flash Off].
Fotografij, posnetih v načinu 3D, ni mogoče prikazati
v 3D na zaslonu tega fotoaparata.
(samo VR-360/D-760)
SL
27
3
Ustvarjanje panoramskih fotografij
(način ~)
S tipkama HI izberite želeni učinek
in pritisnite tipko Q, da ga nastavite.
1
Posnamete lahko fotografije, ki jih lahko združite
v panoramski posnetek s pomočjo računalniške
programske opreme.
Ostrina, osvetlitev, položaj povečave (str. 18) in
temperatura beline (str. 31) se zaklenejo pri prvi sliki.
0.0
WB
AUTO
Bliskavica (str. 19) je fiksno nastavljena na način
$ (Flash Off).
16M
4 NORM
0:00:34
Ikona, ki označuje trenutni način P
Način za
fotografiranje
Magic Filter
*1
*2
Možnost
1 Pop Art
2 Pin Hole
3 Fish Eye
4 Drawing*1
5 Soft Focus
6 Punk
7 Bleščeče
8 Watercolor*2
9 Reflection*2
Shranita se dva posnetka – nespremenjen posnetek
in posnetek z uporabljenim učinkom.
Samo VR-360/D-760 in VR-350/D-755
V načinu P so vnaprej določene najprimernejše
nastavitve za vsak učinek. Zato v določenih načinih
nastavitev morda ne boste mogli spreminjati.
28
SL
1
Nastavite način fotografiranja na ~ in
pritisnite tipko Q.
Panorama
P
0.0
WB
AUTO
16M
MENU
2
S tipkami FGHI izberite smer zasuka.
3
S pritiskom sprožilca naredite prvi posnetek,
nato sestavite drugega.
Pred prvim
posnetkom
Set OK
Ob prvem
posnetku
1
2
Exit MENU
● Po prvem posnetku se del slike v belem
okvirju znova pojavi na strani zaslona, ki je
nasprotna smeri zasuka. Zaporedne fotografije
razporedite tako, da se bodo prekrivale s sliko
na zaslonu.
4
Ponavljajte korak 3, dokler ne posnamete
želeno število fotografij, in pritisnite
tipko m, ko zaključite.
V panoramsko fotografijo lahko združite
do 10 posnetkov.
Za informacije o ustvarjanju panoramskih posnetkov
glejte spletno pomoč za priloženo programsko
opremo.
SL
29
Uporaba funkcij fotografiranja
Uporaba samosprožilca
»Uporaba menija« (str. 8)
Privzete nastavitve funkcije so označene
.
Ko pritisnete sprožilec do konca, se fotografija posname
s kratkim zamikom.
Fotografiranje od blizu
(makrofotografiranje)
1
Izberite možnost samosprožilca v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
S to funkcijo lahko izostrite in fotografirate motive v bližini.
1
P
Y Off
Izberite možnost makrofotografiranja
v meniju s funkcijami za fotografiranje.
12
2
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
P
Off
16M
MENU
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
MENU
2
Možnost
Samosprožilec je izključen.
Možnost
Y 12 s
Lučka za samosprožilec sveti
približno 10 sekund, potem približno
2 sekundi utripa, nato pa fotoaparat
posname fotografijo.
Y2s
Lučka samosprožilca utripa pribl.
2 sekundi, nato pa fotoaparat
posname fotografijo.
Opis
Macro
Omogoča fotografiranje motivov
z razdalje 20 cm*1 (90 cm*2).
Super Macro*3
Omogoča fotografiranje motivov
z razdalje 1 cm.
*3
Ko je povečava v najširšem položaju (W).
Ko je povečava v končnem telefoto položaju (T).
Povečava se samodejno nastavi.
Bliskavice (str. 19) in povečave (str. 18) med super
makrofotografiranjem ni mogoče uporabljati.
30
Opis
Y Off
Način za makrofotografiranje je
izključen.
*2
S tipkama HI izberite možnost in jo
nastavite s tipko Q.
S tipkama HI izberite možnost in jo
nastavite s tipko Q.
Off
*1
2
SL
Preklic samosprožilca po vklopu
Pritisnite tipko m.
Prilagajanje svetlosti
(Izravnava osvetlitve)
2
Možnost
Običajno svetlost (primerna osvetlitev), ki jo nastavi
fotoaparat in temelji na načinu za fotografiranje (razen
M, Q in s), lahko posvetlite ali potemnite,
da bi dosegli želeni učinek.
1
WB Auto
P
Sunny
Za fotografiranje v jasnem vremenu.
Za fotografiranje v oblačnem vremenu.
1
Incandescent
> Fluorescent
2
0
1
1
2
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
MENU
2
S tipkami HI izberite želeno svetlost in
pritisnite tipko Q.
Za bolj naravne barve izberite možnost izravnave belin,
ki najbolj ustreza situaciji.
Izberite možnost izravnave belin v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
WB
WB Auto
X One Touch 1
Y One Touch 2
Za fotografiranje pri volframovi
svetlobi.
Za fotografiranje pri beli
fluorescentni svetlobi (pisarne ipd.).
Za fino nastavitev barvnih
odtenkov, ki je ni mogoče doseči
s samodejnim načinom in z načini
za fotografiranje v jasnem ali
oblačnem vremenu ali pri volframovi
svetlobi ali fluorescentni svetlobi.
Za nastavitev temperature beline z enim
dotikom
Prilagajanje sheme naravne barve
(temperatura beline)
1
Opis
Fotoaparat samodejno prilagodi
izravnavo belin glede na prizor,
ki ga želite fotografirati.
3 Cloudy
5
Izberite možnost izravnave osvetlitve
v meniju s funkcijami za fotografiranje.
Exposure Comp. ± 0.0
S tipkama HI izberite možnost in jo
nastavite s tipko Q.
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
MENU
1 Izberite možnost izravnave belin v funkcijskem meniju.
2 S tipkama HI izberite [X] ali [Y] in usmerite
fotoaparat proti listu belega papirja.
● Papir nastavite tako, da bo zapolnil celoten
zaslon, in pazite, da ne bo zasenčen.
● Priporočamo, da povečavo nastavite na
telefoto nastavitev (T).
● Postopek opravite pri osvetlitvi, ki jo boste
uporabili pri fotografiranju.
3 Pritisnite tipko m.
● Fotoaparat sprosti sprožilec in temperatura
beline se registrira.
● Fotoaparat shrani registrirano temperaturo
beline. Podatki se ne izbrišejo, ko izklopite
fotoaparat.
● Ko izberete [X] ali [Y] s predhodno
registrirano temperaturo beline v koraku 2,
se registrira nova temperatura beline.
SL
31
Če bela površina ni dovolj velika oziroma če je barva
presvetla, pretemna ali šumna, temperature beline ni
mogoče registrirati. Vrnite se na korak 2. ali izberite
drugo temperaturo beline.
Čeprav nižje vrednosti ISO pomenijo nižjo
občutljivost, lahko pri močni svetlobi fotografirate
jasne in ostre fotografije. Višja kot je vrednost, večja
je občutljivost in zmožnost fotografiranja s krajšim
časom osvetlitve celo v šibki osvetlitvi. Vendar pa se
pri višji občutljivosti pojavi šum, zaradi česar je lahko
fotografija zrnata.
Izbiranje občutljivosti ISO
1
Zaporedno fotografiranje
Izberite možnost nastavitve ISO v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
Dokler pritiskate sprožilec, bodo slike posnete zaporedno.
P
ISO Auto
1
Izberite možnost pogona v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
0.0
ISO
1600
1/400
2
WB
AUTO
ISO ISO ISO
AUTO HIGH 100
F3.0
16M
MENU
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
S tipkama HI izberite možnost in jo
nastavite s tipko Q.
Možnost
2
16M
MENU
Opis
ISO Auto
Fotoaparat samodejno prilagodi
občutljivost glede na prizor,
ki ga želite fotografirati.
High ISO Auto
Fotoaparat uporablja večjo
občutljivost, kot ko je izbrana
možnost [ISO Auto], saj tako zmanjša
zamegljenost zaradi premikanja
motiva ali tresenja fotoaparata.
Vrednost
ISO občutljivost je fiksno nastavljena
na izbrano vrednost.
Možnost
o
SL
Single
j*1 Sequential
Opis
Ob vsakem pritisku sprožilca bo
posnet en posnetek.
Posnemite zaporedne fotografije
z izostritvijo, svetlostjo (osvetlitvijo)
in temperaturo beline, ki ste jih
nastavili za prvi posnetek.
c
HighSpeed1
Fotoaparat zaporedne posnetke
posname hitreje kot v načinu [j].
d
HighSpeed2
Fotoaparat zaporedne posnetke
posname hitreje kot v načinu [c].
*1
32
P
Single
Hitrost fotografiranja je odvisna od nastavitev za [Image
Size/Compression] (str. 33/str. 34).
Možnost
Opis
Ko je izbrana možnost [j], za bliskavico (str. 19)
ni mogoče nastaviti [Redeye]. Ko je izbrana možnost
[c] ali [d], je bliskavica fiksno nastavljena
na [Flash Off].
16M (4608×3456) Primerna za tiskanje slik velikosti A3.
Ko je izbrana možnost [c] ali [d], je [Image Size]
omejena na [3] ali manj, občutljivost ISO pa je
fiksno nastavljena na [ISO Auto].
3M (2048×1536)
Primerno za tiskanje slik velikosti
do A4.
2M (1600×1200)
Primerna za tiskanje slik A5.
1M (1280×960)
Primerna za tiskanje slik v velikosti
razglednic.
Izbiranje velikosti slik za fotografije
(Velikost slike)
VGA (640×480)
Primerna za gledanje slik na
televizorju ali uporabo slik
v elektronski pošti ali na spletnih
straneh.
1
16:9L
(4608×2592)*1
Primerna za predvajanje slik na
širokozaslonskem televizorju in
tiskanje na A3.
16:9S
(1920×1080)
Primerna za predvajanje slik na
širokozaslonskem televizorju in
tiskanje na A5.
Na fotografijah, posnetih z nastavitvijo [d], se
utegnejo pojaviti navpične črte, kadar fotoaparat
usmerite v izjemno svetel motiv v jasnem vremenu
in podobnih primerih.
Izberite možnost velikosti posnetka v meniju
s funkcijami za fotografiranje.
P
16M
8M (3264×2448)
Primerna za tiskanje slik do A3.
5M (2560×1920)
Primerna za tiskanje slik A4.
*1
Samo VR-360/D-760
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
4
2
16:9S
16M 8 M 5 M
MENU
S tipkama HI izberite želeno velikost slike
in pritisnite tipko Q.
SL
33
Meniji funkcij fotografiranja
Privzete nastavitve funkcije so označene
.
Za več informacij o uporabi menijev glejte poglavje »Uporaba menija« (str. 8).
Ponastavitev funkcij fotografiranja na privzete nastavitve [Reset]
K (Meni fotoaparata 1)  Reset
Podmeni 2
Uporaba
Ponastavi naslednje funkcije menija na privzete nastavitve.
•
•
•
•
Yes
No
Način za fotografiranje (str. 24)
Bliskavica (str. 19)
Makrofotografiranje (str. 30)
Samosprožilec (str. 30)
•
•
•
•
Izravnava osvetlitve (str. 31) • Velikost fotografij (str. 33)
Temperatura beline (str. 31) • Funkcije menija v z
(Meni za fotografiranje)/A
ISO (str. 32)
(Meni za videoposnetke) (str. 34 do 37)
Pogon (str. 32)
Trenutne nastavitve se ne spremenijo.
Nastavitev stiskanja za fotografije
[Compression]
Izbiranje kakovosti slike za
videoposnetke [Image Size/Frame Rate]
K (Meni fotoaparata 1)  Compression
Podmeni 2
A (Meni za videoposnetke)  Image Size/
Frame Rate
Uporaba
Fine
Fotografiranje z visoko kakovostjo.
Normal
Fotografiranje z normalno
kakovostjo.
»Število fotografij, ki jih lahko shranite/snemalni
čas (videoposnetki) v notranjem pomnilniku in na
pomnilniški kartici« (str. 62)
Podmeni 1
Image Size
Frame Rate
*1
Podmeni 2
Uporaba
720P (1280×720)/ Izberite kakovost slike
VGA (640×480)/
glede na velikost slike
QVGA (320×240) in hitrost sličic. Večje
hitrosti sličic pomenijo
30fps*1/
bolj gladko sliko
15fps*1
videoposnetka.
sličic v sekundi
»Število fotografij, ki jih lahko shranite/snemalni
čas (videoposnetki) v notranjem pomnilniku in na
pomnilniški kartici« (str. 63)
34
SL
Zmanjševanje zamegljenosti
zaradi tresenja fotoaparata
med fotografiranjem
[Image Stabilizer] (fotografije)/
[IS Movie Mode] (videoposnetki)
K (Meni fotoaparata 1)  Image Stabilizer
(fotografije)/A (Meni za videoposnetke)
 IS Movie Mode (videoposnetki)
Podmeni 2
Izbiranje območja izostritve [AF Mode]
K (Meni fotoaparata 1)  AF Mode
Podmeni 2
Face/iESP
Spot
Fotoaparat izostri motiv znotraj
merka samodejnega ostrenja.
AF Tracking
Fotoaparat samodejno sledi gibanju
motiva in ga izostri.
Uporaba
Off
Stabilizator slike je izključen. To je
priporočljivo za fotografiranje,
ko je fotoaparat nameščen na
ravno podlago, na stojalo ali
drugo primerno površino.
On
Stabilizator slike je vključen.
Privzete nastavitve so nastavljene na [On]
za [Image Stabilizer] (fotografije) in [Off]
za [IS Movie Mode] (videoposnetki).
Če je ob pritisku na sprožilec [Image Stabilizer]
(fotografije) nastavljen na [On], lahko v samem
fotoaparatu nastanejo šumi.
Ob močnem tresenju fotoaparata stabilizacija slik
morda ne bo tako učinkovita.
Ko je čas osvetlitve izredno dolg, kot na primer
pri fotografiranju nočnih posnetkov, funkcija
[Image Stabilizer] (fotografije) morda ne bo
tako učinkovita.
