Välkommen till Svalövsmässan 2015!

Informerar
Välkommen till Svalövsmässan 2015!
Helgen den 26-27 september öppnar vi portarna till årets
företagsmässa. Årets upplaga blir en palett av produkter och
tjänster – allt inramat av gratis musikkonsert med bland annat Dogge Doggelito.
Mässa arrangeras i den nybyggda idrottsanläggningen
Heleneborgshallen och på mässan visar cirka 100 företag
upp sina produkter och tjänster. Svalövs kommun ställer också ut i egen monter – missa inte att besöka oss!
Mässans öppettider:
Lördagen den 26/9, kl. 10.00–17.00.
Söndagen den 27/9, kl. 10.00–16.00.
Var: Heleneborgshallen, Skolgatan 16, Svalöv
Entré: 20 kronor för vuxna. Barn upp till 15 år går in grattis i
vuxens sällskap.
Parkering: Besöksparkering finns på Linåkerskolan och
parkeringen framför Folkets Hus på Birger Velinders väg.
Program för lördagen den 26 september:
11:00 Utdelning av Årets Företagare som är
Jonny Nilsson, Arox’s Offies.
11:30 Sagoteater 1 för de små
(Fridhems Folkhögskolan) i scenvagnen.
12:00 Sagoteater 2 för de små
(Fridhems Folkhögskola) i scenvagnen.
13:00 Popkonsert (Fridhems Folkhögskola) i scenvagnen.
14:00 En hyllning till Monica Zetterlund/Jazzkonsert
(Fridhems Folkhögskola) i scenvagnen.
15:00 Dogge Doggelito skriver autografer
i Kulturhusets monter.
16:00 Presentation av finalisterna E Decors modelltävling
och tillkännagivande av vinnaren som blir E Decors
ansikte och modell i scenvagnen.
Konferencier: Rickard Broberg.
17:00 Musikunderhållning med Superduon
från Stockholm i scenvagnen.
18:00 Musikunderhållning med Dogge Doggelito
och El Primo i scenvagnen.
Söndagen den 27 september:
Klockan 13.00 delar Svalövs kommun ut diplom och pris
till årets ambassadörer som på olika sätt har framhållet
Svalöv på ett positivt sätt.
Foto: Luis Romero,
Riogrande Production.
Demenssjukdomarna ställer till stora problem för den som
är drabbad. Vardagen är fylld av situationer som är svåra
att klara av. Det leder inte sällan till oro och förtvivlan. Som
anhörig känner man sig ofta maktlös. Tålamodet räcker
inte till och det är svårt att veta hur man ska kunna hjälpa.
Ökad kunskap ger ökad förståelse för sjukdomen och det blir
lättare att ge stöd åt den som drabbats.
Under hösten startar jag en anhörigutbildning där vi kommer att prata om de olika demenssjukdomarna, bemötande,
hjälpmedel och utbyta erfarenheter.
Kerstin Holgersson, Demenssjuksköterska
Anmälan senast 1 oktober till:
Kerstin Holgersson, Tel: 0418 – 47 52 11
E-post: [email protected]
VÄLKOMMEN
Foto: Lars Hedelin, Polisen
Mobil Polisstation
i Svalövs kommun
Den mobila polisstationen kommer göra att det blir mer synlighet i Svalövs kommun och där alla tätorter i kommunen
framöver kommer att besökas. Tillsammans med tillträdande
kommunpolis och områdespoliser kommer polisverksamheten närmare medborgarna på detta sätt, precis som intentionen i den stora omorganisation som pågår inom svensk
polis för närvarande.
Under Svalövsmässan 26-27 september kommer den
mobila polisstationen stå utanför mässan. Här kommer
polispersonal att informera om polisverksamheten och dela
ut broschyrer kring det brottsförebyggande arbetet. Allmänheten får också möjligheter att lämna synpunkter till oss.
Dogge Doggelito och
El Primo står för
musikunderhållning i
scenvagnen.
Varmt välkomna!
Anhörigutbildning om demenssjukdomar
Plats: Solgården Svalöv
Datum: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11. Tid: klockan 18.00–19.30
27
26 – ber
tem
sep
Ny chef för LSS och
AME i Svalövs kommun
Hon är ganska nybliven farmor, relativt nybliven Malmöbo, men också nybliven verksamhetschef för LSS och
AME i Svalövs kommun. Monica Ingves är däremot inte
alls ny i den sociala omsorgen.
Redan strax före midsommar tjuvstartade Monica Ingves sin
nya tjänst som verksamhetschef för LSS, lagen om särskilt
stöd och service till vissa funktionshindrade, och AME, arbetsmarknadsenheten. Hon var då stationerad på Ängslyckan, mitt ute i verksamheten.
– Det var verkligen guld värt att få den starten! Jag hann
få en känsla för verksamheten och lära känna mina medarbetare, berättar hon.
En känsla för handikappomsorgområdet har hon annars
haft i många år.
– Jag har jobbat med det mer eller mindre alltid. Det
började egentligen med att mamma jobbade med sådant. Vi
barn gick Lucia på vårdhemmen och det var så roligt. Jag
hade en väldigt positiv bild av verksamheten och kände
direkt att ”det här vill jag jobba med”. Och det är ju världens
bästa jobb!
Monica Ingves gick ut vårdgymnasiet i Malmö i början av
1980-talet och började arbeta direkt med funktionshindrade.
Ytterligare några år senare blev hon mamma. Det var under
föräldraledigheten hon bestämde sig för att det var dags att
ta ett nytt steg i utvecklingen. Hon ville bli chef inom LSSområdet.
I år är det tjugo år sedan hon tog examen på det sociala omsorgsprogrammet, med fokus på arbetsledning. Kort därefter
började hon som chef inom äldreomsorgen i Malmö. Det
följdes av ett par år som handläggare, som i sin tur följdes av
en kombinerad tjänst som chef och handläggare inom LSS.
– Jag är så glad för de åren. Det var en jättespännande
period när mycket hände. Vi avvecklade vårdhem, vi byggde
upp kommunens insatser, vi fick ett ökat självbestämmande
och delaktighet för brukarna.
De sista två åren var hennes fokusområde boenden för
personer med psykiska funktionshinder. Hon har i alla år varit
Malmö stad trogen. Fram tills i somras, alltså.
Precis som hon för två decennier sedan beslutade sig för
att förändra tillvaron i yrkeslivet, så kände hon att det var
dags för nya tag nu.
– Jag sökte tjänsten i Svalöv för jag behövde det för min
personliga utveckling. Jag ville komma närmare ”verkstaden”, komma närmare verkligheten. Få ett större helhetsperspektiv.
En utmaning i Malmö, som också finns i Svalöv, är förstås
resurserna och fördelningen av dem. Där har hon ett speciellt
sätt att se på saken.
– Man behöver inte alltid göra på ett nytt sätt. Det handlar
mer om att sluta göra saker på det gamla sättet.
Samma saker ska göras och genom att lyfta blicken, hitta
en annan synvinkel, kan det bli bättre utan alltför stora förändringar. Där kan hon själv som chef bidra med en trygg
bas och plattform att stå på. Hon tar hand om helheten och
det övergripande, så kan medarbetarna lägga fokus på sina
respektive uppdrag, med individen i fokus.
Handlingskraft, mod och livsglädje är tre ord som passar
in på Monica Ingves. Handlingskraften har märkts inte minst
privat då hon renoverat och byggt om ett hus. Modet visar
hon genom att stå för det hon gör och säger. En stor del av
livsglädjen förmedlas genom barnbarnet Noel.
Så var det en sak till. Efternamnet. Ja, hon är släkt med
travkusken Peter Ingves. De är kusiner.
Text: Anna Söderquist
Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
28 september 2015, kl. 18.30.
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns
att läsa på kommunens webbplats www.svalov.se,
”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns
också att hämta i kommunhusets reception.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se