Työturvallisuus - Toyota Material Handling Finland Oy

Toyota Material Handling
Työturvallisuus
www.toyota-forklifts.fi
Trukkien turvallisuus
-Ei mikään pieni asia
Yrityksen vastuu trukkien
työturvallisuudesta:
Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia. Trukki
on vaativa työväline, jolla käsitellään painavia ja monen
muotoisia taakkoja vaihtelevissa ja yleensä ahtaisssa
ympäristöissä.
Työnantajan on annettava kirjallinen lupa trukin käyttäjälle
(VNA 403/2008 ja 1101/ 2010)
Trukkeihin liittyviä tapaturmia sattuu vuosittain n. 800,
joista osa johtaa kuolemantapauksiin. Vuosittaisia ”läheltä
piti”-tilanteita ei tarkkaan edes tilastoida. Valitettavasti
trukkien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota vasta kun
jotain on tapahtunut. Siksi Toyota haluaa tehdä asiakkaiden kanssa yhteistyötä trukkeihin liittyvien tapaturmien
ennaltaehkäisemiseksi.
Trukille on suoritettava käyttöönottotarkastus ennen
ensimmäistä käyttöönottoa.
Toyota Material Handling on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston virallinen yhteistyökumppani 20122013 “Yhteistyöllä riskit hallintaan”- kampanjassa. Kampanjan tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja kannustaa
yrityksien johtoa ja työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti
riskien havainnointiin ja niiden vähentämiseen.
Käyttöohjeet tulee myös löytyä kotimaisilla kielillä.
Yli 0,5 m kuljettajaa nostava trukki on tarkastettava vuosittain
sertifioidun tarkastajan toimesta.
Henkilönostokori ja sitä nostava trukki on tarkastettava ennen
ensimmäistä käyttöönottoa ja sen jälkeen vuosittain.
Koneissa on oltava asianmukaiset kone- ja nostoarvokyltit
kotimaisilla kielillä. Nostoarvokylteissä tulee huomioida myös
mahdollisten lisälaitteiden aiheuttama nostoarvon muutos.
Trukkien tulee täyttää CE-merkintään oikeuttavat asetukset ja
määräykset
Lisäksi on huomioitava vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
olemassaolo
Trukista on hyvä löytyä huoltohistoria ja huoltodokumentaatio.
Huoltojen suorittajan tulisi olla ammattitaitoinen yritys, joka
käyttää alkuperäisiä varaosia.
Autamme mielellämme näissä asioissa!
Trukkien työturvallisuus: päivittäiset tarkastukset
Ohjaamo ja turvakehä
Tarkista, että ohjaamo ja turvakehä ovat
asianmukaisessa kunnossa (mm. painumien ja
vääntymien varalta, tarkista myös ovien kunto).
Hallintalaitteet
Varmista hallintalaitteiden toiminta, mm. vipujärjestys.
Turvavyö
Avonaisissa vastapainotrukeissa
kuljettajan tulee käyttää turvavyötä.
Turvavyön käyttöä suositellaan myös
ohjaamollisissa koneissa.
Valot/varoitusvilkut
Varmista valojen ja vilkkujen toiminta.
Hydrauliikkajärjestelmä
Tarkista järjestelmä mahdollisten
vuotojen varalta.
Öljyt ja nesteet
Päivittäisiin tarkastuksiin kuuluu öljyjen ja
nesteiden tarkastus.
Nostoketjut
Nostoketjut tulee tarkistaa
silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Huoltomies varmistaa
tarvittaessa erikoistyökaluilla, että
nostoketjujen venymä on sallituissa
rajoissa.
Jarrut
Varmista jarrujen toimivuus,
myös käsijarrun osalta.
Renkaat
Ilmanpaineet tulee tarkistaa
säännöllisesti. Myös renkaiden yleinen
kunto tulee tarkistaa, mm. kulumien ja
vaurioiden varalta.
Nostohaarukat
Nostohaarukat tulee tarkistaa
säännöllisesti vääntymien ja vaurioiden
varalta. Huoltomies varmistaa haarukoiden
kulumisen (maksimikuluma 10%).
