MISSA INTE - Södertälje kommun

M I SSA I N T E
n DANIEL & YANKHO
Två av Sveriges charmigaste
profiler för barn och familj
levererar en glad maxad show
med humor trolleri och sång,
som passar alla åldrar!
De skriver autografer efter
föreställningen.
Tid: 13.00
Plats: Barnens scen, plan 1
n JOMPA – HIP HOP-SAGOR
En hiphopshow med John
Landenfelt för barn. Showen
berör vänskap, trafiksäkerhet,
självförtroende och genus.
Barnen får bejaka sina
egna rim-talanger.
Tid: 15.00
Plats: Barnens scen, plan 1
n SARA LINDBERG OCH
PATRIK ANDERSSON
Rockduo med rötter i gammal
rockmusik från 70-talet. Några
av de största influenserna är
Queen, AC/DC, Thin LIzzy
och Deep Purple.
Tid: 14.10
Plats: Musikscenen, plan 0
Medborgardagen är en träffpunkt där
du har möjlighet att lära känna din
kommun ännu bättre och möta andra
södertäljebor. I år är kulturen i fokus.
n DANIEL OCH YANKHO bjuder på en glad show med
oväntade nummer och Sveriges knasigaste rekvisita.
Os
atat ipis
pr
rehe
blam et ac at au
nd
pe
tem
au eaqu t ve
u
rf
le
di
as
am erio nditi
ve pore
co
eu ssita
re
nd
op nem me
te
eu vita
pe onse
sinc iti
ta
qu
m
di
qu m qu
qu
iu onse s re olup
i op cie
tem so
os
e
lu
ta
nu
nd auta nt op rsp
de i ip
um pora t od taqu
an
ep
ite lpa dolu leni sunt
ta
da
iti
ia
ur
mo rem eres
vitia m erio volu mpe dem ptat m in iae
?
es
re
qu
rc
tia pe
in
m
ut
ius cusa re na
nu
au Mod s es
ias
etur ep rum
au il et
la
e vo tem t po
it au sim m
t
vo
um ut
ud
ev
e
erum volo
s no
ax iur?
qu alis alita itiam pro
Be lut ar lupt po
te
im
ra
ci
ip
i
a
ea
ns m
a ni risit
, cu ita
i, nu Sedi
vo dole enis quis
liq
tem dus um
vidi equa face
c te
lore
ua
s ve tu m
s di
es
qu
im
de
di
ri
m
re
m
tiu
C
m
et
i
tii
sa
en
su
do
co
rece pere
s el
nt
aliq m aut
ca iani perf
isim qu litio qunt nobi
lo
n
et
ex
bo
e po t
mus e ri
it
ue au
rem s es etur eos
pe
e pl i om
au re
.
so
reiu da m. C hiciat nis t fugi d
lori Nam
inve atur
au e ve mag anda abor mod
e es
do
ta m
em
en
r m nt qu ieni
i
na
ac
loru esto agna t lace rem
de a qu fugi lla
al
er e
nd el es olup e m s de
i
m
vo m
ta
ex
pt
test tem
m
icid
sim it as
plab po sequ
do
tia
os
atur lori none i
ta
qu
si
re
qu
ia
lori
vid
erat tem acca anit
en
bu
t om ia
mpo
o
om ias
tia tin cu i sa , od
s,
int. di si
um . Ic
b
mol expl aect
do mos repe
pt m ad ipsu con
min niatio s ev
lupt t ut ru
do illat ipient
up a ne e vo
ur
en
s id rem
iti
ea
is
lo
ct
,
lu
ic
om
tis
vo
em
es
ribu as
e in
pr um
i cu eos
pt
qu
t, of solu st fu
si
lo
e
a
be
as
pi
im mol
gite e
s au pidu qui
rfer quam veni ratu t, qu m ea es es
et
qu upid ficat cid
c ie reri
m
es
as
t
sto r? Is i nu
or
tu
o of
te
t ex
au
iae
r m aut ut ped et, iu nd
min que mi,
s,
de
et
lam t pr
t
fic
ress
qu
ag
s in ias de erov
em ilici fugi riam , op que
ci
iis
na plis
i
ce et et
au a co
ad a su am
alita dunt ctat. m vi i dest
do tatiu nulla m
sci
t om mi
qu
re
nd
ex
lo
in
A
r
,
au
ut
ta
ia
mol
am
rp
as
ere
er
es
aq sto od quam cupt cepe
ni
t
ium m re
en na
mai orem dess ue
sq et al upta sa
a
ro
m
in
sita da t en
ua
re
erio no ic to eium del
.
