Att leva med glaukom

Att leva med glaukom
Vi som arbetar inom ögonkliniken vet hur viktigt det är att få
information som hjälper dig att förstå grunderna och vad det
betyder för dig, när du har fått diagnosen glaukom, att få
information som hjälper dig. För dig som nyligen fått
diagnosen glaukom, så har vi skapat specifik information
över glaukomsjukdomen och hur den ska behandlas.
Glaukom, som tidigare kallades för grön starr, är en
ögonsjukdom som drabbar synnerven och långsamt
påverkar synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt eller
smygande. Båda formerna är allvarliga och kräver snabb
vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen.
Glaukom är en kronisk sjukdom som framförallt drabbar
äldre personer, diagnosen är sällsynt hos personer som är
under 50 år. Vilket innebär att du har livslånga kontroller
och behandlingar. Vid glaukom är trycket i ögat vanligtvist
för högt vilket orsakar en långsam förlust av synnervstråder
och du får skador på synnerven. Det leder till en långsam
synfältsinskränkning och det bildas svarta fläckar i synfältet
där du inte ser. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande
förlopp men du kan ofta ändå behålla en ganska god syn i
många år.
Vi på ögonmottagningen i Piteå önskar Dig välkommen till
glaukomskolan där vi informerar om vad glaukom(grönstarr)
är, om ögondroppar m.m. Vi håller på cirka en timme.
Huvudprocess
Glaukom
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Eva Andersson Lantto
Eva Söderström
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4106
2015-03-02
1.0