Pri fotografiranju, ko je za [IS Movie Mode]
(videoposnetki) izbrana možnost [On], bo slika
pred shranjevanjem nekoliko povečana.
Uporaba
Fotoaparat samodejno izostri sliko.
(Če fotoaparat zazna obraz, bo ta
prikazan v belem okvirju*1; ko sprožilec
pritisnete do polovice in fotoaparat
izostri sliko, se barva okvirja spremeni
v zeleno*2, če je bila izostritev mogoča.
Če ni zaznan noben obraz, fotoaparat
izbere predmet v okvirju in ga
samodejno izostri.)
*1
*2
Pri nekaterih motivih se okvir morda ne bo pojavil ali pa
se bo pojavil šele čez nekaj časa.
Če okvir utripa rdeče, fotoaparat ne more izostriti
motiva. Poskusite znova pritisniti sprožilec do polovice.
Nenehno ostrenje premikajočega se
motiva (AF Tracking)
1 Pridržite fotoaparat, da se merek samodejnega
ostrenja poravna z motivom, in pritisnite Q.
2 Ko fotoaparat prepozna motiv, bo merek samodejnega
ostrenja samodejno zaznal gibanje motiva in ga
izostril.
3 Za preklic sledenja pritisnite tipko Q.
Od motiva ali pogojev fotografiranja je odvisno,
ali bo fotoaparat lahko sledil gibanju motiva.
Ko fotoaparat ne more slediti gibanju motiva,
se merek samodejnega ostrenja obarva rdeče.
SL
35
Fotografiranje pri večji povečavi
od optične [Digital Zoom]
K (Meni fotoaparata 1)  Digital Zoom
Podmeni 2
Off
Uporaba
Onemogoči digitalno povečavo.
On
K (Meni fotoaparata 1)  AF Illuminat.
Podmeni 2
Izbrana možnost za [Digital Zoom] vpliva na prikaz
indikatorja za povečavo.
»Fotografiranje večjih slik [Digital Zoom]« (str. 18)
Dodajanje zvoka med snemanjem
videoposnetkov [[R
R]
A (Meni za videoposnetke)  R
Podmeni 2
Uporaba
Off
Zvok se ne posname.
On
Zvok se posname.
SL
Uporaba
Off
Pomožna luč za ostrenje se ne uporabi.
On
Ko je tipka sprožilca pritisnjena do
polovice, se pomožna luč za ostrenje
vklopi in pomaga pri izostritvi.
Omogoči digitalno povečavo.
Možnost [Digital Zoom] ni na voljo, ko je izbran način
[% Super Macro] (str. 30).
36
Uporaba pomožne luči za izostritev
osenčenega motiva [AF Illuminat.]
Pomožna luč za ostrenje
Prikaz vodnika po ikonah [Icon Guide]
K (Meni fotoaparata 1)  Icon Guide
Podmeni 2
Uporaba
Off
Prikazan ni noben vodnik po ikonah.
On
Razlaga izbrane ikone bo prikazana,
ko bo izbran način za fotografiranje
ali ikona menija s funkcijami za
fotografiranje (če želite prikazati
razlago, naj se kurzor nekaj časa
nahaja na ikoni).
Program Auto
P
0.0
Vodnik po ikonah
Functions can be
changed manually.
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
MENU
Shranjevanje datuma snemanja
[Date Stamp]
K (Meni fotoaparata 2)  Date Stamp
Podmeni 2
Uporaba
Off
Datum se ne pokaže na fotografiji.
On
Nove fotografije so opremljene
z oznako datuma snemanja.
[Date Stamp] ni na voljo, če ura ni nastavljena.
»Jezik, datum, ura in časovni pas« (str. 15)
Oznake datuma ni mogoče izbrisati.
[Date Stamp] ni na voljo v načinu ~ ali 3D in med
zaporednim fotografiranjem.
SL
37
Meniji funkcij predvajanja, urejanja in tiskanja
Privzete nastavitve funkcije so označene
.
Samodejno predvajanje fotografij
[Slideshow]
q (Meni za predvajanje)  Slideshow
Za začetek diaprojekcije
Podmeni 2
Podmeni 3
Uporaba
Izbiranje možnosti
glasbe ozadja.
Off/On
Tip
Izbiranje vrste
Normal/Fader/
prehodnih učinkov med
Zoom
posnetki.
―
q (Meni za predvajanje)  Edit  Q
Podmeni 2
7 640 × 480
BGM
Start
Spreminjanje velikosti fotografij [[Q
Q]
Začetek diaprojekcije.
1 Izberite želeno možnost za [BGM] in [Type].
2 Izberite [Start] in pritisnite tipko Q.
Premikanje naprej/nazaj po posameznih
slikah
320 × 240
Uporaba
Fotografijo z visoko ločljivostjo
shrani kot ločeno manjšo fotografijo
za pošiljanje po elektronski pošti in
druge aplikacije.
1 S tipkama HI izberite fotografijo.
2 S tipkama FG izberite velikost in pritisnite tipko Q.
Obrezovanje fotografij [[P
P]
q (Meni za predvajanje)  Edit  P
1 S tipkama HI izberite fotografijo in pritisnite tipko Q.
2 Z ročico zoom izberite velikost izreza in s tipkami
FGHI določite njegovo območje.
Med diaprojekcijo pritisnite I, če se želite pomakniti
za eno sliko naprej, ali H, če se želite pomakniti za
eno sliko nazaj.
Za zaustavitev diaprojekcije
Pritisnite tipko Q ali tipko m.
Back MENU
3 Pritisnite tipko Q.
● Urejena fotografija se shrani kot nova datoteka.
38
SL
Dodajanje zvoka fotografijam [[R
R]
q (Meni za predvajanje)  Edit  R
1 S tipkama HI izberite fotografijo.
2 Mikrofon usmerite proti viru zvoka.
3 Na zaslonu za pregledovanje izberite [OK] ali [Beauty
Fix] in pritisnite tipko Q, da shranite ali dodatno
popravite sliko.
● Popravljena fotografija se shrani kot nova datoteka.
OK
Beauty Fix
Mikrofon
3 Pritisnite tipko Q.
● Snemanje se začne.
● Fotoaparat med predvajanjem fotografije doda
(posname) približno 4 sekunde zvoka.
[Image Size] je fiksno nastavljena na [n].
Lepotni popravek
1 Izberite predmet za popravljanje in pritisnite tipko Q.
Back MENU
Eye Color
Popravljanje obrazov na fotografijah
[Beauty Fix]
q (Meni za predvajanje)  Edit  Beauty Fix
Odvisno od fotografije, urejanje morda ne bo
učinkovito.
1 S tipkama HI izberite fotografijo in pritisnite tipko Q.
2 S tipkama FG izberite predmet za popravljanje in
pritisnite tipko Q.
Off
2 Pritisnite tipko Q na zaslonu za pregledovanje.
Osvetlitev območij, ki so temna zaradi
osvetlitve od zadaj, nezadostne osvetlitve
ali drugih razlogov [Lighting Fix]
q (Meni za predvajanje)  Uredi
 Svetlobni popravek
Odvisno od fotografije, urejanje morda ne bo učinkovito.
Postopek popravljanja slik lahko zmanjša ločljivost
fotografije.
1 S tipkama HI izberite fotografijo in pritisnite tipko A.
● Urejena fotografija se shrani kot nova datoteka.
SL
39
Popravljanje rdečih oči pri
fotografiranjem z bliskavico [Redeye Fix]
q (Meni za predvajanje)  Edit  Redeye Fix
Odvisno od fotografije, urejanje morda ne bo
učinkovito.
Postopek popravljanja slik lahko zmanjša ločljivost
fotografije.
1 S tipkama HI izberite fotografijo in pritisnite tipko A.
● Urejena fotografija se shrani kot nova datoteka.
Izbiranje in brisanje posameznih fotografij
[Sel. Image]
1 S tipkama FG izberite [Sel. Image] in pritisnite
tipko Q.
2 S tipkama HI izberite fotografijo, ki jo želite izbrisati,
in pritisnite tipko Q, da fotografiji dodate oznako R.
● Za indeksni prikaz obrnite ročico za povečavo
v smeri oznake W. Fotografije lahko hitro izberete
s pomočjo tipk FGHI. Za vrnitev v prikaz ene
fotografije obrnite ročico v smeri oznake T.
Sel. Image (1)
OK
4/30
Brisanje fotografij [Erase]
q (Meni za predvajanje)  Erase
Podmeni 1
All Erase
Uporaba
Izbrišejo se vse fotografije
v notranjem pomnilniku ali na kartici.
Sel. Image
Fotografije izberete in izbrišete
posamično.
Erase
Izbris prikazane fotografije.
Pri brisanju fotografij v notranjem pomnilniku
v fotoaparat ne vstavljajte kartice.
Brisanje vseh fotografij [All Erase]
1 S tipkama FG izberite [All Erase] in pritisnite
tipko Q.
2 S tipkama FG izberite [Yes] in pritisnite tipko Q.
40
SL
Oznaka R
Erase/Cancel MENU
3 Če želite izbrisati še katero fotografijo, ponovite
korak 2, nato pa pritisnite tipko m, da izbrane
fotografije izbrišete.
4 S tipkama FG izberite [Yes] in pritisnite tipko Q.
● Fotografije, ki so označene z R, bodo izbrisane.
Shranjevanje nastavitev tiskanja med
podatke o fotografiji [Print Order]
q (Meni za predvajanje)  Print Order
»Rezervacije za tiskanje (DPOF)« (str. 53)
Zaščita fotografij [[R
R]
q (Meni za predvajanje)  R
Obračanje fotografij [[y
y]
q (Meni za predvajanje)  y
1 S tipkama HI izberite fotografijo.
2 Pritisnite tipko Q, če želite obrniti sliko.
3 Če želite nastaviti še katero fotografijo, ponovite
koraka 1 in 2, nato pa pritisnite tipko m.
Novi položaj fotografije se shrani, tudi če fotoaparat
izklopite.
Zaščitenih fotografij ni mogoče izbrisati s funkcijo
[Erase] (str. 21, 40), [Sel. Image] ali [All Erase]
(str. 40), izbrišejo pa se s funkcijo [Memory Format]/
[Format] (str. 42).
1 S tipkama HI izberite fotografijo.
2 Pritisnite tipko Q.
● Znova pritisnite tipko Q za preklic nastavitev.
3 Če želite zaščititi še katero fotografijo, ponovite
koraka 1 in 2, nato pa pritisnite tipko m.
SL
41
Meniji drugih nastavitev fotoaparata
Privzete nastavitve funkcije so označene
.
Brisanje podatkov v celoti
[Memory Format]/[Format]
d (Nastavitveni meni 1)  Memory Format/
Format
Pred formatiranjem poskrbite, da v notranjem
pomnilniku ali na kartici ni pomembnih podatkov.
Kartice morate pred prvo uporabo ali po uporabi
z drugimi fotoaparatom ali računalnikom formatirati
s tem fotoaparatom.
Podmeni 2
Uporaba
Yes
Vsi podatki v notranjem pomnilniku *1
ali na kartici (vključno z zaščitenimi
fotografijami) se izbrišejo v celoti.
No
Formatiranje se prekliče.
*1
Pred formatiranjem notranjega pomnilnika odstranite
kartico.
Kopiranje fotografij, shranjenih
v notranjem pomnilniku,
na kartico [Backup]
d (Nastavitveni meni 1)  Varnostna kopija
Podmeni 2
42
Uporaba
Yes
Shrani varnostno kopijo slikovnih
podatkov iz notranjega pomnilnika
na kartico.
No
Prekliče varnostno kopiranje.
SL
Uporaba kartice Eye-Fi [Eye-Fi]
d (Nastavitveni meni 1)  Eye-Fi
Podmeni 2
Uporaba
All
Samodejno pošlje vse posnetke.
Sel. Image
Samodejno pošlje izbrane posnetke.
Off
Onemogoči komunikacijo preko Eye-Fi.
Kadar uporabljate kartico Eye-Fi, pazljivo preberite
navodila za uporabo kartice Eye-Fi in ravnajte
v skladu z njimi.
Kartico Eye-Fi uporabljajte v skladu z zakoni in
predpisi države, v kateri fotoaparat uporabljate.
Na mestih, kot je letalo, kjer je komunikacija
z uporabo komunikacij Eye-Fi prepovedana,
odstranite kartico Eye-Fi iz fotoaparata ali
nastavite [Eye-Fi] na [Off].
Ta fotoaparat ne podpira neskončnega načina
kartice Eye-Fi.
Izbiranje metode za priključitev
fotoaparata na druge naprave
[USB Connection]
Vklop fotoaparata s tipko q
[q Power On]
d (Nastavitveni meni 1)  q Power On
d (Nastavitveni meni 1)  USB povezava
Podmeni 2
Uporaba
Auto
Ko je fotoaparat priključen na drugo
napravo, se prikaže zaslon za izbiro
nastavitev.
Storage
Izberite, kadar prenašate fotografije
na računalnik, ali kadar uporabljate
priloženo programsko opremo, ko je
fotoaparat povezan z računalnikom.
MTP
Izberite, kadar prenašate
fotografije v računalnik z okoljem
Windows Vista ali Windows 7 brez
priložene programske opreme.
Print
Izberite, ko je fotoaparat priključen
s tiskalnikom, ki je združljiv
s tehnologijo PictBridge.
Podmeni 2
No
Yes
Pritisnite in pridržite tipko q,
da vklopite digitalni fotoaparat
v načinu za predvajanje.
Shranjevanje načina, ko izklopite
fotoaparat [Keep K Settings]
d (Nastavitveni meni 1)  Obdrži K nastavitve
Podmeni 2
Windows XP (Service Pack 1 ali novejši)/
Windows Vista/Windows 7
Macintosh
Mac OS X v10.3 ali novejši
Uporaba
Yes
Način za fotografiranje se ob
izklopu fotoaparata shrani in se pri
ponovnem vklopu zopet aktivira.
No
Ob vklopu fotoaparata se aktivira
način P.
Sistemske zahteve
Windows
Uporaba
Fotoaparat ni vklopljen. Vklopite
fotoaparat s pritiskom tipke n.
Tudi če ima računalnik vrata USB, pravilno delovanje
ni zagotovljeno v naslednjih primerih.
● Računalniki z vrati USB, ki so bila dodana
z razširitveno kartico.
● Računalniki brez tovarniško nameščenih
operacijskih sistemov in doma sestavljeni
računalniki.
SL
43
Izbiranje zvoka in glasnosti fotoaparata
[Sound Settings]
d (Nastavitveni meni 1)  Nastavitve zvoka
Podmeni 2
Podmeni 3
Uporaba
Izberite zvok
kontrolnikov
fotoaparata.
Sound Type
1/2/3
Volume
Izberite glasnost
OFF (Ni zvoka) ali
zvoka kontrolnikov
5 stopenj glasnosti
fotoaparata.
q Volume
Prilagoditev
OFF (Ni zvoka) ali
glasnosti med
5 stopenj glasnosti
predvajanjem.
Prilagoditev tipala CCD in funkcije
obdelave fotografij [Pixel Mapping]
d (Nastavitveni meni 2)  Preverjanje tipala
To funkcijo so nastavili v tovarni, tako da prilagoditev
takoj po nakupu ni potrebna. Priporočljivo je, da jo
izvajamo približno enkrat na leto.
Po fotografiranju ali pregledovanju fotografij
počakajte vsaj minuto, da bo funkcija preverjanja
pikslov delovala pravilno. Če med izvajanjem funkcije
preverjanja pikslov izklopite digitalni fotoaparat,
postopek začnite znova.
Prilagoditev tipala CCD in funkcije
obdelave fotografij
Pritisnite tipko Q, ko se prikaže [Start] (Podmeni 2).
● Fotoaparat hkrati preveri in prilagodi tipalo CCD
in funkcijo obdelave fotografij.
Prilagajanje osvetlitve zaslona [[s
s]
d (Nastavitveni meni 2)  s
Podmeni 2
Bright/Normal
44
SL
Uporaba
Svetlost zaslona se izbere glede na
svetlost okolice.
Ogled slik na televizorju [TV Out] (VR-360/D-760)
d (Nastavitveni meni 2)  TV Out
Podmeni 2
Podmeni 3
Izberite, kadar fotoaparat priključujete na televizorje v državah ali
območjih, kjer se uporablja NTSC (npr. Severna Amerika, Tajvan,
Koreja in Japonska).
PAL
Izberite, kadar fotoaparat priključujete na televizorje v državah
ali območjih, kjer se uporablja PAL (npr. Evropske države, Kitajska).
480p/576p/720p/1080i
Izberite izhodni format HDMI.
Off
Funkcije predvajanja upravljate s pomočjo fotoaparata.
On
Funkcije predvajanja upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
NTSC/PAL
HDMI Out
HDMI Control
Uporaba
NTSC
Tovarniške nastavitve fotoaparata se razlikujejo glede na državo ali območje prodaje.
Ogled slik na televizorju
Uporaba kabla AV
1 Uskladite format videosignala ([NTSC]/[PAL]) v fotoaparatu s signalom televizorja.
2 Priključite fotoaparat na televizor.
Večnamenski priključek
Povežite z vhodnim video
(rumenim) in vhodnim
priključkom za zvok (belim)
na televizorju.
Kabel AV (priložen)
SL
45
Uporaba kabla HDMI
1 Uskladite format digitalnega signala ([480p/576p]/[720p]/[1080i]) v fotoaparatu s signalom televizorja.
2 Priključite fotoaparat na televizor.
3 Vklopite televizor in izberite HDMI vhod, na katerega boste priključili fotoaparat.
4 Vklopite fotoaparat in uporabite tipke FGHI za ogled fotografij.
Različne države in območja uporabljajo različne standarde videosignala. Preden priključite fotoaparat, izberite
standard videosignala, ki ustreza videosignalu televizorja.
Kabla HDMI ne povežite s fotoaparatom, če je fotoaparat povezan z računalnikom ali drugo napravo s kablom USB.
Priključite na priključek HDMI
na televizorju.
Pokrov priključkov
Kabel HDMI
Mini priključek HDMI
Za več informacij glejte navodila za uporabo, priložena vašemu televizorju.
Ko sta fotoaparat in televizor povezana s kablom AV in kablom HDMI, bo kabel HDMI deloval pravilno.
Fotografije in druge informacije so lahko pri prikazu na televizorju odrezane.
Uporaba daljinskega upravljalnika
1 Izberite [On] za [HDMI Control] in izklopite fotoaparat.
2 S kablom HDMI priključite fotoaparat na televizor. »Uporaba kabla HDMI« (str. 46)
3 Vključite televizor in šele nato vključite fotoaparat.
● Fotoaparat upravljajte z upoštevanjem navodil, ki so prikazana na televizorju.
Pri nekaterih televizorjih nekaterih funkcij ne boste mogli upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, čeprav
bodo navodila prikazana na zaslonu.
Če funkcij ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, za [HDMI Control] nastavite [Off] in funkcije
upravljajte s pomočjo fotoaparata.
46
SL
Izbira sistema videosignala v skladu z vašim televizorjem [NTSC/PAL]
(VR-350/D-755, VR-340/D-750)
d (Nastavitveni meni 2)  NTSC/PAL
Podmeni 2
Uporaba
NTSC
Severna Amerika, Tajvan, Koreja, Japonska itn.
PAL
Evropske države, Kitajska itn.
Tovarniške nastavitve se razlikujejo glede na območje prodaje digitalnega fotoaparata.
Predvajanje fotografij na televizorju
1 V fotoaparatu izberite isti tip videosignala kot na priključenem televizorju ([NTSC]/[PAL]).
2 Povežite televizor in digitalni fotoaparat.
Večnamenski priključek
Povežite z vhodnim video
(rumenim) in vhodnim priključkom
za zvok (belim) na televizorju.
Kabel AV
(priložen)
3 Vklopite televizor in preklopite »INPUT« na »VIDEO (vhodna vtičnica, v katero ste priključili fotoaparat)«.
4 Pritisnite tipko q in s tipkama HI izberite fotografijo, ki jo želite predvajati.
Tip videosignala televizorja je odvisen od države in regije. Pred ogledom fotografij na televizorju izberite izhodni
videosignal, ki ustreza videosignalu televizorja.
Če želite podrobnosti o preklopu v video način, si oglejte navodila za uporabo televizorja.
Prikazane fotografije in informacije so lahko zaradi nastavitev televizorja odrezane.
SL
47
Varčevanje z energijo baterije,
ko ne fotografirate [Power Save]
Spreminjanje jezika [[W
W]
d (Nastavitveni meni 2)  W
d (Nastavitveni meni 2)  Varčni način
Podmeni 2
Podmeni 2
Uporaba
Uporaba
Izberete lahko jezik za menije in
sporočila o napakah, ki se pojavijo
na zaslonu.
Off
Prekliče [Power Save].
Jeziki
On
Če fotoaparata ne uporabljate
približno 10 sekund, se zaslon
zaradi varčevanja z energijo baterije
samodejno izklopi.
1 S tipkami FGHI izberite želeni jezik in pritisnite
tipko Q.
Vrnitev v način pripravljenosti
Pritisnite katerokoli tipko.
Nastavitev datuma in ure [X
[X]
d (Nastavitveni meni 2)  X
»Jezik, datum, ura in časovni pas« (str. 15)
Preklapljanje med domačim in drugimi časovnimi pasovi [World Time]
d (Nastavitveni meni 2)  Svetovna ura
Če niste nastavili ure s pomočjo [X], ne boste mogli nastaviti časovnega pasu [World Time].
Podmeni 2
Home/
Alternate
Uporaba
Čas v domačem časovnem pasu (časovni pas izbran za x v podmeniju 2).
z
Čas v časovnem pasu počitniške destinacije (časovni pas izbran za z v podmeniju 2).
x*1
—
Izberite domač časovni pas (x).
z*1, 2
—
Izberite časovni pas počitniške destinacije (z).
*1
*2
48
Podmeni 3
x
V območjih, kjer je možno nastaviti poletni čas, uporabite tipki FG, da vklopite poletni čas ([Summer]).
Ko boste izbrali časovni pas, bo fotoaparat samodejno izračunal časovno razliko med izbranim časovnim pasom
in domačim časovnim pasom (x) in nastavil uro v časovnem pasu počitniške destinacije (z).
SL
Registriranje nastavitev za lepotne
popravke [Beauty Settings]
d (Nastavitveni meni 3)  Nastavitve lepotnih
popravkov
Odvisno od fotografije, urejanje morda
ne bo učinkovito.
1 S tipkama FG izberite nastavitev popravljanja
in pritisnite tipko Q.
2 Pritisnite sprožilec, da posnamete portret.
Take a portrait picture.
Slika se ne shrani.
3 Izberite predmet za popravljanje in pritisnite tipko Q.
Back MENU
Eye Color
Off
4 Pritisnite tipko Q na zaslonu za pregledovanje,
če želite shraniti fotografijo.
● Registracija je zaključena.
SL
49
Tiskanje
Neposredno tiskanje (PictBridge*1)
Če povežete digitalni fotoaparat s tiskalnikom, ki je
združljiv s tehnologijo PictBridge, lahko posnete fotografije
neposredno natisnete brez računalnika.
Če želite izvedeti, ali vaš tiskalnik podpira tehnologijo
PictBridge, preberite navodila za uporabo tiskalnika.
*1
Tehnologija PictBridge predstavlja standard za
povezovanje digitalnih fotoaparatov in tiskalnikov
različnih proizvajalcev ter za neposredno tiskanje
fotografij.
2
Vklopite tiskalnik in ga povežite
s fotoaparatom.
Tipka Y
Načini tiskanja, velikosti papirja in drugi parametri,
ki jih lahko nastavite s fotoaparatom, se razlikujejo
glede na tiskalnik, ki ga uporabljate. Za podrobnosti si
oglejte navodila za uporabo tiskalnika.
Večnamenski priključek
Kabel USB (priložen)
Podrobnosti o razpoložljivih vrstah papirja, vstavljanju
papirja in namestitvi črnilnih kartuš najdete v navodilih
za uporabo tiskalnika.
Tiskanje fotografij s standardnimi
nastavitvami tiskalnika [Easy Print]
Easy Print
Back MENU
V nastavitvenem meniju nastavite [USB Connection]
(str. 43) na [Print].
1
Fotografijo, ki jo želite natisniti, prikažite
na zaslonu.
»Ogled fotografij« (str. 20)
Easy Print Start
Custom Print OK
3
4
Za začetek tiskanja pritisnite tipko I.
Če želite natisniti še katero fotografijo, jo
izberite s tipkama HI in pritisnite tipko Q.
Izhod iz tiskanja
Ko se izbrana fotografija prikaže na zaslonu, odklopite
kabel USB iz fotoaparata in tiskalnika.
50
SL
Spreminjanje nastavitev tiskanja
tiskalnika [Custom Print]
1
2
4
Sledite koraku 1 in 2 za [Easy Print] (str. 50)
in pritisnite tipko Q.
S tipkama FG izberite način tiskanja in
pritisnite tipko Q.
Podmeni 2
Uporaba
Print
Tiskanje fotografije, izbrane v 5. koraku.
All Print
Tiskanje vseh fotografij, shranjenih
v notranjem pomnilniku ali na kartici.
Multi Print
Tiskanje ene fotografije v več
postavitvah.
All Index
Tiskanje indeksa vseh fotografij,
shranjenih v notranjem pomnilniku ali
na kartici.
Print Order*1
Tiskanje fotografij v skladu s podatki
o rezervacijah za tiskanje na kartici.
*1
3
Podmeni 4
S tipkama FG izberite [Size] (Podmeni 3)
in pritisnite I.
Uporaba
Off/On*1
Fotografija se natisne z obrobo ([Off]).
Fotografija se natisne čez celotno stran
([On]).
(Število
fotografij
na stran je
odvisno od
tiskalnika.)
Število fotografij na stran ([Pics/Sheet])
lahko izberete le, če ste v 2. koraku
izbrali [Multi Print].
*1
[Print Order] je na voljo le, če so ustvarjene rezervacije
za tiskanje. »Rezervacije za tiskanje (DPOF)« (str. 53)
S tipkama FG izberite nastavitev
[Borderless] ali [Pics/Sheet] in pritisnite
tipko Q.
Nastavitve, ki so na voljo za [Borderless], se razlikujejo
glede na tiskalnik.
Če v 3. in 4. koraku izberete [Standard], se fotografija
natisne s standardnimi nastavitvami tiskalnika.
5
6
S tipkama HI izberite fotografijo.
Če želite narediti rezervacijo za tiskanje
za trenutno fotografijo, pritisnite tipko F.
Če želite določiti podrobne nastavitve
tiskanja za trenutno fotografijo, pritisnite
tipko G.
Če se na zaslonu ne prikaže [Printpaper], so [Size],
[Borderless] in [Pics/Sheet] nastavljeni na standardno
nastavitev tiskalnika.
Printpaper
Size
Standard
Back MENU
Borderless
Standard
SL
51
Določanje podrobnih nastavitev tiskanja
1 S tipkami FGHI izberite nastavitev in pritisnite
tipko Q.
Podmeni 5
Podmeni 6
Date
Če izberete [With], bodo
fotografije natisnjene
z datumom.
With/Without
Če izberete [Without],
bodo fotografije natisnjene
brez datuma.
Če izberete [With], bodo
fotografije natisnjene
z imenom datoteke.
With/Without
Če izberete [Without], bodo
fotografije natisnjene brez
imena datoteke.
(Odpre se
zaslon za
nastavitve.)
Back MENU
Print
Nastavitev števila fotografij
za tiskanje.
0 do 10
P
Pritisnite tipko Q.
Uporaba
<×
File Name
8
Print
Cancel
9
S tipkama FG izberite [Print] in pritisnite
tipko Q.
● Tiskanje se začne.
● Če je v načinu [All Print] izbrana možnost [Option
Set], se prikaže zaslon [Print Info].
