Læs mere her om hvem det er. - KFUM Spejderne i Ringkøbing

Skilsmissegrupper
for børn og unge
i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Hvem kan være med?
Børn og unge bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der går i 4. – 10. klasse, som har oplevet forældrenes skilsmisse, og som har brug
for støtte til at bearbejde dette.
Hvad er en skilsmissegruppe, og hvad får man ud af
at deltage?
En skilsmisse opleves som en sorg for mange børn og unge.
De kan derfor have behov for et fortrolighedsrum til at snakke om de tanker og følelser, de kommer til at stå med, når
forældrene bliver skilt. Børnene er oftest loyale overfor både
mor og far. Forældrene vil ofte opleve en skilsmisse som belastende. Der vil derfor, af naturlige årsager, ofte være en periode med mindre overskud til at varetage børnenes behov.
For børnene kan det opleves som en lettelse, at kunne tale
frit i gruppen uden at frygte, at man sårer sine forældre. Det
kan være rart at erfare, at der er andre børn og unge, der
oplever nogle af de samme ting som én selv. Desuden vil forløbet give børnene mulighed for at lære af hinandens erfaringer med hensyn til, hvordan man kan tackle den nye familiesituation.
Gruppeforløbet
Grupperne sammensættes efter alder med max 8 børn i hver
gruppe. Børnene vil gennem samtale og forskellige praktiske
aktiviteter få mulighed for at snakke åbent om tanker, følelser,
problemer, nye muligheder, og hvordan de håndterer den nye
situation i familien. De vil opleve at få støtte og hjælp fra de
voksne gruppeledere men også fra de andre børn i gruppen.
Praktiske oplysninger
Vi mødes 6 eftermiddage i Ungdomsskolens lokaler i Opsund. Derudover afholdes forsamtaler inden opstart med det
enkelte barn og begge biologiske forældre med henblik på at
vurdere, om barnet vil kunne profitere af tilbuddet. I hver af
grupperne deltager en sundhedsplejerske og en psykolog.
Gruppeforløbet er gratis. Det er ikke muligt at søskende eller papsøskende deltager i den samme gruppe.
Tilmelding
Udfyld vedlagte blanket. Tilmeldingsblanketten kan også printes ud via forædreintra.
Ønskes yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Inger Møller
Sundhedsplejerske
[email protected]
Tlf.: 40803453 / 99741108
Jacob Risbjerg Nørregaard
Psykolog
[email protected]
Tlf.: 51422478 / 99741074
Trine Bak
Sundhedsplejerske
[email protected]
Tlf.: 21340716 / 99741488
Maren Stoltze
Psykolog
[email protected]
Tlf.: 21174697 / 99741511
Børn og Familie
Dyrvigsvej 9 • 6920 Videbæk
Telefon 99 74 24 24
E-post [email protected]
www.rksk.dk