NAPOTNI ZDRAVNIK: GINEKOLOG DA NE OSEBNI ZDRAVNIK DA

OBR 100-020
KLINIČNA POT ZA URODINAMSKE PREISKAVE
ZDRAVNIKI
Velja od: 1.3.2013
NAPOTNI ZDRAVNIK: GINEKOLOG
OSEBNI ZDRAVNIK
□DA
□DA
□NE
□NE
PRISOTNO VNETJE MEHURJA OZ. SEČIL
MENSTRUACIJA
PREDHODNE GINEKOLOŠKE OPERACIJE
ŠTEVILO PORODOV
□DA
□DA
□DA
□DA____
□NE
□NE
□ NE
□NE
PRED PREISKAVO IZPRAZNJEN MEHUR
POTEK PREISKAVE PO STROKOVNIH SMERNICAH
TEŽAVE PRI PREISKAVI
Verzija: 1
□DA
□DA
□DA
□NE
□NE
□NE
UGOTOVITVE PO KONČANI PREISKAVI: - ANOMALIJA MEHURJA
- STRESNA URINSKA INKONTINENCA
- MEŠANA URINSKA INKONTINENCA
- URGENTNA URINSKA INKONTINENCA
ZDRAVLJENJE OZ. TERAPIJA
□DA
□NE
NAČIN ZDRAVLJENJA: - MEDIKAMENTOZNO
-MAGNETOTERAPIJA
-KIRURŠKO ZDRAVLJENJE
-KEGLOVE VAJE
PREDVIDENA KONTROLNA PREISKAVA
□DA
□NE
□DA
□NE
□DA
□NE
□DA
□NE
□DA ________mesecev
□DA
□DA
□DA
□DA
□NE
□NE
□NE
□NE
□NE
DATUM___________
ŽIG IN PODPIS ODGOVORNEGA ZDRAVNIKA___________________________
Priloga 1 SOP 100-017
Priloga 2 Keglove vaje
Priloga 3 Zloženka magnetoterapija
Pripravil:
Pregledal:
Odobril:
Stran:
Jernej Bernik
Sašo Stojkoski
Andreja Cerkvenik Škafar
1 od 1