Pædagoger og håndværkere

KOST- OG SUKKERPOLITIK I KROGHØJ
Børnehuset Kroghøj
Jordhøjvej 1,
3550 Slangerup.
1
1. HVAD SIGER FREDERIKSSUND KOMMUNE?
(kilde”SUND FrederiksSUND – En sundhedspolitik for Frederikssund Kommune)
Definition af sundhed: ”Sundhed drejer sig om fysisk, psykisk og socialt
velbefindende. Det handler ikke kun om fravær af sygdom. Sundhed er også livsmod,
livsglæde og følelsen af at kunne mestre livets mange forskellige situationer”
Dagtilbudsområdet er underlagt lovgivning, som sikrer børnenes trivsel og udvikling
Frederikssund kommunes fokus er at motivere borgere til at spise sundere herunder
sætte initiativer i gang for at stoppe stigningen i antallet af overvægtige og svært
overvægtige børn og voksne. Blandt fokusområderne er:
- der skal være sunde alternativer i stedet for kager og slik ved kommunale
arrangementer
- der udarbejdes et ide- og inspirationskatalog med sunde/sjove alternativer til
slik mm
- antallet af overvægtige børn i 1. Klasse skal falde
Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i dagtilbudene understøttes
gennem delpolitikker, handleplaner og lokale initiativer og aftaler i forhold til kost,
rygning, alkohol og motion.
Eksempler på aktiviteter på børne- og unge området
- Lokal kostpolitik eller med retningslinier for kost og måltider
- Opmærksomhed på at børnene ikke får for meget sukker og fedt (regler om
saftevand, kager og slik i forbindelse med fx fødselsdage og fester)
Kroghøjs Forpligtelse:
”For at give sundhedspolitikken gennemslagskraft skal alle kommunale arbejdspladser
herunder institutioner og skoler inden 2009 have udarbejdet en lokal handlingsplan til
udmøntning af Sundhedspolitikkens handleplaner indenfor kost og overvægt, rygning,
alkohol og motion.”
2
2. FAKTA FRA SUNDHEDSSTYRELSEN
(Kilde: www.altomkost.dk)
 6 ud af 10 børn spiser for meget sukker
 op til 10% af madens samlede energi kan komme fra sukker
 det svarer til 30-40 gram sukker om dagen for et børnehavebarn
 børn og unges søde tand bør dækkes af fx frisk frugt i stedet for slik
RÅD NR. 4 SPAR PÅ SUKKER
Sukker tilfører energi, men ingen næringsstoffer. Bruges som krydderi i maden i
begrænset mængde
BØRN UNDER 2 år anbefales max 19-24 g sukker pr. dag
BØRN 2-5 år anbefales max 30 g sukker pr dag.
1 spsk sukker = 15 g sukker
”Børn i Danmark indtager i gennemsnit 14 energi % sukker pr dag. Det svarer til at
80 % af alle børn får mere end anbefalet max 10 energi %. 13% af disse børn får
dobbelt så meget som anbefalet.”
3
3. UDKAST TIL KOST- & SUKKERPOLITIK I KROGHØJ
Målsætning
Hvad er vores mål? Hvad er personalets holdning? Hvordan indarbejdes kommunens
og sundhedsstyrelsens anbefalinger? Hvordan kan vi være med til at gøre en positiv
forskel?
Vores mål er, at børnene skal have sund, alsidig kost og undgå for meget sukker,
farvestoffer og tilsætningsstoffer. Det er vigtigt at personale og forældre støtter op
om kost- & sukkerpolitikken.
Baggrund
Baggrunden for kost-& sukkerpolitikken: Hvad ved vi om børns indtag og behov?
Hvorfor er det vigtigt?
Det er i dag almindeligt kendt, at kost & motion hænger uløseligt sammen med vores
almen velbefindende.
Vi ønsker at støtte op om kommunens tiltag ved at indfører retningslinier for børnenes
kost og måltider , og være opmærksom på at børnene ikke får for meget sukker i
hverdagen.