Kuinka Toyota voi auttaa
Toyota tekee pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaiden
kanssa turvallisuuden kehittämiseksi. Käytännön toimenpiteinä voidaan mainita:
Toyotan huoltohenkilökunta käy säännöl-
lisesti huolto- ja turvallisuuskoulutuksissa. Asiakas voi luottaa Toyotan ammattitaitoon
Toyotan suorittamista huolloista ja turval-
lisuustarkastuksista löytyy aukoton doku-
mentaatio
Käytämme aitoja Toyota-varaosia
Toyota voi toimittaa selkeän raportin truk-
kien käyttöasteista, huoltohistoriasta,
kolarihistoriasta etc.
Kuljettajakoulutuksia voidaan järjestää tarpeen mukaan
Toyota suorittaa varastojen turvallisuuskar-
toituksia käsittäen trukit ja varastokalusteet
Katso muut turvallisuustuoteet esitteen takapuolelta
Huollettu ja turvallinen trukki antaa mielenrauhan!
Turvallisuustuotteet
Koulutukset ja tarkastukset
- tehokas keino estää vahingot
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti työnantajan on annettava kirjallinen lupa trukin käyttäjälle. Pelkkä lupa ei vielä takaa
ammattitaitoa ja kykyä kuljettaa trukkia turvallisesti. Siksi
Toyota järjestää vuosittain satoja kuljettajakoulutuksia, joissa
käydään läpi trukkien hallinta- ja turvallisuuslaitteet, päivittäistarkastukset sekä trukin käsittely ja hallinta käytännössä.
Kun kuljettajat ymmärtävät turvallisuuden merkityksen
käytännössä niin samalla myös kuljettajien suorituskyky paranee automaattisesti puhumattakaan koulutuksen antamasta
mielenrauhasta työnantajalle.
Toyota järjestää myös yrityskohtaisia trukinajokilpailuja, joissa
korostetaan trukin ammattitaitoisen kuljettajan merkitystä ja
oikeaoppisen ajotavan osaamista.
Toyota tekee myös kokonaisvaltaisia varastojen turvallisuuskartoituksia, joissa käydään läpi koko trukkikaluston
turvallisuus,
varastokalusteiden kunto ja varaston
mahdolliset
riskikohteet
kuten esimerkiksi vaaralliset
risteyskohdat. Kartoituksen
tuloksena annetaan lista
suositeltavista
toimenpiteistä. Kysy lisää henkilökunnaltamme!
Turvallisuustuotteet
Toyota SAS -aktiivinen ajonvakautus
Turvallisuustuotteet
Toyota I_Site
-enemmän kuin kalustonhallintaa
Toyota I_Site on ainutlaatuinen kaluston- ja kustannusten hallintajärjestelmä turvallisuuden ja materiaalinkäsittelykustannusten johtamiseen. I_Siten avulla asiakkaalle voidaan raportoida trukkiliiketoiminnan kustannukset aiheuttajakohtaisesti:
pääoma, ylläpito, korjaus, kolarikustannukset yms.
Toyotan SAS-järjestelmä on trukin turvallisuuden aktiiviseen
parantamiseen kehitetty tekniikka. SAS suojaa sekä trukin käyttäjää
että trukkia ajon, kääntymisen ja nostamisen aikana ja tukee siten
edistyneellä tekniikallaan turvallisia työtapoja.
Trukkeihin voidaan asentaa myös I_Siten langaton tiedonkeruujärjestelmä, joka kerää tietoa mm. trukin käyttöasteesta ja
törmäyksistä.
Järjestelmään voidaan lisätä päivittäistarkastuskohteet erillisen kysymysnäytön avulla. Lisäksi asiakas
pystyy hallitsemaan trukki- ja kuljettaja-asetuksia järjestelmän kautta.
I_Site on parantanut työturvallisuutta jo lukuisilla asiakkailla.
Ovatko
nostohaarukat
kunnossa?
Turvallisuustuotteet
SpotMe-varoitusjärjestelmä
Myynti
Huolto
Varaosamyynti
Koulutukset
Varastokalusteet
Innovatiivinen Toyota SpotMe-järjestelmä on kehitetty edistämään turvallisuutta varastoissa ja tuotantolaitoksissa.
Sisäänrakennetuilla suuntaherkillä sensoreillaan SpotMe
havaitsee trukit ja jalankulkijat risteyskohdissa varoittaen
mahdollisesta törmäysvaarasta.
010 575 700
010 575 7500
010 575 7300
010 575 700
010 575 7371
www.toyota-forklifts.fi