Vad hände efter examen? - Tolk

Foto:
Översättarträff
– Vad hände efter examen?
Facköversättarna Louise Kahan Mazzeo (Alcuin
Translations) och Anna Niva (Irimi Consulting) berättar om
sina erfarenheter efter examen från TÖI i ett samtal med
Elin Svahn.
Första delen i en samtalsserie om översättning.
FRI ENTRÉ „ Tid och plats: Fredagen den 9 oktober
kl. 15.00–17.00, D389, Stockholms universitet.
www.tolk.su.se
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet