DSK Preventivni programi

SKUPAJ ZA ZDRAVJE
DSK Preventivni programi
Lucija Gobov, NIJZ
Ljubljana, 25.11.2014
DSK Preventivni programi – neonatalno obdobje
• Pregled po rojstvu, dnevni nadzor, pregled pred odpustom
• Preventiva hemoragične bolezni (kako pri tistih, ki
odklanjajo?)
• Preventiva neonatalne (gonoroične) oftalmije (?)
• Presejalna testa za odkrivanje fenilketonurije in
kongenitalne hipotireoze (dodati nove teste?)
• Presejalni ultrazvočni pregled kolkov (uskladiti z ortopedi)
• Presejalni pregled sluha (z audiologi doreči kasnejše
spremljanje za rizične)
• Cepljenje proti TBC ob indikacijah
• Zdravljenje ob možni okužbi s toxoplazmozo, hepatitisom B
DSK Preventivni programi – neonatalno obdobje
• Dodatno:
– Presejalni test na težke srčne bolezni – sat.O2
– Pregled na kongenitalno katarakto
– UZ ledvic (?)
– (?)
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
•
•
•
•
•
•
CILJI
odkrivanje prirojenih nepravilnosti, ki jih ni bilo
možno prepoznati že v porodnišnici
ustrezen nevrološki in gibalni razvoj
primeren telesni razvoj
preprečevanje bolezni (cepljenja, ZV)
preprečevanje poškodb
čustveni razvoj dojenčka, graditev zdrave
samopodobe
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
Čustveni razvoj dojenčka, graditev zdrave
samopodobe
•
•
•
•
•
Stresni dogodki v zgodnjem otroštvu nekajkrat
povečajo tveganje za:
psihološke probleme,
depresijo,
nasilno vedenje,
zasvojenost z drogami in alkoholom,
koronarne bolezni.
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
12. – 15. mesec
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
12. – 15. mesec
20. – 24. mesec
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
12. – 15. mesec
20. – 24. mesec
46. – 50. mesec
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
12. – 15. mesec
20. – 24. mesec
46. – 50. mesec
Dodatni pregledi pri sumu na razvojni zaostanek
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
• Termini preventivnih pregledov
Sedaj veljavni:
1., 3., 6., 9.,12., 18. mesec, 3., 5. letih
Predlog:
Namesto pri 5. letih opravijo pregled pred šolo šolski zdravniki
1., 3., 6., 9. mes. ostane enako
12. – 15. mesec
20. – 24. mesec
46. – 50. mesec
• Uskladiti s cepljenji
DSK Preventivni programi – predšolsko obdobje
•Pregled pri psihologu
•Pregled pri logopedu
DSK Preventivni programi –šolsko obdobje
• Psihologi so predlagali, da bi psihosocialne skrininge delali na
šolah, dostop do podatkov pa naj bi imel imenovani zdravnik
šole.
• Razmislek o razširjenih sist. pregledih pri šolarjih, ki so
vključeni v športne klube, saj ima šport po eni strani močno
zaščitno funkcijo, po drugi strani pa lahko na otroke deluje
tudi škodljivo (stres, poškodbe, preobremenitve,…)
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
HVALA ZA POZORNOST