DSI-Bladets annoncepriser

‾
Rindum Kjærgaard
Kjærgårdsvej 7
6950 Ringkøbing
Skolebestyrelsens sammensætning pr. 1.8.14- 31.7.16
Telefon: 99 74 28 50
[email protected]
www.rindum-kjaergaard.dk
Dato 13.6.14
Medlemmer af skolebestyrlsen:
Forældrerepræsentanter:
Ulla Dissing
Lisbeth Jensen
Morten Skov Jensen
Skolerepræsentanter:
Torben Albers, skoleleder
Hans Henrik Jakobsen, viceskoleleder
Ole Højsager, lærer
Tina Gravengaard, pædagog
Minna Pedersen, psykolog
Suppleanter i skolebestyrelsen:
1. Jens Christian Loft
2. Claus Christensen
3. Esther Knudsen
Konstituering finder sted på 1. skolebestyrelsesmøde i skoleåret
2014/2015.
Vedtaget 12.6.14 efter skolebestyrelsesvalget 2014.
Ringkøbing - Skjern Kommune
www.rksk.dk