Rosviksbladet Oktober 2014

Rosviksbladet
I n f o rm a ti o n fr å n B R F R o s vi k s s t y rel s e , o k t o ber 2 0 14
Det här gör styrelsen:
• Håkan Törnkvist,
ordförande, tel 070-668 95 25,
[email protected]
• Torbjörn Bergman,
fastighetsansvarig
• Monika Trozell,
medlemsansvarig
• Magnus Wendel,
bredband, TV, Rosviksbladet
• Lars-Gunnar Lundh,
fastighetsansvarig
• Mats Eltoft, suppleant
• Daniel Zand, ekonomiansvarig
• David Hertz, information/web
Trapphussmuts.
Håll trapphusen fria från dörrmattor, krukor, skor, sopor och annat
som täcker eller står på golvet.
Det är både en trivselfråga och ett
krav från vår städfirma som inte
kan inte göra sitt jobb. (Har du frågor om städningen kontakta Håkan
Törnkvist.)
Rätt sak på rätt plats.
Vi påminner om att sopsorteringen
i huset är endast till för hushålls­
sopor samt papper/tidningar.
Lämna inga grovsopor, glasflaskor
odyl vid soptunnorna. Glas, kartong
och plastförpackningar lämnas
vid återvinningstationerna på
Frejgatan eller Valhallavägen.
Söndagen 26:e oktober klockan 15.00 är det dags att höststäda våra fina gårdar.
Dags för höststädning!
Söndag den 26 oktober kl 15 är det återigen dags att ses och göra våra
gemensamma utrymmen redo för vintern. Ju fler vi blir desto fortare
går det, så det är viktigt att så många som möjligt ställer upp.
Högre balkongavgift
Styrelsen har i enlighet med stadgarna beslutat att justera upp balkongavgiften något. Det är första gången det görs och höjningen finns
upptagen på hyresavin.
Ny Rosvikare.
Varmt välkommen säger vi till vår senaste medlem, Patric Rydén!