Fællesannoncen uge 45 - Ringkøbing

Nyt fra Ringkøbing-Skjern Kommune
STILLINGER
■ Leder til Børnehaven Solstrålen.
Afdeling: Børnehaven Solstrålen, Videbæk
Ansøgningsfrist: 09.11.2015 kl. 12.00
■ Sygeplejerske til Fjordparken Ældrecenter
Ansøgningsfrist: 20.11.2015 kl. 12.00
■ Jurist-vikar til Team Jura & Udbud.
Afdeling: Viden & Strategi
Ansøgningsfrist: 10.11.2015
■ Sygeplejerske/Social- og sundhedsassistent til
barselsvikariat. Afdeling: Egvad Plejehjem, Tarm
■ Aktivcentret, Hvide Sande
Markedsdag torsdag den 12.11.2015 kl. 13.00-16.00. Medlemmer,
gratis stand og kaffe. For ikke medlemmer er prisen kr. 50,- pr.
stand. Henvendelse og tilmelding til Birgit 21239646 eller Inger
41179750.
■ Aktivcentret, Parallelvej 116, Hvide Sande
Nyt - Nyt - Nyt - Indendørs petanque:
Tirsdag 03.11.2015 kl. 14.00, hvor der er ledige pladser.
Onsdag 04.11.2015 kl. 13.30 og kl. 15.00 (alt optaget).
Torsdag 05.11.2015 - eftermiddag.
SUNDHED
BIBLIOTEK
Ansøgningsfrist: 10.11.2015 kl. 12.00
Du kan læse mere omkring stillingsopslagene på
www.rksk.dk eller www.ofir.dk
ADMINISTRATION
For børn
Hittehathattens
hemmelighed
FÅ BEDRE VEJR
- Kom til Lungedag 18. november
og få et gratis lungetjek
Teater
■ Brevafstemning til Folkeafstemning,
torsdag den 3. december.
Brevafstemning i Borgerservice
Vælgere, der er forhindret i at stemme på valgdagen kan til
og med tirsdag den 01.12.2015 brevstemme i Borgerservice.
Kl. 11.00 - 13.00 Hvide Sande Aktivitetshus,
Parallelvej 116.
Kl. 15.00 - 17.00 Sundhedshuset, Nørredig 28, Ringkøbing.
Brevstemmer kan afgives i Borgerservice i Skjern og
i Ringkøbing i den normale åbningstid .
Derudover er der ekstraordinært åben for at brevstemme i:
Der er flere aktiviteter og kaffe på kanden de enkelte
steder. Alle er velkommen.
læs mere på www.sundhedscenter-vest.dk
Borgerservice Skjern og Ringkøbing
- Lørdag den 21.11.2015 kl. 10.00-12.00.
- Lørdag den 28.11.2015 kl. 10.00-12.00.
Biblioteket i Hvide Sande, Skolevej 1, 6960 Hvide Sande
Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk
- Lørdag den 28.11.2015 kl. 10.00-12.00
Legitimation og valgkort (når disse er udsendt) skal medbringes.
Brevafstemning i eget hjem
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed
ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan
brevstemme i hjemmet.
Ansøgning om at stemme i hjemmet skal indgives skriftligt
til Borgerservice på en særlig blanket senest mandag den
23.11.2015 kl. 12.00.
Blanketten kan afhentes eller bestilles i Borgerservice,
tlf. 9974 1222.
Afstemningen i hjemmet sker til 2 stemmemodtagere der er
udpeget af Byrådet.Vælgeren får et brev fra Borgerservice
om, på hvilken dato afstemningen i hjemmet vil finde sted.
ANDET
■ Lærer Morten Jensens og
hustru Else Jensens Legat
Kan søges af uformuende unge, som har gået på Ringkøbing Skole
og som agter at uddanne sig som præst, læge eller lærer. Læs mere
på www.ringkobingskole.dk > opslagstavle
SENIOR
■ Fjordparken Aktivitetscenter, Ringkøbing
Torsdag d. 12.11.2015 kl. 14.00-16.00: Banko.
■ Husk! Caféaften
Torsdag d. 12.11.2015 kl. 17.30. Pris 125 kr.
Tilmelding på tlf. 9694 9394 senest d. 06.11.2015. Vennekredsen.
■ Besøg af Fru Jensens Unikum på Seniorgården
Onsdag d. 11.11.2015 kl. 9.30-14 er der salg af garn ved
Fru Jensens Unikum. Kom og bliv inspireret. Læs mere på
www.seniorgaardentarm.rksk.dk
■ Seniorstedet Videbæk
Foredrag onsdag d. 11.11.2015 kl. 14.00 med Jonna Odgaard over
bogen Ulvens blik. Alle er velkommen. Brugerrådet.
Yderligere information på telefon 9974 1034
eller [email protected]
læs mere på www.sundhedscenter-vest.dk
Onsdag 18. november
kl. 10.00 - 10.35
Skjern Bibliotek
En munter musikforestilling med Team Teatret baseret
på en lang række af Halfdan Rasmussens rim for børn.
For 3 - 8 årige. Bestil gratis billetter online på riskbib.dk,
fra onsdag 11. november.
Følg med i alle spændende arrangementer og nyheder
på riskbib.dk eller mød os på Facebook.
Sara Blædel forfatterforedrag
Tirsdag 10. november kl. 19.30 på Videbæk Bibliotek
Mød den populære krimiforfatter Sara Blædel, hvis historier bygger på realistiske
skildringer af forbrydelser, som de kunne finde sted i dagens Danmark.
I bøgerne tager hun aktuelle emner op, og der ligger en grundig research til
grund for krimiernes plot og skildringen af politiets opklaringsarbejde.
Køb billetter online på riskbib.dk, pris 60 kr.
Det er også muligt at købe billetter på bibliotekerne.
Marianne Gade forfatterforedrag
Torsdag 12. november kl. 19.30 på Tarm Bibliotek
Mød Marianne Gade og hør hende fortælle om sin nye bog Et sted som ingen ser.
En intens roman om at blive voksen, en fortælling om at finde sin identitet og
slægt. Kom og hør om den grumme virkelighed bag romanen.
Køb billetter online på riskbib.dk, pris 60 kr.
Det er også muligt at købe billetter på bibliotekerne.
Kaare R. Skou retsforbeholdet - hvad stemmer vi om?
Onsdag 18. november kl. 19.30 i Ringkøbing Rådhushal
Danskerne skal stemme om Danmarks rolle i EU’s retssamarbejde 3. december.
Journalist Kaare R. Skou, der har 30 års erfaring som journalist på Christianborg,
fortæller om forbeholdets historie og hvad det er, vi snart skal stemme om.
Køb billetter online på riskbib.dk, pris 50 kr.
Det er også muligt at købe billetter på bibliotekerne.
Arrangementet er i samarbejde med AOF og medfinanceret af folkeoplysningens 10 % debatpulje.
Jens Andersen foredrag om Astrid Lindgren
Tirsdag 24. november kl. 19.30 på Skjern Bibliotek
Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens
Andersen bag om forfatterskabets facade, og fortæller om den elskede børnebogsforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. Han belyser
hendes splittede forhold til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt - og mænd.
Køb billetter online på riskbib.dk, pris 60 kr.
Det er også muligt at købe billetter på bibliotekerne.
Ringkøbing-Skjern Kommune - Ved Fjorden 6 - 6950 Ringkøbing - www.rksk.dk - [email protected] - Telefon 9974 2424 - Fax 9734 6691
Telefon- og åbningstider: Mandag kl. 10.00 - 17.00 - Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 13.30
Nyt fra Ringkøbing-Skjern Kommune
UDBUD OG LICITATION
PAPIR OG GENBRUG
■ Udbud af areal udlagt til boligområde
vest for Oldager Allé i Skjern
Ringkøbing-Skjern Kommune udbyder et areal på 89.245
m2 af matr. nr. 63 Vester Birk, Skjern Jorder, til boligområde vest for Oldager Allé i Skjern til en mindstepris på
kr. 48 kr. pr. m2 inklusiv moms.
■ Stadil Genbrugsplads
Stadil Genbrugsplads har sidste åbningsdag torsdag den
05.11.2015. Genbrugspladsen vil blive erstattet af en
Døgnstation.
Området er omfattet af lokalplan nr. 275 for et område
til boligformål vest for Oldager Allé i Skjern og må anvendes til boligformål som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.
Ud fra den i lokalplanen gældende udstykningsplan kan
der i området udstykkes ca. 45 boliggrunde. RingkøbingSkjern Kommune forbeholder sig tilbagekøbsret - via
købsoption - til 9 af boliggrundene når byggemodning har
fundet sted.
Arealet afhændes som lokalplanlagt, men som ikkebyggemodnet. Køber skal selv forestå byggemodning af
hele arealet, herunder også for de grunde, som der gives
kommunen købsoption på.
Salget af arealet starter torsdag den 26. november
2015 kl. 12.00. Tilbud modtages indtil arealet er solgt.
Den nye Døgnstation bliver etableret på købmandens
P-plads på Skelmosevej.
På stationen kan du aflevere:
• Pap og papir
• Glas og flasker
• Dåser og småt metal
• Plast, dunke og folie
• Småt brændbart
• Spraydåser
• Batterier
• Elpærer
• Småt elektronik
Husk at lægge dit affald i beholderne, så stedet ser pænt
ud.
Køber skal respektere de for området gældende vilkår
vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd, herunder de deklarationer, som er eller måtte blive tinglyst på arealet.
Har du andet affald til genbrug, kan du fortsat køre til én
af genbrugspladserne i kommunen. Se flere oplysninger
herom på www.rksk.dk/affald
For salget gælder følgende vilkår:
Sælger er ikke forpligtet til at sælge arealet, heller ikke
selv om bud måtte være i overensstemmelse med
udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til eventuelt at
forkaste samtlige tilbud, frit at vælge mellem disse eller
søge at opnå overbud.
Døgnstationen er for private borgere og må ikke benyttes af erhvervsvirksomheder.
Købstilbud er fortrolige, indtil der er indgået købsaftale.
På kommunens hjemmeside kan du se salgsbetingelserne
med tilhørende bilag.
Salgsbetingelser og yderligere oplysninger om arealet kan
endvidere rekvireres ved Ringkøbing-Skjern Kommune,
Jura & udbud,Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
På tlf. 9974 1319 eller 9974 1029
Ringkøbing-Skjern Kommune - Ved Fjorden 6 - 6950 Ringkøbing - www.rksk.dk - [email protected] - Telefon 9974 2424 - Fax 9734 6691
Telefon- og åbningstider: Mandag kl. 10.00 - 17.00 - Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 13.30