Infor Xtreme- så mycket mer än incidentrapportering!

Tips & Trix
– för M3-användare!
Effektivisera dina dagliga affärer!
Gör som många andra M3/Movex-användare redan gjort.
Använd iCore Integration Suite i din nästa affärsrelation.
Intelligent Business Integration
Infor Xtreme – så mycket mer än
incidentrapportering!
Frisläppa stoppade kundorder från OIS300
Infor Xtreme är en fantastisk portal. I Infor Xtreme finner du mängder av fakta och länkar till mycket användbar information. Infor
Xtreme finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan!
Det är ganska svårarbetat att som kredithandläggare jobba från
OIS120. För att få bättre överblick och smidigare kunna frisläppa
önskade order gör så här:
Här hittar du bland annat Knowledge Base (KB) och kunskapsartiklar baserade på verkliga fall, skrivna av supportfolk över hela världen. Våra KB-artiklar beskriver rättningar men även utredningar
som supporten har skickat vidare till våra utvecklare. KB-artikeln
har då status Candidate for Devlopment. Om du prenumererar (Sign
Up) på KB-artikeln kan du följa den. För våra Tech-produkter samlar
vi information om nya rättningar. ”Signa up” dig t ex på KB 1623750
för att bli informerad om nya foundationrättningar kopplade till M3
Foundation 10.1.3.
1. Skapa en Sorting order + View i OIS300 som enbart visar
stoppade kundorder som ännu inte är levererade (stoppkod
1-8 och lägsta status < 44):
I Infor Xtreme hittar du också Documentation, där allt som Development publicerar finns att läsa. Det kan vara Användarguider,
beskrivning av flöden, NetChangeRapporter och Landsspecifik fakta
och mycket annat. Använd Quick Search-rutan i övre högra hörnet
av Infor Xtreme för att snabbt söka i både Knowledgebase och
Documentation eller använd en mer avancerad sökning med hjälp
av knappen Advanced. Vi på supporten använder KB och Documentation mycket och länkar enkelt KB-artiklar och Document till
incidenterna. Du kan också spara de bästa KB-artiklarna och Dokumenten som Favoriter. Länkar till Infor Product Download center,
interactive briefings och mycket annat kan du också nå här.
var med och annonsera i
working together magazine
välkommen att kontakta vår säljare conny jonsson
[email protected]
2. Klicka på Stoppkoden (Stp) för att hoppa till OIS120/E för ordern:
Hur säkerställer ni att ni får ut
affärsnyttan av era BI-investeringar?
Våra erfarenheter visar att det ofta saknas en tydlig koppling till företagens
övergripande strategier och affärsmål i samband med
implementering av Business Intelligence (BI).
Om du vill veta mer om Infor Xtremes alla möjligheter så titta
under About->Help. Här finns Instruktionsvideos och FAQ inom alla
områden. Vi rekommenderar också att du går igenom din profil så
att dina settings är optimala, t ex med telefonnummer och tidzon.
När du är påloggad på Infor Xtreme så klickar du på ditt namn för
att nå dina settings.
Infor Support Assistant (ISA) är ett verktyg som hjälper till med proaktiv support. ISA hjälper dig som kund att bli informerad om nya
rättningar för just din release. Vi på supporten använder ISA för att
bekräfta release och även när vi undrar om en specifik rättning. ISA
blir bättre och bättre. Nu har vi utökad funktionaliteten och detta
finns beskrivet i KB 1478892. Vår målsättning är att alla kunder som
har M3 13.X ska installera ISA. Använd länken, Learn How för Infor
Support Assistant, till höger på Infor Xtremes hemsida, för att läsa
mer vad ISA är och hur ni kommer igång.
Tips från Infor
www.icoresolutions.com
Tips från EG Tacticus
Flertalet kunder nöjer sig med att standardiserat få ut
försäljningsstatistik och huvudbok när de egentligen skulle
kunna få ut så mycket mer och av högre relevans.
Vi brinner för beslutsstöd och inget annat. Med beslutsstöd
menar vi hela vägen från styrelserummet till operationell
uppföljning och analys ute i linjen.
På Advectas har vi under åren utvecklat en metod där vi
tillsammans med våra kunder systematiskt tar fram en
värdeanalys (Value Assessment) med tillhörande ROI och
prioriteringsordning (Road Map) för genomförandet av det vi
kallar Strategidriven Business Intelligence.
Advectas är Infors enda Direct Service Partner i Norden som
fokuserar på Business Intelligence, Budgetering och Planering till 100%. Detta har gett oss bra kännedom om behovsbilden av BI hos Infors kunder i olika branscher.
Vad som mäts blir gjort brukar man ju säga och här vill vi
även lägga till vikten av att mäta rätt saker, inte bara att
mäta saker rätt.
Dennis Larsson: +46 769-453 008, [email protected]
Urban Ekeroth: +46 732-050 113, [email protected]
Stefan Olsson: +46 732- 050 111, [email protected]
Vill du veta mer, besök www.advectas.se eller kontakta oss direkt.
Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn