Nyhedsbrev - Tornhøjskolen

Nyhedsbrev
9. årgang og sidste skoledag
Fredag d. 29. maj havde eleverne i 9.klasse sidste skoledag. Dette var en festdag. Eleverne mødte
kl. 9.00 til morgenmad efterfulgt af den traditionelle karamelkastning. Senere var der arrangeret
fodboldkamp med eleverne fra 9. kl. mod personalet. Kampen var tæt, men personalet endte som
vinder. 9. klasserne drog vanen tro mod Fårup Sommerland efter fodboldkampen.
Der skal herfra lyde en stor ros til både børn og voksne, som var med til at gøre dagen til en
hyggelig og mindeværdig dag for eleverne i vores 9.klasse.
Lejrskole for 8. årgang
8. årgang var på lejrskole i København sammen med tre lærere. Det var en god tur, hvor alle havde
godt samvær og holdt aftalerne. Eleverne melder ud, at selv om nogle kendte København, har de nu
set mere kultur, seværdigheder og mødt flere forskellige miljøer, end de før har prøvet.
Nyt personale og skoleårets planlægning
Et nyt skoleår står for døren, og med dette er der altid nogle omrokeringer.
Kathrine Holtum har fået nyt job på Klarup skole
John Nymann går på pension pr. 1/9 2015
Steen Larsen stopper pr. 1/8, da han starter selvstændig virksomhed
Hans Madsen stopper som vikar og flytter til Holstebro
Maria Eriksen stopper som vikar i 6. klasse
Christina Boelsmand stopper som vikar i 4.klasse samt 8k
Dette betyder, at vi har ansat 7 nye lærere til skolen.
Mads Kroer Jensen – kommer fra en skole i Brøndby og skal primært være på 7. og 8. årg. Mads
har linjefag i matematik, idræt og naturvidenskabelige fag.
Gökhan Kilinc – er nyuddannet lærer med linjefag i dansk, kristendom og historie. Skal primært
være i kommende 2. klasse
Susanne Kjelstrup – Har tidligere arbejdet som lærer i mange år og kommer fra en stilling som
underviser på SOSU Nord. Susanne skal primært være i modtageklasserne samt have lidt idræt.
Helle Rosenørn Sørensen: Har været ansat på Tornhøjskolen som pædagog. Er nu færdiguddannet
som lærer og ansat til at være i modtageklasserne.
Kim Vammen: Har været ansat på Tornhøjskolen fra 1. jan 2015 og skal i det kommende skoleår
dels være i modtageklasserne og dels have naturvidenskabelige fag på 3.-4. og 7. årgang.
Hanne Lunden: Har været ansat på Tornhøjskolen og overgår nu til fast stilling, hvor hun primært
vil være tysklærer i udskolingen.
Linette Ørbæk Kristensen: Har været på Tornhøjskolen gennem en længere periode og bliver nu
fastansat. Linette skal være dansklærer i kommende 3.årgang og have holdtimer på 5. årgang.
Fagfordelingen og placeringen af personale ser for det kommende skoleår sådan ud:
2015-2016
1. årgang
2. årgang
3. årgang
Team
Dansk
Kristendom
Matematik
Natur/teknik
Idræt
Musik
Billedkunst
Historie
Engelsk
Understøttende
Kontaktlærer
Pædagog
MP, KS,YBC
GK, KB, MV, JK
LGG, LØ,MV,JC
MP
MP
KS
KS
KS/MP
HR
MP
GK
GK
MV
KV
GK, KS,
HR
LØ
KS
KS/JST
MP
KS
HG
GK,KB,JC
GK
KB
YAS
YAK
LGG
LGG
MV
KV
GK, KS,
HG
LGG
LGG
HG
LGG, LØ
LGG
YHR
KB
JC
JC
KV
SK
HG
KB
LØ
JC
JC
KV
SK
HR
LØ
LØ
HG
LØ
YHR
2015-2016
4. årgang
5. årgang
6. årgang
Team
Dansk
Kristendom
Matematik
Natur/teknik
Idræt
Musik
Billedkunst
Historie
Engelsk
Understøttende
Håndværk/design
Madkundskab
Tysk
Kontaktlærer
Pædagog
AJ, TL, HP, LB
HR, LB, YIA
BA, MR, YAV, CE
TL
AJ
HP
HP
LB
HP
LB
HP
LKB, MJ, SK,
TS
TS
BA
LØ
GK
AJ
BA
HG
HP, TL
IN/LBD
HR
GK
LB
LB
LKB, MJ, SK,
TS
LØ
GK
HG
LØ
IN/LBD
BA
BA
MR
MR
MR, LK, MJ
TS
2015-2016
7. årgang
8. årgang
9. årgang
Team
Dansk
Kristendom
Matematik
Geografi
Biologi
Idræt
Historie
Engelsk
Fysik
Samfundsfag
Tysk
Understøttende
Kontaktlærer
TS, MR, MJ, CE
LK, TL, MJ, VL
GH, EM, MR
TS
LK/TL
TL
MJ
MJ
MJ
KH, LK, LBD
EM
VL
LBD
LK
HL
EM
LK/TL
GH/EM
EM
MR
EM
EM
KH, LK, LBD
LK
MR
LBD
LK
HL
EM
GH/EM
TL
YIE
AJ
YRH
MJ
TS
MJ
MR, LK, MJ
TS
MR
KV
HL
HL/MR
TS
LKB
HR/LB
YIA
BA
BA
MR
HL
LK
BA
YAV
2015-2016
0.i
1.i
3k
Team
LG, JST, ÆAK,
ÆAJ
AJ, HP, ØKV
ET, JK, YFY
2015-2016
5.i
8.k
7.i
Team
LH, JK, ÆLH
MB, YHN
PS, LGG; ÆMJ
2015-2016
M2s
M3s
M4s
Team
GH, KV, SK, HS
GH, KV, SK,HS
GH, KV, SK, HS
2015-2016
M4
10.i
0.kl
Team
LBD, IN, VL
AT, KH, ÆAL
YHO, YAM, LJ
Skolens lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ledelse:
ABO
AJ
AMN
AT
BA
CE
EM
ET
GK
GK
HG
HL
HP
HR
Anders Borkmann
Annette Sønderholm Jensen
Anne-Marie Nedergaard
Anne Madsen Tabor
Bende Abildgaard
Mehmet Cengiz Ekinci
Erik Melchior
Elsebeth Højgaard Thøgersen
Gitte Hjortkær
Gökhan Onur Kilinc
Hanne Gedsted Mortensen
Hanne Lunden
Hans-Peder Lund
Hanne Ranum
yAK
yAM
yAS
yAV
yBC
yDN
yFY
yHN
yHO
yHR
yIA
yIE
æAJ
æAK
Anne Louise Kjærsgaard
Anne Marie Hansen
Anja Høegh Struve
Annett Vangsø
Bich Chau Ly
Dan Bach Nielsen
Fares Yalda
Henriette Nørgaard Nielsen
Hassan Jama Omar
Henning Rønn
Ikmeta Aleckovic
Ingrid R. Esbengaard
Ann Sloth Andersen
Bettina Agathe R. Kallestrup
HS
IN
JC
JK
JN
JST
KB
KH
KS
KV
LB
LBD
LG
LGG
LH
LJ
LK
LKB
Helle Rosenørn de La Sørensen
Inge Nørby Nielsen
Jacob Højer Christensen
Jesper Kirch
John Nymann
Jette Vibeke Stetter
Kristine Binett
Kevin Hansen
Kristian Daugaard Sørensen
Kim Vammen Larsen
Lars Boe Jensen
Lars Bonde
Lene Gadegaard
Line Grønkjær Graversen
Lars Hovgaard
Lone Elgaard Jensen
Lise Møland Knudsen
Lene Kollerup Bak
æAL
æCL
æKV
æLH
æMJ
æRH
MJ
LØ
MP
MR
MT
MV
NB
PS
MB
SK
TL
TS
VL
Annemette T. Lorentsen
Camilla Larsen
Kristian Vegter
Liselotte Hald
Michael Kvas Jensen
Rasmus Leon Horndal
Mads Kroer Jensen
Linette Ørbæk Kristensen
Mette Bjerre Porsborg
Malene Rønn
Mette Thrane
Michael Varming
Nazdar Habib Boye
Peter Søltoft
Morten Brandi
Susanne Kjelstrup
Tina Trier Lund
Thomas B. Sieberichs
Vicki Eilskov Larsen
Organisering på årgange
Næste skoleår er der to årgange i alle huse. I hvert hus er der lærere og pædagoger tilknyttet, som en
del af Tornhøjskolens fokus på bedre trivsel. Oasetimerne er flyttet til husene, så alle medarbejdere
er tæt på hvert barn/årgang.
I det kommende skoleår opretter vi årgangsklasser, og dermed samles to klasser fra samme årgang.
Det gælder kommende 5. årgang, 7. årgang, 8. årgang og 9. årgang.
Vi ruller årgangene op, således at de får timer med de lærere, som de kender fra de fleste fag. Der
vil i flere af dansk, matematik og engelsktimerne være to faguddannede lærere. Der skal bruges
holddeling, hvor eleverne deles op og kan arbejde i mindre grupper med en pædagogisk
medarbejder.
Da 7. årgang har deres første år i udskolingen, får de flere nye lærere, der er kendt med livet i
udskolingsklasserne og vant til at klargøre de faglige krav til prøverne i 9. årgang.
Foreningsdage
I uge 23 og 24 har Tornhøjskolen i samarbejde med foreningslivet i 9220 sammen med
sportklubberne og fritidsforeningerne i Aalborg Øst arrangeret foreningsdage, så børnene har haft
nye fag som cheerleading, floorball, spejder, atletik, fodbold, håndbold og amerikansk fodbold på
skoleskemaet. Alle børnene har stiftet bekendtskab med de aktiviteter og foreninger, der tilbyder
fritidstilbud i området. Som breddeidrætsskole ved vi, at det er vigtigt, at børn kommer ud at røre
sig og hygge sig sammen med andre efter skoletiden. Vi håber, at alle børn er blevet inspireret til at
gå til én fritidsinteresse. På skolens hjemmeside og på forældreintra ligger der en lille folder, hvor
man kan se foreningernes adresse.
Venlig hilsen
Skolens medarbejdere og ledelse
Anne-Marie Nedergaard