registreringsattest del

Side 6
Fredag den 27. september 2013
Roeteknik tiltrak
250 deltagere
Godt 250 landmænd,
medarbejdere, konsulenter og andre
interesserede så i går
optager og teknik til
håndtering af roer i
stalden i Frederiks ved
Viborg.
ROER
AF ANNE KJÆRSGAARD KROGH
Allerede inden starttidspunktet klokken 10
myldrede det i går ind på roemarken hos mælkeproducent Lars Kristensen, Elmegården, i Frederiks ved Viborg,
hvor DLG og DLF-Trifolium i
samarbejde holdt grovfoderdag med fokus på roer.
Deltagerne kom langvejs fra,
og Henning Gade, produktchef for kvægfoder hos DLG,
havde talt med deltagere fra
syd for Varde og Himmerland
mod nord.
I marken viste DLF-Trifolium roesorter, blandt andet
den nye sort MA6001, der er i
landsforsøg, og som kommer
i handlen til næste sæson med
navnet Bogart.
Sorten har vist en høj tørstofprocent til op mellem 22
og 23 procent.
Samtidig viste Kongskilde
såmaskine og rækkerenser,
mens mælkeproducent Jacob
Bjerrum havde taget turen fra
Fårup med sin nye, brugte
seksrækkede Holmer Terra
Dos roeoptager.
Som at gå fra selvbinder
til mejetærsker
Jacob Bjerrum driver en mæl-
keproduktion med 450 køer og
450 hektar, hvoraf 50 hektar er
med roer.
Derudover passer han 40
hektar roer, og det er en betingelse for, at han beholder
den nye optager, at han kommer ud og tage roer op for kollegaer.
Holmer-optageren har aftopper, og smider toppen ned
mellem rækkerne, hvor den
muldes til. Skærebordet løfter
roerne op, og en kniv skærer
den sidste rest af top væk.
- Det er vigtigt at få hele toppen af, når man lægger roerne
i kule, mener Jacob Bjerrum.
Roerne renses ved at blive
kørt henover først valser og
derefter rouletter, inden de
ender i tanken.
- Optageren kører rigtig
godt. Det er som at gå fra selvbinder til mejetærsker, siger
Jacob Bjerrum, der de sidste
seks år har kørt med en optager, der er fra den tid, hvor roer
sidst blev brugt meget.
Fra mark til foderbord
Efter besøget i roemarken
var der fremvisning af DLFTrifoliums grovfodercenter,
som er beliggende hos Lars
Kristensen.
Her var der orientering om
græsblandinger og gode råd
til etablering og pleje ved Gurli
Klitgaard, der er produktchef
hos DLF-Trifolium.
Dagen sluttede på gården,
hvor en række firmaer og
producenter havde taget opstilling med deres maskiner
og redskaber til at håndtere
roerne med, når de skal udfordres til køerne.
Ifølge Lars Kristensen er det
netop den store udfordring
ved roer.
- Vi kan dyrke dem, og vi
kan tage dem op, men vi kan
ikke udfodre dem, sagde han,
INDLAND
Katalog tager fat
om vækst-udfordring
n Regeringens nye innovationskatalog, INNO+, kan bane vej
der selv er på udkig efter en
metode til at få roerne ind på
foderbordet.
[email protected]
telefon 61 20 96 68
Ny roeskovl
blev præsenteret
n HiSpec Danmark havde en helt ny roeskovl med på
grovfoderdagen, som de har udviklet i samarbejde med
Lem Maskinværksted.
Man læsser skovlen direkte fra kulen, og den rummer
cirka 900 kilo roer ad gangen. I skovlen renses roerne
med en vinge, så længe landmanden ønsker det, og en
stenudløser sørger for at sortere sten fra. Derefter slås en
hydraulisk luge til, så roerne føres hen til selve roeskæreren, hvorfra de snegles over i foderblanderen.
- Skidt og sten ryger ud til den ene side, og roerne ryger i fodervognen, siger Erik Dahl, indehaver af HiSpec
Danmark.
