PCB Info nr. 6 fra KAB


Til forældre på Ringkøbing Skole.
Skolen vil fra tirsdag den 6. december have besøg af en
fritidsvejleder fra ”Fritidsslusen”. ”Fritidsslusen” vil hver
tirsdag være at finde på skoletorvet i tidsrummet 11.00-14.00
(dog den 6. dec. Kl. 12.00-14.00).
Ringkøbing-Skjern Kommune har søgt og fået bevilget penge fra
Socialministeriet til projektet ”Fritidsslusen – et projekt for
udsatte børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune”.
Rindumvej 1
6950 Ringkøbing
Telefon: 99 74 25 00
[email protected]
www.ringkobingskole.dk
Skoleinspektør Margit Plougmann
Viceinspektør Hans Jørn Jensen
Afd.leder Inge Astrup Andersen
Afd.leder Rikke Aalborg Nielsen
SFO leder Anders S. Sørensen
Dato 2. december 2011
Projektets overordnede formål er via en fritidsvejledning og fritidspas:
• At øge det enkelte barns sundhed og trivsel
• At barnet udvikler gode relationer til jævnaldrende
• At barnet oplever gode rollemodeller
Mere konkret går det ud på, at vejlede de børn der ikke går til fritidsaktiviteter for
at få dem i gang. Fritidsvejlederne vil også være vejledere for børn med interesse i
at høre mere om kommunens fritidstilbud.
De lokale skoler og foreninger vil blive vigtige samarbejdspartnere, og vejlederne vil
her have deres arbejdsplads fremover.
Der er ansat 2 projektmedarbejdere – Jens Ernst Nielsen og Amer Mahmutovic.
Er der yderligere spørgsmål, er I velkommen til at maile eller ringe til dem.
Amer Mahmutovic
Tlf: 24 89 92 40
Mail: [email protected]
Jens Ernst Nielsen
Tlf: 24 89 92 44
Mail: [email protected].
På ledelsens vegne
Rikke Aalborg Nielsen
Ringkøbing - Skjern Kommune
www.rksk.dk