Gleerups ekonomitips 1 - 2015

Gleerups ekonomitips 1 - 2015
1. Precis som den danska centralbanken har den svenska, beslutat om
negativ styrränta. Den 18 mars sänktes den till vilken nivå?
a) -0,10 %
b) -0,25 %
c) -0,30 %
2. Vilket är det viktigaste skälet till riksbankens beslut om minusräntan? Man
eftersträvar en ökning av:
a) kronans värde
b) inflationen
c) sparandet
3. Vilket är det företag som har visat upp den historiskt sett högsta
kvartalsvinsten?
a) Google
b) Samsung
c) Apple
4. För att stimulera de europeiska ekonomierna har ECB, Europeiska
Centralbanken, den 22 januari beslutat att
a) höja styrräntan
b) stödköpa statspapper
c) sänka styrräntan
5. En av det svenska näringslivets förgrundsfigurer inom Wallenberg-sfären
avled nyligen i en ålder av 88 år. Vad hette finansmannen i förnamn?
a) Markus
b) Peter
c) Jacob
6. Vilket land, som nummer 19 i ordningen, införde euron den 1 januari?
a) Bulgarien
b) Danmark
c) Litauen
7. IKEA har nyligen öppnat sitt hittills största varuhus i Gwangmyeong. I vilket
land?
a) Sydkorea
b) Nordkorea
c) Thailand
8. Vilken dagligvaruaktör har fått tillstånd av Finansinspektionen att starta
försäkringsrörelse?
a) ICA
b) Coop
c) Willys
9. Swedbank får inte köpa Svensk Fastighetsförmedling. Vilken myndighet
förbjuder?
a) Finansinspektionen
b) Konsumentverket
c) Konkurrensverket
10. En vanlig förkortning på tidningarnas ekonomisidor är ISK. Vad står ISK för?
a) Investeringsskyddat kapital
b) Investeringssparkonto
c) Investera -Spara- Konsumera
Gleerups ekonomitips 1 - 2015
1. Precis som den danska centralbanken har den svenska, beslutat om
negativ styrränta. Den 18 mars sänktes den till vilken nivå?
a) -0,10 %
b) -0,25 %
c) -0,30 %
2. Vilket är det viktigaste skälet till riksbankens beslut om minusräntan? Man
eftersträvar en ökning av
a) kronans värde
b) inflationen
c) sparandet
3. Vilket är det företag som har visat upp den historiskt sett högsta
kvartalsvinsten?
a) Google
b) Samsung
c) Apple
4. För att stimulera de europeiska ekonomierna har ECB, Europeiska
Centralbanken, den 22 januari beslutat att
a) höja styrräntan
b) stödköpa statspapper
c) sänka styrräntan
5. En av det svenska näringslivets förgrundsfigurer inom Wallenberg-sfären
avled nyligen i en ålder av 88 år. Vad hette finansmannen i förnamn?
a) Markus
b) Peter
c) Jacob
6. Vilket land, som nummer 19 i ordningen, införde euron den 1 januari?
a) Bulgarien
b) Danmark
c) Litauen
7. IKEA har nyligen öppnat sitt hittills största varuhus i Gwangmyeong. I vilket
land?
a) Sydkorea
b) Nordkorea
c) Thailand
8. Vilken dagligvaruaktör har fått tillstånd av Finansinspektionen att starta
försäkringsrörelse?
a) ICA rätt
b) Coop
c) Willys
9. Swedbank får inte köpa Svensk Fastighetsförmedling. Vilken myndighet
förbjuder?
a) Finansinspektionen
b) Konsumentverket
c) Konkurrensverket
)
10. En vanlig förkortning på tidningarnas ekonomisidor är ISK. Vad står ISK för?
a) Investeringsskyddat kapital
b) Investeringssparkonto
c) Investera -Spara- Konsumera