● Ko je tiskanje končano, se na zaslonu prikaže
[Print Mode Select].
Print Mode Select
Izbiranje dela fotografije
za tiskanje.
Back MENU
Print
All Print
Multi Print
Obrezovanje fotografije [[P
P]
All Index
Print Order
1 Z ročico za povečavo izberite velikost okvirja za
obrezovanje, ga s tipkami FGHI premaknite,
kot želite, in pritisnite tipko Q.
Za preklic tiskanja
Okvir za
obrezovanje
1 Ko se prikaže sporočilo [Do Not Remove USB Cable],
pritisnite tipko m, s tipkama FG izberite [Cancel]
in pritisnite tipko Q.
Back MENU
2 S tipkama FG izberite [OK] in pritisnite tipko Q.
7
52
Po potrebi ponovite koraka 5 in 6 in izberite
fotografijo za tiskanje, določite podrobne
nastavitve ter nastavite [Single Print].
SL
10 Pritisnite tipko m.
11 Ko se prikaže sporočilo [Remove USB Cable],
odklopite kabel USB iz fotoaparata
in tiskalnika.
Rezervacije za tiskanje (DPOF *1)
Rezervacije posameznega posnetka [<]
Rezervacije za tiskanje omogočajo shranjevanje podatkov
o številu fotografij in datumu s fotografijami, shranjenimi
na kartici. Tako lahko enostavno tiskate fotografije
s tiskalnikom ali v fotostudiu, ki podpira DPOF, zgolj
z rezervacijami za tiskanje na kartici brez računalnika
ali fotoaparata.
*1
DPOF je standard za samodejno zapisovanje podatkov
o tiskanju iz digitalnega fotoaparata.
1
Za tiskanje lahko rezervirate samo fotografije,
ki so shranjene na kartici. Kartico s posnetimi
fotografijami vstavite v digitalni fotoaparat,
preden naredite rezervacije za tiskanje.
Prikažite nastavitveni meni.
»Uporaba menija« (str. 8)
2
3
V meniju za predvajanje q izberite [Print
Order] in pritisnite tipko Q.
S tipkama FG izberite [<] in pritisnite
tipko Q.
4/30
0
Rezervacij v formatu DPOF, nastavljenih v drugi
napravi, ni mogoče spremeniti v tem digitalnem
fotoaparatu. Spremembe naredite z originalno
napravo. Če boste s tem fotoaparatom nastavljali
nove rezervacije v formatu DPOF, boste izbrisali
rezervacije, ki so bile nastavljene v drugi napravi.
Rezervacije za tiskanje v formatu DPOF lahko
naredite za do 999 slik na eni kartici.
Back MENU
Print Order
16M NORM
100-0004
‘12/02/26 12:30
4
5
S tipkama HI izberite fotografijo za
rezervacijo za tiskanje. S tipkama FG
izberite število fotografij. Pritisnite tipko Q.
S tipkama FG izberite možnost [X]
(tiskanje z datumom) na zaslonu in pritisnite
tipko Q.
Podmeni 2
Uporaba
No
Fotografija se natisne brez datuma in časa.
Date
Fotografija se natisne z datumom
fotografiranja.
Time
Fotografija se natisne s časom
fotografiranja.
6
S tipkama FG izberite [Set] in pritisnite
tipko Q.
SL
53
Rezervacija vseh posnetkov
na kartici [U]
Ponastavitev podatkov o rezervaciji za
izbrane fotografije
1
2
1
2
3
Sledite 1. in 2. koraku v [<] (str. 53).
S tipkama FG izberite [U] in pritisnite
tipko Q.
Sledite 5. in 6. koraku v [<].
3
Ponastavitev vseh podatkov
o rezervaciji za tiskanje
4
1
2
5
3
Sledite 1. in 2. koraku v [<] (str. 53).
S tipkama FG izberite [<] ali [U]
in pritisnite tipko Q.
S tipkama FG izberite [Reset] in pritisnite
tipko Q.
6
Sledite 1. in 2. koraku v [<] (str. 53).
S tipkama FG izberite [<] in pritisnite
tipko Q.
S tipkama FG izberite [Keep] in pritisnite
tipko Q.
S tipkama HI izberite fotografijo
z rezervacijo za tiskanje, ki jo želite preklicati.
S tipkama FG nastavite število natisnjenih
fotografij na »0«.
Po potrebi ponovite korak 4 in pritisnite
tipko Q, ko končate.
S tipkama FG izberite možnost [X]
(tiskanje z datumom) na zaslonu in pritisnite
tipko Q.
● Nastavitve veljajo za preostale fotografije s podatki
o rezervacijah za tiskanje.
7
54
SL
S tipkama FG izberite [Set] in pritisnite
tipko Q.
Namigi za uporabo
Če fotoaparat ne deluje, kot bi moral, ali če se na zaslonu
prikaže sporočilo o napaki in ne veste, kaj bi storili,
preberite spodnje informacije, ki vam bodo pomagale
pri odpravljanju težav.
Odpravljanje težav
Baterija
»Digitalni fotoaparat se ne vklopi, čeprav sta bateriji
vstavljeni.«
● Vstavite napolnjeni bateriji v pravo smer.
»Vstavljanje baterije in kartice« (str. 11), »Polnjenje
baterije s priloženim USB-napajalnikom« (str. 11)
● Pri nizkih temperaturah se učinkovitost baterij
začasno zmanjša. Vzemite baterije iz digitalnega
fotoaparata in jih dajte za nekaj časa v žep,
da se segrejejo.
Kartica/notranji pomnilnik
»Prikaže se sporočilo o napaki.«
»Sporočilo o napaki« (str. 56)
Sprožilec
»Ob pritisku na sprožilec se fotografija ne posname.«
● Prekinite stanje mirovanja.
Če je digitalni fotoaparat vklopljen in ga 3 minute
ne uporabljate, zaradi varčevanja baterije preklopi
v stanje mirovanja. V tem načinu fotoaparat ne
fotografira, čeprav do konca pritisnete sprožilec.
Pred fotografiranjem pritisnite tipko za povečavo
ali katero od tipk, da se fotoaparat vrne v aktivno
stanje. Če fotoaparata ne uporabljate 12 minut, se
samodejno izklopi. S tipko n vklopite digitalni
fotoaparat.
● S tipko q preklopite na način za fotografiranje.
● Pred fotografiranjem počakajte, da # (polnjenje
bliskavice) neha utripati.
Zaslon
»Slabo se vidi.«
● Morda se je nabral kondenzat. Izklopite fotoaparat
in počakajte, da se fotoaparat prilagodi temperaturi
okolice in posuši, preden ga znova vklopite.
»Na zaslonu se pojavijo navpične črte.«
● Do tega lahko pride, če usmerite digitalni
fotoaparat proti močno osvetljenemu predmetu
v sončni svetlobi. Črte bodo morda vidne
na videoposnetku.
»Svetloba je ujeta na fotografiji.«
● Če v temnih pogojih fotografirate z bliskavico,
se na fotografiji pojavijo odsevi s prahu v zraku.
Funkcija datuma in ure
»Datum in ura se spremenita nazaj na privzeto
nastavitev.«
● Če v fotoaparatu ni baterij približno en dan*1,
se nastavitve datuma in ure spremenijo nazaj na
privzeto vrednost in ju je treba ponastaviti.
*1
Čas, ko se nastavitve datuma in ure spremenijo
nazaj na privzeto vrednost, se razlikuje glede
na to, koliko časa sta bili bateriji vstavljeni.
»Jezik, datum, ura in časovni pas« (str. 15)
Drugo
»Fotoaparat med fotografiranjem oddaja zvok.«
● Fotoaparat morda vklopi objektiv in zvok nastane,
tudi če ga ne uporabljate. To se zgodi, ker
fotoaparat samodejno opravi samodejno izostritev,
ko je pripravljen na fotografiranje.
SL
55
Sporočilo o napaki
Sporočilo
o napaki
Če se na zaslonu prikaže eno od spodnjih sporočil,
preverite nasvet za odpravo napake.
Sporočilo
o napaki
Card Error
Write Protect
Memory Full
Card Full
Battery Empty
Težava s kartico
Stikalo kartice za zaščito
pred pisanjem postavite v
položaj »LOCK« (zaklenjena).
Sprostite stikalo.
No Connection
Težava z notranjim pomnilnikom
• Vstavite kartico.
• Izbrišite odvečne fotografije.*1
No Paper
Težava s kartico
• Zamenjajte kartico.
• Izbrišite odvečne fotografije.*1
No Ink
Jammed
Težava s kartico
S tipkama FG izberite [Format] in
pritisnite tipko Q. S tipkama FG
izberite [Yes] in pritisnite tipko Q. *2
Power Off
Format
Memory Setup
Back MENU
Power Off
Memory Format
No Picture
Picture Error
SL
Težava s kartico
Vstavite novo kartico.
Back MENU
Card Setup
56
Odprava napake
Settings
Changed*3
Težava z notranjim pomnilnikom
S tipkama FG izberite
[Memory Format] in pritisnite
tipko Q. S tipkama FG izberite
[Yes] in pritisnite tipko Q. *2
Težava z notranjim pomnilnikom/
kartico
Posnemite fotografije.
Težava z izbrano fotografijo
Za gledanje fotografije na
računalniku uporabite programsko
opremo za obdelovanje slik. Če
si fotografije še vedno ne morete
ogledati, je slikovna datoteka
poškodovana.
Odprava napake
Težava z izbrano fotografijo
Za urejanje fotografije na
The Image Cannot računalniku uporabite programsko
opremo za obdelovanje slik.
Be Edited
Print Error
Cannot Print*4
*1
*2
*3
*4
Težava z baterijo
Napolnite baterijo.
Težava s povezavo
Pravilno povežite digitalni fotoaparat
in računalnik ali tiskalnik.
Težava s tiskalnikom
V tiskalnik naložite papir.
Težava s tiskalnikom
Napolnite črnilno kartušo.
Težava s tiskalnikom
Odstranite papir, ki se je zagozdil.
Težava s tiskalnikom
Povrnite stanje, v katerem se lahko
tiskalnik uporablja.
Težava s tiskalnikom
Izklopite digitalni fotoaparat in
tiskalnik, preverite tiskalnik in
odpravite vse težave, preden ga
znova vklopite.
Težava z izbrano fotografijo
Za tiskanje uporabite računalnik.
Pred brisanjem pomembne slike naložite v računalnik.
Izbrisali se bodo vsi podatki.
To se prikaže, ko je denimo odstranjen pladenj za papir.
Ko določate nastavitve na digitalnem fotoaparatu,
ne uporabljajte tiskalnika.
Fotografij, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne
bo mogoče natisniti s tem fotoaparatom.
Namigi za fotografiranje
Če niste prepričani, kako bi posneli želeno fotografijo,
preberite spodnje informacije.
Izostritev
»Izostritev motiva«
● Fotografiranje motiva, ki ni na sredini zaslona
Izostrite predmet, ki je enako oddaljen kot motiv,
sestavite posnetek in fotografirajte.
Pritisk sprožilca do polovice (str. 17)
● Nastavite [AF Mode] (str. 35) na [Face/iESP]
● Fotografiranje v načinu [AF Tracking] (str. 35)
Fotoaparat samodejno sledi gibanju motiva in ga
izostri.
● Fotografiranje osenčenega motiva
Uporaba pomožne luči za ostrenje olajšuje
izostritev. [AF Illuminat.] (str. 36)
● Fotografiranje motivov, ko je samodejna
izostritev otežena
V naslednjih primerih izostrite predmet (s pritiskom
sprožilca do polovice) z visokim kontrastom na
enaki razdalji kot želeni motiv, sestavite posnetek
in fotografirajte.
Motiv brez navpičnih črt*1
*1
Digitalni fotoaparat pridržite navpično in izostrite
sliko, nato pa ga znova namestite v vodoravni
položaj in naredite posnetek.
Različno oddaljeni motivi
Hitro premikajoči se motivi
Motiv ni v sredini slike
Motivi s slabim kontrastom
Ko je na sredini zaslona prikazan
zelo svetel predmet
SL
57
Tresenje fotoaparata
»Fotografiranje brez tresenja fotoaparata«
● Fotografiranje s stabilizacijo slike
[Image Stabilizer] (str. 35)
● Izberite C (Šport) v načinu s (str. 26)
Način C (Šport) uporablja krajši čas osvetlitve
in zmanjša zamegljenost, ki nastane zaradi
premikanja motiva.
● Fotografiranje z visoko občutljivostjo ISO
Če izberete visoko občutljivost ISO, lahko
fotografirate s krajšim časom osvetlitve tudi tam,
kjer bliskavice ni mogoče uporabiti.
»Izbira občutljivosti ISO« (str. 32)
Osvetlitev (svetlost)
»Fotografiranje s pravilno osvetlitvijo«
● Fotografiranje z bliskavico [Fill In] (str. 19)
Motiv pri osvetljenosti iz ozadja je osvetljen.
● Fotografiranje z izravnavo osvetlitve (str. 31)
Prilagodite svetlost, medtem ko gledate na
zaslon. Običajno so svetli predmeti (npr. sneg)
na sliki videti temnejši, kot so v resnici. Prilagodite
izravnavo osvetlitve proti (+), da bodo ti motivi
dobili prave odtenke. Ko fotografirate temne
motive, pa je dobro, če to nastavitev pomaknete
proti (-).
Barvni odtenek
»Fotografiranje s pravilnimi barvami«
● Fotografiranje z izbiro temperature beline
(str. 31)
Običajno nastavitev [WB Auto] poskrbi za
optimalne nastavitve za fotografiranje, toda včasih
je glede na motiv bolje, da preizkusite različne
nastavitve. (To še posebno velja za motiv v senci
ob sončnem dnevu, za motiv, ki je osvetljen
z naravno in notranjo svetlobo, itn.)
Kakovost slike
»Ostrejše fotografije«
● Fotografiranje z optično povečavo
Med fotografiranjem ne uporabljajte digitalne
povečave (str. 18).
● Fotografiranje z nizko občutljivostjo ISO
Če fotografirate z visoko občutljivostjo ISO,
lahko pride do šuma (pikice nezaželene barve ali
neenakomernih barv, ki jih ni na izvirni sliki), kar da
fotografiji zrnast videz. Fotografija je bolj zrnata kot
pri nizkih občutljivostih ISO.
»Izbira občutljivosti ISO« (str. 32)
Baterije
»Podaljšanje dobe uporabnosti baterij«
● Nastavite [Power Save] (str. 48) na [On]
58
SL
Namigi za predvajanje/urejanje
Predvajanje
»Predvajanje fotografij, shranjenih v notranjem
pomnilniku in na kartici«
● Pred predvajanjem fotografij, shranjenih
v notranjem pomnilniku, odstranite kartico.
»Odstranjevanje kartice« (str. 11)
Urejanje
»Brisanje zvoka, posnetega k fotografijam«
● Med predvajanjem fotografije ponovno
posnemite zvok v tišini
»Dodajanje zvoka fotografijam [R]« (str. 39)
SL
59
Dodatek
Vzdrževanje digitalnega fotoaparata
Uporaba dokupljenega USB-napajalnika
Zunanjost
• Obrišite z mehko krpo. Če je fotoaparat zelo umazan,
namočite krpo v milnico in jo dobro ožemite. Obrišite
digitalni fotoaparat najprej z vlažno in nato še s suho
krpo. Če ste digitalni fotoaparat uporabljali na plaži,
uporabite v čisto vodo namočeno in dobro ožeto krpo.
S tem fotoaparatom lahko uporabljate USB-napajalnik
F-3AC (kupite ga posebej). Ne uporabljajte drugih
USB-napajalnikov, razen tistih, ki jih določa Olympus.
Kadar uporabljate F-3AC, vedno uporabljajte USB-kabel,
priložen temu fotoaparatu.
Ne uporabljajte drugih USB-napajalnikov s tem
fotoaparatom.
Ko je napajalnik F-3AC priključen, ne morete fotografirati.
Zaslon
• Obrišite z mehko krpo.
Objektiv
• Spihajte prah z objektiva z običajnim izpihovalnikom
in ga previdno obrišite s čistilom za objektiv.
Ne uporabljajte močnih čistil, na primer benzena ali
alkohola oziroma kemično obdelanih krp.
Če je leča umazana, se lahko na njej naredi plesen.
Baterija/USB-napajalnik
• Obrišite z mehko, suho krpo.
Storage
• Če digitalni fotoaparat shranite za dlje časa, odstranite
baterijo, USB-napajalnik in kartico ter ga shranite
v hladen, suh prostor z dobrim prezračevanjem.
• Občasno vstavite baterijo in preizkusite delovanje
fotoaparata.
Ne shranjujte digitalnega fotoaparata v prostorih, kjer
so prisotni kemični izdelki, ker lahko pride do rjavenja.
60
SL
Uporaba polnilnika,
ki ga kupite posebej
Za polnjenje baterije lahko uporabite polnilnik (UC-50: kupite
ga posebej).
Uporaba vašega polnilnika
in USB-napajalnika v tujini
• Polnilnik in USB-napajalnik lahko uporabljate po vsem
svetu pri večini domačih virov elektrike pri napetosti
od 100 V do 240 V AC (50/60 Hz). Kljub temu boste
za polnilnik in USB-napajalnik, odvisno od države ali
regije, morda potrebovali vmesnik, saj se oblike vtičnic
razlikujejo. Za podrobnosti se obrnite na lokalno elektro
trgovino ali potovalno agencijo.
• Ne uporabljajte napetostnih pretvornikov, saj lahko
poškodujejo polnilnik in USB-napajalnik.
Uporaba kartice
Postopek branja/pisanja kartice
Združljive kartice
Kartice SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (na voljo na trgu)
(za podrobnosti o združljivosti kartic obiščite spletno
stran podjetja Olympus)
Pri fotografiranju med zapisovanjem podatkov indikatorska
lučka trenutnega pomnilnika sveti rdeče. V tem primeru ne
odpirajte pokrova predalčka za baterijo/kartico ali izvlecite
kabel USB. Če to storite, lahko poškodujete podatke ali
uničite notranji pomnilnik ali kartico.
• Kartica Eye-Fi se med uporabo lahko segreje.
• Pri uporabi kartice Eye-Fi se baterija lahko hitreje
izprazni.
• Pri uporabi kartice Eye-Fi lahko fotoaparat deluje
počasneje.
Stikalo za preprečevanje zapisovanja
na kartico SD/SDHC/SDXC
Kartica SD/SDHC/SDXC ima stikalo za preprečevanje
zapisovanja.
Če s stikalom izberete položaj »LOCK« (zaklep), bo pisanje
na kartico, brisanje podatkov ali formatiranje onemogočeno.
Spremenite položaj stikala, da omogočite zapisovanje.
LOCK
Preverjanje mesta shranjevanja fotografij
Indikator pomnilnika označuje, ali se med fotografiranjem
in predvajanjem uporablja notranji pomnilnik ali kartica.
Indikator trenutnega pomnilnika
v: Uporablja se notranji pomnilnik
w: Uporablja se kartica
Tudi če uporabite [Memory Format]/[Format], [Erase],
[Sel. Image] ali [All Erase], se podatki na kartici
ne bodo v celoti izbrisali. Preden kartico zavržete,
jo poškodujte, da preprečite razkritje osebnih podatkov.
SL
61
Število fotografij, ki jih lahko shranite/snemalni čas (videoposnetki) v notranjem
pomnilniku in na pomnilniški kartici
Prikazane številke za število fotografij, ki jih lahko shranite, in snemalni čas so približne. Dejanska zmogljivost
je odvisna od pogojev fotografiranja in uporabljene pomnilniške kartice.
Fotografije
Image Size
L
( 4608×3456
4 3264×2448
n 2560×1920
3 2048×1536
2 1600×1200
1 1280×960
7 640×480
K 4608×2592
*1
0 1920×1080
*1
62
Samo VR-360/D-760
SL
Stiskanje
Število fotografij, ki jih lahko shranite
Notranji pomnilnik
Kartica SD/SDHC/SDXC (4 GB)
3
438
M
7
L
7
867
867
M
15
1700
L
12
1394
M
24
2697
L
20
2216
M
39
4432
L
32
3650
M
65
7299
L
50
5640
M
101
11280
L
202
20677
M
371
41341
L
5
590
M
10
1181
L
30
3354
M
60
6531
Videoposnetki
Image Size
1280×720
8 640×480
9 320×240
Frame Rate
Snemalni čas
Notranji pomnilnik
Kartica SD/SDHC/SDXC (4 GB)
Z zvokom
Brez zvoka
Z zvokom
Brez zvoka
30fps
10 s
10 s
18 min 53 s
19 min 22 s
15fps
19 s
20 s
36 min 52 s
38 min 44 s
30fps
18 s
18 s
33 min 40 s
35 min 13 s
15fps
34 s
37 s
64 min 30 s
70 min 26 s
30fps
47 s
53 s
87 min 21 s
98 min 37 s
15fps
1 min 24 s
1 min 46 s
156 min 48 s
197 min 14 s
Največja možna velikost videoposnetka je 2 GB, ne glede na zmogljivost kartice.
Povečanje števila fotografij, ki jih lahko posnamete
Izbrišite odvečne fotografije ali pa fotoaparat povežite z računalnikom ali drugo napravo in jih prenesite, nato pa
fotografije izbrišite iz notranjega pomnilnika ali s kartice.
[Erase] (str. 21, 40), [Sel. Image] (str. 40), [All Erase] (str. 40), [Memory Format]/[Format] (str. 42)
SL
63
VARNOSTNI UKREPI
PREVIDNO
NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
PREVIDNO: DA SE IZOGNETE ELEKTRIČNEMU
UDARU, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANI). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVILI SAMI. OBRNITE SE NA OLYMPUSOV SERVIS.
Klicaj v trikotniku v dokumentaciji,
ki je priložena izdelku, vas opozarja
na pomembna navodila za uporabo
in vzdrževanje.
NEVARNOST Če izdelek uporabljate brez upoštevanja
navodil, označenih s tem znakom, lahko
pride do resne poškodbe ali smrti.
OPOZORILO Če izdelek uporabljate brez upoštevanja
navodil, označenih s tem znakom, lahko
pride do poškodbe ali smrti.
PREVIDNO
Če izdelek uporabljate brez upoštevanja
navodil, označenih s tem znakom, lahko
pride do manjših telesnih poškodb,
poškodb opreme ali izgube pomembnih
podatkov.
POZOR!
DA SE IZOGNETE POŽARU ALI ELEKTRIČNEMU
UDARU, NIKOLI NE RAZSTAVLJAJTE TEGA IZDELKA,
NE IZPOSTAVLJAJTE GA VODI IN NE UPORABLJAJTE
GA V OKOLJU Z VISOKO VLAŽNOSTJO.
Splošni ukrepi
Preberite vsa navodila – Pred uporabo izdelka preberite vsa
navodila za uporabo. Shranite vsa navodila in dokumentacijo
za prihodnjo uporabo.
Čiščenje – Pred čiščenjem vedno odklopite izdelek iz vtičnice.
Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo. Za čiščenje tega
proizvoda nikoli ne uporabljajte tekočih čistil, razpršil ali
organskih topil.
Dodatki – Za vašo varnost in preprečevanje poškodb izdelka
uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča Olympus.
Voda in vlaga – Za ukrepe glede izdelkov, ki so odporni proti
vremenskim vplivom, si oglejte poglavja o odpornosti proti
vremenskim vplivom.
64
SL
Položaj – Da se izognete poškodbam izdelka, ga varno pritrdite
na stabilno stojalo, podstavek ali nosilec.
Vir napajanja – Priklopite izdelek samo na vir napajanja,
ki je naveden na njegovi oznaki.
Bliskanje – Če med uporabo napajalnika pride do nevihte
z bliskanjem, USB-napajalnik nemudoma odklopite iz vtičnice.
Tujki – Da se izognete telesnim poškodbam, v izdelek nikoli ne
vstavljajte kovinskih predmetov.
Vročina – Nikoli ne uporabljajte ali shranjujte izdelka blizu vira
toplote, kot je radiator, prezračevalni kanal z vročim zrakom,
štedilnik ali katera druga oprema ali naprava, ki ustvarja
toploto, vključno s stereo ojačevalniki.
Ravnanje z digitalnim fotoaparatom
POZOR
• Ne uporabljajte digitalnega fotoaparata ob prisotnosti
gorljivih ali eksplozivnih plinov.
• Ne uporabljajte bliskavice in lučke LED (vključno z AF lučko)
v neposredni bližini ljudi (dojenčki, majhni otroci itn.).
• Od obraza fotografirane osebe morate biti oddaljeni najmanj
1 meter. Sprožitev bliskavice preblizu oči lahko povzroči
kratkotrajno izgubo vida.
• Otroci in dojenčki naj ne bodo v bližini digitalnega
fotoaparata.
• Digitalni fotoaparat vedno uporabljajte in shranjujte zunaj
dosega mlajših otrok in dojenčkov, da preprečite naslednje
nevarne razmere, ki lahko povzročijo resne poškodbe:
• Otrok se zaplete v pašček digitalnega fotoaparata in se
zaduši.
• Po nesreči pogoltne baterijo, kartice ali druge majhne dele.
• Po nesreči sproži bliskavico v svoje oči ali oči drugega otroka.
• Po nesreči se poškoduje z gibljivimi deli digitalnega
fotoaparata.
• Digitalnega fotoaparata ne usmerjajte v sonce ali močno luč.
• Ne uporabljajte ali shranjujte digitalnega fotoaparata
v prašnih ali vlažnih prostorih.
• Med slikanjem ne prekrivajte bliskavice z roko.
• Uporabljajte samo pomnilniške kartice SD/SDHC/SDXC ali
kartice Eye-Fi. Nikoli ne uporabljajte drugih vrst kartic.
Če v fotoaparat nenamerno vstavite drugo vrsto kartice, se
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
Ne skušajte kartice odstraniti s silo.
• Če se USB-napajalnik močno segreje ali če zaznate
nenavaden vonj, zvok ali dim, takoj izvlecite napajalni vtič
iz vtičnice in prenehajte uporabljati fotoaparat. Nato se obrnite
na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
PREVIDNO
• Če v bližini digitalnega fotoaparata zaznate nenavaden
vonj, zvok ali dim, ga takoj prenehajte uporabljati.
• Nikoli ne odstranjujte baterij z golimi rokami; to lahko povzroči
požar ali opekline na rokah.
• Digitalnega fotoaparata nikoli ne držite ali uporabljajte
z mokrimi rokami.
• Digitalnega fotoaparata ne puščajte na mestih, kjer je
izpostavljen izredno visokim temperaturam.
• To lahko povzroči poškodbe delov in v nekaterih okoliščinah
tudi vžig digitalnega fotoaparata. Polnilnika ali USBnapajalnika ne uporabljajte pokritega (npr. z odejo). To lahko
povzroči pregrevanje in posledično požar.
• Z digitalnim fotoaparatom ravnajte pazljivo, da se
izognete lažjim opeklinam.
• Ker digitalni fotoaparat vsebuje kovinske dele, lahko pregrevanje
povzroči lažje opekline. Bodite pozorni na naslednje:
• Če digitalni fotoaparat uporabljate dlje časa, se bo segrel.
Če digitalni fotoaparat v tem stanju držite, to lahko povzroči
lažje opekline.
• V krajih z izredno nizko temperaturo je lahko temperatura
ohišja digitalnega fotoaparata nižja od temperature okolice.
Po možnosti pri uporabi digitalnega fotoaparata pri nizkih
temperaturah nosite rokavice.
• Pazite na pašček.
• Pazite na pašček, ko nosite digitalni fotoaparat. Lahko se
ujame za posamezne predmete in povzroči resno poškodbo.
• Za zaščito visoko precizne tehnologije digitalnega fotoaparata
ga nikoli ne puščajte ali uporabljajte na naslednjih mestih:
• Kjer je temperatura in/ali vlažnost visoka oziroma se izrazito
spreminja. Neposredna sončna svetloba, plaže, zaklenjeni
avtomobili ali izvori toplote (peč, radiator itn.) ali vlažilniki zraka.
• V peščenih ali prašnih okoljih.
• Blizu vnetljivih snovi ali eksploziva.
• Na vlažnih mestih, npr. v kopalnicah ali na dežju. Ko uporabljate
izdelke, ki so odporni proti vremenskim vplivom, najprej preberite
navodila za uporabo.
• Na mestih, kjer so pogosti močni tresljaji.
• Nikoli ne mečite digitalnega fotoaparata in ga ne izpostavljajte
močnim udarcem ali tresljajem.
• Ko fotoaparat montirate ali odstranjujete s stojala, obračajte
vijak na stojalu in ne fotoaparata.
• Pred prenašanjem fotoaparata, odstranite stojalo in vse
dodatke, ki niso originalna oprema OLYMPUS.
• Ne dotikajte se električnih kontaktov na digitalnem fotoaparatu.
• Ne puščajte digitalnega fotoaparata obrnjenega neposredno
v sončno svetlobo. Lahko se poškoduje objektiv ali zaslonka,
lahko se spremenijo barve, nastanejo lise na slikovnem tipalu
ali celo požar.
• Z objektivom ravnajte nežno.
• Preden digitalni fotoaparat shranite za dlje časa, odstranite
baterije. Shranite ga na hladno, suho mesto, da preprečite
nastajanje kondenzata ali plesni. Ko začnete digitalni
fotoaparat ponovno uporabljati, ga vklopite in pritisnite
sprožilec, da preverite, ali deluje pravilno.
• Če fotoaparat uporabljate na mestih, kjer je izpostavljen
magnetnemu/elektromagnetnemu polju, radijskim valovom
ali visoki napetosti, denimo v bližini televizorja, mikrovalovne
pečice, video iger, glasnih zvočnikov, velikega zaslona,
televizijskega/radijskega stolpa ali oddajnikov, lahko pride
do okvare. V takih primerih fotoaparat izklopite in ponovno
vklopite, preden nadaljujete z uporabo.
• Vedno upoštevajte omejitve, opisane v navodilih za uporabo
fotoaparata.
Varnostni ukrepi za ravnanje z baterijami
Upoštevajte te pomembne napotke, da se izognete
puščanju baterij, pregrevanju, požaru, eksploziji ali
povzročitvi električnega udara ali opeklin.
NEVARNOST
• Digitalni fotoaparat uporablja litij-ionsko baterijo, ki jo
določa Olympus. Baterijo napolnite z USB-napajalnikom ali
polnilnikom, ki ga določa Olympus. Ne uporabljajte drugih
USB-napajalnikov ali polnilnikov.
• Baterij nikoli ne segrevajte ali sežigajte.
• Bodite previdni pri nošenju ali shranjevanju baterij, da
ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, kot so nakit, igle,
sponke itn.
• Baterij nikoli ne shranjujte na mestu, kjer bodo izpostavljene
neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam, v vročem
vozilu, blizu vira toplote itn.
• Da preprečite puščanje baterij ali poškodbe njenih kontaktov,
pazljivo sledite vsem navodilom glede uporabe baterij. Baterije
nikoli ne poskušajte razstaviti ali je kakor koli spremeniti,
na primer s spajkanjem ipd.
• Če tekočina iz baterije pride v stik z očmi, jih takoj izperite
s čisto, hladno in tekočo vodo ter nemudoma poiščite
zdravniško pomoč.
• Baterije vedno shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Če otrok
po nesreči pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Če baterije ne morete odstraniti iz fotoaparata, se obrnite na
pooblaščenega distributerja ali servisni center. Baterije ne
poskušajte odstraniti na silo.
Zaradi poškodb zunanjosti baterije (praske in podobno) lahko
pride do pregretja ali eksplozije.
SL
65
POZOR
• Baterije morajo biti vedno na suhem.
• Da preprečite puščanje baterij, njihovo pregrevanje,
povzročitev požara ali eksplozije, uporabljajte samo baterije,
priporočene za uporabo s tem izdelkom.
• Baterijo pazljivo vstavite, kot je opisano v navodilih za uporabo.
• Če se baterije za polnjenje v predvidenem času ne napolnijo,
jih prenehajte polniti in jih ne uporabite.
• Ne uporabljajte baterije, če je počena ali zlomljena.
• Če med uporabo baterija pušča, se razbarva ali preoblikuje
oziroma postane kakor koli neobičajna, digitalni fotoaparat
prenehajte uporabljati.
• Če vam na obleko ali kožo izteče tekočina iz baterije, obleko
odstranite in prizadeto mesto takoj izperite s čisto, tekočo
in hladno vodo. Če vam tekočina opeče kožo, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Baterij nikoli ne izpostavljajte močnim sunkom ali dolgotrajnim
tresljajem.
PREVIDNO
• Preden baterijo vstavite v fotoaparat, preverite, ali ne pušča,
ali ni spremenila barve, ali ni ukrivljena ipd.
• Pri daljši uporabi se lahko baterija segreje. Da se izognete lažjim
opeklinam, baterije ne odstranjujte takoj po uporabi digitalnega
fotoaparata.
• Preden digitalni fotoaparat shranite za dlje časa, vedno
odstranite baterije.
• Ta digitalni fotoaparat uporablja litij-ionsko baterijo Olympus
(LI-50B). Baterij drugih vrst ni mogoče uporabljati.
Če baterijo zamenjate z neustrezno baterijo, obstaja nevarnost
eksplozije.
• Poraba energije digitalnega fotoaparata je odvisna
od uporabljenih funkcij.
• Pri spodaj navedenih pogojih se energija nenehno porablja,
zato se baterija hitro izprazni.
• Večkrat zaporedoma uporabljate povečavo.
• Med snemanjem nenehno do polovice pritiskate sprožilec
in tako aktivirate samodejno izostritev.
• Slika je prikazana na zaslonu dlje časa.
• Digitalni fotoaparat je povezan s tiskalnikom.
• Če uporabljate izrabljeno baterijo, se lahko digitalni fotoaparat
izklopi, ne da bi se prej prikazalo opozorilo za nizko stanje
energije v bateriji.
• Olympusova litij-ionska baterija je zasnovana za uporabo
samo z Olympusovim digitalnim fotoaparatom. Baterije ne
uporabljajte z drugimi napravami.
• Če se kontakti baterije zmočijo ali namastijo, lahko pride do
okvare na kontaktu. Pred uporabo obrišite baterijo s suho krpo.
66
SL
• Pred prvo uporabo ali če je niste uporabljali dlje časa, vedno
napolnite baterijo.
• Ko uporabljate digitalni fotoaparat pri nizkih temperaturah,
jo skupaj z rezervno baterijo poskusite hraniti čim bolj na
toplem. Baterijo, ki se izpraznila pri nizkih temperaturah, lahko
obnovite, ko jo ogrejete na sobno temperaturo.
• Pred odhodom na daljše potovanje ali če potujete v tujino,
kupite rezervne baterije. Na potovanju jih morda ne boste
mogli kupiti.
• Če baterijo shranite za dlje časa, za shranjevanje izberite
hladno mesto.
• Prosimo, da staro baterijo vrnete v reciklažo in s tem
pomagate ohranjati naravne vire. Ko odstranjujete stare
baterije, pokrijte njihove kontakte. Pri tem vedno upoštevajte
lokalne zakone in uredbe.
USB-napajalnik
• Priloženi USB-napajalnik F-2AC je namenjen samo za uporabo
s tem fotoaparatom. Drugih fotoaparatov ne morete polniti
s tem USB-napajalnikom.
• Priloženega USB-napajalnika F-2AC ne priključujte na drugo
opremo, razen na ta fotoaparat.
• Za vtični tip USB-napajalnika:
Priloženi USB-napajalnik F-2AC morate pravilno postaviti
v navpični ali ležeči položaj.
Za polnjenje uporabljajte samo ustrezne
baterije za ponovno polnjenje, ustrezen
polnilnik baterij in USB-napajalnik
Priporočamo, da za ta digitalni fotoaparat uporabljate samo
ustrezne originalne baterije za polnjenje, polnilnik baterij ali
USB-napajalnik podjetja Olympus. Uporaba neoriginalnih baterij
za polnjenje, polnilnika baterij in/ali USB-napajalnika lahko
povzroči požar ali poškodbe oseb zaradi uhajanja, pregrevanja,
vžiga ali poškodovanja baterije. Podjetje Olympus ne prevzema
nobene odgovornosti za nesreče ali škodo, do katerih bi lahko
prišlo pri uporabi baterij, polnilnika baterij in/ali USB-napajalnika,
ki niso originalni Olympusovi dodatki.
Zaslon
• Z zaslonom ravnajte nežno, sicer lahko postane slika
nerazločna, lahko pride do napak pri predvajanju ali poškodb
zaslona.
• Na vrhu/dnu zaslona se lahko prikaže svetel trak, vendar
to ni napaka.
• Ko gledate predmet fotografiranja diagonalno, so lahko robovi
na zaslonu videti nazobčani. To ni napaka; pojav bo manj
opazen v načinu za predvajanje.
• V okolju z nizko temperaturo utegne trajati dlje časa, da se
zaslon vklopi in tudi barve se lahko začasno spremenijo. Če
uporabljate digitalni fotoaparat na izjemno mrzlih krajih, ga
občasno shranite na toplo. Zaslon, ki zaradi nizkih temperatur
deluje slabše, bo na sobni temperaturi ponovno deloval
normalno.
• Zaslon tega izdelka je skrbno in kakovostno izdelan, vendar
se utegne kljub temu na njem pojaviti neaktivna pika. Takšne
pike ne vplivajo na slike, ki jih boste shranili. Zaradi lastnosti
zaslona lahko pride tudi do neenakomernosti barve ali
svetlosti, odvisno od kota, razlog pa je v strukturi zaslona.
To ni okvara.
Pravne in druge informacije
• Olympus ne daje nobenega jamstva v zvezi s škodo ali
koristmi, ki bi utegnil nastati z zakonito uporabo te enote ali
s kakršno koli zahtevo tretje osebe, ki jih povzroči nepravilna
uporaba izdelka.
• Olympus ne daje nobenega jamstva v zvezi s škodo ali
koristmi, ki bi utegnil nastati z zakonito uporabo te enote,
ki ju povzroči izbris slikovnih podatkov.
Omejitev odgovornosti
• Olympus ne daje nikakršnih jamstev, niti izrecnih niti
nakazanih, v zvezi z vsebino pisnega gradiva ali programske
opreme, in v nobenem primeru ne odgovarja za implicirano
garancijo prodajnosti ali primernosti za kateri koli namen ali
za posledično, naključno ali neposredno škodo (vključno
z izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja in izgubo poslovnih
podatkov, a ne omejeno nanje), ki bi nastala z uporabo ali
nezmožnostjo uporabe tega pisnega gradiva, programske
opreme ali opreme.
Olympus si pridržuje vse pravice za ta navodila.
Opozorilo
Nepooblaščeno fotografiranje ali uporaba avtorsko zaščitenega
gradiva je lahko kršitev veljavnih zakonov o avtorskih pravicah.
Olympus ne prevzema nobene odgovornosti za nepooblaščeno
fotografiranje, uporabo ali druga dejanja, ki kršijo avtorske
pravice.
Avtorske pravice
Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja družbe
Olympus ni dovoljeno nobenega dela tega pisnega gradiva ali
programske opreme kopirati ali uporabljati v kateri koli obliki
ali na kakršen koli način, elektronski ali mehanski, vključno
s fotokopiranjem in snemanjem oziroma s katerim koli sistemom
za shranjevanje in pridobivanje informacij. Podjetje tudi ne
prevzema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo informacij
v tem pisnem gradivu ali programski opremi oziroma za
škodo, ki bi nastala zaradi uporabe teh informacij. Olympus si
brez obveznosti ali vnaprejšnjega obvestila pridržuje pravico
spremeniti funkcije in vsebino te publikacije ali programske
opreme.
Skladnost s pravili FCC
• Radijske in televizijske motnje
• Spremembe, ki jih ni jasno dovolil proizvajalec lahko
razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe te opreme.
Oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je
skladna z omejitvami, ki veljajo za digitalne naprave razreda
B, skladno s 15. členom pravilnika FCC. Namen omejitev
FCC za naprave razreda B je zagotavljanje ustrezne zaščite
pred škodljivimi motnjami elektronskih naprav v stanovanjskih
prostorih.
• Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni pravilno nameščena
in uporabljena skladno z navodili, povzroča škodljive motnje
radijskih komunikacij.
• Proizvajalec naprave ne more v nobenem primeru jamčiti,
da do takšnih motenj pri določeni namestitvi naprave ne bo
prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali
televizijskem sprejemu, kar ugotovite tako, da jo izklopite in
znova vklopite, motnje odpravite z upoštevanjem enega izmed
naslednjih ukrepov:
• obrnite ali premestite sprejemno anteno;
• povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom;
• priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista,
na katero je priključen radijski ali televizijski sprejemnik;
• za dodatna priporočila se obrnite na vašega prodajalca ali
serviserja za radije in televizorje. Za priključitev fotoaparata
na osebni računalnik z USB-vhodom uporabite samo priloženi
USB-kabel OLYMPUS.
Nepooblaščene spremembe lahko razveljavijo vašo pravico do
uporabe te opreme.
SL
67
Za uporabnike v Severni in Južni Ameriki
Za uporabnike v ZDA
Izjava o skladnosti
Številka modela:
VR-360/D-760
VR-350/D-755
VR-340/D-750
Blagovna znamka: OLYMPUS
Stranka, ki odgovarja za škodo:
Naslov:
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
Telefonska številka: 484-896-5000
Preizkušena skladnost s standardi FCC
ZA DOMAČO ALI PISARNIŠKO UPORABO
Naprava je skladna s 15. členom pravilnika FCC. Pri uporabi
je treba upoštevati naslednja dva pogoja:
(1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj;
(2) naprava mora sprejeti morebitne motnje, vključno
z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Za uporabnike v KANADI
Ta naprava razreda B ustreza Kanadskim predpisom ICES-003.
68
SL
OLYMPUSOVA OMEJENA GARANCIJA POVSOD
PO SVETU – IZDELKI PODJETJA IMAGING
Olympus zagotavlja, da na izdelku(-ih) Olympus® Imaging
in sorodnih dodatkih Olympus® (v ednini »izdelek«, v množini
»izdelki«) v primeru normalne uporabe v enem (1) letu od
datuma nakupa ne bodo nastale poškodbe zaradi izdelave
in materialov.
V primeru, da se v enoletni garancijski dobi pojavi okvara
izdelka, mora kupec okvarjen izdelek vrniti Olympusovi servisni
službi in pri tem upoštevati postopek, ki je opisan spodaj
(glejte poglavje »KAJ STORITI, KO JE POTREBEN SERVIS«).
Če bodo Olympusovi strokovnjaki za raziskave in nadzor
proizvodnje ugotovili (a) da je okvara nastala med normalno
in pravilno uporabo naprave in (b) je izdelek predmet te
omejene garancije, bo Olympus po lastni presoji popravil,
zamenjal ali prilagodil okvarjen izdelek.
Za popravila, zamenjave ali prilagoditve okvarjenih izdelkov
je izključno odgovorno podjetje Olympus in edino pravno
sredstvo stranke.
Kupec odgovarja in krije stroške dostavljanja izdelka
servisnemu centru Olympus.
Olympus ni odgovoren za izvajanje preventivnih
vzdrževalnih del, namestitve, odstranjevanja ali vzdrževanja.
Olympus si pridržuje pravico (i) do uporabe popravljenih,
obnovljenih in/ali rabljenih delov, ki jih je moč popraviti
(in ustrezajo Olympusovim standardom zagotavljanja kakovosti)
za garancijska ali druga popravila in (ii) do notranjih ali zunanjih
sprememb izgleda in/ali funkcij lastnih izdelkov, ne da bi te
spremembe vključil v osnovno obliko izdelkov.
ČESAR OMEJENA GARANCIJA NE OBSEGA
Ta omejena garancija ne obsega in Olympus na noben način,
eksplicitno, implicitno ali z zakonom, ne jamči za naslednje
primere:
(a) izdelke in dodatke drugih proizvajalcev in/ali izdelke brez
oznake »OLYMPUS« (garancijo za izdelke in dodatke drugih
proizvajalcev, ki jih prodaja Olympus, prevzame v skladu
s pogoji in trajanjem garancije proizvajalca proizvajalec teh
izdelkov in dodatkov);
(b) izdelek, ki so ga razstavile, popravile, zlorabile, spremenile
ali prilagodile osebe, ki niso pooblaščeni Olympusovi
serviserji, razen če je Olympus s pisnim sporazumom dovolil
popravilo;
(c) okvare ali škodo izdelkov nastalo zaradi fizične obrabe,
snovne obrabe, napačne uporabe, malomarnosti, peska,
tekočin, vpliva, nepravilnega shranjevanja, neupoštevanja
načrtovanih storitev in vzdrževalnih del, uhajanja baterij,
uporabe dodatkov, potrošnih materialov ali sredstev drugih
proizvajalcev oz. uporabe izdelkov z nekompatibilnimi
napravami;
(d) programsko opremo;
(e) potrošne materiale in sredstva (vključno vendar ne samo
luči, črnilo, papir, film, fotografij, negativov, kablov in baterij),
in/ali
(f) izdelke, ki nimajo pravilno nameščene in zabeležene
Olympusove serijske številke, razen če gre za model,
za katerega Olympus ne namešča in beleži serijskih številk.
RAZEN ZGORAJ OPISANE OMEJENE GARANCIJE
OLYMPUS NI OBVEZAN IN ZAVRAČA VSE DRUGE
NEPOSREDNE ALI POSREDNE, EKSPLICITNE
ALI IMPLICITNE NAVEDBE, JAMSTVA, POGOJE
IN GARANCIJSKE ZAHTEVKE GLEDE IZDELKOV
IZ KAKRŠNIHKOLI STATUTOV, ODLOKOV, KOMERCIALNE
ALI DRUGE UPORABE, VKLJUČNO VENDAR NE IZKLJUČNO
Z GARANCIJO ALI JAMSTVOM ZA USTREZNOST,
TRAJNOST, OBLIKO, DELOVANJE ALI STANJE IZDELKOV
(ALI DELOV IZDELKOV), PRIMERNOST IZDELKOV ZA
PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN OZ. KRŠITEV PATENTA,
AVTORSKIH PRAVIC ALI DRUGIH LASTNINSKIH PRAVIC.
ČE SO IMPLICITNI GARANCIJSKI ZAHTEVKI DOLOČENI
Z ZAKONOM, SO LE-TI ČASOVNO OMEJENI NA TRAJANJE
TE OMEJENE GARANCIJE.
V NEKATERIH DRŽAVAH JE ZAVRAČANJE ALI OMEJEVANJE
GARANCIJE IN/ALI OMEJEVANJE JAMSTVA ZAKONSKO
PREPREČENO, ZATO ZGORNJA NAVEDBA O ZAVRAČANJU
IN OMEJEVANJU MORDA NE VELJA ZA VAS.
KUPCU MORDA PRIPADAJO TUDI DRUGE IN/ALI DODATNE
PRAVICE TER PRAVNA SREDSTVA, KI SO V POSAMEZNIH
DRŽAVAH RAZLIČNA.
KUPEC SE ZAVEDA IN SE STRINJA, DA PODJETJE
OLYMPUS NI ODGOVORNO ZA ŠKODO, NASTALO
ZARADI POZNE DOSTAVE, OKVARE IZDELKA,
OBLIKE IZDELKA, IZBIRE ALI PROIZVODNJE, IZGUBE
ALI POŠKODB SLIK ALI PODATKOV, OZ. DRUGIH
VZROKOV, ČE JE ODGOVORNOST DOLOČENA V
POGODBI, ODŠKODNINSKEM ZAHTEVKU (VKLJUČNO
Z MALOMARNOSTJO IN STROGI ODGOVORNOSTI ZA
IZDELEK) ALI DRUGEM. OLYMPUS V NOBENEM PRIMERU
NI ODGOVOREN ZA NEPOSREDNO, NAKLJUČNO,
POSLEDIČNO ALI POSEBNO ŠKODO (VKLJUČNO Z IZGUBO
DOBIČKA ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE), NE GLEDE NA
TO, ALI NAJ BI SE OLYMPUS ZAVEDAL MOŽNOSTI TAKŠNE
MOREBITNE IZGUBE ALI ŠKODE.
SL
69
Jamstva, ki jih zagotavljajo druge osebe, vključno, vendar
ne samo z distributerji, predstavniki, prodajalci ali zastopniki
podjetja Olympus in ki niso v skladu ali so v nasprotju s pogoji
te omenjene garancije, niso zavezujoči za podjetje Olympus,
razen če jih pisno potrdi izključno pooblaščen predstavnik
podjetja Olympus.
Ta omejena garancija je popolna in izključna izjava garancije
s katero podjetje Olympus jamči za izdelke in ki nadomesti vse
predhodne in trenutne ustne ali pisne pogodbe, sporazume,
ponudbe in sporočila o zadevi.
Omejena garancija velja izključno v korist prvotnega kupca in je
ni moč prenesti ali dodeliti.
KAJ STORITI, KO JE POTREBEN SERVIS
Kupec mora slike ali druge podatke, ki so shranjeni na izdelku,
prenesti na drugo pomnilniško napravo in/ali odstraniti film
iz izdelka, preden bo izdelek poslal servisnemu oddelku podjetja
Olympus.
V NOBENEM PRIMERU OLYMPUS NI ODGOVOREN
ZA SHRANJEVANJE, OHRANJANJE ALI HRANJENJE
SLIK ALI PODATKOV, SHRANJENIH NA IZDELKU, KI GA
PREJME SERVISNI ODDELEK, ALI FILMA, KI SE NAHAJA
V IZDELKU, KI GA PREJME SERVISNI ODDELEK. OLYMPUS
PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA ŠKODO, NASTALO Z
IZGUBO ALI POŠKODOVANJEM SLIK ALI PODATKOV MED
OPRAVLJANJEM SERVISA (VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV,
ZA NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSEBNO
ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI NEZMOŽNOST UPORABE), NE
GLEDE NA TO, ALI NAJ BI SE OLYMPUS ZAVEDAL MOŽNOSTI
TAKŠNE MOREBITNE IZGUBE ALI ŠKODE.
Izdelek pazljivo zapakirajte, tako da uporabite podložene
materiale, saj bodo ti preprečili škodo med transportom. Izdelek
izročite pooblaščenemu prodajalcu izdelkov Olympus, ki vam
je prodal izdelek oz. ga na s povratnico pošljite enemu izmed
naših servisnih centrov Olympus.
Ko boste izdelek vrnili naši servisni službi, mora paket vsebovati
naslednje stvari:
1 potrdilo o prodaji iz katerega sta razvidna datum
in kraj nakupa;
2 kopijo te omejene garancije s serijsko številko izdelka, ki je
enaka serijski številki na izdelku (razen če pošiljate model,
za katerega Olympus ne namešča in beleži serijskih številk);
3 natančen opis težave;
4 vzorčne fotografije, negative, digitalni tisk (ali datoteke na
zgoščenki) če so le-ti na razpolago in povezani s težavo.
Ko bo servis zaključen, boste izdelek prejeli s povratnico.
70
SL
KAM POSLATI IZDELEK, KI GA JE TREBA
SERVISIRATI
Podatke o najbližjem servisnem centru najdete v poglavju
»GARANCIJA POVSOD PO SVETU«.
MEDNARODNI GARANCIJSKI SERVIS
Ta garancija vključuje mednarodni garancijski servis.
Za kupce v Evropi
Oznaka »CE« označuje, da je ta izdelek
v skladu z evropskimi zahtevami za varnost,
zdravje, okolje in zaščito potrošnika. Digitalni
fotoaparati z oznako »CE« so namenjeni
prodaji v Evropi.
Ta simbol [prečrtani zabojnik na kolesih za
odpadke OEEO, Dodatek IV] označuje, da
je treba v državah EU ločeno zbirati odpadno
elektronsko in električno opremo.
Prosimo, da ne mečete opreme med
gospodinjske odpadke.
Po koncu uporabne dobe vašega izdelka
ga vrnite ali odnesite na ustrezna zbirališča
v vaši državi.
Ta simbol [prečrtani smetnjak na kolesih,
direktiva 2006/66/ES, priloga II] označuje
ločeno zbiranje odpadne električne in
elektronske opreme v državah EU.
Baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke.
Za odstranjevanje odpadnih baterij uporabite
sisteme za vračanje in zbiranje odpadkov,
ki so na voljo v vaši državi.
Garancijski pogoji
1 Če se v času upoštevnega nacionalno veljavnega garancijskega
obdobja od dneva nakupa pri pooblaščenem prodajalcu na
poslovnem območju družbe Olympus Europa Holding GmbH,
kot je določeno na spletnem mestu http://www.olympus.com
izkaže, da je vaš izdelek kljub pravilni uporabi (skladni s pisnimi
navodili za uporabo, ravnanje in vzdrževanje, ki so priložena
izdelku) okvarjen, ga bomo brezplačno popravili ali zamenjali
(po presoji Olympusa). Za uveljavitev garancije mora stranka
pred iztekom upoštevnega nacionalno veljavnega garancijskega
obdobja oddati svoj izdelek skupaj z garancijskim listom
prodajalcu, pri katerem je bil izdelek kupljen, ali kateremu
drugemu pooblaščenemu Olympusovemu servisu na
poslovnem območju družbe Olympus Europa Holding GmbH,
kot je določeno na spletnem mestu http://www.olympus.com.
Med trajanjem enoletne svetovno veljavne garancije lahko
stranka odda izdelek v popravilo kateremu koli Olympusovemu
servisu. Prosimo, upoštevajte, da tovrstne Olympusove servisne
službe niso na voljo v vseh državah.
2 Stranka prevzame vsa tveganja in stroške, ki nastanejo
s prevozom izdelka do pooblaščenega Olympusovega
prodajalca ali servisne službe.
Garancijski pogoji
1 »OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 163-0914, Japonska, izdaja
enoletno svetovno garancijo. Pred uveljavljanjem kakršnih
koli popravil v skladu z garancijskimi pogoji, je potrebno to
svetovno garancijo predložiti pooblaščenemu Olympusovemu
servisu. Garancija je veljavna samo, če sta Olympusovemu
servisu predložena potrdilo o garanciji in dokazilo o nakupu.
Prosimo, upoštevajte, da je to dodatna garancija in ne vpliva
na garancijske pravice strank v skladu z navedeno upoštevno
nacionalno zakonodajo, ki ureja prodajo blaga potrošnikom.«
2 Garancija ne velja v naslednjih primerih, v katerih mora
stranka poravnati stroške popravila, čeprav se je izdelek
pokvaril v že navedenem garancijskem obdobju.
a. Kakršne koli okvare, povzročene zaradi napačnega ravnanja
z izdelkom (npr. uporaba izdelka v namene in na način, ki ni
naveden v navodilih za uporabo, rokovanje in vzdrževanje itd.).
b. Kakršne koli okvare, nastale zaradi popravila, prilagajanja,
čiščenja ali drugega posega v izdelek, če tega ni opravil
Olympus ali pooblaščene Olympusove servisne službe.
c. Kakršne koli okvare, nastale po nakupu izdelka zaradi
prevoza, padca, udarca itd.
d. Kakršne koli okvare, nastale zaradi ognja/požara, potresa,
poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega
okolja in neprimerne električne napetosti napajanja.
e. Kakršne koli okvare, povzročene z malomarnim ravnanjem
ali neprimernim hranjenjem/skladiščenjem izdelka
(npr. hranjenje pri visokih temperaturah in vlažnosti,
poleg insekticidov, kot je naftalin, ali škodljivih zdravil),
neprimernim vzdrževanjem itd.
f. Kakršne koli okvare, nastale zaradi uporabe (skoraj)
izpraznjenih baterij itd.
g. Kakršne koli škode, nastale zaradi vdora peska, blata itd.
v ohišje izdelka.
h. Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priložen garancijski list.
i. Če je v garancijskem listu spremenjeno leto, mesec ali dan
nakupa, ime kupca ali prodajalca ali serijska številka.
j. Ko garancijskemu listu ni priloženo potrdilo o nakupu (račun).