Derudover viste Smedager Smede- og Maskinforretning,
Bolderslev, den stationære knuser Betacut, JF Kongskilde
viste fuldfoderblander med roeknive, mens JB Maskiner,
Møldrup viste KW Roeknuser, og Stadil maskinforretning
udstillede en Holaras roesnitter – begge skovltyper til
læssemaskiner.
for en løsning på en af fødevareerhvervets helt centrale vækstudfordringer - nemlig at sikre en øget produktion af råvarer,
vurderer Landbrug & Fødevarer.
- Kataloget rammer nogle af de helt presserende udfordringer, fødevareerhvervet står over for. Vi kan ikke understrege
nok, hvor vigtigt det vil være for vækstmulighederne, hvis vi
gennem innovation kan øge udbytterne på marken og øge produktionen af råvarer – såvel animaske som vegetabilske. Både
i Natur- og Landbrugskommissionen og i Vækstteam Fødevarer
peges der på det forhold som den helt store barriere for at øge
produktionen og skabe ny beskæftigelse, siger Jan Mousing,
adm. direktør i VFL og direktør i Landbrug & Fødevarer.
Konkret vil projektet se på at lave et modellandskab, hvor
det kan afprøves, hvilke jorde og afgrøder der kan dyrkes hvor
og hvor intensivt. I Landbrug & Fødevarer ser man meget gerne, at projektet parallelt med demonstrationsløsningen igangsætter en egentlig kortlægning af den danske landbrugsjord.
l-l
MASKINER
Østeuropa skal lære
Massey Ferguson at kende
n Massey Ferguson vil relancere sig og sit brand i Østeuropa.
Den amerikanske Agco koncern, der står bag mærker som
Fendt, Valtra, Challenger og altså også Massey Ferguson, vil nu
relancere sidstnævnte i Østeuropa.
Den strategiske beslutning følger i kølvandet på den fornyelse af hele Massey Ferguson produktpaletten, der er sket
gennem de senere år, herunder også den nye satsning af teleskoplæssere og høstmaskiner fra koncernens italienske fabrik i
Breganze.
Blandt produkterne indgår naturligvis også traktorprogrammet fra 69 til 370 hk, repræsenteret med serierne MF 3600, MF
5400, MF 7600 og MF 8600 traktorerne.
- Det enorme landbrugspotentiale i Østeuropa genererer betydelig efterspørgsel efter landbrugsmaskiner, og Massey Ferguson er i en stærk position til at støtte regionens landmænd
med vores berømte sortiment af brugervenligt og effektivt
udstyr, siger Richard Markwell, Massey Ferguson Vice President
og adm. direktør for Europa, Afrika og Mellemøsten.
bø
Konrad Møller og Erik Dahl (t.v.), begge HiSpec Danmark,
samt Kim Hounsgaard og Ingolf Vanting, Lem Maskinværksted, præsenterede deres nye roeskovl.
Massey Ferguson kigger mod øst. Agco ønsker en stærkere position
for sit verdenskendte MF-mærke i Østeuropa.
Rødkilde ATV på amerikanske dæk
n Efter mange års forarbejde er Rødkilde ATV i Vester Skernin-
Godt 250 deltagere så Jacob Bjerrums seksrækkede Holmer Terra Dos roeoptager på arbejde i marken hos mælkeproducent Lars Kristensen,
Frederiks. (Fotos: Anne Kjærsgaard Krogh)
ge på Fyn blevet dansk distributør for ITP-dæk fra Californien.
ITP er verdens største producent af dæk til ATV’ere, og Rødkilde ATV er en af Danmarks største leverandører af ATV-maskiner
og ATV-udstyr.
- Det er vi ret stolte af, for vi mener faktisk, at ITP også
laver verdens bedste ATV- dæk, siger Kim Rasmussen fra den
danske distributør.
ITP dæk skiller sig ifølge Rødkilde ATV kvalitetsmæssigt ud
fra resten af markedet ved at være produceret i USA i stedet
for Sydøstasien. Dækkene har eksempelvis seks lag i stedet
for fire, har de bedste køreegenskaber og giver mindre slid på
ATV’ernes transmission og styretøj - pga. lettere dæk.
l-l