Nyhetsblad februari 2015

> VD har ordet: Ett stärkt Frösunda
tar sig an framtiden
> Förtroenderedovisning på väg
> “Min dröm är att bli hundvårdare“
FEBRUARI 2015
Nyhetsblad med aktuell information
till dig som arbetar i Frösunda.
VD har ordet
Ett stärkt Frösunda tar sig an framtiden
Mitt förra VD-ord ledde till väldigt många
reaktioner. Några var positiva och andra inte
riktigt lika positiva. Har Frösunda allvarliga
problem undrade en del? Mitt svar på det är
klart och tydligt - nej! Frösunda är ekonomiskt starkt och vi har fler kunder än någonsin. Jag vill tipsa alla som är intresserade
om att information om vår ekonomi finns på
Frösundas hemsida under ”Finansiell info”.
Jag ser mycket positivt på framtiden. Men
jag har också en vision om att vi ska bli bäst
– då krävs det att vi vågar göra förbättringar.
ge effekt. Vår korttidsjukfrånvaro har börjat
sjunka! Det är något väldigt konkret som
kommer våra kunder till godo eftersom
medarbetargrupperna blir stabilare.
Förändringarna har varit jobbiga för en del
av våra medarbetare. Några har valt att
lämna Frösunda. Det är alltid tråkigt när
duktiga personer slutar men det öppnar
också möjligheter för nya medarbetare. Nu
är rekryteringsspecialister på väg in i assistansregionerna och jag hoppas att det blir
“Jag har en vision om att vi ska bli bäst – då krävs det att vi
vågar göra förbättringar.”
Vi har under hösten gjort ett antal förändringar som syftade till att förbättra våra
tjänster för assistanskunder. Frösunda ska
nämligen bli det absolut bästa omsorgsföretaget – med hästlängder. Men för att kunna
genomföra förändringar så krävs att alla i
företaget förstår att förändring krävs, därför
har jag velat vara extra tydlig med detta.
ett stort lyft för VC som därigenom får mer
tid för kunderna och bemanningsfrågor.
Nu till något riktigt roligt, vi kan redan se
att de förändringar som vi genomfört börjar
Susanne Sidén
VD
Frösunda ska vara det bästa omsorgsföretaget – när vi frågar kunderna. Även om vi
har en bit kvar ska vi vara stolta och glada
över det vi åstadkommit så här långt på vår
resa mot att bli bäst!
“Min dröm är att bli hundvårdare“
hund Sigge, som är en Golden
Retriever, passar mig utmärkt
eftersom han går långsamt och
inte brusar upp så lätt. Precis
som jag, förklarar Elenor.
Elenor visar upp en pärm där de
olika arbetsuppgifterna finns
angivna för varje hund. I pärmen
kan hundägarna läsa om vad
som har hänt under en månad.
Det kan vara borstning, badning,
hjärngympa och promenader. De
tycker att det är jätteroligt att
läsa och ta del av den informationen berättar Elenor.
Niklas Theodouru som arbetar
som handledare på hundcentret förklarar att det förutom
borstning, badning, hjärngympa,
och promenader ingår teoriarbete och hundskola för deltagarna.
Från Föräldrakraft
I nummer fem av tidningen Föräldrakraft
2014, fick läsarna följa med till Frösundas
dagliga verksamhet Activera Hundcenter,
för att ta del av deltagaren Elenor Olssons
arbetsdag.
– Vi går igenom olika teman,
exempelvis vad man bör tänka på och hur
man ska gå till väga vid hundköp, hundars
kroppspråk, sjukdomslära med mera. På
fredagarna avslutar vi alltid med fredagsfika, berättar Niklas.
– Tidigare jobbade jag på en annan daglig
verksamhet, men där tyckte jag att det
var för lätta arbetsuppgifter. Här trivs jag
jättebra och jag älskar hundar. Det var
faktiskt min farfar som inspirerade mig
att ta hand om hans taxar. Min favorit-
Activera Hundcenter startades för fem
år sedan och har plats för tio deltagare.
Syftet är att erbjuda personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
arbetsträning och personlig utveckling i
en trygg miljö.
> Läs mer om Frösunda Activera hundcenter på
frosunda.se/hundcenter
?
Förtroenderedovisningen 2013
Förtroenderedovisningen 2014
Förtroenderedovisningen
kommer i mars
Under mars månad kommer årets Förtroenderedovisning att publiceras. Den visar vår syn på
kvalitet, vad vi har gjort 2014 och vad vi tänker
göra 2015.
Så snart den finns tillgänglig kommer vi
informera via vår hemsida, på intranät och i
vår Facebook-grupp. Under våren kommer
Förtroenderedovisningen att distribueras till
respektive enhet och kontor.
Lönerevision bransch G
personlig assistans
Cheferna inom personlig assistans har nu
påbörjat arbetet med årets lönerevision. Det
innebär att du som personlig assistent kommer
att få inbjudan att boka in ett lönesamtal, om du
så önskar.
Om allt fungerar enligt planen gäller ny lön från
1 juni. Frösunda har ett löneavtal som innebär
individuell lönesättning och baseras på prestation. Det är detta som avgör om, samt vilket
lönepåslag varje medarbetare får. Har du frågor
prata med din närmaste chef.
Förtroenderedovisningen 2015

Ledningssystemet uppdateras
En uppgradering kommer att genomföras under mars månad som medför
att Ledningssystemet blir mer
användarvänligt samt anpassat efter
din roll i organisationen.
Samtliga medarbetare kommer
därmed bara att se de rutiner och
dokument som de behöver använda
sig av i sitt arbete.
Under våren kommer även Frösunda
att löpande publicera processkartor
som möjliggör en visuell överblick
över våra viktigtigaste processer.
Inom personlig assistans i region
Stockholm kommer det att vara
möjligt att koppla dokument samt
ärenden till en specifik kund.
Mer information kommer att presenteras på intranät samt vid möten med
din chef.
Gå med i vår facebookgrupp
I tidigare nyhetsblad har vi berättat om Frösundas facebookgrupp
“Vi som jobbar på Frösunda Omsorg AB. Vill du gå med? Gruppen
hittar du via vår officiella företagssida på Facebook.
f