6 ud af 10 børn spiser for meget sukker
op til 10% af madens samlede energi kan komme fra sukker
BØRN UNDER 2 år anbefales max 19-24 g sukker pr. dag
BØRN 2-5 år anbefales max 30 g sukker pr dag.
1 spsk sukker = 15 g sukker
Kostpolitik
Generelle retningslinier? Kan vi komme med anbefalinger til madpakken? Kan
forældrene spørge os til råds? Hvad/hvem henviser vi til for at give forældre
inspiration?
Kostpolitikken skal sikre, at børnene i Kroghøj tilbydes sund mad og drikke i passende
mængder i løbet af dagen, så de har bedre mulighed for at have energi til at være
oplagte, tolerante og nysgerrige dagen igennem. Vi anbefaler forældre at
sammensætte madpakken ud fra de 10 kostråd.
Morgenmad
Vi serverer morgenmad frem til kl. 7.30. Morgenmaden består af havregryn, med
mælk eller øllebrød uden sukker.havergrød med kokos, knækbrød m.smør
Formiddagsmad
Hvis børnene bliver sultne i løbet af formiddagen må de godt tage en mad fra
madkassen. Dette benytter mange, og er der behov for en ekstra mad, giver vi jer
besked
Frokost
4
Vi opfodrer til at børnenes madpakker er ernæringsrige og uden sukkerholdige emner
som fx yoghurt, mælkesnitter, slik, kage, müslibarer, figenstænger. Sukker optager
pladsen for vitaminer og mineraler. Vi serverer vand til frokosten.
Hvis børnene har drikkedunk med, skal den indeholde vand.
Eftermiddagsmad
Eftermiddagsmad i for af frugt og evt. et stykke brød. Vi serverer vand.
Sukkerpolitik
Mange børn får for meget sukker i det daglige, hvilket på sigt kan resultere i
fejlernæring, overvægt, huller i tænderne og problemer med sukkerbalancen.
Sukker optager pladsen for vitaminer og mineraler.
I Kroghøj ønsker vi ikke at bidrage unødigt til børnenes sukkerforbrug, og vi opfodrer
derfor alle forældre til at bakke op om nedenstående sukkerpolitik.
Kroghøj serverer ikke kage, slik og saftevand og undgår så vidt muligt sukker,
undtagelsesvis ved særlige lejligheder fx bedsteforældredag og juletræsfest mm.
Børnefødselsdage
Børnehaven
Til fødselsdage bestemmer vi ikke, hvad børnene har med til uddeling, men vi
henstiller til at slik og andet usundt begrænses mest muligt. Vi minder om at ”hygge”
også kan være pandekager med et drys nødder og vanilje, frugtstænger, nødder,
sjove boller osv.
Inviteres børnene hjem henstiller vi til, at der ikke uddeles slikposer til børnene, da
mange forældre ikke ønsker, at deres børn skal fylde depoterne op med slik på
hverdage. Tænk gerne i alternativer og husk at børnene husker, at de var til
fødselsdag, fordi det er hyggeligt, sjovt og en anderledes børnehavedag 
Vuggestuen
I vuggestuen gøres fødselsdage særlige med sang, duge, flag mm. Børnene må have
frugt, boller eller lignende med, der ikke indeholder sukker. Få eventuelt inspiration
www.frugtfest.dk
Traditioner, fester og særlige lejligheder
I forbindelse med årets traditioner, fx fastelavn, jul, bedsteforældredag o lign., vil der
ofte serveres noget sødt i begrænset form og mængde.
5
Inspiration/links:
Vi henviser til vejledningen om mad fra sundhedsplejen. Hænger på opslagstavlerne.
 www.altomkost.dk fødevarestyrelsen.
 www.dr.dk/sundhed.dk
 www.enletterbarndom.dk sundhedsstyrelsen.
 www.madklassen.dk fødevarestyrelsen.
 www.Arla.dk.
 www.Samvirke.dk.
6