Examensmål BF-programmet Kunskaper om

Kunskaper om
Förmågor att utveckla
Pedagogik
Pedagogiskt-,
Vi har diskuterat
detta
skolan,
socialt- eller
Hälsapå
och
med eleverna och
fritidsarbete
hälsovanor
utgångspunkten
är att de ska följa
handledarens
Hälsofrämjande arbete
Arbete med
schema, förutom
barn, unga
tillägg för
och vuxna
måltiden, dvs
Demokratiska värden och
max 8 timmar per
mänskliga
dag.
I deras rättigheter
schema bör ni
lägga in
Arbetsmiljö och
Människors
planeringstid
då
de
kan gå ifrån
arbetsorganisation
lärande och
och göra sina
levnadsmiljöer
APL-uppgifter. En
del
elever har
Planera,
dessutom
genomföra,
obligatorisk
dokumentera och
närvaro varje må
utvärdera på
och onsdag
individ och
morgon
(8-10),
verksamhetsnivå
då de läser in
sina
grundskoleämnen
, om de inte är
klara. Denna tid
måste räknas in i
eleven dag ( t.ex.
8-10 skola +1016 praktik). För
Lillans del så är
det
onsdagmorgon
som hon måste
vara på skolan.
Att vara lyhörd
Att arbeta
hälsofrämjande
Att ta initiativ
Att arbeta etiskt
Att vara kreativ
Examensmål
BF-programmet
Att kunna hantera
problem, hitta
lösningar och
handla därefter
Att samverka,
samarbeta och
kommunicera
Att kunna leda
Färdigheter
Arbetsuppgifter inom pedagogisk eller social
eller fritidsverksamhet.
Stödja och stimulera människor lärande och deltagande i
olika situationer
Genom APL utveckla en yrkesidentitet och förstå
yrkeskulturen, bli en del av yrkesgemenskapen
Att diskutera egna och
andras attityder
Att diskutera handlingar i
pedagogiska sammanhang
Att möta, assistera och stödja
människor
Att ha ett vetenskapligt
och kritiskt förhållningssätt