or
no
m ic te tect
s en
qu
pe t.
ip
e po est, dipi
ta
au Ut
n
iam , sim mpo i su
om s do tem ut ei s estia de m, sa fuga sape d qu
re
vo
m
.
ru
ia
e
lori dolo ilibu rum
ec m fa
vo , qu nim lore pos unt
m
ve
atem ce sed It m
co
i be
lo
m
tii
ic
re
ut
s do qui
ru
n
s si
s
qu agna sit an lecu olor
do rib us rrum vele ia id
rest core qui nt pa
lu
m
ec et au t au isqu
m
lupt
da
et
ciis
tota
ex m ar
e
re nis
t
od ent
en fugi tatis
da
repe o qu st, su
e pr quo
iti
am
do pliq chili at la aliq ssiti volu im
od
ex
s
d
ax
il et ne
llu
ua
ua
et,
de
iost con
or
pt
im e ni plicat e pe
s au t vo
m
ei
pt
aq
as en
co
hi
ex
la
lu bis
at
ro
qu cium ua
re
mag ita ihil
ipie boru nsen e pe tem ptiu exce
s ad ictia lic te iur au vidu erum
as
nim m es
es
su
de
pu
m
ti
re
sa
qu
m
m
nd
i
t
s
ci
sci
po
bl
nd
si
biss qu
od
a
am m ve dit
am t pe , none rem
rest em p or isc ip am aut pe aut
pici
et
se
nd eum eque
ru
p er rovi
eu
su
ita vele
m
ea
ru volu is do nditi it
nt
ipsa rum
m
do
tu
t
as
qu m
in
pita
na
e
vo
pt
ri ndi
il
is
o
m
tu essi
lent lupt imin dolo eoss am
qu ion lo cu
es
r, co op t facc tate
de in re
t
qu
rr
un
atem us
ta
bita
atet cae id qu eum m, ut qui ur re
e
co
am um
ri
to
mni re, ture
pe
tu
ex
as
,
rerr rest rit od estiu hilla quam rit
r?
mus adit m. Ed te an rept sim cerc
um qui
mqu tq
ia
fa
ue
na
a no labo
vo
it eu is et atur inve i de
as
lla es qu lo
m
ni lla
lam e, of
s au rei
m
bo nd ip id rero nons quat as
tesc cips si co , su ficip
re
mi, viti
ur
eq
i
n ra nt an ic te stru ideb
iend am
om om ua
is
ex
a qu pe e do t, co mpo m et
mod nihi nis m
fu
ri
re
l
o om rum lor
au ptae t, cu gita mag icium
nis quam t et
ni
reru m co tur
,
mos s
fa
qu
i co dolo cepe m au mm
po
os
r al rese
d
t
iqui cto ullig eate pore
m
st
au expe ni sq
id
t po
liq
uo
ra
t ar uate dip
cips sto
am
n DANS. Stadsscenen Estrad gästas av flera dans­
kompanier. Linedance, bugg, serbisk folkdans
och lindyhop med mera.
n MUSIK. Hör Wendela Hebbegymnasiets musikelever,
El Sistema, Duo Renberg och många fler.
n KONST. Träffa konstnärer från Södertälje på kulturtorget.
n LITTERATUR. Biblioteken i Södertälje ordnar skrivar­verk­städer och visar hur du laddar ner e-böcker
och e-tidningar i din läsplatta eller telefon.
Möt författare med Södertäljeanknytning.
0
0
.
6
1
–
0
0
12.
n FILM. Träffa BIO Kontrast och tyck till om filmutbudet.
Södertälje filmstudio och Piazzafilm på plats!
n OCH MYCKET MER …
• Möt föreningar, politiker, polisen och brand­försvaret. Kolla hur sopbilen fungerar.
• Kontaktcenter vägleder dig rätt i kommunen.
• Kommunens verksamheter berättar om vad
som är på gång i Södertälje.
sodertalje.se/medborgardagen
n MOUSA ELIAS OCH
Tid: 14.50
Plats: Musikscenen, plan 0
I SAMARBETE MED:
FORM: RYTER. TRYCK: EDITA BOBERGS 2015.
ROBERT IKIZ
Mousa Elias spelar Oud –
orientalisk luta. 1987 utsågs
han till den bästa oudplayern
i Syrien. Med sig har han även
slagverkaren Robert Ikiz.
PROGRAM
Med reservation för
eventuella ändringar
n MUSIKSCENEN
PLAN 1
SCENER/LOKALER
Entrén (B), plan 0
I–M
12.00 Invigning av Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
12.03 Stadshuskören och utdelning av tillgänglighetsutmärkelsen
18
14
19
12.15 Rock- och poplåtar med Wendela Hebbegymnasiets musikelever
12.45 Orientalisk dans med Maria – Folkuniversitetet
13
TROMBON
12.55 Södertälje Jazz- & Bluesförenings styrelse tar fram musikinstrumenten
1
D
13.15 Persisk dans med Maria – Folkuniversitetet
F
3
2
11
G
13.30 Duo Renberg
14.10 Sara Lindberg och Patrik Andersson
17
2.
N
Trombon (D), plan 1
ESTRAD
12.00–16.00 Kulturskolans gycklare och ansiktsmålning
20
21
12.00–16.00 Kreativ verkstad med Torekällgymnasiets elever
12.15 Kasperteatern Kringelgumman
22
KULTURTORGET
1. Kjell Nyström,
E
15.25 Duo Renberg
n BARNENS SCEN 15
12
14.50 Mousa Elias och Robert Ikiz
DTrombon
EEstrad
FSymfonin
GDirigenten
HDemokratin
IOpus
JFuga
KHarmoni
LHornet
MMenuett
NRestaurang
4.
H
33
3.
13.00 Daniel & Yankho
14.20 Gycklargruppen Brightside
5.
6.
15.00 JOMPA – Hip Hop-sagor
keramiker
Cecilia Stärner,
keramiker
Göran G. Johansson,
fotograf
Göte Fransson,
konstnär
Ingemar Nyström,
illustratör
Badara Bobb,
musiker
7. Mats Berggren,
författare
8. Michael Mikalides,
författare
9. Nalle Remnelius,
musiker och
formgivare
10. Svante Lundgren,
författare
11. Peter Nilsson,
författare
12. Södertäljeposten
13. Länstidningen
14. Lions fiskdamm
15. Destination Södertälje
in Södertäljeborna
till en interaktiv
monter.
21. Möt politikerna i
kommunfullmäktige
FÖRENINGAR
22. Serbiska föreningen
23. Föreningen Finlandia
24. Hölö Hembygds­
förening
25. Museiföreningen
ångfartyget Ejdern
26. Kulturhistoriska
föreningen
16. Svenska turist­
27. Assyriska föreningen,
17. Turistbyrån
28. Slöjd för alla
18. Kreativ verkstad
29. Oktoberteatern
föreningen
med Torekällgym­
nasiets elever
19. Ansiktsmålning
DEMOKRATI
20. Demokratin behöver
dig! Södertäljes demo­kratiberedning bjuder
kvinnosektionen
30. Saltskogs gård
31. Torekällberget
32. Emma Tibblin,
stadsantikvarie –
visar kulturmiljö­­­programmet
33. Föreningen Världs­
butiken i Södertälje
15.30 Kasperteatern Kringelgumman
n DANSSCENEN
Estrad (E), plan 1
12.15 Stråk- och blåsensembler från El Sistema och Kulturskolan
PLAN 0
SCENER/LOKALER
B Scen i entrén
CKontaktcenter
12.55 Serbiska folkdanser med Serbiska föreningen
GUIDADE TURER
12.30-14.45
13.30 Tälje Linedancers
13.50 JAM Dansstudio – breakdance, jazz, popping och modern dans
14.10 Boogie Lovers – uppvisningsprogram med bugg och lindyhop
13
12
14.30 Wendela Hebbegymnasiets danselever
1. Berättarministeriet
14.45 Moving Art Company – delar ur dansföreställningen ”Pinocchio”
2. Biblioteken –
C
15.10 Kulturskolan bjuder på jazz, street och modern jazzdans
n WORKSHOPS
SÖDERTÄLJE
KULTURKOMMUN
Dirigenten (G) och Symfonin (F), plan 1
1
10
ENTRÉ
12.20 Teaterföreställningen ”Vill va med” med Musikteater -89
13.20 Prova specialeffekter på film. Testa ”greenscreen” med
Kulturskolan. Pågår till kl. 14.20
B
11
14.30 Sjung roliga sånger med Ellen Molnia
Lär dig ladda ner
e-böcker, service för
dig med läs- och
skrivsvårigheter.
3. Södertälje Jazz& Bluesförening
4. Europa direkt
5. Kultur 365 – filma och
skicka en filmhälsning
6. Nova, Kulturskolans
mötesplats
7. Stadsscenen Estrad
med Bio kontrast
8. Pia Johansson Piazza­
film, berättar om sitt
filmarbete
9. Södertälje Filmstudio
10. Ung fritid,
fritids­gårdarna
11. Tokbrodöserna och
Trådsmedjan – låt
dig in­spireras och
prova på
Lästringe Låtar
överraskar med
buskspel runt om i
huset under dagen.
15.15 Spelverkstad Hjärta – tillverka spel med Konsthallen
13.00–15.30 Skrivarverkstad för vuxna, med Margareta Lithén, obs. lokal Opus (I)
13.00–14.30 Skrivarverkstad för barn, med Sofia Nordin – obs. lokal Fuga (J)
n MÖTEN OCH GUIDNINGAR U TO M H U S
SCENER/LOKALER
A Barnvagnsparkering –
bevakad och gratis
Flera platser
12.30 Kontaktcenter välkomnar besökarna. Här startar guidade visningar av
Stadshuset kl. 12.30, 13.15, 14.00 och 14.45. 40 min, max 10 personer (C)
Barnvagnar kan inte tas in Stads­huset.
Bevakad och kostnadsfri barnvagns­
parkering finns utanför entrén (A).
Stadshusrestaurangen (N)
serverar mat kl. 12.00–15.00.
Fika servas fram till 16.00.
oljefatsorkester
5. Brightside –
STADSHUS
13.00 Fika med Boel! Möt ledande politiker, stadsdirektör och chefer. Träffa
kommunfullmäktiges presidium som berättar om ”kommunens riksdag”
och bjuder på kaffe och tårta. Pågår till kl. 14.30 (H)
13.15 Konstguidning. Sarah Guarino Florén visar utvalda konstverk i
Stadshuset. En timme, max 10 personer, en visning (C)
UNDERHÅLLNING
4. The Panoply –
UTSTÄLLARE
1. Polis
2. Brandförsvar
ON
BRANDSTATI
3
2
ENTRÉ
A
4
3. Telge Återvinning
6
1
Os
atat ipis
pr
rehe
blam et ac at au
nd
pe
tem
au eaqu t ve
u
rf
le
di
as
am erio nditi
ve pore
co
eu ssita
re
nd
op nem me
te
eu vita
pe onse
sinc iti
ta
qu
m
di
qu m qu
qu
iu onse s re olup
i op cie
tem so
os
e
i
lu
ta
nu
nd auta nt op rsp
do dele ipsu
um pora t od taqu
lp
an
da eper ta vo item a de lupt nim ntia
iti
ur ia vi
mo rem eres
m
io
pe
at
intia e pe
?
tia
es
re
qu lum
rc m ut
in
ius cusa re na
nu
au Mod s es
ias
etur ep rum
au il et
la
m
e vo tem t po
si
it
t
vo
um ut
ud
ev
e
erum volo
s no aute max iur?
