Ögonsjukvård 2015

inspiration
➠ Glaukom – lär dig diagnostisera, behandla och följa upp
➠ Lär dig allt om OCT – grunder – undersökning, tolkning och värden
➠ Synkrav för körkortsinnehav – aktuella föreskrifter
➠ Synfältsundersökning – fördjupa din kunskap i metoder och
tolkning för att få en korrekt undersökning
Datum och plats: 5–6 februari 2015, Stockholm
några av konferensens talare
Christina Lindén, professor,
överläkare, Norrlands
universitetssjukhus
Bo Philipson, leg. läkare, professor, Stockholms Ögonklinik
Jan Ygge, professor,
Karolinska Institutet
Lene Martin, professor,
dekan, Mälardalens
Högskola
•
utveckling
•
➠ Praktikfall – så har vi ökat patientflödet och effektiviserat
organisationen på Ögonklinken i Linköping
kunskap
Ögonsjukvård 2015
Välkommen till Ögonsjukvård 2015!
I år har vi åter igen fått förmånen att få bjuda in några av Sveriges främsta experter inom
ögonsjukvård samtidigt som vi kommer att bjuda på flera nya ansikten. Konferensen kommer att gästas av föreläsare från södra till norra Sverige för att skapa en helhetsbild av hur
utvecklingen av ögonsjukvård ser ut över landet. Programmet kommer att ta upp en bred
variation av ämnen där den senaste utvecklingen inom forskning kommer att belysas varvat
med konkreta kliniska råd och riktlinjer. Vi kommer att presentera två nya ämnen varav ett
inspirerande och framgångsrikt praktikfall som visar på möjligheter att kunna sänka köer
och öka effektiviteten i arbetsflödet utan att kvalitén på vården blir lidande!
Missa därför inte Karin Svenberg, vårdenhetschef och ögonsköterska vid ögonkliniken i
Linköping och Motala. Karin kommer att dela med sig av Linköping ögonkliniks erfarenheter från deras arbete med organisations- och effektivitetsförändringar. Ögonkliniken har
gjort stora framsteg för att öka patientflödet och Karin kommer att presentera konkreta råd
och riktlinjer för hur man kan arbeta för att uppnå framgångsrika resultat.
Under konferensens två dagar får du bland andra lyssna till;
➠ Christina Lindén professor, överläkare på ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Christina som själv har prisats för sina många bidrag till forskningen inom
Glaukom kommer att ge en fulltäckande presentation av glaukom och dela med sig av
de senaste upptäckterna och framstegen inom forskning.
➠ Lene Martin, professor i vårdvetenskap och dekan vid Mälardalens Högskola, kommer
att fördjupa er inom ämnet synfältsundersökning. Du kommer att få lära dig hur du utför
en korrekt synundersökning och felkällor som kan uppstå. Lene kommer tydliggöra sin
föreläsning med olika praktikfall.
➠ Annelie Widmark, ögonspecialist, ögonmottagningen i Borlänge, kommer att uppdatera
er med de senaste nyheterna och förändringarna gällande Transportstyrelsens synkrav för
körkort.
➠ Rune Brautaset, docent i optometri, Karolinska Institutet. Rune kommer att tala om
OCT, du kommer få en grundlig genomgång av hur du utför en undersökning och genom olika praktikfall får du öva dig att tolka vad du ser och förstå värdena.
Dessutom kommer du att få lyssna på ett spännande anförande av Jan Ygge, professor,
Karolinska Institutet. Jans expertområde ligger inom ögonrörelsekontroll, han kommer att
presentera nyheter inom diagnostik och behandling av ögon som drabbats av neurologiska
sjukdomar och gå djupare in på; Nystagamus, Parkinson sjukdom med mera.
Avslutningsvis kommer Bo Philipson, professor, företagsledare på Stockholms Ögonklinik
hålla ett anförande om katarakt. Bo kommer inte bara ge er en grundlig genomgång inom
det senaste i utredning och behandling han kommer även vända våra blickar framåt och
visa vad vi har att vänta oss i framtiden inom kataraktkirurgin.
Vårt mål med konferensen är att du ska fördjupa din kunskap i de ämnen som påverkar
din yrkesvardag som mest samt få kännedom om de viktigaste nyheterna och senaste
forskningen inom ögonsjukvård. Under två kunskapstäta dagar kommer du att få lyssna
på inspirerande ämnen och föreläsare samt få möjlighet att ta med nya insikter, lärdomar
tillbaka till din mottagning. Du kommer bli mer trygg i dina bedömningar, utredningar
och behandling av patienter.
Försäkra dig om en plats redan idag! Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller
ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Ögonsjukvård 2015!
Vänliga hälsningar
Isabelle Gennow
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet
ögonsjukvård 2015 – Dag 1, 5 februari
08.50 Registrering med kaffe och smörgås
09.20 Moderator Agneta Rydberg inleder konferensen
Agneta Rydberg, ortoptist, docent, arbetar som lektor och utbildningsansvarig för ortoptistutbildningen
vid Karolinska Institutet samt som ortoptist vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
09.30 Glaukom – lär dig diagnostisera, behandla och följa upp
• Vad säger våra nya riktlinjer?
• Hur ställer man diagnosen?
• Normal- eller högtrycksglaukom – spelar det någon roll?
• Glaukomhandläggning med progresshastighet – så mäter du!
• Hur ofta bör synfälten kontrolleras i ett tidigt skede av sjukdomen?
• Vilka förändringar innebär det för patienten att behandlingen individualiseras? Christina Lindén, professor, överläkare på ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus, prefekt vid
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Christinas forskning är främst inom glaukomområdet. Hon har dels studerat riskfaktorer, uppkomst och behandling och bl.a. bidragit till utvecklingen av
nya mätmetoder för mätning av ögontryck och andra biomekaniska egenskaper i ögat.
11.10 Kaffepaus
11.30 Katarakt – det senaste i utredning och behandling
• Forskning och utvecklingsarbete som lett till dagens kataraktkirurgi
• Symptom som tyder på katarakt och när skall man operera katarakt?
• Olika typer av katarakt och andra sjukdomar som kan påverka indikation och resultat av kirurgin
• Vad är viktigt vid utredning och undersökning inför kataraktkirurgi?
• Dagens operationsteknik – vilka komplikationer kan inträffa?
• Multifokala och toriska linser och vilka andra linser kommer att finnas i framtiden?
• Vad händer i framtiden inom kataraktkirurgin?
Bo Philipson, leg. läkare, professor, specialist i ögonsjukdomar, företagsledare på Stockholms Ögonklinik.
Bo har 35 års erfarenhet av operationer mestadels av katarakt, glaukom och hornhinnesjukdomar. Bo är
sedan 2004 invald i European Academy of Ophthalmology. Bo har även varit ordförande i den Europeiska
Ögonläkarföreningen (SOE) och i Sveriges Ögonläkarförening.
12.40 Lunch
13.40 Ögonkliniken i Linköping – så ökade vi patientflödet och effektiviserade organisationen
• Lär dig arbeta gränsöverskridande mellan olika professionaliteter – så fick vi med oss hela personalen i förändringen
• Ta del av kunskap och erfarenheter från ögonkliniken i Linköping – så lyckades vi med att ta emot fler patienter och samtidigt bibehålla hög service!
• Konkreta riktlinjer och råd hur du kan arbeta med patientflöden på kliniken
• Flaskhalsar och andra problem i organisationen – så agerade vi för att komma runt problemen
• Frågestund
Karin Svenberg, vårdenhetschef och ögonsköterska vid ögonkliniken i Linköping och Motala. Karin
ansvarar för ögonkliniken i Linköping samt Motala, mottagning, vårdavdelning, operation, sekretariat samt
syncentral. Karin har deltagit/lett organisations- och förändringsarbeten rörande ögonklinikens verksamhetsutveckling.
14.50 Kaffepaus
15.10 Neurooftalmologi – lär dig det senaste inom diagnostik och behandling av ögon som
påverkats av neurologiska sjukdomar
• Lär dig funktionerna och mekanismerna som styr ögonens rörelser
• Nystagmus – aktuell behandling av ofrivilliga ögonryckningar
• Parkinson sjukdom – hur påverkas ögonen och synen
• Opticusneurit i samband med diagnosen Multipel Skleros
Jan Ygge, professor, Karolinska Institutet. Jans forskningsområde är ögonrörelsekontroll med speciellt fokus
på kvantitativa mätningar av ögonens rörelser, synutveckling och barnoftalmologi.
16.50 Dagen avslutas
ögonsjukvård 2015 – Dag 2, 6 februari
08.30 Slät kopp kaffe
09.00 Lär dig allt om OCT – grunder – undersökning, tolkning och värden
• Principerna för OCT mätningar
• Lär dig grunderna – hur bedömer du vilka patienter som ska undersökas med OCT?
• Praktikfall med bilder – lär dig tolka vad du ser och förstå värdena!
• Förberedelser – att tänka på under och innan utförandet
Rune Brautaset, docent i optometri, lektor och programdirektör för optikerutbildningen på Karolinska
Institutet, ledamot för European Council of Optometry and Optics.
10.20 Kaffepaus
10.40 Synkrav för körkortsinnehav – aktuella föreskrifter
• Ta del av de senaste behörighetskraven för körkort!
• Medicinska krav och riktlinjer
• Vilka undersökningar ska utföras
Annelie Widmark, ögonspecialist med särskilt intresse för glaukom och synkrav för körkort.
Annelie arbetar som ögonläkare vid ögonmottagningen i Borlänge samt som 20% under hösten
vid Transportstyrelsens medicinska enhet i Borlänge.
11.40 Lunch
12.40 Synfältsundersökning – fördjupa din kunskap i metoder och tolkning för att få en
korrekt undersökning
• Introduktion – vad är det vi mäter?
• Lär dig utföra undersökningen korrekt – metoder vid olika diagnoser!
• När bör du utföra en synundersökning? Vad tittar du efter och vad är varningstecken
• Vilka tänkbara felkällor finns och hur förebygger du dem?
• Metoder för långtidsuppföljning
• Praktiska exempel – så tolkar du resultaten
Lene Martin, professor i vårdvetenskap och dekan vid Mälardalens Högskola, professor in Nursing
vid City University London, UK samt docent vid Karolinska Institutet. Lene har tidigare arbetat som
ögonsjuksköterska, främst med glaukompatienter, som lektor och ansvarig för ögonsjuksköterske- och
ortoptistutbildningen vid KI och är även utbildad ortoptist. Hon skrev sin avhandling om tolkning av
synfältsundersökningar.
Under eftermiddagen gör avbrott för kaffepaus
15.00 Moderator sammanfattar dagen
15.10 Dagen avslutas
PRAKTISK INFORMATION
Ögonsjukvård 2015
➠ Datum: 5–6 februari 2015
➠ Pris: 6 180kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och
dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.
➠ Bekräftelse Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För
fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.
Skräddarsydda utbildningar
Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.
Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
08-410 281 50
[email protected]
www.kompetensteamet.se
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1174
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige