Indstilling til Pakkenbergprisen 2015: Anette Gerhøj Anette Gerhøj er

Indstilling til Pakkenbergprisen 2015:
Anette Gerhøj
Anette Gerhøj er en ildsjæl og et forbillede for alle parkinsonramte. I en alder af blot 37 år fik hun i år 2000
diagnosen; sideløbende med at skulle håndtere sin egen situation har Anette været et forbillede for andre
med samme diagnose, ikke mindst alle yngre parkinsonramte.
Anette har udgivet et kompendium, der beskriver hendes vej gennem processen med at redefinere livet,
når man som ung alenemor får en kritisk sygdom. Kompendiet er meget personligt skrevet og har været til
støtte for mange andre ny-diagnosticerede.
Anette tog det første initiativ til netværk i form af en Facebook gruppe – ”Face Parkinson”. Her har man
mulighed for at udveksle erfaringer om diagnosen og søge/give støtte. Gruppen er flittigt brugt og har ført
til mange venskaber på tværs af Danmark. Gruppen er også et forum for sociale aktiviteter (julefrokost) og
for invitationer til faglige arrangementer i kredsene.
Anette er aktiv i samarbejdet med landsforeningen og var med til at starte et netværk op for yngre med
Parkinson. Hun er selv en af mange kontaktpersoner rundt omkring i hele landet, som står til rådighed for
andre der får diagnosen og har brug for en snak.
Inden for rammerne af yngre netværket har Anette været med til at starte parkinson cafeer rundt om i
landet. Cafeerne er efterfølgende blevet integreret i kredsenes aktiviteter.
Anette er en efterspurgt foredragsholder, bl.a. på Vejlefjord rehabiliteringshold for Parkinson patienter, og
bidrager meget til at sætte spot på sygdommen.
Anette har gennemgået DBS-operationen og medvirket til etablering af et nyt netværk for DBS-opererede.
Når man er træningskammerat med Anette, mærker man tydeligt hendes engagement i alle mennesker,
ikke mindst med samme udfordringer. Hun ser det enkelte menneskes situation og gør det med den
erfaring, hun har hentet gennem mange år, hvor hun ikke har forsømt at suge viden til sig om Parkinsons
sygdom.
18. september 2015
Ingeborg Uldahl
Kreds Sydøstjylland