Efter intervjun

Vision i samarbete med Verto
Efter intervjun
Väl hemma och efter intervjun återstår ett nervöst
väntande. Hör inte arbetsgivaren av sig efter utlovad
tid, så ring och hör efter hur processen går. Om du
har flera parallella jobbintervjuer på gång, brukar
arbetsgivaren uppskatta att bli informerad om du är
i slutet av någon annan rekryteringsprocess. Det ger
dem en chans att matcha det bud du fått från den
andra arbetsgivaren.
Om arbetsgivaren säger Nej tack
Om du har fått ett nej tack efter intervjun kan du
ringa och fråga varför de valde någon annan. En
sådan återkoppling kan ge dig mycket värdefull
information inför fortsatt arbetssökning. Acceptera
inte att bara få svaret att det var erfarenheten och
slumpen som avgjorde. Be då rekryteraren att tänka
till och säg att det är viktigt för dig att veta i din
vidare process. Tänk också på att varje intervju är
ett kvitto på att en arbetsgivare finner din formella
kompetens attraktiv.
Om arbetsgivaren säger Ja tack!
Att genomgå en rekryteringsprocess tar oftast
ganska lång tid räknat från det att du började skriva
på ansökningshandlingarna tills det att du får besked att du fått jobbet. När arbetsgivaren kontaktar
eller träffar dig för att meddela att du fått tjänsten
är såklart glädjen stor. Lyssna på arbetsgivarens
motivering till varför de valde just dig. Det kan vara
bra att tänka tillbaka på när du sedan börjar jobba
på arbetsplatsen.
Nu kommer du in i en ny fas, då du och arbetsgivaren ska komma överens om lön och andra anställningsvillkor. Ta kontakt med ditt fackförbund för
att få tips och nyttig information inför löneförhandlingen och samtalet om andra anställningsvillkor.