KURSBESKRIVNING – SVENSKA

KURSBESKRIVNING – SVENSKA
ARBETSOMRÅDE: SCIENCE FICTION ÅK: 6
LÄRARE: Ida Boman
Astronomi är ett område som alltid har intresserat
människor. Rymdfärder, svarta hål och liv på andra
planeter väcker vår fantasi. Science fiction är en genre
inom skönlitteraturen som handlar om avancerad
teknik och nya uppfinningar. Ofta är det
rymdberättelser eller fantastiska framtidsvisioner.
Många av dagens tekniska lösningar presenterades i
tidiga science fiction-romaner.
Arbetsområdets innehåll




Science fiction-texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
Faktatexters innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Förmågor som du ska träna på


Formulera dig och kommunicera i skrift
Söka information från olika källor och värdera dessa
Så här kommer vi att arbeta
-
-
Ni kommer att få läsa två texter som handlar om vetenskap och science-fiction samt svara på frågor
och arbeta med uppgifter till dessa texter. Det är en skönlitterär text och en faktatext.
Vi kommer tillsammans att gå igenom genren scinece fiction och vad som är utmärkande för en sådan
berättelse.
Ni kommer att få utveckla fantasin genom olika kortare skrivuppgifter som handlar om liv i yttre
rymden. Med inspiration från dessa uppgifter kommer ni sedan att få skriva en längre science fictionberättelse. Ni kommer att få respons på berättelsen och sedan bearbeta den innan den blir bedömd.
Ni kommer att få skriva en faktatext om ett eget valt område med temat rymden.
Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:


Skriver faktatext och skönlitterär text. Det som bedöms är textens innehåll, struktur och språkliga
variation samt dina beskrivningar och egna formuleringar.
Din använding av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
När arbetsområdet är avslutat ska du



Veta vad som är kännetecknande för genren science fiction.
Ha utvecklat ditt skrivande av såväl skönlitterär text som faktatext.
Ha utvecklat din förmåga att ge respons på andras texter och att bearbeta egna texter.