qu alis alita itiam pro
Be lut ar lupt po
im
ra
ci
ip
m
ri
i
Se
a
ea
ns
a ni sit
, cu ita
i,
vo dole enis quis
liq
fa
di
tem dus um
eq
lore
ua
s ve tu m
s di
es
ua ceri num c te
qu
im
de vidi
di
re
m
tiu
C
m
et
i no
tii
sa
en
su
do
au
co
rece pere
s
nt
al
m
ca iani perf
isim qu litio qunt
t
lo
el
n
ique au
et
ex
bo
e po bit
mus e ri
rem s es etur eos
pe
e pl i om
au rem it hi
.
so
ni t fu
re
.
ci
d
e
an
m
da
m
lo Nam
inve atur
da abor od
nt Cieni atem s do gita mag aut vere ag
e es iur
en ria
i
na
m
qu
es
ac
la
e
qu fugi lla
lo
m
de
na
s
al
to
ru
nd el es olup e m de
mpo i se
vo m no eri
ta
ex
tem cept
te
m
icid
si it as
pl
lori
do
tia
os
qu
ta
ne
qu stia
qu atur
lo
an men sit
vid abo re om ia
tem ac
i sa , od bus, mpo
om iatia tin
s ex riae erat
it in
ca
di
re
m
.
um
b
mol
do
Ic
pe
co
ct
ip
sim niat s ev cupt m
pl
t.
n re
lupt ost ut ru
do illat ipie
up a ne e vo
ur aditi sus
inct io
en
m
ea
lupt lori is as ntem
ici
vo
es
e in omm tist, , solu st fu id qu pr um
bu
cu eos
si
lo
e
a
be
as
of
pi
im
gite e
ol
s au pidu qui
rfer quam veni ratu t, qu m ea es es
et
qu upid ficat cid
c ie reri
m
es
as
t
sto r? Is i nu
or
tu
o of
te
t
au
iae
r m aut ut ped et, iu nd
min que mi,
s,
de
lam t pr
ias exer
fic
re
ilici t fu
qu
ag
riam et, op qu
s
em
ci
pl
ov
iis
ssgi
e
na
i du inct dem
is
i de
ce et et
au a co
ad a su am
al
do tatiu nulla m
at
sc
nt
t om mau i m quam i in es nder exer lorp r as
ut rest itaqu , cu . Ace vita stiam
ol
ni
t
ium
e m or
pt
pe
am
de aque o od
rem
en na
sq et al upta sa
a
sser
aior em.
in
sita da t en
ua
no ic to eium del rore
no
m ic te tect
io
s en
qu
pe t.
ip
e po est, dipi
ta
au Ut
n
iam , sim mpo i su
om s do tem ut ei s estia de m, sa fuga sape d qu
re
vo
m
.
ru
ia
e
lori dolo ilibu rum
ec m fa
vo , qu nim lore pos unt
m
ve
atem ce sed It m
co
i be
lo
m
tii
ic
re
ut
s do qui
ru
n
s si
s
qu agna sit an lecu olor
do rib us rrum vele ia id
rest core qui nt pa
lu
m
ec et au t au isqu
m
lupt
da
et
ciis
tota
ex m ar
e
re nis
t
od ent
en fugi tatis
da
repe o qu st, su
e pr quo
iti
am
do pliq chili at la aliq ssiti volu im
od
ex
s
d
ax
il et ne
llu
ua
ua
et,
de
iost con
or
pt
im e ni plicat e pe
s au t vo
m
eici
pt
aq
bi
as enih
co
hi
ex
la
lu
s
at
ro
ua
qu
re
mag ita
s ad ictia lic te iur au vid erum
m il ipie boru nsen e pe tem ptiu exce
as um
n
e
e
gycklargrupp
6. Scoutföreningar
spelar trummor
LÄR KÄNNA
DIN KOMMUN
12. Lär dig mer om
bygglov, webbkartor,
anhörigstöd, Telge
Bostäder, stadsnätet,
kemikalier i barns
vardag m.m.
Ta del av arbetet
med Södertälje city –
i samverkan
13. Se Stadshuset –
modernt kontorshus
och bästa utsikts­
platsen!