3 Garancija velja le za izdelek. Garancija se ne nanaša na drugo
dodatno opremo, kot je etui, jermen, pokrov objektiva in baterije.
4 Odgovornost Olympusa je na podlagi te garancije omejena
samo na popravilo ali zamenjavo izdelka. Izključena je vsakršna
odgovornost na podlagi pričujoče garancije za posredno ali
posledično izgubo ali škodo, do katere bi prišlo zaradi napake
izdelka, še posebej za vsakršno izgubo ali škodo, ki nastane
na objektivih, filmih in ostali opremi ali dodatni opremi, ki je
uporabljena skupaj z izdelkom. Prav tako Olympus ne prevzema
nikakršne odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi
zamude popravila ali izgube podatkov. Ta izjava nikakor ne
vpliva na zakonsko predpisane določbe.
Opombe v zvezi z garancijskim vzdrževanjem
1 Garancija je veljavna le, če je garancijski list izpolnjen v celoti
s strani korporacije Olympus ali pooblaščenega Olympusovega
prodajalca, oz. če so iz drugih dokumentov zadovoljivo razvidne
okoliščine nakupa. Poskrbite torej, da so na originalnem
predračunu/fakturi v celoti zapisani: vaše ime, ime prodajalca,
serijska številka izdelka, leto, mesec in dan nakupa ali da je
originalnemu garancijskemu listu pripet račun, ki ga prejmete
ob nakupu, na katerem je izpisano ime prodajalca, datum
nakupa in tip izdelka. Olympus si pridržuje pravico do zavrnitve
brezplačnega popravila, če garancijski list ni predložen ali v celoti
izpolnjen, če ni dodan zgoraj omenjeni dokument (faktura, račun),
ali če so podatki na garancijskem listu nepopolni ali nečitljivi.
2 Garancijski list shranite na varno mesto, saj vam dvojnika ne
bomo izdali.
• Seznam pooblaščenih Olympusovih servisov po svetu
najdete na spletnem mestu http://www.olympus.com.
• Če pooblaščeni servis izdelka ne more popraviti v 45
dneh, bo uvoznik sporazumno z zahtevo kupca, izdelek
zamenjal z novim, oz. poravnal kupnino, če zamenjava ne
bi bila možna skladno s pravnim postopkom in po določilih
slovenske zakonodaje (ZVPot). Uvoznik zagotavlja servis
in servisne dele 7 let po nakupu izdelka.
• Proizvajalec jamči za kakovost in za brezhibno delovanje
v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
POOBLAŠČENA SERVISERJA FOTOAPARATOV OLYMPUS
V SLOVENIJI:
DIGITALNI in KLASIČNI
FOTOAPARATI
3A servis, TRIDIST, d.o.o.
Zaloška 161
1000 Ljubljana
KLASIČNI FOTOAPARATI
FOTO Mehanika d.o.o.
Dolenjska cesta 166
1000 Ljubljana
SL
71
Za uporabnike v Aziji
Garancijski pogoji
1 Če se v času enega leta od datuma nakupa izkaže, da je
vaš izdelek kljub pravilni uporabi (skladni s pisnimi navodili
za uporabo, ravnanje in vzdrževanje, ki so priložena izdelku)
okvarjen, ga bomo brezplačno popravili ali zamenjali po
presoji podjetja Olympus. Za uveljavitev garancije mora
stranka pred iztekom upoštevanega nacionalno veljavnega
garancijskega obdobja enega leta oddati svoj izdelek skupaj
z garancijskim listom prodajalcu, pri katerem je bil izdelek
kupljen ali kateremu drugemu pooblaščenemu servisu, ki je
naveden v navodilih in zahtevati potreba popravila.
2 Stranka prevzame vsa tveganja in stroške, ki nastanejo
s prevozom izdelka do pooblaščenega Olympusovega
prodajalca ali servisne službe.
3 Garancija ne velja v naslednjih primerih, v katerih mora
stranka poravnati stroške popravila, čeprav se je izdelek
pokvaril v že navedenem enoletnem obdobju.
a. Kakršne koli okvare, povzročene zaradi napačnega
ravnanja z izdelkom (npr. uporaba izdelka v namene
in na način, ki ni naveden v navodilih za uporabo,
rokovanje in vzdrževanje itd.).
b. Kakršne koli okvare, nastale zaradi popravila, prilagajanja,
čiščenja ali drugega posega v izdelek, če tega ni opravil
Olympus ali pooblaščene Olympusove servisne službe.
c. Kakršne koli okvare, nastale po nakupu izdelka zaradi
prevoza, padca, udarca itd.
d. Kakršne koli okvare, nastale zaradi ognja/požara, potresa,
poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega
okolja in neprimerne električne napetosti napajanja.
e. Kakršne koli okvare, povzročene z malomarnim ravnanjem
ali neprimernim hranjenjem/skladiščenjem izdelka
(npr. hranjenje pri visokih temperaturah in vlažnosti,
poleg insekticidov, kot je naftalin, ali škodljivih zdravil),
neprimernim vzdrževanjem itd.
f. Kakršne koli okvare, nastale zaradi uporabe
(skoraj) izpraznjenih baterij itd.
g. Kakršne koli škode, nastale zaradi vdora peska, blata
itd. v ohišje izdelka.
h. Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priložen
ta garancijski list.
i. Če je v garancijskem listu spremenjeno leto, mesec ali dan
nakupa, ime kupca ali prodajalca oz. serijska številka.
j. Ko garancijskemu listu ni priloženo potrdilo o nakupu
(račun).
72
SL
4 Garancija velja le za izdelek in se ne nanaša na drugo
dodatno opremo, kot so etui, jermen, pokrov objektiva in
baterije.
5 Izključena je vsakršna odgovornost podjetja Olympus na
podlagi pričujoče garancije za posredno ali posledično
izgubo ali škodo, do katere bi prišlo zaradi napake izdelka,
še posebej za vsakršno izgubo ali škodo, ki nastane na filmih,
objektivih in ostali opremi ali dodatni opremi, ki je uporabljena
skupaj z izdelkom.
Opombe;
1 Ta garancija je dodatek in ne vpliva na osnovne pravice kupca.
2 V primeru vprašanj glede te garancije, pokličite pooblaščen
Olympusov servis, ki je naveden v navodilih.
Opombe v zvezi z garancijskim vzdrževanjem
1 Garancija je veljavna le, če je garancijski list v celoti izpolnjen
s strani pooblaščenega Olympusovega prodajalca. Poskrbite
torej, da so izpolnjeni: ime prodajalca, serijska številka
izdelka, leto, mesec in dan nakupa.
2 Garancijski list shranite na varno mesto, saj vam dvojnika ne
bomo izdali.
3 Za zahtevke kupca glede popravil v državi nakupa izdelka
veljajo garancijski pogoji distributerja Olympus v tej državi.
Če lokalni distributer Olympus ne izda lastne garancije
ali se stranka ne nahaja v državi nakupa izdelka, velja ta
mednarodna garancija.
4 V ustreznem primeru ta garancija velja povsod po svetu.
Pooblaščeni servisni centri Olympus,ki so navedeni v tej
garanciji jo bodo z veseljem izpolnili.
* Glejte priložen seznam pooblaščenih mednarodnih
serviserjev podjetja Olympus.
Omejitev odgovornosti
Olympus ne daje nikakršnih jamstev, niti izrecnih niti nakazanih,
v zvezi z vsebino pisnega gradiva ali programske opreme,
in v nobenem primeru ne odgovarja za implicirano garancijo
primernosti za prodajo ali kateri koli namen ali za posledično,
naključno ali neposredno škodo (vključno z izgubo dobička,
prekinitvijo poslovanja in izgubo poslovnih podatkov, a ne
omejeno nanje), ki bi nastala z uporabo ali nezmožnostjo
uporabe tega pisnega gradiva ali programske opreme.
Nekatere države ne dovolijo izključitev ali omejitev naključne
ali posledične škode, zato zgornje omejitve ali izključitve za vas
morda ne veljajo.
Blagovne znamke
• IBM je zaščitena blagovna znamka družbe International
Business Machines Corporation.
• Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe
Microsoft Corporation.
• Macintosh je blagovna znamka družbe Apple Inc.
• Logotip SDHC/SDXC je blagovna znamka.
• Eye-Fi je zaščitena blagovna znamka podjetja Eye-Fi, Inc.
• Vsa imena podjetij in izdelkov so zaščitene blagovne znamke
in/ali blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Standardi za datotečne sisteme digitalnega fotoaparata,
navedeni v teh navodilih, so standardi »Design Rule for
Camera File System/DCF«, ki jih določa Japonsko združenje
za industrijo elektronske in informacijske tehnologije (JEITA).
Programska oprema v tem fotoaparatu morda vključuje
programsko opremo drugih proizvajalcev. Uporabo programske
opreme drugih proizvajalcev urejajo pogoji uporabe, ki jih
določajo lastniki ali imetniki licenc za to programsko opremo,
pod katerimi lahko programsko opremo uporabljate.
Pogoje in druga obvestila drugih proizvajalcev programske
opreme, če so na voljo, lahko najdete v PDF-datoteki
z obvestilom o programski opremi, shranjeni na priloženem
disku CD-ROM ali na naslovu
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/
notice/notice.cfm
Powered by ARCSOFT.
SL
73
SPECIFIKACIJE
Digitalni fotoaparat
VR-360/D-760
Tip proizvoda
Sistem snemanja
Fotografije
Veljavni standardi
3D fotografija
Zvok ob fotografijah
Videoposnetek
Pomnilnik
Število dejanskih pikslov
Snemalna naprava
Objektiv
Ustreznik 35-mm
fotoaparata
Fotometrični sistem
Hitrost zaklopa
Območje fotografiranja
Zaslon
Priključek
Samodejni sistem koledarja
Delovno okolje
Temperatura
Vlažnost
74
SL
VR-350/D-755
VR-340/D-750
: Digitalni fotoaparat (za snemanje in prikazovanje)
: Digitalno snemanje, JPEG (v skladu s standardni »Design rule for Camera File
system« (DCF))
: Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III,
PictBridge
: Združljiva s formatom MP anaglifno
–
: Format Wave
: AVI Motion JPEG
: Notranji pomnilnik, kartica SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi
: 16000000 pikslov
: 1/2,3″ CCD (filter primarnih barv)
: Objektiv Olympus 4,2 do Objektiv Olympus 4,2 do 42,0 mm, f3.0 do 5.7
52,5 mm, f3.0 do 5.9
: Ustreza 24–300 mm
Ustreza 24–240 mm
: Digitalno merjenje ESP
: 4 do 1/2000 s
: 0,6 m do (W), 1,0 m do (T) (normalni način)
0,2 m do (W), 0,9 m do (T) (makrofotografiranje)
0,01 m do (super makrofotografiranje)
: 3,0″ TFT barvni LCD-zaslon, 460800 pik
: Večnamenski priključek Večnamenski priključek (priključek USB, avdio/
video izhod)
(priključek USB, avdio/
video izhod), priključek
mini HDMI(tip C)
: od leta 2000 do 2099
: 0 – 40 °C (delovanje)/–20 – 60 °C (shranjevanje)
: 30 – 90 % (delovanje)/10 – 90 % (shranjevanje)
VR-360/D-760
Napajanje
Mere
VR-350/D-755
VR-340/D-750
: Ena Olympusova litij-ionska baterija (LI-50B)
: 104,3 mm (Š) × 60,2 mm (V) × 28,3 mm (G)
(brez izboklin)
: 172 g (vključno z baterijo 170 g (vključno z baterijo in kartico)
in kartico)
Teža
Litij-ionska baterija (LI-50B)
Tip proizvoda
Št. modela
Standardna napetost
Standardna kapaciteta
Doba uporabnosti baterije
Delovno okolje
Temperatura
:
:
:
:
:
Litij-ionska baterija za polnjenje
LI-50BA/LI-50BB
3,7 V DC
925 mAh
Približno 300 polnitev (odvisno od uporabe)
: 0 – 40 °C (polnjenje)
USB-napajalnik (F-2AC)
Št. modela
Zahteve glede napajanja
Izhod
Delovno okolje
Temperatura
: F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/
F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D
: 100 do 240 V AC (50/60 Hz)
: F-2AC-2B: 5 V DC, 500 mA
F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/
F-2AC-5D/F-2AC-6D: 5 V DC, 550 mA
: 0 – 40 °C (delovanje)/
–20 – 60 °C (shranjevanje)
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.
HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC.
SL
75
http://www.olympus.com/
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Sedež:
Dostava blaga:
Pisma:
Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Nemčija
Tel.: + 49 40 – 23 77 3-0/Faks: + 49 40 – 23 07 61
Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Nemčija
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Nemčija
Tehnična podpora za stranke v Evropi
Obiščite našo spletno stran http://www.olympus-europa.com
ali nas pokličite na BREZPLAČNO ŠTEVILKO*: 00800 – 67 10 83 00
za Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Luksemburg, Nizozemsko,
Norveško, Portugalsko, Španijo, Švedsko, Švico, Veliko Britanijo.
* Pri nekaterih (mobilnih) telefonskih storitvah/ponudnikih dostop
ni mogoč ali pa je k številkam +800 treba dodati še predpono.
Za vse evropske države, ki niso navedene, ali če ne morete
vzpostaviti povezave z navedenimi številkami, uporabite
PLAČLJIVI ŠTEVILKI: + 49 180 5 – 67 10 83 ali + 49 40 – 237 73 48 99
Naša tehnična podpora je na voljo od 9.00 do 18.00 MET (od ponedeljka do petka).
Pooblaščeni prodajalci
Slovenia:
© 2012
OLYMPUS Slovenija d.o.o.
Baznikova 2, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 236 33 20
VM177001