Curriculum Vitae - Pia Kvillemo Född 1969

Uppdaterad
2015-06-24
Sid 1 / 2
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Sektionen för försäkringsmedicin
Curriculum Vitae - Pia Kvillemo Född 1969
Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, SE-171 77 Stockholm,
Sweden
Telefon: +46 70 673 48 64 E-mail: [email protected]
Akademisk utbildning
 Pol mag inom offentlig politik och organisation, 2000-09-18, Stockholms
universitet
 Sjuksköterskeexamen, 1993-01-22, Vårdhögskolan i Stockholm
Psykoterapiutbildning
Steg 1-utbildad i psykoterapi med relationell inriktning, 2008-12-11, Stockholms
akademi för psykoterapiutbildning (SAPU)
Nuvarande anställning
Sedan oktober 2012 doktorand vid Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen
för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
Tidigare positioner
2007 - 2012 Pia Kvillemo Utredning & Utvärdering (Eget företag)
2002 - 2006 Utredare vid Statens folkhälsoinstitut
2000 - 2002 Konsult i Forum for Business Administration AB
1993 - 1999 Sjuksköterska vid Södersjukhuset, Stockholm
Publikationer
1. Haggard U, Trolldal B, Kvillemo K, Guldbrandsson K. Implementation of a
multicomponent Responsible Beverage Service programme in Sweden - a
qualitative study of promoting and hindering factors. Nordic Studies on
Alcohol and Drugs, 2015:32(1):73-90.
2. Kvillemo P, Bränström R. Coping with breast cancer: a meta-analysis. PloS
One, 2014:9(11): e112733.
3. Bränström R, Kvillemo P, Åkerstedt T. Effects of Mindfulness training on
Levels of Cortisol in Cancer Patients. Psychosomatics, 2013:54(2):158-64.
4. Bränström, R, Kvillemo, P and Moskowitz, JT. A Randomized Study of the
Effects of Mindfulness Training on Psychological Well-being and Symptoms
of Stress in Patients Treated for Cancer at 6-month Follow-up. International
Journal of Behavioral Medicine, 2012:19;Issue 4;535-542.
Postadress
Karolinska Institutet
Sektionen för försäkringsmedicin
SE-171 77 Stockholm
Besöksadress
Berzelius väg 3, plan 6
Telefon
+46 8 524 83224 (sekreterare)
E-mail: [email protected]
Webb
ki.se/cns/forsakringsmedicin
Sid: 2 / 2
5. Kvillemo P, Bränström R. Experiences of a Mindfulness Based Stress
Reduction Intervention. Cancer Nursing, 2011:34(1);24-31.
6. Bränström R, Kvillemo P, Brandberg Y, Moskowitz JT. Self-report
Mindfulness as a Mediator of Psychological Wellbeing in a Stress Reduction
Intervention for Cancer Patients– A randomized study. Annals of Behavioral
Medicine, 2012;39(2);151-61.
Stipendium: Stiftelsen Solstickan 2014. Projekt: Effekter av internetbaserad
kognitiv beteendeterapi för att förebygga depression bland ungdomar och unga
vuxna. 60 000 SEK.